Pirmadienis, 25.09.2023, 18:22
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Spalis » 22 » Plejadiečių mokymai. Gyvenimo prasmė ir pakilim
21:19
Plejadiečių mokymai. Gyvenimo prasmė ir pakilim

Šiandien mes norime pakalbėti su jumis apie gyvenimo prasmę ir pakilimą. Daugelis žmonių blaškosi tarp noro atrasti tokią prasmę ir siekio išlaikyti įprastą gyvenimo būdą. Mes su pagarba žiūrime į šį siekį, nes suprantame, jog pažįstama terpė leidžia žmonėms jaustis saugiai. Tos besikeičiančios sąlygos, kuriose jūs dabar atsidūrėte, visiškai nepažįstamos didžiajai daugumai žmonių. Ir vis tiktai jūs galite įgyti komforto pojūtį, jeigu vienysitės su tais, kurie vienu ar kitu laipsniu pergyvena panašias patirtis. Mes jau kalbėjome jums apie tai, kokią jėgą turi jūsų mintys realybės kūrime. Lemūrijoje, kurios gyventojai buvo ne tokie sudėtingi ir labiau išsivystę, mokėjo atsargiai rinktis mintis ir žodžius. Mąstymo paprastumas ir aiškumas yra neįkainojama savybė.  Painios, sudėtingos mintys sukuria painią, sudėtingą realybę. Mes norime, kad su mūsų pagalba jūs suvoktumėte visą „paprastumo ir gelmės" koncepcijos svarbą.

Pasaulis aplink jus lig ribos sudėtingas – ir tai dėl painių žmonių minčių formų. Šie sudėtingumai veda į fizinį pervargimą, nes verčia jus galvoti apie daug dalykų iš karto. Kad susitvarkytumėte su situacija, būtina atlikti vieną darbą po kito, suteikiant sau laiko poilsiui ir atsistatymui. Stenkitės neleisti, kad mintys užgriūtų jus ištisu srautu. Dauguma žmonių nesugebėjo kol kas įvertinti visos savo mąstymo jėgos. Daugelis tų, kurie protu suvokė šią koncepciją, nesivadovauja ja praktikoje, nes nesusitvarko nei su chaotišku minčių kratiniu, nei su savo emocijomis. Tie, kurie nori suprasti savo gyvenimo prasmę, turi išsilaisvinti iš viso nereikalingo ir vystytis paprastumo ir gelmės kryptimi.

Kai daug žmonių fokusuoja savo mintis į vieną ketinimą, jiems paprasčiau sukurti tą realybę, kurią jie nori aplink save matyti. Dabartiniu metu Rebekos ir Kaleno tikslas yra ne tik būti tarpininkais tarperdviniame bendravime, bet ir sufokusuoti savo mintis trokštamų dalykų manifestacijai, o po to išmokyti šio meno kitus. Jūs turite atminti, kad praktinė kryptingo mąstymo vertė priklauso nuo to, kiek žmogus grupuoja savo mintis.

Pavyzdžiui, jeigu bus tik viena uždegimo žvakė, kiek jūs bebandytumėte užkurti motorą, mašina nepajudės iš vietos. Jeigu apjungsite kelių žvakių darbą, kiekviena iš jų suteiks savo impulsą bendram ketinimui. Motoras užsikurs, ir mašina ims važiuoti. Taip jūs sukursite realų judėjimą erdvėje. Panašiu būdu, jeigu jūs apsijungsite su kitomis šviesos esybėmis, kurios taip pat dirba žmonių vibracijų kėlimui ir suvokia tą jėgą, kuri glūdi sąmoningame ketinime, jūs galėsite pašalinti iš savo kelio visa nereikalinga. Jūs išsilaisvinsite iš to, kas jus vargina, išveda iš pusiausvyros bei laiko nuolatinėje įtampoje. Kitaip sakant, jūs iš tiesų galite manifestuoti tą pasaulį, kurio jūs trokštate. Tai ir yra jūsų gyvenimo prasmė. Jūs tiktai laimėsite, apsijungę su tais, kurie turi bendrus su jumis interesus. 

Žinokite, kad Žemėje dabar yra negatyvių energijų, kurioms žinoma minties jėga manifestacijos procese. Platindamos baimę ir sąmyšį, jos siekia sukurti ateitį, priešingą jūsų lūkesčiams. Jos fokusuoja minčių formas į tai, kad pagimdytų vis daugiau ir daugiau baimės, sukurdamos pagrindą tolimesniam atskirumui. Jūs turite suvokti visą vienijimosi su kitomis šviesos esybėmis reikšmingumą. Kartu jūs galėsite įsisavinti būdą, leidžiantį manifestuoti pasirinktą realybę sąmoningo ketinimo pagalba. Žemės ir jos žmonių pakilimui gyvybiškai būtina, kad abi pusės įgyvendintų tuos pakeitimus, kurie užtikrintų jums bendrą kilimą. Žmonės turi bendrą gyvenimo tikslą – žmonijos evoliuciją, leidžiantį jums grįžti į dievišką Meilės būseną. Štai trys tikslai, į kuriuos galite susikoncentruoti jūs ir visi tie, kurie nori padėti žmonijos evoliucijai:

Mokykitės manifestuoti realybę, kuri atitinka dieviškumui. Stiprinkite savo jėgą vienijimosi su kitais šviesos nešėjais, kuriems būdingas tas pats sufokusuotas ketinimas – padėti žmonijai atsigręžti į savo dieviškumą, būdu. Tapkite tuo, kuo esate pajėgūs.

Išplėskite bendravimą su pagalbininkais, tokiais kaip mes ir kitos esybės, norinčiais padėti jums vystymęsi ir dieviškumo pažadinime.

Tapkite atsvara tiems, kurie kontroliuoja visuomenę negatyvių baimės ir atskirumo minčių formomis. Parodykite, kokia žlugdanti baimė viskam tam, ką norėtų sukurti žmonija. Be to, kiekvienas žmogus gali paprašyti savo Aukščiausiojo „Aš", kad jam padėtų kitų gyvenimo tikslų nustatymui.

Pavyzdžiui, judu su Rebeka turite tokį tikslą, betarpiškai susisiejantį su jumis: jūs atliekate mūsų plejadiečių grupės pasiuntinių vaidmenį, plėsdami bendravimą tarp mūsų ir tų žmonių, kurie nori betarpiškai dalyvauti žmonijos evoliucijoje.

Tai puikus tikslas. Mūsų darbas užpildo mus nauja šviesa, ir mes suprantame, kad atliekame būtent tą užduotį, kuri mums skirta. Bus puiku, jei ir kiti žmonės kels sau kaip tikslą žmonijos evoliuciją.

Nuostabu. Atkreipkite dėmesį, kaip gražiai čiulba šis paukštis už lango.

Taip, mes su malonumu jo klausomės. Vienas iš gyvenimo Žemėje privalumų ir yra galimybė mėgautis panašiais dalykais. Tokia patirtis iš tiesų pakylėja.

Tai kaip reta laimingas žemiškas padaras. Šio paukščio gyvenimo prasmė – tame, kad atneštų džiaugsmą į jūsų pasaulį. Argi jūs negirdite to iš jo dainos? Kiekvienas žmogus turi pažvelgti į savo širdį ir rasti savąjį tikslą. Labai gerai, jei individualūs uždaviniai  susiderina su pagalba bendrai žmonijos evoliucijai. Individualių ir plataus masto uždavinių apjungimas leis jums sukurti Visatos Vienybės pojūtį.

Mes suprantame, kad žmonės patiria fizinį stresą ryšium su tuo, kad jūsų sutartinė realybė slenkasi link Visatos realybės. Mums suprantamas ir tas emocinis diskomfortas, kuris atsiranda žmonėms dirbant su savo šešėliu – kai bando išvalyti jį nuo baimių ir įsitikinimų, priartindami pasąmoningą tikrovės supratimą prie sąmoningo lygio. Tokių permainų ir išbandymų periodu bus naudinga pakylėti savo dvasią tam tikru kryptingu darbu, Susijungus su tais, kuriems artimi jūsų tikslai. Tuomet problemos, susijusios su miegu ir organizmo išbalansavimu, nueis į antrą planą; o tapusios antraeilėmis, savaime susireguliuos. 

Nenusišalinkite nuo gyvenimo tik todėl, kad jaučiatės nuliūdę ar ne visai sveiki. Nesifokusuokite į panašias mintis. Vietoj to susikoncentruokite į savo tikslą ir stenkitės rasti džiaugsmą ten, kur nesitikėjote jo sutikti. Kiekvienas žmogus sieloje žino, kaip tą pasiekti. Minčių formos nutiesia kelią. Neverta kliautis įprastais ir pažįstamais dalykais, jeigu visa tai laiko jus klaidingų įsitikinimų ir reakcijų gniaužtuose. Priimkite permainas ir patys skubėkite keistis. Išmokite derinti mintį su ketinimu ir šiuo pagrindu kurkite savo būsimą realybę.

Žmonijos ateitis kelia ypatingą susidomėjimą labai ir labai daugeliui esybių, stebinčių žmonių nubudimą ir tą, kaip žmonės bando atrasti savo dieviškąją prigimtį ir su ja susijusią kūrimo jėgą. Jeigu jums suprantami panašių stebėjimų motyvai – rūpinimasis tuo, kaip tokios galingos gyvybės formos susigrąžina sau savo dieviškumą, – jums taps aišku, kodėl tiek esybių yra suinteresuotos vyksmu Žemėje. O tai, savo ruožtu, paaiškina, kodėl tie, kas atėjo ne iš Meilės, bando komplikuoti situaciją, suteikdami naują impulsą baimei ir atskirumui – toms jėgoms, kurios nuo seno verčia kentėti visą žmoniją. Pakanka įsižiūrėti į tuos kraštutinumus, kad suprastume visą apsijungimo su tokiais pat, kaip jūs, būtinumą. Kartu jūs galėsite sukurti realybę, kuri lemiama jums kaip iš tiesų dieviškoms esybėms. Tuo metu, kai mes samprotaujame apie dualumą ir apie tuos, kurie siekia pagilinti atskirumą, svarbu prisiminti, kad su laiko pabaiga dualumas nustoja egzistuoti, o prieš žmones atsiveria kelias, vedantis į Vienybę ir Meilę. Praeikite savąją kelio dalį. Pragyvenkite ją pagal savąjį gyvenimo prasmės supratimą. 

Dabar mes norėtume pakalbėti apie kilimo procesą. Pakilimas būna dviejų rūšių. Tačiau žmonės, išskyrus tuos, kuriuos jūs vadinate „meistrais", daugiausia įsitikinę, kad dvasios pakilimo momentu jiems teks palikti savo kūnus. Bet yra ir kita pakilimo forma, kurią mes minėjome truputį anksčiau. Ji numato eterinio ir fizinio kūnų susiliejimą. Kadangi dauguma žmonių nesupranta, kaip jiems nutiesti tiltą tarp eterinio ir fizinio, dauguma sielų planetoje iš tiesų pakils per mirtį, palikdamos savo fizinį kūną, o po to vėl grįždamos į karminį persikūnijimų ratą. (Noriu šioje vietoje pastebėti, jog čia neturima omenyje kokių nors konkrečių datų ar įvykių, ar kokių nors įvykių scenarijų. Tiesiog kalbama apie žmonių galimybes. Pradžioje nejaukiai šis sakinys nuskambėjo, bet, paskaičius toliau, supratau, kad kalba apie ilgą procesą – vert. past.)

Mirtis – irgi pakilimo forma. Tačiau ji nėra būtina ar tinkamesnė tokiems, kaip judu, o taip pat visiems tiems, kurie norėtų pakilti su fiziniu kūnu. Taip, mes girdime jūsų neramias abejones: ar verta mums paimti su savimi savo fizinį kūną su visomis jo ligomis ir disbalansais bei su tuo nuovargiu, kuris susikaupė gyvenimo Žemėje metais. Bet mes norėtume dar kartą pakartoti: fizinė forma nebūtinai turi būti tokia, kokią jūs ją įsivaizduojate. Susiliejus jai su eteriniu kūnu, ji gali atlikti dalykus, kurie jums atrodys kaip tikri stebuklai. Jūs patys pamatysite, kad fizinis kūnas gali tokius dalykus, kurie dabar galimi tik eteriniam kūnui. Bet žmonėms sunku suprasti šią koncepciją, nes jų mintys grindžiamos dualumu. Dauguma žmonių kaip anksčiau atskiria fizinio kūno realybę nuo eterinio realybės. Žmonės žiūri į mirtį kaip į būtiną ir natūralią gamtinio ciklo dalį. Bet tas jau neatitinka tiesai.

Dabar jūs galite pasirinkti sau pakilimo būdą pagal savo mintis ir įsitikinimus. Jeigu jūs tikite, kad turite numirti, tai ir numirsite. Viskas priklauso nuo jūsų pasirinkimo. Dauguma gi daro pasirinkimą iš neteisingų įsivaizdavimų apie tai, kaip reikia rūpintis savo kūnu, ir klaidingų įsitikinimų, esančių sutartinėje realybėje. Bet tiek, kiek žmonės ima įsiklausyti į savo kūno poreikius, jungti fizinį su eteriniu ir naudoti sąmoningą ketinimą, pakilimo procesas gali apimti ir eterinį, ir fizinį kūnus, kartu juos keliant į naują vystymosi pakopą. 

 

Kiekvienas žmogus pakils. Tiktai nuo jūsų priklauso, padarysite jūs tai per mirtį, vėl įsijungdami į karmos ratą, ar verčiau sujungsite eterinį kūną su dieviškumu. Kad eitumėte antruoju keliu, jums būtina pamaitinti savo kūnus dideliu šviesos kiekiu. Tai nereiškia, kad jūs turite kliudyti tamsai, esant būtinumui, kilti į paviršių, nes visa tai – proceso dalis. Tiesiog neužsilaikykite joje ilgam. Susikoncentruokite į tai, kad tamsą Nutvieskė ta šviesa, kurią jūs nešate. Jeigu jūs negalite surasti šviesos savyje, ieškokite jos išorėje ir būkite dėkingi už tą dalelę grožio, kurią jūs surasite Gamtoje. Kuo labiau jūs pripildote šviesa savo fizinį kūną, tuo didesnė jūsų galimybė pasiimti jį su savimi – o tai ir yra trokštamas dalykas visiems tiems, kurie nori dalyvauti žmonijos evoliucijoje. 

Netikėkite diagnozėms, skelbiančiomis jus ligoniais. Kiekvienam žmogui būna gyvenime periodai, kai jis atsiduria disbalanso būsenoje ir todėl jam reikia padidinto dėmesio. Jeigu taip vyksta su jumis, nereikia fiksuotis ties baimės diktuojamomis mintimis apie ligą ir mirtį, nes šios mintys grąžina jus į įprastą fizinį ciklą, kurio rezultate bus mirtis. Pasirinkdami panašias mintis, jūs pasirenkate mirtį. Suprantama tai? Vėl ir vėl primename jums apie tai, kad jūs stebėtumėte savo mintis. Mintys ateina iš mentalinio kūno, tarnaujančio tarpine grandimi tarp eterinio ir fizinio.

Supraskite, jog jūsų fizinė vibracija turi būti pakelta iki eterinio lygio, kad du kūnai galėtų susilieti į vieną, tuo pačiu užtikrindami pakilimą fizinėje formoje. Mes jau kalbėjome apie tai, kad kai fizinis kūnas priima vibracijas, prie kurių jis nepripratęs, žmonės paprastai patiria dezorientaciją ir diskomfortą. Jūs taip pat galite patirti priešingus džiaugsmo ir Vienybės pojūčius. Nuo to, kaip greitai jūs prisitaikysite prie šių aukščiausių energijų, priklauso, kaip greitai jūs galėsite pakelti savo fizinio kūno vibracijas. Kaip galima dažniau prisipildykite džiaugsmu. Būtent džiaugsmo vibracijos leidžia jūsų fizinei formai tapti lengvesnei ir subtilesnei. O tai, savo ruožtu, kelia jos vibracijas tiek, kad ji galėtų susilieti su eterine.

Be to, džiaugsmo vibracijos leidžia jums bendrauti be žodžių ir daryti daugelį kitų, ne mažiau nuostabių dalykų. Mes pabandėme paaiškinti jums, kad emocijos suteikia jėgą toms mintims, kurių pagalba jūs kuriate savo realybę. Džiaugsmas – viena iš aukščiausių ir palaimingiausių energijos formų, galinti nunešti mus ten, kur tvyro Meilė ir Pasitikėjimas, – į tas vietas, kurios jums buvo pažįstamos iki to, kai jūs įsikūnijote fiziniame kūne. Būtų nuostabu, jei jūs išmoktumėte gyventi džiaugsme ir Pasitikėjime, pasilikdami fizinėje formoje, išaukštindami tuo pačiu save, aplinkinius ir visą planetą. Taip jūs pagreitinsite fizinio kūno susiliejimo su eteriniu procesą.

Ar padės vegetariška mityba žmonėms palengvinti pakilimo procesą?

Geras klausimas. Taip. Bet kadangi žmonės pripratę prie sunkaus mėsiško maisto, tai perėjimas prie vegetarinės mitybos turi vykti palaipsniui, kad jūs galėtumėte prisitaikyti prie lengvesnių vegetarinio maisto vibracijų. Panaši mityba išlaisvina jus nuo perkrovų, kurios susijusios su organizmo išskiriamu dideliu toksinų kiekiu. Rezultate fizinis kūnas tampa vis lengvesnis ir lengvesnis.

Ar yra vibracijų skirtumas tarp vegetarinės mitybos ir tos, kuri grindžiama mėsa?

Taip, ir mums tai akivaizdu – kaip, tarp kitko, ir judviem. Tu, Kalenai, vienas iš tų, kurie labai anksti suprato, kokį energetinį poveikį daro žmonėms mėsos vartojimas. Ir tai buvo ne tiesiog loginė išvada, bet vibracinis suvokimas. Ir nors tu patiri užuojautą gyvūnams ir nenori jų valgyti jau dėl tos priežasties, tavo aukščiausioji sąmonė dar anksčiau nukreipė tave vegetarizmo keliu dėl vibracinės dedamosios. Dauguma žmonių pasirenka vegetarizmą, remdamiesi loginėmis išvadomis, ar iš užuojautos gyvūnams. Tačiau vibracinis suvokimas, nors ir negali būti laikomas geriausiu, yra, vis dėlto, giliausias. 

Be mėsiško maisto žmogaus kūnas tampa lengvesnis, nes jam jau nėra būtinumo perdirbti tas toksines ir sunkias medžiagas, kurios negali būti pašalinamos kartu su kitomis atliekomis. Tai užtikrina geresnį kūno darbingumą ir mažesnę apkrovą jo sąmonei. Rezultate kūno sąmonė gali laisviau bendrauti su žmonėmis, norinčiais jos klausytis. Mokėjimas klausytis nepaprastai svarbus. Kūnas gali papasakoti jums apie tai, ko jam reikia. Tačiau šie poreikiai gali keistis, kylant jūsų fizinėms vibracijoms. Kuo lengvesnis tampa jūsų kūnas ir kuo aktyviau jūs bendraujate su juo, tuo lengviau jums suvokti ir gerbti jo prašymus. Šis atviras bendravimas padeda kūnui suprasti tų vibracinių pasikeitimų, kurie skirti pakelti jį į eterinio kūno lygį, pobūdį. Rezultate jis patiria žymiai mažiau streso. Vegetarizmas padeda pakilimo procesui.

O kaip dėl pagyvenusių žmonių, kurių kūnai spėjo susenti? Ar jie turi galimybę pasiimti kūną su savimi pakilimo procese – su sąlyga, kad dvasinis išsivystymas leidžia jiems įsisavinti šio proceso esmę?

Dauguma atsisako padaryti panašų pasirinkimą, nes fiziniai jų kūnai jau orientuoti sugrįžimui į žemę. Fizinis kūnas seks gautais nurodymais, o jeigu jo ilgą laiką nepaisyta ar duota nevykę nurodymai („mes tampame vis silpnesni", „mes mirsime"), jis gali nespėti persitvarkyti pakankamai greitai, kad pakiltų be mirties. Žinoma, kai kurie padarys panašų pasirinkimą, ir tada mes ir mūsų lemūrietiški draugai padėsime jums prikelti fizinę formą, tačiau panašūs pasikeitimai pareikalaus koncentruoto ketinimo ir visiško baimės nebuvimo. Jeigu žmogus kamuojamas baimių, prikelti tiesiog neįmanoma. Kolektyvinėje žmonijos sąmonėje tvirtai įaugusi mintis apie tai, kad žmonės turi bijoti mirties. Ir todėl tai priklausys nuo kiekvieno individo, ar jis gali įveikti savo baimę, kreiptis pagalbos ir nusiteikti atgimimui.

Nemažai žmonių nori palikti savo fizinę formą, nes įprato susidurti su skausmu, problemomis ir nusivylimu. Bet jeigu jūs norite vystytis ir gyventi naujos realybės sąlygomis, jums būtina pasilikti fizinėje formoje. Būtų nuostabu, jeigu jūs sužinotumėte (arba prisimintumėte) tai, kas yra jumyse pačiuose. Jūs savanoriškai nusprendėte įsikūnyti žmogiškoje formoje šioje grandiozinių galimybių epochoje, kad įvykdytumėte savo paskirtį – padėti vystytis žmonijos sąmonei. Tai dar viena priežastis, kodėl mes siūlome jums su pagarba ir rūpesčiu žiūrėti į savo fizinę formą. Mes visaip skatiname jus sujungti savo eterinį ir fizinį kūnus, kad užtikrintumėte sau labiausiai trokštamą jūsų laikmečiu pakilimą. Nėra jokio būtinumo visam laikui palikti savo kūną, kad pakiltumėte į kitą realybę.

Kaip mes galime prikelti savo fizinę formą?

Lemūriška sąmonė žino, kaip prikelti fizinę formą. Rebekai jau seniai susidarė įsivaizdavimas apie tai, kad ji galėtų ne senti, o jaunėti – visai kaip burtininkas Merlinas. Ir ji teisi. Bet tam reikia išgauti tuos prisiminimus apie gyvybingumą, kurie saugomi kiekvieno žmogaus sąmonėje. Šis atgimimo būdas priklauso toms paslaptims, kurios užkoduotos jūsų DNR. Jis susijęs su supratimu to, kaip galima išeiti už laiko ribų. Jeigu žmogui aiškus paralelinio buvimo principas, jam jau nesunku nusišalinti nuo fizinės manifestacijos vienoje realybėje ir pritraukti į jūsų dabartį funkcionalesnę manifestaciją iš tos sferos, kurią galėtumėte pavadinti ankstesniu laiku. Pačiu didžiausiu trukdžiu šitam žinojimui yra tos mentalinės konstrukcijos tiek individualioje, tiek kolektyvinėje sąmonėje. Kolektyvinė sąmonė daro spaudimą individui per žodį „neįmanoma". Mes tvirtiname, kad tame nėra nieko neįmanomo, tačiau žmogui, kenčiančiam fizinius negalavimus, reikia nemažai jėgų, kad išsilaisvintų iš pasenusių mentalinių konstrukcijų, baimių ir tikėjimų.

Papildomi sunkumai kyla tais atvejais, kai jūsų mintis maitina nusiminimo, beviltiškumo ir nusivylimo emocijos, taip pat nepakanka tikėjimo savo sugebėjimais. Todėl dabar didžioji dauguma žmonių net nepradėjo kilimo proceso. Pagyvenę žmonės labai ilgai gyveno kolektyvinės sąmonės gniaužtuose su jos idėja apie panašių dalykų negalimumą. Be to, jie egzistavo laike, kai dėl socialinės gerovės buvo būtina laikytis nustatytų taisyklių. Štai kodėl pagyvenusiems žmonėms sunkiau išsilaisvinti iš sukauptos patirties, sukauptų įsitikinimų ir sukauptos emocinės energijos – žodžiu, iš visko, kas darė poveikį tai formai, kuri yra tipinė pagyvenusiam amžiui. Suprantama, ir senatvėje galima atlikti šuolį sąmonėje ir priimti sprendimą pasiimti su savimi savo kūną. Tačiau  pagyvenusiems dėl aukščiau paminėtų priežasčių tą padaryti daug sunkiau. Be to, būtina turėti omenyje tokį dalyką, kaip gyvenimo tikslas. Dauguma senukų, gyvenančių dabartiniu metu, atėjo čia su savo individualiomis užduotimis, numatytomis karmos rate, todėl jų tikslas nebūtinai sutampa su dabartinio jaunimo gyvenimo tikslu. Ir visgi, daugelis iš tų, kurie pasiruošę įsiklausyti į mūsų pokalbius, gali atlikti panašų šuolį – nepriklausomai nuo savo amžiaus. 

Yra svari priežastis, dėl kurios jūs ir jūsų vienminčiai gimė būtent šiuo laiku. Ir, dėl to, jums tiesiog būtina pakilti su savo fiziniais kūnais. Tai apdovanojimas už tą supratimą, kad fizinis kūnas pagal savo charakteristikas kur kas labiau daugialypis, negu jūs įpratę manyti. Kūnai su pakilusiu vibracijų lygiu būtini jums toje situacijoje, kai laikas išnyks ir Žemė ims gyventi visiškai naujai. Darbui ten jums prireiks fizinių kūnų – su sąlyga, kad sugebėsite juos pasiimti su savimi. Tai ta užduotis, į kurią turite fokusuotis kiekvieną dieną. Kasdien prašykite savo kūnų atleidimo ir dėkokite jiems už tai, kad jie suteikia jums tokį palaikymą. Paaiškinkite, jog nesupratote anksčiau, kaip reikia rūpintis savo fizine forma. Ir būtinai įsiklausykite į jų prašymus, net jeigu protas sufleruoja jums kažką kita. Pirmąkart gyvenime atiduokite prioritetą savo kūnui. Jeigu žmonės nori pakilti su savo kūnais, jiems būtina susikoncentruoti į šį darbą ir įveikti tai, kas įgavo išraišką dėl vadovavimosi klaidingais tikėjimais ir stereotipais. Judu, kaip ir visi tie, kurie sugeba atlikti panašų darbą, paruošiate evoliucinį šuolį visai žmonijai. Būtent jūsų prasiveržimas sąmonėje ir supratime keičia aplinkinę realybę. Jūs jau pasiruošę atmesti karmines struktūras, išsilaisvinti iš įprastų požiūrių į realybę ir išsilaisvinti iš tų fizinių ir emocinių traumų, kurias nešėte su savimi iš gyvenimo į gyvenimą. Tai leis jūsų mintims suformuoti jums naujas galimybes.

 

Vienintelis būdas pakilti su kūnais – aktyviai dirbti su savo šešėliu.

Suprantama. Ir kiekvieną akimirką valdyti mintis.

Ar galima pasakyti, kad žmonės kilimo procese tampa aukštesni?

Visiškai teisingai. Mes jau pateikėme pavyzdį su Rebeka, kuri sukuria vis daugiau erdvės suartėjant eteriniam ir fiziniam kūnui.

Kaip dar keičiasi mūsų kūnai? Ar bus stebima kilimo procese formų ir vibracijų pasikeitimai?

Žinoma! Žmonės kol kas nepriartėjo prie šio supratimo. Daugelis lig šiol tiki, kad jų kūnai pasiliks kaip anksčiau – sukiužę ir kenčiantys. Bet tai toli nuo Tiesos.

Ne, ne, aš turėjau omenyje ne tai. Norėtųsi žinoti, ar mūsų kūnai bus sudaryti iš lengvesnės medžiagos? Ar iš tiesų mūsų kūnai kilimo procese prisipildys didesniu šviesos kiekiu ir pakels savo vibracijas?

Suprantama. Pradžioje jums pasirodys, jog tapote aukštesni. Tai bus lydima išsiplėtimo pojūčio. Reikalas tame, kad kuo labiau jūs plečiatės iki savo tikrosios esmės lygio, tuo didesni tampa jūsų fizinis, mentalinis ir emocinis kūnai. Jūs jausitės aukštesni, stambesni ir pilnesni. Taip pat pasijusite lengvesni, nes suspėsite atsikratyti pagrindinės masės sunkių elementų. Ir rezultate jums atrodys, kad gravitacinė jėga sumažėjo. Visa tai – paruošiamasis periodas. Tai tas pats, kaip bėgioti ar šokinėti tokiu būdu, kuris dabartinei žmogaus formai tiesiog neįtikimas. Daug kuo tai panašu į tai, ką jautė astronautai, kurie pirmieji žengė Mėnulio paviršiumi: ten, už įprastų gravitacinės jėgos ribų, jie galėjo judėti kaip lengvesnės būtybės. Jums tai bus kaip reta maloni stadija. Be to, sumažės jūsų plaukuotumas, nes praktiškai išnyks jo būtinumas. Plaukai taps asmeninių vertybių reikalu, prarasdami apsaugos nuo šalčio ar šilumos išsaugojimo savybę – tai yra, dabartinę biologinę dedamąją. Jūsų prisipildymo šviesa pojūtis žymiai paaštrės, bet tai bus tik pojūtis, nes jūs ir dabar turite savyje tą šviesą. Tiesiog jūs nesuvokiate ir nejaučiate to švytėjimo, nes gyvenate dualume ir todėl turite vienodą priėjimą ir prie šviesos, ir prie tamsos. 

Atitinkamai, reikalas ne tame, kad jumyse atsiras daugiau šviesos, o tame, kad jūs imsite ją jausti savyje. Mes dar kartą tą pabrėžiame, kad jūs galėtumėte vizualizuoti ar įsivaizduoti tą šviesos kiekį, kurį nešate savyje jau dabar. Suartėjant jūsų eteriniam ir fiziniam kūnams, jūsų akys ims vis aiškiau atspindėti tą vidinę šviesą. Tokiu būdu, šviesa, spindinti iš jūsų akių, – aiškus indikatorius permainų, palietusių fizinį kūną. Žmonėms, kurių kūnai nedalyvauja kilimo procese, vargu ar pavyks įžvelgti jumyse vykstančius pasikeitimus, tačiau daugelis pajus, kad su jumis kažkas kitaip, nors jie negalės suprasti permainų prasmės. Labiau išsivysčiusiems žmonėms kartais atrodys, kad jūsų forma, arba jūsų esybė, tarsi žybsi: vieną akimirką jūs čia – ir čia jau jūsų nėra. Vietoj to, kad atrodytumėte kaip visi, tankioje fizinėje formoje, jūs žibėsite, kaip ugnelė. Tai ir yra kilimo proceso pradžia.

Skamba taip, tarsi mums pavyktų numesti apribojimus, uždedamus gravitacinės jėgos; kad ir atrodysime mes panašiai, kaip jūs – turintys daugiau šviesos, be plaukų ir su kitokiais įsivaizdavimais apie šviesą ir momentinį persikėlimą.

Teisingai. Nors visa tai – kiekvieno žmogaus pasirinkimo reikalas. Mes vėl prašome jūsų susikoncentruoti į savo kūnus. Nustatykite sau taisyklę kasdien klausti jų apie tai, ko jiems reikia ir ką būtina padaryti, kad pakeltumėte jų vibracijas paskui savo sąmonės vibracijas. Juk jūs nenorite jų palikti ar elgtis su jais taip, kaip kiti žmonės elgiasi su gyvuliais. Dauguma žmonių nori kontroliuoti savo gyvūnus, nesuvokdami to, kad tai lygiavertės jiems gyvybės formos. Panašiai žmonės elgiasi ir su savo kūnais. Atėjo laikas nubusti ir nusiteikti fizinio kūno, kaip lygiaverčio jūsų sąmonės ir visos jūsų esybės partnerio, vibracijų pakėlimui. Tai pats svarbiausias uždavinys tiems, kurie suprato ir įsisavino ciklišką emocinių pliūpsnių ir emocinių valymųsi pobūdį. Kai tik jūs išmoksite valdyti emocijų pagalba reikalingus pasikeitimus ir įsisavinsite kryptingo mąstymo praktiką, galite imtis savo fizinio kūno sąmonės kėlimo. Mokykite jį kalbėtis su jumis. Mokykitės įsiklausyti į jį. Mokykite geranoriškai ir su meile klausyti jūsų nurodymų. Mes netvirtiname, kad tai bus lengva. Mes tik sakome, kad tai apsipirks šimteriopai.

Ar susijęs kilimo procesas su išsilaisvinimu iš emocijų?

Kai jūs pakilsite, emocijos nustos būti emocijomis. Jas pakeis ramybės, palaimos ir Meilės būsenos, kurios savo esme nepriklauso emocijų sferai. Emocijos priklauso žmonijai, o Meilės, džiaugsmo ir ramybės būsenos yra universalios. Vadinasi, taip: jūs galėsite atpažinti tikrovę be emocinio prisirišimo ir visam laikui išsilaisvinsite iš emocinių kraštutinumų. Prisiminkite. Prisiminkite. Prisiminkite, kaip jautėtės džiaugsmo ir ramybės momentais. Susikoncentruokite į šį pojūtį. Įsiklausykite į emocijas tik ligi tol, kol jos neatliks savo pagrindinės užduoties – nurodyti jums sferą, kuriai reikalingi neatidėliotini pakeitimai.

Žemė taip pat pergyvena pasikeitimus savo pačios pakilimo eigoje. Apie tai galima spręsti ne tik pagal tuos pokyčius, kurie palietė planetos fizinę florą ir fauną – net iki atskirų rūšių išnykimo, – bet ir pagal kitus, kur kas skaitlingesnius pasikeitimus. Mokykitės įžiūrėti eterinę formą, lydinčią Žemės keitimąsi: geometrinius raštus, spalvas, vaizdinius – žodžiu, visą tą nepaprastą grožį. Tai kur kas geriau, negu baimintis tų pasikeitimų, kurie tampa jums vis akivaizdesni. Jeigu jūs būtumėte žmogiškos formos išorėje – kaip mes ar jūs patys iki savo gimimo – jūs ir taip įžiūrėtumėte šviesą ir spalvas, judesius ir figūras. Suartėjant jūsų fizinei ir eterinei formoms, jums reiks susiderinti ir pajusti rezonansą su visais peizažo tipais, kurie tokie neįprasti žmogaus akiai ir kitiems žmogiškiems jausmams.

 

Pakilimo procesas, susiliejant fizinei ir eterinei formai, atveria prieš jus galimybę to, ką žmonės palaikytų stebuklais. Pagalvokite apie erdvės ir laiko nukrypimus, apie molekulinės struktūros pasikeitimus su tikslu suteikti fizinei formai pavidalą, kardinaliai besiskiriantį nuo dabartinio. Visa tai buvo prieinama jums ir anksčiau. Lemūriečiai naudojo šias žinias savo Gydymo praktikose. Tai ir yra tas dalykas, kurį mes vadiname Atgimimu. Panaši praktika prieinama ir žmonėms, tačiau tikėjimų sistemos neleidžia jiems užsiimti tuo, kas visada buvo įmanoma, tačiau laikoma neįmanoma dėl įvairių priežasčių. Suvokę atgimimo galimybę ir savo nuolatinį Ryšį su dieviškumu netgi fizinės formos ląstelių lygyje, žmonės galės sujungti fizinę ir eterinę formas kilimo tikslu. Tokio suvokimo dėka tankumas mažėja ir fizinis kūnas iš tiesų tampa šviesos kūnu, tuo pačiu neprarasdamas savo fizinės formos.

Tiems, kam sunku įsisavinti šią koncepciją, – o tokių dauguma, – sutartinėje realybėje išsilaisvins iš fizinės formos, leisdami savo kūnui sugrįžti į žemę. Patys jie mirties metu pereis į eterinę formą, kad vėl po to sugrįžtų į persikūnijimų ratą. Tačiau pakylėtieji žmonijos meistrai žinojo, kaip tą įgyvendinti, ko mes dabar jus mokome, – tai yra, kaip sujungti eterinę ir fizinę formas, kad pakiltumėte tiesiog kūne. Jiems priklausė žmogus, kurį jūs vadinote Jėzumi. Indijoje ir Kinijoje taip pat buvo tokių, kuriems pavyko realizuoti panašų perėjimą. Jie sudarė visai nedidelę grupę rėmuose to, ką jūs vadinate praeitimi. Šri Aurobindo gyvenimo draugė, žinoma kaip „Motina", sugebėjo tą realizuoti dėka to suvokimo, kuris susijęs su bendravimu ląstelių lygyje. Mes pasiruošę suteikti paramą visiems žmonėms, kurie nori tą įsisavinti, kad kiltų kartu su planeta, keičiančia save dėl galimybės egzistuoti naujoje realybėje.

Pakilimas – ne minutės procesas, jis panašus į užsiritančią bangą. Jūs kylate akimirka po akimirkos, nuosekliai išsilaisvindami iš visko, kas laikė jus stereotipų nelaisvėje. Jūs išeinate už tankios medžiagos ribų, įgaudami mišrią formą, kurioje derinasi fizinė ir eterinė. Eidami pasikeitimų keliu, jūs spontaniškai vystotės reikiama kryptimi. Visas gyvenimas turi spontanišką pobūdį, jeigu jūs nepaliekate jo srauto. Visa tai taps dar labiau pastebima, kai laikas ir dualumas artės į pabaigą, o Žemė tęs savo nesuskaičiuojamus pasikeitimus. Žmonėms būtina visiškai suvokti savo galimybę, kad sukurtų sau naują ateitį. Prisiminkite: jūs sutikote ateiti čia dabartiniu laiku, kad padėtumėte atsirasti šiam procesui. Jūs turite tapti naujos žmonijos tėvais.

Išvertė Eugenija


Peržiūrų: 6313 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/2
Viso komentarų: 781 2 3 ... 6 7 »
0  
1 Aivanhova   (22.10.2012 22:18) [medžiaga]
Kaip sauniai Pakilimo reikalai pritraukti prie "zemes"..
beje, man tai ir atrodo, kad vegetarizmas butina salyga..
P.s. bet kaip ten LinaiPlejadietei ar kam ten buvo "duotas leidimas" vel valgyt mesa?
As tai vis vien nevalgyciau.. Isvis nebevalgyciau, jei galeciau, kaip Jasmuheen, o ne grizciau prie mesos..;)
bet , matyt, tikrai keliu daug ir individualiu..

0  
2 Išmintis   (22.10.2012 23:27) [medžiaga]
1) Išjunkite kompiuterį;
2) Sugrįžkit į tikrovę - nuvažiuokite į gamtą už miesto ribų;
3) Susigrąžinkit savo išmėtytą dėmesį atgal: užmirškite rūpesčius, darbą, gyvenimo prasmės paieškas, plejadiečius, ateivius, Kubilių, pakilimą, kompiuterį - išvalykite savo galvą;
4) Tirkite sutelkę dėmesį į aplinką ir įgysite Tyrą (pajuskite, jog esate viena gyvybės gija iš daugelio, ir daug daugiau...);
5) Grįžkite namo! Namai, nuo žodžio "Namas". Tad jeigu gyvenate mieste bėkite iš jo ir grįžkite į tikrovę;
6) Supraskit, jog, kad jūs būtumėt čia, turėjo prieš jus būti daug kitų šeimų - tai jūsų protėviai. Todėl jūs esate gyvybės proceso dalis. Pajuskite atsakomybę ir nenutraukti tos grandinės. Susitelkite į šeimą ir artimuosius, ji svarbiausia, rūpinkitės vieni kitais;

0  
3 Gėlė   (22.10.2012 23:53) [medžiaga]
Buvo gera, ramu, lengva skaityti, labai sava - ačiū.

Išmintie, viską atkartojai, tik kitais žodžiais (dėmesio niekas niekur nebarstė, protėviai atliko savo darbą, mes atlikinėjame savo ir taip sakant "kiekvienam savo" - ir bendrai ir atskirai)

0  
4 jugnele   (23.10.2012 15:30) [medžiaga]
Kur visi dingę. Kiek užeinu, tiek tyla. O man galvelę sopa trečia diena wacko
Dalinuosi su junis, ką perklausiau http://www.kvantinemagija.lt/liutauras-baltasis-pranesimas-konferencijoje-manomi-ir-nematomi-laiko-zenklai.htm l
O straipsnį tikrai buvo gera skaityti. Tik nežinau nežinau kaip su tais pakilimais, aplink taip viskas atrodo sunku, tiek daug blogio, kad atrodo greičiau viskas į žemę sulis nei pakils. Aišku, yra ir šviesių žmogiukų, dėl to džiugu

0  
5 Doremi   (23.10.2012 16:48) [medžiaga]
jugnele, labas
perskaičiau dabar straipsnį
beskaitant pradžioje apie kolektyvinę minčių realizaciją ,prisiminiau, kad didesnė pusė gyventojų visos žemės(o amerikonai tai visi)įsijungę kolektyvinę mintį pasaulio pabaigai, nežinau kodėl, bet tikiu ir laukiu kaip orakulas zacharijas minėjo, to didingo nuotykio
vat, tai tokia kolektyvinė sąmonė žemėje,
nes šventieji pranašai, ne koki šunio papai ir jų žodžiai turi išsipildyti
na o po to tai man katalikei nelabai ir baisu
kaip sakoma šventajame rašte, ką pasėjai- tą ir pjausi,
kartu su tuo jūsų vadinamu pakilimu ,aš susieju antrąjį kristaus atėjimą, juk mesija pasiūstas gelbėti dievo kūrinius žmones, nes ir pats dievas nesitikėjo, kad žmonija taip pasius
tongue tai ką gi daryti sutvėrėjui?ką sukūrė, išaugino- tenka prižiūrėti
vat, tai su kristaus atėjimu viskas ir paaiškės, kas su kaliošais dangun ar kas be kaliošų pragaran
viskas daug paprasčiau šv.rašte išdėstyta, o šituose čenelinguose mala šūdą trejomis girnelėmis, ir kap skystas- tep skystas
susivokiau, kad skaitant šiuos laiškus, reikia turėti analogą, tikėjimą ,su kuriuo mintyje gali lyginti šiuos mokymus ar pranašavimus
jep, vėlgi galvojau, jugnele, jei visa savo siela nenori, stengiesi kuo mažiau priklausyti nuo sistemos, tai gal būt ir esi verta pakliūti į tokią vietą, kur nėra karo, pinigų, pavydo, melo
gyvensi ramų ,teisų gyvenimą, keisiesi savo darbo vaisiais su kitais ir to pakaks, prisimindama košmarą žemėje, nori nenori garbinsi ir giedosi su angelais ir cherubinais giesmes dievui visagaliui

0  
6 PlejadieteLina   (23.10.2012 19:30) [medžiaga]
GELE,

Ne vien Plejedieciai uzsejo Zmogu. Uzsejime dalyvavo dar trys civilizacijos. Tas civilizacijas pakviete Plejadieciai, nes toks buvo Ju Didziojo Eksperimento Planas.
Kur dar be Zemes Plejedieciai darbuojas? Kiekvienoje Planetoje, kuri jau buna pasiruosus priimti Zmogu. Sios Genties (TEKEK VISKAME Gentis) tokia paskirtis Beribiame Kosmose.

Zmogaus evoliucija tokia: ameba, zuvyte, sliuziukas su uodegele. Ar aiskiau kas nors?

SPURGELIS,

Siuo metu keliose dimensijose mes buname daznai. Tik ne visada tai pamename. Nes jau yra ivykes Dimensiju persipynimas.

AIVANHOVA,

Taip, man buvo pasakyta, vel valgyti mesa. Kodel? Todel, kad apsivalymo procesas baigesi, tad buvau paprasyta, gyventi taip, kaip cia dar ir reikia gyventi, po truputi valgyti ir mesos. (Siuo metu, organizmas priima tik kai kuria mesa).

DOREMI,

Jokio Antrojo Atejimo NEBUS. Bus tik SAMONIU PASIKEITIMAI.

Tegul Angelai savo sparnais Jus visus apkabina.

0  
24 Aivanhova   (24.10.2012 17:46) [medžiaga]
O tai kam vel save "siek tiek" uzterst, valgant mesa?..
As, pvz,uz toki vegetarizma, kur zuvyte galima valgyti..
Na, vadovaujuosi paprasciausiai .. nurodymais, sakykime,..
P.s. skaiciau Antarovos "Du gyvenimai", kad grizusiems is Spinduliu bokstu asmenims-individualybems Mokytojas vel patare valgyti ir to, ko nesinorejo jiems visai grizus is kitu sferu valgyti.. Bet anot Mokytojo - kad geriau atlaikytu zemas vibracijas..
Bet juk nuo to ezoterinio romano daug kas pasikeite, ir yra tokiu pavyzdziu, kaip Jasmuheen, mase Indijos jogu, kurie gyvena aukstose vibracijose ir tik vandeneli geria..
Kazko nesuprantu.. Vis del to mesa yra mesa..

0  
7 xMx   (23.10.2012 20:15) [medžiaga]
Quote
Zmogaus evoliucija tokia: ameba, zuvyte, sliuziukas su uodegele. Ar aiskiau kas nors?
Kokia evoliucija? confused

0  
25 Aivanhova   (24.10.2012 18:29) [medžiaga]
O jau Xmx greiciausiai tikiesi, kad anuose isikunijimuose teko pabuvot karaliumi ar siaip kokia "VIP persona", tik jau ne sliuzu..
p.s. jei jau tiket isikunijimais, negalima netiketi Plejadietes minimos evoliucijos..

0  
26 xMx   (24.10.2012 18:49) [medžiaga]
Man visiškai vienodai kuom man teko pabuvot ar šliužu ar karalium ar meška biggrin Meška gal net idomiau biggrin Ir kodėl tu būtent taip pagalvojai? biggrin
Galima bilekuo tikėt tikėt ir prisitikėt biggrin

0  
8 Gėlė   (23.10.2012 21:11) [medžiaga]
Nelaukiu aš irgi jokių pabaigų ir naujų mesijų, "pabaiga-tai naujo pradžia" :P
Lina, dėkui, o plejadiečiai kitose planetose irgi eksperimentuoja su kitų civilizacijų pagalba ir "pasimaišymais genais"?
Dėl evoliucijos hmz ,o kodėl būtent šitaip?
(atsiprašau dar kartą už besotišką smalsumą, man įdomu, smalsu, žingeidu)
Mėsos kelinti metai norisi vis rečiau ir vis liesesnės, gal ir ateis laikas kai visai išnyks poreikis, būčiau ne prieš

0  
9 Braske   (23.10.2012 21:16) [medžiaga]
man sitas straipsnis tai patiko vietomis smile apie minties formas kur.

ale tai. as kaip tik keiciu mityba i baltymine, nes nuo vegetariskos issibalansavo metabolizmas krastutinai ir turiu pasekmiu labai nekokiu. jauciuosi lengvesne judresne ir zvalesne kokius 15678 kartus suvalgius siek tiek liesos mesos arba virta kiausa, negu vagetarisko maisto.

0  
10 Doremi   (23.10.2012 21:33) [medžiaga]
lina, mane užkniso tie naujadarai
kas bus- tas, matysim, o jei kristus ateis- tai visiem be išimties sąmonė pasikeis tongue tik neaišku į kurią pusę,
o dabar visi pamažu durnėjam nuo nesuprantamos informacijos srauto
o dabar pasakykite, kodėl neberašote nei forume nei čia?na paskutiniąsias dienas tylu
gal man vėl susirgt kuo? wacko
juokauju, bet tadaaaaa....tai rašėt, oi daug rašėt smile

1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-64
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Spalis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0