Pirmadienis, 25.09.2023, 18:47
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Lapkritis » 21 » „Prisimink“
19:15
„Prisimink“
Visi susirinkome čia, pievoje, kalno papėdėje. Mes Namie ir visi kartu žaidžiame absoliučioje meilėje. Išeina į priekį brangus brolis ir sako: „Ar kas nors iš čia susirinkusiųjų norėtų pažaisti naują Žaidimą?".
„Kokį žaidimą?- klausiate jūs. - Ar jis panašus į tuos, kuriuos žaidžiame dabar?"
„Ne, -atsako jis. - Jis visai kitoks, nei tai, ką iki šiol esame darę. Tai bus gerai apgalvotas Žaidimas su daugeliu dekoracijų ir kaukių. Mes uždengsime sau veidus labai tankiu vualiu, kad negalėtume matyti savo tikrosios prigimties. Po to pradėsime žaisti ir pradėsime atsiminti. Mūsų uždangos bus tokios tankios, kad pamiršime ne tik tai, kas esame, bet pamišime netgi Namus! Netgi susitikę savo kelyje ir pažvelgę į akis, mes nepažinsime vienas kito. Uždangos bus tokios tankios, kad daugelis, matydami dekoracijas ir kaukes tvirtai tikės, kad visa tai yra tikra. Mes išsaugosime visą savo jėgą, tačiau neprisiminsime kaip ja naudotis, netgi pamiršime, kad ją turime.
Žaidimas vyks etapais ir, prieš pradėdami naują etapą, savo kelyje galėsime palikti tiek padedančių prisiminti priminimų, kiek tik norėsime. Siūlyčiau palikti jų kuo daugiau, nes daugelis iš mūsų juos paprasčiausiai ignoruos. Žaidimų Lentoje mes patys galėsime pasirinkti kada ateiti ir kada išeiti. Mes rinksimės ir aplinkybes, ir tas pamokas, kurias norėsime išmokti būdami už uždangos. Bus rezultatų lenta ir kaupsis taškai pereinant iš vieno Žaidimo etapo į kitą. Taškų sistema bus reikalinga tam, kad nuspręsti koks bus kito etapo turinys. Mes nieko neprisiminsime iš praeitų etapų, tačiau įgiję tam tikras savybes, tas žinias galėsime persikelti į sekantį etapą. Taip pat visada persikelsime į sekantį etapą ir savo esmę bei asmenybę, tačiau dėl uždangos neprisiminsime, kad ji visada su mumis.
Humoras, be kliūčių pereinantis kiaurai uždangą, mums primins, kad tai tik žaidimas ir jei mūsų globėjai nuspręs, kad tapome per daug rimti, pakutens mums šonus, tai primindami. Savo kelyje sutiksime daug Meistrų, kurie padės mums, jei per daug nukrypsime nuo kelio. O taip, aš vos nepamiršau vienos svarbios Žaidimo detalės... jame visada bus Laisvas Pasirinkimas. Jūs galėsite laisvai pasirinkite netgi smulkmenas, galėsite nuspręsti Žaidimo nežaisti arba pasikviesti sau pamainą. Mes galime slėptis arba ieškoti, tai visiškai priklauso nuo mūsų.
Žaidimų Lentoje egzistuos poliariškumas, jis turi įtakos Žaidimų Lentos mechanikai ir yra būtinu komponentu, nes užtikrina būtiną kontrastą. Tačiau šis kontrastas apsunkins jūsų matymą. Akimis, aptemdytomis poliariškumo, viską priimsime kaip Viršus – Apačia, Šviesa – Tamsa, Gerai – Blogai, Meilė – Baimė, Teisingai – Neteisingai. Neleiskite tam savęs apkvailinti, nes tai tik iliuzija.
Žaidimo metu mes visi palikome savo aukščiausius sugebėjimus ypatingoje vietoje, kitaip žaidimas būtų per lengvas. Mūsų aukščiausieji Aš visada bus pasiekiami. Sunkiausia bus išmokti susisiekti su jais ir atsiminti, kad jie yra neatskiriama mūsų pačių dalis. Mes galime išsirinkti mylimiausias būtybes, kurios bus Žaidimo metu mums už peties ir duos patarimus. Tačiau vėl gi, netgi prisiminimas apie juos jau savaime bus didelis progresas Žaidime. Žaidimo tikslas bus išaiškinti, kiek žaidėjų prisimins kas tokie ir iš kur yra, bei kokias kūrybines galias turi. Vieną kartą prisiminę, mes galėsime susijungti su savo Aukščiausiuoju Aš ir atkurti namus šioje uždangos pusėje įrodydami, kad mes viską prisiminėme. Taigi, kas žaidžia?„
Apie tai, kaip viskas įvyko

1995 metų vasarą aš tenkinausi statybos rangovo vaidmeniu San Diege. Daug savo gyvenimo metų praleidau ieškodamas veiklos, kuria užsiimdamas patirčiau realų pasitenkinimą. Maniau, kad visa ko raktas yra pinigai. Dariau prielaidą, kad jei galima daug uždirbti dirbant nepatinkantį darbą, vistiek verta juo užsiimti. Nuo to jaučiau savo gyvenimą tekant uždaru ratu. Pažvelgęs į praeitį dabar suprantu, kad buvau vidutinišku rangovu, nes tam darbui nejaučiau aistros. Tai buvo neteisingai nukreipta mano paties energija, kaip tai dabar vadina Grupė.
Aš visada domėjausi pomirtiniu gyvenimu ir astralinėmis projekcijomis. Netgi perskaičiau kelias Ruth Montgomery ir Edgar Cayce knygas. Visa tai buvo įdomu, tačiau neskyriau tam daug dėmesio. Tai buvo tiesiog pramoga. Jei 1995metais man kas nors būtų pasakęs, kad vyksiu į Jungtinių Tautų Organizaciją ( toliau JTO) užtikrinti kontakto su būtybėmis iš ano pasaulio, būčiau palaikęs jį bepročiu. Man buvo įdomu tyrinėti tai, kas nebuvo tiesiogiai su manimi susiję. Tačiau naudotis tuo savo gyvenime? Tai buvo per daug nutolę nuo mano įsivaizduojamos realybės.
Mano gyvenime prasidėjo pokyčiai po to, kai mes su žmona ėmėme siekti aukštesnės tiesos. Radau knygą su Kryon perduota informacija „Negalvok kaip žmogus". Šis radinys prižadino manyje kitą mano Aš dalį. Mano žmonos širdies ši knyga nepalietė, ir Barbara ieškodama savęs ėmė tyrinėti religijas. Ir nors mudu ėjome skirtingais keliais, abu pasistūmėjome pirmyn pradėdami pabudimo procesą. Kryon pranešimai man buvo savotiškas „žadintuvas".
1996 metų išvakarėse mudu su Barbara nutarėme išmėginti kažką naujo. Mes užsirašėme į seminarą, skirtą išsiskyrimui su praeitimi ir naujų nuostatų kūrimui ateinantiems metams. Po to susitarėm susitikti 5:30 ryto (brrr!) ant kranto prie laužo, kuriame sudeginsime tai, su kuo nutarėme išsiskirti ir ten pat pranešime apie mūsų ketinimus ateinantiems metams. Tai atrodė visai įdomu. Net neturėjau supratimo, kokį procesą įjungiau.
Prie laužo kiekvienas paeiliui atlikome išsiskyrimo su praeitimi ritualą. Jaučiausi nelabai jaukiai. Visi kiti aiškiai žinojo, ką sakyti ir ką daryti. O aš? Aš dar tik buvau pradėjęs mokytis medituoti ir net nežinojau, ar teisingai tai darau. Tačiau kai deglas buvo perduotas man, pajutau keistą ramybę. Išgirdau juoką kažkur iš už savo peties. Pamenu, kaip pasirodė keista matyti visus ant kranto tuo metu ir pagalvojau, kad dabar juoktis iš manęs nelabai mandagu. Mečiau į ugnį savo lapus išsiskirdamas su praeitimi ir tuojau pat pakėliau deglą, kad praneščiau apie savo ketinimus ateinantiems metams. Besistengdamas neatrodyti kvailai, pravėriau burną ruošdamasis kalbėti, o mano protas aktyviai ėmė ieškoti metafiziškai teisingų frazių. Staiga vėl pajutau tą nuostabią ramybę. Mano nustebimui iš akių pasipylė ašaros ir išgirdau save sakant: „Aš renkuosi Šviesos Darbuotojo kelią".
Neturėjau jokio supratimo iš kur atsirado tie žodžiai. Sąvoka „Šviesos Darbuotojas" aiškiai buvo ne išmano žodyno ir niekas tą naktį jos nenaudojo. Ir vis tik manęs neapleido nuostabus jausmas, kad ji man seniai pažįstama.
Kiti dalyviai padėjo man įtvirtinti ketinimą savo energija entuziastingai sušukdami „XO!". Kai balsų aidas galutinai nutilo virš savo peties pajutau kažką, kas pritarė mano ketinimui. Apsidairiau, bet krantas buvo tuščias. Tai buvo mano pirmas tikras susitikimas su Grupe.
Tą rytą mano gyvenimas pakrypo visai kita linkme. Tada dar to nežinojau, tačiau Grupė veliau paaiškino, kad tą akimirką aš perėjau prie plano „B".
Netrukus susisiekiau su žmonėmis, kurie talpino Kryon pranešimus internete. Tuo metu visai nieko nežinojau apie internetą, bet greit pajutau jo patogumus. Tai nutiko tada, kai pirmą kartą pajutau, kad galiu save išreikšti rašydamas. Tai buvo man tikras atradimas, nes rangovai nedažnai tokiu būdu tai daro. Elgiausi kaip smalsus vaikas, norėjau žinoti viską ir nebijojau klausti.
Po aktyvaus informacijos įsisavinimo periodo pajutau stiprų „žinojimą" apie kažką svarbaus, ką aš turiu atlikti. Galvoje ėmė kilti vaizdiniai visų tų, kurie susikibę už rankų, padeda man susikaupti ties savo ketinimu. Netikėtai „supratau", kad sujungę, nors ir mūsų mažos grupės energijas, taip pat galime stipriai įtakoti pasaulį. Šia mintimi pasidalinau su kitais žmonėmis ir pasiūliau tinkle vesti meditacijas Motinos Žemės išgijimui. Atsakymas atėjo greitas ir tvirtas:
„Gerai sugalvojai, Steve. Pranešk, kada būsi pasiruošęs". Vėl pasigirdo juokas. Taip prasidėjo meditacijos internetu, žinomos kaip „Šviesos Švyturiai" ir kasmėnesiniai Grupės pasiūlyti „Priminimai iš Namų".
Nuo tos akimirkos, kai pradėjau rašyti meditacijas, supratau, kad man padeda. Ir nors jausmas nebuvo toks stiprus, kaip tada ant kranto, aš ir vėl pajutau tą pačią ramybę. Būtent tada, kada rašiau tuos pranešimus, iš tikrųjų suvokiau, kad man padeda. Aš pradėjau skeptišką dialogą su tomis būtybėmis, rodos, sėdinčiomis man ant peties. Mano nuostabai, jų buvo keletas, nors atskirti juos buvo sunku.
Pirmieji klausimai Grupei buvo: „Kas jūs? Iš kur? Kuriam išmatavime esate?" Maniau, kad paskutinis klausimas turėjo juos nustebinti. Kažkur buvau skaitęs, kad jei būtybės, su kuriomis užmezgi kontaktą, nepasisako, kas tokios yra, tai reiškia, kad jos yra „blogos". Be to, aš norėjau žinoti iš kur jie: iš Galaktinės Federacijos, iš angelų pasaulio ar Sirjaus. Atsakymas atėjo lydimas to paties juoko, kurį girdėjau tada, anksti rytą ant kranto.
„Tu uždavei tris klausimus ir mes tris kartus atsakysime:
Ne tavo reikalas.
Ne tavo reikalas.
Ne tavo reikalas".
Mano pirma reakcija buvo baimė: pamaniau, kad jei jie neprisistatė, reiškia jie „nuo velnio".
Jiems pasakiau, kad nekontaktuosiu, jei jie neprisistatys. Tuo momentu grupė pasakė tai, ko niekada nepamiršiu:
„Mes gerbiame tavo pasirinkimą".
Po to tapo keistai tylu, tokios tylos nebuvau girdėjęs.
Sekančias dvi dienas jaučiausi taip, lyg būčiau netekęs savo paties dalies. Galų gale, visiškai pasimetęs, kreipiausi į juos su klausimu: kodėl jie atsisakė prisistatyti? Su meile jie man atsakė, kad tai buvo atpažinimo pamoka. Jie paprašė, kad priimčiau ar atmesčiau kiekvieną pranešimą vadovaudamasis tuo, ar jaučiame jame meilė ar ne, o ne dėl vardo ar etiketės prie jo. Jie pasakė, kad atpažinimas – svarbiausia gyvenimo aukštesnėse naujos Žemės Planetos vibracijose priemonė. Atpažinimas – pasirinkimo būdas be teisimo. Jie man pasakė kuo vadovautis atpažįstant:
„Jei tai paliečia širdies stygas, priimk kaip savo, jei ne - palik ramybėje be teisimo, nes tai, paprasčiausiai, skirta kažkam kitam".
Jie pastebėjo, kad mes, žmonės, per daug lengvai atiduodame savo jėgą įspūdingiems vardams ir laipsniams ir, kad jų, Grupės, misija yra padėti mums prisiminti savo pačių jėgą.
Nuo tos akimirkos aš ėmiau užrašinėti Grupės panešimus. Nors iš tikrųjų praėjo dar keli mėnesiai, kol jie leido man vadinti juos tuo vardu. Pirmuosiuose tekstuose aš niekada daug nekalbėjau apie Grupę, tik vadinau juos savo globėjais. Po kelių mėnesinių pranešimų, bandydamas paaiškinti juose esančios informacijos kilmę, kreipiausi tiesiai į „Grupę", esančią virš mano peties. Nors ir nenoriai, bet jie su tuo sutiko. Taip pagaliau atsirado ir įsitvirtino vardas, kuriuo galėjau juos vadinti.
Patys pirmieji žodžiai nuo Grupės buvo „Prisimink!" (Re-member (english)).
Sunku pasakyti kiek tada gavau laiškų dėl to, kad tame žodyje buvo parašytas brūkšnelis. Grupė pasiūlė tokį užrašymo būdą dėl kelių priežasčių:
  1. Didžiojo Žaidimo tikslas yra prisiminti kas mes ir kodėl atėjome čia.
  2. Kai mes prisiminsime kas esame, taip pat prisiminsime savo gabumą kurti ir imsime kurti rojų čia, Žemėje.
  3. Prisiminimo procesas susijęs su skirtingų mūsų pačių aspektų susijungimu. Kad tai prasidėtų, būtina susijungti su savo pirminės dvasinės šeimos nariais.
Dabar tai vyksta su visais mumis. Būtent todėl jūs ir skaitote šią knygą.
Pranešimas apie Didįjį Slėpynių žaidimą buvo vienas iš pirmųjų, perduotas man šių mylinčių būtybių. Pirma dalis, kurią jūs perskaitėte, leidžia matyti gyvenimą Žemėje jų akimis.
Kelių metų bėgyje gavau pranešimus, išmokiusius mane matyti daiktus jų akimis iš švarios energijos regėjimo taško. Kai priprantame save matyti tokiu būdu, tampa daug lengviau pastebėti savo tikrąjį kelią.
Ši knyga prasidėjo kaip serija kasmėnesinių meditacijų Internetu, pavadintų „Šviesos Švyturiai, priminimai iš Namų". Šie dieviškai įkvepiantys pranešimai prasidėjo 1996-aisiais metais ir tęsiasi iki dabar. Jūs galite paskaityti pranešimus Internete arba prisijungti prie mūsų ir kartu švęsti puslapyje www.Lightworker.ru.
Tą savo gyvenimo akimirką aš iškeliavau siekti aukštesnių tiesų. Ir man labai pasisekė, kad galėjau keliauti kelis metus iš eilės kartu su Lee Carroll ir Jan Tober, kai jie vedė Kryon seminarus. Būtent šis įvykis ir žmonių, keliavusių kaip komandos dalyviai, palaikymas pirmą kartą parodė, kad aš buvau padėjėju. Lee Carroll buvo mano globėju, kai mokiausi pasitikėti pats savimi informacijos gavimo procese. Man didelė garbė, kad dabar galiu taip pat jį vadinti brangiu man draugu.
Grupė sako, kad jie čia, nes mes paprašėme jų pagalbos žengiant pirmyn. Jie siūlo informaciją mūsų pačių atpažinimui ir jėgos įgavimui, kad galėtume prisitaikyti prie aukštesnių Žemės vibracijų ir judėti link taip jų vadinamo „Plano B".
Jie čia ne tam, kad mokytų. Jie sako, kad mokyti – jau senas metodas. Jie paprasčiausiai siūlo informaciją ir prašo kiekvieną iš mūsų perleisti ją per save ir savo suvokimą pasiimant tik savo. Jų žodžiais tariant:
„Mes nepasakysime jums nieko, ko nežinotumėte. Mes siūlome jums savo šiltus apkabinimus ir švelnius stumtelėjimus padedant jums prisiminti jūsų pačių tikrąją jėgą".
Šios knygos informacija jums duota individualiam atpažinimui. Tai, kad ši knyga jus surado, nėra atsitiktinumas. Paimkite iš jos tai, kas jums artima, leiskite sau prisiminti ir būti vedamiems šioje džiaugsmingoje kelionėje. Grupė dažnai primena, kad tai tik informacija ir ji bevertė, jei mes nesusigrąžinsime savo jėgos ir nesinaudosime ja savo kasdieniniame gyvenime. Knygoje nerasite atsakymų į savo gyvenimiškus klausimus. Greičiausiai Grupė padės jums surasti savo pačių atsakymus. Grupė sako, kad mes išlaikėme išbandymus ir dabar kuriame Rojų Žemėje. Mes tai galėsime padaryti tik sujungę savo tikrąsias galias ir prisiėmę atsakomybę už mūsų pačių realybę.
Sveiki sugrįžę Namo.

Steve RotherI Dalis
Padėkite, kas su manimi darosi?
Padėkite!

Panašu, kad naujas Šviesos Darbuotojo devizas toks: „Kas su manimi vyksta?"
Mūsų istorijoje atėjo momentas, kokio anksčiau niekas nepatyrė. Planetos vibracijos greitėja ir mes kas dieną jaučiame naujus fenomenus ir bandome šią patirtį panaudoti savo gyvenime. Kai kada mums tai tikrai pavyksta ir naujos žinios padeda gyventi, tačiau dažniau ši patirtis iškelia daugiau klausimų.
Jūs, kaip ir daugelis iš mūsų, gal būt, pamėginote grįžti prie senojo gyvenimo būdo ir pastebėjote, kad tos durys jau visiems laikams uždarytos. Iš savo patirties galiu apsakyti, kad belstis į tas duris beprasmiška. Man ši patirtis buvo įdomi, nes aš daiktus matau kitaip, nei didžioji dalis žmonių. Prašau duris atsiverti ir... matau, kaip jos užsidaro. Mūsų Grupė iš to dažnai juokiasi: jie sako, kad kartais tai būna vienintelis būdas atkreipti mano dėmesį. Dabar mes tobuliname vieni kitų supratimą šioje srityje. Grupė man pranešė, kad tai suvokimo klausimas. Jiems atrodo juokinga, kad vietoj to, jog stengčiausi patekti į rojų, aš bandau išvengti pragaro. Man patinka, kai jie juokiasi.

Grupė:

Galimybė kreiptis į čia susirinkusius mums yra tikra garbė. Jūsų atliekamas Šviesos Darbas turės toli už jūsų suvokimo ribų siekiančias pasekmes. Dalyvavimą šiame darbe mes laikome garbe. Mes esame čia tam, kad padėtume jums prisiminti jūsų pačių didybę. Mes labai džiaugiamės tuo, kad jūs radote savo tikrąjį kelią. Egzistuoja gilus visa jungiantis ryšys ir tai, kas suvokiama kaip atskira, iš tikrųjų yra vientisa ir nedaloma. Ta prasme mes didžiąja dalimi esame jumis. Mes jaučiame meilę jus apkabindami ir mums patinka šis jausmas.

Žvilgsnis, pridengtas poliariškumu

Atitikdamas Žaidimų Lentos prigimtį, joje egzistuoja mechaninis tinklas, kurį jūs suvokiate kaip poliariškumą. Ši savybė jūsų santykiams su aplinka suteikia ypatingą charakterį, neįmanomą prie kitų aplinkybių. Taip pat dėl poliariškumo jūs viską matote atskirai nuo savęs. Dėl poliariškumo įtakos tai, ką jūs suvokiate kaip dvi skirtingas pabaigas, iš tikrųjų tėra du maži didelio rato segmentai. Tai, kas jums atrodo balta ar juoda, tėra skirtingi pilko atspalviai. Tuo pačiu būdu iš savo suvokimo pašalinę smerkimą, išsivaduosite nuo būtinybės išskirti teisinga ar neteisinga. Dabartinėje evoliucijos pakopoje jums būtina suvokti šią pagrindinę sąlygą. Jūsų matymas pradėjo vystytis ir greitai galėsite gerai matyti toliau už savo vadinamosios realybės. Vystantis šiam procesui svarbu, kad jūs sąmoningai suvoktumėte. Jei norite pakeisti pasaulį, turite pakeisti kampą, iš kurio jį suvokiate. Tai vos pastebimi, bet labai stiprūs vidiniai pasikeitimai.

Tamsus kambarys

Žaidimą, kurį dabar žaidžiate, galima palyginti su tamsiu kambariu. Tame kambaryje daug susirinkusiųjų. Kiekvienas atskirai ieško takelio Namo. Žaidimo pagrindinė motyvacija yra vienintelis troškimas vėl surasti savo kelią namo. Tamsiame kambaryje kiekvienas ieško šviesos. Situaciją apsunkina dar ir tai, kad jūs be šviesos nematote vienas kito. Tai ir yra taip vadinamos uždangos mechanizmas. Nuoširdžiai besistengdami rasti duris, jūs kliūnate vienas už kito. Tokie susidūrimai dažnai palaikomi kaip įžeidimai ir trukdymai. Iš tikrųjų tai Žaidimų Lentos poliariškumo pasekmė. Dėl šios priežasties jūs pastebėsite, kad būtent atlaidumas ir besąlyginė meilė – bet kokio išgijimo pagrindas. Bet kurią akimirką pajutę, kad pamiršote kas tokie esate, prašome, raskite minutėlę ir pažvelkite į save mūsų akimis.
Kai kada akimirkai jūs pastebite šviesą kambaryje ir tada suprantate, kad Namai arti... ir jūs prisimenate. Ir tada, kai pajudate šviesos link, ji paslaptingai dingsta vėl palikdama jus tamsoje. Tokia Žaidimo prigimtis. Mes norime pasakyti, kad šviesa, kurią suvokiate kaip Namų šviesą, iš tikrųjų yra jūsų vidinės šviesos atspindys. Būtent todėl ji išnyksta kai jūs prisiartinate. Durys, vedančios Namo yra viduje. Tai yra esmė to, ką jūs vadinate Šviesos Darbu. Raskite savo vidinę Šviesą ir leiskite jai apšviesti visa aplinkui. Padarykite tai ir visa ateis savaime. Tie, kurie atsisako eiti vidu, eina į išorę. Būtent poliariškumo savybė trukdo jums matyti savo pačių šviesą. Esant dabartinėms jūsų vibracijoms jūs negalite savęs matyti tokiais, kokiais esate iš tikrųjų. Tam jūs išradote veidrodį. Tačiau netgi žiūrėdami į jį jūs suvokiate, kad atvaizdas apsuktas ir nėra tikslus.

Mokykitės matyti naujomis akimis

Priemonė, kurią jūs patalpinote Žaidimų Lentoje tam tikslui - tai matymas vienas kito akimis. Kai jūs sukuriate ryšį, kuris leidžia jums matyti save kito žmogaus akimis, jūs matote tikslų Dvasios, esančios jumyse, atvaizdą. Dažnai matote ne tai, ko tikėjotės ir todėl atsitraukiate atgal prie pažįstamo veidrodžio, netgi jei tai suteikia skausmą. Tų, kurie be baimės ir teisimo išdrįs pažvelgti į savo atvaizdą, laukia didelis atlygis. Pamatę savo teisingu žvilgsniu suprasite, kad jūs nesate nei teisus nei neteisus... jūs tiesiog esate. Tie, kurie imsis šio sunkaus darbo greit pasistūmės į naują lygmenį. Šiame procese jie patiria daugybę transformacijų. Tai, kas anksčiau tęsdavosi metų metus, dabar užtrunka tik kelias valandas. Tai teisingai atsispindi technologijų progrese jūsų pasaulyje.
Būtent greitas suvokimo keitimasis tampa priežastimi to, ką jūs vadinate stresu. Jūs daug laiko praleidote suvokdami pasaulį iš vieno požiūrio taško. Netikėtai dėl noro pasistūmėti pirmyn jūsų suvokimas pasikeitė. Kiekvieną rytą atsibudę atsisėdate ant lovos krašto ir apžiūrinėjate jus supančią aplinką. Esate pripratę prie to, kaip ryto šviesa atsispindi kiekviename daikte. Jūs sakote sau, kad viskas yra taip, kaip turi būti. Jūs vadinate save „laimingu". Jūs pasaulis visiškoje tvarkoje. Po to aplankote savo draugus ir pastebite, kad jums labai patinka jų miegamasis. Grįžę namo pakeičiate savo lovos padėtį. Kitą rytą atsibudę jūs jaučiatės sukrėstas ir nesaugus, nes dabar savo aplinkos daiktus matote iš naujos perspektyvos. Jūsų pasaulis pasikeitė ir šis pasikeitimas yra jūsų baimės priežastis. Dabar rimtai.

Prisitaikant prie naujų vibracijų

Būtent tai ir vyksta su Šviesos Darbuotojais. Jūs išreiškėte Visatai savo ketinimą siekti nušvitimo. Jūs ne tik „perstūmėte lovą" į kitą vietą, iš tikrųjų jūs perkėlėte ją į aukštesnį išmatavimą. Iš šio stebėjimo taško, viskas, kas anksčiau buvo gerai pažįstama, dabar atrodo keistai: kaip dekoracijos filmavimo aikštelėje. Gal net pagausite save be apžiūrinėjantį daiktus taip, lyg juos matytumėte pirmą kartą. Šviesos Darbuotojai dabar patiria tai, ką suvokia kaip sunkumus keliose savo gyvenimo srityse.
Tai, kad kiekvienas mokosi naujai matyti, reiškia, kad santykiai turi praeiti kelis prisitaikymo etapus. Ypač gali pašlyti seni santykiai, nes kiekvienas pervertins savo poreikius iš naujo požiūrio taško. Pagrindinė dovana, kurią galite sau padovanoti šioje situacijoje - tai duoti sau pakankamai laiko prisitaikyti. Prisitaikymas prie trumpalaikių santykių gali būti lengvesnis, nes taip patogiau nuolat vienam kitą tyrinėti ir čia noriai priimami pasikeitimai. Kai matote save savarankiška ir stipria būtybe, daugelis senų paradigmų greitai išyra. Tai gali sukurti problemų atsiradimo iliuziją.
Šis scenarijus pasikartos daugelyje kitų jūsų gyvenimo sričių. Gali būti, kad anksčiau atrodęs sėkmingu, darbas praras savo prasmę. Draugiški santykiai, sukurti senų įsitikinimų pagrindu, gali iširti. Galite pajausti norą pakeisti gyvenamą vietą. Šviesos Darbuotojai, neišvengs pasikeitimų pasekmių. Sugrįžti neįmanoma. Kai kurie pamatys save stovinčius ir tai smerkiančius, beja, tokiu būdu dar labai stabdančius savo progresą. Šviesos Darbuotojai gali patirti sunkumų daugelyje lygių. Nebijokite, tokiu pavidalu stoja prieš jus tik jūsų pačių savęs teisimas. Iš tikrųjų visa tai veda pirmyn – į aukštesnę realybę ir artyn Namų. Išsivaduokite nuo teisimo ir pamatysite tiesą. Šie pasikeitimai užtikrintai veda jus į džiaugsmą. Jūs patys paprašėte, kad durys atsidarytų. Tai ir buvo jums duota. Šis prašymas išjudino pagreitintą procesą. Tas procesas – dovana. Kelyje į nušvitimą nėra greičio apribojimo ženklų. Žemė juda pirmyn ir kelia savo vibracijas didėjančiu greičiu. Ir tai rimta.
Jūsų pačių istorijoje daug tai patvirtinančių pavyzdžių. Tarp jų – pasakojimai apie Šiva ir Šakti. Pažangos pasiekimui reiki pasikviesti Šiva ir paprašyti, kad sugriautų visą jūsų aplinką. Tik po to gali ateiti Šakti ir kurti iš naujo. Rudenį turi nukristi seni lapai, kad pavasary išsprogtų nauji. Kiekvienas metų laikas turi savo tikslą. Šviesos Darbuotojams dabar atėjo ruduo. Senos paradigmos turi suirti ir tik tada naujos galės pradėti dygti. Dabar Šivos laikas. Tik jūsų suvokimas ir pasipriešinimas gali padaryti taip, kad kai kurie aspektai atrodys kaip problemos. Priimkite šį laiką išskėstomis rankomis ir padėkokite, nes tai tiesiogine prasme yra atsakas į jūsų maldas. Besikeičiant jūsų suvokimui, šį laiką pamatysite kaip labai džiugų.
Stiprėjant pasikeitimams daugumoje atvejų laikas bus suprantamas neteisingai. Visus ryšius su laiku, kokius iki šiol patyrėte, reikės peržiūrėti.Tai galima suvokti ir kaip sunkumą jums. Tačiau neturi būti būtent taip. Reikia suprasti, kad jūs prisitaikote prie savo pasaulio ir taip kompensuojate vibracijų pasikeitimą. Taip pat reikia žinoti, kad žmonės aplink jus pasaulį mato iš seno požiūrio taško.
Galite pastebėti, kad kas diena gyvenate su kažkokiu neatidėliojimo ir susijaudinimo jausmu, kurių anksčiau nejutote. Jei jums nepakanka būdų skleisti savo vidinei šviesai, tai jums ypatingai trukdys ir neramins. Gali atrodyti, kad nežiūrint į jokias pastangas, jūs nejudate pirmyn. Tokiomis aplinkybėmis dar didesnės pastangos judėti pirmyn sutiks dar didesnį pasipriešinimą. Jūs savo kelyje pastatėte kliūtis ir jos stovės tol, kol nesuprasite jų reikšmės. Mes jums sakome, kad viskam pakanka laiko. Troškimas paskubinti laiką tik apsunkins jūsų progresą. Padovanokite sau laiko ir neteiskite savęs.

Naujos priemonės naujam gyvenimui prie aukštesnių vibracijų

Tokiam gyvenimui egzistuoja dar neatrastos priemonės. Pakalbėsime apie kai kurias iš jų. Kadangi visas darbas, kurį jūs sutikote nuveikti vyksta viduje, ten ieškokite ir priemonių prisitaikymui. Daugumas iš jūsų dirbo su savimi tam, kad išsivaduotų nuo emocinių traumų ir randų. Tai labai gerbiame, nes leidžiu jums lengvai skleisti daugiau vidinės šviesos. Jūs pasiekėte komforto lygį ir jūsų randai išgijo tiek, kad daugiau nebekelia rūpesčių. Mes tai matome kaip tam tikrą kanalą, kuriuo jūs šią energiją per savo kūną nuleidžiate į Žemė. Emociniai randai apriboja energijos srautą, kuris gali pratekėti šiuo kanalu. Tai panašu į tai, lyg kažkas būtų užmynęs laistymui skirtą vamzdį. Jūs pripratę prie tam tikro pratekančio šiuo kanalu energijos srauto. Dauguma iš jūsų padirbėjo pakankamai, kad toks energijos srautas pratekėtų komfortabiliai. Nors, nežiūrint į tai, kad tos žaizdos užgijo, jos paliko savo pėdsakus audinyje kaip priminimą apie save. Dabar jūs išreiškėte ketinimą žengti naują žingsnį ir tapti Šviesos Darbuotoju ir suvaidinti svarbią rolę sekančiame savo evoliucijos etape. Tai sąmoningas žingsnis nuo plano „A" prie plano „B". Mūsų požiūriu tai atrodo taip, lyg jūs būtumėte atsukę kraną su tikslu kuo daugiau energijos praleisti per savo kūną. Taigi, padidėjus energijos srautui, randai, kuriuos laikėte visai užgijusiais, gali vėl pradėti kelti nerimą ir skausmą – lyg bandytumėte praleisti 400 voltų įtampą laidais, paskaičiuotais 10 voltų. Kiekvienas laidu sulenkimas ims kaisti. Šis skausmas jūsų ribotam žvilgsniui gali pasirodyti kaip regresas. Iš tikrųjų tai dovana, nes ji leidžia jums per randą medžiagoje dirbti pagreitintai.
Daugelis iš jūsų patirs įsižeminimo sunkumų, nes ims nešti padidintą energijos kiekį. Jūsų dvasia norės palikti kūną kiekvieną kartą kai tik vyks stiprus energijos šuolis. Darbas, kurį jūs nusprendėte atlikti, įmanomas tik esant tinkamam įsižeminimui. Anksčiu mes kalbėjome apie įsižeminimą. Įsiklausykite, kai kūnas kalbasi su jumis. Jis pasakys, kas reikalinga tinkamam jūsų įsižeminimui. Tuo laiku gali pasikeisti jūsų dieta. Mes siūlome jums tam pasiruošti sulaikant nuo teisimo.
Bus labai svarbus ryšys su vandeniu bet kokiame pavidale. Vanduo yra ypatingos formos energija. Elektrines ir magnetines vandens savybes jums dar reikės suprasti. Žinokite, vanduo gali būti labai naudingas siekiant įsižeminimo. Ypač naudinga bus maudytis sūriame vandenyje. Gaus vandens gėrimas taip pat padės kūnui įsižeminti. Visa, ką suvalgote, siūlome palydėti ritualu. Tai pagrindas to, kas vadinama palaiminimu. Šios ceremonijos stimuliuoja organizmą ir ypatingai efektyvios, kai jūs kuriate savo pačių priemones. Ketinimas – pati svarbiausia jūsų turima priemonė. Įveskite savo ketinimą į ceremoniją ir jūs įgausite galinga personifikuotą priemonę.
Kvėpavimas – priemonė, kurią galite panaudoti bet kurią minutę. Kiekvienas iš jūsų turite tris ar keturis šventus skaičius, kuriuos lengvai galite rasti patys. Tyloje paklauskite ir jums jie bus atskleisti. Daugelis jau žinote juos širdyje. Šie vienareikšmiais kaičiau yra signalas jūsų organizmui ir jų poveikis prilygsta sakralinei geometrijai. Įjunkite tuos skaičius į savo gilų ir paviršutinišką kvėpavimą ir gausite galingą įžeminančią priemonę, sukurtą specialiai jums. Tai ir bus jūsų vidinės Dieviškos jėgos realizacija. Įjungdami į ši pratimą ritualą, leiskite dalyvauti jame ir savo organizmui. Tai, kad jėgą sutelkiate tam, ką mistifikuojate, mums atrodo labai naiviai. Jei tai padeda, darykite su palaiminimu. Norime tik pasakyti, kad ritualas nėra būtinas. Ritualas, greičiau, padeda jums susijungti su savo pačių vidine jėga.
Emocinį įsižeminimą daugelis supranta neteisingai. Judėdami prie aukštesnių vibracijų imsite pastebėti laiko šuolius. Dabar jūsų laiko suvokimas įgauna naują reikšmę. Esant neadekvačiam emociniam įsižeminimui imsite jausti, kad viskam trūksta laiko. Visų pirma suvokite, kad tai tik iliuzija, tik šalutinis poliariškumo poveikis Žaidimų Lentoje. Pilnai aptarsime emocinį įsižeminimą per kitus susitikimus. O dabar naudinga bus įsivaizduoti giją, einančią nuo jūsų šakninės čakros. Ji labai panaši į sidabrinę gyvenimo giją ir tęsiasi nuo jūsų kūno: ši gija yra labai elastinga ir plastiška. Ji įžemina jūsų emocinį kūną. Kai jaučiatės emociškai sujaudinti, pažvelkite į savo vidų ir patikrinkite šios gijos padėtį. Pastebėsite, kad ji blaškosi kaip sodo žarna, kai stiprus vandens spaudimas blaško ją į visas puses. Tokiu atveju reikia sustoti ir pakvėpuoti. Paprašykite Žemės leidimo susijungti ir tada sąmoningai paimkite šia giją ir įleiskite į Žemę. Padarykite tai ir pajauskite visą jūsų esybę užliejantį taikingumą. Šis susijungimas su Motina – dovana, kurią galite patirti kiekvienas. Ši giją įžemina jūsų emocinį kūną prie bet kokių aplinkybių, netgi ir keliaujant. Netgi prisiminimas, kad ji ten, veikia.
Tamsus kambarys. Pratimas „Meilės skeptas Sau", Milvuokis, Viskonsinas

Jūs iš naujo save atrasite tamsiame kambaryje. Kiti į jus atsitrenkia beieškodami durų. Kai kurie bėga per minią, kai juos apima baimė. Viskas ko ieškote savo žmogiškame pavidale – tai galimybės gerai jaustis. Kai jaučiatės gerai, tai primena jums namus. Kiekvienas turi teisę gerai jaustis ir prisiminti namus. Egzistuoja kristalai, kuriuos jūs palikote žymėdami savo kelią. Tai esančių aplink jus žmonių veiksmų motyvacija. Nesmerkite šito. Supraskite, kad smerkimas yra poliariškumo rezultatas Žaidimų Lentoje ir - tik iliuzija. Padarykite tai ir rasite raktą nuo Namų durų. Egzistuoja tik vienas durų suradimo būdas nesukeliant vienas kitam skausmo. Paimkite vienas kitą už rankų.
Laiminkite kiekvieną atveriantį kelią savo žingsnį, nepriklausomai nuo to, kaip jūs jį suvokiate. Dabar prasideda naujas laikas ir yra atiduodama jums nesuvokiama pagarba už kiekvieną žingsnį, kurį jūs žengiate. Prašėte judėjimo pirmyn ir dabar... visa tai rimtai.
Su didele meile jums mes prašome jūsų vieniems su kitais elgtis pagarbiai, rūpintis vienas kitu ir gerai žaisti...
Grupė
Klausimas: kiek reikia Šviesos Darbuotojų, kad rastume duris tamsoje?
Atsakymas: reikalingi visi mes.
Šis laikas Šviesos Darbuotojams sunkus. Daugeliui tai ne tas lengvas kelias, kurį pasirinkome mes. Man dažnai norisi šaukti „Gelbėkite, aš vėl mutuoju!". Kada būnu transformacijos pike, nelengva matyti platesnį paveikslą. Ne visada lengva prisiminti, kad esu tamsiame kambaryje. Tai yra priežastis to, kad esame kartu. Todėl grupė pataria laikytis už rankų. Kartu mes valdome eksponentinę kūrimo energiją. Kartu mes galime pakeisti pasaulį... širdis po širdies... pradėdami nuo savosios
Išvertė: Inga
 http://www.ieskantiems.netoli.eu/pagrindinis.html


Peržiūrų: 3697 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.8/5
Viso komentarų: 301 2 3 »
0  
1 Gėlė   (21.11.2013 20:23) [medžiaga]
Juokas, taip žavingai čia skamba :)
Vakar vaikas kaip tik klausė "koks tavo mėgstamas skaičius?", greitai atsakymo neturėjau, bet paskui pasakiau kad 8i...daug kam dar nėra paaiškinimo, bet nėra-vadinasi dar ne laikas.
dėl šito kažkiek eoistiškai liūdna:
"Jūsų dvasia norės palikti kūną kiekvieną kartą kai tik vyks stiprus energijos šuolis. Darbas, kurį jūs nusprendėte atlikti, įmanomas tik esant tinkamam įsižeminimui."
jau ir raktai tinklapių duoti :)
http://www.doze.lt/venecijos-karnavalo-kaukes-180
http://zaidimai.draugas.lt/loginiai-zaidimai/zaidimas.cfm?zaidimas=7774&pavadinimas=kauliuku-ejimai

0  
2 virku   (21.11.2013 21:35) [medžiaga]
Patiko smile

0  
3 Gėlė   (21.11.2013 22:27) [medžiaga]
Do kas pagal tave yra tikra šiame pasaulyje?
(pripažystu, dalis ką sakai yra taip, bet tai išdava iš to, ką žmonės viduje nešiojasi tūkstantmečius ir neįveikia-neįveikia savęs, savo silpnybių, ydų, paskui kenčia masiškai, beje iš visai šviežių asmeninių-bendrijos žmonių abejingumas, atsakomybės perkėlimas kitiems, kad pačiam nereikėtų judintis, metai iš metų, atnešė tūkstančius lt nuostolių, - tiksliau kitko ir nebuvo galima tikėtis, o ką kaltinti? aplinką?...
(...o kaukės aišku gali atrodyti gražiai, rimtai, patikimai, t.t...)

0  
4 amigo   (22.11.2013 09:53) [medžiaga]
Gana tiksliai apibūdintos ŽAIDIMO taisyklės.Patiko.Svarbiausia uždegti savąjį "FAKELĄ",o toliau kaip sviestu patepta kelionė.

0  
5 virku   (22.11.2013 11:19) [medžiaga]
Straipsnio pagrindinė mintis ir esmė, kad iš tamsaus kambario išeisime tik laikydamiesi vieni kitiems už rankų

0  
6 Doremi   (22.11.2013 11:34) [medžiaga]
gėle,kaip matai prapuolė mano komentaras, ir aišku kodėl
viskas iš meilės
todėl su meile priimkite savo sunkią dalią,skurdą,nepriteklių
su meile priimkite mulkintojus, ir dieviško rytojaus pažadus
su meile padėkite tiems susikrauti milijonus,o mes per "meilią i
į septintą dimensiją su čebatais"
su meile užsimerkite prieš akivaizdų melą ir apgavystę, būsite palaiminti ir palaidoti pigiam karste

0  
14 virgis   (22.11.2013 18:09) [medžiaga]
Prieš praveriant burną, pirmiausia ją reikia išsivalyti, kaip sakė senovės išminčiai. Keiksmažodžiai šiame puslapyje nebuvo niekada toleruoti ir toliau nebus, nesvarbu iš kieno burnos, be išimčių, kaip ir sakėt visi lygus, visiems vienodai. O visa kitą, tai tik jūsų Gyvuliukas savo "neklystamumą ir išdidumą" gina. Bet jo niekas ir nepuola. 
Gal geriau pabandykit jį suramdyt, o ne palesit tuos ambicijų ir negatyvo arklius,:..."Visi kalti ir kvaili, tik aš vienas tos Teisingas ir tik pabandykit ką nors, aš tuoj..."
O diskutuoti gali su tuo, kas kažką tai žino,bent jau, o ne tik bando išreikšt savo nepasitenkinimą.
Visos priežastys jumyse ir visas karas tik ten. Nesvarbu kad šiandiena pralaimėjai kovą, bet karas dar nepralaimėtas, dar turi šansų pasikeisti. O pasikeisi tu, tai aplink tave pasikeis ir kiti, kaip ir aplinkybės taip pat, kurias pats sau ir užsiprogramuoji

0  
7 Gėlė   (22.11.2013 12:10) [medžiaga]
bet nebuvo atsakymo į ką klausiau:
"kas pagal tave yra tikra šiame pasaulyje? "
ačiū

0  
8 Gėlė   (22.11.2013 12:47) [medžiaga]
"Aš dedu didžiules viltis į dabartinį jaunimą. Tik svarbu, kad šie jauni žmonės, turėdami visas galimybes, nebematydami Lietuvos kaip uždaros teritorijos, nepamirštų to, kas yra jų tėvų viduje – gelmės ieškojimo. Gyvenimo esmę sudaro santykiai tarp žmonių – tiek užsienyje, tiek čia. Jei išvykęs jautiesi blogai, tai ženklas, kad reikia sugrįžti ir mylėti tuos artimus žmones, kurie gyvena čia. Aš pati daug laiko praleidau ne Lietuvoje, bet kai tu grįžti, supranti, kad tai tavo šalis, tavo žmonės. Tu gali suprasti iš pusės žvilgsnio, kuo jie gyvena ir kaip gyvena. Mes visi nemėgstame šalčio, rudenį visi jau pradedame laukti vasaros ir pan. Tas bendrumo jausmas šildo, tik reikia nebijoti dažniau nusišypsoti aplinkiniams. Man irgi tai nelengva, bet stengiuosi tai keisti."

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/j-seduikyte-kodel-jauciames-sumenke.d?id=63325030#ixzz2lMlcOJeo

0  
9 Doremi   (22.11.2013 12:51) [medžiaga]
pasitikėjimas savimi ir dievu
jokiu būdu nesitaikymas prie primetamų aplinkybių,taisyklių, žmonių
renkamės patys iš gyvenimo siūlomų galimybių ir niekas už mus nenuspres kas mums geriausia
tikra yra tikėjimas,bet ne vėjo malūnais
mires dovanų karalius, dirbkite ir turėsite, 
tiesa ta,kaip girioj šauksi,taip pagiry atsišauks
visai paprasta gyventi nevagiant,nemeluojant,nežudant,neplėšiant,neapgaudinėjant, bet nepelninga
visa tai tik mano požiūris,gerbiamieji,ir nebūtina trint mano komentarų,nebūtina sekti ir mano pavyzdžiu, jeigu jau demokratija,tai gal turiu teisę į savo nuomonę,pardon
o kad jūs netoleruojat tradiciškai mąstančių žmonių-tik jūsų problema
gintis ir argumentuoti jūs neturit kuo, geriausia ištrinti
bet kad daugelis perskaitė ir pasisėjo nepasitikėjimo čenelingais sėkla
laisvė papūgoms tongue
tarambaram

0  
15 virgis   (22.11.2013 20:10) [medžiaga]
Nepriklausomai nuo to, tikime mes ar ne, mes visada gausime atsaką. Žmogus tarsi "užsėja” savo aplinką savo spinduliuojamais biofotonais, kurie turi visą informaciją apie jį. Na, o Gamta nešališkai "registruoja” šių spinduliavimų kokybę – jai visai nesvarbu išorinė žmogaus "pakuotė”, jo diplomai ir regalijos – svarbios tik jo mintys, žodžiai ir veiksmai. Visa tai "užrašoma” ir "įjungiamas” kompensacinis mechanizmas, kuris anksčiau ar vėliau atstato tvarką, o harmonijos ar disharmonijos šaltinis gauna tai, ką pasėjo.

0  
10 Gėlė   (22.11.2013 13:04) [medžiaga]
:)

"Negalima nekęsti žmogaus dėl to, kad jo pažiūros kitokios negu mano. Bet galima kovoti su jo pažiūromis – ir net reikia kovoti, jei jos griauna mūsų pasaulėžiūrą. Štai kame yra tolerancijos esmė. " čia 1930m. mintys:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-08-04-antanas-maceina-dabartiniai-musu-rupesciai/48446

1-10 11-20 21-26
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Lapkritis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 2
Svečių: 2
Vartotojų: 0