Ketvirtadienis, 21.09.2023, 11:41
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Vasaris » 28 » Projektas „Blue Beam“ ir nauja pasaulio tvarka - Autorius: Gintaras Mikšiūnas
21:12
Projektas „Blue Beam“ ir nauja pasaulio tvarka - Autorius: Gintaras Mikšiūnas
Ką sako Siono protokolai?
Iš Protokolo Nr. 10
"Pasaulio caro” paskelbimo valanda. Monarcho pripažinimas gali būti įvykdytas ir ankščiau nei valstybės panaikins konstitucijas (…) Išvargintos anarchijos ir smurto, netekusios gerų valdytojų tautos sušuks: pašalinkit juos ir duokit mums vieną pasaulio karalių, kuris suvienytų mus ir panaikintų peštynes, sienas tarp tikėjimų, valstybių
Iš protokolo Nr. 14
Ateities religija. Kai mes įsikaraliausim, tada nebenorėsim, kad būtų kita religija, kaip tik mūsų viena, su kuria mūsų likimas surištas mūsų išrinkimu ir kuriuo tas pats likimas sujungė su pasaulio likimu. Todėl mes turime sugriauti visus tikėjimus ….
Naujos pasaulio tvarkos 10 įsakymų
JAV, Džordžijos valstijoje stovi paminklas, kuriame akmenyje iškalti 10 naujos pasaulio tvarkos punktų. Paminklą pastatė masonai.


 Čia glaustai pasakyta tai, kas platesnėje versijoje išdėstyta Siono protokoluose:
1. Žmonijos populiacija turi būti 500,000,000 milijonų individų, nes taip bus išlaikyta pusiausvyra su gamta.
2. Kontroliuoti gimstamumą.
3. Suvienyti žmoniją viena nauja kalba.
4. Valdyti geidulius, tikėjimą ir tradicijas.
5. Apsaugoti žmones teisingais įstatymais ir teismais.
6. Leisti tautoms spręsti savo vidaus reikalus, o išorės - sprendžiant pasaulio teisme.
7. Likviduoti nereikšmingus įstatymus ir nereikalingus pareigūnus.
8. Subalansuoti asmenines teises su visuomeninėmis pareigomis.
9. Vertinti tiesą, grožį ir meilę siekiant darnios harmonijos.
10. Nebūti žemės vėžiu ir saugoti gamtą.
„Jums tai patinka, ar ne, bet Mes turime pasaulinę vyriausybę. Klausimas kyla tik toks, ar ji bus įvesta susitarimo, ar užkariavimo būdu”.
Paul Warburg - iliuminatas, bankininkas, sionistų lyderis, Tarptautinių santykių tarybos narys, 1950 m.
„Mes esame didelių persitvarkymų išvakarėse. Mums reikalinga gerai valdoma krizė ir tautos savo noru priims naują pasaulio tvarką”.David Rockeffeler, Tarptautinių santykių tarybos narys, Trišalės komisijos pirmininkas, bankininkas, sionistų lyderis, Bildenbergo klubo narys.
Sunku patikėti, kad žmogaus protas gali sukurti tokius dalykus. Manęs jau nebestebina tas faktas, kad suokalbių teorijos tyrinėtojai dažnai nesugeba žmonėms suprantama kalba išaiškinti, kodėl pasaulio galingieji nuolat vykdo protu nesuvokiamus eksperimentus. Todėl ir kyla mintys, jog tokius dalykus gali kurti ne žemiškas protas, reptilijos žmogaus pavidalu, ateiviai, puolę angelai, galaktikos virusas ir t.t. O gal tai vis dėl to daro žmonės, praradę žmogiškumą dėl nepasotinamo gobšumo, baimės ar valdžios troškulio? O gal tai tik paprasčiausias naujo mokslinės fantastikos filmo siužetas?
„Vienas pirmųjų, kuris atskleidė siaubingą projektą Blue Beam - buvo Kanados žurnalistas Serge Monast. Vėliau jis netikėtai mirė nuo keistos plaučių ligos”. Kitais duomenimis, Serge Monast numirė nuo netikėto širdies smūgio 1996 metų gruodžio 5 d. Bet kokiu atveju - tai tamsi istorija.
Kadangi informacijos viešoje erdvėje nėra per daug o ir esama reguliariai patyliukais išimama, ypatingai iš socialinių tinklų, pabandžiau surinkti tai kas buvo paskelbta ir suguldyti į vieną tekstą. Kai kas gali kartotis, bet tik dėl to, kad informacija paimta iš skirtingų šaltinių. Manau, jog dėl laiko stokos ne viską esu radęs, tai jeigu kas nors dar turite panašios informacijos, išverskite ir įdėkite komentaruose, arba duokite nuorodas. Bendromis pastangomis pasistengsime atkurti vaizdą, juolab, kad laiko ne itin daug.
Nors šia informacija mažai kas tiki, bet vis dėl to turėti arsenale tokius duomenis apie šią beprotybę, reikia. Nes ką gali žinoti, o gal tai teisybė. Juo labiau, kad techniškai visa tai įgyvendinti įmanoma. Pakanka ir žmonių, kurie galėtų ryžtis tokiai liuciferiškai „misijai”.O jeigu ir nieko neįvyks, tai nereiškia, jog pranašai buvo neteisūs. Laikui atskleista tiesa gali koreguoti įvykių eiga ir apsaugoti planetą nuo žiauraus scenarijaus.
Apibendrintai galima pasakyti, kas juodasis „Blue Beam” scenarijus, apie kurį studiją paskelbė žurnalistas Serge Monast, susideda iš kelių dalių, bet pagrindinė razina - antrojo Kristaus atėjimo arba ateivių invazijos inscenizavimas. Viso šio absurdo teatro tikslas - kad kuo daugiau žmonių „paregėtų” ir užsinorėtų naujos pasaulio tvarkos su vienu mesiju-valdovu, vieningais elektroniniais pinigais, vieninga kariuomene ir policija valdžia ir mikroschemomis, įsiūtomis po oda.
Techninės galimybės projektui Blue Beam įgyvendinti šiandien yra puikios. Trimatė, erdvinė, spalvota holografinė projekcija - jau senai atrastas dalykas. Tokias technologijas per pastaruosius 10-15 metų, ypatingai išpuoselėjo japonai. Jau ir šiandien įvairių televizijos šou metu prie vieno stalo gali sėdėti žmonės, arba vienoje scenoje dainuoti artistai, kurie iš tikrųjų filmuojami skirtingose pasaulio vietose. Realiai ant scenos žmogaus nėra, bet tam tikra tvarka sufokusuoti lazerio spinduliai publikos akyse gali atrodyti kaip gyvas, tikras dainuojantis žmogus scenoje. Tačiau realiai to žmogaus ten nėra. Tokiu pačiu principu lazerio spinduliai gali būti suprojektuoti ir iš palydovų į bet kokią planetos vietą. Jeigu staiga milijardai žmonių vieną rytą atsidarę langus, ir pakėlę į dangų akis, pamato Jėzų, Mozę, Budą ar dar kokį nors „kulto objektą”, jie, žinoma, negali tuo patikėti. O jeigu ta „galva danguje” dar ir kalba, kiekvienam asmeniškai, netgi suprantama kalba, įspūdis gali būti toks stiprus, jog radikaliai gali pakeisti stebinčiojo psichiką? Įsivaizduokime, jog pamatę tokią „grožybę” žmonės puola į ekstazę, nes pranašystės apie antrąjį atėjimą ir 2012 metus, stebuklingai pildosi. O jeigu ta galva danguje pasako” „ej, žmonės, jūs ne taip viską supratot, jums 2 tūkstančius metų visi melavo. Jėzus tėra tik ateivis iš kosmoso, o jūs visi - antrarūšiai. O tikras jūsų dievas juk yra Liuciferis-rytinė žvaigždė, skaisčioji saulutė.


 Jis irgi iš kosmoso, bet jis geras, nes jumis rūpinasi, jis panaikins chaosą ir betvarkę, susodins žulikus į kalėjimus ir visiems duos darbo, duonos ir žaidimų, galėsite tenkinti savo norus, kiek pajėgsite, nes nuodėmė jau negalioja”.
Visa tai skamba kaip visiškas absurdas ir atrodo, jog toks planas urmu praplauti žmonėms smegenis nerealus ir kvailas.
Bet palaukit, nedarykim išankstinių išvadų, tegul, pradžiai Serge Monast informacija paguli smegenyse. Stebėkime įvykius pasaulyje, gal vėliau ims kažkas aiškėti.
Šio spektaklio, apie kurį kalba Serge Monast, tikslas - mobilizuoti žmonių protus naujo pavojaus, bėdos, ar globalinės agresijos akivaizdoje ir sukurti vieningą pasaulio super valstybę. Nors žurnalistas savo studiją rengė prieš 15 metų, šiandien mes galime pastebėti daug ženklų, jog toks scenarijus pildosi. Europos sąjunga išsiplėtė, rengiamasi Meksikos, JAV ir Kanados sąjungai, Azijos ir Afrikos šalys taip pat vienijasi į bendras ekonomines erdves. Ekonominė krizė, gamtos stichijos, žemės drebėjimai, epidemijos, kryžių nukabinėjimas mokyklose - kiekvieną dieną apie tai galime perskaityti pirmuose laikraščių puslapiuose. O dar tas keistas, paslaptingas žuvų ir paukščių kritimas visame pasaulyje, potvyniai Australijoje ir Brazilijoje. Ir galima pamatyti, jog visos biblijinės pranašystės apie pasaulio pabaigą pamažu pildosi. Ir per artimiausius du-tris metus pamatysime dar daugiau reiškinių. Tik nepatingėkime pakelti akis į dangų.
Tam, kad atsirastų nauja, naujos eros religija - su vienu vieninteliu valdovu ir dievu, būtina kaip reikiant praplauti žmonėms smegenis globaliniu mastu. Tuomet sukurtos naujos taisyklės ir ritualai bus privalomi visiems. Niekas neabejos, kad jie primesti dirbtinai. Ir bus nauji vadovai, nauji dvasiniai lyderiai, kurie visada žinos, kaip turi būti iš tikrųjų, o žmonės galės tik spėlioti kaip reikia teisingai gyventi ir niekad neatspės, nes kokie žmogiški supratimai apie teisingumą, teisę, moralę nebegalios. Žmonės užsinorės naujos pasaulio tvarkos patys, iš baimės ir nevilties, nereikės net agituoti. Tam egzistuoja chaoso valdymo teorija, kai pirma dirbtinai sukuriama betvarkė, o po to neva pasiūloma išeitis - ateina gelbėtojas ir įvedama nauja tvarka, rodant pirštu į tariamus objektyvius socialinių procesų dėsningumus arba mirtiną grėsmę iš kosmoso. Jeigu nori išvengti grėsmės, pritark naujai tvarkai. Jei nenorėsi būti solidarus su pavojuje atsidūrusia pasaulio bendruomene, būsi priverstas, arba sunaikintas.
Jei Blue Beam beprotybė su visa numatoma apimtimi iš tikrųjų bus įgyvendinta, nors tuo aš asmeniškai nelabai tikiu, tai didžiąją dalį žmonijos iš karto galima būtų guldyti į psichoneurologines klinikas. Planeta bus didelė psichiatrijos ligoninė, kurioje daktarų, slaugių ir tramdytojų vaidmenį vaidins kariuomenė ir policija. Medicina vėl turės ką veikti.
Viename iš etapų planuojama sukurti masinę iliuziją, kad Dievas kalba su žmonėmis. Vėliau, siekiant sustiprinti totalinį zombinimo efektą, bus pasitelktas šiuolaikinis elektromagnetinis ginklas. Šiandien niekas negali pasakyti, kiek aplink žemę skraido palydovų ir ką jie ten veikia. Specialistai mano, jog nemažas palydovų tinklas (gal apie 100) per paskutinius 10 metų sudaro galingą ryšio tinką. Sąmokslo teoretikas, buvęs aktorius ir gubernatorius Jesse Venture sako, kad tokių prietaisų kaip Aliaskoje stovinčio HAARP ir palydovų tinklo pagalba jau dabar galima valdyti žmogaus protus, sukelti klimatines katastrofas, purpurines ar rožines revoliucijas valstybėse, kurios nepalankios ar neįtinka globaliniam elitui.


Kas yra HAARP - žiūrėti Jesse Venture filmą, visas dalis: http://www.youtube.com/watch?v=uZOt29NR0FY
IŠ Serge Monast publikacijų
NASA Blue Beam Projektą sudaro keli skirtingi veiksmai, siekiant įdiegti naujojo amžiaus religiją su Antichristu (žiūrėkite vieno dolerio kupiūrą). Turime prisiminti, kad nauja amžiaus religija yra naujos pasaulio valdžios pagrindas, be kurios tiesioginė vieno asmens diktatūra yra visiškai neįmanoma. Aš kartoju, kad be universalaus tikėjimo, t.y. naujojo amžiaus religijos, siekiant sėkmės naujos pasaulio tvarkos statyboje, bus neįmanoma! Štai kodėl "Blue Beam” projektas yra toks svarbus jiems, būtent todėl jis iki šiol (iki 1996 m.) buvo griežtai užslaptintas.
Pirmasis žingsnis yra susijęs su archeologiniais dalykais. Planetą turi supurtyti žemės drebėjimai, įvairios gamtos stichijos ir anomalijos, kad žmonės matytų, jog pranašystės pildosi. Po to „mokslininkai” atras naujų artefaktų, kurie galutinai paaiškins visiems žmonėms, jog buvo padaryta klaida tikėjimo doktrinose, kuriomis remiasi visos pagrindinės religijos. Klastotės bus naudojamos tautoms įtikinti, kad jų religiniai mokymai buvo nesuprasti ir neteisingai interpretuoti. Psichologinis pasirengimas prasidėjo. 2001 m. buvo parodyti filmai: „Space Oddessy;” „StarTrek”, "Žvaigždžių karai” ir daug kitų. Visa šie filmai - apie invazijas iš kosmoso. Žmonės esą bus raginami susivienyti, kovoje su įsibrovėliais. Paskutinis filmas ", Jurrassic parke”, susijęs su evoliucijos teorijos ir teigia, Dievo žodžiai yra melas.
Svarbu suprasti tai, jog pirmas žingsnis yra tai, kad šie žemės drebėjimai (ar kitokios stichinės nelaimės) bus skirtingose pasaulio dalyse. Po to mokslas ir ypatingai archeologijos mokslas, nurodys, kad po žemės drebėjimų pavyko atrasti naujus archeologinius duomenis, kurie bus naudojami siekiant diskredituoti visas pagrindines religines doktrinas.
Tai yra pirma plano dalis, bet tai, ką jie nori padaryti toliau, gali sunaikinti planetą. Krikščionių ir musulmonų religijos praras ideologinį pagrindą. Gali staiga paaiškėti, jog pranašams kalbėjo ne Dievas, bet kokie nors ateiviai. Juk tame dalis tiesos yra. Norėdami tai padaryti, jie turi rasti tam tikrų klaidingų "įrodymų” iš praeities. Taigi neva bus įrodyta, kad religijos buvo klaidingai ir neteisingai suprastos, todėl ir kyla karai brolis prieš brolį.
Antrasis žingsnis yra susijęs su gigantišku "kosmoso šou” su optinių hologramų ir garso-lazerio projekcijomis danguje. Keliose pasaulio vietose bus rodomi holografiniai vaizdai debesyse, pagal regionuose dominuojančią religiją. Danguje pasirodys Dievai, skambės balsai, kurie kalbės visomis kalbomis.
Norint suprasti, ar tai tiesa, mes buvome priversti studijuoti įvairių slaptųjų tarnybų duomenis, surinktus per pastaruosius 25 metų. Taip pat remiamasi tyrimais, apie žmogaus anatomiją, elektromechaninę sudėtį, smegenų veiklą, jų chemines ir biologinės savybes.
Dar SSSR laikais, o taip pat ir JAV, Vakarų Europoje, Kinijoje buvo atliekami eksperimentai, kuomet į kompiuterius buvo buvo suvesdamos visos žmonių kalbos, kultūra. Tokiu būdu buvo išvesti keli pagrindiniai simboliai ir vertybės, kurios svarbios žmonėms. Taip pat naudojamos sovietų technologijos, kurios padeda įpiršti žmogui naujas mintis per atstumą, pavyzdžiui apie norą atlikti vieną ar kitą veiksmą.
Kosmose matysime holografinius vaizdus. Maždaug apie 60 km virš žemės. Tokius bandymus žmonės mato jau šiandien ir jie vadinami NSO.
Šių sąmoningai surežisuotų renginių metu bus pasauliui parodytas naujas "Kristus”, naujas mesijas, Matreya, apie kurį pranašavo teosofai Blavatskaja, Beili, Rerichas ir kiti. Mesijas reikalaus nedelsiant įgyvendinti naują pasaulio religiją. Pasaulio žmonės net neįtars, kad jiems meluojama. Net ir labiausiai išsilavinę žmonės bus apgauti. Projektą planuojama ištobulinti iki tokio lygio, kad galima būtų į ekstazę įvesti didžiulį skaičių žmonių. Nes tai ką jie pamatys, niekada nebus regėję anksčiau ir tai labai stipriai sukrės sąmonę.
Blue Beam Projektas - tai bandymas "praktikoje” įgyvendinti senas pranašystės, kurios numatytos prieš 2000 metų.
Susidarys keli holografiniai vaizdai skirtingose pasaulio dalyse. Virš kiekvienos valstybės tas vaizdas ne tik „kabės” ore, bet ir "kalbės” ta kalba, kurią supranta žmonės. Nei viena žemės vieta nebus apsaugota nuo tokio vaizdo. Tobula kompiuterinė animacija, garsas atrodys kylantis iš giliai kosmoso erdvės, įtikinės siekti naujos pasaulio tvarkos ir naujo mesijo. Tada gali pasirodyti Jėzus, Mahometas, Buda, Krišna, ir t.t, kurie taip pat stengsis "paaiškinti”, kad anksčiau ženklai buvo neteisingai interpretuoti, o religijos - klaidingos, kad yra tik vienas Dievas. Šitas vienas Dievas bus iš tikrųjų bus anti-kristas, kuris taip pat pasirodys ir paaiškins, kad įvairūs raštai buvo nesuprasti ir klaidingai išaiškinti, ir, kad senosios religijos yra atsakingos už karą brolis prieš brolį, ir tauta prieš tautą. Todėl esą senosios religijos turi būti panaikintos kad kelią į naują amžių prasiskintų naujojo pasaulio religiją, su vienu dievu Antichrist.. Žinoma, jie nevadins jo tiesiogiai šituo vardu, jie vadins jį kaip nors kitaip, patraukliai, kad žmonėms neliktų atmetimo reakcija.


Žinoma, tai bus puikiai surežisuota klastotė. Numatytas vadinamųjų "religinių fanatikų” maištas, kuris bus nuslopintas pačių sąmoningų žmonių rankomis ir kariuomenės. Tam rengiamas platus koncentracijos stovyklų ir kalėjimų tinklas. (Šiandien pakankamai duomenų, jog kitamaniams ruošiami kalėjimai ir perauklėjimo stovyklos, ypač po 9/11-aut.).
Jungtinės Tautos net ir dabar planuoja panaudoti Beethovan’s "Daina džiaugsmui” kaip himną naujos religijos įvedimui į naują amžių visame pasaulyje. Kartu su tuo bus naudojama elektromagnetinė spinduliuotė ir hipnozė. Idėja apie naują pasaulio tvarką žmogui gims savaime, lyg tai būtų jo asmeninė mintis, kylanti giliai iš vidaus, nes aplink dėl stichinių nelaimių, ekonominės krizės ir karinių konfliktų tvyraus chaosas ir smurtas. Tam bus naudojami modernūs įtikinėjimo būdai. Subjektas asmeniškai girdės Dievo nurodymus savo smegenų viduje.
Manau, kad tai yra įmanoma, kad asmenys, kurie ne iš blogos valios sukūrė šią mega-proto kontrolės programą, galėtų parduoti programinę įrangą organizacijai ir nežinoti, kad klientas gali naudotis šia programa siekiant pavergti visą žmoniją. Blue Beam Projekto metu telepatiškai ir elektroniniu būdu elektromagnetinės bangos pasieks kiekvieną asmenį. Tai įtikins kiekvieną individą, kad Dievas kalbėjo jiems giliai iš sielos.
Pagal naujausią technologiją žmogaus ryšys su palydovu gali būti abipusis. Kompiuteriai gali ne tik perduoti į smegenis reikalingą informaciją, bet ir įrašyti tavo prisiminimus. Tokiu būdu jie galės kontroliuoti kiekvieną žmogų, nepriklausomai nuo jo kalbos ar kultūros.
1991 m. sausį, Arizonos universitetas surengė konferenciją "NATO Advanced Research Workshop” apie biologinių gyvių kontrolę, naudojant elektromagnetine spinduliuotę. Ką tai reiškia? It means this: We refer to one paper that was delivered at the conference which stands out for its different attitude towards the development under discussion at that time. Mes kreipiamės su dokumentu, kuriame buvo išsakytas nuogąstavimas apie galimą piktnaudžiavimą mokslinių tyrimų rezultatais.
Išvados, nurodė, kad Jungtinės Valstijos jau parengė ryšių įrangą, kuri gali padėti akliesiems matyti, o kurtiesiems girdėti. Speciali įranga elektromagnetinių spindulių pagalba gali padėti žmonėms, sergantiems nepagydoma liga, nes gali numalšinti skausmą, be chirurginės operacijos, be narkozės atlikti sudėtingas operacijas. Aš kalbu ne apie moksline fantastika. Ši ryšio įranga padeda visiškai naujais būdais žvelgti į žmogaus smegenis ir nervų-raumenų sistemą. Tokia įranga jau veikia Centrinėje žvalgybos valdyboje (CŽV), ir Federaliniame Tyrimų Biure, Rusijoje, Kinijoje ir daug kur pasaulyje. Tokia įranga daugelį metų yra pagrindinis vidaus politinės darbotvarkės klausimas, siekiant įvesti naują pasaulio tvarką.Jau dabar JAV, tokia nauja ryšio įranga naudojama kankinimo ir nužudymo tikslais slaptuose CŽV kalėjimuose. Taip pat buvo užfiksuotos seriją keistų savižudybių britų kariškių kompiuterių specialistų tarpe. Visi jie turėjo tam tikrą ryšį su Jungtinių Amerikos Valstijų karinio jūrų laivyno slaptais projektais. Surinkti duomenys rodo, kad vyriausybinės agentūros ir korporacijos, kurios įgyvendina tokius projektus, siekiant įvesti naują pasaulio tvarką, ir toliau yra pasirengę skatinti priemones, kurios padės jiems siekti savo tikslo - pilnos socialinės kontrolės. Tačiau valdžia visuomet turės argumentą, kodėl ji taip daro. Ji esą nori įgyvendinti drastiškas teisėsaugos priemones pasaugant visuomenę (nuo tariamo terorizmo, klimato kaitos, epidemijų ir t.t..-aut). Baimė visada buvo naudojama kaip elito ginklas, siekiant kontroliuoti ir pavergti mases.
„International Free Press Network” - nėra religinė ar politinė organizacija. Tai nepriklausoma agentūra, vykdanti įvairius tyrimus. Mes specializuojamės ataskaitų ir filmuotos medžiagos kūrimu, siekdami žmonėms paaiškinti, kas gi yra ta naujoji pasaulio tvarka.
Mūsų tikslas - padėti žmonėms suprasti, kad nauja pasaulio tvarka nėra išsvajotasis rojus ir ne sąmokslo teoretikų paranoja. Tai realus satanistinis projektas, kuris tikrai egzistuoja. Koks gi jo tikslas? Tai siekis sugriauti tradicines religijas, ypatingai krikščionybę ir jas pakeisti viena religija, kuri remiasi nusilenkimu vienam vieninteliam dievui-žmogui. Taip pat siekiama atšaukti tradicinės šeimos institutą ir pakeisti jį civilinėmis santuokomis, sukurti vieningą kariuomenę ir represines pajėgas, likviduoti popierinius pinigus, įvesti vieną vyriausybę visame pasaulyje. Jie siekia sunaikinti bet kokią laisvos kūrybos formą. Sąmokslininkai siekia, kad žmogus neturėtų jokių galimybių pasirinkti, išskyrus vieną vienintelę alternatyvą - gyventi valstybėje, kurią valdo viena karinė jėga, kuri užtikrina „teisingumą” ir „saugumą”. Valstybėje, kurioje egzistuoja vieninga komercinė teisė, verčianti žmones gyventi griežtai reglamentuotame ir kontroliuojamame pasaulyje, primetant melagingą dvasingumą ir naują pasaulio kultūrą.
Pirmas žingsnis, kurį jie yra numatę, tai visų religinių tradicijų diskreditacija ir peržiūrėjimas. Planuojama sukelti dirbtinius žemės drebėjimus, liūtis ir potvynius teritorijose, kuriose, kaip tikėtina, yra svarbūs kultūriniai ir religiniai duomenys. Jie tuo pačiu stengsis atsikratyti jau esamų įrodymų ir sukurti vietoj jų klastotes. Taip jau ne kartą istorijoje buvo. Į šį globalų projektą įtraukti ne tik mokslininkai ir politikai. Į pasaulinio elito „sudėtį” įeina režisieriai, kurie pajėgūs danguje sukurti įtikinamus reginius. Į pasaulio vyriausybės sudėtį įeina ir kai kurie religiniai lyderiai, kurie jau yra atidirbę naujos vieningos pasaulio religijos „koncepciją”.
Bus panaudotos pačios perspektyviausios technologijos, patys gabiausi kūrėjai ir meistrai, pačios įtakingiausios asmenybės ir patys didžiausi finansai. Taigi, visai netolimoje ateityje mes galime tapti stebuklų danguje liudytojais. Mums pasirodys šventieji, o gal ir pats Kristus. Mes galime taip pat pamatyti dideles skraidančias lėkštes, išlipančius iš jų humanoidus. Tačiau iki to momento mes būsime ilgai ir kruopščiai ruošiami.
Ištraukos iš įvairių filmų ir straipsnių internete
1994 metais Kanados žurnalistas Serge Monast parašė išsamią ir gerai dokumentuotą studiją, su visais įrpdymais ir net Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) dokumentais, apie NASA projektą Blue Beam. Štai keli pagrindiniai šokiruojantys šio darbo punktai.
* panaikinti neva klaidingus žmonijos religinius įsitikinimus atrandant naujus archeologinius atradimus, tokius, kaip „Jėzaus sarkofagas”.
* Milžiniško dydžio holografinių mistifikacijų organizavimas, kurio metu bus imituojamas naujo mesijo atėjimas.
* Žemo dažinio elektromagnetinių ryšio priemonių naudojimas, siekiant kontroliuoti žmonių protus.
Visas šis planas parengtas ir pamažu įgyvendinamas tam, kad pasaulyje atsirastų dingstis įvesti naują pasaulio tvarką ir naują religiją.
Pagal ilgąjį scenarijų planuojama apie 2020-2025 metus įvesti vieningą vyriausybę, kuri užtikrins neva taiką ir gerovę visame pasaulyje. Pagal greitąjį scenarijų, nauja pasaulio tvarka turi būti įvesta jau 2012 metais. Nes 2012 metų gruodžio 21 diena yra pakankamai išpopuliarinta ir daugelis žmonių su tuo sieja savo viltis, kad pasaulis pats geresnis, kad jis pereis į naują realybę, naują erą
Kanados žurnalistas ir nepriklausomos naujienų agentūros „International Free Press Network įkūrėjas Serge Monast” taip pat žinomas kaip daugelio knygų ir publikacijų autorius naujos pasaulio tvarkos tema. Jis mirė gana keistomis aplinkybėmis. Jau 1996 metais jis viename iš savo interviu paskelbė, jog jam ne kartą grasino įvairaus rango valdžios atstovai, įskaitant Vatikano dvasininkus ir Kanados ministrą pirmininką. Grįžusį namo po šio interviu, artimieji rado mirusį nuo širdies smūgio, nors jis niekada nesiskundė širdies, kraujagyslių ar plaučių ligomis. Po kurio laiko dar vienas žurnalistas iš Serge Monast komandos taip pat mirė mįslingomis aplinkybėmis. Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, jog jauną vaikiną taip pat ištiko širdies smūgis. Vėliau paslaptingi širdies smūgiai ištiko dar kelis kolegas kurie vienaip ar kitaip buvo prisidėję prie paslaptingojo projekto paviešinimo darbų.
Tirdamas Blue Beam projektą Serge Monast naudojo tik originalius, patikimus, patikrintus dokumentus, todėl duomenys, kuriuos pateikia šis nepriklausomas tyrėjas, tikrai patikimi.
Serge Monast rašė, jog labai įdomi technologija. Ir žinoma, jai atsirastų pritaikymo galimybės buityje, medicinoje, pramonėje. Tačiau įsivaizduokite, kokias galimybes tokia technika suteikia, pavyzdžiui, pramogų ar azartinių lošimų industrijoje?
Šiuo požiūriu, jau senokai egzistuoja įdomios prognozės, susijusios su Blue Beam projektu, kuris savo šaknimis siejamas ir su kitais slaptais projektais „Montawk” ir „Filadelfijos eksperimentas”.
Blue Beam projektui naudojamas didelis kiekis per pastaruosius 10-20 metų į orbitą paleistų žemės palydovų. SGI (strateginės gynybos iniciatyvos) programa Ronaldo Reigeno prezidentavimo laikais nebuvo visiškai palaidota. Ir dabar ši įranga gali sukurti bet kokį holografinį spektaklį, bet kurioje pasaulio vietoje.
Koks gi to spektaklio siužetas - yra aišku. Galima inscenizuoti bet ką nuo ateivių, lėkščių, iki mesijo atėjimo. Mūsų akyse gali būti praktikoje įgyvendinamos įvairios juslinių malonumų technologijos, pasiekiančios įvairius dirgiklius: garso (dažiniai ELF, VLF, LF), optiniai (holofrafiniai vaizdiniai danguje). Taip pat gali būti panaudojamas ultragarsas ir, kas yra svarbiausia, įvairūs mentaliniai dirgikliai. Egzistuoja EM bangų diapazonas, kuris veikia tiesiogiai žmogaus smegenis.
(Galinos Cariovos filme „HAARP Klimatinis ginklas” išsiaiškinama, kad tokiu įtikinimo instrumentu gali būti paprastas mobilusis telefonas. Per jį, tiesiogiai į smegenis gali „patekti” informacija, kurią paprastai normalaus žmogaus proto filtras atmeta. Tokiam žmogui atrodo, kad šovė į galvą mintis, o iš tikrųjų ta mintis į galvą gali patekti mobiliojo ryšio operatoriaus pagalba-aut).
Kaip jau minėjome, scenarijų sudaro keli etapai. Pagrindinė plano razina - technologinis „antrojo mesijo” atėjimo imitavimas. Šito šou tikslas - kad kuo daugiau žmonių „praregėtų”, sužaidžiant žemės gyventojų jausmais ir protais. Toks paradigmų pasikeitimas esą reikalingas tam, kad žmonės priimtų naują pasaulio tvarką kaip išpranašautą dangaus karalystę.
Jūs tikriausiai negalėjote nepastebėti, kaip tam tikri būsimų įvykių „kodai” pastaruoju metu reguliariai rodomi naujuose Hollywoodo filmuose, jų reklamoje, šou versle. Vienas iš paskutiniųjų pavyzdžių. Jungtinėje Karalystėje startavo naujas TV projektas „V”, kuriame imituojamas ateivių išsilaipinimas žemėje. Ten vaizduojami reptilijos-žmonės, kurie slepiasi po taikos nešėjų ir gelbėtojų kaukėmis. Visi tie ne žemiški personažai kuriami techninių priemonių - hologramų pagalba.
Dar kartą apie visas stadijas
A) Klimatiniai, kataklizmai ir jų fone naujų archeologinių „artefaktų” atardimas ir pilnas archeologinių duomenų apie žmogaus kilmę ir evoliuciją peržiūrėjimas. Bus „paskelbti” ir seniau „įslaptinti”, ir naujai „atrasti”, tačiau falsifikuoti duomenys apie tai, kad žmogus - aukštesniojo proto, kokių nors ateivių sukurtas produktas - vergas. Žmogus bus kviečiamas susitaikyti su likimu ir priimti „yra kaip yra”, nes esą visais amžiais žmogus ir buvo tik vergas, tačiau apie tai kartais pamiršdavo. Šioje projekto dalyje bus siekiama įtikinti žmones, kad išsigelbėjimas yra, o jį atneš naujas mesijas, kuris iš esmės bus antichristas.
B) Milžiniškas kosminis šou, naudojant trimatę hologramą su garso takeliu. Projektas HAARP - taip pat yra šio spektaklio techninė dalis. Visose pasaulio šalyse žmonės pamatys dievų galvas danguje, priklausomai nuo to, kokia religija joje dominuoja. Vėliau pasirodys lazerių projekcijose naujai iškeptas dievas, kuris kalbės visomis kalbomis. Tokio reginio priblokštos minios žmonių gaus ilgai lauktą žinią, jog pranašystės pildosi. Žmonės staiga gaus įtikinamus pranašysčių paaiškinimus, jog prasideda vadinamasis „Išėjimas” arba „Žmonijos išgelbėjimas”. Tai pats gudriausias ir pats ryškiausias etapas. Be to, jo aprašymas panašus į paklaikusių režisierių mokslinę fantastiką, todėl, kaip sako Serge Monast, net neverta visus scenarijus vardinti, vien tam, kad neprarasti „blaivaus proto”. Tačiau pažiūrėkime, kiek mokslinės fantastikos dabar jau tapo realybe.
C) Šiame etape bus naudojami kosminės ir antgamtinės manifestacijos, kurios gali būti modeliuojamos ir projektuojamos elektroninėmis priemonėmis. Apie tai yra kelių rūšių informacija. Žmonėms bus masiškai praplautos smegenys, jog į žemę ketina įsiveržti ateiviai. Tai paskatintų žmones labai radikaliems veiksmams. Kiltų ekstremizmo, radikalizmo banga, terorizmas ir kitokios kraštutinės agresijos formos. Palaukus, kol emocijos tam tikru laipsniu įkais, žmonėms bus pasiūlytas greito išsigelbėjimo scenarijus. Jį paskelbs naujas mesijas. Apie tokio gelbėjimo mechanizmą, galima tik spėlioti.
D) Paskutinis Blue Beam projekto žingsnis - įvesti visos planetos kontrolę. Greičiausiai tai bus organizuota imituojant ateivių invaziją į žemę, didžiausiuose mistuose. Iki to laiko, šalys, kurios turi branduolinį ginklą bus nuginkluotos.
Graikų ezoterikas Georgas Kavassilas, gebantis „matyti” ateitį, susipažinęs su informacija apie Blue Beam, pavyzdžiui, mano, kad žmonėms bus pasiūlyta „palikti žemę”, tam, kad „iškeliauti” į labiau šviesius pasaulius. Tačiau tame ir slypi apgaulė, nes žmonės, kurie apsispręs „palikti planetą” atsidurs ne išsvajotame rojuje „kitoje planetoje”, bet naujame kalėjime, kuriame turės vergauti tiems patiems „šeimininkams”.
Bet išvakarėse viso to, pasak Georgo Kavassilas’o, žmonės patirs įvairiausius paranormalius reiškinius, kurie iš esmės bus ne normalūs, o elektroninės infrstruktūros sukelti. Žmonėms gali staiga vizualizuotis tai, apie ką jie galvoja, viskas, kas tik yra žmonijos kolektyviniame informaciniame lauke. Žmonėms tikrai atrodys, jog atsivėrė „trečioji akis” ir gebėjimai akimirksniu materializuoti išsvajotus daiktus. Gali prieš akis atsirasti vaiduokliai, pabaisos, dvasios ir t.t. Kitaip tariant, vyks masinis žmonių mulkinimas iššaukiant tiek kolektyvines, tiek asmenines iliuzijas.
Reiktų pabrėžti, kad ateivių atakų tema pastaruoju metu ypatingai mėgstama Hollywoodo filmuose. Atseit po ateivių invazijos, visos pasaulio šalys pradės glaudžiau bendradarbiauti, spręsdamos apsaugos klausimus (Pavyzdžiui, dabar verčiamos bendradarbiauti sprendžiant taraimą klimato atšilimo problemą ir kovą su terorizmu-aut).
Tačiau visos valstybių pastangos taps beviltiškomis. Ir kai padėtis taps itin kritiška, atsiras gelbėtojas. Tokiais filmais programuojamas naujas žmonių mąstymas. Mes jau mokomi bijoti ateivių. Mus ruošia šiai jokios pergalės neatnešančiai kovai ir gelbėtojo laukimui, kuris nugalėtų įsibrovėlius. Visa tai ne kas kita, o schema, kaip vykdomi protų kontrolės eksperimentai. Ateiviai, čia gali būti tik metafora, svarbu suprasti pačia schemą, kaip veikia šis beprotiškas kontrolės instrumentas. Žmonėms rodomas baubas, kurio objektyviai įveikti neįmanoma, o vėliau atsiranda gelbėtojas, kuris išsprendžia visas problemas, tačiau jis užsibūna ilgam, nes problemos nepasiduoda sprendžiamos taip greitai, kaip nori visuomenė.
Prieš pat gelbėtojo atėjimą bus sunaikinta bet kokia opozicija naujai pasaulio tvarkai. Tuo tikslu bus pastatytos modernios koncentracijos stovyklos ir kalėjimai. (Šiandien mes matome, kad ne tik JAV bet ir Lietuvoje steigiami slapti CŽV kalėjimai-aut).
Specialiai generuojamos elektromagnetinės bangos bus perduodamos šviesolaidžiais, per kabelinės televizijos tinklus, telefonus. Iki 2012 metų šviesolaidžiai pasieks atokiausią kampelį, o skaitmeninė televizija bus privaloma, nes analoginis signalas bus galutinai išjungtas. Būtina prisiminti ir mikroschemas, kurios bus implantuojamos žmonėms į rankas. Bet koks prietaisas, kuris sukonstruotas priimti ir perduoti bangas, taps mirtinų transliacijų instrumentu. Per juos bus perduodama informacija, kuri kels savižudybių, prievartos ir beprotybės bangas.
Kada tiksliai jie galutinai įgyvendinti šį klaikų planą? Manoma, kad kai tik baigsis ekonominė krizė, kuri galutinai išsekins valstybių biudžetus, kai dideli mokesčiai ir specialiai didinamos energetinių išteklių ir maisto produktų kainos nuskurdins didesnę dalį gyventojų. Vėliau bus sukeltas trečias pasaulinis karas su islamu, kaip to norėjo masonų dievas Albert Pike. Tada bus įvesta vieninga elektroninė pinigų sistema. Ja galės naudotis tik tie žmonės, kuri turės įmplantuotas mikroschemas. Jos tarnaus ne tik kaip identifinacinis ar mokėjimų instrumentas, bet kaip ginklas. Kiekvieną nepaklusnų žmogų galima bus sunaikinti, nes per mikroschema galima iššaukti ligas ir mirtis. O vėliau - viskas pagal planą: kariniai konfliktai, gamtos katastrofos, masinės savižudybės, beprotybė, o čia dar ir ateivių invazija. Po tokių kataklizmų žmonės tiesiog melsis, kad ateitų gelbėtojas. Jis, žinoma, ateis ir įves taiką. Jis jis bus Antichristas-Dajjal.
Alex’o Jones kanalas Infowars.com, kurio auditorija šiandien kelis kartus viršija oficialius informacinius kanalus, nesenai rašė, kad dar 1997 metais JAV gynybos ministras William Cohen kalbėjo, kad „teroristai gali panaudoti ekologinį ginklą”. Esą toks ginklas bus elektromagnetinis, tam, kad galima būtų iššaukti žemės drebėjimus. Toliau straipsnio autorius išvardino ginklus, kuriuos vyriausybės naudoja prieš savo piliečius. Alex Jones filmuose „Endgeme” ir „Fall of Rebublic” kaltinama JAV vyriausybė, kuri nuolat išbando naujo ginklo rūšis savo piliečių atžvilgiu. Tam tikslui naudojamas fluoro junginiais apnuodytas geriamas vanduo, GMO, vakcinos, chemikalų purškimas iš lėktuvų (chemtrails), HAARP sukeltos stichinės nelaimės, šeimos planavimo ir kitokie modernios eugenikos projektai, padedantys mažinti gimstamumą ir populiaciją. Tokio „karo” prie žmogų tikslas - sumažinti 80 proc. gyventojų skaičių.
Ir tik tie, kurie atsilaikys prieš tokią ataką ir nepasiduos iliuzijoms, sulauks svarbiausio įvykio.
Ar yra išeitis? Ar yra kokie nors orientyrai bandant susivokti, kas iš tiesų vyksta, kai elitas tiesiog kraustosi iš proto, norėdamas bet kokia kaina įvesti globalią diktatūrą? Yra. Išeitis slypi kiekvieno žmogaus viduje.
Išsigelbėti gali arba visiški agnostikai, arba giliai širdimi tikintys, žinantys ir suvokiantys sielos ir proto darbo principus. Viskas išplaukia iš pagrindinės paradigmos - išorinis pasaulis nėra pirminis mano atžvilgiu. Bet koks išorinis dievas yra tik stabas, proto sukurta iškamša. Būtina ieškoti tiesioginio ryšio su Kūrėju, per save apeinant ratu bet kokias istoriškai susiklosčiusias bažnyčias ar naujos eros judėjimus, nes mes visi ir esame Jis-Tėvas.
Tad jokio išorinio gelbėtojo mums nereikia.
Vis dėl to informacija apie projektą Blue Beam (BB) iš manęs pareikalavo daug energijos. Rašyti tokius dalykus (nors 70 proc. tai buvo vertimai) yra be galo sunku. Sutinku su ta nuomone, kad koncentruotis per daug į blogį nėra sveika, tai pajaučiau savo kailiu. Tačiau, kita vertus, mastyti ir matyti tik pozityvią gyvenimo puse yra pernelyg lengva ir neatsakinga. Taigi bandau matyti abi puses.
Čia yra daugumos žmonių problema - nematyti ir nesidomėti tai kas yra nemalonu bei slėptis tik vienoje iš pusių. Tada ir numirti lengviau, kai nežinai viso ko priežasčių ir pasekmių spektro, kuris kartais būna bauginantis, nei džiuginantis. Taigi, jeigu aš neišmoksiu vienodai blaiviai, šaltai ir objektyviai vertinti blogio, bus sunku priimti pamokas, kurias šiandien kaip niekad intensyviai pateikia gyvenimas. Bet tai ne aksioma. Kiekvienam yra savo. Tiesiog nieko neįpareigojančiai bandau perteikti savo asmeninę patirtį.
Tas projektas Blue Beam, globalinis atichristo diktatūros scenarijus, nauja pasaulio tvarka bei panašios globalistų niekšybės yra tik maži karoliukai dideliame biseryje. Tai tik nedidelis žingsnis didelėje šachmatų partijoje. Jeigu žiūrėti tik į šį projektą tiesiogiai, ne filosofiškai, žinoma, atrodo absurdiška ir baisu. Tačiau reiktų pažvelgti į bendrą vaizdą, kas gi iš tikrųjų čia vyksta tame Visatos kampelyje, t.y. Žemėje.
Visa Saulės sistema priartėjo prie taško, kuriame jau nebegali sukristi į vieną krūvą daug negatyvių aplinkybių. Naujų, trasformuojančių energijų akivaizdoje žmogaus sąmonė baigia atrakinti paskutinius portalus perėjimui į penktą, o kartu ir į šeštą vibracijų lygmenį. Aš nemoku tų vibracinių lygmenų išmatuoti, todėl šį terminą skolinuosi iš New Age žodyno. Bet iš kvantinės teorijos žinau, jog tie lygmenys realūs, kaip ir mūsų apčiuopiamas pasaulis. Apie tai ne kartą rašiau, todėl nesustosiu.
Ir kuo labiau šis laisvėjimo bei sąmonės prabudimo procesas intensyvės, tuo daugiau sulauksime ne tik planų, bet ir žiaurių bandymų įvesti totalinę kontrolę bei naują pasaulio tvarką. Šie procesai nėra atsiejami vienas nuo kito. BB ir NWO yra geriausias naujų vibracijų keliamų sąmonės pasikeitinų indikatorius. Nors situacija dabar, iš pirmo žvilgsnio atrodo dramatiškesnė, tačiau geresnė nei anksčiau. Priešas atidengia visas savo kortas ir pradėjo veikti atvirai. Ir elito desperatiški veiksmai rodo jų didelį susirūpinimą tuo, jog sistema gali tapti nekontroliuojama ir pasisukti ne ta kryptimi. Kryptimi, kurios pasaulio galingieji nelabai nori.
Nors skamba kontraversiškai, tačiau Blue Beam ir kiti panašūs globaliniai žmonijos sąmonės pavergimo scenarijai parodo, kad žmogaus sąmonė bunda teisinga kryptimi, nepaisant iš pirmo žvilgsnio skambančių žiaurių bandymų viską slopinti, kontroliuoti ir įvesti vieną vieningą pasaulinę totalitarinę valstybę. Tie, kurie stovi už globalinių įvykių kardo ir tampo bildenbergerių virveles, puikiai suvokia, kad tai yra paskutinis šansas, paskutinė kova. Kas jie bebūtų, ar į drakonus panašūs ateiviai, ar puolę angelai, ar maskuočių meistrai reptilijos-humanoidai, jie kaip niekas kitas tiki tuo, jog pavyks bent didesnę dalį sielų nuvesti į tą vagą, kuri jiems reikalinga. Jie negali sau leisti prarasti žmogaus, kaip energetinės melžiamos karvės, nes tada jų pačių likimas pakibtų ant plauko.
Tai yra patys tikriausi parazitai, kurie jausdami, jog gali prarasti paskutinį maitintoją, nori prisisotinti kraujo iki soties. Ir kuo labiau toks parazitų apsėstas organizmas sveiksta, tuo parazitų įkandimai darosi gilesni ir skaudesni. Yra tokia gamtoje kenkėjų rūšis, kuri siurbdama kraują, prileidžia ir nuodų, kurie veikdami nervų sistemą sukuria euforijos ir malonumo jausmą. Būtent taip veikia šitie David Dicke, George Kavassilas ir kitų autorių aprašyti reptilijos aliens bei drakonų išvestos genetinės kraujo linijos- valstybių ir korporacijų valdovai. Jie maitina protą iliuzijomis per televizorių dėžes tam, kad patys galėtų laisvai siurbti kraują ir likti nematomi, neapčiuopiami. Tačiau matydami nenumaldomus pokyčius, jie dar negali susitaikyti su ta mintimi, kad puota baigiasi ir teks už viską sumokėti.
Nereikia pamiršti, jog visa ta gauja sukčių, masonų, bildenbergerių bei ropliažmogių, kurie šiandien kaip niekad intensyviai dirba tam, kad slaptais planais pavergtų mūsų sielas ir protus, iš tikrųjų yra menki padarėliai Visatos didybėje, kurie kenčia dėl savo neapykantos žmogui, dėl savo baisios, apgailėtinos padėties. Juk be galo sunku būti tampomais už virvelių mišrūnais, kai žinai, jog neesi laisvas ir priklausai nuo vieno šeimininko, su kuriuo pasirašei kontraktą krauju.
Jie yra kita mūsų pusė. Ji nemaloni, tačiau padeda. Ji padeda pabusti iš miego ir pasakyti, jog visa tai, kas suplanuota - yra ne man. Aš nenoriu šito BB scenarijaus, aš juk žmogus ir aš šitą savo ketinimą siunčiu Visatos informaciniam laukui, kuris, atsišauks į mano norą ir Visata pasitvarkys pagal meilės, harmonijos ir vienybės principus. Aš noriu, kad pasaulis ir žmonija pasveiktų ir ji būtinai pasveiks. Užtenka išreikšti tokį ketinimą maldos metu ir Visatos informacinis laukas, kaip kvantinė struiktūra rezonuos su mūsų norais, o Dievas mus išgirs. Visata, kaip kvantinis rezonatorius, būtiniausiai įsiklausys į tokią širdies maldą, nes tai yra dėsnis. Tačiau kadangi tie patys sąmokslininkai ropliažmogiai per visokius New Age ideologus mus užliūliavo kraštutiniškumuose, migdančiame pozityve, egoizme ir baimėse netekti, tuo pačiu iš mūsų atėmė tuos instrumentus, kurie padeda keistis. Bet iš tikrųjų tie instrumentai niekur nedingo. Jie yra kiekviename iš mūsų, tad metas viską prisiminti.
Projektas Blue Beam, kurį aš aprašiau praėjusiame straipsnyje, pagal Kanados žurnalisto Serge Monast tyrimus (a.a.) yra būtent tas instrumentas, kuris turėtų sukrėsti ir paskatinti keistis, visų pirma pervertinant tą iliuzinį vaizdelį, kurį įpratusios fiksuoti juslės ir centrinė nervų sistema. Tuomet tas vaizdelis, kurį mums pateikia valdžia, žiniasklaida bei švietimo sistema, neturės visiškai jokios prasmės.
Todėl BB informacija kaip niekad vertinga. Ir ačiū Dievui, kad jis leido elito monstrams tokį siaubingą planą sukurti. Dėkoju Dievui, kad Jis leido mus pavergti ir kankinti tūkstančius metų per šitą negailestingą žmogų žlugdančią melais apraizgytą socialinę sistemą, kurią mes įpratę vadinti pažangia vakarų civilizacija. Juk iš tikrųjų jokios civilizacijos Vakaruose nėra. Nėra jos ir Rytuose. Tai anticivilizacija, antikultūra, kurioje stipresnis visuomet valgo silpnesnį, o gudresnis visuomet užlipa kojomis ant mažesnio, kur viską sprendžia negailestinga rinka su beširdžiais ekonominės eugenikos dėsniais. Tai yra lavonų civilizacija. Tačiau ji graži, spalvota ir kupina neišdildomų emocijų ir gerosios patirties, kuri ateina per kančią ir netektis.
Šitoje lavonų civilizacijoje kiekvienas žingsnis, kiekvienas laisvesnės minties vingis ar veiksmas stebimas bei kontroliuojamas. O jeigu jis neįtinka į privalomą formatą, tuomet žlugdomas ir gesinamas pačiomis gudriausiomis, grubiausiomis ir subtiliausiomis priemonėmis, priverčiant kentėti ir nešti savo kryžių kiekvieną, kuris mėgina pamatyti ir pasakyti tiesą. Vakarų „demokratinė” civilizacija yra ne tik yra lavonų kultūra, bet ir mūsų Golgota. Nes per ją žmogus patiria kančią ir būtent per tai pradeda susivokti kas iš tikrųjų yra dvasinis kelias Namo. Šios antižmogiškos sistemos dėka, kuri kuo toliau tuo labiau beprotiškai įžūlėja, pradedame suvokti, kad iš tikrųjų turime Namus, į kuriuos pats laikas būtų sugrįžti, pirmiausia nusimetant nuo pečių klaikų dvipolio pasaulio pagimdytą priešpriešų ir iliuzijų bagažą.
Bet šitas „gėris” turi ir kitą medalio pusę. Nusikaltimų planavimas neatleidžia nuo atsakomybės tų žmonių, kurie pasidavė aklam turto, garbės, valdžios troškimui ir pakibo ant šitos elito ropliažmogių meškerės. Netgi baudžiamajame kodekse yra kokia savoka „pasikėsinimas atlikti draudžiamą veiką”. Vadinasi, jeigu ta šutvė sukūrė Blue Beam ar kokį nors kitą naujos pasaulio tvarkos modelį, tai yra jau nusikaltimas ir teismas neišvengiamas. Enocho knygoje parašyta, jog puolę angelai jau yra nuteisti, tik procesas turi įvykti iki galo. Ir dabar mes sulauksime šio proceso finalinės stadijos. Skųsti jo aukštesnei instancijai nebeįmanoma.
Aš suprantu juos (turiu omeny pasaulio galinguosius, elitą). Jie šventai tiki tuo ką daro. Jie šventai tiki, jog gelbsti planetą nuo per didelio žmonių kiekio, nuo anglies dvideginio emisijų, nuo epidemijų ir chaoso. Pati Rodshildų giminės pavardė labai reptiliška, reiškianti ”raudonasis skydas su baltu kryžiumi”. Jų tikėjimas ir Dievas yra atviškštiniai - Liuciferis - šio pasaulio kunigaikštis, į drakoną panašus puolęs angelas, kuris yra galingesnis ir konstruktyvesnis ir praktiškesnis už Dievą. Šitos dinastijos yra įsitikinusios savo šventumu, nes tiki legendomis apie savo išskirtinį, ypatingą mėlyną kraują, kuris yra kaip Dievo suteikta dovana valdyti pasaulį. Jiems šita idėja buvo skiepijama su kūdikio pienu bei puoselėjama per masonų ložes, slaptas iniciacijas į ordinus. Tačiau jie visiškai nenutuokia, koks iš tikrųjų čia vyksta žaidimas ne tik žemės, bet ir visos Saulės sistemos ar net pačios galaktikos mastu. Jų tiesioginiai šeimininkai nepasako tiesos. Ateis laikais, kai jų tikrieji šeimininkai atims valdžios galias ir į sostus mėgins atsisėti patys. O kolaborantų laukia liūdna lemtis, nes mišrūnų niekas nemėgsta. Ir man jų nuoširdžiai gaila.
Manau, kad pats metas būtų kreiptis jų juos: vyrai ir moterys, jei jūs turite bent krislą žmogiškumo, pasiimkit popieriaus lapą, atsiverskit kompiuterį, susikurkit tinklaraštį ir parašykit tiesą. Nes tai gali būti jūsų paskutinis šansas ne tik reabilituoti save kaip mokslininkus, bankininkus ar politikus bet ir realiais darbais padėti žmonijai atsigauti. Jei žinote, kad kažkur yra melas ar manipuliacija slaptomis žiniomis, jei girdite, kad piliečiams nepasakoma tikra tiesa, arba dalis jos nutylima, jeigu esate dalyviai projektų, kuriais ruošiamasi žudyti žmones, pasakykite viską viešai. Jei to nepadarysite, nešiosite su savimi šitą naštą visus likusius gyvenimus ir patys save kankinsite. Dar nevėlu. Jei bijote tai padaryti patys, kreipkitės, mes padėsime. Padėsime nepasmerkdami ir nekaltindami, nes laiku padarytas geras žingsnis gali atpirkti kaltę. Ir ne mes esame Jūsų teisėjai, bet Dievas.
Projektas Blue Beam buvo parengtas prieš keliasdešimt metų. Ir jeigu mes matom, kad įvesti naują pasaulio tvarką taip greitai nesiseka, tai šiandien arba rytoj bus kitas projektas (o gal ir yra). Nes šita grupė žmonių. Pasaulio „šeimininkai” niekad nesustos kurpti ir realizuoti savo užmačias sukurti pasaulinio masto fašistinę diktatūrą su gelbėtojų Antichristu ar Dajjal (vadinkit kaip norit) priešakyje. Jie tai mėgino ne kartą. Ir mėginimus kartos toliau. Jie praėjusiame amžiuje sukėlė du pasaulinius ir šimtus mažų karų, vos nepaleidę pelenais visos planetos per branduolines atakas. Jiems gyvybė nieko nekainuoja. Gyvas ar miręs žmogus jiems tėra skaičius kompiuterio lentelėje.
Kaip ir kažkada, tai ir dabar jiems bet kokia kaina reikia sukelti chaosą visose gyvenimo srityse. Tokia iškelta užduotis. Jiems bet kokia kaina reikia sumažinti gyventojų skaičių iki pusės milijardo. Ir jie bandys, o jei nepasiseks, kaip su kiaulių gripų, mėgins iš naujo mus skiepyti nuo įvairiausių jų pačių išrastų virusų. Jie mus ir toliau gentiškai modifikuos per per GMO „paskanintą” maistą, nuodys per fluoro junginiais „pagerinta” vandenį ir dantų pastą. Jie jūsų vaikams skiepys šeimos planavimo ideologiją ir kišis į kiekvieno asmeninę lovą vien tam, kad sukeltų skausmą ir kančias, atimtų bet kokią galimybę susivokti kas iš tikrųjų yra Žmogus. Jie jums prikaišios į rankas ir smegenis implantų, per kuriuos matys kiekvieną žingsnį ir net minties vingį. Ir jie visa tai šiandien jau daro, į akis mums meluodami apie būtinybę gelbėti planetą. Bet iš tikrųjų jie gelbsti planetą nuo žmogaus. Dirbtinai pučiama CO2, bankų griūties ar terorizmo grėsmę - tai instrumetai, kuriais mėginama sukelti neapibrėžtumą ir chaosą. O vėliau pasiūlyti "logiškiausią” išeitį - pasaulio vyriausybę. Atsiminkime, nėra jokios homogeninės (atseit dėl žmogaus kaltės) klimato kaitos, nėra jokio teroristų pavojaus. Pagrindiniai teroristai šiandien yra bildenbergeriai į į juos panašūs, kurie meluos tiek kiek reikės tam, kad užsitikrintų savo globalinį viešpatavimą.
Kiekviename tokiame projekte, kaip kilmanto atšimimas, terorizmas, finansų krizė, revoliucijos, epidemijos, jie siekia, kad visi plaukiotų nežinomybėje ir neapibrėžtume, nežinodami visos tiesos spektro. Paradoksas yra tame, kad nors tikra tiesa slypi visiškai šalia, tiesiog paspaudus kelis kompiuterio klavišus. Tačiau žmonės neturi nei jėgų, nei noro gilintis. O jeigu paaiškės baisūs dalykai? kaip aš tada ramiai miegosiu? Nes neapibrėžtumas gimdo apgaulingą ramybę ir pataloginę priklausomybę nuo baimę dėl ateities. Žmogui iš po kojų išmušami bet kokie orientyrai, o grėsmių ištakos patupdomos į už širmos esančius abstrakčius baubus, kurių nei apčiuopti, nei pamatyti, nei realiai įvertinti niekas negali. kas šiendien gali pamatuoti terorizmo ar CO2 grėsmę? Politikai kaip papūgos tuomet visuomenę kviečia solidarizuotis ir kovoti su nematomu priešu kare, kurio pabaigos niekad nebus. Tokia laisvanoriškai prievartinė solidarizacija kovai prieš grėsmingą nematomą priešą atriša rankas elito socialiniams inžinieriams su žmonėmis daryti ką nori. Ir jie kiekvieną dieną be jokių skurpulų ar asmeninės atsakomybės su žmonėmis daro ką nori. Ir jiems nei sielos, nei širdies dėl to neskauda. Nematomo, neapčiuopiamo baubo akivaizdoje, jie gali sukurti įstatymus, kurie iš žmonių atims bet kokias laisves. Jie ne kartą taip darė. Jie melavo dėl Irako masinio naikinimo ginklo, melavo dėl CO2 ir klimato atšilimo, dėl terorizmo grėsmės ir t.t. vien tam, kad atsirastų baimės ir tuo pačiu - pretekstas "iš vidaus” priimti tokius sprendimus, kurie skirti dar labiau pavergti žmogų, o ne jį iškaisvinti.
Dažnai yra klausiama o koks viso to tikslas? Štai bus įvesta nauja pasaulio tvarka, ateis juodasis mesijas, bet tai tik priemonės. Dar gi yra ir tikslas. Diskusijose ne kartą ieškojome atsakymų į šį nelengvą klausimą. Ir rasti atsakymą į jį nėra taip paprasta, jeigu remsimės vien tik apčiuopiamais argumentais bei racionalia trimačio pasaulio logika. O iš tikrųjų, tai tiesa slypi kažkur anapus. Ne abstrakčiai „kažkur”, bet kiekvieno žmogaus viduje. Bet vėl gi, kaltinti žmogaus, kad jis miega, negalima. Tai juk jo kelias, jis tokį pasirinko ir skęstančiojo gelbėjimas yra paties skęstančiojo reikalas.
Tačiau dar svarbiau yra kokia bendra yra kolektyvinė žmonijos būsena ir tolimesnis likimas. Ar gali būti taip, kad žmogus, būdamas galingiausia Visatoje dvasine būtybe imtų ir išnyktų visiškai be kovos ir be pėdsakų? Juk norim to ar nenorim, ciklas artėja prie pabaigos. Imkim bet kokius skaičiavimus, vis viena mes matysim 2012 metus. Elektronas, patirdamas kvantinį šuolį, iš vienos orbitos dingsta, o kitoje atsiranda. Kalbat apie žmonijos kvantinį šuolį, tai turėtų atsitikti kažkas panašaus. Todėl svarbi yra ne tik asmeninė pozicija atžvilgiu to kas vyksta, bet ir bendras žmonijos, kaip kolektyvinės sąmonės išlikimas šiuo pereinamuoju laikotarpiu..
Dievo planas nors ir žiaurus, tačiau teisingas. Mes patys ir esame jo holografinės, kvantinės dalelės, kurios yra susijusios viena su kita begaliniais energiniais saitais į pabaigos neturintį kvantinį kompiuterį, dar vadinamą vieningu informaciniu energetiniu lauku (ar pirminiu torsiniu lauku), kuris ir yra ta aukštesnioji mūsų AŠ dalis, rišanti kiekvieną individualią sielą su viskuo kas yra Dievo sukurta ir pačiu Dievu. Mes esame bekraštis Dievo kūnas, o tuo pačiu individuali sąmonė, prisiimanti atsakomybę už evoliuciją, už kiekvieną mintį, idėją ar veiksmą Visatoje. Tokiu būdu mes patys, kaip kvantiniai Dievo vaikai, kaip fraktalinės jo dalys mažesniu masteliu, sutikome pereiti šį klaikų išbandymą nusileisti iki trečio vibracijų lygio, patirti siaubingą pamoką, įgyti patirties ir pagaliau užimti Visatos ar net visatų kūrėjų vietas.
Labai įdomiai šiuo požiūriu masto Australijoje gyvenantis graikas kontaktuotojas su ne žemiškomis civilizacijomis George Kavasssilas. Jo mintimis baigiau praėjusį tekstą apie BB. George Kavassilas’o, Jordan’o Maxwell’o bei David’o Wilcock’o idėjas pateiksiu kitame straipsnyje. Tačiau pradžiai sustosiu prie vertingų šiuo požiūriu, Sergejaus Lazarevo minčių.
Bet prieš tai reikėtų kelis žodžius pasakyti apie informacinį foną. Šiandien filmų ir straipsnių apie globalistų sąmokslą, naują pasaulio tvarką, 2012 metus ir panašia tematika sukuriama labai daug. Internetinių filmų bei paskaitų ciklų apie tai, kas vyksta šiandien pasaulyje kiekvieną dieną daugėja ir aš jau nebespėju visų peržiūrėt, nes jau darosi nebeįmanoma dėl laiko stokos. Visų šių filmų idėja panaši. Mums rodomi traumuojantys širdį siužetai apie globalistų, masonų, reptiloidų-ateivių užmačias, naują pasaulio tvarką ir t.t. Mums taip pat siūloma be galo daug išeičių iš neva susidariusios padėties. Ir kiekviena iš jų atrodo savotiškai teisinga.
Kita įdomi detalė - kiekvienas iš tokių kalbėtojų nenori dirbti bendrai, dėl bendro tikslo. Mes šiandien girdime kalbant labai daug žmonių, kurie šventai tiki tuo ką sako ir yra įsitikinę, kad nori mums padėti žmonėms, tačiau skundžiasi, kad jų niekas negirdi. Panašu, kad nesulauksime tokio momento, kai visi šie be galo garbūs mokytojai susės prie vieno stalo ir pasiūlys išeitis ką reikia daryti kad ir naujos pasaulio tvarkos įvedimo akivaizdoje.
Kita vertus, apibendrinat visus tuos kalbėtojus, aiškėja, jog kiekvienas iš jų skelbią panašią tiesą - išsigelbėjimas slypi kiekviename iš mūsų, Žmogaus viduje. Bet tam, kad pradėtume dirbti kiekvienas su savimi, reikia žinoti arba jausti, kas gi iš tikrųjų yra žmogus. Ir kai žinosime, kas yra žmogus, žinosime ir tai, ką reikia daryti.
Nepaisant begalinių raginimų pradėti dirbti su savimi, daugelis žmonių pripratę prie idėjos, jog priešų reikia ieškoti kažkur išorėje. Visa tai taikau ir sau. Priešus, žinoma, įvardinti reikėtų. Gal jie yra iliuminatai, gal masonai, gal ropliažmogiai? Taip, toks priešas yra ir budrumo prarasti nereikia. Bet dauguma tokių teigia galintys išsiversti be mistikos, esą tik racionaliais būdais, įvardinus problemą išorėje, galima rasti ir jos sprendimo būdus. Bet tai - nepadės. Šiandien yra viena taisyklė dėl kurios sutaria net ir labiausiai tarp savęs nesutariantys mokytojai: Nori išgyventi permainų laikotarpu - tapk tikinčiu žmogumi. Kito kelio nėra. Sergejus Lazarevas vienoje iš paskutinių savo knygų „Ateities žmogus” klausia: „Kur iš tikrųjų vyksta didžiausias savęs ir Dievo pažinimas”. Ir atsako: „Istorija mums sako, jog ten, kur vyksta pažeminimas ir neteisybė”. Taigi didžiausias prabudimas įvyks naujoje pasaulio tvarkoje. Taigi ir posakis „kuo blogiau, tuo geriau”, tam tikra prasme yra teisingas.
Dažnai žmonės galvoja, kad viskas kas bloga - yra tamsių jėgų darbas ir su visu tuo reikia kovoti. O viskas kas gera - tai gėris, lyg savaime, yra nuo Dievo. S. Lazarevas sako, kad Dievas, kaip pirminė viso ko priežastis vienodai skleidžia meilę ir šviesioms, ir tamsioms jėgoms. Manydami, jog problema yra priešingoje pusėje, atsisakome suvokti pagrindinę ir pirminę priežastį - Dievą, kuris visada yra už bet kokių priešpriešų. Įsivaizduokime, jog yra milijonai žmonių, kurie šventai tiki, kad aplink klesti gėris ir grožis. Jie net neabejoja, kad jeigu ir yra bent lašelis negatyvo, tai tikėjimas į šviesiąją pusę išspręs visas problemas. Tokiu atveju žmonės meldžiasi vienai iš priešpriešų pusių, nesuprasdami giluminių priežasčių, kodėl vienaip ar kitaip susiklostė tokia ar kitokia situacija ir tuo pačiu savo energiją girdo nepasotinamus ropliažmogius-ateivius bei jiems tarnaujančių bildenbergerių elito atstovus.
Šiandien šis klausimas aktualus netgi visos žmonijos mastu. O dar blogiau, kad mes visi ir esame priežastis to, kad pasaulis yra susideda iš priešingybių. Ne visu 100 proc. bet iš dalis mes patys apsisprendėme eiti gėrio ir blogio pažinimo keliu, atsisakydami vieningos šeimos su Kūrėju. Didesnė kaltė tenka gundytojams, kurie pažeidę kosminį laisvos valios principą ėmėsi klastos prieš Dievo kūrinius Adomą ir Ievą. Tačiau šiandien mes tiesiog žinome, kad yra taip, kaip yra.
S. Lazarevas sako, kas viskas prasideda sielos lygmenyje, po to pereina į dvasią, o tik galiausiai kenčia kūnas. Kai žmogus gobšus, jis vagia, todėl linkęs daryti kūno nusikaltimą - žudyti. Bet jeigu žmogus dosnus, kuklus, jis dirba dėl kitų. Bet būna trečia situacija, atitinkanti elito charakterį: žmogus gobšus, bet elgiasi ir kalba taip, lyg būtų dosnus ir mylintis. Tai kaip atskirti teisybę nuo apgaulės? S. Lazariavas sako, kad su mumis atsitinka tai, kuo mes esame viduje. Gal būt žmogus nori būti traumuojamas ir apgaudinėjamas? Gal būt jis pats trokšta traumuoti ir apgautidėti kitą? Tam, kad kažkas pasikeistų iš esmės, būtina transformacija dvasios ir sielos lygmenyje. Jeigu per artimiausius 2 metus transformuosis bent 10 proc. žmonių, BB ir NWO scenarijus gali iš viso neįvykti.
Senojo Testamento Pradžios knygos 18 skyriuje Abraomą aplanko trejos vyriškos lyties būtybės. Abraomas iš karto suvokia, kad tai - Dievo vardu esančios būtybės, nes vieną iš jų pažįsta kaip Dievą. Prieš tai sudaręs sandorą ir būdamas teisiu Dievo akyse, tačiau žinodamas Sodomos niekšybes, Abraomas bandė užtart žodį už niekšybes darantį Žmogų, tikėdamasis gailesčio. Todėl ir klausinėjo kaip tikras advokatas. Pedofilų, gėjų ir kitokių išklypėlių niekšybės, kurios klestėjo Sodomoje nebuvo pretekstu pačiam Abraomui pasmerkti ir besąlygiškai linksėti galvą, girdint žiaurų nuosprendį šio miesto atžvilgiu. Neišgelbėjo miesto ir Loto atsargumas. Abraomas žinojo Dievo charakterį ir netikėjo, kad jis gali taip žiauriai pasielgti su Jo paties kūriniais žmonėmis. Ir kaip galėjo Dievas "pulti” į kūnišką lygmenį ir apsireikšti mirtingam Abraomui, o po to ir Lotui žmogaus pavidalu ? Dievas netgi prisipažino esąs nevisažinis, nes planavo ne tik sudeginti miestą, bet prieš tai įsitikinti, ar Jį pasiekusi informacija yra teisinga. Ir jeigu Dievas rįžosi tokiam destruktyviam žingsniui, vadinasi priežastis buvo labai rimta. Jo sprendimas buvo negrįžtamas ir žiaurus, nes Sodomoje neatsirado net 10 teisiųjų.
Tam, kad neatsirastų net dešimties, šiandien metami milžiniški finansiniai ir ideologiniai resursai. Tuo tikslu buvo įkurtos ir palaikomos bažnytinės, politinės, filosofinės doktrinos, kurios neturi nieko bendro su tikruoju tikėjimu. Visos jos reikalingos protams kontroliuoti ir nuodyti, kad joks proveržis dvasingumo link neįvyktų. Tačiau matant, jog ideologiniais ir pasaulėžiūriniais būdais upės bėgimo užtvenkti neįmanoma, į ginkluotę pasitelkiama sunkioji chemija ir mobilieji telefonai. Iš pirmo žvilgsnio visiškai nekaltai atrodanti fluoro junginiais pagerinta dantų pasta gali trikdyti kankorėžinės liaukos veiklą, nes būtent ji atsakinga už sąmonės perėjimą į ketvirtą ir penktą vibracijų lygius bei ryšį su Dievu.
Kita ne mažiau klaiki ST istorija aprašyta Jobo knygoje. Teisingas Viespaties akyse žmogus sulaukia striuškinančios dangaus būtybių atakos. Šėtonas lyg advokatas pasiūlė patiktinti žmogaus tikėjimą, atimant turtą, artimuosius ir sveikatą.
Norim mes to ar nenorim, bet neišvengsime kataklizmų prieš ir po 2012 metų. Aš tam asmeniškai esu nusiteikęs ir visiškai ramiai reaguoju į tokius planus, kaip Blue Beam. Klausimas, ar paprastas žmogus šiandien yra pasiruošęs pasitikrinti tikėjimą ir netekti visko? Šiuo atveju svarbiausia nepasiduoti kraštutinumams ir išlaikyti šaltą protą, nepriklausomai nuo to, kas aplinkui ką šneka ar daro.
Peržiūrų: 7418 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.3/11
Viso komentarų: 121 2 »
0  
1 rita   (04.03.2011 14:13) [medžiaga]
atleisk, iki galo neparskaiciau...As jau senai manau, kad Dievas vienas, ir kitas jo vardas MEILE, ir ten, subtiliame lygmeny - mes visi esame, tu ir aš. Širdies neįmanoma apgauti, žmonės jaučia..

0  
2 virgis   (04.03.2011 21:05) [medžiaga]
Teisingos mintys. Visas po truputi aiškėja. Uždanga plonėja ir greit mes pajusime ir sužinosime kas iš tikro mes? Tai puiku....

0  
3 Petras   (17.03.2011 20:39) [medžiaga]
SUPER straipsnis. Norėčiau pabendraut su autorium.

0  
4 Vytautas   (27.03.2011 01:20) [medžiaga]
Kažkaip blaškausi po internetą ir nežinia ko ieškau. Panašu, kad radau šiame straipsnyje trūkstamą info. Apie viską girdėta bet padrikai. Dėkui už įdėtą darbą. Visiškai pritariu Ritos minčiai.

0  
5 Strazdas   (31.03.2011 10:43) [medžiaga]
Minčių kratinys-rinkinys šiame straipsnyje.Jei jau turi tvirtą ryšį su Kūrėju,tai kam dar visokius šumerų ar žydų paistalus brukti sau į galvą.Tie visokiausi nupušę diedukai ar bobutės vis dar manantys turį labai svarbią reikšmę likusiems,(kurie turi mažiau pinigų) sugeba kažkaip surasti dvasiškai ir fiziškai silpnesnius individus ir juos įbauginti šizofreniškais paistalais.
Išeik i gamtą,pakelk galvą,leisk sau sveikai įkvėpt oro miško prieglobsty Žmogau.Vėjas,Saulė išpustys tuomet Žmogau tą durną smėlį kurį taip lengvai leidai supilti sau įgalvą .

0  
6 niekas   (05.04.2011 17:15) [medžiaga]
NORECIAU PASAKYTI JOG NEBUKIT SUVEDZIOJAMI, CIA PERSPEJAMI ZMONES DEL ARTEJANCIU PAVOJU, BET TO KAS SVARBIAUSIA NEATSKLEISTA, JEZUS PERSPEJO DEL VISU ATEITIES PAVOJU TAD KAM GILINTIS I PASAULIO REIKALUS, KUK IR TAIP AISKU JOG PASAULIO VALDOVAS NE DIEVAS (kol kas), TAD VERCIAU REGULERIAI SKAITYKITE BIBLIJA IR MESLKITE DIEVO KAD PADETU JI SURASTI, ANTRAIP DAUG EINANCIU I PRAZUTY.

0  
7 Zmogus   (10.04.2011 06:48) [medžiaga]
6.niekas - SUKISK SAVO BIBLIJA IR APOKALIPSE I SAVO ANALINES BEDUGNES PLATYBES!

TEMATIKA INFORMATYVI BET VISISKAI NEREIKALINGA, NES NESIULO ABSOLIUCIAI JOKIOS ISEITIES APART SKUNDU KAIP VISKAS BLOGAI.

Zmones nieko netiki, mes ir musu tevai esame isaukleti jau daugiau nei 300 metu valdancioje Rotschildu elitoje netiketi vienas kitu, buti pats uz save, grauzt viens kita, neapkest viens kito. Socializmas tapo anti-socializmu. Bendruome tapo isskaldyta ir nestabili. Dauguma JAU zombuoti to ka naudojame kasdiena, mums JAU ipirso alkoholi, pornografija, ir kita suda kuri laikom norma. Dauguma JAU esame savo vaiku priesai nes auginame juos taipat kaip augino mus, laikant tai norma.

Nera jokios knygos su istatymais ir uzsleptom tiesom apart nuosavos sielos. Zmogaus siela zino visus atsakymus i visas ismintis ir paslaptis.

KAM DOMETIS PASAULIO KATASTROFOMIS, ZEMES DREBEJIMAIS, MASINIO NAIKINIMO GINKLAIS IR KAPSTYTI KAIP MUS NUODYJA KASDIENA JEIGU TU NIEKO NEGALI PAKEISTI? KAM REIKIA AUKOTI SAVO LAIKA TAM, I KA ZIURIMA PRO PIRSTUS? KAM BANDYT LEIST DAR VIENA "AKIS ATMERKIANTI" DOKUMENTINI FILMA JEI TUZINAI IKI SIOL SUKURTU NEDAVE TAU NORIMO EFEKTO? RUPINKIS SAVO GYVENIMU, KEISK SAVO GYVENIMA PATS, RUPINKIS SEIMA, SAVO VAIKAIS.

Keisk savo gyvenime tai ka esi pajegus pakeisti. Kai ateis tavo laikas, nesijausi nugyvenes gyvenima veltui.

O visiems kas moka rusu kalba, siulau klausytis Vadimo Zealando audio knygu, parsisiust galima torentuose. Ismintis yra paprasta. Tik jus zombuoti masinio sudo skleidziamo interente, televizijoje ir laikrasciuose nesat pajegus pamatyt. Kas nori tas teskit. Kas nori laisves ir individualaus nepriklausomo gyvenimo - pradekit tobulet. Zealando audio knygos bus pirmas zingsnis.

Tiem, kas nori alternatyvios teisingos bendruomenes be religiju, be socialiniu utopiju be politiku ir korupcijos - siulau cia http://f25.ykovgan.ru/news.html


0  
8 qaz   (24.04.2011 11:45) [medžiaga]
gyveni ir mokaisi krc. bet gi ydomu hologramos danguj ir taip toliau o gal bus ir ne halogramu :)))))))))))))))))))

0  
9 Antanas   (01.05.2011 16:43) [medžiaga]
Geras straipsnis,tik gal truputeli padrikas.Zmogus aukoja savo laika,energija,kad pasakytu,daug tiesos apie vykstancius globalius procesus musu Zemeje.Siulyciau jums isivesti PROMT verteja.Tai padetu jums sutaupyti daug laiko ir jegu.Siulau nuoroda:www.all on the illuminati.com.O issiversti galite su PROMT verteju.Aciu.Sekmes! Jus ne vienas,musu yra labai daug.

0  
10 ZELANDAS   (06.05.2011 19:20) [medžiaga]
... gerai 7ŽMOGUS užstrigo. nu kokiu durneliu menkysta reik būt kad net ZELANDAS užzombino..

1-10 11-12
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Vasaris 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0