Sekmadienis, 26.05.2024, 17:19
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Rugsėjis » 13 » Pasirinkimo laisvė Naujojoje civilizacijoje Biruta Viktorija Komolova
18:30
Pasirinkimo laisvė Naujojoje civilizacijoje Biruta Viktorija Komolova

2012.09.07

 

Periodiškai atsiranda informacinių pranešimų apie tris tamsos dienas, apie didelės dalies žmonių žūtį Kvantinio perėjimo (žmogaus ir Žemės vibracinių dažnių pasikeitimo) metu, apie nulemtą ateitį ir dar daug panašių temų, kurie gąsdina žmones, įvairiais būdais įspausdami į jų sąmonę ir pasąmonę įsitikinimus apie savąjį bejėgiškumą, jeigu iki tam tikro termino (dažniausiai turima omenyje 2012 metų gruodžio 20-24 dienos) nepasieks tam tikro reikalingo lygio. 

Todėl daugelis jaudinasi dėl savęs, laikydami save nepakankamai prašviesėjusiais, ir dėl savo šeimos narių, kurie gyvena įprastą gyvenimą ir neužsiima dvasiniais ieškojimais.

Mūsų evoliucija iš tiesų turi tam tikras iš anksto nulemtas gyvybės rūšių vystymosi galimybes naujojoje civilizacijoje. Informacija apie tai yra Dieviškojoje Matricoje, kurioje yra absoliučiai viskas absoliučiai apie viską. Joje yra ne tiktai daugiaplaniškumas ir beribiškumas, einant į Dieviškąjį tobulumą, joje yra ir daugiavariantiškumas ir beribė pasirinkimo laisvė.

Pasirinkimai gali būti įvairūs – savo terminais, formomis, procesais, įvykių variantais, santykių, kuriuose jūs ruošiatės gyventi, formavimu, tai yra, pasirinkimų įvairovė yra visose gyvenimo sferose.

Visai neseniai mes dar žinojome, kad į visas mūsų paraiškas Dieviškasis planas mums duoda vieną iš trijų atsakymų: „Taip", „Ne" arba „Dar ne laikas". O dabar į visas - yra vienas atsakymas TAIP!

Mes daug kalbame apie pozityvų mąstymą ir minties jėgą proceso ar įvykio materializacijai. Teoriškai tą girdėjote be galo daug kartų, o kaip dienos eigoje galvojate ir elgiatės? Dažnai seni įpročiai skatina paniurnėti, pasiguosti nesėkmingais įvykiais, sudėtingais tarpusavio santykiais, pasielvartauti dėl savo nepatrauklios asmenybės ar išvaizdos, pabambėti, kokie aplinkiniai negeri, kaip visi blogai elgiasi… ir dar daug panašių minčių dažnai verda jūsų galvoje…

Dabar energijos jėga neįprastai didelė, todėl mintys tiesiog per 5-10 sekundžių ima struktūruoti ir formuoti energetinius procesus, kad prasidėtų įvykio formavimo procesas! Rimtai atkreipkite dėmesį į savo nuolatinių mąstymo procesų pobūdį. Pradžioje jums gali atrodyti, kad jūs nusiteikę tik į pozityvias mintis – įsitikinkite, kad taip yra. Pabandykite periodiškai prisiminti, apie ką galvojote pastarąsias dešimt minučių ir tai užrašykite. Jeigu kurį laiką reguliariai fiksuosite savo minčių srautus, suprasite, kokie iš tiesų yra jūsų apmąstymai.

Seminaruose aš dažnai prisimenu seną anekdotą, kurį jūs, galbūt, visi žinote, bet tai ryški jūsų mąstymo manieros ir reakcijos į realų gyvenimą iliustracija.

Susikrimtęs vyriškis niurna: „Žmona – gyvatė, uošvė įkyrėjo iki gyvo kaulo, vaikai – idiotai…" Už jo peties stovi Angelas, liūdnai atsidūsta: „vėl vienas ir tas pats… Teks įvykdyti…". Šis anekdotas auditorijoje sukelia juoką, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kaip nepastebimai mes kuriame savo apmąstymais liūdnas realybes.

Seminare Kijeve šis anekdotas turėjo realų juokingą tęsinį. Mes aptarinėjome kelionės į Egiptą 2011 metų lapkričio mėnesį Meistriškumo erdvių 11.11.11 aktyvacijai detales… Seminare dalyvavo sutuoktinių pora ir vieno iš sutuoktinių motina. Į Egiptą norėjo vykti visi trys, tačiau mama krimtosi, kad nėra pinigų tokiai kelionei. Ir staiga prisiminė, kad turi  masažinę sofą, kurią nusipirko ir nesinaudoja. Čia pat nusprendė, kad paduos skelbimą ją parduoti, o toliau… ji ima garsiai samprotauti „Bet kam čia reikalinga tokia sofa, jos niekas nepirks…" Sūnus tyliai atsistoja jai už nugaros, pasilenkia ir angelišku balsu ištaria: „Teks įvykdyti!" Mama tuoj pat susizgribo, oi, iš tiesų, ką aš modeliuoju… čia pat atšaukė savo paraiškas… ir jie visi trys važiavo su mumis į Egiptą!

Kaip dažnai žinomus teiginius, normas, dėsnius, žinias mes priimame teoriniame lygyje, tačiau jų nepritaikome gyvenime, nes elgesio modeliai ir reakcijos į situacijas pasilieka tie patys. Dabar gyvename 2012 metais, labai stipriais ir rezultatyviais energetiškai. Nieko panašaus anksčiau dar nebuvo. Einančių į Žemę naujų energijų jėga ypač didelė, todėl svarbu būti dėmesingiems tam, ką formuoja mūsų protinė veikla. Viskas eina į realizaciją – ir gera, ir tai, kas jau nebereikalinga!

Kiek daug jau parašyta apie tai, kad mūsų esybės valdymo centras persikelia į širdies erdvę! Tai reiškia, kad mūsų išorinio pasaulio, procesų, įvykių ir naujų energijų suvokimą reikia perkelti į širdies zoną, o ne formuoti smegenimis ir protu, nes protas ir smegenys veikia trimačiame vibraciniame diapazone ir kuria reakcijas senos patirties pagrindu… Tai yra, jie mus gąsdina senais įvykiais, praėjusių tūkstantmečių dramomis ir tragedijomis. Todėl daug žmonių dabar papuola ant provokacinio kabliuko, kur kaba baidyklė, kad ateities reikia bijoti, kad nauji procesai atneš žūtį… Kam tai naudinga ir labai reikalinga?! Susimąstykite!

Dabar kiti laikai! Dabar jūs kuriate Naujos civilizacijos realybes kartu su Dieviškosiomis jėgomis! Tai gali būti nuostabus pasaulis, sukurtas laimės ir nuostabių įvykių kūrimo sau ir kylančiai žmonijai vibracijomis! Ateitis nesuplanuota! Tai daugiavariantiškumas visuose įvykiuose, daug pasirinkimo variantų kiekvienam! Bus taip, kaip jūs pasirenkate kiekvieną savo gyvenimo akimirksnį! Tai gali būti tik pozityvai!

Kai kas pasirenka kitaip – modeliuoja kvantinį perėjimą, kurioje žūsta didelė fizinio pasaulio ir žmonių dalis…

Dieviškasis planas, suteikęs mums pasirinkimo laisvę, turi metodus įvykdyti kiekvieno paraišką. Šis metodas – realybių atskyrimas pagal vibracines charakteristikas. Visa tai – realybių atskyrimas, egzistuoja bendroje energoinformacinėje Žemės struktūroje.

O be to, egzistuojančiame realiame daugiamačiame kvantiniame Laike – VISALaikyje, nėra linijinės laiko skalės, kurioje visi įvykiai visiems būtų tarpusavyje susiję linijine įvykių eiliškumo visai Žemei ir visai žmonijai schema. Šiandien kiekvienas yra ypatingoje, jam būdingoje laiko apimtyje, kurioje įvykiai bus tokie, koks energetinis pasiruošimas priimti naujas vibracijas ir pagal Dievišką jo nubudimo bei perėjimo į Naujo pasaulio erdves planą. Be galo įvairius kiekvienam skirtus planetarinius procesus neįmanoma suprasti ir priimti trimačiu protu. Neprisiriškite prie linijinio kalendoriaus datų! Įvykiai ir šios datos bus kiekvienam skirtingos! Pagal kiekvieno asmeninę vibracinę ir šviesos prigimtį.  Planetų ir žvaigždžių sistemų energijos, kosminiai ciklai ir ritmai taip pat yra daugiavariančiai ir daugiamačiai, todėl procesai, kuriuos jūs pergyvensite lemtingomis datomis, kiekvienam bus skirtingi – pagal jų asmeninę energetinę būseną. Bet pasiruošti jiems yra prasmės, nes į Žemę eina ypatingos energijos ir duodamos beribės galimybės aktyvių transformacijų suvokimui. Žemė turi didžiules sistemas įvairių planetarinių spinduliuotuvų, pultų, jėgos vietų, kurie generuoja atitinkamus suderinimus naujoms energijoms. Per tokius spinduliuotuvus, per kompleksinius energetinius struktūrinius darinius ir tinklus energetinėse Žemės erdvėse ir žmonėms inicijuojami įvairūs transformacijos procesai. Kiekvienas žmogus savo energetika įsirašęs į daugybę įvairios paskirties tinklų ir gardelių. Jie yra natūrali jūsų energetinės sandaros dalis. Todėl ypatingomis jėgos dienomis jūs galite sąmoningai dirbti pagal konkrečias programas, kurios bus išskleistos jumyse sutinkamai su bendromis vibracinėmis charakteristikomis arba Šviesos buvimu jūsų erdvėse ir įvykiuose. Jūs galite būti aktyviais – tada gyvenimo įvykiai ima greitai keistis, jūs galite gyventi po senovei – tada trokštami dalykai įvyks kitu metu, kai jūs būsite pasiruošę pasikeisti. Bet aišku viena – be jūsų konkrečių veiksmų ir pasirinkimo nieko jūsų gyvenime neįvyks.

Aš įsitikinusi, kad tie, kurie nelaukia trijų tamsos dienų, jų ir nepergyvens.

Senovinėje atmintyje egzistuoja žinios apie stiprius vibracinius pasikeitimus, kurių metu buvo visiško perkrovimo periodai, pergyvenami kaip šviesos, visų gyvybės sistemų, įskaitant pačią Žemės planetą, vibracinių charakteristikų pasikeitimas.

Tačiau to, kas vyksta dabar, Žemėje niekada anksčiau nebuvo. Žemė ir visa, kas joje yra, pirmą kartą pereina į naujos kokybės vibracinį ir šviesos lygį su visa materialia  dalimi, su kūnais, fizine tvarka. Tai unikali patirtis, svarbi Visatai ir Kosmosui. Tai naujas biologinių sistemų, augalijos ir gyvūnijos pasaulio energoinformacinių charakteristikų modelis, tai kompleksinis procesas Žemėje. Dėl šio eksperimento mes prieš šimtus tūkstantmečių atėjome į Žemę iš įvairių žvaigždžių sistemų, atnešdami įvairių pasaulių ir civilizacijų žiežirbas į gyvybės organizaciją Žemėje.  Mes daug kartų įsikūnijome ir pergyvenome įvairius įvykius, džiaugsmingas patirtis ir kančias, pažinome dvasinius pakilimus ir nuopuolius, kad pažintume absoliučiai viską. Kad žinotume, kaip transformuoti subtilias ir materialias energijas, kaip keisti jų vibracinę prigimtį ir informacinį turinį, kaip pereiti su visa materialia pasaulio sandara iš biologinės formos „Žmogus" į naują biologinę formą – Dieviškoji esybė Žemėje, kad sugebėtume pajusti savo vientisumą ir beribiškumą visame, kas yra. Kad perėję atskyrimą ir atskirumą, sugebėtume grįžti į savo natūralią pirminę prigimtį – vienybę su viskuo, kas yra Kosmose ir Visatoje.

Todėl vibracijų kilimas ir įvairios rūšies perkodavimai vyksta nuolatos. Per pastaruosius 20 metų mes visi kartu su Žeme pergyvenome jau daugybę mini-Kvantinių perėjimų, pergyvenome programų pakeitimus įvairiuose tinkluose ir matricose, energoinformatikos transformaciją prie Žemės esančiose erdvėse ir ląstelėse, pergyvenome ryškų Saulės aktyvumo ir Mėnulio spinduliavimo pasikeitimą, naujas Saulės sistemos planetų energijas, Galaktines ir Kosmines transformacijas, Laiko matricos pakeitimą ir linijinio laiko demontavimą… tiesiog neįmanoma suskaičiuoti … Ir visa tai priėmėme, pergyvenome, nežiūrint į daug kartų pranašaujamą žūtį…

Dieviškasis planas – tai visaapimanti Meilė, kuri nenaikina ir negriauna. Bet žmogus savo mintimis gali ir sugriauti, ir sunaikinti. Todėl neperkelkime atsakomybės už katastrofas Dieviškajam planui, tą modeliuoja žmonės! Tokių įvykių prielaidos – taip pat sukurtos žmogaus. Bet visi kartu mes galime transformuoti ankstesnės patirties energoinformacinius kodus, kad visam laikui pašalintume iš energoinformacinių Žemės erdvių visas nelaimių ir kentėjimų, aukų ir sugriovimų, gobšumo ir kėsinimosi į gyvybę prielaidas.

Šiandien Žemėje įsikūnijusios labai stiprios Sielos, pasirinkusios atlikti materialaus trimačio pasaulio pervedimą į naują vibracinę ir kokybiškai kitokią būseną – Dievišką civilizaciją Žemėje su materialiu pasauliu. Tai kompleksinis eksperimentas.

Žinoma, nereikia tikėtis, kad materiali technokratinė pasaulio tvarka ir valdžia, paskelbusi save išrinkta valdyti, per valandą išnyks, bet senas pasaulis ir tvarka ankstesniu pavidalu nesugebės pereiti į naują pasaulį. Visa tai vyksta Dieviškos transformacijos procese. Tame ateitis iš tiesų nulemta. Tamsa ir Blogis kaip negatyvas palieka Žemę, nes jau atliko savo paskirtį. Kol kas dar yra žmonių, kurie stengiasi išlaikyti valdžią ir užgrobtus pasaulio materialius turtus. Bet Žemė neegzistuoja kaip smiltelė, atskirta nuo bendro proceso Kosmose. Žemė ir jos pergyvenami procesai yra natūrali ir svarbi kosminės bendrijos dalis. Ji dabar kyla kosminėse erdvėse, kur jau suformuotos naujos Šviesos vibracinės erdvės. Patekdami į šias erdves, mes negalime nusišalinti nuo tų energijų, į kurias pasineriame kartu su Saulės sistema, Galaktika, Visata… Todėl nauja evoliucija ir Šviesos triumfas Žemėje yra negrįžtamas procesas. O mes esame lygiaverčiai pasikeitimų Žemėje dalyviai. Žemėje reikalingi tie, kurie praleidžia ir įtvirtina naujas energijas.  Tai mūsų kūnai, gyvenantys žemėje, esantys vientisame ryšyje su Žeme, jos dvasine esybe Gaja – mes visi kartu esame bendrame procese. Tokių procesų lyderiai atlieka generalines aktyvacijas ir užtvirtinimus, bet pagrindinė žmonija, transformavusis, pereis į naujos civilizacijos erdves pagal pasiruošimo laipsnį. Nedelskite su pasikeitimais! Kuo greičiau jūs įsitrauksite į tuos procesus, tuo greičiau išauš nuostabus pasaulis! Gana liūdėti, laukti iš gyvenimo ir supančio pasaulio niekšybių, tapkite Šviesa sau ir apšviesite savo gyvenimo erdves! Tuomet jūsų Šviesa uždegs kitų žmonių širdis, ir žmonių pasikeitimo procesai taps masiniu reiškiniu. O Dieviškasis planas su didžiuliu džiaugsmu padės suformuoti jūsų pareikštus nuostabius troškimus ir įvykius!

Viskas taip paprasta!

Tiems, kas jaudinasi dėl artimųjų, kuriems kol kas dar neįdomi dvasinių pasikeitimų tematika…

Dieviškasis planas šiuo metu nesitiki šimtaprocentinio energetinio nubudimo visų žmonių fizinių aspektų. Didelė dalis žmonių ims keistis palaipsniui, ir taps tiesiog dorais ir gera linkinčiais žmonėmis. 

Jūs tikriausiai dažnai sutinkate garsius samprotavimus apie tai, kaip reikia teisingai ir dvasingai gyventi Žemėje. Bet ne visada žmonės, propaguojantys tokį gyvenimo būdą, gyvena pagal reklamuojamas normas. Todėl šiandien dvasingumo rodiklis – tai realus elgesys kasdieniniame gyvenime. Dėl šito žmogui visai nebūtina žinoti, kas yra energetinės matricos ar Akašų kronikos…, dauguma žmonių pakeis savo elgesį kasdieniniame gyvenime, nes iš energetinių Žemės erdvių, kolektyvinių laukų, iš žmonijos DNR takiai išeis seni kančių, gąsdinimų, kaltės, agresijos, manipuliavimo, kovos už būvį kodai… Transformacijos procesai daugeliui praeis nepastebimai. Aukščiausi subtilūs žmonių lygiai jau turi savyje Šviesos programas, lieka tik fizinis kūnas ir prie Žemės esančios erdvės, kurios palaipsniui išsilaisvins iš senų energijų. Šiandien kiekvienas yra susijungęs su daugiamatės kvantinės sąmonės tinklais, tačiau sąmoningas suvokimas atsivers pagal žmogaus transformacijos laipsnį.

Sąmoningas darbas šia kryptimi pagreitins procesą, bet jeigu žmogus dar nepasiruošęs intensyviam energetiniam darbui, tai visai nereiškia, kad 2012 metų gruodyje katastrofos jį nušluos nuo Žemės paviršiaus. Svarbu nelaukti ateityje nemalonumų ir bėdų, kitaip Angelas už nugaros vėl bus priverstas liūdnai atsidusti „Teks įvykdyti!"

Toliau nuostabi iliustracija temai – kurią man atsiuntė Julvius Way. <…>

 

Žmogus ir jo troškimai

DIEVIŠKASIS DIALOGAS!

- Alio, sveiki! Ar aš galiu pakalbėti su Dievu?

- Sveiki! Sujungiu!

- Sveika, Siela mano! Aš dėmesingai tavęs klausau!

- Viešpatie, ateina Nauji metai! Prašau Tavęs, išpildyk mano troškimus!!

- Žinoma, brangioji, viską, ką tik nori! Bet pradžioje aš tave sujungsiu su išpildytų troškimų skyriumi, pasistenk suprasti, kokias klaidas tu padarei praeityje!

… metalinis balsas ragelyje: „Tęskite, prašau, dabar jungiame su troškimų skyriaus operatoriumi"…. Laukimas…..

- Sveiki! Ką norėtumėte sužinoti?

- Sveiki! Mane pas jus atsiuntė Viešpats, pasakęs, kad prieš pareiškiant naujus troškimus, gerai būtų išklausyti ankstesnius.

- Suprantama, minutėlę… A, štai! Visi Sielos troškimai. Sunki knyga! Jūs klausote?

- Taip, įdėmiai.

- Pradedam nuo praeitų metų:

1. Nusibodo šitas darbas! (įvykdyta – darbas nusibodo!)

2. Vyras nekreipia dėmesio (įvykdyta – nekreipia!)

3. Oi, reikia man trupučio pinigų (įvykdyta – duonai užteko, batams – ne!)

4. Draugės – kvailės (įvykdyta)

5. Man nors kokį butuką (įvykdyta – 10 aukšte pastogėje, stogas kiauras, juk prašei nors kokį!)

6. Man nors kokią mažytę mašinytę (imk „Zaporožietį" neaiškių metų)

7. Oi, noriu išvažiuoti per atostogas bent kur nors (įvykdyta – į vasarnamį pas uošvę, jai kaip tik reikia darbo jėgos)

8. Na kas gi čia, niekas gėlių nedovanos (Įvykdyta – nepadovanos!) …Tęsti? Čia skaitymo maždaug metams…

- Ne, ne, viską supratau!!! Sujunkite mane su Kūrėju!

- Viešpatie, aš viską supratau!!! Aš stebėsiu kiekvieną mintį, net pačią mažiausią!!! Aš prašau Tavęs visada siųsti man pozityvias mintis! Aš prašau Tavęs, padėti man suprasti, kad Tu visada man padedi ir viską įvykdai! O dabar aš noriu kaip reikiant pagalvoti. Galima paskambinti vėliau?

… linksmai ragelyje…

- Žinoma, brangioji!!! Kada panorėsi!!

P.S. Savo maldose nesiskųsk Dievui, kad tau viskas blogai. Jis gali pagalvoti, kad tu dar nežinai, KAS iš tiesų yra BLOGAI, ir tau tą parodys. Pasakys Viešpačiui, kad tau viskas gerai! Tuomet jis pagalvos: „E-e-e, brangioji, tu dar nežinai, kas iš tikrųjų GERAI…" 

www.pervoistok.lv

Išvertė Eugenija

Peržiūrų: 8051 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.1/11
Viso komentarų: 1461 2 3 ... 11 12 »
0  
1 Doremi   (13.09.2012 19:17) [medžiaga]
biggrin biggrin biggrin oi tu Virgi biggrin
paskui skaitysiu smile

+1  
2 Ponas_Bebras   (13.09.2012 19:23) [medžiaga]
Kažkokia biurokratija ten pas Dievą biggrin Ne ten kablelį padėjai, ne taip biški pasakei, tai gausi viską priešingai negu nori biggrin

0  
3 spurgelis   (13.09.2012 19:44) [medžiaga]
būtent,tai klausykis,ką galvoji biggrin biggrin biggrin

0  
4 Braske   (13.09.2012 19:49) [medžiaga]
koks tai primityvus sitas dievas. as kita turiu, nuovokesni.

0  
5 Doremi   (13.09.2012 19:58) [medžiaga]
ačiū, virgi, jau paskaitiau biggrin tongue

0  
6 Doremi   (13.09.2012 20:01) [medžiaga]
nee, braške, iš tiesų taip yra biggrin
virgi, aš vistiek negaliu išjungti nuojautos wacko

+1  
7 alfairas   (13.09.2012 20:03) [medžiaga]
Didžiuliai Vilkai kolektyvines baimes keliauja po planeta... sėja baimę ie chaosą...
Kas Tiesoje, meilėje - negyvena baimėje...
Ištakas, dieviškumas, prabudimas, nušvitimas – tik sąmonėje, jis jaučiamas fiziškai, keičiasi aplinka, žmonės... Taip ir kuriama savo ateities matrica, dabar.
o jei nieko nejauti, neesi atvyras naujoms energijoms...tai nieko ir nelauk, niekas ir neįvyks... liks viskas tas pats ir tas pats dvasinis blūdas- protui.
Noosferoje (akaši) yra vietele atitinkamoms vibracijoms. ten ir bendrauju... su atatinkamom vibracijom biggrin mes juk daugiamates būtybes.
Man ir kitiiems jau perejimas įvyko, aukso amžius prasidejes... Ir ar esi Tu niusvites ar esi Tu nenusvites - viskas yra Kelias tongue nepriklausomai nuo būsenos wink

0  
8 alfairas   (13.09.2012 20:08) [medžiaga]
ir dar, jei linki žmonėms gero, tai geriau įspėti... jei tai rezonuoja su Tavim, o jei suklysi, nieko baisaus - reiškias tavo pranašystė išsipildė tongue

0  
9 Doremi   (13.09.2012 20:08) [medžiaga]
surprised

0  
10 alfairas   (13.09.2012 20:10) [medžiaga]
Doremi

kaip Šluota Tavo laikosi??
man toks jausmas, kad ji tuoj atkris... atrodysi nekaip biggrin biggrin biggrin

0  
11 Braske   (13.09.2012 20:10) [medžiaga]
saugokis ODremi, linkiu Tau gero biggrin

1-10 11-20 21-30 ... 101-110 111-111
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Rugsėjis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0