Ketvirtadienis, 21.09.2023, 11:49
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Liepa » 29 » Selas Reičelas Nauja pasaulinė tvarka
16:41
Selas Reičelas Nauja pasaulinė tvarka

Iš tikro, egzistuoja tik viena Naujos pasaulinės tvarkos versija, kuri gali pasireikšti Motinoje-Žemėje. Ir tai jos pačios nuosava versija. Žemė -  dalis Dieviškumo Motinos. Ji – sąmoninga, protinga būtybė, kantriai leidusi visoms apsigyvenusioms rūšims įsikurti Jos paviršiuje. Ji tiek mažai prašo kūrinių, kuriuos maitina ir glaudžia, - tik kad jie gerbtų Žemę, vienas kitą ir susilaikytų nuo nereikalingo griovimo. Bet, atrodo, jos vaikai atsisako klausyti.

Įsivaizduokite, kaip jūs save jaustumėte, jei po jūsų oda mažytės būtybės raustų urvus ir sukeltų sprogimus juose? Kaip jūs save jaustumėte, jei jūsų apsauginį plaukuotą dangą degintų tik tam, kad toms būtybėms būtų daugiau vietos, užmušinėti viena kitą ir vartoti negyvą mėsą?

Nėra reikalo tęsti ir kalbėti apie šiltnamio efektą ir dujas, ozono sluoksnio išsekinimą, miškų iškirtimą ir taip toliau. Pakanka pasakyti, kad Motina-Žemė jaučia egzistuojantį pavojų Jos gyvybei ir imasi visų priemonių, būtinų Jos ir gyvenančių ant Jos būtybių, kurioms norėtus gyventi harmonijoje su Ja, apsaugai.

Iš Jos stebėjimo taško, atrodo turi prasmę blogai besielgiančius pašalinimas ir perkėlimas jų kur nors dar, kur jie ir toliau galės vaidinti agresyvias dramas ir mėgautis jomis, nepažeisdami valios tų, kurie nori gyventi taikoje. Įeinančių sielų, norinčių tęsti agresyvius veiksmus, priėmimui, jau sukurtos naujos planetos. Tos planetos sutiko priimti tas sielas iki tol, kol jos nebus pasiruošusios vystytis prie žymiai aukštesnio supratimo.

Dabar, atėjo laikas pasinaudoti analogija su mokykla. Įsivaizduokite, kad jūs gyvenate mažame miestelyje, kuriame yra tik vienas klasės kambarys. Visos klasės, pradedant nuo vaikų darželio ir baigiant abiturientais, kasdien spaudžiasi viename klasės kambarėlyje. Jei miestelis toliau auga, tampa labai sunku įgauti išsilavinimą. Vaikų darželio auklėtiniai kenčia dėl dėmesio nepakankamumo. Pažangūs mokiniai priversti sėdėti nuobodžiose pamokose, o atsiliekantys mokiniai jaučia save dezorientuotais ir pamestais.

Kartą, miesto meras nusprendžia, kad reikia pastatyti naują mokyklą su keliais klasės kambariais. Kiekvienas kambarys bus skirtas atskirai klasei. Tada pradinių klasių mokiniai mokysis savo dalykus, o pažengę mokiniai galės judėti pirmyn. Administracija nusprendžia, vieno kambario klasę palikti pažangiems mokiniams, o visi kiti turės pereiti į naują pastatą. 

Kiekviena siela atlieka sąmoningą ar nesąmoningą pasirinkimą: pasilikti arba išeiti. Nors, koks mokyklos pastatas (planeta) bus paskirtas kiekvienam lygiui, sprendžia administracija (Dieviškumas), pasirinkimas, tinkamos klasės, priklauso nuo mokinių (sielų). Kai kas priims sprendimą sąmoningai, bet dauguma – nesąmoningai. Siela žino, su kuo ji gali susitvarkyti, o protas – ne. Dieviškumas neprašo savo Vaikų daryti kažką tai, kas virš jų galimybių. Jeigu jūs suvokiate, kad į Žemę atėjote savanoriškai, tam kad padėti kitoms sieloms pasirinkti teisingą kambarį, būkite tikri, jums bus suteikta viskas, kas reikalinga užduoties įvykdymui. Jūs mokote ir savo pavyzdžiu. Kad atlikti sąmoningą pasirinkimą reikia, kad protas, širdis, valia ir kūnas būtų išlyginti, bendravimui su Tėvu ir Motina. Jūsų, kaip savanorio darbas – padėti išsilyginti kitiems žmonėms taip, kad jie žinotų savo sielos kelius.

Kiekvieno iš jūsų viduje gyvena Motina. Kai mes susijungiame su Žeme, Ji duoda tikslias žinias, kokie veiksmai yra išlyginime su Ja, o kokie ne. Jei reikės pašalinti Jos sielos griaunančiąją iš atitinkamos vietos, Ji pasergės tuos, kurie yra su ja išsilyginime ir prisiklauso Jos, pateiks jiems konkrečią informaciją, kur eiti ir ką daryti, kad likti Žemėje.

Jei jūs gaunate užduotį sukurti dvasinę bendruomenę ir gyventi Žemėje, darykite tai. Jei tai aiškiai išreikštas jums vadovavimas, prie jūsų prisitrauks visos priemonės (žmonės, resursai ir t.t.) užduoties įvykdymui. Jei jus prašo pervažiuoti į didelį miestą, esantį seismiškai pavojingoje zonoje, gerbkite šį pranešimą. Jūs galite būti reikalingas suteikti pagalbą tiems, kas vėliau nukentės. Tol, kol jūs sekate Dieviškumo Motinos nurodymus, jums niekas ir nieko nepakenks. Ji nenori, kad jūs kentėtumėte, nekentėsite, jei leisite Jai vadovauti jūsų gyvenimu. Ji apima Begalinę Išmintį, kad įspėti apie visus pavojus ir palengvinti kelią. Jūs - graži siela ir nusipelnote Besąlyginės Meilės ir Motinos Užuojautos.

Nors mylinti Motina teisinga, jei jūs stojate prieš Ją, jūsų gyvenimas primins "pragarą krepšyje”. Ir vis todėl, kad jūs plaukiate prieš gyvenimo srovę. Motina-Žemė yra vibracijų pakėlimo į penktą tankį procese. Kadangi Ji kelia vibracijas, viskas kas bus neišsilyginęs su Ja, dings. Kaip tai atrodys kasdieniniame gyvenime? Pas tuos, kas neįsiklauso į Jos siuntimus, gali atsirasti problemos su sveikata. Jei kūnas negauna nuo Žemės pakankamo maitinimosi, jis pūva ir miršta. Nors jūs galite naudotis proto kontrole ir priversti kūną vartoti toksinį maistą, tai ne pats geriausias variantas.

Sielos išlygimas, reiškia kiekvienos "Aš” dalies aprūpinimą pačia harmoningiausia ir mylinčia aplinka, vystymuisi ir augimui. Maistas, paprastai tinkamas kūnui, staiga (arba palaipsniui) sukels nemalonumo reakcijas. Netikėtai gali pasireikšti naujos alergijos.

Keliant vibracijas, gyvenimai, pilni stresų, taps vis daugiau ir daugiau nepriimtini. Anksčiau skaitomas sėkmingu, darbas ofise, sukels galvos skausmą. Penktadienių vakarėliai, anksčiau skaitomi atsipalaidavimu, atneš skausmus pilve. Kad išgirsti Motimos-Žemės nurodymus, kūnai turi tapti jautresni. Tai nereiškia, kad jūs save turi priversti gyventi asketiškai. Jei kūnas nori vakarėlių, tegul būna vakarėliai. Bet reikėtų matyti skirtumus, tarp tikrų norų ir kenksmingų įpročių. Kaip jūs save jaučiate, po atitinkamo įvykio? Teisingi veiksmai neša šviesą ir plėtimąsi, tikro įžeminimo jautimą (Virgio trigrašis: o ne lašinius valgyti, kad įžeminti. Kaip "kažkas” išsireiškė šiame tinklapyje). Jei jūsų veiksmai to neatneša, jūs nesate pusiausvyroje.

Kaip dėl užmokesčio už darbą? Jei jūs neužsiimate savo tikru darbu, jums bus vis sunkiau ir sunkiau gyventi nuo atlyginimo iki atlyginimo. Jokie pinigai nepadarys kūną sveiku, jei jūs neįsiklausysite į Motinos nurodymus. Jeigu jūs netikite, kad galėsite išgyventi, užsiimdami darbu, išlygintu su jūsų siela ir su nauja Motinos-Žemės pasauline tvarka, reiškia jumyse yra negatyvaus tikėjimo šaknys. Jas būti išsivalyti, kadangi jos kliudo jūsų vystymuisi ir tikro tikslo Žemėje vykdymui. Jeigu dabar jūs nesiimsite žingsnių tų tikėjimų išvalymui, už jus juos išvalys Motina-Žemė, paleisdama išorinius įvykius, kurie privers turėti reikalų su tomis problemomis. Tai mylintis "stumtelėjimas į nugarą”, kad priversi judėti reikiama kryptimi.

Jeigu jūs norite išsivalyti emocines problemas ir užbaigti su neigimu dabar, vėliau jums nebereikės pergyventi išorinių kataklizminių įvykių. Išoriniai griovimai būtini tik tuo atveju, jei jūs tęsiate vidinių siuntimų ignoravimą. Apie 80% sielų Žemėje nenori susitikti akis į akį su savo problemomis ir nuimti jų neigimą. Tai reiškia: tokios sielos sąmoningai ar nesąmoningai nusprendė leisti Motinai-Žemei išvalyti jų problemas, pasinaudojant Žemės pasikeitimais. Kiekviena siela prie savęs pritraukia išorinį atspindį, atitinkantį  esminį neigimo lygį. Sielos, kurios kažkokiu tai laipsniu dirbo su savo problemomis, pergyvens mažiau žiaurius išorinius griovimus, nei tos, kuriose "sėdi” žymiai stipresnis neigimas. Nebūtina mokytis skausmu, bet skausmas gali būti labai efektyvi mokymo priemonė.

Motinos sprendimas, išsaugoti Žemę kaip pažangių mokinių mokyklą, buvo grindžiama Šviesos Darbuotojų kolektyviniu prašymu, kurie eonus metų bandė "priversti” žmoniją įsiklausyti paprastų Kūrinijos tiesų, o taip pat todėl, kad Motina pakankamai prisikentėjo ir nori susijungti su savo Dangiškuoju papildymu.

Kai neigimas ir blogi įpročiai išvalyti, siela kels vibracijas. Žmonių kolektyvinė valia yra didžiulis Motinos valios fragmentas. Kai vibracijas pakelia kolektyvinė valia, pakyla ir Motinos vibracijos. Motinos noras toks, kad Jos vaikai prisijungtų prie Jos penktame tankyje, grandiozinio valios ir sielos  kosminio susijungimo tikslu. 

 Išsilygindami su Motina, kartu su Ja jūs pakeliate savo individualias vibracijas ir pašalinate pasipriešinimą naujoms energijoms, ateinančioms nuo Tėvo. Diskomfortas – visada, pasipriešinimo naujoms energijoms, rūšis.

Naujos energijos pateikiamos Pakylėjimo liepsnos dvigubos spiralės pavidalu. Pakylėjimo energijos išeina iš Motinos ir įeina į kūną, ties stuburo pagrindu Kundalini išraiška. Toliau energija kyla stuburu iš išeina iš karūninės čiakros, galvos viršuje, susijungdamos su Tėvo energijomis. Tuo pat metu, Tėvo energijos nusileidžia į karūninę čiakrą. Po to jos juda žemyn stuburo priekyje ir per stuburo pagrindą išeina į Žemę. Kai jūs stovite, dvigubos energijos spiralės išnaudoja įėjimui ir išėjimui jūsų kojas.

Nors energijos pastoviai juda, į viršų ir apačią per stuburą abejomis kryptimis, jos susilieja ir apsijungia širdies čakroje, kaip meilės išraiška. Susiliejusios Motinos ir Tėvo energijos spinduliuojamos į išorę per širdį, išeidamos į Kūriniją meilės ir užuojautos formoje. 

Meilė ir užuojauta labai svarbu, Dieviškumo Plano užbaigimui Žemėje. Prie tos meilės prisitrauks daugelis sielų, turinčių problemų su naujų energijų įsisavinimu. Meilė beribė. Kuo daugiau atvira jūsų širdis, tuo daugiau pasireikš meilė. Meilė – tai Motinos Naujos pasaulinės tvarkos nustatymo raktas.

Peržiūrų: 6661 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/3
Viso komentarų: 1431 2 3 ... 10 11 »
0  
1 Doremi   (29.07.2012 17:29) [medžiaga]
dėkui tau virgi,
sarkastiškas anekdotas tiems, kas tebesijaučia žemės valdovais ne vaikais
sukasi visatoja planetos, susitinka ir išsiskiria
priartėjusi prie marso žemė sako
-labas, marse, kaip tu laikaisi?
-ok, -atliepia marsas, -o tu kaip?
-prastai sad , žinai, utėlių apsikrėčiau, bandžiau vis naikinti, bet nepavyksta wacko gal patarsi ką?
-oooo biggrin , aš irgi turėjau seniau- juokiasi marsas
- tai kaip atsikratei, -susidomėjo žemė,
-o niekaip nesikračiau, nenaikinau.........vieną dieną pačios susinaikino
nesirūpink sese, ir tavosios žus

0  
2 Doremi   (29.07.2012 17:40) [medžiaga]
aš vis dar valgau mėsą, virgi sad nors jau tik trečia dalis raciono, bet valgom
padirbus prie žemės sunkų bet malonų fizinį darbą
labai norisi mėsytės, net skauda kaip norisi wacko
nievidat doremi aukštesnių lygių tongue

+1  
3 virgis   (29.07.2012 17:53) [medžiaga]
Bet juk tu myli gyvūnus ir tuo pačiu juos suvalgai? Ar myli ne visus? O kiaulės ar nori, kad jas suvalgytų? Tu gi gali paklusti? Žinoma, sunku atsisakyti tų tūkstantmečius įdiegtų programų, kad tik mėsa suteikia pakankamai jėgų ir tai neįvyks taip greit, viskam savas laikas, organizmas pats pasakys kada to nebereiks, bent jau man taip buvo. Ir tai nėra joks rodiklis, kažką apsprendžiantis, aš taip manau.

0  
4 spurgelis   (29.07.2012 18:18) [medžiaga]
Matyt Doremi iš tos didelės meilės ir suvalgo tuos gyvūnus biggrin biggrin biggrin ,kad amžinai būtų kartu biggrin biggrin biggrin Reik manyt,kad tos suvalgytos mėsytės duodama energija fiziniam kūnui,susijungusi su Dorėmi pagarbos ir padėkos Žemelei Motinėlei už jos duodamas gėrybes energija transformuojasi ir tikrą kūrybinę meilės energiją ir per jos širdį yra dovanojama ir dalinama kitiems. biggrin
O šeip,nepergyvenk,Doremi,man natūraliai vis labiau nebesinori mėsos. Valgau dar kai kurią,bet labai mažai,viskas savaime taip gaunasi,tiesiog nebenoriu. Ypač vasarą dabar,kai tiek daug gėrybių sode ir darže,kad ir svetimame biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin

0  
5 monntos   (29.07.2012 19:11) [medžiaga]
As isvis ziaurus mesaedis.Man gali nebut nieko tik mesos reikia ir joks valgymas be jos nepraeina.Buvau susidomejas raw mityba,na ji ne vegetariska,tai mesa galima valgyt bet zalia.Bet buvo uzejas noras ir nebevalgiau mesos,tai istempiau tik pusantro menesio.Siaip galvoj atsirado dilema poto uzdavinet pradejau sau klausyma,del ko as jos nevalgau ir neradau jokiu atsakimu,tai grizau vel prie mesos.Tik kad per ta perioda,ziauriai nusilpau,isgirdau is kitu,kad kasko susenau greit biggrin Bet cia turbut kad per drastiskai atsisakiau jos.Ir buvo organizmui sokas,nes as vaisiu,tai galima sakyt isvis nevalgau darzoves ir retokai.
Jei dievui reik dekot uz viska ka duoda,tai as dekoju uz mesa.Nors zinau,kad ateis laikas,kaip as jos nevalgysiu ir jos man nebereikes,tai daugiau nebandau perlipti drastiskai per save.Kada isvidaus ateis supratimas,man jos ir nebereikes.Manau nieko nereik daryt ,,del to kad galvoji kad tai yra gerai,bet nesupranti del ko tai darai smile
Mano supratimu harmonija-palaiko pusiausvira.Jei pvz vilkas nesuvalgitu aviu,ju prisidaugins tiek daug ir sues visa zole,ko pasekoja prades mirt pacios ir isnaikis visa kas gyvena zolei ir ja misdami.

0  
6 spurgelis   (29.07.2012 19:25) [medžiaga]
matai,monntuk,vilkas iš prigimties yra mėsaėdis. tai kitaip ir būti negali. Jei mes klausysime savo prigimties,tada eisime kartu su žeme ir būsime harmonijoje,kaip vilkas jei ėstų žolę,jis kurtų disharmoniją. O vat žmogelio organizmas nėra pritaikytas mėsytei. mes tik per prievartą pripratinti. Aš nuo pat vaikystės jos tiesiog nemėgau,man ji visokia smirdėjo. tai vat daba gamintojai ant negyvos prideda visokių stipriklių ir mes su pasimėgavimo kemšame š.... kaip patį skaniausią dalyką. o po to skundžiamės,kad mums tas ar anas negerai su sveikata. Kur nebus,konteinerį su šiukšlėm irgi reikia karts nuo karto išvalyt,tai mums organizmas ir duoda signalą-išsivalyt. O tai gal tiesiog paprasčiau-nebedergt savo organizmo. ir netiesa,kad mėsoje tik yra energijos,pvz-geležies yra daugiau špinatuose nei mėsoje. Pasidomėkite maistingomis medžiagomis gamtos dovanose augalinės kilmės. Beje tikrai geras straipsnis yra senai įdėtas šiame tinklapyje su visa palyginimų maistingų medžiagų lentele. Tik domėkitės. Sėkmės ir skanaus smile

0  
7 monntos   (29.07.2012 19:43) [medžiaga]
Tai gal as is prigimties vilkas? biggrin man ji skani ir taip skaniai atrodo,man prieskoniu nereik,galiu ja ir viena zalia valgyt.Tik kad namie neleisdavo ir prigazdino,kad liga kokia pasigausiu.As nesakau,kad mesa maistingiausia ir apie mityba zinau gan daug.Bet kad as nerandu,kas man labiausia tiktu.Na mesa,aisku apkrauna organizma ir dar jauciasi buvusio gyvulio energija,baimes,pyktis kuria gali priimt kaip savo,nors aisku ji ir tampa jau tavo dalis ir manau tai eda po biski jau zmogaus organizma.Apie tai turbut mazai kas susimasto.Bet nuo kito maisto man buna negera.Tai renkuos is keletos blogybiu lengvesne blogybe.Saules energija nemoku but gyvas.Beja jei vienam pasisavins is spinatu gelizi,tai kitas jos gali tikrai negaut.

0  
8 monntos   (29.07.2012 19:46) [medžiaga]
spurgeli ismokink mane vaiksiot neisejus is namu biggrin kaip taip galima.Maciau laida,kaip eksperimenta daro,zmogus kaip ir miega pries tai buvo duotos kordinates ir jis ale nueina ten ir prabudes viska papsakoja,kas ten kaip yra. biggrin

0  
10 spurgelis   (29.07.2012 21:07) [medžiaga]
paprasta,užsiprogramuok sau uždotį konkrečią prieš užmiegant,daug kartų kartok,kol natūraliai panirsi į sapną. iš pirmo karto tikrai gali nepavykt,nors mano sūnui pavyko iškarto. Žodžiu bandyk bandyk,tik neprievartauk savęs,kol bagausi kame "bajeris" ir pamatysi,tau pavyks smile

0  
22 monntos   (29.07.2012 23:38) [medžiaga]
Kaip minejau,man turbut truksta tikejimo.Noretus isitikint,kad kaskas taip gali istikru.Pats esu kaska panasaus megines,bet man prasideda vaizdai ir as stengiuos negalvot apie nieka,kad vaizdai nebutu paveikti mano minciu,bet tada as dazniausia atsikliucinu ir jau kur vaikstau as nebezinau biggrin Kaip sapnuoju tai beveik visada suprantu kad esu sapne.Kaip K,Jungas rase,kad sapnai palaiko zmogaus pusiausvira tarp bebrotistes,nes sapnuose gali igyvendint savo norus.Su tuo sutinku,nes tikrai pamenu,kad esu sapnuose dares tai ko istikro norejau,ir atsikeles tikrai jauciaus gerai.Juk esme tame,kad musu norai niekur nedinksta nors mes juos ir pamirsom.Tik va nevisada suprantu sapnu esmes.Yra kosmarai,kaskas like nuo praeities i juos bandau uzsipruogramuot pries miega nors ir kaip butu baisu ten grist biggrin Negaliu vistiek suprast kame saknys.O tu galetum taip ateit kad as tave pamatyciau ? biggrin

0  
23 spurgelis   (30.07.2012 00:15) [medžiaga]
tai vat vat,kai tie vaizdai prieš sapną prasideda,tada ir turi suprast,kad tai yra tavo mintys arba iš informacinio lauko bendro ateinantys vaizdai. tai tu pagauk būtent savo tas mintis,o ne stumk vaizdus lauk ir tas savo mintis pradėk kontroliuot,tai yra pats kurk ir formuok,taip pamažėle ir įsnūsi į sapną,kurį pats pradėjai kurti. o tada jau "pašlo paiechalo". biggrin
Na ,nežinau ar galėčiau pas tave ateiti sapno metu,nes kolkas bandžiau save programuot vaizdų pagalba,t.y.-turiu būti mačiusi tą žmogų,pas kurį keliauju,ar bent aplinką žinot.Visa kita,ko nesu mačiusi,sapne yra grynai mano kūrybinė erdvė,pati matau,tai ką noriu matyt. Tai tą kūrybinį metodą naudoju grynai atsipalaidavimui ir pažaidimui,savo vidinių ervių ieškojimui. O kai jau sprendžiu konkrečias problemas,tai ir programoju pagal realius konkrečius žmones,vaizdus ar situacijas. Tokio vaikščiojimo pas kitus nepažįstamus dar tiesiog nesu bandžiusi,nes nemačiau reikalo. smile

0  
57 monntos   (30.07.2012 22:08) [medžiaga]
vaizdinius kurt,tai man neproblema ir matyt ka galvoju,bet va taip sedint ar gulint iseit is saves ir pasivaiksiot,tai nemoku.Jei atvirai nelabai ir bandziau.Na nebent taip trumpai ir iskart ai kitakart biggrin
Ne ne ne i sapna.Galvoj,gal taip zmones sugeba pasirodyt ne miego busenoj.I sapnus nekvieciu,nes nuo ju gali kitam ir negera pasidarit wacko Ten pas mane jau labai viskas susimaise wacko biggrin

0  
60 spurgelis   (30.07.2012 22:47) [medžiaga]
Tai aišku,kad sugeba ir nemiego būsenoje,bet aš asmeniškai to nepraktikuoju,kažkaip dar neprireikė. jei mediduoju,tai gilinuos tik į save,po svetimas erdves apskritai nelandžioju jokioje būsenoje,kad ir moku. Aš paprasčiausiai mėgstu bendrauti tiesiogiai,va taip paprastai žemiškai akis į akį. Nors kad ir telefonu ar kitaip,bet paprastai. Sapnuose keliones naudoju tik tam,kad išspręsčiau savo asmeninius reikalus,nekliudant kito erdvės. nu nebent tas kitas irgi norėtų tokiu būdu susisiekt. biggrin

0  
61 monntos   (30.07.2012 23:35) [medžiaga]
Namiokas suisikeist numeriais? biggrin Juokauju aisku. smile
Buna kartais pabendrauju mintimis su draugais,snekuos.Niekad neklausiau ar ir jiems kas panasaus. biggrin Kas idomiausia,kad poto pasirodo,apie ka bendravau ir kitas taip galvoja atrodo lik butume istkro pasnekeja.Nors tai turetu but suprantama,nes manau kad visus mus sieja bendra pasamone.Man dar kas patinka,kad uztenka tik pagalvot,kad reik paskambint draugeliui ir siektiek palaukt,tai pats paskambina.Sutaupau savo nemokamas minutes biggrin
Yra,kad mintis girdejau,bet i tai gilintis nenoriu.Nes jau ten buna balsas galvoj o su jeis bendraut daug nenoriu.Pas mane ju ir taip nemazai sneka,bet nesigilinu i juos wacko

0  
63 spurgelis   (31.07.2012 00:25) [medžiaga]
Pats viską ir atsakei. tai būtent,kam tau keliaut su visu kūno bagažu,jei ir taip puikiai bendrauji mintimis smile smile
o telefoniukais galim apsikeist,jei tau įdomu tik šeip draugiškai pabendraut,kaip sakant padidint bendraminčių ratą,su kuriais gali papliurzint visiems įdomiomis temomis,pasidalinti patirtimis,džiaugsmais ir nedžiaugsmais. O kaip vyro ir moters santykių aš neieškau,nes gyvenimo bendrakeleivį jau turiu šalia biggrin biggrin biggrin

0  
126 monntos   (31.07.2012 19:16) [medžiaga]
Neieskau as cia poros.Turiu ir pats antra pusele ir suneli ir neturiu minciu su jeis skirtis smile

0  
9 Atsitiktinis komentatorius iš planetos Žemė   (29.07.2012 20:28) [medžiaga]
Jei ryte (~7h) suvalgau varškės ar kokios mišrainės su bulka, tai jau ~11h skrandis "groja" ir reikalauja maisto :D O jei prie mišrainės dar bent kokios dešros ar kumpio paimu, tai iki pat vakaro galima apie maistą negalvot :) Plius ne visa mėsa yra apdirbta, kad būtų skani :) Giminės kaime kai papjauna paršiuką ar vištą tai mėsa natūrali, be jokių priedų, ir vienodai skani vistiek :) Plius tą mėsą sėkmingai ir suvirškina ir pan.. nei vidurius pučia nei nieko :) O pabandyk vakarienei pupelių suvalgyt, tai naktį kaldra kilosis :D :D :D
Tai kolkas yra taip. Kad pasikeistų mitybos įpročiai tai arba pačiam turi nebetraukti toks maistas, arba nusileist kokie ateiviai ir pasakyt kad negalima :D Būtų bent kažkoks motyvas, nes dabar tik tuščios šnekos visur :) Viena pusė argumentuoja, kita pusė kontrargumentuoja, ir visi teisūs vistiek :) Plius aš tai labiau medikais ir vaistais pasitikiu, ypač po paskutinio nuotykio: skaudėjo dantį, tai visą savaitę bandžiau alternatyviais metodais gydytis: moliu, česnako ir svogūno tyrele, arbatom ir t.t. Visą savaitę taip. Kol galų gale praradau viltį, išgėriau vaistų, tai iškart nuėmė skausmą, o kitą dieną pas dantistę nuėjau ir sutvarkė moment viską. Taip kad alternatyvioji medicina ir vadinasi alternatyvioji, kad jei tie dalykai veiktų, tai taip nesivadintų :)
Kažkaip paskutiniu metu išvis pradėjau abejot visais šitais dalykais :D Turėjo įvykt kažkas baisaus per olimpiados atidarymą, bet vėlgi nieko neįvyko, ten tie "ateiviai" nuo kovo mėnesio jau pas mus vis "skrenda", religinės "tiesos" aplamai vienos kitom prieštarauja kur nepažiūrėsi :) Kad ir kaip keista, vienintelis dalykas kas iš tiesų veikia, tai visi šitie materialūs ir praktiški dalykai (medicina, technologijos ir t.t.).
Tai nesmerkit už šitą tekstą, labai norėjau kažkaip parašyt :) Ne visi juk pakilę iki 5 lygio :)

0  
13 spurgelis   (29.07.2012 21:22) [medžiaga]
O kodėl kažkas turėtų smerkt ar apskritai svarstyt? Juk tu ir pats parašei,kad tau asmeniškai tai geriausi sprendimo būdai,ir kad tau tas tinka,o ne kažkas kitkas. Įvairiausi straipsniai ir ifo yra tam,kad kiekvienas ne aklai tuo vadovautųsi o sugebėtų atsirinkti,kas kiekvienam asmeniškai tinkama. O čia šitame forume mes ir renkamės tam,kad pasidalinti savo patirtimis,išgyvenimais,pastebėjimais kiekvienas iš savo pusės ir kad pasidalinti,pasimokinti viens iš kito kokių įdomybių ar nebūtinai. Esmė nesikeičia-kiekvienas turi savo protą,širdį ir laisvą valią rinktis jam tinkamiausią kelią ar šunkelį smile smile smile Sveikas prisijungęs,Žemieti biggrin

0  
11 Doremi   (29.07.2012 21:11) [medžiaga]
niu va, gerai jums šaipytis ir linksma, mat doremi vistiek valgo mėsą, nors supranta visų gyvūnų kalbą, tai prisipildo gyvulių kraujo ir paverčia meile viskam
kas jum sakė kad doremi myli visus ir viską?
kiauliukus myliu/..........iš namų išeinu kai pjauna, kad negirdėčiau, išvažiuoju
pfffff, kaip manai, spurgeli, ar tam špinatui neskauda kai nupjauni?
gal žinote ką?kol esi trečiame išmatavime, tai ir maitinkis tuo, kas tau priklauso
ką čia vapat apie vegetarizmą?gal iš tūkstančio vienas ir galėtų vien kompu dirbdamas žalėsius ėsti, bet ne kaimo žmogus, keliantios su saule ir gulantis su saule, ar tau karšta ar tau lyja, ledais duoda ar speigas spaudžia- kaimietis yra atsakingas už savo gyvulių gerbūvį
tai ir lenkia nugarą laukuose, kad pašarus gyvuliams ir miestiečiams mitalą išaugintų
o tu atsitiktini nepiktžodžiauk
alternatyvioji liaudies medicina reikalinga tik galadieniams, tiems, kurių jau nebegydo medikai
dėl dančio mauk pas stomatologą, bet jeigu piktžodžiaudamas prisišauksi lemtingą ligą, tuomet iš naujo atrasi alternatyviąją mediciną, tik žolininką apsigimusį sunkoka rasti, mmm taip
gal manai manes ieško gripu sergantis žmogus?
deja asortimentas nedžiugina, naujausios netyrinėtos genetinės ligos su lydinčiomis komplikacijomis, išsėtinės sklerozės, visų rūšių vėžiai, odos žaizdotos alergijos
kaip tau patinka, tu atsitiktini?
mediko klaidas paslepia žemėje, žolininkas negali klysti
visi tie žmonės nori gyventi....................
nevaryk į mano daržą ir viskas bus gerai, pavarysi?- primesiu tau tiek, kad nespėsi gaudyt angry

1-10 11-20 21-30 ... 91-100 101-103
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Liepa 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0