Sekmadienis, 26.05.2024, 17:05
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Liepa » 10 » Pirmapradžiai Kūrėjai Sielos evoliucijos dinamika 1 dalis
19:15
Pirmapradžiai Kūrėjai Sielos evoliucijos dinamika 1 dalis

Nors žymiai aukštesnio tankio būtybės turi priėjimą į žemesnius tankius, būtybei, vibruojančiai aukštesniuose dažniuose sunku persikelti į žymiai žemesnius tankius. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate 7-to tankio siela, o jums norisi ištyrinėti 4-to tankio pasaulį, jums reikėtų 7-to tankio suvokimą atsinešti į 4-tą tankį. Nors 7-to tankio siela valdo 4-to tankio "aš” fragmentą ir gali turėti priėjimą prie to "aš” dalies, 4-to tankio "aš” yra nelengva palaikyti išplėstos sąmonės lygį, tiriant žymiai žemesnius tankius.

Esantiems žymiai aukštesniuose tankiuose nelengva materializuotis į fizinę formą ir vaikščioti tarp jūsų kaip 8-to;9-to;10-to;11-to;12-to tankio būtybėms. Taip beveik niekada nedaroma ir labai sunku. Netgi mūsų vibracijos lygyje egzistuoja galimybė būti užgrobtais žymiai žemesniais tankiais, jei mes į juos materializuotumės tiesiogiai. Štai kodėl didžioji mūsų dalis ateina per kanalus, telepatijos būdu.

Kai mes kalbame apie planus, sferas ir poplanius, mes tuos planus vadinsime išmatavimais. Kada mes kalbėsime apie konkrečių būtybių, objektų ar energetinių laukų, egzistuojančių konkrečiame išmatavime, vibracinį būvį, naudosimės tankio terminu. Pavyzdžiui, jūs galite būti 4-to tankio būtybė, kas reiškia, kad jūsų dominuojančios vibracijos lygis priklauso 4-am tankiui ir būnant tokioje būsenoje galite tirti 3-čią išmatavimą. 

Būtybės, vibruojančios skirtinguose tankiuose, gali "lankytis” ar tyrinėti išmatavimus, neatitinkančius jų vibracijų lygį. Nors paprastai trimatės būtybės turi trimačius kūnus, šios knygos skaitytojai iš esmės jau vibruoja 4-me tankyje, vis dar sąveikaujant su 3-čiu išmatavimu.

Kaip sielos vystosi

Jūsų visata sudaryta iš tankių. Kiekvienas iš šių lygių turi savo unikalių taisyklių ir principų rinkinį, valdančių šią Kūrinijos konkrečią sferą. Be šito, egzistuoja universalūs dėsniai ir principai, tuo pat metu veikiantys visuose tankiuose ir išmatavimuose.

Išeidami iš Dieviškumo, jūs tapote individualiomis sielomis. Jūs turite šabloną, dalį Dieviškumo plano, užkoduoto jumyse. Į jus buvo įdėtas visų 12-os tankių potencialas. 

Žymiai aukštesni tankiai (kuriuos jūs vadinate lygiais nuo 8-to iki 12-to) žinomi kaip kolektyvinės sielos lygiai ar kolektyvinės sąmonės lygiai. Kai jūs esate tokiose srityse, jūs tarsi vystotės atgal į Dieviškumą. Iš tikro taip nėra, kadangi, panaudojant analogiją su gimusiu vaiku, ar kūdikis bando išaugti ir po to grįžti į motinos įsčias? Tikimės kad ne, jai taip, tai jau psichinio sutrikimo būsena. Tokiu būdu, vystantis nuo 8-to iki 12-to tankių, jūs vis labiau ir labiau tampate panašus į Kūrėją/Tėvą/Motiną, į savo Dieviškuosius tėvus. 7-tas lygis, tai lygis, kuriame jūs vibravote, kai atsiskyrėte nuo Dieviškumo, kai gimėte kaip individuali siela. 

Pasiekus 12-tą tankį, jūs tampate Dievu/Kūrėju. Tada jūs galėsite Kurti kaip jūsų Dieviškieji tėvai. Jūs teisėtai tampate Dievu, sugebantys sukurti ištisas Visatas. Vienoje begalinėje Dievo visatoje (matricoje) yra šimtai tūkstančių kitų visatų – Dieviškumo kūrimo aspektų, pasiekusių 12-tą tankį. Kaip individualios sielos jūs galite ištirti dauguma iš tų visatų. 

Taigi, mes – jūsų vyresnieji broliai kelyje, jei taip nori pasinaudoti tokia išraiška. Egzistuoja begalinis skaičius visatų, prieinamų tyrinėjimams, todėl jums niekada neteks jaudintis dėl to, ką tyrinėti. Pasiekus dvyliktą lygį, procesas nesibaigia. 

Jūsų, kaip Dievų/Kūrėjų vaidmuo 

Jūsų sielos pradėjo nuo 7-to lygio. Dieviškoje Kūrėjo visatoje, nuo 1-mo iki 6-to lygio – išorinės sferos, žinomos kaip Kūrinijos išoriniai išmatavimai, išoriniai pasireiškimo pasauliai. Tai mūsų Tėvo/Motinos/Dievo Kūrinija ir iki kokio tai laipsnio mūsų, kaip Dievų/Kūrėjų ir individualių sielų, kadangi visi mes sugebame kurti, kaip vidinius, taip ir išorinius individualius pasaulius. Mielieji Kūrėjai, kai tik jūs pasieksite atitinkamą išsivystymo lygį, pas jus (kaip sielas) atsiras galimybė ne tik ištirti išorines mūsų sukurtas sferas, bet ir sukurti nuosavus išorinius pasauliu. Plitimo ir išsiplėtimo procesas - beribis.

Išorinių sferų tyrinėjimas

Jūs apdalinti galimybe ištirti 6-is išorinius Kūrinijos lygius. Tie lygiai valdomi laisva valia, individualiu pasirinkimu, sielos pasirinkimu. 7-to tankio siela laisva pasirinkti 6-ių žemutinių lygių tyrinėjime, bet kurio laiku, bet kurioje vietoje, kadangi tai yra išmatavimai, paklūstantys laisvai valiai.

Kiekviena siela pasirenka atitinkamą tankį, nuo kurio pradeda savo tyrinėjimą. Kiekvienas iš tų 6-ių lygių pasiekiamas sieloms, tik per suvokimo mechanizmą, arba kūną. Kūnas – įrenginys, sukurtas jūsų sielos su mūsų pagalba, o taip pat kitų sielų, esančių nuo 8-to iki 12-to tankių, skirtas ištirti 6-ių žemesnių lygių suvokimą. 

3-me išmatavime pas jus yra tai, kas vadinama 3-čio tankio kūnu, arba gyva biologine forma, primenanti gyvūnus – tikruosius 3-čio tankio gyventojus. Taigi, jūs įeinate į kūną, atitinkantį gyvūnų formai ir funkcijoms – žmogaus organizmą. Ir iki tol, kol jūs tyrinėjate 3-čią tankį, žmogaus kūnas – tobulas savi išraiškos nešėjas. Jis turi visas gyvūnų funkcijas, plius keletą papildomų charakteristikų, leidžiančių suvokti jūsų individualybę, kaip žymiai aukštesnių tankių būtybės. 

Visos 3-čio tankio biologinio organizmo funkcijos skirtos tyrinėti tarpusavio santykius ir suvokimą trečiame tankyje. Kai kurios funkcijos skirtos ryšio palaikymui su 7-to tankio sielos dalimi. Taip pat, jūsų biologinėje būtybėje yra keletas funkcijų, skirtų tarpusavio bendradarbiavimui su 4-tu; 5-tu; 6-tu tankiu ir žinoma su 1-mu; 2-ru tankiais, kadangi, jeigu taip norite, jūsų kūno organinė materija priklauso antram tankiui.

Bet nors turite beveik neribotą proto apimtį, jūs pasirodėte nepasiruošę trečio tankio tyrinėjimams ir užmiršote apie savo ryšį su aukščiausiuoju „aš". Būtent šią neatsiminimo patirtį, jūs vadinate kritimu, arba pirmapradžia nuodėme.

Žymiai žemesnių tankių suvokimo dinamika

Sielos dalies sutankėjimo patirtis trečiame tankyje, yra ant tiek traumuojanti, kad jūs tapote užgrobti trečiuoju tankiu. Vėliau, atstatę kokią tai suvokimo dalį, jūs pradėjote galvoti, kad esate mentaliniu kūnu, tuo, kas vadinama „ego" arba savo individualaus aš suvokimas.

Daugelis jūsų mokslininkų tiki, kad jūs turite tris „aš" komponentes – kūną, emocijas ir protą. Turite fizinį kūną, priimantį trečio tankio realybę. Jūs turite emocijas – jausmingus receptorius, sudarančiu trečio tankio patirtį. Pas jus yra mentalinis kūnas, formuojantis atvaizdus, idėjas, koncepcijas, modelius. Daugumas žmonių Žemėje pradėjo tikėti, kad tai yra viskas, nesuvokiant, kas jūs iš tikro esate.

Kaip individualinės sielos jūs pasirenkate išorinius pasaulius, jie jus užgrobia ir dabar jūs ieškote kelio atgal, į 7-tą tankį, sielos lygį. Ir kai tik jūs surasite kelią atgal, į septintą tankį, žinoma pas jus bus pasirinkimas: išeiti ir vėl tyrinėti išorines sferas, ar tęsti sugrįžimą evoliucijos spirale aukštyn iki 12-to tankio, kur jūs tapsite tikraisiais, o ne potencialiais Dievais/Kūrėjais.

Kai kurie pasirinks tapti, kaip jūs vadinate, dvasiniais mokytojais tų, kurie užgrobti žymiai žemesniais tankiais. Kad tai padaryti, turėsite skirtį dalį savo sielos energijos procentą ir projektuoti tai atgal, į žemesnius tankius. Tik šiuo atveju nebus biologinio suvokimo mechanizmo. Tai funkcionuos kaip sielos fragmentas. Pas jus yra skirtingi sielos aspektai, vadinami fragmentais. Kai jūs išsivystėte iki ketvirto tankio kūnų, gaunate galimybę studijuoti ketvirto tankio pasaulius. Po to vystotės iki penkto tankio ir tyrinėjate šio tankio sferas ir taip toliau iki 7-to tankio.

Bet nėra viskas paprasta, kai atrodo. Pasiekus penktą tankį jūs daugiau nebesisukate persikūnijimų rate. Jūs esate tame, kas vadinama pakylėjimo spirale. Pasiekus penktą tankį, jums daugiau nebūtina atsikratyti nuo fizinio nešėjo, biologinės būtybės, jūs ją galite performuoti taip, kad ji galėtų suvokti penktą, šeštą ir kai kurią tai dalį septinto tankio.

Taigi, kai tik pasiekiate penktą tankį, procesas keičiasi. Penktame tankyje pas jus yra tai, kas vadinama eteriniu šviesos kūnu – nešėju, specialiai skirto ištirti penktą tankį. Penkto tankio nešėjai tampa patvaresni ir stabilesni, nei trečio, ketvirto tankio kūnai. Jie gali save palaikyti neribotai, žymiai žemesnių pasaulių laiko tėkmėje. Penkto tankio nešėjas gali eiti ir ištyrinėti ketvirtą tankį ir iki kažkurio tai laipsnio trečią tankį. Judėti su penkto ar šešto tankio nešėjais žymiai lengviau, kad judėti Žemės paviršiuje ar skraidyti virš jos, daugiau nebereikalingi mechaniniai prietaisai. Fiziniai nešėjai daugiau nesensta todėl, kad nebepaklūsta entropijos dėsniams.

Kai tik išmokote visko, ko norėjote išmokti penktame ir šeštame tankiuose, jūs grįšite į septintą tankį. Šiuo momentu jums teks priimti sprendimą, ar dar norite grįžti ir tirti žemesnius tankius. Ar norite grįžti, kaip dvasiniai mokytojai, fragmentuojant dalį savo sielos. Jūs galite pasirinkti grįžti į įsikūnijimą, bet be karmos dėsnių veikimo. Jūs – paprasčiausi savanoriai, kad padėti kitiems likusiems. Kai kurie iš jūsų papuola po paskutiniuoju pasirinkimu. Jūs ne kartą jau grįžote iki septinto lygio ir savanoriškai pasirinkdavote įsikūnyti į žemesnius tankius, kad padėti kitoms sieloms to pasiekti.

Dabar Žemėje yra ir tie, ką jūs vadinate Indigo, Kristaliniai ir Vaivorykštiniai vaikai. Tai septinto tankio sielos, specialiai atėjusios į jūsų planus ir išmatavimus, kad padėti sieloms vystytis.

Planetinių sistemų evoliucija

Dabar Žemė irgi praeina per evoliucijos procesą, kadangi kaip ir visos individualios sielos, išorinis kūrinys vystosi ir auga. Išoriniai pasauliai ne statiški. Kadangi išorinė Kūrinija vystosi ir auga, keičia išorinių pasaulių tankių lygiai. Trečio tankio pasauliai su laiku išsivysto į ketvirto tankio, o ketvirto su laiku išsivysto į penktą tankį. Visą laiką sukuriami nauji trečio tankio pasauliai. Šiuo atveju, mes apimame ir pirmo, antro tankio pasaulius. Jūs pastebėsite, kad pirmo tankio pasaulis su laiku sukuria augmenijos gyvybę ir tampa antro tankio pasauliu, antro tankio pasaulis vystysis iki trečio tankio gyvybės formų atsiradimo ir taps trečio tankio pasauliu. Todėl, naujos planetos ir saulės sistemos vystosi į trečią tankį, kaip tai padarė Žemės planeta prieš daugelį milijardų metų.

Kai tik planeta išsivysto iki trečio tankio, ji turi galimybe  gauti žmogiškų sielų, trečio tankio kūnuose. Kai kurios sielos pasirinks fragmentuoti savęs dalį į pirmą mineralų ir antrą augmenijos tankius. Tačiau evoliucijos procesas iš pirmo tankio į antrą ir iš antro į trečią, skiriasi nuo evoliucijos proceso iš trečio į ketvirtą ir iš ketvirto į penktą. Tai reikalauja, kad siela dalį dvasios fragmentų ištrauktų (susirinktų) iš pirmo ir antro tankių ir susijungtų su didžiąja savęs dalimi prieš tai, kai didžioji dalis sugebės įsikūnyti į trečią ar ketvirtą tankį.

Šiuo metu Žemė juda ketvirto tankio link. Ji tampa ketvirto tankio pasauliu. Ir maždaug po 2030 metų jūsų laiko juostoje, ji oficialiai bus įvardijama, kaip ketvirto tankio pasaulis. Sielos, panorėjusios ištyrinėti tai, įsikūnys išskirtinai tik kaip ketvirto tankio biologinės būtybės.

Dabar jums gali kilti klausymas, kuo gi skiriasi trečio tankio būtybės nuo ketvirto? 3-čio tankio biologinė gumanoidinė būtybė – tai pagrinde gyvūnas, žmogaus formoje. Didžiąją dalį 3-čio tankio žmogaus sąmonės sudaro gyvuliška prigimtis, nors fiziška žmogaus forma žymiai subtilesnė, nei daugumos planetos gyvūnų. 3-čio tankio žmogaus sąmonė, sukasi pagrinde apie dauginimosi idėją, išgyvenimą, konkurenciją, instinktus ir t.t. 3-čio tankio žmogaus protas išvystytas nepilnai, nors sugeba pakankamai gerai funkcionuoti, kad sukurti kažką panašaus į civilizuotą poelgį.

4-to tankio žmogiška būtybė – tai siela žmogiškoje formoje, panašioje į 3-čio tankio forma, išskyrus žymiai labiau išvystytą protą. 4-to tankio žmogus suvokia save kaip sąmonę, kaip kūrybinę jėgą ir supranta, kad sąmonė sukuria realybės suvokimą. Todėl, tai sąmoningas kūrėjas, vaikščiojantis Žemiškame plane.

Kadangi 3-čias ir 4-tas tankiai panašūs, 4-to tankio žmogus sugeba bendradarbiauti su 3-čio tankio žmonėmis ir kitomis 3-čio tankio būtybėmis – šunimis, katėmis, avimis, ožkomis ir taip toliau. 3-čio, 4-to tankio žmonės, iki kažkurio tai laipsnio sugeba bendradarbiauti su 2-ro tankio augalais.

Su laiku Žemės planeta taps 5-to tankio planeta ir tam neprireiks žymaus laiko tarpo. Kai kurie pasirinks judėti į 5-to tankio eterinius kūnus, kai tik tai jūs atliksite, pas jus atsiras pasirinkimas, ištyrinėti 5-to tankio pasaulius. Arba jūs pasirinksite likti Žemėje ir padėti 4-to tankio gyvenimui ir procesams.

Jei jūs esate 4-to tankio kūne, pas jus yra pasirinkimas, persikūnyti kitame 4-to tankio pasaulyje, ne Žemėje. Daugumas žmonių pasirinko pasilikti su Žeme ir neišeiti į kitas planetas. Todėl, jums teks arba pakartotinai išnaudoti 3-čio tankio fizinę formą, su persikūnijimo proceso pagalba, arba iš naujo gimti Žemėje 4-to tankio kitame kūne, arba nueiti nuo persikūnijimo rato ir judėti tiesiai į pakylėjimo spiralę. Paskutiniuoju atveju jūs performuosite dabartinį kūną ir liksite Žemėje. Taip pat jūs galite pasirinkti ištirti kitus 5-to tankio pasaulius. Kaip 5-to tankio būtybė, jūs galėsite bendradarbiauti su 4-to tankio pasauliais ir sielomis. Daugeliu atveju jūsų bendradarbiavimas su 3-čio tankio būtybėmis bus apribotas, dėl jų nesugebėjimo suvokti ir pažinti 5-tą tankį.

Dėl sunkumų iškylančių 3-me tankyje, dėl kurių yra galimybė būti užgrobtais lankantis 3-me tankyje, 5-to tankio sielos retai persikūnija į 3-čio tankio pasaulius su pagalbos tikslu. Tokiu atveju jie vėl rizikuoja būti užgrobti 3-čio tankio aplinka.

Žemė yra išimtis iš paprasto planetų vystymosi proceso. Kadangi ji juda į 4-to tankio sferas, dabar į Žemės planą ateina sielos iš labai aukštų tankių, įskaitant Indigo vaikus, Kristalinius, Vaivorykštinius ir Prašviesėjusius Drakoniečius. Jie žino, kad Žemė tuoj tuoj įeis į 4-tą tankį ir nori būti tokios patirties dalimi. Jie nori padėti kitoms sielos judėti 4-to, 5-to tankio link. Todėl jos savanoriškai pasirinko ateiti čia būtent tuo laiku.

Žemei tai unikalus laikas. Dabar per tokį procesą praeina iš viso tik nedaugelis jūsų galaktikos planetų. Kai kurie jūsų mokytojai skaitė, kad Paukščių Takas galaktikoje egzistuoja 12 tokių planetų. Iš tikro, kaip žinome mes, dabar per analogišką Žemei procesą praeina apie 123 planetos. Jei jūs suvokiate, kad jūsų galaktikoje yra milijonai planetų su protinga gyvybe, tai labai mažas skaičius. Todėl, tai kas vyksta Žemėje, pakankamai unikalu.

Karmos užbaigimas

Galima užbaigti visas karmines sutartis viename gyvenime, įskaitant ir tą, kurį gyvenate dabar. Karma, pavadintas "neužbaigtas reikalas” tų, kas norėjo supaprastinti idėją – tai procesas, kada siela neužbaigia pamokų duotajame biologiniame laiko kontūre. Jūsų fiziniai kūnai 3-me tankyje, nepakankamai išvystyti tam, kad atsilaisvinti nuo entropijos ir išsinešiojimo. Todėl, kai fizinis kūnas miršta, bet kurios neužbaigtos pamokos, fizinio gyvenimo periodu, pernešamos į būsimą gyvenimą karmos pavidalu. Jos pernešamos iš vieno gyvenimo į kitą su to, ką jūs vadinate kazualinis (priežastinis) kūnas, pagalba. Atmintis arba imprintai vėl talpinami į būsimo gyvenimo biologinę būtybę ir iš naujo koduojama į astralinius ir eterinius kūnus tos biologinės būtybės. Dabartiniame gyvenime jūs galite  kaupti, taip pat ir balansuoti karmą.

Taigi, dabartiniame gyvenime siela turi šansą užbaigti pamokas, pradėtas praeituose gyvenimuose. Tas procesas gali tęstis daugelį gyvenimų ir tęsis iki tol, kol siela neišmoks visko, ko nori išmokti konkrečiose situacijose, patyrimuose, įvykiuose.

Kai visos pamokos, pateikiamos 3-čio, 4-to tankio aspektų, išmoktos iki sielos pasitenkinimo laipsnio, siela pasiekia atsilaisvinimo nuo karmos būseną, tai yra atlaisvina arba ištirpdo visą karmą.

Kadangi, daugumai sielų, kad išmokti pamokas, reikia daugiau nei vieno gyvenimo, jos sukaupia karmą. Tačiau, tai visiškai nebūtina. Žymiai žemesniuose tankiuose sielos gali pasirinkti pragyventi savo gyvenimą taip, kad nesukaupti neišmoktų pamokų. Tada sielai nereikia dirbti su buvusia karma iš gyvenimo į gyvenimą. Bet daugeliu atveju, sielos išsivysto nepakankamai tam, kad žinoti, kaip išspręsti ar išmokti visas pamokas per vieną gyvenimą.

Retais atvejais sielos ateina į 3-čią tankį ir išmoksta visas pamokas, kurių atėjo išmokti per vieną gyvenimą. Todėl jos nesineša jokios karmos į sekantį įsikūnijimą.

Idėja apie tai, kad pamokų išmokimui siela privalo įsikūnyti vėl ir vėl – ne visai tiksli koncepcija. Didžioji dalis sielų nenori atsisakyti pamokų, kol jos nebus išmoktos pilnai, todėl kad tai maišo atėjimo į tą tankį tikslo pasiekimui, nuo kurio jos pradeda. Kada siela pasirenka ištyrinėti konkretų tankį, ji nenori pajausti neišbaigtumo. Jei siela nesurinko visos norimos patirties, ji savarankiškai pasirenka grįžti į tą patirtį ir pratęsti pamokas. 

Ir nors gali pasirodyti, kad siela užgrobta karmos rato, tiesiogine to žodžio prasme, iš tikro taip nėra, ji paprasčiausiai nenori atsisakyti nuo pamokų, kol pilnai jų neišmoks. Idėja, apie tai, kad jūs turite atidirbti už praeities karmą – neteisingas supratimas, atėjęs iš rytietiškų religijų.

Kitaip sakant, koncepcija, jei praeitame gyvenime jūs padarėte kažką tai, apie ką gailitės, jūs turite kentėti šiame gyvenime, neteisinga.

Tai patobulinta kaltės forma, daugeliu atvejus aplenkianti kaltės formas, praktikuojamas vakarų religijose. Vakarų religijose kaltas tikisi papulti į rojų ir bijo pragaro, rytietiškose religijose kaltasis pasmerktas daugelį gyvenimų praleisti pragare. Šiuo atveju mes neįžiūrime rytietiškų religijų pranašumą prieš vakarietiškas. Jos vienodai klysta savo suvokime.

Ar galima vienu metu būti prašviesėjusiam ir gyventi šiame pasaulyje? Ar gali vienu metu būti žymiai aukštesniuose tankiuose, gyvenant žemesniuose tankiuose?

Kadangi visas laikas – tai iš esmės laikas DABAR, jūs darote ir tai ir kita, kadangi nelinijiniame suvokimo kontūre, kurį jūs sugebate ištyrinėti, Kūrinijoje viskas vyksta vienu metu. Žiūrint iš žymiai aukštesnės perspektyvos, linijinis laikas neegzistuoja. Nelinijiniame laike jūs esate Dieviškumo vienybė, jaučiantį save individualių segmentų, individualių sielų išraiškoje. 12-ka jūsų būtybės aspektų, pradedant nuo 12-to tankio, Dieviškumo aspekto ir baigiant 1-mo tankio mineralais, vienu metu tyrinėja visą Kūriniją. Sielos, linijiniame laiko kontūre, pakylėdamos per suvokimo lygius, surenka žinias ir patirtį.

Kadangi jūs judate, augate ir plečiatės, jei jūs pasirinkote judėti iš 7-to tankio į 8-tą, tai yra į tai, kas vadinama viršsielos lygiu, jūs sugebate pasiusti savo gabalėlius į žymiai žemesnius tankius ir vienu metu ištirti skirtingus tų sferų aspektus.

Kai jūs judate į 9-tą, 10-tą, 11-tą ir 12-tą tankius, jūs tampate didelia Kūrinija, sugebantis suvokti save daugelių būtybių rūšyse. Galutiniame rezultate jūs esate Dievo, tiriančio visas Kūrinijas vienu metu, vientisumo dalis.

Kaip gauti galimybę įvykdyti perėjimą į kitus visatos išmatavimus

Kaip jau sakėme, tarp mūsų Kūrėjo visatos išmatavimų yra perėjimo taškai, kurie turi skirtingus žemiškus pavadinimus, įskaitant žvaigždžių vartus, portalus, viesulus, mini-erdvės-laiko tunelius ir taip toliau. Nevisi šie terminai tiksliai reiškia vieną ir tą patį dalyką. Pavyzdžiui, viesulas ne būtinai suprantamas kaip portalo ar žvaigždžių vartų egzistavimu. Viesulas – paprasčiausiai koncentruotos elektromagnetinės energijos sritis, paprastai esantis dviejų ar daugiau lėjų linijų susikirtimo vietose. Viesulas kyla tik tada, kai elektromagnetinė energija formuojasi tokiu būdu, kad atsiranda įranga arba sritis, sugebanti garantuoti išmatavimų poslinkį.

Pas jus yra terminas, kuriuo naudojasi matematikai ir fizikai – "nulinė zona”. Šis terminas priklauso absoliučios pusiausvyros taškui, tarp elektromagnetinio lauko polių, ar netgi greičiau taškui, kuriame poliškumas silpnėja ir nustoja egzistuoti.

Nulinio poliškumo taške formuojasi portalas, žvaigždžių vartai ar mini-erdvės-laiko tunelis, surišantis 3-čią išmatavimą su kitais išmatavimai. Turėkite omenyje, kad tai labai supaprastintas paaiškinimas.

Kitas tos pačios koncepcijos išreiškimo būdas: jūsų trimatė visata sudaryta iš poliarizuotų elektromagnetinių laukų, perdengiančių vienas kitą taip, kad sukurtų nepertraukiamą trimatę erdvę-laiką.

Žinoma, pas jus yra ir gravitacinės, branduolinės jėgos, bet jos daugiau priskiriamos prie objektų pritraukimo arba sąmonės lygių, egzistuojančių trimačiame erdvėje-laike, nei būdui, kaip trimatė erdvė-laikas sąveikauja su kitais Kūrėjo visatos išmatavimais.

Jūs atrasite, kad Kūrėjo Visata projektavosi panaudojant keletą energetinių konfigūracijų, kurias mes vadinsime sakraline geometrija. Mūsų sakralinė geometrija yra: Kūrėjo energetinių konfigūracijų išreiškimas Kūrinijoje.

Jūs pastebėsite, kad pirminės konfigūracijos akivaizdžios, bent jau jūsų trimatėje erdvėje-laike – tai apskritimas, spiralė ir įvairūs trikampiai. Kvadratas, kurį jūs taip dažnai matote savo gyvenime, tarnauja kaip trikampių formų pagrindas, pavyzdžiui piramidės pagrindas. Kvadratas – pati tankiausia ir stabiliausia forma ir atstovauja statikos būseną, kai kvadrato energijoje sielos ilsisi. Iš kitos pusės, apskritimas, yra patį didžiausią nutekėjimą turinti vieta, kadangi tai visų struktūrų forma, artėjanti prie singuliacijos. Singuliacija – tai realus praėjimas, portalas tarp išmatavimų. Pačiame singuliacijos taške, jūs esate tuštumoje, arba dar nepasireiškusioje Kūrinijoje.

Apie singuliaciją jūs galite galvoti, kaip apie "tašką, Dievo prote”, apie kurį kalba daugelis jūsų mokytojų.  Visa Visata prasidėjo kaip taškas Dievo prote, kuris vėliau plėtėsi ir ilgėjo (būdu, kurį jūsų mokslininkai vadina "Didžiuoju sprogimu”) iki tol, kol nepasireiškė viskas, ką jūs matote dabar.

Geometrinės konfigūracijos, egzistuojančios tarp kvadrato ir apskritimo, (tarp singuliacijos ir pagrindo) gražios ir sudėtingos. Jei formos išsiskiria, plečiasi iš taško, auga dydyje ir matmenyje, tada formuojasi ir tampa labiau akivaizdi išmatavimų sfera. Jei formos sueina, kas reiškia mažėjimą dydyje ir matmenyje, jos juda į singuliaciją, kas reiškia artėja prie išmatavimų poslinkio taško, besiruošiant pakylėti ar nusileisti išmatavimų kontiniume.

Vienas iš pačių paprasčiausių pavyzdžių – tetraedras, arba piramidinė struktūra, kuriame dvi piramidės susijungia pagrindais ir sudaro objektą, panašų į apdirbtą deimantą. Kiekvienos piramidės pagrindą sudaro kvadratas, jis arba ji pilnumoje "sutvirtėja” išmatavime, suformuotu tetraedru. (gali būti ir piramidė trikampio pagrindu, bet ji ne tokia stabili, kaip kvadratiniu pagrindu)


Viršūnėje, arba užrakto akmenyje, kiekvienoje iš piramidžių, sudarančių tetraedrą, yra singuliacija, (portalas arba žvaigždžių vartai) leidžiantys sielai judėti iš vieno išmatavimo į kitą. Tetraedro pavyzdyje, viena piramidė gali būti nukreipta "į viršų” (pakilimas) kita "žemyn (nusileidimas). Pas piramidę nukreiptą į viršų yra užrakto akmuo, esantis portalu ar žvaigždžių vartais, kurie pasiekiami norint judėti į žymiai aukštesnius išmatavimus. Ir atvirkščiai, žemyn nukreiptos piramidės užrakto akmuo yra portalas, norint pereiti sielai į žemesnius išmatavimus, nei esama. (žinoma, čia "į viršų” ar "apačią” neturi nieko bendro su kryptimi)


Jeigu visoje visatoje jūs galite vizualizuoti tetraedrus, sujungtus vienas su kitais viršūnėmis, tada pas jus yra pati pagrindinė koncepcija, kaip sudaryti visatos išmatavimai ir kaip gauti priėjimą prie jų. Kai kurie jūsų mokslininkai teisingai nustatė, kad "juodosios skylės” – perėjimai tarp išmatavimų. O daugelis pranašavo kelionę į galaktikos centrą, per juodąsias skyles, su viltimi patekti į kitą visatą arba sferą.

Būtina tiksliai suprasti skirtumą tarp juodųjų skylių galaktikos centre ir mini-juodosiomis skylėmis arba mini-erdvės-laiko tunelių, egzistuojančių visur trimatėje erdvėje-laike.  Juodosios skylės egzistuoja skirtingų dangaus kūnų tokių, kaip galaktikos, kvazarų klasteriai ir tarpžvaigždinės dujos, centruose – tai yra šios lokalios Visatos ryšys su kitomis lokaliomis visatomis, kas buvo pavadinta "paralelinėmis visatomis”. Mini-mažosios skylės arba mini-erdvės-laiko tuneliai egzistuoja dideliais kiekiais, taip vadinamoje paprastoje erdvėje laike – tai portalai ir žvaigždžių vartai, leidžiantys keliauti tarp šios lokalios Visatos išmatavimų. Nors tarp mini-juodų skylių ir masyvių yra panašumas, lygiai, kuriuos pasiekiama su jų pagalba labai skirtingi.


Pakankamai unikali kosmoso projektavimo forma – spiralė. Jūs pastebėsite, kad laiko koncepcija, evoliucijos idėja ir visų gyvybinių formų "statyba” remiasi spirale.


Nors tai ir ne visiškai tikslu, jūs galite galvoti apie tetraedrus, trikampius, keturkampius, kvadratus, apskritimus, ikosaedrus, dodekaedrus ir singuliacijas, kaip apie nedvasinės visatos dalį, arba kaip pagrindinius visatos statybinius blokus. Tuo tarpu kaip apie spiralę ir surištus su ja fraktalus ir paternus, jūs galite galvoti kaip apie dvasinius pačio gyvenimo, egzistuojančio nedvasinėje visatoje, statybinius blokus. 


Kitas būdas galvoti apie tai – įvesti judėjimo kiekio arba kampinio greičio koncepciją. Visos dvasingos formos iki atitinkamo laipsnio visatoje turi judėjimo kiekį arba sąmonės ir formos judėjimą, atitinkamai visatos struktūros  pagrindinės statiškos. Spiralės susidaro tada, kai  elektromagnetiniame lauke juda nedvasiniai objektai. Nors gravitacinės ir branduolinės jėgos techniškai irgi yra spiralėje, pats akivaizdžiausias energetinis laukas, veikiantis nedvasinius objektus – elektromagnetinis.


Dieviškumas sudarytas kaip iš amžinos nekintamosios, taip ir iš neperstojamo judėjimo (sąmonės). Sąmonė, judėdama nekintamoje, statinėje, pagrindinėje formoje, sudaro spiralę, arba energijos paternų fraktalus, sluoksnio viduje (nekintančio Dieviškumo aspekto)

Kada temperatūra artėja prie to, ką jūs vadinate absoliučiu nuliu, galima atidaryti visatos statinę būseną. Absoliutaus nulio temperatūroje, visi judėjimai baigiasi ir galima stebėti švarią, nesikeičiančią Dievo pirmapradę esmę. Jūs pastebėsite, kad tokia pati nesikeičianti būsena taip pat yra pačiuose singuliacijos taškuose, egzistuojančių neribotame skaičiuje per visą Kūrėjo visatą. Tuo pat metu jūs pastebėsite, absoliutaus neutralumo tarp elektromagnetinių polių nulinis taškas, yra ir statinis nekintamumas Dievo prote. 

Brangieji Kūrėjai, svarbu atsiminti, kad nesvarbu kaip jūs pasiekiate amžiną Dievo aspekto nekintamumą, kadangi įeidami į tokią būties būseną, jūs iš esmės atsiduriate viename ir tame pačiame taške ne laike ir ne erdvėje. Ar įeinate jūs į mini-tamsią skylę galaktikoje, esančią milijardus šviesmečių nuo Paukščių Tako galaktikos, ar praeinate per elektromagnetinio lauko nulinį tašką žemiškoje laboratorijoje, statote piramidę savo svetainėje ir mokotės, kaip aktyvuoti užrakto akmenį, kad praeinate per singuliaciją į sekantį išmatavimą, jūs visada atsiduriate viename ir tame pačiame taške. Tai yra sąžininga ir nutolusios galaktikos atžvilgiu. Kiekvienas taškas Dievo prote – tai vienas ir tas pats taškas, todėl kad nekintamoje amžinoje būsenoje neegzistuoja nei laiko, nei erdvės.

 Jūsų racionaliam protui bus sunku suprasti šią koncepciją, bet iki kažkurio tai laipsnio jūs galite tai vizualizuoti. Kai jūs pridėsite šią idėją prie sąmonės, vietoje geometrinės statikos būsenos, ji įgaus tobulą prasmę.

Visos meditacijos sistemos, visi prašviesėjimo keliai turi vieną ir tą pačią įdėję. Nuraminant protą, jūs įeinate į ramybę, belaikes švarios dvasios sferas. Kai nėra sąmonės judėjimo, jus automatiškai save patalpinate singuliacijoje ir žinoma, į amžinai nekintantį Dievo sąmonės tašką.

Peržiūrų: 6744 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/6
Viso komentarų: 581 2 3 4 5 6 »
0  
1 Ponas Bebras   (10.07.2012 20:48) [medžiaga]
Na aiškiau jau pasidarė kai kas :) Ypač toje vietoje kur palyginimas su kūdikiu buvo, ir poto tapimas panašiu į tėvus, o ne sugrįžimas atgal į įščias :) Atrodo taip paprasta, bet iki šiol niekur nebuvau radęs tokio palyginimo suprantamo, visur buvo tik šnekama apie "sugrįžimą pas Dievą", bet nebuvo aišku nei kodėl nei kaip.. Tai dabar jau aišku su šita vieta :) Straipsnio antra pusė buvo kiek neaiški, su tais portalais ir struktūra visatos, nu bet vistiek, reik tikėtis laikui bėgant susidėlios informacija į vietas :) Ačiū, Virgi, kad nepavargstate versti tų tekstų tiek daug :D

0  
2 Doremi   (10.07.2012 21:26) [medžiaga]
tikrai taip, didžioji straipsnio dalis gerai suprantama, kai prasideda apie visatos struktūras- tai sudie razumėli, tačiau, pasitelkusi kantrybę išstudijuočiau per pusdienį biggrin
iš tiesų, telepatija.......turiu tai patvirtinti,
bet jeigu augalėlių pasaulis yra antrasis tankis, tai ....eee, nežinau kaip pasakyt,
augalėliai bendrauja telepatija su žmogumi, tarpusavyje energetiškai keičiasi informacija, pvz, džiaugiasi, pykstasi, konkuruoja,
tai noriu pasakyti , kažin, ar nesu tame antrame tankyje įstrigusi wacko , tačiau kita telepatinė informacija yra tikrai iš aukštesnio lygio nei trečias
susiparinau- kur aš čia randuosi wacko
gal baobabu atgimsiu cry

0  
3 Ponas Bebras   (10.07.2012 22:25) [medžiaga]
Doremi -> na o man tai atvirkščiai atrodo: jei sugebate jausti ir bendrauti su augalais, tai Jūs toli gražu esat nuo antro tankio, greičiausiai jau ketvirtame :) Juolab kad ir koks žmogus bebūtų, anot teksto tai jis žemiau trečio niekaip negali nukrist :) Bet kaip suprantu tai dauguma dabar jau balansuoja ant ketvirto slenksčio tankio, o jūs jau gal ir peržengėt jį :) O kad dar nesuprantate daugelio dalykų, tai tas nebūtinai dar rodo žemą lygį. Esmė yra kaip elgiatės ir galvojate. Jei nekyla ranka nuskriaust jokio gyvūnėlio ar augalo, o verčiau norisi su juo pašnekėt, tai manau tai ir rodo aukštesnį lygį. O kad dalykų daug yra nesuprantamų, tai gal tiesiog šiuo metu nereikia to. Kaip sako Virgis, viskam savas laikas :) O baobabu gal nereiks atgimt, gal jau juo buvote ir nebereiks jūsų sielais šitos patirties daugiau :D

0  
4 virgis   (10.07.2012 22:26) [medžiaga]
Ką aš galiu pasakyti, skaitykite nuo pirmo straipsnio, o nepradėkite nuo paskutinio, nuosekliai, jei reikia po kelis kartus. štai ką apie tai sako patys kūrėjai "Nesijaudinkite jei tai šiek tiek sunku suprasti. Su mūsų žodžiais perduodama energija, palaipsniui leis toms koncepcijos įgauti prasmę."
Turėkite omenyje: tarp žmonių ir Kūrėjų bendra yra – energetika. Kol jūs skaitysite šiuos žodžius, jus apjuos nedidelė jų energijos dalis. Leiskite tos energijos daliai, kuri rezonuoja su jūsų siela, ateiti ir padėti jums atsibusti.
Sėkmės

0  
5 spurgelis   (11.07.2012 00:37) [medžiaga]
Va būtent. Aš visai sau nesuku galvos,jei kažko nesuprantu. Paskaitau įdėmiai,lėtai,pasigilinant,ir jei iki mano smegenų vistiek ,,nedaeina" tuo metu,aš palieku tai išspręst laikui. Žinau,kad tai kas man asmeniškai tikrai reikalinga,užstrigs mano vidinėje sąmonėje ir esant situacijai galėsiu tuo naudotis kaip savaime suprantamu dalyku. Na bent jau man taip būna. Atsimenu,kai tik pradėjau skaityti tokius straipsnius,tai galva taip ištindavo nuo nesupratimo,skaudėdavo net smegenis. O dabar jau traiškau kaip mėgstamiausius riešutėlius. Tikrai ne viską suprantu,bet esmė aiškut aiškutėlė. smile

0  
6 Doremi   (11.07.2012 08:16) [medžiaga]
pone bebre, toli gražu dar iki ketvirto, bet ne apie tai, šiaip virgis paaiškino, kad galima iš trečio tankio, tai yra iš žmogaus pozicijos suprasti antrojo tankio būtybes iki tam tikro lygio,
dabar susivokiu jau
spurgelis, kaip matau, jau praėjusi tą stadiją, kurioje esu, todėl jai aišku ,kaip mano makaulė suka smagračius tuščiai, po to pyksta ir nusimena, kad žiopla
vistik, palyginus su pirmaisiais žingsniais, kai pradėjau nuo pirmųjų straipsnių- pažanga yra,
tik duokit man apie nykštukus, apie minties galią, ar bioenergiją, -tai prirašysiu komentarų, paremtų patirtimi biggrin biggrin ,
bet visatos sandara, -sunku suprsti iš tiesų
beskaitant straipsnius, vistiek atsiranda detalės, kurių nevisiškai dar suvoki- tuomet ir išlenda tasai nepasitikėjimas ir baimė savimi, kad nesi vertas pažinti, matyti, tuomet liūdna darosi, kodėl kiti forumo dalyviai sugeba džiaugtis informacija straipsniuose, o čia va sėdi ir žiūri kaip bulius į naujus vartus- supratimas nulinis
dėkui, virgiui, jam rūpi kiekvienas iš mūsų, ir gaišta laiką rašydamas, pasakodamas privačiai

0  
7 spurgelis   (11.07.2012 10:44) [medžiaga]
Manau,kad svarbiausia būti žinovu savo srity,stengtis kiek įmanoma siekti tobulumo ir kokybės tam kely,kurį esi pasirinkęs šiame gyvenime. Visi mes turime skirtingus kelius ir pareigas ir nereikia stengtis "apžioti" visko,nes tikrai kokybės nebus,plauksi tik paviršiumi. O iš bendrų žinių,pvz-kad ir visatos sandara,suprask svarbiausiai esmę. Domėtis reikia viskuo,bet reikia mokėt ir pajausti,kas tave augina ir yra tikrai ,,naudinga puzlės detalė" visame bendrame suvokime,o kas tėra tik "ardanti ir išblaškanti detalė". Doremi,jei Jūs jau nebemanote,kad žemė yra plokščia,tai jau aukštesnis suvokimas yra pas Jus biggrin (tikiuosi,kad pokštus suprantate) biggrin

+1  
8 Doremi   (11.07.2012 10:51) [medžiaga]
o ką čia manyti dar tik besimokančiam šiuose dalykuose wacko gal būt svarbiausia tai, kad išlaisvinau savąjį suvokimą iš religijos rėmų, priimu ir kitokią info, kurią anksčiau neigiau, vengiau, nenorėjau

0  
9 Barnis   (11.07.2012 12:56) [medžiaga]
Aciu Virgi uz straipsnius, kuo toliau tuo idomesni smile
Doremi, palygink savo supratima ir mastyma pries ateinant i sita puslapi ir palygink ji dabar. As tai perskaitau straipsni ir nors jo nesuprantu nesijaudinu, nes supratimas ateis su laiku. Mano vibracijos dabar per zemos suprasti sita info, ir kaip sake Sprugelis, kai tau prireiks tos informacijos tu prisiminsi. Nesijaudink, musu daug cia kurie visko dorai nesupranta smile

0  
10 Doremi   (11.07.2012 13:38) [medžiaga]
užtai mes turime forumą,barni smile
palyginau, žinoma, juk rašiau viršuje, tokia maža pažanga jau yra biggrin

0  
11 virku   (11.07.2012 15:52) [medžiaga]
Labas visiems. Pirmą kartą šiame komentuoju, įdomu skaityti jūsų visų komentarus. Šiaip straipsnis truputį mane išvargino...tie visi tankiai. kiek supratau, kad netruus turėtume pereiti į 4-ą tankį. būtų įdomu perskaityti komentarą kas konkrečiai pasikeis tiek fizine tiek dvasine prasme, juk būkim atviri sunku mums būnant 3-am tankį viską suvokti smile

0  
12 virgis   (11.07.2012 16:52) [medžiaga]
Viską rasi šiame puslapyje, bet pradėk bent jau nuo paskutinių kokių bent jau 30 straipsnių skaityti, o ne griebkit paskutinį, tada ir suprasit daugiau, viskas palaipsniui diferencijuotai

0  
13 qaz   (11.07.2012 18:04) [medžiaga]
o mano supratimas po tokiu staripsniu, koks, ogogo
ka galiu pasakyt, tai ka zinau, dauk vertingiau, nei tai, ka zino kiti, ar taip ? (cia reikia zet kaip y pasakyma bendrai)
nuuuu, kas ka pasakys y tai :D

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-54
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Liepa 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0