Pirmadienis, 25.09.2023, 18:40
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Rugpiutis » 3 » Selas Reičelas “Žemės pasikeitimas 2012 metais” Pranešimas Perduotas Mūsų Kūrėjų”
14:56
Selas Reičelas “Žemės pasikeitimas 2012 metais” Pranešimas Perduotas Mūsų Kūrėjų”

Kūrėjai – būtybių grupė, iš 12-tos dimensijos ar išmatavimo, kaip aš vadinu. 12-tas išmatavimas – didžiulė Kūrimo sfera, egzistuojanti žymiai aukščiau to, ką gali pasiekti paprasti žmonės. Šiam kanalui Kūrėjai prisistato kaip gigantiški, melsvai balti kamuoliai, keletas kamuolių palaipsniui nusileidžia į Žemės atmosferą informacijos perdavimui ir žmonijos nušvietimui.

Kad Kūrėjai išvis galėtų bendrauti su mumis, jie turi pažeminti dalį savo vibracijos, nuo to kas vadinama 12-tu tankiu iki 7-to, dar prieš tai, kol užkrauti informaciją į mano aukščiausiąjį protą. Leiskite paaiškinti.

Tam kad pakrauti idėją, į virš sąmoningą žmogiškos būtybės protą, Kūrėjai naudojasi tuo, kas paprastai vadinama "Telepatiniu perdavimu”. Jie pasakoja: kad tam tikslui jie pažemina, mažytės savęs dalelytės, vibraciją. Informacija įteka į žymiai aukštesnį protą, po to iššifruojama ir išverčiama į Žemėje egzistuojančias kalbas tam kad galėtų tai suprasti sąmoningi žmonių protai.

Kūrėjai skaitytojui dažnai primena, kad tai nėra lengvas procesas. Pateiktas idėjas ir koncepcijas sunku paaiškinti naudojantis ribotu Žemės kalbų žodynu. Bet didžioji dalis medžiagos gali būti įsisavinta energetiniame lygyje, nors tai būtų sunku suprasti protu.  Skaitydami šį pranešimą atkreipkite dėmesį į savo kūno energetinį lygį, pastebėkite kokie įspūdžiai " skaitant tarp eilučių”.

Turėkite omenyje: tarp žmonių ir Kūrėjų bendra yra – energetika. Kol jūs skaitysite šiuos žodžius, jus apjuos nedidelė jų energijos dalis. Leiskite tos energijos daliai, kuri rezonuoja su jūsų siela, ateiti  ir padėti jums atsibusti.

BŪTINA PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Visatos sandara

Leiskite prisistatyti. Mes – Kūrėjai, tie kuriuos jūs vadinate Dievais-Kūrėjais. Tik labai nedidelė mūsų energijos dalis praeina per šitą kanalą. Mums sunku suprojektuoti į šį pasaulį daugiau nei tik dalelę savęs. Todėl mes pasirinkome būda, žinomą kaip telepatinis perdavimas. Būtent šuo būdu, didžioji dalis mūsų perduodamos energijos, pasikrauna į įvairių kanalų, žymiai aukštesnius protus.

Tokiame formate mes ateiname čia, tik kokio nors didelio Žemės ciklo pradžioje ar pabaigoje. Jūs galėtumėte pasakyti: kad mes kaskart aplankome savo eksperimentą, pažiūrėti kaip viskas vyksta.

Ši Visata – eksperimentas.

Į paskutinį išsireiškimą jūs galite sureaguoti šitaip: "Aš nepriklausoma būtybė – sukurta pagal savo Dievo atvaizdą ir esmę. Aš ne eksperimentas.” 

Mes suprantame jūsų reakciją. Bet vis dėlto, ši lokali Visata, kurią kartu su kitais Dievais-Kūrėjais mes prižiūrime – didžiulis eksperimentas, o ne kas kita. Pasakysim taip: Dieviškumas – eksperimento vadovas. Visa kita primena universitetą, sukuriantį stebėtojų komisiją, kad sekti mokslinį tiriamąjį darbą, atliekamą chemiko laboratorijoje. Universitetas finansuoja mokslininką. Bet jis retai lieka su savo darbu vienas, už jo pečių visada kažkas stovi.

Todėl, kada Dieviškumas įpareigojo mus sukurti žmogiškąją formą, mes labai stengėmės, nors iki tam tikros ribos veikėme bandymų ir klaidų metodu. Mes gerai supratome kaip plečiasi ir vystosi Visata ir kaip ji save kuria. Mes žinojome Universalius įstatymus ir principus. Bet vis tiek žinojome kad susidursime su sunkumais sukuriant atomo struktūrą, kuri viename organizme atitiktų laisvos valios Visatą ir apibrėžtą Visatą. Mes stengėmės sukurti gyvybės forma, tiksliau kūrybišką struktūra, sugebančią apsigyventi jautriuose mechanizmuose (kūnuose) taip, kad turėtu galimybę virtualiam priėjimui į visus 12 Kūrimo lygių. 

Kada mes kalbėsime apie vibravimo būsenas, mes naudosimės žodžiu "tankis”. Kai kalbėsime apie egzistavimo sferas, naudosimės žodžiu "išmatavimas”. Taip pat mes naudosimės išsireiškimais "žymiai aukštesni” ar "žymiai žemesni” tankiai ar išmatavimai. Tai nereiškia kad vienas yra geresnis už kitą. Tai tik žymiai plačiau ir visa apimančia.(Virgio trigrašis: tai galime palyginti su piramide, apversta smaigaliu žemyn, kuo vibracijos aukščiau, galimybių ribos plačiau) Žemė turi daug tarpusavyje surištų vibracinių lygių ir tankių sluoksnių.

Yra tai, kas žinoma kaip 1-mas Žemės tankio lygis. Tai grubiai sakant jūsų mineralų karalystė – akmenys, uolos, geologiniai sluoksniai, kuriuos jūs aptinkate Žemės plutoje.

Yra tai, kas žinoma kaip 2-ras Žemės tankio lygis. Jis jungia augmenijos gyvybę, gyvybę paklūstančią apibrėžtiems atsigaminimo įstatymams ir principams.  

 Yra tai, kas žinoma kaip 3-čias Žemės tankio lygis. Jam priklauso gyvūnijos pasaulis ir tai ką galima pavadinti žymei žemesnėmis žmogiškomis savybėmis, įskaitant žmogiškos būtybės dalis, kurios pagrinde užsiima palikuonių palikimu, seksualiniais instinktais, medžioklės instinktais ir panašiai.

Pas jus yra 4-tas Žemės tankis, įskaitant subtilaus intelekto ir žymiai dvasiškai aukštesnio žmogaus pasaulį – dailė, muzika, sąmoningumas, vaizduotė, kūryba, tai ką jūs vadinate "metafizika” ir taip toliau.

Ir pagaliau 5-tas Žemės tankis, įtraukiant eterinį  žmogaus šviesos kūną, kuris daugumoje atvejų, randasi potenciale. Apie tai ir kitus tankius nuo 6-to iki 12 pakalbėsime vėliau, kituose skyriuose.

Kūrėjų rolė

Mūsų rolės esmė tokia kad ateiti, kosminio proceso ar ciklo pabaigoje ir padėti tam, kas galima pavadinti  "derliaus surinkimu”, "pakylėjimui”. Mūsų protas gali padėti norinčioms pakylėti sieloms. Mums tai gana sunki kelionė,visumoje  dėl neatitikimo su jūsų vibracijomis . Tai reiškia kad yra visai nedaug sielų, pasiekusių 5-tą išmatavimą, o mes atėjome iš 12-to.

Įvykiai kurie vyks paskutinius 30 metų turės didelės įtakos visoms gyvybės formoms esančioms Žemės planetoje. Mes pradėsime nuo KŪRĖJO.

Beribis Kūrėjas SUKŪRĖ VISA KAS YRA: visas visatas, galaktikas, žvaigždžių sistemas, saulės sistemas, planetas, gyvybės formas, planus ir poplanius, išmatavimus, tankius, įstatymus, principus, jėgas, energiją ir žinoma Dvasią. VISKAS NUO DIEVO. VISKAS YRA DIEVAS. Dievas egzistuoja laike ir ne laike. Jis egzistuoja visuose laiko kontūruose ir laiko linijose, išmatavimuose. Dievas egzistuoja tuštumoje. Jūsų kalba ne adekvati Dievo apibūdinimui.

Idėja kad dievas yra vyras ar moteris – iškreipta, remiasi ribotu žmogaus proto supratimu (ir  panašių rasių kituose pasauliuose protu). Bet vis tiek, apie dievą kaip žmogišką asmenybę, turinčią protą, padeda galvoti tai, kad visi jūs sukurti pagal Kūrėjo pavyzdį ir esybę. Kadangi dievas yra viskas – jis ir vyras ir moteris ir nė vienas iš jų. Suprantant jūsų kalbos skurdumą, mes vadinsime Dievą "Jis”. Tai nei kiek nesumažina moteriško Dievo aspekto.

Kiekvienas žmogus sukurtas pagal Kūrėjo pavyzdį ir esybę. Vienos sielos įėjo į individualizacine būsena arti nuo jų sukūrimo vietos, kurią šis kanalas vadina 12-tu tankumu. Kitos atsirado žymiai žemesniame dažnyje, žinomam kaip 7-tas tankis. Daugumas, šios medžiagos skaitytojų, atsirado 7-tos kūrimo bangos periode.

Pirmos individualios sielos išėjo iš Dieviškumo labai senei, prieš milijardus metų, kaip 12-to tankio būtybės. Po to jos pasirinko galimybę pažeminti savo vibracijas tam, kad ištirti išorinius Kūrimo pasaulius. Šios visatos pradžioje egzistavo viso tik keletas išmatavimų. Išoriniai pasauliai vibravo tame ką jūs šiandien pavadintumėte 7-tuoju tankiu ir aukščiau. Todėl "senovinės sielos” pradėjo savo kelionę nuo 7-tojo tankio, grįždamos atgal į 12-tą. Pakylėdamos, jos brendo. Tam momentui kai sielos grįždavo į 12-tą tankio lygį, jos tapdavo suaugusios. Jos tampa Dievais-Kūrėjais, dalimi to, kas esame mes.

Papildomos Kūrimo bangos, atsiradusios  po senovinių sielų atsiskyrimo, pagimdė sielas ir jų klasterius, atsiskyrusius nuo Dieviškumo prieš milijardus metų. Po to įvyko nesuskaičiuojami pasikeitimai. Vienos sielos atsirado kai vienišos šviesos kibirkštėlės, kitos poromis, po tris, keturias, šešias ir dvylikos klasterių. Trečios atsirado kaip dideli klasteriai, vėliau suskilusios į žymiai mažesnius, einant į Kūrimo apatinius sluoksnius.

Evoliucijos procesas.

Brangūs Kūrėjai, mes galvojame kad ši informacija labai svarbi jūsų kaip sielos evoliucijos supratimui ir supratimui to, kas vyksta Žemės planetoje. Todėl atleiskite už tai, kad mes vis giliau einame į tas koncepcijas.

Daugelis klausė, "Jeigu mes atsiradome kaip individualios sielos, ar mes vėl ateityje grįšime į savo Šaltinį?” Mes siūlome tarpine šio atsakymo dalį.

Beribis Dieviškumas sukūrė visus mus. Tai visur esanti Būtybė, Visa to kas yra Šaltinis, Centrinė Saulė ar bet kurio kitu vardu, kurį jūs norėsite suteikti. Tai bevardė biosferos būtybė (su begaliniais vardais ir formomis), panorėjo ištirti Savo Kūrinį, su Savo individualių briaunų pagalba.  Kaip jūros ežiui, su milijardais mažų adatėlių, kiekviena su savo griebtuvais, Dievui pavyko susiliesti su savo Kūriniu ir pranešti Centrui kas buvo aptikta. (tam kad pasinaudoti jums suprantama kalba, mums kolosaliai reikia supaprastinti koncepciją)

Kada Dievo aspektai išplėtė save išorėje, savo Kūrinio, Jis nusprendė kad kiekvienas aspektas turi būti unikalus ir ištirti Kūrinį savo unikaliu būdu. Tada beribė Visata būtų tiriama maksimaliai įmanomu laipsniu. Todėl vieni aspektai praėjo visą kelią, kaip jūs vadinate nuo 3-čio tankio, o kiti nutolo tik į 7-tą tankį ar kažkur tarp jų. Treti nuėjo į 5-tą tankį ir taip toliau.

Po to visi jie grįždavo į Centrą, kad papasakotų viską ką pergyveno. Bet jie ne paprasčiausiai susiliedavo su Centru ir išnykdavo. Atvirkščiai, procesą galima palyginti su vaikais , kuriuos jūs gimdote žemės planetoje. Tapę vyresni, jie nebando grįžti į motinos įsčias ir susilieti su jūsų fizine forma. Jie tampa kaip jūs, kuria kaip jūs, o daugeliu atveju lenkia jūsų kūrimo lygį. Toks sielos evoliucijos procesas. Jis labai panašus į kūdikio gimimą ir išauklėjimą.

Ši lokali Visata sukurta Dievų-Kūrėjų.

Kaip Dievai-Kūrėjai mes išėjome iš Dieviškumo į 7-tą tankį, o po to pasakojome Jam apie savo patirtį, vystantis į 8-tą, 9-tą, 10-tą, 11-tą ir 12-tą tankius.

Kada mes pasiekėme 12-tą tankį, mes buvome kaip vaikai, užaugę ir baigę koledžą. Mes pakankamai sužinojome ką reiškia būti mūsų Kūrėjo vaikais. Nuo šiol mes galėjome išeiti ir kurti kaip mūsų tėvai. Šiuo atveju mes išmokome kurti ištisas Visatas.

Ar jūs žinote koks beribis yra Kūrinys, kurį galima ištirti? Pirminėje Kūrėjo Visatoje, lokalinė Visata, kurioje jūs gyvenate, iš tikro sukurta vieno Dievo-Kūrėjo. Ar jūs tai žinojote? Kartoju: Visata kurioje jūs gyvenate sukurta vieno iš Dievų-Kūrėjų. Bet visos Visatos yra amžinoje mūsų Tėvo/Motinos Dievo Visatoje. Kai kurie ją vadina Omniversiumu arba multiversiumu. (beribė, viską apimanti pasaulėdara) Visa tai ką jus tiriate savo Visatoje sukurta Dievo, mūsų Tėvo/Motinos Dievo, mūsų kūrybos Šaltinio. Bet yra ir jūsų Visatos aspektai, sukurti Dievų-Kūrėjų, Dievo sūnų ir dukterų, pasiekusių tokį lygį ir sugebančių kurti kaip ir jų tėvai. (Aukščiau 7-to tankio, lyties koncepcija tampa nereikšminga, bet mes vis tiek naudojamės jūsų ribota kalba, todėl pakentėkite kartu su mumis)

Iš esmės neturi reikšmės, ar buvo jūsų planeta Žemė sukurta pačio Tėvo/motinos Dievo, ar Dievų-Kūrėjų. Tai nėra svarbu. Mes primename apie tai norėdami paaiškinti koncepciją kas mes tokie esame, Dievai-Kūrėjai. Dalis Kūrinio, sukurto  Dievo, Dievų-Kūrėjų pagalba yra tame ką jūs vadinate 1-me – 6-tame lygiuose.  Tai išoriniai Kūrinio lygiai. Kaip Sielos, jūs galite ištyrinėti bet kurį lygį, nes apdovanoti laisvo pasirinkimo teise.

Daugkartinės Visatos 

Leiskite pateikti viršuje skelbtą idėją, šiek tiek kitaip. Šios Visatos Kūrėjas – iš tikro Dievas-kūrėjas, sukūręs ir išplėtęs save iki jūsų formos. Bet egzistuoja Omniversiumas ar Multiversiumas (nesvarbu kokį pavadinimą naudojate) kuriame randasi tėvas to Dievo-Kūrėjo.

Jeigu Dievo apibrėžimas – "visa tai kas yra”, tai pagal apibrėžimą į jį turi būti įtrauktos visos Visatos esančios omniversiume, tame tarpe ir jūsų Dievo-Kūrėjo. Pakanka pasakyti: jei egzistuoja 10 milijardų Sielų pasiekusių 12-tą tankio lygį, tai teoriškai galėtų egzistuoti 10 milijardų skirtingų Visatų, kiekviena iš kurių turi sielas, esančiomis kiekvieno Dievo-Kūrėjo išsiplėtimo rezultatu. Ir jos galėtu būti tuo, ką jus pavadintumėte po-visatomis, kurios būtų papildomais kiekvienos sielų išsiplėtimo, išsivysčiusių iki 12-to tankio, kūriniais. Iš tikro nėra apribojimų tam, ką galima sukurti iki to laiko kol tai derinasi su konkrečios visatos, kurioje vyksta kūrimas ir Omniversiumo ar Multiversiumo, universaliais principais.

Laikas ir be laikė būsena

Jus mokė kad Dievas egzistuoja ne laike ir erdvėje, kad egzistuoja nesikeičiantis ir amžinas jo aspektas. Nesikeičiantys Dieviškumo aspektai iš tikro egzistuoja, bet jie nepasiekiami jūsų supratimo lygiui, nes jūs suvokiate judėjimą kaip idėja, vedančią prie laiko ir erdvės.  Iš tikro, tikra laiko ir gamtos prigimtis žymiai skiriasi nuo tos, kurią jūs sugebate suvokti. Laikas jūsų pasaulyje suvokiamas kaip išmatavimas, judėjimo atžvilgiu. Belaikės būsenos suvokimas galimas tik tada, kada nėra judėjimo.

Tame ką jūs vadinate pačiomis aukščiausiomis Kūrimo sferomis, kūrybinis procesas vyksta visai kitokiais principais, negu tame, ką jūs vadinate linijiniu laiku. Praktiškai, iš visų  žiūrėjimo taškų, jis vyksta ne laike. Todėl tai, ką jūs vadinate nesikeičiančiais Dieviškumo aspektais, žinoma egzistuoja. Bet dėl to, kad Kūrimo procesas – tai išsiplėtimo ir išplatinimo procesas, dėl to kad tai nepertraukiamai save perdaro į naujas materijos ir energijos konfigūracijas (ar tai būtų materija 3-čio tankio ar 12-to tankio pirminė substancija) egzistuoja Dievo aspektas, kuris pastoviai keičiasi. Ir tame nepertraukiamai besikeičiančiame spektre yra pasikeitimus reguliuojantys principai, bet patys nesikeičiantys.

Kadangi Dievas  - tai viskas, tai ir linijinis laikas yra Dievo dalis. Egzistuoja Dievo aspektai kurie keičiasi ir Dievo aspektai kurie nesikeičia. Egzistuoja Dievo aspektai panašūs į fraktalą ir Kūrinyje egzistuojantys visur. Fraktalas – tai Dievas, funkcija sukurianti fraktąlą irgi Dievas. Funkcija sukurianti fraktalą nesikeičia, tuo tarpu pats fraktalas pastoviai keičiasi.

Jūs, mes ir visos Kūrinyje esančios Sielos – yra mūsų Vieno Tėvo aspektai, todėl mumyse ir jumyse egzistuoja nesikeičiantis aspektas "AŠ”. Bet yra  daug "AŠ” aspektų kurie nepertraukiamai auga, vystosi, plečiasi ir plečia suvokimą, nes Dievo aspektai be perstojo spinduliuoja vis toliau ir toliau, neišreikštą tuščią Savęs aspektą.

Neišreikšta tuštuma, kurią galima prilyginti 13-tam išmatavimui – tai Dievo aspektas dar nepažinęs Savęs, jei norite. Tai ne vienas ir tas pats kaip nesikeičiantis aspektas.

Nesikeičiantis aspektas – spinduliavimas, einantis nuo skirtingų Visatų Centrinių  Saulių. Energijos ir proto Kūrinys, palaipsniui randa išėjimus į vis tankesnius neišreikštos tuštumos aspektus. Jūs apie tai galite galvoti kaip apie augalą, augantį skystoje aplinkoje. Augalo šaknys ir stiebas nenutrūkstamai išaugina atšakas ir plečiasi iki tol, kol neužpildys erdvę kurioje auga. Erdvė, kurioje auga organizmas ir yra neišreikšta tuštuma.  Sėkloje esantis šablonas – yra nesikeičiantis organizmo ir pačio gyvenimo aspektas.

Tikimės kad šis, laiko ir ne laiko pavyzdys padės šiek tiek paaiškinti koncepciją.  Iš esmės jūs vienu metu gyvenate ir linijiniame laike ir ne linijinio laiko realybėje.        

Visi jūs – potencialūs Dievai-Kūrėjai.

Vystosi visos Sielos, bet dėl laisvos valios, vienos Sielos vystosi greičiau ir linksmiau, nei kitos. Evoliucijos rezultate jūsų vaikai yra žymiai arčiau to kad tapti Dievais-Kūrėjai, nei dalis jūsų. Tie kurie ateina į Žemę perėjimo metu, dažniausiai būna daugiau išsivysčiusios Sielos, norinčios sudalyvauti grandioziniame  nuotykyje, žinomame kaip galaktinis poslinkis.

Pakeliant vibracijas ir išplečiant sąmonę tam kad pajungti daugiau "AŠ” potencialo, su laiku jūs suvokiate kad esate būtybės iš 12-to tankio, Dievais-Kūrėjais. Plečiant supratimą to, kas jūs esate iš tikro, žymiai aukštesnių "AŠ” aspektų pajungimo, jūs sugebate veikti kaip tinkami globėjai kitoms Sieloms, norinčios įsikūnyti Žemėje, kad ištirti fizinį gyvenimo išmatavimą, dalyvauti savo rūšies evoliucijoje.

Pas daugelį tėvų yra vaikai atėję iš pasaulių, su žymiai aukštesniu tankiu, kad atnešti šių bandymų žinias į Žemės planą. Tai dalis šiuolaikinio Dieviško Leidimo.

Vieni iš įsikūnijančių Žemėje vaikų dabar yra buvę čia anksčiau. Kiti niekada nebuvo Žemėje ir jūsų linijinio laiko kontūre. Kai kurie praėjo per fizinį pakylėjimą kituose pasauliuose prieš ateinant į Žemę.

"Pašviesėję" vaikai randasi dabar čia, kad padėtų pagreitinti jūsų supratimą ir suvokimą pakylėjimo procese. Jie čia tam kad padėti jums kasdieniniame gyvenime, atspindint jūsų sąmonės aspektus taip, kad jūs galėtumėte mokytis greičiau.

Kas vyksta kai žymiai aukštesnio tankio būtybės pažemina savo vibracijas?

Jūs galėtumėte pasakyti: "Kūrėjai gyvena 12-tame tankyje. Turbūt jie viską gali.” Taip, tiesa tame, kad mes iš tikro galime daryti daugumoje tai, ką jūs galite įsivaizduoti.

Bet kad tai daryti, mes turime palaikyti 12-to tankio vibracijas. Įstatymas, "panašus traukia panašų”, ar traukos įstatymas skelbia: " Jūs tampate tuo į ką fokusuojatės.” Lygis kuriame jūs išdėstysite savo dominantines energijas ir yra tas lygis kuriame vibruojate. Tai reiškia, jei jūs fokusuojatės ties 12-tu tankiu, vadinasi su laiku jūs vibruosite 12-tu tankiu. Bet jeigu jūs nusprendėte nusileisti ir padėti žmonėms 3-čiame tankyje, jums reikės fokusuotis 3-čiam tankiui tik tam, kad bent bendrauti toje sferoje. Kad tai atlikti, jums reikės pažeminti savo vibracijas žymiai žemiau 12-to tankio. Bet kai tik jūs pažeminsite savo vibracijas, jūs daugiau nebegalėsite daryti visko, ką įsivaizduojate. Suprantate?

Kaip jau sakėme anksčiau, šio bendravimo tikslas -  padėti pakylėjimui į žymiai aukštesnius tankius. Tai ką daugumas žmonių mato savo vystymosi perspektyvoje – tai sugebėjimas palaipsniui judėti per 4-tą tankį į 5-tą. Sakydami "palaipsniui” iš tikro mes turime omenį "labai greitai”, nes keletas metų ar net dešimtmečių – ne tiek jau daug laiko, grandiozinėje kosmoso schemoje.

Mūsų ploname 12-tame tankyje, mes galime sumirksėti, o jūsų planetoje praeis milijonai metų ( iš tikro mes neturime akių, nes mes beformiai). Toks laiko suspaudimas dalinai paaiškina idėją, kad Kūrėjas sukūrė pasaulį per 7 dienas. 12-to tankio sąmonei, milijonai metų jūsų planetoje gali atrodyti kaip keletas dienų. Tokia laiko prigimtis žymiai aukštesnėse sferose.

Žymiai aukštesnėse sferose, mes galime manipuliuoti laiku kaip panorėję. Męs sugebame pagreitinti, sulėtinti, suspausti, ištempti laiką ir naudotis tuo, savo tikslams. Mes galime daryti tai, kaip dirba jūsų magnetofonas. Tai yra prasukti juostelę pagreitintu tempu, atsukinėti ją, prasukti sulėtintame tempe, sukti normaliu greičiu ar net išimti iš magnetofono vieną kasetę ir pastatyti kitą. Kasetinį magnetofoną galime prilyginti - mūsų sąmonei, o kasetes  - mūsų suvokimui. Mes sugebame keisti savo sąmonę ir supratimą, keisti laiką.

Skirtingiems tankiams ištirti, egzistuoja skirtingi nešėjai.

Jūsų fizinė forma ar kūnas, su akimis slystančiomis šiuo tekstu, suprojektuotas konkrečiai 3-čiam, 4-tam tankiui. 3-čiam tankiu pakanka fizinės formos tik su užsimezgusiu gyvulišku supratimo. 4-tame tankyje ant užsimezgusio supratimo uždedama žymei aukštesnis protas, tai ką jus vadinate protingu suvokimu, todėl ši forma tinka 4-tam tankiui. 4-tame tankyje žmogus pradeda suvokti save kaip Siela ir mokytis kūrimui, naudojantis savo mentaliniais sugebėjimais. Tai ir yra tai, ką jūs vadinate metafizine būsena - proto ir kūno sąveika.

5-to tankio tyrinėjimams, nešėju - yra eterinis kristalinis šviesos kūnas, kūnas savo baziniam pagrindui naudojantis Silicį, o ne angliavandenį. Pakylėjimo procese, angliavandenis kūnas kurį turite dabar, chemiškai persitvarko į silicio šviesos kūną. Mes suprojektavome DNR taip, kad perėjimas nuo vienos kūno formos į kitą vyktų palaipsniui. 5-to tankio kūno forma ne sensta ir nemiršta.

6-tas tankis turi kūną panašų kaip ir 5-tame, išskyrus tai kad jis šviečiasi žymiai daugiau nei 5-to tankio kūnas. Jis egzistuoja švarios šviesos formoje, o ne kristalo (Silicio) formoje.

7-to tankio kūnas ( šis tankis atitinka jūsų pirminės Sielos vibracijas iki nukrentant į 3-čią tankį) – švarios šviesos vibracija, " apsirengianti” žmogiškos formos šabloną. Todėl jis atrodo kaip humanoidas, tik labai peršviečiamas.  Jei jūs valdytumėt aiškiaregyste, jūs jau galėtumėte vizualizuoti 7-to tankio būtybes.

8-to tankio forma dažnai atrodo kaip kolektyvinės Sielos klasteris. Tai vienetinė būtybė, sudaryta iš daugelio probūtybių. 8-to tankio "AŠ” dažnai vadinamas "viršsiela”.

9-to tankio forma – didelis sielos klasteris. Stambėjimo procesas vyksta ir toliau iki pat 12-to tankio, surišto su Dieviškumu.  Mes 12-to tankio forma. Kad apibūdinti mūsų realybe, jūsų žodyne nėra žodžių.

Mes - Dievo išsiplėtimas.

Pakartosime: Dievas sukūrė individualias sielas kaip Savęs pratęsimą, panašiai kai jūrų ežio adatėlės, yra pačio ežio pratęsimas.  Milijardai adatėlių, kiekviena kurių yra individuali siela. Pas kiekvieną individualinę sielą yra lygiai, ką jūs vadinate tankiais. 12-tas  individualios sielos tankis, tiesiogiai sujungtas su Dieviškumu. Jis randasi prie Dievo būtybės centro. Jei pabandyti įsivaizduoti analogiją su jūros ežiu, tai 12-tas tankis būtų išorinis apvalkalas, sujungta su ežio vidiniu kūnu.

12-to tankio apvalkalas turi 11-to tankio komponentų, kurį galima prilyginti čecholui virš apvalkalo, tiksliai pritaikytam. Apvalkalas tiesiogiai sujungtas su organizmo centru be kokios nors realios schemos, kaip tik realaus materialaus pasikeitimo. 11-to tankio čecholas randasi virš 12-to tankio. Tarp jų yra tarsi skiriamoji juosta, ar diskretinės medžiagos gabaliukas, nurodantis į tai kad vyksta kažkas  kita ir kad kažkas randasi šiek tiek toliau nuo organizmo centro.

Aprašant 8-ta, 9-ta ir 10-ta tankius, galima pasinaudoti analogija su medžiu. 10-to išmatavimo sielos aspektą galima sulyginti su medžio šakų sistema,  jei pas jį yra centrinis stiebas ar pagrindas ir viena didelė šaknis, Žemės plutoje. Šaknis ir šakų sistema tiesiogiai sujungti su organizmu ir atsiriboja nuo jo diskretiniais energijos vienetais, išeinančiomis iš medžio kūno.

9-to tankio sielos lygį galima palyginti su medžio  storų šakų eile, kurios jungiasi su kamienu, atsiskiria nuo jo šakų pavidalu. Jūsų pasaulyje šį lygį dažnai vadina monadiškuoju ar aviatorių lygiu. Paprastumui mes jį  vadinsime viršsielos meistro lygiu ar višsielos viršsiela.

8-tas sielos lygis primena dar smulkesnes šakeles, einančias nuo didelių šakų, viršsielos meistro lygio 9-to tankio. Tai individualios sielos.

7-to lygio sielos panašios į lapus ir gėles, einančios nuo smulkių medžio šakelių. (8-to tankio viršsielos) Lapai ir gėlytės turi plaukelius, kuriuos galima prilyginti sieloms tyrinėjančioms žemesnio tankio pasaulius.

Skirtingos sielos formos

Kiekviena iš šešių žemutinių sielos lygių ar tankių sukuria forma, kurioje tyrinėja atitinkamą lygį ar tankį. DNR molekulė sutankėja gimimo proceso pagalba, nors 5-tame ir 6-tame tankiuose gimimo proceso nėra, ta prasme kuria jūs galite suprasti kaip žmogiškos būtybės. 4-tame tankyje gimimo procesas labai panašus kaip ir 3-čiame tankyje.

Sielos tankėjimas vyksta dalinimosi ar fragmentacijos būdu, priklausomai nuo to, kaip suformuota siela. Sielos dalinimasis – procesas, kai iš viršsielos atsiranda individualios sielos. Procesas vyksta įvairiuose tankiuose, bet dažniausiai 8-tame lygyje, pereinančiam į 7-tą išmatavimą.

Paprastai 8-to tankio siela pagimdo 12 individualių gabaliukų, kurie tampa 7-to tankio Sielomis. Bet šioje ir kitose visatose egzistuoja išimtis. Kai kurios viršsielos dalinasi į 6, 4,3 ir 2 gabaliukus, bet pati paprasčiausia konfigūracija -12 segmentų. Kiekvienas iš 12 gabaliukų nepertraukiamai surištas su viršsiela ir aišku su Dievu. Kiekvienas gabaliukas – tai vientisa užbaigta suvereni būtybė, kaip ląstelės po dalinimosi tampa vientisomis užbaigtomis ląstelėmis.

Paprastai sielos atsiranda iš Dieviškumo skirtingomis bangomis. Pačio Kūrimo pradžioje kai kurios sielos atėjo tiesiai į 12-tą tankį, bet didžioji dalis sielų iš pradžių ištyrinėjo individualybę 7-tame lygyje. Iš esmės dalinimosi ar atsišakojimo procesas nuo 12-to iki 7-to lygio vyksta beveik vienu metu. Todėl mes galime pasakyti kad jūs atsiradote iš Dieviškumo kaip 7-to lygio būtybės (individualios Sielos).  Kada jūs pakelsite savo vibracijas iki 7-to lygio, jūs pradėsite naują evoliucijos spiralės viją nuo 7-to iki 12-to lygių, jūs tyrinėsite viršsielos, meistro viršsielos ir Dievo lygius, kadangi jūs neištyrinėjote jų tada, kai pirmąkart išėjote iš Dieviškumo.

Kitaip sakant jūs išėjote iš Dieviškumo kaip vaikiškos sielos, be pilno suvokimo apie vyksmą. Bet pakylėjant atgal į Dieviškumą, jūs darysite tai su pilnu suvokimu, kaip suaugusios sielos. Mes pastoviai priminsime jums, kad sielų susiliejimo su Dieviškumu koncepcija klaidinga. Jūs pakylėsite į 12-tą tankį su pilnu Dievo suvokimu, bet būsi suvereniomis būtybėmis, teisėtais dievais, išaugusiais ir tapusiai panašiais į savo Kosminius tėvus vaikais.

O dabar leiskite mums grįžti prie viršsielos dalinimosi aptarimo. Nesijaudinkite jei tai šiek tiek sunku suprasti. Su mūsų žodžiais perduodama energija, palaipsniui leis toms koncepcijos įgauti prasmę.

Šis kanalas vadina dvylika viršsielos gabaliukų " pirminiais sielos šeimos nariais” ar "pirminėmis sielos dalimis”. Daugumoje atvejų 12-ka individualių sielų ateina kaip 6 poros sielų. Kitaip sakant viena viršsielos sritis sudaro vieną sielų porą, kita viršsielos sritis sudaro kitą porą ir taip toliau iki tol kol iš viršsielos ne atsiras 6 sielų poros. Tokios poros žinomos kaip liepsnos dvynės ar sielos dvynės. Iš esmės tai reiškia, kad kaip pora jos išėjo iš vienos ir tos pačios viršsielos. 

Dvynių sielų prigimtis ir kelionės

Daugeliu atveju sielos dvynės atsiranda žymiai aukštesniuose tankiuose, po to vienas iš poros narių rinksis tyrinėti vieną iš išorių Kūrinio sferų nuo 5-to iki 1-mo lygio, tuo tarpu kai kitas poros narys lieka pakylėtas, paprastai 6-tame ar 7-tame tankyje. Priklausomai nuo kiekvienos sielos reiklumo, pakylėtasis poros narys gali vadovauti įsikūnijusiam nariui iš žymiai aukštesnių tankių ar tyrinėti kitus lygius ar pasaulius, paliekant nusileidusį narį likimo valiai.

Kartais sielos dvynės kartu vienu metu nusileis  į žymiai žemesnius tankius, bet tokiu atveju jie retai eina į vieną ir tą patį pasaulį. Labai retai sielos dvynės įsikūnija Žemėje. Paprastai viena iš jų liks žymiai aukštesniuose tankiose, o kita bus 3-čiame ar 4-tame tankiuose. Tai leidžia saugoti nusileidusio nario švarą. Jeigu dalis sielos dvynės, tiriančios išorinius Kūrinio sluoksnius užgrobiama išoriniu tankiu (susireikšmina su juo ar pamiršta kad yra visko dalimi, dalimi visumos), poros narys žymiai aukštesniame tankyje, švelniai bet reikliai primena antram nariu (esančiam žymiai žemesniame tankyje), kodėl jis ten, kokia jo misija ir tikslas ir kuo jis yra žymiai aukštesniuose tankiuose.

Laisva valia ir kritimas iš dvasingumo  

Kuriant ir palaikant skirtingas visatas ir galaktikas veikia keletas Dieviškumo Principų. Nors daugelis  visatų buvo sukurta Dievų-Kūrėjų, o ne tiesiogiai pačio Dieviškumo, toms lokalioms visatoms pritaikyti tie patys Dieviškumo Principai. Bet ne visos visatos turi tai, ką jūs vadinate " laisva valia”. Šis principas taikytinas tik nedideliam visatų kiekiui, įskaitant ir jūsų.

Kada Dieviškumas apdovanojo sielas valios laisve, jūs tai pavadintumėte eksperimentu, sugalvotu tam kad pažiūrėti kaip vystysis Kūrinys. Panašiai kai geras mokslininkas laboratorijoje, Kūrėjas eksperimentavo su daugelių skirtingų galimybių. Jis paskyrė mums ir į mus panašiems sukurti DNR molekulę – vieną iš gyvybės Visatoje pradininkių. Daugelį milijonų žemiškų metų mes tobulinome DNR aspektą ryšium su humanoidine forma. Nors visas formas sukūrė Dieviškumas, būtent mes vaidinome svarbų vaidmenį sudarant formą, kurią jūs "nešiojate” dabar. Neginčytinas šios formos tikslas buvo aprūpinti nešiotoją, sugebančio iki smulkiausių detalių ištirti žymiai žemesnių tankių ir išmatavimų pasaulius.

"Kritimas iš dvasingumo”- tai "laisvos valios” pasireiškimo rezultatas, nenumatytas Kūrėjo – sielos papuolė į žymiai žemesnių tankių spąstus. Kaip tai įvyko? Įsikūnijimo proceso intensyvumas, privertė daugelį Sielų "pamiršti” kas jos yra iš tikro. Jos pradėjo tikėti kad yra kūnais (ir asmenybėmis asocijuojamomis su kūnais).

Užmiršę tikrą savo esmę, jūs lėtai  klojote kelią atgal per žymiai žemesnius tankius. Viena kart jūs atsiminsite savo tikrą esmę, savo sielą, išsivaduosite iš žymei žemesnių pasaulių iliuzijos. Be Dieviškumo įsikišimo ši diena nusikeltų labai ilgam. Todėl Dieviškumas savo Begalinėje Išmintyje, sukūrė eilę Dieviškųjų Leidimų.   Tie leidimai įtakoja evoliucijos eigą. Kad padėti jūsų supratimui, pateiksime evoliucijos apibrėžimą.

Evoliucija turi du apibrėžimus. 1. Sąmonės vystymasis duotoje gyvybės formoje, toks kaip žmogaus kūnas/siela suderinamumas.2. Sielos suvokimo plėtimasis nuo labiau žemesnių tankių einant į aukštesnius. Savo pamokose mes naudosimės šiais apibrėžimais pakaitomis. Fizinę evoliuciją vadinsime paprasčiausiai "evoliucija” ar "mutacija”, priklausomai nuo rūšies pasikeitimo greičio, o sielos evoliucija – "persikūnijimo ratu” ar "pakylėjimo spirale”, priklausomai nuo sielos suvokimo lygio.

Tarp sielos ir fizinio kūno evoliucijų, egzistuoja daug painiavos. Nors absoliučiai tikslaus šio paterno apibrėžimo, jūsų kalbos žodžiais nėra. Sąlyginė idėja tokia: galvokite apie fizinę formą kaip apie mašiną, o apie sielą kaip apie tos mašinos vairuotoją. Kompiuteris, kuriuo jus dabar naudojatės skaitydami šio ir kitų kanalų pranešimus elektroniniame pavidale, ima pradžią nuo vakuuminių vamzdelių epochos, kaupikliu ant magnetinės juostelės ir teletaipų. Fizinė forma, kurią jūs dabar nešiojate, prasidėjo nuo mineralų, augalų ir gyvūnų evoliucijos ir vystėsi pagalba tai, ką jūsų biologai vadina " natūralia atranka”. 

Fizinio kūno, kurį jūs nešiojate, pagrindinis tikslas - yra suteikti galimybę ištyrinėti išoriniais Kūrinio sferas. Kol siela vystosi į vis aukštesnius ir aukštesnius suvokimo lygius, jei reikalingas fizinis nešiotojas kiekvienai sferai į kurią ji įeina. Analogiškai, inžinieriui reikalingas greitas geras kompas, tuo tarpu abiturientą tenkina ir paprastesnė technika.

Egzistuoja septyni išmatavimai, kurių tiesioginiam tyrinėjimui reikalingi atitinkami nešiotojai. Kol siela dirba, praeidama per 7-inis išmatavimus, jei reikia nešiotojo, tinkančio atitinkamam išmatavimui. Yra įvairių judėjimo būdų tarp skirtingų kūrimo sferų. 3-čiame ir 4-tame išmatavime, jūs naudojatės persikūnijimų ratu, kuris yra vienas iš Dieviškumo Leidimų. Dirbdami 5-tame ir 6-tame išmatavime, jūs naudositės kristaliniu eteriniu šviesos kūnu, esančiu pakylėjimo spiralės dalimi. (dar vienu Dieviškumo Leidimu)

Prieš pradedant aptarinėti Leidimus, svarbu pakartoti pateiktą anksčiau šiame skyriuje teiginį. Žemėje egzistuoja klaidinga koncepcija, kaip Sielos pasiekia Vienybę su Dieviškumu. Visų pirma – visi mes viena su Dievu, nepriklausomai nuo mūsų vibracijos lygio. Neįmanoma būti ne viena su Dievu, kadangi Dievas – tai viskas, o mes to visko dalis. Idėja, kad sielos pakylėjusios vis aukščiau ir aukščiau savo vibracijose, galų gale susijungia su Dievu (Dieviškumu) yra klaidinga. Pati geriausia tai paaiškinanti analogija yra žmogaus gimimas. Jis buvo aprašytas aukščiau.

Nors jūs žemutiniuose pasauliuose turite valios laisvę, pas jus yra ir nuostabi paskirtis – išaugti į panašius Dievus-Kūrėjus. Na ne visai kaip mes, nes kiekviena siela individuali, tikiuosi pagavote apie ką...

Pirmos dalies pabaiga... Bus daugiau!!!! 

Peržiūrų: 3477 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.5/10
Viso komentarų: 7
0  
1 Tara feja   (10.08.2011 20:11) [medžiaga]
kur pratesimas? :)

0  
2 virgis   (12.08.2011 15:22) [medžiaga]
Vertimas įpusėjo, bus sekančią savaitę. book

0  
3 Almiasas   (12.08.2011 15:40) [medžiaga]
Gerai čia pavaryta!
Skaitau ir žaviuosi !
"5-to tankio tyrinėjimams, nešėju - yra eterinis kristalinis šviesos kūnas, kūnas savo baziniam pagrindui naudojantis Silicį, o ne angliavandenį. Pakylėjimo procese, angliavandenis kūnas kurį turite dabar, chemiškai persitvarko į silicio šviesos kūną. Mes suprojektavome DNR taip, kad perėjimas nuo vienos kūno formos į kitą vyktų palaipsniui. 5-to tankio kūno forma ne sensta ir nemiršta."
Šaunu ! Mikroschemos pagamintos iš silicio monokristalų. Tai ką, PC jau 5-ojo tankio kūnas ?

Rašytojas viso šito manau gerai kažko parūkė ar susileido smile

0  
4 virgis   (17.08.2011 18:07) [medžiaga]
(Si). Turiu jums pasakyti, kad silicis jūsų struktūrose įgis vis didesnę reikšmę, nei anksčiau. Turite žinoti, kad silicį reikia vartoti, kad jo reikės vis daugiau ir daugiau. Silicis – tai elementas, kuris turi neįtikėtinas galimybes saugant ir perduodant informaciją. Silicis naudojamas daugelyje įvairios technikos. Bet ir jūsų organizmui jis labai reikalingas. Todėl silicis – tai pirmas elementas, į kurį aš noriu atkreipti dėmesį.

0  
5 arbata   (21.08.2011 17:16) [medžiaga]
svarbiausia neperlenkti lazdos,arba nepereiti plonytes linijos.......visko reikia,visko reikia normos ribose....todel neuzsiciklinkim

0  
6 laksmi   (30.08.2011 12:43) [medžiaga]
Idomu,bet as manau,kad rasyti atsiliepimu nnebutina,nes jusu kalba visai kitaip supras...

0  
7 PlejadieteLina   (19.01.2012 00:14) [medžiaga]
Tai, kas cia rasoma, yra tiesa. Tai, kas liecia silici, tai siuo metu jis mums yra reikalingiausias. Nes pasikeis musu DNR ir RNR. Dviguba spirale, kuri egzistuoja anglies atomu pagrindu, virs trikampe silicio sukurta struktura. Silicio galima nusipirkti bet kurioje vaistineje.

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Rugpiutis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0