Antradienis, 06.12.2022, 12:59
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Birželis » 21 » Pirmapradžių Kūrėjų pranešimas per Selą Reičelą “Technologijos”
19:21
Pirmapradžių Kūrėjų pranešimas per Selą Reičelą “Technologijos”

Artimiausiais metais įvyks kolosali technologinė revoliucija, su kuria palyginus, nublanks visa šiuolaikinė technologija. Tačiau, ji nepasireikš iki tol, kol nesusilpnės dominavimo ir kontrolės jėgos. 

Iki tol, kol internetas netapo visų prieinamas ir praktiškai visur esantis, patys pažangiausi technologijų poslinkiai buvo nutylimi tam, kad valdantis elitas galėtų išsaugoti egzistuojančią sistemą. Jie nenori kad paprasti žmonės taptų per daug galingais, kadangi tame įžiūri pavojų savo gyvenimo būdui (valdymui ir kontrolei). Todėl, didžioji dalis jūsų pasauliui iš tikro naudingų pirmaujančių technologijų, buvo nutylima. Vėžio gydymo vaistai egzistuoja daugiau nei šimtas metų. Labai senei atsirado galimybė gauti švarią energiją. Jūs galite auginti produktus žymiai pigiau ir pertekliuje, tokį kiekį, kurio užtektų išmaitinti visus Žemės gyventojus, net jeigu jų būtų dešimtį kartų daugiau, nei dabar. 

Nors kaltė dalinai gulasi ant valdančio elito, bet būtent žmonijos kolektyvinė sąmonė išlaiko technologijas tamsoje. Daugumas sielų žemėje tiki nepakankamumo idėja. Jus mokė, kad jūs negalite gauti kažką iš nieko. Tačiau, viskas visiškai atvirkščiai: būtent nieke (duotuoju atveju, nulinėje elektromagnetinėje zonoje) paslėptas raktas nuo beribės energijos. Jūsų fizikai vadina tą zoną "nuliniu tašku”. 

Nulinio taško technologija.

Kad jūsų pasaulyje išplistų nulinio taško technologija, sąmonė turi priimti įdėję, kad galima gyventi beribėje gėrybių jūroje. Kai kurie branduolinės fizikos specialistai jau įrodė, kad visata turi beveik beribį potencialios energijos kiekį.

Kada sielos Žemėje atsibus ir leis išeiti tikėjimui, apie nepakankamumą, apribojimus, jos sukurs galingą "sąmonės klestėjimo” lauką. Tai išeis į išorę ir pakankamai pakeis Žemės eterinį lauką, kad leisti įrangai, veikiančiai nulinio taško principu, veikti nepertraukiamai ir tiksliai. 

Kadangi jūs - elektromagnetinės būtybės, jūsų elektromagnetinis laukas veikia eksperimentus, ypatingai tuos, kurie surišti su nulinio taško kvantine mechanika. Tai jau įrodė kvantiniai eksperimentai. (Virgio trigrašis: skaitykite strp.http://atsibudimas.

ucoz.com/news jus_galite_pakeisti_pasauli_tai_lengva_

kaip/2011-10-20-216)

Stebėtojas veikia tai, ką stebi. Iš tikro stebėtojas ir yra stebimasis, kadangi viskas yra Viena.

Sąmonė įtakoja į bandymų rezultatą. Tas faktas lengvai demonstruojamas kvantinės fizikos laboratorijose. Tai yra sąžininga ir naujų technologijų atsiradimo atžvilgiu, kurių tradiciniai mokslininkai nepasiruošę priimti. Tikėjimas į tai, kad kažkas tikrai nesudirbs, įtakoja į eksperimentų rezultatus. Daugelis išradėjų sukūrė tai, ką jie vadina "nulinio taško mašinomis”.  Jie labai jaudinosi, už mašinų sugebėjimą perimti eterinį energetinį lauką ir gaminti praktiškai neribotą energiją. Jų viltys nepasiteisino tik dėl to, kad "skeptikai-kolegos” susirinko pamatyti stebuklo.

Nulinio taško mašinų fizika labai sudėtinga, kad tai galima būtų įtraukti į šią knygą. Tačiau teorija labai paprasta ir mes rasime laiko, kad jus apšviesti. Pati paprasčiausia analogija – magnetas su dviem poliais. Jūs žinote kad vienas magneto galas pakrautas teigiamai, kitas neigiamai. Elektronai teka nuo neigiamo poliaus link teigiamo, o pozitronai, - nuo teigiamo poliaus prie neigiamo. Tikslios pusiausvyros taške, tarp abiejų polių įvyksta nuostabus dalykas. Toje vietoje elektronai ir pozitronai momentaliai praranda savo skirtumus ir tampa primestos formos (panašūs į vien-atomius rezonansinius atomus) sub-atomų dalelytėmis. Nulinėje zonoje varžos tarp poliškumų nėra.

Turbūt jūs žinote, kad varža susidaro, esant skirtumams aplinkoje (per kurią teka elektronai ir pozitronai). Kitaip sakant, susidaro skirtingų dalelių sąveikoje, šiek ties besiskiriančių fazėje, arba esančių visai ne fazėje (nesutampa pagal fazę), atsiranda tai, ką jūs vadinate "superlaidumu”. Superlaidumas - priešinga varžai. 

Vietoje, kur beveik nėra varžos, sukoncentruota beveik begalinė energija. Būtent ten pasiekiamas eterinių planų begalinis energetinis laukas, kadangi būtent eterinėje sferoje randasi "tuneliai”, per kuriuos, nediferencijuota šaltinio energija, teka į fizinę sferą. Vietose, kuriose subalansuotas poliškumas, yra mini erdvinis-laiko tunelis arba portalas, atsiveriantis į eterines sferas. Technologija leidžia naudotis erdvės-laiko tuneliu ir yra ta technologija, naudojanti nulinės zonos lauką, kosminio laivo judėjimui, per eterines sferas, tarp skirtingų fizinių taškų trimatėje erdvėje-laike. 

Kaip jau buvo konstatuota, iki dabar žemėje sugebėjo dirbti tik keletas nulinio taško įrenginių ir tik dalyvaujant tiems, kas pilnai tiki ir priima tas technologijas. Esant skeptikams, įrenginys dažnai neveikia dėl negatyviai poliarizuoto elektromagnetinio lauko, sukuriamo aplink esančių skeptikų. (Žinoma, mes kalbame apie tuos, kurie atsisako laikyti protą atviru, kadangi egzistuoja ir sveikas skepticizmas.) Negatyvaus laukimo energetinės vibracijos sąveikauja kvantinėje sferoje ir įtakoja išradėjų galimybes sėkmingai pademonstruoti išradimus. Tokie įrenginiai geba dirbti tik realiai juos priimančiame sąmonės lauke. Netgi jei įrenginys sėkmingai dirba, nesugebantys ar nenorintys priimti jų realumo, nepamatys to "stebuklo”.

Todėl, kad Žemė toliau juda į elektromagnetinę nulinę zoną, planetos poliarizacija mažėja, nulinio taško technologijų grūdas nukris į žymiai derlingesnį dirvožemį ir pradės vystytis. Tuo pat metu kils ir išradėjų sąmonės lygis. Jie sukurs saugų dangų, kur jų išradimai nebus grobiami ir nutylimi.

Nulinės zonos technologijų nutylėjimas

Kad naujos technologijos pasiektų masinę gamybą, turi žymiai pasikeisti šiuolaikinė ekonomika ir politika. Žemės energija žymiai pasislinks taip, kad daugelis nulinio taško įrenginių išeis į rinką tiems, kas pasiruošęs ir nori priimti tai, kad visatoje egzistuoja beribė energija, kurią galima įsisavinti Žemėje. Būtent tokių įrenginių pagalba gaus energiją, 4-to tankio pašviesėjusi Žemės bendruomenė. Daugiau nebus nei teršimo, nei energijos "trūkumo”, nei būtinybės politiškai kontroliuoti kuro resursų atsargas ir panašių niekų. Tie, kas išgyvens Žemės pasikeitimus, suvoks, kad visata – kiekviename lygyje, beribės energijos vieta. Didžiulis jūsų galaktikos pasaulių skaičius jau išmoko išmetinėti vaikiškus karų žaislus, skurdo ir separatinių valstybių žaislus. Jos suvokė, kad pakanka tai atlikti ir jų bendruomenės pradeda atspindėti masinį sąmonės švytėjimą.

Technologija sukuriama tam, kad tarnauti žmonijai ir palengvinti rutinišką žemišką darbą. Toks jos tikslas. Pas ją nėra jokių kitų tikslų. Kai tik dings rutininis darbas, būtinas fizinio kūno palaikymui, žmogiškos būtybės pradės kurti tokiu mastu, kuris sunkiai įsivaizduojamas patiems atviriausiems pranašams. Teisingas technologijų panaudojimas nereikalauja mašinų aptarnavimo ilgų valandų, nors kompiuteristai-programuotojai mano priešingai. Kadangi technologijos vystosi, atitinkamai tik nedidelis žmonių kiekis bus užsiėmęs mašinų aptarnavimu ir jų efektyvumo didinimu. Didžioji sielų dalis paprasčiausiai jomis naudosis ir keliaus gyvenimu.

Kadangi bendruomenė vystosi į 4-tą, 5-tą tankius, jūs išmoksite keliauti tarpžvaigždinėje erdvėje, su kosminiais laivais,  veikiančiais generuoto elektromagnetinio lauko pagalba. 4-to, 5-to tankių kosminio laivo technologija jau pernešta į jūsų pasaulį ir panaudojama taip vadinamose tamsiose programose. 1940-1950 metais mokslininkai atstatė Zeta tinklo technologijas. Būtent ta technologija atsakinga už greitą kompiuterių ir jų įrangos evoliuciją. Zeta tinklo kosminiai laivai naudoja elektromagnetinio lauko nulinę zoną, vakuumo sudarymui, per kurį jie gali judėti su greičiais, daugelį kartų viršijančiais šviesos greitį. Iš esmės Zeta sukuria mini-erdvės-laiko tunelius ar portalus, per kuriuos ir juda jų laivai. Žymiai daugiau pažengęs kosminis laivas gali judėti kaip erdvėje, taip ir laike, kai kurie lankytojai atkeliavo iš tolimų žvaigždžių ateities.

Kadangi žmonija juda 4-to; 5-to tankio link, draugiškieji ateiviai noriai ir atvirai dalinsis savo technologijomis, sielos iš nežemiškų bendrijų laisvai ateis ir išeis, iš Žemiško planų į kosminius laivus. Dėl akivaizdžių priežasčių, draugiškos būtybės, turinčios tokias technologijas, negali pakankamai dalintis jomis, kol žmonija neatsikratys puolimo ir prievartos baimės. Štai kodėl mes pasirinkome telepatinį perdavimą ir čenelingus. Tik atsakingos sielos, kylančios 5-to tankio keliu, pasiruošusios atsakingai naudotis tokiomis technologijomis.

Mes negalime ir neduosime tų technologijų iki tol, kol Žemės žmonija nenustos žaisti karo žaidimų. Negalima pasitikėti jūsų lyderiais, kad jie panaudos duotąsias technologijas žmonijos labui. Tačiau jūsų mokslininkai jau įvaldė kosminio Zeta laivo reversinę technologija, naudojančią kaip judėjimo jėgą elektromagnetinį lauką. Kai kurie, iš dalies, yra toli  pažengę, Zeta technologijų pakartojime.

Apmaudu, kad Galaktinei Konfederacijai, kaip ji vadinama, teko penkis kartus įsikišti į jūsų reikalus, kad sustabdyti žmonijos susinaikinimą, panaudojant branduolinį ginklą. Nulinio taško mašinos gali daryti žymiai daugiau, nei branduolinės technologijos, bet mes niekada neleisime patekti tokioms technologijoms į nepašviesėjusių rankas.

Nulinio taško technologijų mechanika.

Sferos ar lėkštės formos kosminio laivo centre yra įrenginys, veikiantis nulinio taško principu. Tai sukuria elektromagnetinį lauką aplink laivą. Laukas gali kisti nuo apskritimo į elipsės formos paterną, į visas puses ar nesimetriškai, priklausomai nuo norimos keliautojo krypties. Erdvės-laiko kontiniume, toks įtaisas sudaro laikiną vakuumą, kurį galima sulyginti su nulinio taško lauku. Iš esmės įtaisas sukuria dirbtinį portalą ar žvaigždės vartus, per kuriuos gali keliauti kosminis laivas.

Iš tikro, žvaigždžių vartai – kiaurymė, eterinėse sferose, todėl laivas "įsiurbiamas” į nulinės zonos vakuumą ir įeina į eterines sferas. Eterinės sferos organizuotos tokiu būdu, kad leidžia laivui greitai judėti iš vieno fizinės erdvės taško į kitą, būdu, panašiu į tą, ką jūsų fantastai vadina "greičio iškraipymu”. Iš tikro laivai nejuda,  per paprastą erdvę, o naudojasi "trumpiausiu atstumu” per eterio erdvę ir po to vėl atsiranda fizinėje erdvėje, norimame taške. Pati geriausia tam analogija – paimkite popieriaus lapą, vaizduojantį paprastą erdvę, o po to sulenkti jį taip, kad priešingi kraštai priartėtų vienas prie kito. Laivas "šokinės”per tarpelį tarp lapo puselių.
Kai laivas ruošiasi šokti atgal į paprastą erdvę, nulinio taško įrenginio poliškumas keičiasi taip, kad sukurti ne šuoli į viršų, o į apačią, atgal į fizinę erdvę. Faktiškai įrenginys suderinamas su žymiai žemesniais dažniais, vietoje aukštesnių dažnių. Žinoma, labai supaprastintas paaiškinimas, bet jis sufleruoja apie išėjimo už erdvės ir laiko ribų įdėję. 

Kitos technologijos 

Artimiausiu metu jūsų planetoje įvyks poslinkiai medicinoje. Atradimai toje srityje žymiai sustabdys žmogiškųjų kūnų senėjimą. Nors šis procesas nepakeis dvasinį suvokimą ir pakylėjimą, tačiau jis padės daugumai kūnų, kurie juda ketvirto tankio link, likti dabartiniuose fiziniuose kūnuose ir sėkmingai praeiti galaktinį poslinkį.

Kai kurie mokslininkai jau išskyrė "senėjimo geną”. Gyvenimo prailginimo eksperimentai dirbs naudingai tik tokiu atveju, jei tokių žmonių siela iš tikro norės pasilikti Žemėje žymiai ilgesnį laiko tarpą. Tokiu atveju sąmonė ir medicinos manipuliacijos keis DNR.

Pasiturinčiose pašviesėjusiose visuomenėse atsiras naujos maisto gamybos technologijos. Naujos transporto rūšys, pagrįstos elektromagnetinio lauko technologijomis, leidžiančios nemokamai pergabenti daiktus ir krovinius per visą Žemės planetos teritoriją labai greitai. Mokslininkai jau valdo kai kuriomis Zeta kosminių laivų reversinėmis technologijomis, naudojančiomis elektromagnetinį lauką kaip judėjimo jėgą. 

Būsima medicinos krizė

 Gal būt apie 70-80% sielų jūsų pasaulyje nepasirinks poslinkio kartu su Motina Žeme. Nevisos jos vieną kartą užmigs ir daugiau neatsibus. Daugumas žmonių dar tiki tuo, kad sugebės išgyventi. Išgyvenimo mechanizmas sugrius, bet tęsis kūno bandymai funkcionuoti, nors sielos darys spaudimą, užbaigti žemiškus reikalus ir judėti į kitą pasaulį.

Kova tarp kūno ir sielos (iš tikro, tarp kūno ir proto, nes siela su niekuo nekovoja) atves prie daugelio žmonių ligų. Žmonės priklausys nuo medicinos sistemos. Trimatėje erdvėje ligos pasireikš padažnėjusiais alergijų atvejais, nepaprastų cheminių reakcijų, padidėjusiu jautrumu bakterijoms ir grybeliams, silpninančių žmogų virusų atsiradimu, o taip pat "ligos surištos su supančia aplinka”, tokios kaip, vėžys , širdies ir plaučių ligos. Į paviršių iškils tai, kas vadinama " egzotiniais vabzdžiais”, o iš tikro virusų ir bakterijų hibridai, sugebantys susilpninti žmonių imuninę sistemą.

Žinoma, atsiras kai kurios bakterinio ginklo rūšys, bet kaip mes jaus sakėme, rimtesniems iš jų neleidžiama plisti iki tam tikros ribos. Didžioji dalis ligų kils iš sielos noro palikti planetą, kadangi pasikeitimai pasireikš vis daugiau ir daugiau.

Tuo tarpu, kai daugumas žmonių apsirgs ir mirs, didelis žmonių skaičius bus atiduotas į medicinos sistemos rankas. Ligoninės bus perpildytos, tūkstančiai žmonių nesugebės apmokėti sąskaitų, kas iššauks dar didesnį sistemos pareigų nevykdymą, kai kuriose šalyse mirę kūnai gulės palei upes, gatvėse, kas dar padidins infekcijas. 

Energetinė krizė

Pasaulis šiuo metu labai priklauso nuo to, ką vadiname naudingomis iškasenomis. Iškasamas kuras – kuras, atsiradęs organinės materijos tankėjimo rezultate, dar dinozaurų laikais, iš esmės tai nafta. Jei visa jūsų pasaulio nafta rytoj dings, tai didžioji šiuolaikinės civilizacijos dalis irgi dings per kelias savaites. Pavyzdžiui kompiuteris, kurį dabar naudojate, pagamintas iš perdirbtų naftos produktų. Jei pažiūrėsite į savo namus ar darbo vietą, jūs atrasite, kad beveik viskas tiesiogiai ar dalinai susiję su naftos produktų perdirbimu.

Kadangi naftos produktai mažėja ir juos vis sunkiau pasiekti iš žemės, daugumas politinių ar ekonominių karų vyks dėl naftos. Daugumas dabartinių karų irgi vyksta dėl naftos. Ir tai vienas iš svarbiausių faktorių (neskaitant religijos) 

Dvasinis žvilgsnis į ekonomiką

Visata žinoma yra beribė savo energija. Nuo pasaulio ekonominių sistemų atsiradimo momento, jos visada buvo tiesioginė priešingybė natūraliems dėsniams. Jos buvo sugalvotos kontroliuojančios klasės sukūrimui, ar valdančio elito ir darbininkų klasės, vadinasi sistema "kapitalizmas” ar "komunizmas” ar dar koks nors "izmas”. Iki tol, kol valdantis elitas nori valdyti darbininkų klasę, egzistuos nesubalansuotos ekonominės sistemos. Jūsų žodynas turi žodį "ekonomika” , kaip "nepakankamų resursų paskirstymą”. Kadangi resursų pakanka visiems, ekonomika bazuojasi ant melo.

Nepakankamumas, kaip kolektyvinio tikėjimo pasireiškimas tęsiasi todėl, kad taip vadinami „turčiai" bijo pasidalinti klestėjimu su „skurdžiais". „Skurdžiai paprastai priima tokią savo padėtį, tikėjimu auka. Dažnai, skirtinguose gyvenimuose, blogieji (valdančioji klasė) ir aukos (darbininkai), keičiasi vietomis, kad siela galėtų įgauti abi patirtis, kadangi yra didelis noras apimti pilną gyvenimo Žemėje spektrą. 

Supraskite, mes nesmerkiame tai, kaip sudarytas jūsų pasaulis, bet manome, kad skolų struktūros pasekoje, būdingos daugumos šalių bankininkystės sistemoms, tos sistemos yra ant bedugnės krašto. Valdantis elitas sukuria tai, ką paprastai jūs vadinate „karma", o darbininkų klasė sukuria tai, kas paprastai vadinama „atvirkštinė karma". Kai jūs mokate procentus už procentus nuo pagrindinės paskolos sumos, jūs permokate kreditoriui žymiai daugiau, nei diktuotų energijos pusiausvyra. Iš to seka, kad kreditorius kaupia karmą, o besiskolinantis atvirkštinę karmą. Kadangi žymiai subtylesniuose tankiuose karma ir atvirkštinė karma negalima, Žemėje jos apsprendžia sielos pamokos rezultatą. Kadangi aukos ir blogieji keičiasi rolėmis, kad subalansuoti karmą, vėliau šitame ar kitame gyvenime, valdantis elitas taps darbininkais, darbininkai valdančiu elitu. Ir nors tai gali atrodyti patraukliai, dabartinei darbininkų klasei, tai nėra nesubalansavimo problemos išsprendimas.

Žaidžiantys tuos žaidimus toliau, gaus galimybę žaisti juos planetų grupėje, specialiai sukurtoje tam tikslui. Pasilikę su Žeme atmes kvailus ego žaidimus, susikoncentruos ties sielos augimu ir evoliucija. Technologijų, kurios aptartos aukščiau, pagalba, daugiau nepasireikš nepakankamumas ar kažko nebūvimas, taigi atkris reikalingumas „turčiams" ir „skurdžiams". Kiekviena pasilikusi su planeta žmogiškoji būtybė jaus priteklių, kaip vidinį taip ir išorinį.

Kadangi sielos plečia savo dvasinį suvokimą, žinoma jos tarnaus viena kitai. Atkris smurto ir įtikinimų, nuo taip vadinamų „Dievo tarnų", reikalingumas. Kūrėjas kuria begalybėje, plečia ir platina Save. Jis nieko pas nieką neatima. „Saulė šviečia vienodai ir teisuoliams ir nuodėmingiems". Kūrėjas nesvarsto, kas paklūsta universaliems dėsniams, o kas atrodo juos pažeidžia.  

Peržiūrų: 6402 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.6/5
Viso komentarų: 1021 2 3 ... 8 9 »
0  
1 Barnis   (21.06.2012 19:52) [medžiaga]
Virgi,
aciu tau labai uz sita straipsni, as jau seniai masicau apie nulinio tasko energija. Noreciau tureti toki generatoriu, bet nemoku fizikos biggrin Skaitydamas prisiminiau viena puslapi kurima yra nemokamas filmas keleta kalbu, is ju anglu ir rusu, gali nusistatyti kaip nori. http://www.thrivemovement.com/home tai ten kalbama butent apie nemokama energija, viskas labai vaizdziai paaiskinama, parodoma. Kas nesuprato apie ka kalbejo Virgis tai ten supras viska detaliau.
Man reikia tokio generatoriau butinai norint pradeti statyti nama. sad nu nieko tikiuosi sulauksiu happy

+2  
2 Doremi   (21.06.2012 20:00) [medžiaga]
wacko wacko wacko dieve, dieve, ir kodė aš tokia žiopla wacko

0  
3 Barnis   (21.06.2012 20:31) [medžiaga]
nesijaudink ne tu viena tokia, as prisijungsiu prie taves biggrin busim jau 2 ziopliai biggrin

0  
4 Doremi   (21.06.2012 20:39) [medžiaga]
aš visai viena namuose dabar, taip keista wacko
sakyk, kodėl aš negirdžiu čenelingų, balsų?kodė man nesirodo ateiviai, vaiduokliai, angelai, bildukai?
ar čia dėl stabilios psichinės būsenos ar dėl blokuotos sąmonės?
žinai.....pamačiusi ateivį, kokį žalią wacko tai kai pilčiau į ragus kokiu kuolu wacko jei pamatyčiau vaiduoklį- būtinai persižegnočiau ir jei dar gebėčiau iš baimės, tai vapaliočiau tėvemūsų
jei ausyje pradėtų kalbėti balsai- užsirašyčiau psichoterapeuto konsultacijai
jei sėdėčiau ir rašyčiau tokius perdavimus- čenelingus, bijau kad susiieškočiau egzorcistą
štai kodėl esu žiopla, neapsišvietusi ar kaip ten, nepakylėtoji

0  
33 spurgelis   (22.06.2012 16:52) [medžiaga]
nei tu žiopla,nei ką. Užtai tiesiog nieko ir negirdi,nes tuoj kreiptumeis kur pagalbos,kad tuos balsus užtildyti. Kiekvienam savi būdai ir kanalai,kaip priimti informaciją. Svarbiausiai kiekvienam klausytis savęs,ten pas visus yra atsakymai į bet kokį klausimą. O jei ir savęs negirdi,tai pradėk mokintis savimi pasitikėt ir tiek.Už visas mintis,žodžius ir darbus mes patys esame atsakingi,kai išmoksime tai pripažinti,nebereikės jokių čenelingų ar svetimų nuorodų,kaip ką daryt ir po to kaltinti kitus,kad man taip liepė,taip pasakė ar nurodė.

0  
5 Barnis   (21.06.2012 21:01) [medžiaga]
man idomu kaip zmones girdi tuos cenelingus.

0  
6 Doremi   (21.06.2012 21:06) [medžiaga]
skaičiau žurnale, kad vienai čia tokiai ranka pati automatiškai rašo popieriuje, pati net gali nežiūrėt ką rašo, kažkas vedžioja šratinuką, kažkoks apsėdimas, tikrai

0  
7 Barnis   (21.06.2012 21:12) [medžiaga]
idomu, labai noreciau, kad ir man taip butu. As noriu visu nauju ziniu. Nepriimu visko uz gryna piniga. Pirma "perfiltruoju" per savo supratima ir atsiranku, kas man naudinga ir kas ne. Kas tinka ir kas ne. smile
Man keisciausia buna kai medituoju, uzduodu klausima ir isgirstu atsakyma. Tada pradedu galvoti ar tai as pats atsakiau, ar man kazkas atsake. biggrin

0  
8 Doremi   (21.06.2012 21:16) [medžiaga]
gal tau siela atsako, nes medituojant būna kažkokia įpatinga būsena, wacko

0  
9 Ponas Bebras   (21.06.2012 21:29) [medžiaga]
Na tokie pasišnekėjimai su savimi tai čia visiem būna :D Užduodi klausimą ir gauni atsakymą :D Kas įdomiausia, niekada konkretaus nieko sužinot negali taip "bendraudamas" :) Atsakymus gali nebent į kokius abstrakčius klausimus, kurių neišeina patikrint :) Kitais atvejais atsakymai būna klaidingi :) O jeigu bendravimas vyksta taip, kad tavo ranka pati rašo, tu nieko negali padaryt, tai čia jau į apsėdimą labai panašu. Tik galbūt anksčiau tie apsėdimai kitaip reikšdavo, labiau tokiu smurtiniu būdu, bet dabar tokie laikai, kai vyksta daugiau informacinis karas, o ne fizinis. Todėl ir apsėdimai kitokie, neva kažkokie diktavimai eina ir pan. Na, negalima gal čia kažko laikyt kaip už tiesą, nes iki galo kolkas vistiek nežinom kaip yra, galim tik va spėliot :) Plius tie visi "prašvitę" pyksta ant tokių mūsų, kurie nori įrodymų visokių :D Bet juk gyvename žemėje, esam taip surėdyti, tokia mūsų natūra. Lengviausia aišku ant paprastų žmonių nurašyt viską, kad jie buki, tamsūs, nieko nesupranta, pavergti sistemos ir t.t. ir toliau neduot jokių atsakymų. Plius, nesijaučiu kažkoks zombis ar visiškai atbukintas žmogus, kuris nei supranta nieko jam galima ką nors įrodyti.. Rene Descartes yra pasakęs "Mąstau - vadinasi gyvenu". Tai bandymas surasti tiesą, ieškoti įrodymų ir t.t. nemanau kad yra tamsos ir bukumo požymis, nors tiem "prašvitusuiem" atrodo kitaip :( Tai va ir kyla pasimetimas tarp šitų visų dalykų :(

0  
32 spurgelis   (22.06.2012 16:47) [medžiaga]
na jei tie ,,prašvitę" mano,kad tu bukas,tai jie nėra prašvitę. Anksčiau ar vėliau visi patobulės,tik kiekvieno asmeninis reikalas kada tai įvyks. Čia kaip mokykloje-vienoje klasėje sėdi abu,tik vienas gavo 2 įvertinimą,kitas 10. Bet tai nereiškia,kad tas su 10 jau aukštesnėje klasėje. Jis tik išmoko tą pamoką. O kada pats,pone Bebre nuspręsite mokintis savu aišku tempu,tada ir kilsite į kitą klasę. Jei aišku,nepaliks jūsų antriems metams... biggrin biggrin biggrin

0  
10 Barnis   (21.06.2012 21:59) [medžiaga]
Virgi, kaip tu girdi cenelingus?

1-10 11-20 21-30 ... 71-80 81-83
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Birželis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0