Antradienis, 06.12.2022, 13:27
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Birželis » 6 » Pirmapradžių Kūrėjų pranešimas “ Pakylėjimas ir DNR” Per Selą Reičelą
18:56
Pirmapradžių Kūrėjų pranešimas “ Pakylėjimas ir DNR” Per Selą Reičelą

Bendras pakylėjimo supratimas

Panagrinėsime pakylėjimo temą, kadangi dabar, daugumai šios knygos skaitytojų, pagrindiniu užsiėmimu yra pasiruošimas pakylėjimui. Didžioji dalis tų, kuriuos pritraukia mūsų mokymas, arktūriečių mokymas, iš tikro jau apsisprendė, kad toliau judės pakylėjimo link. Jūs pradedate kurti 5-to tankio kūną. Todėl šios temos esmę sudaro tai, kaip tai įgyvendinti pačiu patogiausiu ir naudingiausiu būdu.

Reikia suvokti, kad Žemėje galima gyventi geriausiu  jums būdu. Tai reiškia, nepertraukiamai suvokti tai, kad visas gyvenimo virsmas vyksta pagal Dievišką Planą. Daugeliui žmonių pakylėjimas –  yra geriausia gyvenimo kelio dalis.

Pakylėjimas – tai perėjimas iš 3-čio tankio fizinės formos į 4-to tankio fizinę formą, o po to iš 4-to tankio fizinės formos, perėjimas į 5-to tankio eterinį šviesos kūną. Jei jūs būtumėte stebėtoju iš šalies, sielos pavidalu, stebėtumėte, pakylėjančius iš 3-čio tankio į 5-tą, jus pamatytumėte kažką panašaus į štai ką:

Pirma, ką jus pastebėtumėte pakylėjančiuose iš 3-čio tankio žmonėse - jie pradeda suvokti, kad yra savo individualių gyvenimo patirčių kūrėjai. Savo gyvenimo dramų tyrinėtojai, ar stebėtojai ir jų sąmonės būsena atsispindi gyvenimo tyrinėjime. Iki kažkurio tai laipsnio, jie tampa metafizikais. Žmonės tampa sąmoningais Kūrėjais. Jie pradeda suvokti, kad patys formuoja savo realybę, sąmoningai sukuria savo gyvenimo įvykius ir situacijas. Gyvens suvokdami, kad jie patys yra savo patirties kontroline panele, arba žemiškos patirties kontroliuojančiu centru. Žino, kad turi suteiktą valios laisvę ir mokosi ja naudotis. Jie suvokia karma: kas tai yra, kaip ji veikia ir kaip ją subalansuoti. Supranta skirtingus sielos kontraktus, įsikūnijimo ir savo gyvenimo tikslus.

Šiame etape jie tapo 4-to tankio žmonėmis. Jie toliau tęs fizinio sielos nešėjo valymą (kūno) ir mokysis subalansuoti šešis kitus savo kūnus. Išmoks tvarkyti praeitus savo gyvenimus ir laiko linijas. Palaipsniui, kol eis savo tobulėjimo keliu, fiziniai kūnai persiformuos ir virs tuo, kas žinoma kaip kristalinis šviesos kūnas.

Jeigu jūs stebite 4-to tankio sielą, judančią į 5-tą tankį, pirma, ką jūs pastebėsite – siela tampa psichologiškai nematoma tų, kurie gyvena žemesnėse nei 3-čias tankis vibracijose. Tai reiškia, kad jūs galėtumėte vaikščioti netgi moters kūne vėlai naktį, pavojingose miesto dalyse. Tie, kurie norėtų jums pakenkti, jus matys (jus užfiksuos jų optinis nervas), bet psichologinės reakcijos neįvyks. 

Pačiu blogiausiu atveju, kažkas, kas gali tapti prievartautoju ar žmogžudžiu, pamatys kad jūs vaikštote, suvoks, kad šalia jo ką tik praėjo žmogiška būtybė ir daugiau nieko. Tai ir vadinama psichologiniu nematomumu. Jūs nepanašūs vienas į kitą, todėl traukos dėsnis jus laikys per atstumą vienas nuo kito. (Virgio trigrašis: kaip teigiamas potencialas ir neigiamas, nes pagal Visatos traukos dėsnį, tik toks pat pritraukia tokį pat.)

Daugeliui žmonių norėtus tapti psichologiškai nematomais vyriausybei ir jos administracijai. Tam tikru laipsniu, jūs tai jau pasiekėt, gyvendami beveik paralelinėje realybėje, ar paralelinėje erdvėje. 

Jūs gyvenate gyvenimą, nepanašų į daugumos jus supančių žmonių. Psichologiškai, gal būt, jus nenusiteikęs į tai, ką vadina jūsų pasaulio "masine hipnoze”.

Judančių pakylėjimo link žmonių psichologinis pasikeitimas

Pavyzdžiu gali būti štai kas: Kada daugelis žmonių suvokia, kad materializmo kelias netarnauja jų sielos vystymuisi, jie nusprendžia naudotis materialiais daiktais tik tam, kad tie daiktai padėtų tarnavimui, padėtų prisibelsti iki žmonių, norint juos prabudinti. Jūs pilnai atsitraukėte nuo pop kultūros reiškinio, žinomo kaip: "išlošia tas, pas kurį bus daugiau žaislų”. Jus nejaudina kokiu šampunu plaunate plaukus, ar kokios firmos gaminius nešiojate ant savo kūno. Jus jau mažiau domina tai, kas vyko vakarykščiame TV šou. Tokie įvykiai ir daiktai jūsų gyvenime tampa nereikšmingais. 

Jūs pradedate daugiau kreipti dėmesį į tokius žmones, kurie yra jūsų lygyje, ar panašioje sąmonės būsenoje. Kaip jau buvo sakyta, daugelis išmoko tapti psichologiškai nematomais tiems, kas galėtų padaryti jiems žalos, nesvarbu ar tai būtų tie, kuriuos jūs vadinate negatyviais ateiviais, ar žmonės vyriausybėje, norintys jus kontroliuoti ir pavergti. Kadangi jūs tęsiate savo išėjimą iš trimačio apribojimo ir tų vertybių ribų, pastebite savyje absoliučią laisvę ir galite eiti, kur tik norite šioje planetoje, nepasiduodami įtakai tų, kurie norėtų jus sustabdyti.

Sekantis žingsnis po psichologinio nematomumo – tikras fizinis nematomumas tiems, kas yra 3-me tankyje. Krikščionybė tai vadina pakylėjimu. Tai nėra netikėtas staigus įvykis, kai žmonės dingsta kaip dūmų versmė, o rūbai nukrenta. Greičiau tai situacija, kada jūs tampate vis daugiau ir daugiau skaidriais, pripildytais šviesos iki tol, kol su laiku kūnas neištirps ir taps švaria šviesa. Kartais dar jūs galėsite pasireikšti tiems, kas jus mato, kaip švytinčios figūros,taip, kaip vaizduojami šventieji jūsų religijose.

Su laiku, šviesa taps nematoma akims tų, kas yra      3-me tankyje. Galimas, palyginus trumpas pereinamasis periodas, kada gyvenantys 3-me tankyje pradės suvokti šviesos būtybės būvimą. Dėl sąmonės ribotumo, jie tai palaikys angelo, ar angelo-sargo apsilankymu. Jie gali sakyti: "Šiandiena pas mane buvo atėjęs angelas” Iš tikro, tai buvo vienas iš jūsų, esantis 4,8 tankio vibracijose, fizinėje formoje.( Virgio trigrašis: dažnių skalė pateikta ankstesniuose Kūrėjų pranešimuose http://atsibudimas.ucoz.com/news/visatos_bangine_prigimtis_ismatavimai/2011-11-15-241).

Kada jūs pasieksite vibracijas, vadinamas 5-tu tankiu, jūs tapsite pilnai nematomi tiems, kas vibruos žemiau 3,5 tankio. Daugumoje tankių egzistuoja taip vadinami optinio spektro lygiai –1,5. Tai reiškia, kad jūs galite matyti, bendradarbiauti su sielomis, esančiomis aukščiau arba žemiau jūsų tankio lygio per 1,5 tankio ribas. Štai kodėl mums, iš aukščiausių sferų tenka kelis kartus pažeminti savo vibracijas, kad bendrauti su jumis. Kad jūs galėtumėte pamatyti mus, mums reikėtų pažeminti savo vibracijas iki 5-to tankio. Tai labai sunku padaryti. (Virgio trigrašis: priminsiu, kad Pirmapradžiai Kūrėjai yra iš 11-to; 12-to tankių, lygių ar išmatavimų, kaip jums patogiau)

Kada sielos atsiskiria nuo Dieviškumo ir nusprendžia ištyrinėti, išbandyti išorines Kūrinijos sferas, pas jas yra pasirinkimas: nusileisti į pačią apačią, 1-mą tankį ir atgal, pakeliui praeinant per visus tankio lygius, ar pradėti įsikūnijimo procesus 2-me; 3-me; 4-me ar 5-me tankiuose. Taigi, jūs tyrinėjate lygius palaipsniui, su tikslu gauti maksimalios patirties kiekį sielos smalsumo patenkinimui.

Dabar jūs galite paklausti, o kas tai yra sielos smalsumas? Tai Dieviškumo aspektas, norintis sužinoti apie savo Kūriniją. Todėl, vystantis, evoliucijos spiralės pagalba tam, ką jūs vadinate evoliucijos procesu, jūs priartėsite prie momento, kada fizinė forma patiria pakitimus praeidama išmatavimus ir pagrindinis, angliavandenio pagrindu paremtas materialus kūnas virsta kristaliniu šviesos kūnu, silicio pagrindu. Šis procesas žinomas kaip pakylėjimas.

Tačiau, kritimo pasekoje (sielos suvienodėja su vibracijos lygiu į kurį įsikūnijo) Dieviškumui prireikė sukurti planą, duodantį sielai daugiau laiko pamokų išmokimui ir grįžimui evoliucijos spirale. Todėl, buvo sukurtas persikūnijimų ratas.

Tai leido sielos aspektui sutankėti į fizinę formą tiek kartų, kiek reikėjo, kad siela išmoktų viską ką norėjo, konkrečiame tankio lygyje.

Apie persikūnijimų ratą

Jūs nepertraukiamai pastoviai įsikūnijate į tai, kas vadinama 3-čiu tankiu. Dauguma iš jūsų persikūnijo čia, ar panašiose planetose daugelį kartų ir kaskart jaudinosi, praeinant kūno mirties procesą – sielos fragmentacijos į gabalėlius procesą. Nors fizinis kūnas grįžta į Žemę ir suyra, sielos esmė (esanti kūno viduje) išsisaugo kaip energetiniai paketai, kurie bando prisijungti prie giminingos sielos. Jei siela atitinkamai save suvokia, jos gabalėlis ar visa eilė gabalėlių sugeba prisijungti prie giminingos savo dalies, palyginus lengvai. Jūsų aiškiaregiai dažnai mato tokius energetinius gabalėlius, kaip dūmų juosteles, paliekančias kūną mirties momentu. 

Žmonės, sugebantys tai matyti žino, kad tokie fragmentai gali atrodyti kaip migloti vaiduokliai, ar migloti žmogaus bruožai, ar eilė juostų sudarytų iš siūlų.

Dvasinis pakylėjimas

Jei, ką tik pasibaigęs gyvenimas turėjo daug dvasinės sąmonės, kūną paliekanti dvasinė esmė, išeina tiesiai į giminingos sielos žvaigždines sferas. (7-tą – 9-tą tankius) Tokį procesą dažnai vadina "dvasiniu pakylėjimu”. Praeityje, per dvasinį pakylėjimą praėjo didžioji žmonių dalis ir ne kartą.

Siela, palylėjanti dvasiškai, turi patenkinamai užbaigtą karmą ir daugiau jai nebereikia naudotis persikūnijimo ratu, bet ji pasirinko palikti fizinį kūną, o ne performuoti jį į šviesos, silicio pagrindu. Dažnai toks pasirinkimas būna, kai siela, esanti kūne, nusprendžia, kad tas kūnas labai senas ar labai didelis ir jaučia, kad kūno atstatymui, pakankamai pakylėjimui, reikės labai didelio darbo ir energetinių resursų, kuriuos ji gali panaudoti racionaliau. Jei siela stipriai tiki, kad kūnas turi senėti ir mirti, ar kad ji turi palikti kūną, kad pakylėti, toks tikėjimas gali atvesti sielą prie dvasinio pakylėjimo pasirinkimo.

Atgal prie masinio Pakylėjimo Leidimo

 Leidimas leidžia sieloms tiesiogiai judėti pakylėjimo spirale, neužbaigus visos karmos, neužbaigus visų reikalų ar energetinių operacijų. Dabar, prie naujo Valdymo, jūs galite grąžinti visus sielos fragmentus, įvairių procesų pagalba, įskaitant ir šio kanalo duomenis, nutraukti visus karminius ryšius, karmines pamokas, karminius imprintus ir karminius inplantus, iš 3-čio tankio. Dabartinis naujas Dieviškumo Leidimas nereikalauja, kad jūs išvalytumėte 100% karmines problemas ar 100% grąžintumėte savo fragmentus, o tik daugumą.

Didžioji šios knygos skaitytojų dalis dabar juda pakylėjimo link. Kanalas, jūsų pagalbai turi įvairių metodų ir technikų, pakylėjimo šablono aktyvavimo pagreitinimui. Pakylėjimo šablonas, ar šablonas Meistras – tai programa, įdiegta į DNR, kuri padeda pertvarkyti mirtingą, angliavandenio pagrindu fizinį kūną, į nemirtingą, silicio pagrindu. Tai paruoš jus 5-to tankio Dieviškos Kūrinijos tyrinėjimui. Taigi, pas Dieviškumą yra metodiškai paprasti ir periodiškai suteikiami Leidimai, leidžiantys sielai žymiai pilniau vystytis tiriant Dieviškumo Visatą ir dabartinis Leidimas – vienas iš tokių.

Šablonas Meistras

Taigi, kas būtent vyksta per pakylėjimą? Jumyse yra programa, kurią jūs vadinate "šablonas meistras”. Meistro Šablonas – automatinė programa, panaši į vikšro virsmą drugeliu. Tai DNR inplantuotų kodų ir raktų rinkinys, kurie automatiškai pasileidžia, atitinkamu sielos vystymosi momentu. Kiek laiko prireiks sielai, kad pasiekti šablono paleidimo momentą, apsprendžiama laisva valia, nors siela ateina į duotąjį gyvenimą su šablonu, ar bandomąja laiko linija. Brangieji Kūrėjai, jūsų pakylėjimo šablonas jau aktyvuotas. Didžioji jūsų dalis aktyvavo jį jau žymiai anksčiau, nei dabartinis gyvenimas.

Jūs pastebėsite, kad didžioji dalis gydytojų ir žolininkų, o taip pat tie, kurie ateina pas jus išgijimui, jau aktyvavo pakylėjimo šabloną. Tiems, kurie skaito šį kanalą, ar panašų darbą atliekančius kanalus ir pas ką dar neaktyvuotas pakylėjimo šablonas, bus suteikti instrumentai ir aktyvavimo technikos.

Kanalas turi ištisą eilę meditacijų, kurių eigoje pakylėjimo šablonas bus aktyvuotas. Jei jis jau aktyvuotas, tai pakylėjimo procesas pagreitės, taps žymiai lengvesnis. Plius, jūs aptiksite, kad pasiekėte žymiai aukštesnį aiškumo lygį, pakylėjimo procese.

Šviesos nešėjo - Merkabos trumpas aprašymas

Aplink fizinį kūną yra eterinės energijos matrica, kurią jūs dabar vadinate aura ir čiakrų sistema arba subtilus kūnas. Subtilaus kūno išlaisvinimui nuo negatyvo yra daug instrumentų ir technikų. Į jas įeina biologijai aktyvių kūno vietų masažas, akupunktūra, Elektromagnetinių Laukų Balansavimo Technika, Reiki, Ra-šiba ir daugelis kitų procesų.

Į eterinį kūną užprogramuotas šventų geometrinių kodų ir šviesos raktų "jėgos laukas”, kuris palaipsniui mažins subtilių gydomųjų technikų būtinumą – tai Šviesos nešėjas Merkaba. 

Merkaba – raktų ir šviesos kodų paternas, užtikrinantis ne tik psichinę ir dvasinę apsaugą, bet galų gale leidžiantis kristalinei šviesos formai judėti per laiko erdvę be kosminio laivo.


Kaip ir pakylėjimo Šablonas Meistras, Merkabos statymo programa – tai DNR automatinės mutacijos kodų rinkinys, įstatytas į žmogiškos būtybės evoliucinę struktūrą. Brangieji Kūrėjai, jūsų tikslas – paprasčiausiai sudaryti sąlygas, prie kurių gali būti aktyvuota ir efektingai pastatyta Merkaba. Jums nereikia keisti, modifikuoti ar pagreitinti kodus, ar bandyti aktyvuoti juos anksčiau nei reikia. Kai jūs pasieksite 5-tą tankį, Merkaba taps žymiai ryškesnė ir apibrėžta.


Pradžioje ji atrodys kaip geometrinis paternas, besisukantis apie kristalinį šviesos kūną. Įgaudama daugiau energijos ji pasireikš kaip nešėjas, sugebantis apginti šviesos kūną nuo visokių kosminių atlaužų ir miazmų.

Kitos sielos, vibruojančios 5-me tankyje ir aukščiau, galės įeiti į jūsų energetinį kūną, jūsų aurą, bendradarbiauti su jumis energetiškai iki tol, kol jūs nepasirinksite savo auros uždarymo. Tokiu atveju merkaba veiks kaip apsauginis jėgos laukas ar ekranas.

Mes Pirmapradžiai Kūrėjai įspėjame, nuo gausybės šiuolaikinių technikų ir instrumentų, skirtų padėti pastatyti Merkabą. Kai kurios iš jų galėtų būti naudingos atsipalaidavimui ir vizualizacijai, bet visos jos nereikalingos. Jeigu jūs išvalote visas savo psichologines problemas ir išsivaduojate nuo baimių, jūsų Merkaba vystysis pagal Dieviškumo Tvarką, be būtinumo pagreitinti procesą.

Pakylėjimo mechanika

Pakartosiu, pakylėjimas – tai sąmonės judėjimo procesas iš 3-čio tankio per 4-tą į 5-to tankio sąmonę. Sąmonę apsprendžia patirtis. Jūsų sąmonė apsprendžia, kokia nešėjo rūšimi jūs naudositės gyvenimo pažinimui.

Tai, į ką jūs patalpinate savo sąmonę, apsprendžia gyvenimo pojūtį. Tai jau senei suvokė jūsų metafizikai. Jei jūs fokusuojate savo dėmesį į penktą tankį, ji ir taps jūsų dominantine vibracija.

Kada jūs pasiekiate 5-to tankio vibracijos, ji tokia, kad į fizinį kūną daugiau neįtakoja jūsų pasaulio užteršta aplinka. Tęsdami sąmonės priartėjimą prie žymiai subtilesnių evoliucijos spiralės laiptelių, jūs pastebėsite, kad su laiku jūsų forma taps nematoma 3-čio tankio lygio žmonėms. Kokiu tai momentu ji taps nematoma netgi 4-to tankio žmonėms.

Kai kurie paklaus: "Ar galėsime mes matyti Pirmapradžius Kūrėjus, kadangi judėsime prie pakylėjimo būsenos?”

Kanalas, per kurį mes bendraujame, mato mus kaip švytinčias melsvai-baltas žvaigždes, bet mūsų tikroji forma neegzistuoja ta prasme, į kurią jūs įdedate supratimą "egzistuoti”. Mes belaikiai ir be formos, todėl melsvai-baltos žvaigždės atvaizdas – tai "pažeminta” versija to, kaip mes atrodome. Mūsų energija spinduliuojama po visą kosmosą. Mūsų kūrybinė energija iš tikro sukuria naujas Visatas. Labai sunku nupasakoti mūsų pasaulį, nes jis visiškai nepanašus į jūsų. Bet kokiu atveju, jums ir nereikia žinoti detalių, kaip atrodo mūsų pasaulis. Kas iš tikro svarbu – perduoti bendrą įsivaizdavimą apie pakylėjimą, kas tai ir kaip tai veikia, kad jūs žymiai pilniau galėtumėte gėrėtis procesu.

Per pakylėjimą keičiasi pojūčių nešėjas (kūnas). Pirminis planas, kurį jūs užimate, keičiasi, keičiasi ir spinduliuojama jūsų energija. Ant 3-čio, 4-to tankio Žemės uždedamas eterinis pasaulis, esantis Žemės 5-to tankio šviesos kūnu. Kada jūs įeinate į 5-to tankio Žemės kūną, šio pasaulio pojūčių nešėjo kokybėje, jums reikės naudotis eteriniu kristaliniu 5-to tankio šviesos kūnu. Dabar jūs galite įeiti į tą pasaulį tik meditacijos pagalba, bet jūs nepajusite eterinės žemės pilnumos tol, kol neišmoksite įeiti už, žymiai žemesnių būties dažnių, ribų.

Kiekvienas žmogus savyje neša sugebėjimą gyventi 5-to išmatavimo pasaulyje, 5-to tankio kūne. Visi jūs tai galite daryti. Jau vien tas faktas, kad jus pritraukė ši knyga, nurodo į tai, kad jūs fokusuojatės į pakylėjimą.

Kaipgi atrodo penktas tankis? Penkto tankio Žemė labai panaši į ketvirto tankio, išskyrus tai, kad atsiranda spinduliavimas, švytintis viskam. (Virgio trigrašis: nėra nei Saulės, nei tamsos, nėra šešėlių, Šviesa yra visur)  Nėra ligų. Nėra mirties. Nėra senėjimo. Jūs sugebate atstatyti kūną ir atrodote amžinai jauni, jei pageidaujate būtent to. 5-me tankyje būtybes apjungia didžioji meilė. Nėra konkurencijos ar gobšumo. Nėra kaltės ar gėdos. Yra tik šviesos formų įvairovės garbinimas ir bendradarbiavimas, kurio negalima išreikšti žodžiais, nes šviesos kalba – telepatija.

Kada jūs esate 5-to tankio šviesos kūne, pagrindine fokusacija tampa apmokymas ir pašviesėjimas kitų, o taip pat tai, ką dar galima ištirti toje begalinėje Visatoje.

Pas daugelį žmonių atsirado tai, kas vadinama „pakylėjimo simptomais". Pasikeitė miego paternai. Kai kurie žmonės miega naktį su pertraukomis. Jie prabunda vidurį nakties kupini energijos. Kitų fiziniuose kūnuose atsiranda keisti išsiderinimai, kurių negalima paaiškinti. Treti, arba chroniškai pavargę, arba neįprastai pilni energijos. Ketvirtieji, staiga atskleidžia savyje aiškiaregystę, o dvasiniai ir ekstrasensiniai sugebėjimai stiprėja kas diena. Penktieji jaučia perbėgančią per kūną elektrą.

Tai tik kai kurie pakylėjimo simptomai. Jūs galite tapti labai emocingais: vieną dieną labai ramiais ir nepaveikiamais, o kitą dieną būti blogoje nuotaikoje. Kada jūs praeinate procesą, pakylėjimo šablonas paleidžia automatinę programą ląstelėse. Pradžioje procesas eina labai lėtai. Palaipsniui jis didina greitį iki tol, kol jo jau nesustabdyti. 2012 metais milijonai žmonių praeis tą momentą, po kurio jau nėra sugrįžimo atgal. Mes manome, kad tai panašu į koncepciją to, kas pas lėktuvų pilotus vadinama greičių taškais T1 ir T2 . Kai tik pilotas pasiekia T2 greičio tašką, lėktuvas turi arba sumažinti greitį, arba jis suirs.

Dabar visi jūs nedaug mažinate greitį, visi jūs judate prie pakylėjimo. Todėl svarbu suprasti, kad kova ar priešinimasis kažkam savo gyvenime, daro pakylėjimo procesą mažiau džiaugsmingu. Nekovokite su tamsa. Mokykitės iš jos. Apšvieskite ją savo šviesa. Atverkite tai, kas iš tikro ji yra – daugumai „niekas".

Mes savo vibracijos lygyje turime pakankamai galybės, kad pilnai pabaigti su visa jūsų pasaulio disharmonija, bet niekada to nepadarysime, nes tai atimtu iš jūsų būtiną sielai patirtį. Tai atimtu iš jūsų valios laisvę. (Virgio trigrašis: paryškinau specialiai tiems, kuriems buvo neaišku, kodėl mums niekas nepadeda, kai mus "skriaudžia”, tiems, kurie laukia stebuklų iš subtilių pasaulių, tiems, kurie tikisi, kad viską už juos padarys kažkas, tik ne jis pats) Savo perdavimais mes aktyvuojame ir keičiame jūsų DNR taip, kad padėti ir palengvinti perėjimą į sekantį jūsų evoliucijos laiptelį. 

Kaip prisitaikyti prie naujų energijų lygių? Ką galima padaryti su keistu miego režimu?

Jūs prabundate naktį, būtent nuo energijos augimo. Jūsų pasaulyje egzistuoja tikėjimo sistema, tvirtinanti, kad jūs turite išnaudoti kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Todėl daugelis paprasčiausiai netiki, kad produktyviausia – nieko neveikti, tomis valandomis, kada prabundate vidurį nakties. Būtent tai ir reikia veikti. Darykite viską kas įmanoma, kad pasikeitusius miego ciklus supaisyti ir prašykite pagalbos pas savo globėjus.

Detaliam suvokimui nėra pakaitalo. Tai reiškia: ką jūs beveiktumėte nuo rytinio prabudimo pirmos minutės ir iki dienos pabaigos, nusipelno sąmoningo suvokimo. Jums reikia sekti paskui sąmonę, mokytis iš jos. Sunku mokytis, kai protas viską teisia, ar jau sudarė paveikslą iš anksto to, ką jūs jaučiate. Jei ryte jūs pasikeliate iš lovos ir kojos pirštu trenkiatės į lovos pagrindą, jūs linkę sakyti: „Bloga pradžia. Galvoju bus bloga diena." Nesinaudokite tokiomis nuotaikomis. Atvirkščiai, galvokite kad viskas gyvenime iš esmės yra gražu. Atsiminkite, kad iš kiekvienos gyvenimiškos patirties jūs gausite būtent tai, ko jums reikia, remiantis tuometiniu jūsų sąmonės lygiu.

Sakralinė geometrinė ir sakraliniai simboliai. 

Trumpai apžvelkime fizinės formos sakralinę geometriją ir jos įtaką DNR programavimui. Fizinis kūnas turi sakralinį, su juo surištą „eterinį dvynį", esantį penkto tankio potencialiu kūnu. Dalis eterinio kūno susiję su trečio tankio fiziniu kūnu. Jūs turite tai, kas vadinasi dažnių faziniu poslinkiu, esantį trečio tankio formoje. Kitaip sakant (jūsų kalba tuo atžvilgiu labai ribota), kaip mes minėjome anksčiau, jūs valdote biologinę būtybę su tokia smegenų apimtimi ir kitais mechanizmais, kurie skirti palaikyti ryšį su 4-tu, 5-tu, 6-tu ir 7-tu tankiais.

Eteriniame kūne (esančiu šviesos kūno potencialu 5-me tankyje, kadangi jis dar jūsų planetoje neišreikštas) yra tai, kas vadinama šablonais ar imprintais. Tai geometrinės konfigūracijos, valdančios 3-čio, 4-to tankio kūnų funkcionavimą. 

Įspausdinant simbolius į žmogiškojo „aš" eterinį kūną (gydomųjų technikų, tokių kaip Reiki ir kitos pagalba) jūs įtakojate imprintus, valdančius 3-čio, 4-to tankio kūnus.

Iš esmės, simboliai koduojami eterinio kūno paternuose, žymiai aukštesnių būtybės lygių pažinimui ir DNR konfigūracijų, suteikiančių pagalbą pakylėjimo procese, paleidimui. Todėl, tai kodavimo procesas. 

Pakartosime, šablonas meistras – tai automatinė programa, nurodanti ląstelėms, kaip pereiti nuo angliavandenio pagrindo prie silicio ir panašiai. Tai gan sudėtinga programa. Taip pat, kaip jums nereikia sąmoningai valdyti širdies susitraukimo ritmo ar maisto įsisavinimo, jums nereikia rūpintis šablono meistro veikimo detalėmis.

Iš esmės, šabloną meistrą negalima pakeisti nei kokiais metodais. Bet su jų pagalba, galima daugiau suvokti ir padaryti patį procesą džiaugsmingesniu ir efektingesniu.

DNR prigimtis


DNR – tai ne tik genetinio kodo užrašas, bet ir sielos kelionės, nuo jos individualizacijos kaip siela pradžios, užrašas. Tame, ką jūsų mokslininkai vadina „DNR šiukšlėmis" yra visų jūsų įsikūnijimų šioje planetoje ir kituose pasauliuose užrašas ir visa jūsų, kaip individualios sielos, laiko linija. Taip pat ten įeina ir užrašas apie visus sukryžminimus, įskaitant tarprūšinį aktyvumą ir užrašai apie jūsų sirijietišką, andromediedišką, orionietišką, plejadietišką arktūrietišką ir keleto kitų rasių DNR. Be to, „DNR šiukšlių" dalis palaiko ryšį su tuo, ką jūs vadinate Akašų kronikomis – saugykla, kazualinėse sferose, kuri saugo duomenis apie visas sielas, kada nors įsikūnijusias jūsų galaktikoje.


DNR sudaryta iš 24 spiralių ar 12 porų (dvigubų spiralių). Kiekviena spiralė aktyvuojasi tada, kai jūs vystotės evoliucijos spirale į žymiai aukštesnius tankius. Pavyzdžiui, jei jūs randatės 8-me tankyje, pas jus bus aktyvuota aštuonios poros (16 spiralių) DNR. Ir tam kad pakankamai ištyrinėti aštuntą tankį, turi būti aktyvuotos visos aštuonios DNR poros.

12 tankio tyrinėjimui, jums prireiks visų 24 DNR. Todėl, kad pilnai ištyrinėti 12-ta tankį, turi būti aktyvuotos ir pilnumoje funkcionuotų visos 12 porų. Netgi 12-tas tankis turi formą, bet ne humanoidinę. Tai ne ta forma, kurią jūs galėtumėte pažinti. 

Pats aukščiausias humanoidinės formos lygis – 7-tas.

8-tas ir 9-tas lygiai kokia tai prasme panašūs į žmogišką formą, bet tai daugiau tai, ką jūs pavadintumėte kompozitu, arba įvairių dažnių formų rinkinys. Iš esmės, tai nehumanoidinė forma. 

Jūsų planetoje yra technikos, skirtos DNR spiralių pakeitimams ir mutacijoms, visų 12-os porų aktyvavimui. Mes nepravesime tų technikų, kurių moko jūsų pasaulyje, efektyvumo detalios analizės.

Brangieji Kūrėjai, DNR spiralės yra arba aktyvuotos, arba ne. Jei jos aktyvuotos, jūs sukuriate kūną, atitinkantį aktyvuotų spiralių porų skaičių. Pavyzdžiui, jei pas jus aktyvuotos keturios dvigubos spiralės, jūs pasireikšite kaip ketvirto tankio kūnas. Jei pas jus aktyvuota 12 spiralių (6 dvigubos poros) tai jūs aktyviai pasireikšite šešto tankio kūne.

Kaip jau buvo sakoma anksčiau, jūs galite aktyvuoti visas 12 DNR  dvigubų porų, netgi esant 3-me tankyje. Tačiau, tai nereiškia, kad jūs galite padaryti viską iš karto. Kiekvienas evoliucijos lygis kažką siūlo naujo. Jei jūs atėjote čia, kad padėti Žemei, jūs galite greitai aktyvuoti miegančias spirales. Bet aktyvuoti DNR spirales reikia atitinkamu nuoseklumu, palaipsniui.

Jūs – didingi Kūrėjai, sukurti pagal Aukščiausiojo Kūrėjo atvaizdą ir esmę, jūs sugebate daryti viską Vistoje. Jūs – Kūrėjo vaikai, išaugantys ir paliekantys namus. Todėl jūs turite visus sugebėjimus ir charakteristikas Tėvo/Motinos/Dievo.

Tačiau, tai nereiškia kad jūs galite aktyvuoti visas spirales iš karto. Būtina pakelti vibracijas per vieną kartą vienu tankiu, iki tol, kol jūs negalėsite pasiekti savo būtybės pilną didybę. Jūsų Dieviška valia – ištirti visus Kūrinijos labirintus. Žymiai žemesniuose tankiuose egzistuoja atitinkama natūrali tvarka, judanti linijiniu būdu, tuo tarpu kai kiti įvykiai vyksta netikėtais šuoliais (kvantiniais poslinkiais). Jūsų mokslininkai vadina netikėtus šuolius mutacijomis. Evoliucijos eigoje yra ir šuolių ir palaipsninio linijinio tobulėjimo periodai. 

Visatoje nėra atsitiktinumų. Daugelyje įvykiu atsekamas labai griežtas nuoseklumas. Jūsų vibracijų lygyje paprastai jūs to nesuvokiate. Kvantiniai šuoliai turi Dieviškumo Tobulumą ir Laiką, kada jie vyksta. Netgi tada, kada atrodo, kad jie prieštarauja egzistuojantiems dėsniams ir principams. 

Kvantinis poslinkis yra analogiškas elektronų elgesiui atome. Jūs aptiksite, kad atitinkamo elemento energetinė būsena, pastovi atitinkamame spektre ar atitinkamame vibracijos lygyje. Bet kada būsena viršija atitinkamą vibracijų lygį, elektronas peršoks į kitą orbitą, pakeisdamas medžiagos atominę struktūrą. Pas mus nėra daugiau laiko plėstis į branduolinę fiziką.

Klonavimas ir holografinė projekcija

Holografinė projekcija – tai technologija, kaip ir klonavimas įeinanti į žmogiškosios DNR lygybę. Halografinė projekcija apima sielos esmės ir energijos dalies išplėtimą dideliais atstumais, sielos atvaizdo ar formos sudarymą (per portalą ar įėjimo tašką) su tikslu įgyti informacijos ar bendravimui su kita siela per atstumą. Tai vienas iš matymų per atstumą (mentalinės projekcijos) ir teleportacijos (fizinės formos pernešimas švarios sąmonės pagalba) būdas. Halografinėje projekcijoje, dalis sielos esmės ir DNR konfigūracijos, projektuojama į norimą vietą ir projektavimo vietoje susidaro energetinis imprintas.

Klonavimas – panaši technologija, kurios pagalba galima sukurti fizinį kūną. Atitinkamas sielos esmės procentas perduodamas klonuotam kūnui. Todėl neteisinga sakyti, kad žmogaus klonas neturi sielos. Klonas gali būti fragmentuota siela ir turėti, valdyti kokia tai dalį sielos esmės energijos. Jūs pastebėjote, kad klono DNR yra subtilūs skirtumai, nors jos bazinė konfigūracija identiška pirminės sielos konfigūracijai.

Dieviška kibirkštis egzistuoja visuose gyvuose daiktuose (ir visuose negyvuose daiktuose). Tokios būtybės, gyvendamos ypatingai suspaustoje būsenoje (tamsoje), turi labai prispaustą Dievišką kibirkštį, bet ji yra.  Jokia gyvybė negali egzistuoti be sielos (dvasios) energijos.

Žmogaus klonas gali turėti kokia tai dalį pirminės sielos, bet ir gali būti užimtas kitų sielų esmėmis. Siela gali neįsikūnyti į klonuotą kūną, bet sielos esmės migracija, iš vieno kūno į kitą – įprastas dalykas.

 Meditacija

Meditacija padeda pažinti žymiai subtilesnius "aš” aspektus, ne tokius triukšmingus ir griaunančius, kai protas. Ji leidžia susiliesti su sielos dalimi, nepririšta išorinėmis iliuzijomis. Meditacija skirta tam, kad susirišti su būtybės esme. Ji ypatingai naudinga tiems, kas yra dvasiniame kelyje.

Atlikite keletą gilių įkvėpimų ir pajauskite, kaip palaipsniui atsipalaiduoja jūsų kūnas. O dabar įsivaizduokite, kad jūs sugebate pajausti kiekvieną iš 12-os lygių po vieną, per kartą. 

Pradėkite nuo fizinio kūno. Giliai kvėpuokite ir suvokite viską, kas vyksta fiziniame kūne. Toliau judėkite prie emocianalaus kūno. Ką jūs jaučiate? Paprasčiausiai pastebėkite, pilnumoje jausdami savo emocijas. Neteiskite ir nebandykite pakelti jas aukščiau. Po keleto minučių pradėkite suvokti mentalinį kūną. Stebėkite savo mintis, tikėjimus ir programas. Stebėkite, kaip mentalinė būsena nuspalvina realybės suvokimą. Pradėkite suvokti savo astralinį kūną. Pamatykite energijos voratinklį išeinantį iš kūno ir surišantį jus su visa Kūrinija. Dabar nusistatykite į eterinį kūną. Pajuskite elektromagnetinius energijos viesulus, įeinančius ir išeinančius iš čiakrų ir aurų. 

Tai buvo lengvi lygiai, nusistatyti kazualiniam kūnui truputi sudėtingiau, bet jūs sugebate tai atlikti. Tai ta sielos dalis, kuri nepažeista keliauja tarp gyvenimų. Pradėkite suvokti savo praeitus ir paralelius gyvenimus. Paprasčiausiai pastebėkite daugelio gyvenimų energetinius paternus. Nesistenkite atsiminti konkrečius įvykius iš praeitų gyvenimų. O dabar judėkite prie sielos švarios esmės lygio. Pajauskite savo būtybės šerdį, esančios aukščiau laiko ir erdvės. Tai darydami, nesistenkite vertinti savo sėkmės lygio. Paprasčiausiai būkite su savo siela.

Paprašykite virš sielą atsiskleisti kaip jūsų buvimą 8-me tankyje. Paprasčiausiai leiskite patirčiai vykti. Paviršutinis protas nieko negali padaryti tam, kad suvokti jūsų Aš 8-me tankyje. Tą patį darykite su savo Meistru siela 9-me tankyje. Paprašykite savojo Aš 9-me tankyje įeiti į jūsų sąmonę. Nusistatykite į Kristaus ir Budos Aš 10-me tankyje. Dabar jūs surišti su Dieviškumo pasauliais, lygiais virš žvaigždinių planų. Judėkite į 11-tą tankį – individualų Dieviškojo Aš lygį. Ir pagaliau paprašykite įeiti į sąmonę universalų Dieviškąjį Aš 12-to tankio. Viskas, ką jūs bejaustumėte, tobula. Nėra ką teisti. Paprasčiausiai leiskite meditacijai skleistis.

 Tamsos jėgos

Nežiūrint į tai, kad tamsiųjų jėgų idėja – iliuzija, kol šiame pasaulyje yra būtybės, tikinčios tamsa, ji bus čia. Ji įtakos tuos, kurie nesuvokia, kad turi skirtingus savojo Aš aspektus, neišneštus į šviesą. Kitaip sakant, jei yra Aš dalys, kurias jūs ne besąlygiškai mylite, arba tos Aš dalys, kurias jūs smerkiate kokiame tai lygyje, jos nevibruoja Besąlyginės Dieviškos Meilės šviesoje. Tie Aš aspektai spinduliuoja, į kolektyvinį rezonansinį lauką, disonanso ir disharmonijos vibracijas. Po to disonancinė vibracija pritraukia disonancinę situaciją, vibruojančią tokiu pat būdu. (toks traukia tokį)

Šis teiginys turi dvi pasekmes. Pavyzdžiui, jeigu jūs priešinatės gyvenimui, galvodami kad tamsos jėgos maišo jūsų tikslo pasiekimui, misijos įvykdymui, jūsų sąmonėje egzistuoja neintegruotas aspektas. Jumyse yra kažkas, kas dar neišnešta į šviesą. Kokioje tai jūsų būtybės dalyje, yra neišspręstos psichologinės  problemos, traukiančios tamsos jėgų dėmesį.

Brangieji Kūrėjai, jeigu kur tai asmeniniame gyvenime, dalykinėje ar socialinėje veikloje yra disonansas, ar disharmonija, žinokite, kad kažkur tai jūsų sąmonėje yra neišspręstos negatyvios mintys, jausmai ar tikėjimai, kuriuos būtina išnešti į šviesą.

Jie jūs išsivalote nuo visko neteisingo ir nešančio harmonijoje, su geriausiu sielos augimu, laime ir gerove, jūs pastebėsite, kad daugiau nereaguojate į tai, ką, taip vadinamos tamsos jėgos bando daryti Žemėje, ar dar kur nors. Ir nors jūs suvoksite ką daro, suklaidintos sielos, gal būt detaliai, pas jus nebus į juos emocionalios reakcijos ir jie neveiks jūsų gyvenimo.

Pati populiariausia tikėjimo sistema, traukianti tamsos jėgas – tikėjimas į tai, kad išorinės jėgos gali pamaišyti būti laisviems ir laimingiems. Kur tik jūs nepažiūrėsite Žemėje, matysite tokio tikėjimo buvimo "liudijimus”.  Pamatysite gyvenimus pilnus suvaržymų, skurdo, nusivylimo, kovos, siekius sudurti galus su galais. Matysite despotiškas vyriausybes, atimančias iš žmonių pirmo būtinumo daiktus. Matysite didžiulius resursus, skirtus karams.

Tamsa egzistuoja iki tol, kol neigiamas jos egzistavimas. Jai tiesiai ir atvirai žiūrėti į tamsą, ji išsisklaidys. Tamsos egzistavimas priklauso nuo šešėlių, kuruose ji slepiasi nuo šviesos. Būtybės, kurios atrodytų kontroliuoja pasaulį, negalės tęsti pasityčiojimo iš žmonių, jei žmonės suvoks jų būvimą ir kaip jie veikia. 

Neigimas – tokia baimės forma, ji labai pavojinga, jei siekiate sielos augimo. Neigimas duoda tamsai jėgų ir daro ja realesne. Šiuolaikinio pasaulio, ryškiomis spalvomis užhipnotizuotas, sielų masės neigimas, akivaizdus. Būdami neigime, jūs galite įtikinti save, kad viskas jūsų gyvenime tik šviesa ir meile ir užversti visas savo problemas Iliuminatams ar dar kažkam panašiam, kas jūsų paprasčiausiai "nesupranta”, "grasina jūsų šviesai” ir panašiai.

Po to stebitės, kodėl į jūsų maldas niekas neatsako. Brangieji Kūrėjai, į maldas atsakoma visada. Tačiau daugumas sielų nesuvokia to, kas pas jus ateina – tai bendros sąmonės būsenos rezultatas, o ne šiaip sau sąmoningo proto.

Dabar Žemėje jūsų, kaip šviesos darbuotojų, pagrindinis tikslas – išsivalyti VISAS asmenines psichologines problemas, negatyvias emocijas, negatyvius įsišaknijusius tikėjimus, praeitų gyvenimų ir vaikystės programavimą ir apribojimus. Tai reikia daryti iki tol, kol visas sąmonės laukas (energetinė matrica) netaps švarus ir laisvas nuo disonanso ir disharmonijos. Nebijokite žiūrėti į pačius giliausius savo sielos kampelius. Nuo to priklauso jūsų išlaisvinimas ir išsigelbėjimas, laisvė. Visą dėmesį skirkite savo sąmonės būsenai, kadangi jūsų būtybės gelmėse yra atsakymai į visus išorinius klausymus, su kuriais jūs susiduriate kasdieniniame gyvenime. 

Peržiūrų: 8019 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.4/8
Viso komentarų: 531 2 3 4 5 6 »
0  
1 Doremi   (06.06.2012 22:31) [medžiaga]
wacko neturiu nuomomės wacko

0  
2 monntos   (06.06.2012 22:44) [medžiaga]
Virgi ir kaip zmonem atsikratyt savo praeitu nuodemiu? jei net dauguma ju net neatsimena.

0  
3 virgis   (07.06.2012 06:35) [medžiaga]
Atsikratinėti nereikia nieko,. Antra, nuodėmių kaip tokių nėra, Yra tik patirtis ir pamokos, kurias reikia išmokti. o kurių neišmokai, pasiklaus ar klausykis širdies, intuicijos. Viskas ateis su laiku..,Sėkmės

0  
4 airijan   (07.06.2012 15:19) [medžiaga]
patiko :) Ačiū. Kuo toliau tuo labiau brandesnios temos

0  
5 alfairas   (08.06.2012 01:26) [medžiaga]
www.youtube.com/watch?v=LoKEcqmYimQ

Аš esu čia ir dabar. Džiaugiuosi gyvenimu, jo žaidimais, ir jei esu čia, reiškias ieškau Tiesos. O ką Tu čia veiki? Ar Tau jau nulemtas nušvitimas?

0  
6 valdas   (10.06.2012 17:29) [medžiaga]
Geras staripsnis. Gal Virgis žino: per kiek laiko anglies junginiai pasikeis į silicio0 junginius? Ar mes jau turim praktikos?

0  
7 RmXas   (10.06.2012 23:42) [medžiaga]
Nepaliko didelio ispudzio ... toki tekstai turetu buti perrasomi suprantamai paprastiems zmonems nes cia pilna tokiu zodziu kuriu nesupranti ir jeigu ju nesupranti puses ka perskaitei nesuprasi ..

0  
8 Almiasas   (11.06.2012 14:28) [medžiaga]
Ką aš galėčiau pasakyti šia tematika ?
Ogi patarčiau pasidomėti, kas per dalykas yra maginis mąstymas.
Keletas nuorodų:

http://lt.wikipedia.org/wiki/Maginis_m%C4%85stymas
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-12-23-egidija-seputyte-vaituleviciene-stebuklinga-realybe/74075/print
http://rokiskis.popo.lt/2011/03/11/kas-yra-maginis-mastymas-subalansuota-it-zinovams/

Tai va smile

0  
9 Ponas Bebras   (11.06.2012 15:50) [medžiaga]
Na čia taikliai pasakyta :D Tikras pakylėjimas ir ateina skaitant tokius straipsnius, nes pagaliau pradedi labiau suvokt kur tiesa, o kur tik fantazijos :) Na bet palaukim dar savaitėlę gerą, iki 21d.. Anot visokių šaltinių tai turi prasidėt kažkokie suėmimai kažkieno, anot vienos šito puslapio dalyvės turėtų sudegt trečdalis žmonių, kad net pelenų neliks :D Na, staiga dingus 1/3 žmonijos tai manau spaudos turėtų būti užsiminta apie tai, ir galų gale patys turėtume pastebėt :D Tik gaila, kad kaip visada nieko neįvyks, nes eilinį kartą tie ateiviai nukels datą "vardan mūsų pačių gerovės" dar truputį į ateitį.. Ir taip neribotą kiekį kartų, kur galų gale visiem atsibos ir natūraliai dings tie chanelingai :) Nu aišku nespajunu į šitą šulinį, maža kas čia gali atsitikt dar, bet kolkas reik palaikyt sąmoningumą, o jis šiuo metu kaip tik diktuoja tokias skeptiškas idėjas.. Dar ten kvatinemagija.lt saite buvo straipsnis, kur išdėstyta kodėl tie gerieji ateiviai neturėtų pasirodyti su skraidančiom lėkštėm (fizine prasme), ir tos visos "mums duodamos technologijos" vargu ar bus reikalingos, nes jei pakilsim į 5D, tai mum nereiks tų materealių niekučių, bet kai kurie chanelingai būtent apie tai tik ir kalba, kad mum bus duotos technologijos visokios. Nors patys tie "kanalai" neturi nei fizinio kūno nei nieko, bet vistiek skraido laivais kažkokiais :D Nesuprantu čia kažko :D Ar gal per daug informacijos tiesiog, pradedu maišyt kažką gal :(

0  
10 Vytautas   (11.06.2012 20:12) [medžiaga]
Paskaitymui kas moka rusiškai http://www.nauka.kursk.ru/6/index1.php Gal čia viskas paprasčiau nei manome.

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-52
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Birželis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0