Ketvirtadienis, 21.09.2023, 11:30
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2014 » Sausis » 7 » Savo praeities sėklų supratimas
19:14
Savo praeities sėklų supratimas

Seksas

Viena iš svarbiausių temų, kurią Grupė būtinai norėjo nušviesti, tai seksas. Jie seniai man pasakė, kad šis fenomenas, mūsų suvokiamas kaip seksas, turi daug gilesnę prasmę, nei daugelis iš mūsų manome. Jie sako, kad „prisirišimai", kuriuos siejame su seksu, padarė jį visai kitokį, nei yra iš tikrųjų. Mums tai meilės pačia giliausia forma išreiškimo būdas. Jie sako, kad žmonėms, ypač mūsų visuomenėje, seksas tapo valdžios išreiškimo forma, kurią dažnai taikome vienas kitam. Ką jie nori pasakyti apie jo tikrąją reikšmę? Grupė sako, kad tai būdas pajausti Namus.

Grupė:

Su dideliu malonumu mes čia susirinkome pakalbėti šiame išplėstiniame susirinkime. Turbūt jums atrodo, kad darbas kurį čia atliekate liečia tik jus pačius. Mes jums dabar sakome, kad tai yra ne taip ir šis darbas turi pasekmes, siekiančias gerokai toliau už jūsų suvokimo ribų. Jūs esate labai gerbiami už savo vidinį darbą. Tai pati pirma užduotis tiems, kurie pasirinko Šviesos Darbuotojo vardą. Būtent iš šios pozicijos jūs galite pakeisti tai, kas jus supa. Norėdami pakeisti Visatos statybinius blokus, jūs turite arba savo rankomis pernešti juos į kitą vietą, arba galite savo viduje pasėti sėklas ir leisti savo kūriniams materializuotis natūraliu būdu. Iš tiesų mes jums plojame atsistoję už jūsų pasirinkimą judėti pirmyn šiuo keliu. Visi esate reikalingi šiam laikmečiui. Jūsų atliekamo darbo pasekmės siekia toliau už jūsų dabartinio suvokimo ribų ir mes jums dėkojame už tai, ką darote.

Kaip jau sakėme anksčiau, jūsų žaidžiamame Žaidime egzistuoja elementai, kurių žaidimas iki šiol įprastu būdu netarnauja jūsų aukščiausiems interesams. Atėjo laikas sodinti sėklas, kurios užtikrintų natūralią kurso korekciją. Pasitikėkite savo pačių atpažinimo jėga, išreikškite ketinimą kruopščiai patikrinti visą informaciją ar ji tarnauja jūsų aukščiausiajam gėriui ir visa bus būtent taip. Taip pat žinokite, kad neegzistuoja be jūsų sutikimo pasėtų sėklų. Mes palaikome jus jūsų jėgų atgavimo ir išsaugojimo kelyje, nes jūs esate teisėti savo pačių likimo paveldėtojai.

Didžiojo Žaidimo istorija

Kai mes stebime Žaidimo procesą, mes esame sužavėti jūsų genialumo ir kūrybiškumo sprendžiant vėl ir vėl iškylančias problemas ir nemalonumus. Planuojant Žaidimą daugelis nemalonumų nebuvo įtraukti, todėl pasitaiko Žaidimo momentų, kada patenkate į situacijas ar susiduriate su oponentais, kuriems esate nepakankamai pasiruošę. Žaidimas įgavo kelias netikėtas kryptis ir netgi kartais atrodė, kad buvo iš viso pralaimėtas. Būtent tokiais momentais kaip šis, jūs savyje atradote didžią jėgą ir kreipėtės į ją. Tai nutiko tada, kai pamatėte, kad galite patys sodinti savo sėklas ir kurti savo pačių realybę. Sėklos, kurias savo viduje pasėjote ir taip rūpestingai išauginote, tapo naujos paradigmos, kurią dabar kviečiate egzistuoti, pagrindu. Tai sugrįžimas į pradžioje pažadėtąjį sodą. Jūs tai padarėte ir mes gerbiame jus už tai.

Dabar kaip tik geras laikas pakalbėti apie jūsų pačių istoriją. Šios žinios padės jums eiti takeliu Namo, dabar atsiveriančiu prieš jus. Anksčiau, kai tik prasidėjo Žaidimas, šalia jūsų egzistavo kita grupė iš gretimos planetos, kuri bandė jus valdyti. Tuo laiku juos vadinote "dievais", nes laikėte aukščiau savęs. Jie leido jums taip elgtis ir atiduoti savo jėgą. Jų planas buvo laikyti jus nežinioje apie savo tikrąją prigimtį ir jėgą, bei sėti jumyse sėklas, leidžiančias valdyti. Netgi ir dabar kai kurios sėklos turi jumyse gilias šaknis ir kartais išlenda į paviršių. Vienas iš mūsų ketinimų ir yra atskleisti šių sėklų egzistavimą ir suteikti jums daugiau laisvo pasirinkimo galimybių savo mintims ir veiksmams.

Pradinis užkariautojų tikslas buvo sukurti pavaldžių būtybių rasę. Jų pasėtos sėklos ne kartą buvo sudygusios jūsų istorijoje jums net nežinant ir to rezultate tęsėte nesąmoningą tokio elgesio įtvirtinimą. Jūsų istorijoje buvo laikas, kai leidote egzistuoti vergovei ir laikėte tai priimtinu elgesiu Žaidime. Vergovė ir rasizmas tai tų pačių sėklų daigai. Kaip supratote, tai netarnavo jūsų aukščiausiems interesams. Jūsų silpnybių priežasčių supratimas padės pasirinkti kelią. Tais laikais pasėtos sėklos lemia kelias jūsų silpnybes.

Vienas iš jūsų valdymo būdų, kurį naudojo tos būtybės, buvo sėklų, „kalbančių", kad seksas netinkamas, pasėjimas jumyse. Jūsų užkariautojai neleido užsiimti seksu, nes tai būtų jums atskleidę tiesą apie tai, kad ir jūs galite kurti. Todėl jums buvo pasakyta, kad „dievai nelaimina sekso". Tuo jūsų istorijos periodu, kai buvo atimta didžioji jūsų jėgos dalis, vis tik dar buvo jums likęs vienintelis jos aspektas, kurio užkariautojai nepajėgė atimti – tai jėga gimdyti. Šio biologinio pabudimo pilnai nuo jūsų negalėjo nuslėpti. Sėklos, kurias tuo metu jie pasėjo, buvo mentalinės ir jos „kalbėjo", kad seksas yra nuodėmingas ir jį reikia išmokti kontroliuoti. Viso to pasekmės siekia netgi šias dienas. Šios sėklos reiškėsi per visą jūsų istoriją socialiniame požiūryje ir tai pagrindinė priežastis, kodėl seksas niekada „negalėjo" vesti į dvasingumą. Dabar mes jums primename, kad seksas – tiesus priminimas apie Namus.

Po kurio laiko jūs atradote savo jėgą gimdymo dėka. Kai daugelis pareikalavote savo jėgos, užkariautojų akyse tapote „sugadintais", todėl buvote išvaryti iš jų aplinkos ir nenoromis jums buvo duota laisvė, kad nedarytumėte žalingos įtakos kitiems pavergtiesiems. Vėliau savo raštuose šiuos įvykius aprašėte, kaip išvarymą iš sodo. Daugelis tų laikų aprašymų yra ankstyvuose raštuose, kuriuos jūs vadinate Senuoju Testamentu. Su laiku vis daugiau žmonių sekso dėka iš naujo atrado savo jėgą ir galų gale pavergtųjų rasės idėja buvo visai pamiršta. Tai buvo jūsų didysis laikmetis, nes jūs pirmą kartą pradėjote naudotis savo pačių jėga. Atsiskyrėliai, kurie bandė kontroliuoti seksą, taip pat apsijungė su savo vyresniaisiais. Tai buvo didžiojo išgijimo laikas jiems ir jums, taip pat buvo daug išmokta iš tos Visatos pamokos. Vėlesniais laikais atsiskyrėliai ir jų vyresnieji padėjo jums tapti savarankiškais ir tada paliko planetą. Dabar jie sugrįžo tam, kad padėtų jums įveikti prieš akis atsiveriantį pereinamąjį laikotarpį.

Bandydama jus valdyti, užkariautojų rasė fiziškai pakeitė jūsų DNR sumaišydama su sava ir dėl šios priežasties yra laikoma viena iš šešių jūsų tėvų rasių. Šiuo metu jie yra čia ir vaidina svarbų vaidmenį evoliucijoje keisdami jūsų DNR, kad galėtumėte priimti signalus, kurie buvo jums nesuvokiami po to, kai jie pirmą kartą pakeitė jūsų DNR.

Jėgos atgimimas

Ne taip seniai tie, kurie pradėjote Žaidimą, sumanėte masiškai apgyvendinti planetos Žaidimų Lentą ir būti čia visiems kartu vienu metu. To reikėjo tam, kad į Žemę patektų tiek šviesos energijos, kad pakaktų stipriam šviesos šuoliui ir Žaidimas pasikeistų visiems laikams. Pirmą kartą sėkmingai buvo pasiekta kritinė masė. Šviesos atgimimas prasidėjo tuo laiku, kurį jūs pavadinote demografiniu sprogimu. Būtent tai ir buvo 60 – ųjų ir 70 – ųjų seksualinės revoliucijos priežastimi. Tai buvo laikas, kada jūs atgavote laisvę per gimdymo jėgos atradimą. Švytuoklė, tuo metu stipriai švystelėjusi į vieną pusę jau grįžta į pusiausvyrą ir tuoj sustos beveik ties viduriu.

Jėgos sėklos sudygo svarbiu laiku – tada, kai buvo pasiekta kritinė masė (kai gimė demografinio sprogimo karta), tik skirtumas tas, kad šias sėklas pasodinote jūs patys. Tada, kai leidžiate vykti tokiems dalykams, jūs tampate savo pačių Likimo Kūrėjais. Tai jūsų tikrasis palikimas.

Miegančios sėklos laukia sodo žemėje, kol jas aktyvuos vanduo, temperatūra ir dirvoje esančios maistinės medžiagos. Daug jumyse esančių sėklų niekada nesudygo, tačiau jos yra ir laukia palankių sąlygų. Tas pats vyksta ir su jėgos sėklomis, kurios dabar jumyse pradeda dygti. Žemės vibracijų pakilimas sukuria idealias sąlygas tiems daigeliams augti. Procesą stiprina ir skaičiai, kuriuos dabar pritraukiate į savo lauką. Šie efektyvūs stimulai sukuria palankias fizines sąlygas, skatinančias daigelių augimą.

Tai, kad praeityje buvote kontroliuojami, sukėlė jumyse dichotomiją valdžios ir kontrolės sferoje, kuri reiškiasi per seksą: jūs arba atiduodate valdžią, arba ją atimate iš kito žmogaus. Tai vyrauja jūsų lauke stipriau nei manote. Supraskite, tai niekas kita, o tik daigai sėklų, pasodintų jumyse tuo metu, kai buvo bandyta jus užvaldyti. Supraskite šio reiškinio prigimtį ir greit rasite būdą kaip juo atsikratyti.

Egzistuoja daug neatrastų tiesų, patvirtinančių sekso dvasingumą. Viena iš tokių tiesų buvo atskleista atskilusios religinės grupės ordinui ir jos dėka atsirado tai, ką jūs vadinate Tantra. Tai buvo švari informacija, gauta tuo metu, kai švytuoklė buvo pasislinkusi į kraštinę padėtį. Ši informacija sušvelnino tokį ryškų nukrypimą ir sąlygojo didesnę pusiausvyrą.

Pats didžiausias sunkumas jums – tai džiaugsmo, kurį patiriate, priėmimas. Žmonijos pozicija Žaidimų Lentoje tvirtina, kad jūs neverti džiaugsmo šiame gyvenime, todėl daugelis susikūrėte kelių sluoksnių apsaugas nuo džiaugsmo pojūčio. Nors tai dažniausiai yra jūsų dabartinio gyvenimo įvykių pasekmė, tačiau tos sėklos lengvai sudygsta derlingoje jūsų senos patirties dirvoje. Laikas nuo laiko žemas savęs vertinimas trukdo reikštis jūsų Kūrybai ir Džiaugsmo pojūčiui.

Planuodami Žaidimą, jūs savo kelyje išdėliojote daiktus, sau labai svarbius. Su tais daiktais jūs susiejote ypatingą džiaugsmo jausmą tam, kad jūsų biologinė būtybė nepasirinktų nieko kito, o tik tai ir priimtų kaip tiesą. Tačiau vietoj to, kad pajautę džiaugsmą pasirinktumėte tą kelią, jūs kaip tik neigiate jį, nes manote, kad esate tokio džiaugsmo neverti. Tai mums šioje Uždangos pusėje atrodo labai įdomiai. Mums sunku suprasti, kad Uždanga tokia tanki, jog jūs negalite įžvelgti nei savo jėgos, nei savo pačių palikimo. Mes esame čia tam, kad padėtume jums suprasti šio džiaugsmo svarbą jūsų gyvenime. Vienas iš būdų patirti tai yra tikras seksualinis aktas. Džiaugsmas ir aistra yra ženklai, rodantys jums kelią Namo, kuriuos jūs patys sau ir sustatėte. Atidžiai sekite tuos ženklus ir surinkite sau visus. Jūsų džiaugsmas ir aistra išgydys jus ir parves Namo. Priimkite juos kaip kristalus, kuriuos sudėliojote savo kelyje į namus.

Žemės planetoje vykstančiame Žaidime biologinio gyvenimo tikslas yra atrasti pusiausvyrą visur ir visame kame. Natūralus energijos srautas Visatoje nuolat ieško pusiausvyros. Išmokite būti pusiausvyroje ir jūs atgausite savo meistro statusą visose srityse. Pusiausvyros pasiekimas yra esminis momentas tame, ką jūs vadinate gamta ir dominuoja visur aplink jus, tačiau kada reikia tai pritaikyti sau, jūs dažnai tą esminį momentą atmetate. Mes informuojame jus, kad tai Žaidimo raktas. Atraskite pusiausvyrą visur. „Aukštyn" neturi krypties jei nėra „žemyn". „Teisingai" nėra teisingai, jei šalia nėra „neteisingai". Jei ne tamsa, šviesos nebūtų įmano pamatyti. Būtent pusiausvyra suteikia vertę visumai. Būtent dėl šios priežasties rasių susimaišymas Žemėje yra gerbtinas biologinis žingsnis šiame evoliuciniame procese ir vyksta sėkmingai. Visur ieškokite pusiausvyros ir susimaišymo.

Kundalini – tai jūsų pačių energija

Labai dažnai pasitaiko, kai kas nors, pažvelgęs kitam žmogui į akis, giliai jose mato save patį, atspindimą kaip absoliučiai galingą būtybę, kokia jis trokšta būti. Tai išeinanti į paviršių Kundalini energija, kuri gali būti neteisingai suvokta ir neteisingai nukreipta. Kundalini – tai vena iš galingiausių energijų, kurias jūs turite savo kūne. Pavadinote ją seksualine energija, nes ji kyla iš visų be išimties jūsų jausmų. Kai Kundalini teka per kūną, įvyksta visų čakrų centrų atsivėrimas ir tam įvykus pirmą kartą, suprantama, kad jums tai nepažįstama. Kai ji teka jūsų kūnu, jūs akimirksniu atsiduriate savo jėgų viršūnėje ir tai gali išgąsdinti. Daugelis iš jūsų priskiria šią energiją partneriui vietoj to, kad pripažintų kaip savo. Natūralus Kundalini pabudimas kartosis vis dažniau kylant jūsų vibracijoms. Žiūrėdami kitam žmogui į akis ir jausdami šią energiją, jūs matote savyje esančią Dvasią.Tai labai stiprus įvykis, keičiantis jus visiems laikams.

Dabar daugelis jūsų patiria Kundalini energiją. Priimkite ją be gėdos jausmo ir dėkokite tam, kuris ją atspindėjo jums. Daugelis šių kontaktų išprovokuoti seniai sudarytų susitarimų. Jie padeda jums prisiminti savo jėgą ir kelio kryptį. Šį pojūtį lydintis džiaugsmingas susijaudinimas klaidingai laikomas įsimylėjimu ir muša iš pusiausvyros tuos, kuriuos tai paliečia be įsimylėjimo. Priimkite tai kaip savo pačių sėkmę ir žinokite, kad kai priprasite prie šios energijos, ji taps jūsų antra natūra ir atneš daugiau džiaugsmo, nei galite įsivaizduoti. Įgiję patirties galėsite žiūrėdami į veidrodi matyti Dvasią savo akyse ir būsite pasiruošę priimti šį džiaugsmą. Tai aiškiai apspręs jūsų susigrąžintos jėgos lygį. Tai esate tikrasis jūs.

Mes prašome šias išsakytas mintis sau atpažinti ir priimti. Jei šis pranešimas jūsų širdžiai atrodo tiesa, tai priimkite jį kaip savo. Jei tai kažkas menkiau, palikite be teismo, nes jis skirtas kitiems. Mums buvo didelė garbė jums tai pranešti.

Su didžiausia meile mes prašome jūsų vienas kitą gerbti, rūpintis vienas kitu ir gražiai kartu žaisti...

Grupė


Aš pastebėjau, kad perduodama šį pranešimą Grupė turėjo priežasčių priekaištams, tačiau vietoj jų, klausimą tikslingai paliko atvirą. Jiems svarbu kai kuriuos dalykus palikti atvirus. Kol kas aš nežinau kodėl, tačiau tokį jų elgesį esu pastebėjęs ir anksčiau. Jie nenoriai suteikia informaciją, kuri kokiu nors būdu galėtų iš mūsų atimti jėgą. Mes žmonės ir mėgstame atiduoti savo jėgą. Nujaučiu, kad vienintelis šios temos pokalbio su Grupe tikslas buvo paaiškinti mums pasodintų mumyse sėklų kilmę ir ką su jomis daryti.

Čenelingo metu gavau ir vaizdinės informacijos, kurią sunku aprašyti. Kai jie pasakojo apie „užkariautojus", mačiau vaizdus kurie labiau priminė tai, kaip mes noriai sekame paskui vadus, nei tai, kaip einame sukaustyti grandinėmis. Tas svetimas tikslingas valdymas buvo labai subtilus. Netgi jaučiau, kad už ištikimybę mes buvome apdovanojami ir tai buvo savotiškas mūsų pasirinkimas sekti paskui tuos „dievus". Grupė netgi pareikalavo, kad rašydamas žodį „dievai", naudočiau mažąją raidę. Iš užkariautojų pusės nesąžininga buvo tai, kad jie pasinaudojo naujo Laisvo Pasirinkimo Žaidimo teikiamais pranašumais ir bandė mus valdyti būdais, kuriems mes nebuvome pasiruošę. Tai buvo savarankiškai veikianti atskalūnų grupė ir jų Gimtoje planetoje buvo kilusi nesantaika dėl jų agresijos. Panašu, kad mes visi iš to gavome gerą pamoką.

Pastebėjau vieną dalyką, apie kurį nebuvo užsiminta pranešime – tai to, kas įvyko, aktualumas. Tam tikrame lygyje atskalūnų veiksmai buvo priimtini. Iš tikrųjų supratau, kad tie veiksmai net galėjo būti sankcionuoti. Kas leido, neturiu supratimo, tik norėjau pasakyti, kad jaučiau tai labai stipriai. Jei skaitėte Jano Donaldo Volšo knygą "Poklbiai su Dievu", tai turbūt pamenate ta vietą, kur Dievas sako, kad jam nerūpi, kokius žaidimus mes žaidžiame, nes iš tikrųjų mums niekas niekada negali suteikti skausmo. Tai buvo tas pats jausmas, kurį patyriau: mes niekada ir nebuvome tikrame pavojuje. Turiu pasakyti, kad tai nuostabu ir šio čenelingo metu patyriau šį jausmą ne vieną kartą. Kai Grupė kalba apie gyvenimą Žemėje kaip apie „Didįjį Slėpynių Žaidimą", jaučiu tą patį.

Taip pat noriu pasakyti,kad redaguodamas tekstą galvojau išimti pastraipą apie pusiausvyrą. Joje Grupė nutolo nuo pagrindinės temos vardan paaiškinimo, kad rasių susimaišymas atspindi natūralią Visatos energiją ir tai „gerai vyksta". Buvau pamanęs, kad tai įdomu, tačiau ne vietoje ir norėjau perkelti šią dalį prie biologijos. Grupė buvo kitos nuomonės, todėl ši pastraipa liko ten kur buvusi.

Seksas kitoje uždangos pusėje


Kadangi pirma užrašiau dalį apie seksą, dabar Grupė paaiškino kaip seksas susijęs su jų egzistavimu. Visada sakiau, kad Grupė nuolat yra ant mano peties. Pradžioje, kai pradėjau priimti informaciją, natūralu, kad Barbara norėjo sužinoti ar ten jie visada. Atsakymas atėjo nuostabaus juoko pavidalu, kurį man labai patinka girdėti, nes jie tikrai visą laiką būna su mumis kartu ir, be to, jiems labai patinka, kai mes mylimės.

Tokiu būdu tikrai kyla klausimas, ar egzistuoja seksas kitoje Uždangos pusėje. Tos srities žinovai su garsiais vardais man sakė, kad tokios sąvokos, kaip seksas, kitoje pusėje nėra. Dar daugiau, seksualinis susilaikymas daugelyje religijų padeda siekti dvasingumo. Kai pradėjau gauti informaciją iš Grupės, man teko pakeisti kai kuriuos savo įsitikinimus ir taip atlaisvinti vietą jų teikiamai informacijai. Ir šis klausimas nebuvo išimtis.

Grupė daug kartų man sakė, kad prieš mane jie stoja vyriškuose ir moteriškuose pavidaluose vien todėl, kad palengvintų mūsų kontaktą. Vienas grupės narys, apie kurį kalbėjau, yra mokslininkas. Ši aktyvi ir energinga būtybė nuolat keičia lytį ir poliariškumą. Man buvo sunku rašyti apie ją, nes vienam sakinyje ji buvo „jis", o kitame - jau „ji". Jis / ji sakė, kad keičia poliariškumą tam, kad parodyti fizines vientisumo savybes.

Tai, kaip Grupė apie tai kalba, reiškia, kad poliariškumas yra svarbi Žaidimo dalis. Svarbiausias Žaidimo tikslas yra Dvasiai matyti save. (Atsiminkite, kad begalinei būtybei neįmanoma matyti savęs.) Poliariškumas buvo reikalingas kontrasto, kad būtų galima matyti Dvasios dalis, sukūrimui. Poliariškumo pasekoje atsirado ir tam tikros būtinos iliuzijos. Žiūrėdami per poliariškumo lauką, mes vienas kitą matome kaip atskirus. Iš tikrųjų mes esame viena. Netgi nežiūrint į tai, kad būdami čia, Žaidimų Lentoje, mes turime skirtingus biologinius kūnus, mes visada esame visuose lygiuose energetiškai apjungti. Tačiau tam, kad pradėti Žaidimą poliariškume, reikėjo būtinai atsiskirti nuo visumos ir įgauti išbaigtą pavidalą. Tai galėjo būti pasiekta tik priėmus kurią tai poliariškumo pusę, tai yra lytį.

Kiekviename įsikūnijime mes pasirenkame lytį kiekvienai Žaidimo fazei. Dvi lytys yra skirtingų charakteristikų, todėl galima išmokti tam tikras pamokas. Kai kuriuose įsikūnijimuose mes pasirenkame lytį norėdami įsitikinti, kad mūsų širdys vis dar tvirtai prisirišusios prie buvusios. Grupė sako, kad tai yra homoseksualumo ir biseksualumo pagrindas. Tai natūralios sąlygos, kurios egzistuoja nuo pat Žaidimo pradžios. Nežiūrint į tai, kad duagelis homoseksulumą ir biseksualumą smerkia, tai yra viena Meilės ir Dieviškos dalelės, esančios kiekviename iš mūsų, išraiškų.

Ir vis tik neaišku, ar egzistuoja seksas anoje Uždangos pusėje? Grupė sako, kad kai mes vienas kitam jaučiame intymius jausmus, iš tikrųjų tuo metu akimirkai mus aplanko Namų pojūtis. Kada dvi fizinės būtybės tokiu būdu susijungia, jos akimirksniu pasiekia poliariškumo pusiausvyrą ir tai iš karto mus sujungia su Namų vibracijomis. Tai, kad kitoje Uždangos pusėje nėra poliariškumo, savaime parodo, kad tokio ryšio sukeliama būsena yra nuolatinė gyvenimo ten dalis. Tokio seksualinio akto, kaip mes suprantame, anoje Uždangos pusėje nėra. Greičiau tai nuolatinė vibracija. Čia, Žaidimų Lentoje, šią vibraciją mes galime kartais patirti (jei pasiseks) orgazmo metu. Kitoje Uždangos pusėje tai vyksta nuolat. Dėl šios priežasties Dvasiai patinka matyti, kai mes susijungdami išreiškiame Meilę ir tokiu būdu prisimename Namų vibracijas

Išvertė Inga

Peržiūrų: 3179 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.3/3
Viso komentarų: 151 2 »
0  
1 Gėlė   (07.01.2014 22:31) [medžiaga]
"Svarbiausias Žaidimo tikslas yra Dvasiai matyti save. (Atsiminkite, kad begalinei būtybei neįmanoma matyti savęs.) Poliariškumas buvo reikalingas kontrasto, kad būtų galima matyti Dvasios dalis, sukūrimui. Poliariškumo pasekoje atsirado ir tam tikros būtinos iliuzijos. Žiūrėdami per poliariškumo lauką, mes vienas kitą matome kaip atskirus. Iš tikrųjų mes esame viena. Netgi nežiūrint į tai, kad būdami čia, Žaidimų Lentoje, mes turime skirtingus biologinius kūnus, mes visada esame visuose lygiuose energetiškai apjungti. Tačiau tam, kad pradėti Žaidimą poliariškume, reikėjo būtinai atsiskirti nuo visumos ir įgauti išbaigtą pavidalą"
- skaitant šitai iškilo klausimas: kas yra begalinė būtybė ir kas ne? (kuom skiriasi visuma ir "mes", ar tai ne begalybė, tik skirtingais vardais?)

0  
2 virku   (07.01.2014 22:36) [medžiaga]
Na tikri begėdžiai ta "grupė", kurie nuolat stebi mūsų meilės žaidimus... :). Na o šis sakinys man nuskambėjo prieštaringai "rasių susimaišymas Žemėje yra gerbtinas biologinis žingsnis šiame evoliuciniame procese ir vyksta sėkmingai". Ką apie tai manote?

0  
3 virku   (07.01.2014 23:03) [medžiaga]
Gėle, to pačio D. Walsh "pokalbių su Dievu" knygose (berods 3-oje knygoje) yra taikliai aprašytas palyginimas su uola, kurioje yra nesuskaičiuojama galybė aplink savo atomus beprotišku greičiu skriejančių protonų ir kurie yra atskiri, bet tuo pačiu yra viena, nes sudaro uolą, kuri žiūrint iš šono yra viena ir nejudanti. Taip ir su visa Visata, kuri susideda iš daugybės nuolat judančių atskirų dalelių, bet yra vienas bendros sąmonės "organizmas"

0  
4 Gėlė   (07.01.2014 23:30) [medžiaga]
Virku, ir aš panašiai manau-jaučiu, bet čia daug kas išskaidyta, o paskui nebesujungta :) Apie rases tai čia anksčiau esame diskutavę, buvo straipsniai, neveltui joms "paskirti" skirtingi žemynai, bet tai buvo seniau, o dabar, kadangi maišosi, matyt taip reikia :) Hitleriui nepavyko "išgryninti rasės", gi irgi ne šiaip sau... dar visai iš kitos operos, pvz. Japonijoje įvykusi atominė avarija-gi nyko nunyko jos aidai, kaip nebūta, kas tą visą "išvalė"? na ir t.t.-gilyn į mišką, medžių daugiau, bet ir oras grynesnis-lengviau kvėpuojasi-tai gražios nakties su džiaugsmingais paišdykavimais, vos ne "big brother" atsargiai jus stebi-užsitraukite užuolaidas :D ir nebetiks pasakymas kad "su žvake šalia nestovėjau, nieko nemačiau nieko nežinau" :D p.s. šiandien pasveikinau jauną bibliotekininkę, pilvukas pučiasi, bus dar vienas žmogus greitai ant šio svieto :)

0  
5 Gėlė   (08.01.2014 11:47) [medžiaga]
http://www.perpasauli.lt/naujienos/10-ispudingiausiu-vandens-telkiniu-po-zeme.d?id=63662244

0  
6 Gėlė   (08.01.2014 11:59) [medžiaga]
perlai irgi iš vandens... manau jų pirminė reikšmė kaip ir kryžiaus - visai kitokia, negu šiandien traktuojama:
http://blog.lrytas.lt/rafinerija/2013/10/apie-perlus-va/

0  
7 Doremi   (08.01.2014 13:10) [medžiaga]
man nepriimtinos šios mintys, 
dėl rasių maišymo-irgi nežinau,kas geriau kas blogiau,o štai kraujomaiša apdovanoja vėlesnes kartas genetinėmis ligomis
kodėl padaugėję genetinių apsigimimų?
todėl kad valdovai valstybių, aukštuomenė taip pat,norėdami išlaikyti turtų vientisumą ir priklausomumą vienai giminei,tuokdavo netolimus giminaičius,
po kelių šimtų metų turime parasidėjusį paveldimumą ir turtams ir ligoms

0  
8 amigo   (09.01.2014 13:32) [medžiaga]
Orgazmas yra puikus jausmas,bet laikinas.O atsakomybės daug...jei esate jau nebe Gyvulys.

0  
9 Aivanhova   (09.01.2014 13:42) [medžiaga]
Amigo, kam taiip kategoriškai -juk yra sfinksas, yra ir Gyvulys-Žmogus..;) Viskas turi pereinamąją fazę..:)

0  
10 Gėlė   (09.01.2014 14:27) [medžiaga]
...mūsų mintys, jomis, kaip vandeniu, save užpildome...
... su saiku iš esmės beveik viskas yra valgoma, o toliau vaistą nuo nuodo skiria tik dozė...
...blogį reikia suprasti protu, neįsileisi į širdį, nes širdis skirta meilei...

1-10 11-15
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Sausis 2014  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0