Pirmadienis, 25.05.2020, 05:07
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Balandis » 30 » Politinės struktūros
19:39
Politinės struktūros

Kaip jau daugeliui žmonių žinoma, pagrindinės jūsų pasaulio politinės sistemos skirtos tam, kad išlaikyti valdžioje sielas, tikinčias, jog jos kontroliuoja viską ir visur. Ir visiškai nesvarbu, kokį "izmą” jai priskiria. Visi jūsų "izmai” turi kaip naudingų savybių, taip ir įstatytus juose apribojimus.

Jūs negalite vienbalsiai tvirtinti, kaip pavyzdžiui: "Visi Iliuminatai blogi” arba "Problema Australijos vyriausybėje” arba "Izraelio Mosadas – blogis”.

Kai kurie, iš taip vadinamų jūsų pasaulio kontrolierių – Šviesos Darbuotojai, dirbantys priedangoje. Tai daroma dėl dviejų priežasčių: 1) sužinoti, kaip dirba "tamsioji” pusė; 2) slapta platinti šviesą šventose tamsos salėse.

Iliuminatų sudėtyje yra 10-20% Šviesos būtybių, su nekorumpuotu ego ir be naivaus noro kontroliuoti kitus.

Šviesos Darbuotojai įtraukti į daugelį slaptų bendrijų, įskaitant tokias, kaip Laisvus mūrininkus (Masonus), įkūrusius JAV. Iš esmės, JAV konstitucija, buvo kuriama Šviesos Darbuotojų, nors daugelis iš jų, tuo laiku, nesuvokė savo žymiai aukštesnės prigimties.

Dėl daugelio laisvos valios subtilybių, kryžminimosi su įvairiomis šviesiomis ir tamsiomis rasėmis, JAV Konstitucijai nepavyko padaryti tai, kam ji skirta – įvykdyti tarpusavio priklausomybės ir tarpusavio apsiribojimą trijų JAV valstybės atšakų.

JAV situacija nėra unikali. Jungtinės Karalystės, Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir kitos europietiškos šalys susiduria su daugeliu panašių problemų.

Beveik visose išsivysčiusiose jūsų  pasaulio šalyse yra centriniai bankai, sudarantys tinklus, arba kartelius, kontroliuojamus Iliuminatų. Kadangi iki 90% Iliuminatų lygiuojasi į ego (tamsias jėgas), beveik visada, vedama centrinių bankų politika, naudinga elitui, kontroliuojančiam didžiąją pasaulio resursų ir turtų dalį.

Žaidimas turtais ir valdžia tęsiasi tūkstančius metų, o iš tikro milijonus metų, jei imti domėn žaidėjus, iš kitų pasaulių.

Suinteresuotos dominavimu ir kontrole sielos, masėms palaiko tokią iliuziją, kad sielos silpnos, bejėgės įvykdyti realius pasikeitimus pasaulyje. Bankininkų sukurtos finansinės ir socialinės sistemos, skirtos jų išsilaikymui valdžioje ir masių nušalinimui nuo jos.

"Valdžią turintieji” veliasi į karus dėl dviejų pagrindinių priežasčių: 1) vykdyti planą - "skaldyk ir valdyk”, supriešinant įvairias jėgas tarpusavyje, kad jos neturėtų pakankamai jėgos pačio elito nuvertimui; 2) ginklų ir visų kitų, su karais susijusių sandėrių pagalba, dar daugiau pralobti.

Tamsiųjų Iliuminatų nedomina, kokią kariaujančią pusę palaikyti. Iš esmės, subtilus istorijos nagrinėjimas atvers jums, kad pačių stambiausių karų abejas puses finansavo  vienos ir tos pačios Iliuminatų kontroliuojamos finansinės korporacijos.

Visi karai, vykę Žemėje išprovokuoti tamsiųjų Iliuminatų. Įprastas veikimo būdas – pradėti nuo realios priežasties (pavyzdžiui ginčo dėl pasienių, religinio konflikto, išteklių ir tt.), po to konfliktą aštrinti, per masines informacijos priemones, ekonomines manipuliacijas, ideologines doktrinas ir kai kuriais atvejai "teroristų” išplitimu tarp gyventojų.

Daugelis jūsų autorių apnuogino "madingą” konflikto įžiebimo būdą. Idėja pakankamai paprasta: 1) sukurti priešą ir priešišką jėgą; 2) pasiūlyti sprendimą, apimantį valdžios sustiprinimą ir kontrolę; 3) įtikinti žmones, kad prie naujos sistemos, jiems bus patiems geriau.

Kaip pavyzdys gali būti 2001 metų rugsėjo 11 Pentagono ir Prekybos centro užpuolimai. Sąmokslininkai (anti-arabiškos grupės nariai, paprastai vadinami All-Kaeda, izraelio slaptųjų tarnybų grupuotė, paprastai vadinama "Mosadas”) suplanavo tai taip, kad priversti JAV vertinti arabiškas šalis, kaip laisvės "priešus”.

Dėl kovos su, taip vadinamais priešais, JAV Kongresas  priėmė atitinkamus įstatymus, efektyviai mažinančius liaudies teises, (iš esmės, su taip vadinamu Patriotiškumo įstatymo pagalba).

Iliuminatų nuomone, tai leido pasiekti tris tikslus: 1. suskaldyti amerikiečių liaudį ir įskiepyti jame baimę; 2. lengviau kontroliuoti liaudies mases, atimant iš jų daugelį teisių. 3. padidinti pelnus, leidžiant tamsiesiems Iliuminatas gaminti papildomai ginkluotės, karo vedimui, skirtingose Artimųjų Rytų regiono šalyse ir tuo pat metu, apsirūpinti vertingais resursais (tokiais kaip nafta).

Rugsėjo 11 įvykių dėka, kariniai rangovai uždirbo šimtus milijardų, karinių kontraktų pagalba. Juos nusamdė ginklų gamybai ir kariškių pagalbai, naudojant (dažnai prieš nekaltus žmones). O po to, tie patys rangovai gavo kontraktus, sugriautų šalių atstatymui.

Tironijos plano kulminacija – trečio pasaulinio karo sukurstymas, sukiršinant viena priešais kitą pagrindines išsivysčiusias šalis, priverčiant jas palaikyti atitinkamus savo "pėstininkus” Artimuosiuose Rytuose. Izraelis (palaikomas JAV), Iranas (palaikomas Rusijos ir Kinijos) ir dar keletas kitų šalių, konfliktą išplėstų, įtraukiant kareivius iš visų pagrindinių šalių. Nežiūrint į Rusijos-Kinijos aljanso egzistavimą, visai įmanoma, kad tamsieji Iliuminatai pabandys surasti būdą, sukiršinti abi šalis tarpusavyje.

Paprastai konfliktas rytai-vakarai apima kapitalizmo ir komunizmo "blogį”, bet nuo to laiko, kai Kinija priėmė kažkokią kapitalizmo formos dalį, panaši strategija daugiau nebeveikia. Daugelis šalių prekybiškai priklauso viena nuo kitos, todėl, kad šalis išskirti ir įtraukti į karus, reikalingas "priešo” sukūrimas.

Pats tikimiausias naujo pasaulinio karo scenarijus – nauji "teroristiniai” aktai. Iš esmės, bandymai jau vyksta, bet dažnai patiria nesėkmes, dėl Galaktinės Konfederacijos įsikišimo. Prieš keletą metų, 2005 metais, slaptasis aljansas iš Irano pusės bandė numesti atominę bombą ant Irako, kas įžiebtų konfliktą tarp tų šalių. Tikslas – įtraukti į karą JAV su Iranu, o po to, Rusiją ir Kiniją.

Kai branduolinė galvutė taip ir neišskrido iš startinės šachtos, manipuliatoriai suprato, kad reikalinga nauja taktika. Tada jie pradėjo dirbti ties tuo, kad Iranas užpultų Izraelį. Štai jau du kartus planai nutrūko, dėl sumanymo informacijos nutekėjimo, dėka Šviesos Darbuotojų, Iliuminatų tarpe.

Mes trečio pasaulinio karo tikimybę vertiname apie 60%. Tačiau, mes taip pat sakome, kad jis nebus ilgas. Išsivysčiusiose šalyse atsibunda vis daugiau ir daugiau žmonių ir daugiau nebenori būti globalaus konflikto dalimi. Be to, ekonominis kolapsas jau eina pilna eiga ir šalims tampa vis sunkiau ir sunkiau skirti pinigų karinėms avantiūroms.

Tai reiškia, kad finansuoti karus reikės slaptoms grupuotėms (slaptos juodos operacijos). Nežiūrint į beveik neribotą finansavimą (narkotikų, ginklų pardavimo šešėlinėje rinkoje ir "atkatų” banko karteliuose dėka) vis daugiau ir daugiau žmonių nusivilia karu ir paprasčiausiai atsisako remti kariškius.

Be to, tarp 2013 – 2015 metų pakils Žemės dažnis ir tai pradės įtakoti imunines sistemas, vis daugiau ir daugiau, ypatingai sieloms,  užrakintoms žymiai žemesniuose vibraciniuose paternuose. Tai reikia, kad aukščiausius karinius vadus pakirs ligos, disharmonija ir jie nebegalės efektyviai kariauti.

Taigi, pas jus yra tie, kurie paprasčiausiai atsisako kariauti, kadangi jiems daugiau nebereikalinga tokia sielos pamoka. Daugelis bus nualinti ligų. Tai reiškia bus mažiau kuo pakeisti sužeistus ar užmuštus kareivius.

Kaip jau sakėme, Žemėje leidžiama naudoti tik tradicinius ginklus. O antžeminės jėgos reikalaus vis daugiau ir daugiau kareivių.

Per sekančius keletą metų išryškės eilė faktorių, kurie įneš savo indėlį į senos pasaulinės sistemos ir jos lyderių žūtį.

Pagrindinis atsibudimo proceso aspektas, apima tamsos išaiškinimą įvairiose jos formose. Prieš iliuzijų išsisklaidymą, ją reikia aiškiai pamatyti ryškioje suvokimo šviesoje. Štai kodėl bandymai neigti tamsą ir pareikšti, kad jos neegzistuoja, tarnauja tik jos realybės jautimui. Kai jūs ką nors neigiate, tam suteikiate daug energijos, kaip pasąmoninius slopinimo paternus. Kovojant su kuo tai, jus remiatės tikėjimu, kad potencialiai tai yra stipriau už jus.

Mielieji Kūrėjai, na kodėl jūs nematote savo galybės? Jūs ant tiek stiprūs, kad galite natūraliai sukurti harmoninę Visatos struktūrą. Kuo daugiau tikėjimo jūs atiduodate trečio tankio dalykams, tuo labiau realistiškesni jie jums atrodys ir tuo sunkiau bus išeiti iš jų ribų.

Išėjimas už ribų, nereiškia apgaulės, neigimo. Kad išeiti už tamsos ribų, jūs paprasčiausiai išplečiate sąmonę, vis daugiau ir daugiau įtraukiant tai – kas jūs esate iš tikro – nuostabi, galinga ir kūrybiška Dieviška Būtybė.

Kadangi Motina Žemė kelia savo vibracijas, visi, kas slepiasi tamsoje, bus priversti palikti slėptuves ir susidurti su savo tikra Būtybe, kuri ir jūsų Būtybė taip pat. Dabar juos veikia jūsų šviesa, jūs įtikinate tamsos jėgas palikti olas ir kitas tamsias vietas. Jie gali priešintis, o dėl laisvos valios egzistavimo, jie turi teisę tai daryti, jei toks jų pasirinkimas. Bet laisva valia daugiau nėra dominuojanti jėga, kai kalba eina, apie Šviesos Darbuotojų slopinimą ir kontrolę Žemėje.

Dieviškumo Leidimų dėka, Žemė tampa ketvirto tankio planeta. O tai reiškia atitinkamus dėsnius ir principus, išeinančius už laisvos valios ribos. Taip pat, tai reiškia kad žmonės su žemesnėmis vibracijomis daugiau nebegalės kabintis už šio pasaulio.

Tamsios sielos bando giliau užsikasti, pasislėpus po žeme, kad išvengti Šviesos. Bet jų imuninės sistemos vistiek pajaus pakylėjančios Žemės vibracijas ir jie bando dingti iš jos. Vienintelis būdas tai padaryti – palikti kūnus, arba, kai kuriais atvejais, išskristi su kosminiais laivais. Bet kokiu atveju, jų išėjimas iš Žemės – labai artimo laiko reikalas.

O kol kas, juos išrūko iš jų pačių sukurto pragaro ir išstato prieš Šviesą. Toliau vyksta daugelių sielų, kaltų apgaulėse, sukčiavime ir nusikaltimuose išaiškinimas. Per artimiausius metus daugelis sielų bus šokiruotos būsimais išaiškinimais. Žmonės pasijaus išduotais jų pačių vyriausybėmis ir lyderiais. Po to jiems prireiks išeiti už pykčio ribų ir atleisti. Atleisti ne tik išdavikams, bet ir patiems sau, už tai, kad leido save kvailinti tuščiais pažadais ir retorika.

Reikalas ne tame, kokiai politiniai partijai priklauso tamsios sielos, ar kokioje šalyje jos dominuoja. Valdžios troškimas visada vienodas, tik forma gali būti skirtinga. Pasaulio žmonės vienas po kito pareikalaus tiesos, iš savo lyderių, o kai jie nebegalės patenkinti žmonių reikalavimų, vyks revoliucija.

Tai jau vyksta daugelyje šalių ir vyks dar daugiau. Sielų pagrindinė pamoka, išaiškinant tironus, paprasta ir akivaizdi. Jums reikia pasitikėti savo Dieviškumo Esatymi, o ne išmintimi tų, kurie stovi prie valdžios vairo. Prašviesėjusi visuomenė išsirinks lyderius, atspindinčius prašviesėjusias žmonių vertybes. Jie bus žmonių sąmonės veidrodžiu. Dabar, kai žmonės Žemėje tampa daugiau prašviesėję, jų lyderiai atspindės prašviesėjimą.

Pagal traukos dėsnį, išdavikai prisitrauks į pasaulius, kur sielos dar vis studijuoja išdavystės pamokas, arba jie pratęs vystymąsi aukščiau, už noro išduoti kitus, ribų. Kai kurie iš jų sugebės pamatyti šviesą, išeiti iš engėjo sąmonės ir tapti Naujos Žemės dalimi.

Brangūs Kūrėjai, supraskite, visuose aukščiau esančiuose aptarimuose nėra teisimo. Nieko nėra blogo tame, kad siela išduoda ar išduoda ją pačią, bent jau, iš aukštesnių tankių perspektyvos (bet ir nieko gero). Aukščiausiuose valdžios ešelonuose valdančios ir manipuliuojančios sielos, naudojasi ta valdžia kitų eksploatacijai, dirbančių dėl išsigandusio ego, kuris tiki, kad vienintelis būdas išgyventi – dominuoti prieš kitus.

Tokios sielos įgyja valdžią kitų įtikinimu dėka, dėl išorinio saugumo būtinumo. Visi jūs nusipelnote laisvės, nepriklausomai nuo nuveiktų darbų. Bet mes suprantame pasekmes tikėjimo į tai, kad kažkas esantis ne jumyse, ruošiasi jus gelbėti. Vienintelis gelbėtojas – jūsų Dieviškoji Esatis, jūsų dalis, tiesiogiai susijusi su Dieviškumu, Viso Esamo Šaltiniu. Jokie ateiviai neateis jūsų gelbėti, bent jau kaip Mesijos rolėje.

Tai nereiškia, kad jums nepadeda. Iš esmės, pas jus yra didžiulis padėjėjų skaičius, iš visų lygių ir išmatavimų, besistengiančių padėti jūsų atsibudimui. Bet jie už jus negali ir nevykdys jūsų sielos darbus. Viskas, ką jie gali padaryti - rodyti pavyzdį, siusti meilę ir atjautą.

Brangūs Kūrėjai, nesitikėkite to ir iš mūsų. Mes čia tam, kad visais įmanomais būdais tarnauti ir padėti; bet tik jūs kuriate demonus iš savo sferos ir galite sugrįžti prie tikro saugumo Dieviškojoje Esatyje.

Jūsų išorinės politinės struktūros kokybė – jūsų sąmonės kokybės atspindys. Iki tol, kol jūs neišgydysite negatyvias emocines problemas ir negatyvias tikėjimo sistemas, jūs toliau turėsite lyderius, atspindinčius jūsų neišgydytos sąmonės dalį. Taip reikia, kadangi tai pats geriausias sielos vystymosi stimulas.

Kaip pavyzdys, JAV buvęs prezidentas Džordžas Bušas jaunesnysis. Nors jis, sielos lygyje, greičiausiai nesuvokė savo vaidmens, kurį jis sutiko vaidinti, prieš ateinant į Žemę, tačiau nuveikė didį darbą. Jo rolė – būti ant tiek poliškam ir išsilyginusiam su elitu, būti tokiu masių engėju, kad liaudis nebegalėjo jo ignoruoti. Jei jis būtu paprastai valdęs, tai didžioji Amerikos liaudies dalis ir toliau būtų likusi miego būsenoje. Tačiau, poliarizacija pasirodė ant tiek akivaizdi, kad pagrindinių pasikeitimų būtinumui, pažadino daugelį žmonių.

Sekantis prezidentas Obama, vienas žingsnis teisinga kryptimi, bet, dėja, iki išrinkimo, jis nepakankamai išsivalė savo negatyvias problemas, kad pastumti savo sąmonę daugiau į šviesą. Obama atspindi tą sielos sąmonės dalį, kuri labai priklauso nuo atsakomybės prieš kitus, pasirenkant nežiūrėjimą į akis problemoms.

Tai nereiškia, kad visi jūsų lyderiai nenuoširdūs. Obama nuoširdžiai nori daryti tai, kas teisinga, bet jis paprasčiausiai nesugeba taip padaryti, dabartinėje sąmonės būsenoje. Reikia pasakyti, kad jis turi žymiai aukštesnį sąmonės lygį, nei jo pirmtakas, bet vis dar paklūsta būtybėms, kurios iš jo pina virves.

Kaip jūs jau žinote, prezidentas ar premjer-ministras (priklausomai nuo šalies struktūros) nėra tas žmogus, kuris iš tikro vadovauja šaliai. Bankų Karteliai, kartu su aukščiausia Iliuminatų taryba – štai kas politiškai vadovauja baliui, nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje. Prezidentai ir premjer-ministrai yra prie valdžios tik tam, kad daugelis jų įtakos lygyje sielų, sutiko juos laikinai pastatyti į valdančius postus. Žmones įtikinami, kad vienas ar kitas lyderis įvykdys duotus savo klestėjimo ir saugumo pažadus.

Kaip jau minėjome anksčiau, daugelis pasaulinių lyderių apsėsti astralinėmis būtybėmis, tokiomis kaip tamsieji drakoniečiai. Be astralinių būtybių, yra ir fiziniai ateiviai kosminiuose laivuose, bandantys manipuliuoti pasauliniais lyderiais. Tai yra leidžiama iki tol, kol netampa pilna žmonijos kontrole ir pavergimu.

Tamsieji ateiviai maitinasi baime, kuri slepiasi pasaulinių lyderių pasąmonėje. Kada tie lyderiai išsivalys, nuo negatyvių emocijų ir negatyvių tikėjimo sistemų, jie daugiau nebebus negatyvių astralinių būtybių ir ateivių kosminių laivų taikiniu.

Kol jūs toliau tęsiate savo sąmonės valymą, nuo visko, kas daugiau jums nebetarnauja, valdžia daugiau neatrodys gandinanti ir jūs daugiau nebėgsite nuo savo didybės pripažinimo.

Reikėtų atleisti sielas, neteisingai besinaudojančias valdžia ir atleisti save, už tuos gyvenimus, kur jūs skriaudėte kitus. Į tai patenka ir jūsų dabartinis gyvenimas.

Kai kurios sielos, pasikeitimų įvykdymui, tyliai dirba už scenos. Jos išmoko priimti save pilnai, įskaitant ego ir mylėti. Jų ego – ištikimas tarnas, padedantys vykdyti jų tikslą ir misiją.

Žymiai aukštesni dažniai įteka į Žemę, paleidžia emocines ir psichologines problemas beveik kiekvienoje žmogiškoje  būtybėje ir žymus sielų skaičius turi tendenciją reaguoti į tai pozityviai arba agresyviai.

Pavyzdžiui, jei jūs šalies pilietis, kurioje slopinamos ir varžomos piliečių teisės (o tokių šalių Žemėje iki 90%) ir naktį jums sapnuojasi sapnas, kuriame jūs matote pasaulį pilną laisvės ir bendradarbiavimo, kitą dieną jūs atsibusite su absoliučiai kitokiu požiūriu į visuomenę, kurioje gyvenate.

Kadangi energijos toliau stiprėja, vis daugiau ir daugiau sielų pergyvens "satori” patirtį, kur, iš žymiai aukštesnių dimensijų, bus parodyta, kad situacija nebūtinai turi būti tokia, kokia ji yra Žemėje dabar. Prie to dar pridėkite duonos pabrangimą septynis kartus per metus ir jūs gausite revoliucijos formulę.

Klausimas, ar bus pasaulinė ir prievartinė revoliucija, priklauso nuo daugelio faktorių: 1. kiek ilgai slopinama žmonių valia? 2. koks slopinimo žiaurumo laipsnis? 3. Ant kiek žiaurios slopinimo priemonės? 4. kokia propagandos rūšis naudojama šalyje, iš masinių informacijos priemonių pusės? 5. kokia policijos ir karinių padalinių reakcija į atviro protesto akcijas? 6. kokia regionų, labiau linkusių į konfliktus, demografinė padėtis? 7. kokia šalies konfliktų istorija? 8. ant kiek yra stipri baimė pas piliečius? 9. kokios prevoliuojančios tikėjimo sistemos šalyje ir ką apie smurtą sako ten religija?

Bendrai, ant kiek didelis tos šalies piliečių nusivylimas? Jei jie pilnai nepatenkinti savo gyvenimo būdu ir kaip dėmesio pritraukimo, prie jų bėdų, priemonę, įžiūri taikias protesto demonstracijas, tada revoliucija išliks pakankamai taiki. Bet jei dėl darbo, maisto ir vandens nebūvimo yra privesti iki pilno nusivylimo ir tuo pačiu dar turi priėjimą prie Interneto, kur gali matyti, kaip gyvena žmonės kitose šalyse, prievartinės revoliucijos šansai yra žymiai didesni.

Labiau nestabiliose šalyse valdžią turintieji daugiau priklauso nuo protestuotojų energijos išsekimo. Be to, jie gali nusilpti dėl neprivalgymo ir troškulio, ar pas juos nepakankamai pinigų ginklų pirkimui, legaliai ar juodojoje rinkoje.

Iš kitos pusės, daugelis engiamųjų jaučia, kad jiems nėra ką prarasti, tai kodėl ir ne revoliucija? Kai kuriai atvejai įvyksta tarsi emocinis spragtelėjimas ir visas užslopintas pyktis su aistra išsiveržia į paviršių. Tai gali išsilieti į gatvių maršus su lozungų šaukimu, ar pasireikšti žymiai grubiau – plėšikavimu ir maištu.

Tik viename galima būti tikrais. Kadangi sielos bunda, joms vis mažiau ir mažiau patiks gyvenimas slaptoje ar atviroje priespaudoje. Mūsų grupė ir kanalas tvirtina, kad 30 metų laikotarpyje, kiekviena pagrindinė šalis praeis per kokią nors revoliucijos formą.

Pirmo pasaulio šalyse, daugelis pasiturinčių sielų bijo prarasti darbą ir prestižą, jei dalyvaus revoliucijoje. Tačiau bedarbystės didėjimas gyvenimo kokybės blogėjimas daugelyje taip vadinamų technologinių vietų, privers netgi gerai gyvenančius žmonės būti pasiruošusius permainoms.

Revoliucija ir kas toliau? Jei planą suaktyvinti nėra lengva ir realu, tada tikėtina, kad rėžimo pasikeitimai pakeis gyvenimą tik nežymiai.

Stiprėjant Žemės pakylėjimui, kils įvairios revoliucijos, kurių daugelis pastūmės pasaulį naujo mąstymo būdo pusėn, labiau harmoningo su meilės ir atjautos principais.

Kadangi žmoniška sąmonė plečiasi ir pakylėja, išrinktieji tarybų atstovai vis daugiau atspindės tą žymiai aukštesnį būvį. Iš tamsiųjų elementų, dabar išreiškiančiu save kaip: korporaciniai lobistai, tamsių operacijų finansavimo šaltiniai, negatyvūs ateiviai ir tt., bus mažesnė įtaka. Kada kiekvienas išrinktas tarybos narys eina į savo vidų, į savo būtybės Šaltinį ir įdėmiai įsiklauso bendruomenės narių, priimami įvairūs sprendimai.

Mes, Pirmapradžiai kūrėjai, rekomenduojame naujai išrinktiems tarybų nariams, sekantį prioritetų sąrašą:

Pirma – kiekvienam piliečiui turi būti suteikta galimybė kokybiško išsilavinimo. Tai reiškia, kad pirmiausia išskiriamas finansavimas visuomenės projektams, mokykloms ir mokytojams turi atitekti pačios reikšmingiausios sumos. Mokymo kursai turi bazuotis tuo, ką reiškia būti žmogiška būtybe, arba greičiau dvasine būtybe, gyvenančia žmogiškame kūne/pasaulyje. Mokymo kursai apimtų kūrybos vystymą, psichologinį ir emocinį aš apsivalymą, tarpusavio santykius, kokių žingsnių derėtų imtis visų sielų norų patenkinimui. 

Antra – derėtų išskirti resursus moksliniam tyrinėjimui ir jų rezultatų praktiniam pritaikymui. Konkrečiai, kad būtų skiriamas finansavimas alternatyvių energijos šaltinių projektams, žemės ūkio poslinkiams, transporto tobulinimui, aplinkos apsaugai ir kosmoso tyrinėjimams.

Trečia – kultūriniam vystymui, įskaitant ir kūrybinę architektūrą, sodus, kooperatines statybas ir perstatymo projektus, naujų ekonominių paradigmų įvedimas, įskaitant prašviesėjusias valiutas, kiekvieno ūkininko aprūpinimas pačiomis pažangiausiomis technologijomis.

Ketvirta – suteikti individams galimybę išreikšti savo dvasinę laisvę. Sieloms derėtų suteikti paramą ir skatinti bažnyčiu, mečečių, sinagogų ir vienuolynų, gydomųjų centrų ir tt. statybas. Tiesa visada viduje, bet gerai turėti išorinę apsuptį, atspindinčią vidinę tiesą.

Tie, kas kitų atžvilgiu atlieka nesąžiningus veiksmus, individualiai ar kolektyviai, prašviesėjusios visuomenės struktūroje turi stoti prieš tarybas ir būti aprūpinti konsultavimu, terapija, gydymu ir kaip paskutinė auklėjimo priemonė, laikinas išėmimas iš visuomenės, iki stabilumo atstatymo.

Dabartinėje jūsų bendruomenėje neegzistuoja supratimo ir žinių, kaip adekvačiai susitvarkyti su kriminalinio pobūdžio priežastimis ir kaip suteikti prevenciją. Žymiai lengviau įkišti ką nors į kalėjimą ir išmesti raktą, nei skirti laiką ir dėmesį tikrai reabilitacijai. Mes žinome, apie kai kurias programas, sukurtas atjaučiančiais žmonėmis, kurie stengiasi pakeisti seną nusikaltimo ir bausmės modelį, bet jų labai mažai.

Kai kalba eina apie piliečių saugumą, vietoje kariškių, prašviesėjusi sistema turėtų sielų grupę, atsakingą už visų visuomenės narių saugumą su akcentavimu to, kad kiekvienas pilietis pats savo vidinę kurtų ramybę ir saugumą, o nesitikėtų to, kad saugumą ir gynybą aprūpins kiti.  Žemėje bus laikai, kai apsaugai užteks vizualizuoti auksinį šviesos lauką, aplink bendruomenę ir tai saugos nuo visų išorinių negatyvumo formų. Mes tik metėme keletą prabėgančių žvilgsnių į busimą prašviesėjusią visuomenę.

Mums dar norėtus pakalbėti apie tamsiųjų Iliuminatų ruošiamus planus, kurie tuoj tuoj bus atskleisti, ar jau atskleisti.

Trečio tankio ateitis reikalauja išgydymo. Mes jau sakėme, kad apie 75 % žmonijos nepanorės ir neįvykdys pakylėjimo į ketvirtą tankį. Kiekis dar gali keistis, bet dabartiniu metu labai maža tam galimybė. Šį pasaulį paliekančių ribos svyruos nuo 70-80%.

Numatant masinio išėjimo galimybę, tamsiesiems Iliuminatams norėtus įsitikinti, kad planetą paliktų ir tie, kas daugiausiai pridarytų rūpesčių jų, totalaus pasaulinio dominavimo planui.

Tamsiųjų sektų keletas ekstremistų sukūrė žmonių kontrolės įgijimo planą Žemėje. Tai psichopatų grupei norėtus nušluoti nuo Žemės paviršiaus 90% gyventojų, paliekant iš viso 10%, kuriuos būtų lengva kontroliuoti ir jais lengvai manipuliuoti, priverčiant vykdyti įsakymus.

Mums norėtus nurodyti, kad tai mažuma, iš mažumos, mažytė sielų grupelė, priklausanti taip vadinamoms tamsioms jėgoms, įskaitant ir 20% ateivių, įtakojančius žmoniją nuo Žemės civilizavimo pradžios. Tačiau, keletas tokių sielų nusigriebė nemažą žemiškos valdžios dalį, turtų ir įtakos.

Iš ketvirto tankio stebėjimo taško (ir jūsų), valdžia – iliuzija, bet būtent dėl jos, tai grupei norėtus pašalinti dalį sielų, grasinančią jų planams. Tamsioji sekta jaučia grėsmę iš kiekvieno žmogaus, kuris gali išaiškinti jų išorinę ir vidinę veiklą.

Būtent ta mažytė grupelė, stato užtvaras moksle ir medicinoje, prastumiant žmonėms kenksmingus vaistus ir maisto priedus.

Būtent ši mažytė grupelė, bandė pakeisti vakciną, kad padaryti žmones steriliais arba sugriauti jų imuninę sistemą.

Būtent ta mažytė grupelė, eksperimentuoja su  masinio naikinimo bakteriologiniu ginklu, nors panašaus ginklo panaudojimas iš karto buvo blokuojamas Galaktinės Konfederacijos.

Vieni tos Iliuminatų grupės atstovai yra kontroliuojami astralinėmis būtybėmis, tokiomis kaip tamsieji orioniečiai, drakoniečiai ir sirijiečiai. Kiti paprasčiausiai susipainiojo, savo ego šešėliuose, einančiais iš proto, dėl kontroliavimo visko ir visur.

Kiek didesnė liliuminatų grupė, kuri nesistengia sunaikinti 90% žmonijos, bet nori išlaikyti valdžią, kurią pagal juos, jie jau turi, panaudojant vieningos pasaulinės vyriausybės sudarymą, kontroliuojant vienai pasauliniai bankinei sistemai.

Būtent tie žmonės stovi už Šiaurės-Amerikos aljanso ir amero valiutos įvedimo, o taip pat dėl tolesnės vadžios stiprinimo Europos sąjungoje ir Azijos sąjungoje (kuri atsiras labai greitai).

Būtent tos sielos stovi už masinių informacijos priemonių apjungimo ir masinių isterijų kurstymo, dėl terorizmo. Jie nori išlaikyti mases baimėje ir pasimetusius.

Būtent jie bando kontroliuoti klimatą, kaip dėl savo naudos, taip ir su tikslu pakenkti savo įsivaizduojamiems priešams.

Be šio Iliuminatų rato, dar yra visa eilė įtakingų trečio tankio figūrų, kurie nesupranta jėgų, dirbančių už scenos, bet, vis tik, įsakymus duoda. Jiems taip praplovė smegenis, kad jie tiki, jog jų egoistiniai interesai, kokiu tai būdu, padarys pasaulį geresniu ir žymiai saugesne vieta. Jie valdo didžiuliais turtais ir dalį jų aukoja labdarai, kad jaustis komforte su savo turtais.

Tai biržų makleriai, bankininkai, advokatai, teisėjai ir kompanijų vykdomieji direktoriai, užprogramuoti į sėkmę, bet kokia kaina, net jei tai reiškia vaikščiojimą, per kitų žmonių galvas.

Šalia biržų maklerių yra gyventojų aspektai, kurie pamišę dėl saugumo. Būtent tie piliečiai, vietoje plastikinių kreditinių kortelių, palaiko mikročipų įvedimą. Jie skaito, kad panašus identifikacinis mikročipas padės sekti žmones kritinių situacijų atveju, tokių kaip problemos su sveikata, dingę žmonės ir tt.  Žinoma, jie iš karto remiasi tuo, kad kaip nuostabu būtų teisminio persekiojimo atveju, primenant jog paklusniems nėra ko bijoti.

Tokie žmonės naiviai tiki, kad jei kiekvienas liks savo mažoje "normalumo” dėžutėje, viskas bus gerai. Tuos, kas atsisako priimti žvėries žymą, jie skaito išprotėjusiais, iškrypėliais.

Jie vis dar tiki, kad didis tėtė (vyriausybė) juos išgelbės, realios katastrofos atveju, nežiūrint į tai, kas vyko katastrofos Japonijoje, audros Kinijoje, naftos išsiliejimo Meksikos įlankoje metu. Jie mato tik tai, ką nori matyti.

Gal būt jie trauko pečiais, kai girdi apie rekordinius naftos kompanijų pelnus, arba apie turtuolius karinius-rangovus, pasipelnančius parduodant ginklus abiems kariaujančioms pusėms. "Žinoma, visur yra bjaurios avys, bet iš esmės, čipai padarys gyvenimą saugesniu. Kadangi, jei mes paklysime, mus lengvai suras pagal čipą” Taip jie atvirai svarsto.

Nauja (iš tikro sena) pasaulinė tvarka

Sena pasaulinė tvarka žymima nauja pasauline tvarka, niekada neduos jokių vaisių, kadangi daug sielų dabar atsibunda tam, kad suprastų, jog vienintelis patikimas saugumas ateina iš vidaus. Nors kai kurios sielos pasimetusios ir pasirenka eiti su banda, daugelis sielų susinervins ir "nebenorės daugiau kentėti”.

Nors mes, subtiliuose pasauliuose, nepritariame veiksmams, besiremiančiais pykčiu, pastebime, kad sielos, pykstančios dėl tokios pasaulinės padėties, turi daugiau energetikos, palyginus su tais, kurie paprasčiausiai perjungia TV kanalą ir siekią sekančios alaus skardinės, kai jų dėmesį atkreipia kažkas netenkinamo.

Kosmoso energijos ir portalų poslinkiai Žemėje, priverčia išeiti į paviršių visus, kam reikalingas išgydymas. O tai reiškia, kad visas melas, nuslėpimas, sukčiavimai ir slaptos strategijos, iškeliamos parodai – arba išaiškinamos.

Būtent tame ir yra priežastis, kad Iliuminatų planuojama Nauja Pasaulinė Tvarka niekada nebus įgyvendinta. Per daug sielų tampa tuo, ką jūs vadinate "mėšlo atskleidėjais”. Kitaip sakant, jie intuityviai jaučia -  kažkas čia ne taip, kai Iliuminatai eilinį kartą išeina su nauja pavergimo schema, kad ir kokie gražūs žodžiai jų nebūtų naudojami pristatymuose.

Tarp žmonių keliauja kalbos, dėl religinių įvykių imitacijos, kai iš dangaus nusileis angeliška būtybė ir pažadės išgelbėti žmoniją. Didesniam efektui tai būtų lydima holografinia projekcija ir vaizdiniais, sukurtais lazeriniais spinduliais danguje. O štai, ko nemato apgautų sielų, stovinčių už projekto grupė – jie negali padirbti ar imituoti pačios energijos. Spindinti danguje graži būtybė, be aukštesnių energijų, vibracijų, bus greitai išaiškinta tų, kas dalinai ar pilnai atsibudę, kad tai nėra tikra.

Mes suvokiame tamsiųjų Iliumionatų planus įvykdyti visos žmonijos pavergimą. Mūsų pirmas patarimas – likite meilėje ir atjautoje. Neleiskite sau bijoti. Būtent baimė traukia negatyvą. Būtent baimė pritraukia valdymo sistemas, pretenduojančias į "saugumo” suteikimą. Iš tikro, jie žaidžia jūsų baime, stiprinant ją ir maitinantis, kaip vampyrai.

Nesuteikite jiems malonumo maitintis jūsų baime. Vietoje to, švieskite savo Šviesą ir atjautą giliai, į kiekvienos baimės centrą, leidžiant jam išeiti į paviršių ir išsisklaidyti. Iš savo Dieviškos Esybės stebėjimo taško, drąsiai žiūrėkite baimei tiesiai į akis. Kvieskite Dievišką Esatį taip dažnai, kai tik atsimenate tai daryti ir nukreipkite ją, kad apšviestu tiesą, išmintį, kiekviename tamsiame jūsų sielos kampe.

Kai pas jus viskas išnešama į Šviesą, tamsai nėra kur dingti, ji dingsta nebūtyje, kur visada ir buvo. Negaudami papildomo maitinimo, tamsieji valdovai praranda savo galias ir greitai dingsta iš bendro paveikslo. Jų laikas Žemėje suskaičiuotas, be papildomo maitinimosi baime, kuri išeina iš išsigandusių žmonių.

Brangūs Kūrėjai, jūs jau esate stipresni, nei bet kokie tamsieji valdovai. Toliau spinduliuokite savo švarią, besąlyginės meilės ir atjautos Šviesą, į tamsių Iliuminatų sambūrį, nesirūpinant to rezultatu. Jie, arba priims jūsų dovaną, arba su pašaipa ją atstums. Jie purkštauja: "Dar viena apgauta siela galvoja, kad meta mums iššūkį”, bet giliai jų viduje slepiasi nerimas. Kontrolės iliuzija griūva iš pamatų ir apie tai jie žino.

Jie pasipūtę grįžta į savo pasitarimus, apie strategiją, kaip greičiau įgauti dar daugiau valdžios. Nusivylę, vis dar žaidžia, tikėdamiesi kad pati paskutinė gaudyklė visam laikui sugaus oponentus (kurių jau yra visur).

Jie žino, kad netgi jų būryje yra sielos, dirbančios Šviesos labui. Jie nekenčia Šviesos. Jie nekenčia Dievo. Jie kaltina Dievą už bet kokį skausmą, kurį kada nors patyrė. Jų skausmas nueina tiek toli laike, kad nebegali atsiminti, kaip visa tai prasidėjo. Jei galėtų, suvoktų, kad kovoti nėra su kuo ir nėra dėl ko, i žaidimas baigtus. Bet dar jie nepakankamai išsivystė. Jiems ta, kostiumuota rolė, kurią vaidina gyvenimo scenoje – tiesa, ir jie su pagarba ir orumu kovoja už tai, kad niekas ir niekada nepamatytų jų silpnumo.

Praeituose pasakojimuose mes pateikėme Liuciferio istoriją. Mes apibūdinome liuciferiečius, kaip tuos, kas neigia emocinį kūną, aukščiausio intelekto naudai. Jie toliau kabinasi aukščiausio intelekto, išnaudojant vis daugiau ir daugiau energijos emocijų slopinimui, tyvuliuojančių po paviršiumi. Jų kredo – likti fokusuotais į intelektą ir atsitraukti nuo emocijų "silpnumo”. Koncentruokis į dėmesį, atstumk jausmus ir būk "vyru”. Būk stipriu ir išdidžiu kareiviu, niekada niekam nedemonstruok savo silpnumo. Toks jų kredo.

Iliuminatų liuciferiečių atšaka, visada ieško naujų savęs ir kitų kontrolės būdų. Jeigu pas juos užtektų kontrolės, jų emocijos būtų išvytos visam laikui.

Tuo pat metu, jų sielos toliau fragmentuoja ir skyla, tampant silpnesnėmis, su lyg kiekvienu momentu, kol neateis diena, kai jų imuninė sistema pasiims savo muitą.

Mes Pirmapradžiai Kūrėjai, skatiname skaitytoja priimti savo emocinius kūnus. Priimkite ir mylėkite VISAS savo dalis, ypatingai mažyti ego ir jo silpnybes. Siuskite sau pačią patikimiausią meilę ir atjautą. Žinokite, Dvasia nesnaudžiai, atėjo laikas, per amžius Amen.

Peržiūrų: 3846 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.2/5
Viso komentarų: 581 2 3 4 »
0  
1 Doremi   (30.04.2013 21:21) [medžiaga]
Kai kurie, iš taip vadinamų jūsų pasaulio kontrolierių – Šviesos Darbuotojai, dirbantys priedangoje. Tai daroma dėl dviejų priežasčių: 1) sužinoti, kaip dirba "tamsioji” pusė; 2) slapta platinti šviesą šventose tamsos salėse.
eik tu sau wacko konspiracija, šnipų veikla veikia ir aukštuosiuose lygiuose biggrin
Visi karai, vykę Žemėje išprovokuoti tamsiųjų Iliuminatų.
o mes vis galvojom kad karai vyksta dėl moterų tongue

bandymai jau vyksta, bet dažnai patiria nesėkmes, dėl Galaktinės Konfederacijos įsikišimo.

iškenksmina atomines bombas?
šaunuoliai
korėja čia neseniai vis ruošėsi paleisti bombą , japonai sunerimo, amerikonai išprakaitavo, o be reikalo,konfederacija  vistiek nukenksmino bombą biggrin

Kaip jūs jau žinote, prezidentas ar premjer-ministras (priklausomai nuo šalies struktūros) nėra tas žmogus, kuris iš tikro vadovauja šaliai.
žinom, jie tik liokajai rotšildų klano

0  
2 virgis   (30.04.2013 22:14) [medžiaga]
Kuo daugiau stiprių, teisingai mąstančių žmonių, tuo gyvybingesnė žmonija. Kuo daugiau stiprių, bet neteisingai mąstančių žmonių – tuo greičiau žmonija degraduoja.
Įpratęs prie blogio, žmogus pradeda nuo to blogio priklausyti ir nustoja tikėti gėriu
Negalime padaryti gyvenimą galutinai tobulu, galime tik nuolat jį tobulinti

0  
3 Doremi   (01.05.2013 09:26) [medžiaga]
ne taip virgi , ne taip....
viskas priklauso nuo matavimo kuriame egzistuojame, 
kai dievulis tau leis šokti į kokį dešimtą-va ten galėsi džiugintis be dualizmo, o kol kas žmogaus prigimtis duali
kiek bebūtum geras, idealus, šviesus-vistiek būsi dualus
toks tas trys d
laisvė papūgoms

+1  
4 virgis   (01.05.2013 12:41) [medžiaga]
Viltis pakelia žmogų iš bet kokių gelmių. Viltis – tai tikėjimas ateitimi. Dvasinė jėga stipresnė už bet kokią kitą jėgą.
Didelis menas – išlikti žmogumi, nežiūrint į sunkumus ir nekeršijant tiems, kas suteikė tau skausmo.

0  
5 Doremi   (01.05.2013 13:22) [medžiaga]
biggrin tai tik intencijos
patark afganistano žmonėms, irako, sirijos arba badaujantiems afrikiečiams
nejaugi juos guodžia viltis užtrukusi su geresniu gyvenimu dešimtmečius
europa yra rojus, o vat kambodža kokia azijoj, ar sudanas afrikoj
čia kaip paaiškinti ir pateisinti viltis žmoniųi jau stabdo bombas, gal galėtų toki menkniekį kaip karą su šautuvėliais pastabdyt
suprask, virguti, nesiderina su realybe šie čenelingai
sakyčiau, pačių žmonių reikalas  jų sprendimai, gyvenimai ir krachas
vis dėl to ,jei ne šie straipsniai- taip ir neįžvelgtume esmės
akivaizdus melas atveria akis

0  
6 virgis   (01.05.2013 17:18) [medžiaga]
O ką tamsta laikai realybe? Tai ką tau dešimtmečiais įpūtė kažkas į galvą. Ta materiali laimės iliuzija? Kas vieniems akivaizdus melas, tai nereiškia kad ir kitiems, o gal atvirkščiai tiesa. Jūsų teisė rinktis laisva valia, yra daug "ne akivaizdaus melo" žymiai daugiau.
Kiekvienas žmogus, skaitydamas naujienas, tikisi gauti objektyvią informaciją. Bet ar gauna, ar informacijos skleidimo priemonės apskritai turi tokį tikslą – objektyviai informuoti? Deja, naujienų pavidalu dažniausiai gauname laviną negatyvumo: subjektyvias ar kryptingas nuomones, menkavertes “sensacijas”, mitus, intrigas, skandalus..
Ir kuo ilgiau žiūrime į tuos burbulus paviršiuje, tuo miglotesnį ir painesnį turime realybės suvokimą.
Niekas net nebandė skleisti pozityvių ir objektyvių naujienų – todėl mes neturime pasirinkimo ir skaitome tai, kas ir kaip pateikiama. Maža to, informacija kryptingai naudojama kaip galinga visuomenės nuomonės formavimo priemonė. Be to, skaitytojai reikalingi ir informacijos, ir reklamos skleidėjams – tai jų pelnas.
Žinoma, mes negalime kalbėti tik pozityviai, ignoruodami neigiamus reiškinius. Tačiau negatyvumas nėra tik kalbos apie blogus dalykus. Negatyvumas yra tame, kad nėra atsakingų ir nedaromi jokie sprendimai, kad kažkas pasikeistų, o mes visi esame nuolat slegiami tuo nesibaigiančiu negatyvumu.
Džiugina tai, kad internetas atvėrė galimybę visiems geros valios žmonėms skleisti niekieno neįtakotą, objektyvią informaciją. O mes visi gavome galimybę ne tik rinktis, bet ir bendromis pajėgomis keisti tą informacinio negatyvumo erdvę: nuo objektyvių naujienų – prie objektyvių sprendimų

0  
7 Doremi   (01.05.2013 20:00) [medžiaga]
gal ir taip, bet iš mūsų tik viena plajedė jaučiasi laiminga, graži, šviesos pilna, ir meilę dalijanti, prisipynus aukso tinklų ,mėto an t visų, 
o mes patys tokie kaip visi, gyvename, mylime, pykstame, džiaugiamės, ilgimės vieni kitų
va, va, matai kaip protingai pasakiau, juk spurgo pasiilgau, lyg ir neseniai buvome kartu, 
mūsų jausmai,nuotaikos juk kaitaliojasi, įtakoja išoriniai veiksniai, 
ko čia nesuprast?pasižiūri žinias-ir keiktis nori
pasižiūriu filmą apie antrąjį pasaulinį karą ir galvojų-
dievas atostogavo penketą metų marse
jis nematė ir negirdėjo vykstančios pasaulio pabaigos net ir tada kai griovė hirosimą ir nagasakį..............
virgi, viskas taip painu
aš linkusi kaltinti čenelingų teikėjus
aš noriu iš jų pateisinamos priežasties už tai, kad žemės žmonių istorija kruvina, kad po  kiekviena pėda žemėje ilsisi žmogaus kaulai

0  
12 spurgelis   (02.05.2013 03:11) [medžiaga]
heart

+2  
8 virgis   (01.05.2013 20:13) [medžiaga]
Supranta gyvenimą tas, kas supranta save. Žinojimas yra gebėjimas eiti teisinga kryptimi. Žinojimas suteikia dvasinę ramybę. Kai žmogus teisingai mąsto, tuomet jis teisingai juda, teisingai kvėpuoja, teisingai maitinasi, teisingai gyvena ir yra laimingas.
Silpnas žmogus ateina į šį pasaulį išmokti būti stipriu. Stiprus ateina, kad išmoktų suprasti, padėti, palaikyti ir nukreipti silpną. Pasaulyje nėra atsitiktinumų – yra tik priežasties ir pasekmės dėsnis. Beprasmiška ginčytis su gamtos dėsniais.

0  
24 Milda   (02.05.2013 17:01) [medžiaga]
Tobulai pasakyta  smile

0  
9 aha   (01.05.2013 22:27) [medžiaga]
Paprastai, kai pradedu manyti, kad jau suprantu gyvenimą, jis man iškrečia tokį pokštą, kad vėl pasijuntu tik gyvenimo žioplelė. Jei tavo tikslas - priartėti prie Dievo, niekada negalėsi pasakyti: "Aš supratau gyvenimą". Visada žinosi, kad supratai tik kažkurįą jo dalį.
Atskirti, kas yra iliuzija, o kas realybė nėra lengva. Kas vienam atrodo iliuzija, kitam - realybė. Šie čenelingai man sudaro įspūdį, kad tie, kurie juos perduoda... arba nėra labai sąžiningi žmogaus atžvilgiu, arba neturi giluminio supratimo apie žmogų ir gyvenimą žemėje. Jie mums siūlo tokius dalykus, kurių patys negali įgyvendinti - jų aukštos vibracijos neatlaiko, nusėda, ir jie netenka jėgų.( O tuo tarpu mūsų žemos vibracujos privalo pakilti, ir mes turime patys susitvarkyti su savo problemomis)
Ar galite man žioplai kas nors pasakyti: KAS YRA TIE PIRMAPRADŽIAI KŪRĖJAI? Juk žmogaus kūrėjas - Dievas.Žmogus - jo atspindys Žemėje. Jis yra alfa ir omega - visko pradžia ir pabaiga. Tai koks čia pirmapradžių kūrėjų vaidmuo?

0  
10 aha   (01.05.2013 22:33) [medžiaga]
p.s. Ir dar - šių pirmapradžių tekstuose tiek prieštaravimų... kad jau sunku suprasti, kas yra kas ir kokia linkme jie mums siūlo save vystyti.

0  
21 Doremi   (02.05.2013 16:04) [medžiaga]
tai ir bandau išreikšti virgiu, bet žodžiai ne tie.....

1-10 11-20 21-30 31-40
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Balandis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0