Pirmadienis, 25.09.2023, 18:42
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Gegužis » 7 » Perbalansavimas to, ką „jūs privalote“
19:16
Perbalansavimas to, ką „jūs privalote“

Sveikinu jus brangieji. Aš Krajonas iš magnetinės tarnybos. Šis čenelingas nebus ilgas, bet aš perduosiu jums kai kurią informaciją. Aš tai pavadinsiu nuostatų „jūs privalote"  perbalansavimu – tai yra tai, ką jūs privalote ar ne privalote daryti, tų, kurie nurodo, žodžiais. Jūs paklausite – „Nurodo ką?". Na jie yra tais kas jums nurodo, ką „jūs privalote" ir jūs žinote kad jie tokie. Tai tradicijos, dvasiniai autoritetai, istorija ir praeities studijavimas. Informacija kurią aš duodu, specifinė kiekvienam „tu privalai", bet tai ne būtinai apie tai, ko jūs mokėtės. Viskas keičiasi su energijos perbalansavimu planetoje ir ta mozaika, kurią jūs kūrėte kaip Šviesos Darbuotojas, susideda. Egzistuoja tik keletas klausimų apie tai, ką „jūs privalote", kuriuos mes šiandiena ir paliesime, bet tai tie klausimai į kuriuos bus lengva atsakyti, tai dažniausiai užduodami klausimai. Jie apima daugelį skirtingų sričių.

Nuolankumas

Pradėkime nuo dvasiško klausimo: Dievas – pasaulio Kūrėjas, tai teisinga? Tai iš tikro jis ar ji. Ar tada nereikėtu būti nuolankiam Kūrėjui?  Žmonija iš pat pradžių nusilenkdavo Dievo idėjai įvairiose formose. Naujos Eros ezoteriniame judėjime  nėra jokio nuolankumo. Ten iš tikro neegzistuoja didelių altorių ir specialių pastatų. Ten nenumatytos vietos keliaklupsčiavimui ir dėkojimams Dievui. Taigi, kai kas gali atsisukti į jus ir pirštu rodydamas sakyti „Jūs ne keliaklupsčiaujate taip kaip jūs privalote". Koks jūsų atsakymas į tai? Ką jūs pasakytumėte?

Ar jūs tikite, kad esate kūrėjo dalimi? Meistrai, kurie ateidavo į planetą, sakė jums apie tai. Vienas iš paskutinių jų buvo Kristus, davęs sau tokį apibūdinimą, jis sakė: „Aš Dievo sūnus", po to jis žvilgtelėjo į jus ir tarė: „Jūs irgi". Ir tai didingasis „Aš Esu", kuris jūsų viduje, bet kurį sunku pamatyti ir suprasti, kadangi dieviškume žmonės ieško didybės. Jie ieško to, kas būtų Dievu danguje, bet nemato jo atributų savo viduje.

Todėl, imkime ir pervertinkime „Aš Esu". Nuspręskime, ką reiškia terminas: Dievo sūnus. Tai reiškia kad jūs surišti su Kūrėju.  Tai reiškia, kad pats Kūrėjas yra jūsų šeimos narys. Tai reiškia kad informacija ir supratimas yra jūsų viduje, kad jūs iš tikro vienas iš tos šeimos narių. Ir pas jus yra ramybė, dramos nebūvimas ir saugumas, kada jūs galvojate apie tai, kas jūsų viduje.

Tai yra tai, kas žmogaus viduje, nebūtinai jausti tai kaip Kūrėjo didybę, bet kaip Kūrėjo šeimą. Todėl aš jūsų klausiu, kaip jūs elgiatės savo biologinės šeimos atžvilgiu?  Kuriam šeimos nariui paskutiniu metu jūs keliaklupsčiavote? Motinai? Tėvui? Seseriai? Broliui? Jūs pasakysite: „Ne, mes nekeliaklupsčiaujame vienas kitam. Mes gerbiame vienas kitą. Mes norime būti su atitinkamais šeimos nariais. Seserimis ir broliais. Nėra jokios dramos, o dažnai džiaugsmo ir linksmybių laukimas. Mes rūpinamės vienas kitu. Mes mylime vienas kitą". Brangusis, tai ir yra atsakymas į duotąjį  „jūs privalote".

Vietoje keliaklupsčiavimo egzistuoja  nuolankumas, pagarba, padėkos ir meilės ritualas. Ir tai žymiai skiriasi nuo keliaklupsčiavimo, ar ne taip? Kodėl neįsiklausius į Meistro žodžius? Jei jūs Dievo Sūnus, tai ne melskitės Dievui. Vietoje to, būkite šeimos dalimi. Vertink tai, kas yra viduje. Jausk artumą kūrėjui, kai sėdi savo krėsle ir neišaukštink tai, kas neturi būti išaukštinta, bet mylėk tai, kas turi būti mylima.

Gyvenimas drauge didelės jėgos įgijimui

Štai visiškai kita: kai kurie iš jūsų mano, kad būtų daugiau prasmės, kad Šviesos Darbuotojai susirinktų kartu, nes pagal logika, tai galėtu sukurti daugiau šviesos. Tame būtų daugiau prasmės, nes Šviesos Darbuotojai galėtų vienodai mastyti ir apsijungti į grupes, galėtų gyventi kartu kaip grupės. Tada jie galėtų kurti kaip grupė ir kas galima būtų pavadinti „tarpusavio šviesa".

Be to, toks apsijungimas užtikrintų geresnį bendravimą, mokymąsi ir apsaugą nuo senų Žemės energijų.  Ar tame yra kažkas ne taip? Ir dabar aš jums sakau, kad kas taip jums sako, yra senų energijų paradigmoje. Ieško tai, kas pagal juos turėtų pagerinti jų gyvenimą, bet jie nepastebi tai, kuo iš tikro turi užsiimti Šviesos Darbuotojas.

Tu mokaisi būti savarankišku gyvenimo kūrėju. Tu galėtum atsiskirti dykumoje, bet tuo pat sutalpinti savyje viską, kas reikalinga. Tame yra esybės prasmė: „Aš Esu tai, kas Aš Esu". Supranti? Tu – švyturys, pilnavertis švyturys. Kada tu paskutinį kartą matei didelį kiekį švyturių kartu, išstatytus ant vieno kalno? Jiems nėra būtinybės vienas kito atžvilgiu. Kada tu paskutinį kartą matei bendrą švyturių susirinkimą?

Jūs galėtumėte pasakyti: „Bet juk tai nesąmoninga. Švyturiai įtvirtinti savo vietose. Jie negali eiti vienas pas kitą į svečius". Teisingai, bet jie atitinkamai gali siusti šviesą vienas kitam, ar ne taip? Juk dėl to jie ir buvo sukurti. Šviesos Darbuotojai, gal būt, netgi kvantiškai supainioti vienas su kitu, tada atstumas neturi reikšmės. Todėl, turbūt atėjo laikas pakeisti  to, kaip jūs įsivaizduojate savo vietą planetoje, paradigmą. Jums reikalinga pagalba? Jūsų šviesa pavojuje?

Kai jūs paliksite šią susirinkimo vietą ir išsiskirstysite po visą pasaulį, kai kurie su ašaromis akyse sakys: „Man tai patiko norėtus tai tęsti ir tęsti." Bet aš galiu jums pasakyti, kad jūs žiūrite iš senos paradigmos pusės. Po to, kai jūs kartą prisilietėte prie kito širdies, tai liks visam gyvenimui, jei panorėsite. Jūs galite užmegzti kontaktą ir likti jame, jei panorėsite. Tai, kas vyko šiandiena čia, rytoj ten, kur jūs esate pritvirtintas savo gyvenimo skalėje ir kur grįšite,gali sustatyti šviesos tinklą, savarankiškai sukursite šviesą tose tamsiuose planetos vietose. Jūs suprantate?

„Jūs privalote" gyventi grupėse – tokio nėra. Jeigu jūs taip pasielgtumėte, tai paliktumėte likusią planetos dalį tamsoje. Tai neįtikėtinai egoistiška ir neduoda niekam nieko teigiamo, išskyrus pačią grupę. Tie, kas tai daro, paprasčiausiai nori geriau jaustis vienas kito atžvilgiu, bet tai nepadeda planetai. Ir tai buvo apie antrą „jūs privalote".

Koks maistas tinka jums ir padeda jūsų dvasingumui?

„Krajonai, kuo aš turiu maitintis kaip Šviesos Darbuotojas? Egzistuoja įvairios nuomonės, vieni nevalgo mėsos, kiti nepripažįsta termiškai apdirbto maisto, treti iš vis niekuo nesimaitina, energiją gauna iš oro. Ar egzistuoja kažkas tokio, ką aš turiu žinoti apie maistą, kurį valgau, pagerbiant Dievą ir savo kūną?"

Iš karto atsiras tie, kurie nurodys į daugelį šventųjų raštų vietų ir pasakys: „Tai yra tai, ką jūs turite daryti." Kiti, mažiau dvasingi, gali pasiūlyti švarią chemiją išsivalymui, dietai ir sveikatai. Kiti gi masto apie savo šeimos tradicijas ir mėsos vartojimą.

Tai kas iš to yra teisinga? Toks daugumos loginis klausimas.

Brangieji kame to tikslas? Tame, kad būti sveiku ir tuo pat metu atiduoti pagarbą Dievui? Dauguma atsakys –„Taip". Kaip matosi atėjo laikas įjungti šiek tiek dvasinės logikos. Klausimas: Kur, kaip mes nustatėme, yra Dievas? Atsakymas: Kūrėjas yra jūsų viduje. Tai kaip jūs atiduosite pagarbą dieviškajam planui, kuris yra jūsų viduje? Atsakymas glūdi tame, kad reikia išlikti gyvam kaip galima ilgesniam laikui. Ir kaip aš galiu visiems jums, skirtingiems vienas nuo kito, unikaliems, duoti vieningą  „jūs privalote"? Ir kaip kas nors gali duoti vieningą „teisingo maitinimosi" instrukciją? Bet tokių yra ir jie tą daro.

Štai kame yra atsakymas: kiekviename iš jūsų yra kažkas, kas vadinama įgimtas. Įgintas – tai „protingas kūnas". Įgimtas – tai kūno sąmonės energija, kuria jūs naudojatės atliekant raumenų testavimą (kineziologija). Įgimtas žino, kas vyksta jūsų kūne giliai ląstelių lygyje, apie ką jūs nežinote. Įgimtas – vidinė jūsų DNR sąmonė. Tai yra visa apimančio žinojimo, apie jūsų  kūną, šaltinis.

Įgimtas žino apie tai, kas vadinama Akašų palikimu. Tai žinios apie tai, kuo jūs buvote ir prie ko pripratote praeituose gyvenimuose. Visi jūsų maitinimosi raciono poreikiai yra nukreipti tam, kad kuo ilgiau išgyventi sveikam, remiantis ląstelių struktūra, kuri žino, ko ji nori ir ko jai reikia, o „reikia" jai to, prie ko pripratusi. 

Nėra taip svarbu kas jūs ir kur gyvenate. Jei jūs šioje planetoje praeitame gyvenime gyvenote Indijoje, jums užsinorės maitintis kaip indusui – netgi jei jūs randatės Vilniuje. Jei praeitas gyvenimas buvo azijoje, jums norėsis azijietiško maisto, nepriklausomai nuo to, kad dabar randatės Kaune. Jūsų „chemija" atsimena ir pasiilgo to, kas jums garantuoja efektyvų maisto įsisavinimą ir sveikatą.

Akašų palikimas žymiai stipresnis, nei tas energijos kreditas kurį jus duodate  savo kūnui. Praeitų gyvenimų energijos NĖRA PRAEITYJE. Tai yra jūsų dvasinės kvantinės energijos, jūsų dabartiniame gyvenime. Tai jus įtakoja.

Kūnas, jai jus jo paklausite, papasakos apie tai. Jūsų ląstelinė struktūra kvies prie to, prie ko esate pripratęs. Jei jūs dabartinėje gyvenimo kultūroje esate naujokas, o paskutinius penkis gyvenimus gyvenote kitoje kultūroje, nenustebkite, kad pasiilgsite kitos kultūros maisto raciono. Vegetarinė dieta bus naudinga tiems, kam tai tarnauja į naudą, nes jie turėjo sąlyti  su savo Akašomis. Jie vartoja tą maistą, kuris naudingas jų ląstelinei struktūrai, o ne tą, kurį jiems kažkas liepė vartoti, kad padaryti juos labiau dvasingais.

Atkreipkite dėmesį į savo kūno išmintį, nes ji daug ką gali jums pasakyti apie tai, kas jūs buvote.  Nėra jokio „jūs privalote"  išskyrus viena: būti gyvu ir sveiku. Klausykitės savo ląstelinės struktūros ir ji jums pasakys, kuo jūs turite maitintis. Jums atrodo, kad tai nėra dvasine logika? Nebandykite įpiršti kitiems savo „teisingo maitinimosi" būdo. Jauskite Akašų sistemą ir suvokite, kad jūsų įgimtas žino, apie tai, kas jums bus geriau, žymiai geriau nei jūs

Ar aš turiu kreiptis pas gydytojus ir gydytis vaistais, ar gydytis dvasiniais metodais?

„Krajonai, aš girdėjau, kad naudojimasis mokslo pasiekimais išsigydymui ir kreipimasis pas gydytojus reiškia Dievo nepripažinimą. Ar tu mums nesakei, kad mes galime išsigydyti savo proto dėka? Kodėl tada turime kreiptis pas gydytojus? Ką aš turiu daryti?"

Pirmiausia, Žmogiškoji būtybe, kodėl tu visada viską nori išdėlioti po lentynas? Tu vėl bandai gauti atsakymą, sudėtingomis situacijomis, tipo Taip ir Ne, remdamasis savo trimate patirtimi ir linijiniu žvilgsniu beveik į viską. Mokykis galvoti išeinant iš 3D erdvės. Pažiūrėk į šio skyriaus pavadinimą. Čia jau iš anksto klausiama kokiam vieninteliam variantui galima sekti, atmetant galimybę daryti tą ir tą, kadangi tai atrodo priešingybės.

Paimkime truputį dvasinės logikos: Hipotetinis atsakimo pavyzdys: „Nesikreipkite pas daktarus, nes jūs galite išsigydyti savo proto pagalba". O dabar aš paklausiu: Ar daugelis sėdinčių ar skaitančių šias eilutes, gali tai atlikti tiesiog dabar? Visi jūs esate senos sielos, bet ar pasiruošę jūs realiai atlikti tai? Ar jūs žinote kaip tai daryti? Jūs turite gerus realius rezultatus? Ar galite tiesiog dabar atsikratyti nuo ligų ir cheminio disbalanso, savo proto pagalba?

Pasakysiu jums tiesą, nepriklausomai pasiruošę jūs tai pamatyti ar ne. Jūs kol kas nepasiruošę tai atlikti.  Jūs kol kas nepasiruošę paimti į savo rankas pilno išgijimo užduotį, naudojantis savo dvasiniais instrumentais. Lemūriečiai tai galėjo daryti, kadangi juos išmokė Plėjadiečiai. Tai vienas iš Dievo pažadų, kad išauš diena, kada jūsų DNR dirbs su tuo efektyviai ir jūs visam laikui galėsite atsisakyti nuo cheminių preparatų ir medicinos pramonės. Kadangi jūs valdysite Kūrėjo energijas, dirbančias 100% ir tai yra tai, ką jūs matėte pas Meistrus, kada jie buvo Žemėje.

Tai taps įmanoma Žemės pakylėjimo procese, kurio tu, brangusis, lauki su nekantrumu. Tie, kas jaučia kad gali išgydyti save, leiskite vykti, to kaip tai daryti, apmokymo procesui. Daugelis bus dėkingi tam faktui, kad dabar pas jus yra keletas iš tų gabumų. Leiskite  procesui prasidėti, bet nė minutei nepagalvokite, kad jūs pasiekėte tą vietą, kai bet kurią sveikatingumo problemą galima išgydyti su jūsų nuosavos jėgos pagalba. Jūs studentai – besimokantys didžio  proceso, kuris galų gale taps jūsų, jei norėsite pradėti kvantinio bendravimo su savo ląstelėmis procesą. Kai kurie tai įsisavins gerai, o kai kurie tik pasodins to daigelius.

Dabar aš norėčiau jums papasakoti kaip dirba dvasia ir kas vyks per artimiausius dvejus ateinančius metus. Mes pasirengę duoti planetos daktarams naujus išradimus ir naują mokslą. Žmogaus kūno ir jo kvantinių atributų srityje bus  atitinkami stambūs atradimai.

Pažiūrėkite į tai, kas jau vyksta, kadangi kai kas, iš to mokslo, jau jums buvo duota ir jūs iš tikro tai jau taikote. Įsivaizduokite sau mokslą, kuris leidžia persodinti širdį, kadangi įvyko negrįžtamas pokytis širdies darbe. Žinoma. Tokia operacija šioje planetoje atliekama daugelį kartų kas mėnesį. Ši informacija atėjo iš Kūrėjo, jūs supratote? Ji nenusileido iš kokios nors tamsios energijos bibliotekos lentynų, velniškiems darbams.

Taigi, Šviesos Darbuotojau, jeigu tau reikalinga nauja širdis, kreipkis pas gydytojus, ar sukurk ją savo proto pagalba. Kol tu patikimai nejausi, kad gali tai sukurti, turi sutikti su Dievo-duota informacija, įdėta į chirurgo rankas. Kadangi tai išgelbės tavo gyvybę ir sukurs situaciją, kad tu liktumei Žemėje ir tęstum savo šviesos skleidimą. Ar jūs suprantate apie ką mes kalbame?

Jūs taip pat galite pakeisti medikamentų naudojimą ir pradėdami procesą, kuris pagal savo užmačias atrodo įspūdingai, bet ne visai trimačiu. Aš siūlau jums pradėti naudoti tai, ką aš pavadinčiau gomeopatiniu principu, suderinant su pagrindiniais vaistais. Jei kažkas iš jūsų naudoja pagrindinius vaistus tam, kad pakeisti savo chemiją, kad jūs galėtumėte geriau ir ilgiau gyventi, tai galite pagalvoti, kad pas jus nėra kito pasirinkimo. „Na taip, juk tai padeda man gyventi" galite sakyti, „Aš kol kas neturiu galimybės tai daryti savo proto pagalba, todėl vartosiu vaistus".

Naujoje energijoje egzistuoja kažkas kita, ką jūs galite pabandyti, jei jūs priklausote tai kategorijai sergančių. Darykite tai atsargiai, protingai,su sveika logika. Mano pasiūlymas štai kame: gomeopatijos principas remiasi tuo, kad labai maža, praktiškai nematoma medžiagos dozė įsisavinama ir tampa matoma jūsų įgimtajam. Įgimtasis „mato" ką jus bandote padaryti ir po to atlieka atitinkamą organizmo chemijos sureguliavimą. Tokiu būdu, galima sakyti, kad jūs siunčiate savo kūnui „signalą balanso atstatymui". Faktiškai tos dozės neužtenka, kad į ką nors paveikti chemiškai – tačiau tai veikia gydomai.

Kūnas (įgimtas) mato ką jūs bandote padaryti ir tam padeda. Galima sakyti, kad kūnas pats save gydo, nes jūs panaudodami  gomeopatijos metodą davėte jam instrukcijas, kaip tai daryti. Taigi, kodėl to nedaryti su pagrindiniais vaistais, pradėkite nuo dozės mažinimo ir pradėkite kalbėtis su savo ląstelėmis, stebėkite kas po to vyksta. Jei nebus pagerėjimo, tai nustokite mažinti. Tačiau, jūsų nuostabai, galite sulaukti pagerėjimo. 

Pradėkite nuo jums įprastos dozės ir sumažinkite ją panašiai keturis kart. Tai gomeopatinis principas, leidžiantis išsaugoti vaistų gydomąjį efektą. Jus toliau  naudojate vaistus, priimdami į vidų, bet jų cheminis poveikis sustiprinamas tuo, kad dar ir signalizuoja. Tas signalas siunčiamas kūnui, kuris pagerina gydymą ir tuo pat metu nėra šalutinio vaistų efekto grėsmės. (Virgio trigrašis: šį metodą išbandžiau gydantis po infarkto, naudojau vaistų, kuriuos išrašė, keturis kart mažiau, o efektas geras ir gydytojai net nesuprato, kad jų vartojau žymiai mažiau, tuo išsaugojau kepenis ir skrandį.)

Viso to jūs negalite išdėlioti po lentynas, Taip ir Ne, kai kalba eina apie didingą Dvasios sistemą. Vietoje to jūs galite taikyti dvasinę logiką ir matyti tuos dalykus, kuriuos Dievas davė šioje planetoje kaip išradimus ir naudingus procesus. Leiskite operacijai išgelbėti jūsų gyvybę, po to atsistokite ir pasakykite: „Ačiu tau Dieve už tai ir už mano gimimą čia, kur tai yra įmanoma". Tai sudėtinga tema, taip? Kiekvienas iš jūsų ant tiek skiriasi nuo kitų. Tu sužinosi ką daryti brangusis. Niekada nepergyvenk už tą sprendimą, kadangi tavo įgimtas pašnibždės kas tau tinka, jei tu jo klausysiesi.

Nėra jokios Naujos Eros, Dievas nesikeičia. Likite savo tradicijose.

Visada atsiras tokių, kurie pasakys kad Dievas visada vienas ir tas pats: vakar, šiandiena ir visam laikui. Jie pasakytų kad jums nereikia dalyvauti Naujos Eros judėjime, nes Dievas niekada nesikeičia ir dievo energija viena ir ta pati. Po to jie jus įspės, kad „Išeitumėte iš Naujos Eros judėjimo ir grįžtumėte prie savo tradicijų, religinių sistemų, dvasinių mokymų, kurie pakilime ir turi milijardų žmonių patirtį Žemėje." 

Brangieji, visi aukščiau išvardinti argumentai remiasi nesusipratimu. Štai ką aš noriu pareikšti. Dievas – visada vienas ir tas pats: vakar, šiandien ir visam laikui. Tai puiku, kad Dievas-Kūrėjas niekada nesikeičia. Tačiau, keičiasi Žmogiškųjų būtybių santykis, su  nesikeičiančiu Dievu. Kas keičiasi, tai Žmogiškųjų būtybių sugebėjimas įveikti paskutinę seną energiją ir naujoje energijoje sutikti Kūrėją savo viduje. Žmogiškoji būtybė, štai kas keičiasi, o ne Dievas.

Pati supanti jus aplinka (Gaja) padeda tam, kad jūs geriau suprastumėte Dievą, kuris vienas ir tas pats: vakar, šiandiena ir visam laikui. Naujoji Era – liečia pačią Žmogišką būtybę, kuri stengiasi suprasti, kad jos santykiai su Dvasia keičiasi, tampa žymiai realistiškesni jų gyvenime. Tai reiškia, kad žmonės gali jausti ir matyti Kūrėja viduje, nauju, žymiai gilesniu atvaizdu. Nauji dvasiniai instrumentai randasi po ranka ir savęs žinojimas palaipsniui pradeda augti. Keičiasi žmonės, Dievas visada vienas ir tas pats.

Tolkite nuo tradicijų, kadangi jos tarnauja jums kaip savo rankomis sukurtas kalėjimas, kad visam laikui įklampinti  mitologijoje ir niekada nepamatyti savos nuosavos dvasios puikumą.

VIENINTELIS, ką jūs privalote

Galima sakyti, kad yra vienintelis atributas, kuris dirba visuose „jūs privalote". Jūs visada turite įjungti savo dvasinį įžvalgumą visame kame. Neatskirkite jus supančias energijas – tai yra tai ką stengiasi padaryti jūsų linijinis protas. Vietoje to, sumaišykite viską dvasinėje logikoje, nustatydami kas turi reikšmę jūsų gyvenime. Netaikykite savo taisyklių kokiai nors kitai žmogiškajai būtybei, vietoje to nustatykite kas jums naudinga labiau, švęskite tai, kad jūs tapote tuo atžvilgiu sveikesnis.

Brangieji, aš Krajonas žinau jus. Neturi reikšmės jaunas jūs ar senas, Visi jūs senos Sielos, kurios bus kartu labai ilgą laiką. Atsiminkite tai.

Krajonas

Peržiūrų: 2574 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.2/5
Viso komentarų: 6
0  
1 Almiasas   (08.05.2012 11:42) [medžiaga]
Na va, pagaliau visai neblogas specifinio literatūrinio žanro "Angelo Krajono pasakojimai" kūrinukas smile Čia bent jau viskas pasakyta suprantamai ir aiškiai, nevartojant bereikšmių daugiaaukščių tarptautinių žodžių kratinių smile
Išreikštos čia mintys nuteikia optimistiškai smile
Aš tai netikiu, kad čia ėmė ir apsireiškė angelas, bet ką darysi, tokia jau literatūrinio žanro "čenelingai" subtilybė, kad visokias mintis reikia pateikti taip, lygtai jas perdavė kokios nors fantastinės būtybės smile

0  
2 Era   (08.05.2012 12:08) [medžiaga]
Vertėjui ar teksto surinkėjui norėčiau parašyti mažą pastebėjimą, kad tekstas sunkiai skaitosi, kai jame netaisyklingai parašyti žodžiai, linksniai. Viena ir ta pati klaida jau nuo pat pirmųjų straipsnių, tai: žodis "klausimas" - trumpoji "i"ir jis yra nuo žodžio "klausti". "Klausymas" - ilgoji "y" nuo žodžio "klausyti": muzikos, tylos, pašnekovo,... Daugiau klaidų neminėsiu, nes kaikurios kartais rašomos klaidingai, kartais gerai.. Ačiū už Jūsų skleidžiamą pozityvią informaciją!

0  
3 qaz   (08.05.2012 15:38) [medžiaga]
to-Almiasas
ale sutinku
Aš tai netikiu, kad čia ėmė ir apsireiškė angelas, bet ką darysi, tokia jau literatūrinio žanro "čenelingai" subtilybė, kad visokias mintis reikia pateikti taip, lygtai jas perdavė kokios nors fantastinės būtybės

0  
4 qaz   (08.05.2012 15:42) [medžiaga]
ale manai angelam nereikia tokiu nesamoniu, jai reikes, tai manau kiekvienam perduos asmeniskai kas reikia.
o, melas, teisingai rasau ? :)))

0  
5 Igo   (10.05.2012 07:04) [medžiaga]
IGIMTASIS tai zino,bet kune gyvena N ir kitokiu gyvybes rusiu,kuios irgi kelia savo reikalavimus,norus...

0  
6 Vicarious   (12.05.2012 23:01) [medžiaga]
Aciu Uz labai naudinga channelinga. Tik video kazko nelabai, visiskai skirtinga energija, na bent as, video tai po keliu minuciu nebegalejau ziureti, ne man.

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gegužis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0