Pirmadienis, 25.09.2023, 18:44
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Rugpiutis » 19 » Selas Reičelas “Žemės pasikeitimas 2012 metais” Pranešimas Perduotas Mūsų Kūrėjų” - 2 dalis
14:18
Selas Reičelas “Žemės pasikeitimas 2012 metais” Pranešimas Perduotas Mūsų Kūrėjų” - 2 dalis

Trumpa Žemės istorija

Laikas primena begalinį didelį audeklą, o kiekvienas siūlas atstoja galimas ar įmanomas realybes. Trimatis pasaulis – tai siūlų serija, užfiksuota energetinėje Akašų aplinkoje. Kiekvienas įvykis šiame pasaulyje – atspaudas, tas energetinis impulsas registruojasi kaip „tikras veiksmas". Ir vis dėlto  kiekvieną „tikrą veiksmą", įvykį galima perkelti į kitą laiko liniją ir jūs, mielieji, galite šokinėti iš vienos laiko linijos į kitą, kaip individualiai, taip ir kolektyviai. Reiškia, jei jūs norite pakeisti istoriją, jūs paprasčiausiai galite pasirinkti audeklo kitą siūlą ir padaryti jį savo laiko linija. Savo fizikoje, eksperimentus su šia idėja jūs vadinate „kvantiniu supainiojimu".

Jūsų moksle yra teorija, vadinama Nepastovumo Principu. Ji tvirtina, kad visos subatominės dalelės apsuptos tikimybių lauku. Tik tada, kada mes sutinkame su norimu rezultatu, dalelės pradeda elgtis atitinkamu būdu.

Jūsų laiko linijos veikia tokiu pat principu. Kada grupė Sielų nusprendžia būti atitinkamame kūrybos kelyje, begalinis tikimybių laukas susiaurėja ir sudaromas konkretus rezultatas.

Nors rezultatai užrašomi Akašų aplinkoje, jūs laisvi kurti tiek scenarijų, kiek norėsite (laisvos valios ribose). Kitaip sakant, paklūstant  kūrybiniam impulsui, jūs nepertraukiamai kuriate naujas laiko linijas, kurios sukuriamos didelėmis Sielų grupėmis (tokiomis kaip Žemės planetos žmonija), valdančiomis didelėmis energijomis ir tampančiomis pačiais didžiausiais pasireiškimais.

Antroje knygos dalyje sužinosite, kad egzistuoja trys pirminės laiko linijos, sukurtos Žemėje. Jos skirtos 3-čiam, 4-tam, 5-tam tankiams. Beveik kiekviena Žemės būtybė tyrinės vieną iš šių realybių. O dabar grįšime prie laiko ir išsamios jūsų planetos istorijos.

Pradžioje.

Visata, kurioje jūs save aptinkate, atsirado prieš 20 milijardų metų, kaip šviesos taškas Dievo Prote. Šis šviesos taškas randasi kito šviesos taško viduje, o tas savo ruoštu, kito šviesos taško viduje ir taip iki begalybės. Yra Dieviškasis aspektas, egzistuojantis visada. Jis plečiasi ir siaurėja begalinį kartų skaičių. Visas gyvenimas nepertraukiamai plečiasi ir siaurėja.

Prieš 20 milijardų metų prasidėjo plėtimosi fazė. Šviesos taškas tuštumoje plėtėsi į išorę procese, kurį jūsų mokslininkai pavadino „Didžiuoju sprogimu".

Viename, iš mažesnių plėtimosi fazių, periode, sekusio po Didžiojo sprogimo panašiai prieš  4,5 milijardus metų, iš pirminių dulkių ir dujų susiformavo pasaulis, kurį jūs vadinate Žeme. Kaip ir visuose naujai susikūrusiuose pasauliuose jame buvo vandenilis ir kai kurios kitos dujos, neturinčios jokios gyvybės formos, kurias jūs žinote. Šio cheminio proceso eigoje, Dieviškumas, esantis plėtimosi fazėje,  pakeitė save į sąmonės vienetus, kurie vėliau tapo žinomi kaip Sielos. Kai kurios tos pirminės Sielos save vadina Kūrėjais, tai ir yra tai, kas esame mes. Mes buvome pirminėmis šviesos kibirkštimis, išsiliejusiomis, šio plėtimosi metu iš Dieviško šaltinio. Mūsų atskira būtis prasidėjo prieš milijardus metų, mes kaip ir jūs iškeliavome tyrinėti Kūrinijos.

Mes aptikome milijonus planetų, esančių ankstyvoje vystymosi stadijoje, įskaitant ir jūsų pasaulį. Mes gi pasilikome kibirkšties formoje, nors jums primintume dideliais melsvai-baltas žvaigždes. Dėl palyginamai išretinto mūsų vibracijos lygio (palyginus su naujai susikūrusių pasaulių vibraciniu būviu), mes negalėjome tiesiogiai ištirti gyvybės nė vienoje iš tų planetų. Todėl mums teko tapti šiek tiek lengvesniais, skrieti virš šių pasaulių atmosferų ir stebėti ten vykstančius cheminius procesus. Kokiu tai jūsų laiko-erdvės kontiniumo momentu, mes nusprendėme įdiegti mažą dalelytę savęs į besivystančius pasaulius, kad ištirti juos nuodugniau. Tuo tikslu mes sukūrėme daugelį energetinių paternų – pirmtakų to, ką jūs vadinate DNR. Jūs juos pavadintumėte sąmoningos energijos „šviesos paketais". „Šviesos paketai" galėjo sumažinti savo vibracijas iki to, ką jūs vadinate 9-tu, 10- tankiu. Tokiame būvyje mums pavyko sukurti sudėtingas šviesos kodų konfigūracijas, kuriuos jūs dabar vadinate DNR raktais. DNR raktai buvo realiais, gyvenimo kurį jūs žinote, statybiniais blokais. Po to mes sutankinome raktus iki 7-to tankio – DNR realios molekulės pirmo lygio. Kaip  7-to tankio būtybės, mes pagaliau galėjome ištirti besiplečiančią Visatą, kaip besivystančių pasaulių gyventojai.

Mes išmėtėme savo sėklas po visą Visatą, įeidami į vis dar besiplečiančių galaktikų klasterių (spiečių) daugelį sričių. Toliau, kai klasteriai vaizdiškai pasikeitė į atskiras galaktikas, mes pradėjome aukščiau paminėtą procesą, ir „įsikūnijome" keliuose kiekvienos galaktikos regionuose. Jūsų galaktika, kurią jūs kažkada pavadinote Paukščių Taku, buvo užsėta keliuose kvadrantuose. Jūsų kvadrantas prasideda toje vietoje kurią jūs pavadinote Lyros/Vegos regionu. (Lyra – šiaurinio pusrutulio žvaigždynas tarp Gerkuleso ir Gulbės; Vega – pirmo ryškumo žvaigždė, Lyros žvaigždyne) Būtent čia, manipuliavimo ir DNR kodų perstatymo pagalba, atsirado 7-to tankio formos. Proceso tobulinimui prireikė maždaug 900 milijonų metų. Ir tik per paskutinius 100 milijoną metų mums pavyko sukurti gyvybės formas visuose tankiuose.

Daugumai Žemės Sielų sunku patirti atsiskyrimo procesą. Pati geriausia analogija, kurią galime pasiūlyti – ląstelių dalinimasis. Kiekviena  atsiskyrusi nuo motininės ląstelė, tampa pilnateisiška, individualia ląstele, tokia pat galinga ir kūrybiška (jei ne daugiau) kaip ir motininė. Kiekviena būtybė, atsiskyrusi nuo motininės AŠ (12-to tankio), tapo suverenia būtybe, ar užbaigta Siela, pasireiškusią 7-tame tankyje, augančia ir besivystančia erdvėje ir laike.

Kiekvienas fragmentas, pradedantis suvokti savo aukščiausiuosius fragmentus, sugeba išsilyginti, susijungti ir tuo pačiu atsiminti vienybės būseną  su energijos Šaltiniu. Iš esmės, kiekvienas AŠ fragmentas surištas su branduoliu, o branduolys nepertraukiamai surištas su Dieviškumu (vientisu begaliniu Šaltiniu).

Žemyn ėjimo į formą procesas vadinamas involiucija. Dieviškumo aspektas tampa vis daugiau ir daugiau diferencijuotas, plečia save išorėje, į vis žemesnius tankius (iš esmės tapdamas vis tankesniu ir tankesniu) iki tol, kol nepasieks egzistavimo lygio. Kitaip tariant, dalis Dievo Būtybės visą laiką plėtėsi į išorę iki švaraus elementaraus susivokimo ar 1-mo tankio. Tokį tankį jūs vadinate neorganine būsena, kurio pats paprasčiausias pasireiškimas yra vandenilis. Kai tik į vandenilį įsiskverbė sąmonė, prasidėjo evoliucijos procesas.

 Žinoma, jūsų mokslininkai negali išmatuoti pirmojo tankio sąmonės lygį, nes jis begaliniai mažas, palyginus su 3-čiu tankiu. Tačiau jie aptiko tai, ką jūs vadinate "kvarku” ir pas jus yra išmatavimo vienetas, kuris vadinamas "pastovia Planka”. Tie vienetai yra pirmo tankio lygio aspektais ir tarnauja kaip jėgų, stovinčių už kvantinės fluktuacijos, išmatavimo vienetais. Mes suvokiame kad (per šį Mediumą) kalbame auditorijai, todėl stengsimės susilaikyti nuo techninių mokslinių svarstymų. Kai kurie jūsų kvantiniai fizikai aptiko ryšį tarp materijos ir sąmonės. Patariame mokslininkams atlikti nuosavą tyrinėjimą.

Požiūris į planetą 

 Jūsų religiniuose raštuose kalbama apie įvykį, kuris vadinamas " kritimas iš dvasiškumo”, "pirmagime nuodėme” ar " pirma priežastimi”. Mums norėtųsi pasižiūrėti tikrą "kritimo” prasmę.

Kaip individualios Sielos jūs atsiradote 7-tame tankyje. Ir kada jūs savanoriškai pasiryžote tapti Žemės eksperimento dalimi, jums prireikė pažeminti savo vibracijas iki paprastai vadinamo 4-to ir 5-to tankio lygio. 4-to ir 5-to tankio lygio kūnai (nešėjai, naudojami tų lygių ištyrinėjimui) yra labai tankūs, palyginus su 7-to tankio kūnu (pirminės sielos esmės forma).

Kada jūs pažeminote vibracijas, tam kad ištirti išorinius Kūrinijos sluoksnius, nuo 3-čio iki 5-to, prireikė sukurti kūnus, sugebančius tiesiogiai tirti tuos pasaulius. Forma, kuria jūs užimate šiuo laiku ir žinoma kaip 3-čio, 4-to išmatavimo žmogiška forma, buvo ypatingu nešiotoju, reikalingu tiesioginiam Žemės tyrinėjimui ankstyvuose laiko perioduose.

Kada jūs įeinate į fizinį kūną, tos formos tankis pilnutinai sugeria jūsų savęs suvokimą. Jis užburia, hipnotizuoja, pritraukia ir jūs užmirštate kad esate žymiai aukštesnio tankio Siela, paprasčiausiai "apsirengianti” kūną, išorinės visatos tyrinėjimui.

Iškraipyti pojūčiai, atsiradę Sielos sutankėjimo rezultate, pavadino kritimu, pirma priežastimi ar pirmagime nuodėme. Žodis "nuodėmė” – nevykęs terminas, suvokiamas taip, kad su jumis kažkas ne tvarkoje. Jis naudojosi jūsų tarpusavio santykių, kurie pablogėjo kritimo metu, su Kūrėju  apibūdinimui ir tai išsiliejo į stipriai iškreiptą suvokimą. Su tokiu suvokimu jūs save jaučiate atskirtais nuo Kūrėjo: jūs galvojate kad Kūrėjas jus smerkia už jūsų elgesį ir kas dar blogiau, teisia jus, vertina jūsų nuopelnus kaip rūšies. Visa tai – iškreipto savęs, kaip būtybės atskirtos nuo Kūrėjo, suvokimo rezultatas.

Ir tai, nuodėmės idėja, atsirado iš pat pradžių iškreiptoje idėjoje, kad Dievas kažkodėl jus myli mažiau, už tai kad jūs randatės tankioje formoje ir gyvenate Žemėje tankioje formoje. Toks mąstymas surištas su pagrindine suvokimo klaida, nurodančią į tai, kad jūs atskirti nuo Dievo (Kūrėjo) ir kad Dievas reikalauja paklusnumo apibrėžtiems įstatymams ir principams. Žinoma tai absurdiška idėja, nes Visatos įstatymai ir principai nesikeičia, ne reaguoja, neatstumia ar priima Sielą, vien todėl, kad ji naudojasi valios laisve tam, kad pasirinkti, ignoruoti ar "pažeisti” tuos įstatymus.

Galima nušokti nuo aukšto pastato, pasikviesti dėsnį, žymiai galingesnį, nei traukos dėsnis ir jūs nuskrisite ar nuplauksite vietoje kritimo. Tačiau, jūsų pasaulyje daugumas Sielų neišmoko įvaldyti žymiai aukštesnius dėsnius ir atitinkamai, tokiu atveju nukris, užsimuš negyvai. Kūnas suyra, o Siela išeina dar kažkur. Traukos dėsnį nejaudina, užsimuš žmogus, nušokęs nuo aukšto pastato ar ne, nes jis - tik traukos dėsnis, lygiai taip pat kaip ir elektromagnetinis dėsnis – paprasčiausiai tik elektromagnetizmo dėsnis.

 Neginčijamai, idėja kad Dievas baudžia Sielas, pažeidusias gamtos įstatymus – klaidinga koncepcija. Visų pirma įstatymas nepažeistas. Tuo labiau, kad jūs naudojatės valios laisve - patikėti kad pažeidėte Dievo įstatymą - ar kad galite nustatyti savo įstatymus, atsveriančius Dievo (Kūrėjo) įstatymus. Daugelis žmonių įvedė įstatymus, kuriuos vadinate įvairiai, įskaitant ir "tamsos įstatymais”. Dieviškumo įstatymams atsverti, jūs sukūrėte velniškos jėgos koncepciją, kaip Dieviškumo įstatymų priešingybę. Todėl jūs svarstote ir sakote – "Tos būtybės blogos, o tos geros ir t.t.”

Nors savo pranešimuose mes naudojame terminus "šviesa” ir "tamsa”, juose neįtraukiamas svarstymas. Leiskite paaiškinti mūsų apibrėžimus.

Kalbant apie šviesias ar tamsias būtybes, mes kalbame apie Sielas, gyvenančias pagal Dieviškumo įstatymus, principus ir Sielas nustatančias įstatymus, principus, tariamai priešingus Dieviškumo įstatymams ir principams.

Judant, dominuojančia Žemės laiko linija, mes tyrinėsime skirtingas civilizacijas, įskaitant atitinkamus planetos laiko periodus, žinomus kaip Pangėja, Lemūrija, Atlantida, kurios buvo pirmos trys pagrindinės Žemės civilizacijos, po to pereisime į tai, ką vadina ketvirta pagrindine – šiuolaikine civilizacija. Ketvirta civilizacija apima civilizacijas gyvenusias paskutinius 10 000 metų laikotarpį.

Taip pat mes aptarsime ateivius, kurie šiandien randasi jūsų planetoje ir aplink ją, kaip jų rolės ir funkcijos susideda į grandiozinę daiktų schemą. Toliau mes kreipsimės į jūsų ateitį, į tai ką jūs vadinate "Žemės pasikeitimais”, tų įvykių reikšmingumą.

Mes aptarsime pamokas, išmoktas ar neišmoktas, kurias jūs gavote skirtingose civilizacijose, tų pamokų reikšmę tame, kas vyksta Žemėje dabar.

Turėkite omenyje: kad jūsų pasaulyje egzistuoja realybės lygis, vadinamas laisva valia. Mes tai vadiname realybės lygiu, o ne paprastai sugebėjimu atlikti pasirinkimus ar kažką veikti. Nors laisva valia – tai kokybė, kuria jums suteikė Dieviškumo Vadovybė, laisvos valios sferoje Visata veikia truputį kitaip, nei sferose aukščiau jos.

Laisva valia ir išankstinės nuostatos veikia, yra vienodai teisėtos. Jūsų gyvenimo patyrime tai egzistuoja kartu ir vienu metu.

Bazinė žmonijos rasė

Pirminė bazinė žmonijos rasė atsirado iš Lyros/ Vegos žvaigždžių sistemose.  

Dieviškumas sukūrė individualias sielas, žinomas kaip Kūrėjai (kuo mes ir esame) pagal žemės matus prieš milijardus metų. Žmogiškos Sielos pradėjo gyvenimą 7-me tankyje Lyros/Vegos žvaigždyne. Visi šios knygos skaitytojai ir visi Žemė planetos gyventojai, pradėjo gyventi kaip individualios sielos 7-me tankyje, Lyros/Vegos žvaigždyne.

Eksperimentai tęsėsi 900 milijonų metų; tuo metu Žemėje vaikščiojo daug keistų ir egzotiškų formų. Su kai kuriomis iš jų jūs susipažinę, įskaitant dinozaurus. Tokios DNR formos buvo, mūsų tyrimo ir kitų grupių tyrimo, dirbusių kartu su mumis, šalutiniai produktai.

Panašiai prieš 100 milijonų žemės metų, pirminė individualių Sielų gimimo vieta, pasislinko į žvaigždžių sistemą žinoma kaip Plejados. Jūsų žmogiškoji rasė buvo sukurta ir išbaigta iki kondicijos, mūsų sąjungoje su Dieviškumu (todėl kad visas darbas atliekamas sąjungoje su Dieviškumu). Plejadų sektoriuje iš kart po paskutinio galaktinio poslinkio (tarp 108 ir 100 milijonų žemiškų metų). Plejadų sistema sudaro panašiai šimtas žvaigždžių, viena iš kurių vadinama Septynios Seserys. Viena matoma nuo žemės paprasta akimi. Būtent Plejadų sistemoje buvo padaryta iš išplatinta atitinkama DNR konfigūracija, žinoma kaip "žmogiškoji būtybė”ar "protingas žmogus”.

Bazine žmonijos rase buvo Plejadiečiai. Todėl, jeigu Žemėje yra Siela, kurios DNR pagrindinai turi plejadišką konfigūraciją, jūs galėtumėte pasakyti, kad ji priklauso bazinei, šakninei rasei, ar tai, kurią jūsų pasaulio religiniuose mokymuose vadina "Adomo”.

Šaknine žmonijos rase buvo 7-to tankio plejadiečiai. Ji apima į save tai, ką jūs vadinate "Adomas ir Ieva”. Adomas ir Ieva – metaforos. Jų nereikia suprasti tiesiogiai. Tikėjimas, kad visas gyvenimas prasidėjo nuo vieno vyro ir vienos moters – klaidingas. Visas gyvenimas prasidėjo kaip DNR konfigūracijos šablonas. Viskas prasidėjo nuo taip vadinamų "ugninių raidinių kodų” ar "šviesos kodų”, kurie tapo šviesos raktais ar DNR raktais, kurie savo ruoštu tapdavo DNR molekulėmis. Po to DNR molėkulės plito ir dauginosi, priklausomai nuo kodų programos, įdėtų į kiekvieną DNR spiralę.  Pasinaudojant atitinkamu DNR dauginimosi nuoseklumu, kaip priemone, iš kiekvienos DNR spiralės ar molekulės, galima sukuti žmogišką kūną tiesiog iš eterio.

 Mes sąlyginiai suprastiname svarstymą todėl, kad suprantame, daugelis esančių ar skaitančių nėra biologai-genetikai ar biochemijai prijaučiantys. Mes neskirsime daug laiko individualių DNR spiralių specifikai. Tai nėra mūsų tikslas.

Mūsų tikslas – padėti pamatyti didelį paveikslą to, kaip šioje žvaigždžių sistemoje atsirado žmogiška gyvybė ir kaip kitos panašios gyvybės formos sąveikavo su jumis iki pat dabar.

Atgal į genetinį eksperimentavimą        

Gyvenimas egzistuoja daugelyje formų, dali iš kurių jūs net nepažintumėte, net jeigu jos būtų tiesiai prieš jus. Yra gyvybinės formos angliavandenilio, kristalu (Silicio) ir Lyčio pagrindu.

Visas gyvenimas prasideda pačiose paprasčiausiose būsenose. Kaip mes jau minėjome, net vandenilis turi sąmonės lygį. Mes eksperimentavome su šiomis gyvybės formomis. Mes pastebėjome kad galime paimti, užsimezgusią  vandenilio atomo ar žymiai sunkesnio metalinio elemento sąmonę, pakeisti atomo struktūrą ir tuo pačiu gauti skirtingas gyvybės formas. Visos mūsų sukurtos gyvybės formos, turėjo natūralų sieki, su laiku tapti žymiai organizuotesniu ir sudėtingesniu, su palaipsniui didėjančiu savęs suvokimu. Natūralus gyvybės vystymasis, žymiai žemesniuose tankiuose siekia to, ką jūs vadinate Darvino evoliucijos modeliu. Visos gyvybės formos, išplatintos mūsų eksperimentais, pasižymi mutacijomis (laiko periodai, kai gyvybė pasižymi intensyviu, greitu augimu, formos ir struktūros pakeitimais). Jūsų mokslininkai nesupranta, kodėl gyvuose organizmuose tiek daug mutacijų ir pasikeitimų. Mes siūlome paaiškinimą.

Pirmoje dalyje mes kalbėjome apie dvi evoliucijos rūšis (kūno ir dvasios). Abi jos vyksta vienu metu. Žymiai žemesnio tankio lygyje, gyvybės formos vystosi priklausomai nuo natūralios atrankos, su laiku tampančios vis sudėtingesnės ir sudėtingesnės. Žymiai aukštesniame tankio lygyje, sielos įsikūnija į tas egzistuojančias biologines formas ir tiria fizinę evoliuciją, tuo pat metų, persikūnijimo ir pakylėjimo spiralės pagalba, vystantis prie didžiojo Kūrinijos suvokimo.

Kadangi gyvybė pradėjo vystytis nuo 1-mo tankio, praeidama skirtingų mineralų ir augalų stadiją, su laiku ji perėjo į sekantį suvokimo ir sudėtingumo lygį, žinoma kaip gyvūnų stadija. Dabar aukšto tankio sielos įgavo galimybę įsikūnyti tiesiai į kūnus ir kraują,  tų besivystančių gyvybės formų. Daugumai žmonių sunku suprasti tą informaciją, tai tas pats, tarsi mažytis jūsų fragmentas (gyvūninė sąmonė) susijungtų su jūsų didžiąja dalimi (sąmone iš 7-to išmatavimo). Kad įsikūnyti į gyvūninę formą, mažas gyvūno aspektas (gyvūninė sąmonė) turi susilieti su didžiuoju aspektu (įsikūnijančios sielos sąmone).

Tam kad ištirti Žemės evoliuciją, sielos pradžioje praeina per involiuciją, ar sutankėjimą materijoje, paprastai gimimo procese 3-me ir 4-me tamkiuose. Sielos ateinančios į penkiamątes ir šešiamątes formas, praeina per kitą procesą, kurio mes dabar neaptarinėsim.

Sielos šablonas ir 7-to tankio kūnas.

Kosminis įėjimas, savyje apima susiliejimą ir sielos esmės įsisavinimą į didesnius ir didesnius  sąmonės konglomeratus. Įsikūnijimas (inkarnacija) – vienas iš to proceso įvykdymo būdų. Evoliucinio proceso žemėje kulminacija – gumanoidinės formos, nors žmogaus evoliucija tęsiasi ir aukščiau gumanoidinės formos. Galutinis rezultatas – susiliejimas su  pirmine sielos esybe 7-me tankyje. Techninės susiliejimo detalės per daug sudėtingos, kad jas įtraukti į šią knygą.

Gumanoidinė forma, kurioje jūs įkūnyti, pradžioje projektavosi taip, kad butu ištirti septynis tankius vienu metu. Jei buvo suteiktos galimybės: sėdėti, stovėti, gulėti, bėgti, tupėti, šokinėti, skraidyti, teleportuotis iš vienos vietos į kitą. Visa tai skaitėsi reikšminga fizikos ir eterio patirtimi, nes kūnas, kurį jūs apgyvenote, buvo kvazi fiziškas, ta prasme kad galima buvo būti permatomu ir sruvančiu, ar tokiu kietu, kokiu jus jaučiate jį dabar. Toks kūnas buvo skirtas specialiai darbui su gravitaciniais  ir elektromagnetiniais, besivystančios planetos, laukais ir tam kad jo tankis pagal poreikį galėtų pasistumti nuo 1-mo iki 7-to lygio.

Kritimas - sulaiko Sielas, nuo savo begalinių sugebėjimų prigimties atsiminimo. 3-čio, 4-to tankio kūnai aktyvavo tik labai mažą savo potencialo dalelę; štai kodėl beveik negalima išryškinti begalines sielos būsenas esant Žemėje. Netgi jūsų mokslininkai pripažino kad žmogus naudojasi tik 5-10 procentų savo smegenų galimybių.

Pakylėjimo Spiralė  - Dieviškumo Leidimas, leidžiantis pradėti siekti pilno potencialo, kaip įsikūnijusioms sieloms.

Prieš 100-10 milijonų metų.

Tuo periodu didžioji Žemės dalis buvo padengta tropinėmis džiunglėmis. To patvirtinimą galite pamatyti tyrinėdami geologinius klodus, ypač dykumų srityse. Pavyzdžiui begalinė dykuma, žinoma kaip Akmeninis Miškas, šiaurės-vakarinėje Arizonos dalyje, kažkada buvo nepraeinamomis džiunglėmis. Daugelis rajonų, įskaitant ir jūsų mėgstamą vietą Sedoną, didžiąją laiko dalį buvo po vandeniu. Jūsų pasaulis 90% buvo padengtas vandeniu, daugelyje vietų tankia augmenija.  Netgi poliariniai rajonai, bruzdėjo gyvenimu.

Jūsų planetoje gumanoidinė forma buvo pasėta maždaug prieš 100 milijonų metų, kaip tik per džiunglių periodo vidurį. Tai buvo nedidelės gumanoidų grupės, gyvenusios sąlyginai apribotuose jūsų pasaulio rajonuose. Gumanoidai buvo 7-to tankio būtybės su sparnais ir su aukštai išvystytai telepatiniais, ekstrasensiniais sugebėjimais. Jie gyveno rojuje. Jie buvo mylintys ir draugiški, bendravo su egzotine augmenija ir gyvūnija, esančia čia begalybėje. Jie gaudavo maistą tiesiog iš saulės šviesos, o vandenį absorbuodavo poromis. Jiems nereikėjo nieko, tik vienas kito. Tai pavyzdingas ekvivalentas tam, ką jūsų religiniuose raštuose vadina Edemo sodu.

Tuo metu,  gyvybinių formų buvo įvairų ir jų buvo labai daug. Prieš 60 milijonų metų, kai Arunutak kometa, vykdė savo 10 500 metų ciklą ir priartėjo prie Žemės  per arti, buvo nužudyti dinozaurai. Atsiradęs atšalimas sunaikino didžiąja dalį augalinės ir gyvūninės gyvybės, bet žemė valdė nuostabiu sugebėjimu atsistatyti, sugebėjo grįžti į normą ir aprūpino dar vieną derlingą periodą. Bet prieš tai įvykstant, Žemės planetoje išgyveno tik keletas šimtų tūkstančių gumanoidinių formų ir dauguma jų išėjo po žeme. Skirtingų plejadiečių grupuočių pagalba, jie sudarė didelio grožio ir sudėtingumo požeminį pasaulį. Štai iš kur ima pradžią legendos apie "vidinę žemę”. Daugumas vidinės žemės miestų egzistuoja eterinėse sferose. Apie tai pakalbėsime vėliau.

Pan žemė.

Klestėjimo periode nuo 100-10 milijonų metų, atsirado civilizacija, kurią pavadino Pano Žeme arba Pangėja.

Pangėjoj aktyviai buvo vykdomi eksperimentai su DNR ir į "žemišką laboratoriją” nebuvo įstatyti saugotojai. Tai reiškia, kad skirtingos gyvybės formos galėjo kryžmintis ir sukurti egzotinius mišinius, hibridus praktiškai be apribojimų. Be gyvybiškų formų primenančių sumaišymą žmonių ir arklių, žmonių ir fėjų, jūsų pasaulyje slampinėjo ir kiti ekscentriški kūriniai.  Visi jie buvo eksperimentų su DNR ir tarp rūšių sukryžminimo rezultatas. Du iš jų – Pegasai ir Kentaurai.

Į kiekvieno Pangėjos gyventojo genetinius DNR kodus buvo įdėtas Dieviškojo Kūrėjo fizinis evoliucijos planas. Kurinijos įėjimą paleidžia "sintropijos” principas, atvikščias entropijai. Tai reiškia, kad natūraliu Kūrinijos siekiu bus tvarkos padidinimas, sudėtingumas, protas ir savęs suvokimas. Įėjimo periode visos gyvybės formos valdo natūralios atrankos šablonu, užkoduotu būtybėse. Kadangi Pano gyvybės formos pradėjo augti, savęs suvokime, jos išvystė skirtingus proto lygius.

Kada į besivystančias gyvybės formas įsikūnijo plejadiečiai, įvyko mutacija, kas leido organizmams atlikti šuolį savęs suvokime. Jie pradėjo suvokti kad yra dalis Kūrinijos ir nepertraukiamai surišti su Šaltiniu. Taip susiliejo fizinė ir dvasinė evoliucijos.

Kaip pirminės Šaltinio, nediferencijuotos energijos kibirkštėlės, naujai atsibudusios sielos jautė aistringą norą grįšti atgal prie Šaltinio. Jos suvokė kad dalis Šaltinio atsiskyrė nuo Meilės ir Šviesos platumos ir praeina per išorinio įsikūnijimo patirtį.

Toms gyvybės formoms – (dalinai dievui „chju"), dalinai vyrui/moterei – („men" nuo angliško žodžio human, hu+ man) paskyrė Kūrimo sferą, kurioje jie galėjo mokytis tapti teisėtais dievais. Šis lygis žinomas kaip 4-tas išmatavimas ar proto sfera, žinių ir vaizduotės. Kiekviename žmogiškame gyvybės formos šablone, įdėtas noras Kurti, taip pat kaip kiekviename gimusiame pas tėvus kūdikyje įdėti potencialiniai tėvų norai.

Reikia išskirti: kad tapti plejadietiškų sielų šiuolaikiniu nešėju, gominidas (tiesiai vaikščiojantis primatas), mutavo į žmogų protingą. Ne pasikeitę gominidai, pratęsė toliau savo evoliucijos spiralę. Visos gyvybės formos turi Sielos esmę, bet besivystančių gominidų Sielos esmė, palyginus su įsikūnijančiomis plejadiečių, protingo žmogaus, elementari. Jūsų antropologai pasimetę, kai staiga atsiranda protingas žmogus, prieš milijonus metų, mes galime tai paaiškinti.

Pakartokime tai kas vyko Pangėjoje. Ši civiizacija buvo eksperimentavimo su DNR rezultatu, 7-to tankio plejadiečių tyrinėjančių ir platinančių gyvybę Žemėje. DNR kombinacijų ir re kombinacijų pagalba buvo sukurta daug kūrybinių formų. Kai kurie iš jų nešiojo egzotišką prigimtį (pusiau žmogus-pusiau arklys), vienaragių ir kitų hibridinių formų. Pradžioje visa tai atrodė kaip eksperimentas, bandant sujungti skirtingų DNR spirales ir norint pažiūrėti kas gausis.

Vienos gyvybės formos atsirado kaip kryžminimo pasekmė, kitos sukurtos laboratorijoje. Mes šiame eksperimente buvome architektais. Platinant daugelį gyvybės formų jūsų planetoje, mes daug ką sužinojome apie pačią gyvybę.

Būtent konkreti 7-to tankio plejadiečių grupė atsakinga už šiuos eksperimentus. Daugelyje jūsų mitologijų, vienas iš tos grupės narių vadinamas „Dievu Panu", stebukladariu Panu ar angelu Panu. Pangėjos laikais ta konkreti būtybė, pagrinde vyriškos prigimties, paprasčiausiai stebėjo rūšių plėtimąsi jūsų planetoje.

Į eksperimentą įeina keli aspektai, kurie praėjo gana nevykusiai. Šiuolaikiniame pasaulyje daugelis mokslininkų ar inžinierių atlieka nevykusiai pasibaigusius eksperimentus, kurie tampa nekontroliuojami. Kai kuriais atvejais jums net tenka naikinti eksperimento įrangą, kad jį suvaldyti. Visi ne karą girdėjote istorijas apie susisprogdinusius mokslininkus, vykdančius eksperimentą su netinkamai pasirinktomis cheminėmis medžiagomis. Būtent tai ir įvyko su daugeliu Sielų, dirbančių daugelyje laboratorijų, vadovaujant Panui.

Žmonių ir ateivių kryžminimas

Pangėjos laikais jūsų planetoje egzistavo įvairių 3-čio, 4-to tankių kūrinių. Daugelis formų vystėsi, plėtėsi, evoliucionavo kaip plėjadiečių ir žemiečių DNR kombinacija. Dėka vešlios augmenijos ir mineralų Žemės planeta pritraukė į save didelį kosmoso dėmesį.

Dauguma žmonijos pogrupių, atsiradusių Lyros/Vegos ir Plejadžių žvaigždžių, išsisklaidė po kaimyninius jūsų galaktikos rajonus. Jie buvo panašių eksperimentų, kuriuos atliko kitos sielos, kituose pasauliuose mums vadovaujant, rezultatas.

Mes mokėme savo mokinius kaip platinti gyvybę įvairiose planetose. 7-to tankio plejadiečių sukurta žmogiškoji forma išplito daugiau nei šimto jūsų galaktikos žvaigždynų. Todėl kai kuriuose jūsų galaktikos sektoriuose egzistavo daugiau nei šimtas žmonių porūšių.

Kai kurie iš jų gerai žinomi jūsų metafizikams, ekstrasensams ir aiškiaregiams. Mes pradėsime jų apibubinimą, pagal jų vyravimo dydi jūsų šiuolaikiniame pasaulyje. Taip pat mes pabandysime aprašyti chronologinę tvarką, pagal kurią vystėsi šios rūšys, perduosim detalias žinias apie tai kada jie migravo į Žemę.

Be pirminio, rūšių išsiplėtimo evoliucijos ir mutacijos būdų, yra dar du būdai, kurių pagalba jūsų planetoje gali atsirasti naujos gumanoidų rūšys. Pirmas būdas – tiesioginis natūralios formos ateivių įsiterpimas į jūsų pasaulį. Kitaip išsireiškiant: kosminis laivas atskrenda į jūsų Žemės atmosferą, užgrobėjai sodina savo laivą ant Žemės paviršiaus ir vaikšto tarp žemės gyvybės formų. Ateiviai turi galimybę kryžmintis su Žemėje gyvenančiais žmonėmis ir sudaryti hibridines gyvybines formas, savos natūralios ir jau egzistuojančios žemėje gyvybės formų kombinaciją.

Tai ne visada lengva ir sėkminga. Kartais tai atveda prie nenorimų rezultatų. Kartais natūraliai ateivių formai sunku egzistuoti Žemėje dėl jos gravitacijos, elektromagnetinių laukų, tankių ir sunkių. Todėl  tai ne pats lengviausias ir patinkantis, ateivių bendravimo su žmonėmis, būdas. Vis dėlto ir dabar vykdomas toks kontaktavimo su ateiviais metodas įvairiose Žemės dalyse, nors tokių kontaktų skaičius nedidelis, palyginus su bendru planetos gyventoju skaičiumi.

Labiau norimas ateivių Žemės tyrinėjimo būdas – procesas žinomas kaip įsikūnijimas (atėjimas per žmogiška giminės kanalą).

Todėl daugumas ateivių atėjo į jūsų pasaulį būtent tokiu būdu, įsikūnijimo proceso būdu. Tai lengviau nei išnaudoti natūralią formą, priklausomai nuo to, apie kurią ateivių grupę mes kalbėsime.

Pavyzdžiui laikais, kuriuos jūs vadinate senovės Egiptas, jūs pamatysite daug natūralių ir įsikūnijusių sudėtingų formų ir hibridų, egzistavusių tuo metu Žemėje. Istorikai, aiškiaregiai ir ryšio kanalai labai supaprastino istoriją, tam kad priimantys informaciją suprastų. Knygynų ir bibliotekų lentynose jūs rasite daug knygų, nušviečiančių Žemės planetos istoriją labai supaprastintai su dauguma iškraipymų ir tikslingai klaidinančia, supainiota. Mes šią situaciją apžvelgsime vėliau. O dabar leiskite sumuoti aukščiau pasakyta.

Gumanoidinė forma, kurią jūs taip gerai žinote, su rankomis, kojomis, galva, liemeniu ir tt., yra genetinio tyrimo ir eksperimento rezultatas, vykdyto ilgą laiko tarpą – beveik 900 milijonų jūsų žemiškų metų. Tuo metu, DNR spiralių ir struktūrų perstatymo būdu, buvo sukurtos visos egzotinių formų rūšys. Didžioji dalis gyvūnų, kuriuos jūs žinote, atsirado kaip šalutinis to tyrimo efektas. Grįžtant prie Pan žemės, reikia pabrėžti, kad daugumas eksperimentų praėjo gana nesėkmingai. Kodėl ir kaip tai įvyko?

Problemos surištos su laisva valia

Naudojantis žemiškais terminais labai seniai, Kūrėjas priėmė sprendimą neuždėti jokių apribojimų tam, ką galėtų sukurti jo nepatyrę vaikai. Tas sprendimas žinomas kaip Laisva Valia; ir tas įstatymas tapo jūsų ir begalinio skaičiaus kitų pasaulių skausmo ir kančių šaltiniu. Kiekvieną iš jūsų, Kūrėjas apdovanojo sugebėjimu Kurti tobuliausią šabloną, nepanašų į kitus. 4-to išmatavimo drobėje jūs galėjote nupiešti bet kokį norimą paveikslą, nuo meilės iki groteskos. Kūrėjas norėjo ištirti kiekvieną potencialią idėją ir pažiūrėti kaip ji pasireikš vaizduotės drobėje. Būtent todėl tiek daug Kūrėjo, nepatyrusių gyvybės formų eksperimentavo su savo DNR taip, kad sukūrė beformes, išsigimusias, išlenktus kūrinius, atitinkamai išlenktais mentaliniais procesais.

Daugelis Dieviškumo kibirkštėlių (Sielų), neišsigandusios nusileisti į tas žemėlapyje nepažymėtas sferas, buvo taip užhipnotizuotas savo kūriniais, kad užmiršo esančiomis 7-to tankio būtybėmis, sukurtomis šviesos ir Kūrėjo meile. Vis daugiau ir daugiau pasineriant į žymei žemesnių tankių kūrinius, jos pradėjo identifikuoti save su tos formos fizika.

Tendencija, pastoviai save identifikuoti su forma, pagimdė pradinio kritimo iš dvasingumo idėja. Panašia analogija jūsų gyvenime galėtų būti ėjimas į kiną. Būdami giliai įsitraukia į filmą, jūs užmirštate apie realų pasaulį iki tol, kol jis nesibaigia, po to lėtai išeidami iš kino teatro jūs nustembate, drovitės, susivokiate ir pamažu grįžtate prie realybės, užmirštos prieš pora valandų. Jūsų kritimo atveju, 2 valandos virto 100 milijonu metų periodu.

Evoliucijos proceso reziume   

Ir taip prieš jus mes išsukame du procesus. Pirmas: evoliucijos procesas – mažytė Dieviškumo kibirkštis, prasidėjusi kaip besielis 1-mo tankio objektas, lėtai vystosi vis sudėtingesnių ir sudėtingesnių genetinių konfigūracijų lygių dėka ir su laiku grįžta prie Dieviškumo kaip 12-to tankio šviesos būtybės, palaipsniui pažemindami savo vibracijas iki 7-to tankio, priimant šviečiančių šviesos būtybių formas. Būtent tada, įsikūnijimų ir fragmentacijos metodu, jos nutolsta vis toliau, iki tol kol galės ištirti visus Kūrinijos lygius, nuo smiltelės iki Šaltinio, iš kurio atėjo.

Mes žinome kad daugumai šios idėjos prieštarauja ir neatitinka toms kurių jus mokė. Štai kodėl mes judame lėtai ir dažnai grįžtame atgal. Bet turėkite kantrybės. Daugumai Žemiškų Sielų sunku suprasti tas idėjas, nes vienu metu veikia skirtingi srautai – evoliucija, involiucija ir nepakeičiamumas labai aukštuose lygiuose. Kaip mes jau sakėme, laikas teka, o ne "iškaltas ant akmens”, kaip tiki jūsų racionalūs protai. Išeina, kad tai ką mes jums pasakojame gali keistis. Nors fiziniai įvykiai turi atspaudus Akašu kronikose ir tęs egzistavimą, vienoje iš jūsų praėjusio laiko linijų, kaip rūšis, jūs valdote sugebėjimu keisti laiko linijas tam, kad geriau atitikti savo evoliucijai.

Požiūris į kitas civilizacijas

Nuo to laiko kai jūsų planetoje pradėjo vykti grandiozinis eksperimentas, egzistavo keturios pagrindinės (ir daug smulkių) civilizacijų: 1. Pangėja; 2. Lemūrija; 3. Atlamtida; 4. šiuolaikinė civilizacija. Be to, jūsų Saulės sistemoje įvyko du svarbiausi įvykiai, dramatiškai paveikę jūsų pasaulio istoriją: A. Maldeko sunaikinimas; B. Marso paviršiaus sunaikinimas.

Mes žymiai supaprastiname istoriją, nes įvyko daug kitų įvykių. Kai kuriuos įvykius mes panagrinėsime detaliau, įskaitant ir tai ką jūsų religiniai raštai vadina "Liuciferio kritimas”(ką męs priskiriame prie Oriono-žvaigždyno sudaryto iš 122 žvaigždžių, įsiskverbimo), reptilijų įdiegimas iš Alfa Drakono-pirmo ryškumo žvaigždė Drakono žvaigždyne, sirijiečių (Sirijus - pati ryškiausia, Šuns žvaigždyno žvaigždė) viešpatavimą ir tylų Zeta tinklo įsiskverbimą (pilkieji).

Jūs pastebėsite, kad skirtingos nežemiškos rasės stipriai įtakojo pagrindinę žmonių rasę beveik kiekviename žingsnyje. Turėkite omenyje, kad viršuje išvardytos ateivių rasės yra tik pagrindinės, be jų buvo ir daug kitų: įskaitant vizitus iš atitinkamo Andromedos (žvaigždynas iš šiaurinio pusrutulio, trys žvaigždės ir spiralės formos galaktika) sektoriaus, skirtingų lygių ir išmatavimų plejadiečių grupių, Veneros ir Arktūro (ryški geltonai-raudona žvaigždė šiauriniame pusrutulyje) atstovų, Antario (Oriono žvaigždyno pirmo ryškumo žvaigždė), Poliarinės žvaigždės, Alfa Kentauro (pietinio pusrutulio Kentauro žvaigždyno pirmo ryškumo žvaigždė) ir kitų jūsų galaktikos regionų. Prie to pridėkite, stebėtojus iš šalies jūsų grandiozinės sėkmės, iš Alkiono Tarybos (pačios ryškiausios Plejadžių žvaigždės, Didžiosios Baltosios Brolijos), Šviesos Konfederacija ir jos atšakos (Aštaras, Saulės Kryžius ir tt.), daugelio tarpplanetinių kulto tarnautojų (Melchizedeko, Metatrono, Enocho ir tt.), gausime kosminę košę...

Po Pano kritimo

Daugumas Pano gyventojų buvo egzotinių formų ir dabar jų neegzistuoja. Apie kai kuriuos iš jų sukurtos legendos , įskaitant pegasą ir kentaurą. (nemaišyti su Alfa Kentauro žvaigždynu). Kai kurios būtybės buvo žemyn einančios reptilijų ir dinozaurų atšakomis. Dinozaurai patekę į folkliorą iš dviejų šaltinių – hibridai, sukurti Pangėjos periodu ir drakonų įsiskverbimo (negumanoidinės būtybės iš Alfa Drakono žvaigždžių sistemos). Ankstyvieji drakonai buvo reptiliniai tvėriniai, besivystantys kartu su dinozaurais. Jais genetiškai manipuliavome mes ir kitos ateivių grupės. Vėliau drakonai atėjo į Žemę savo reptyloidinėje formoje, pradėjo kryžmintis ir sudaryti egzotines drakonų formas.

Pangėjos kritimas ir buvo kritimo iš dvasingumo pavyzdys. Viskas atsitiko tada, kai "Dievo Sūnūs” (7-to tankio plejadiečiai) įsikūnijo į Žemėje besivystančias gumanoidines formas ir užmiršo apie savo dieviškus ryšius. Tyrinėjantys evoliuciją mokslininkai, žiuri į plejadiečių įsikūnijimu atneštą pasikeitimą, kaip nepaaiškinamą skirtumą tarp primatų ir žmogaus.

Kaip jau kalbėta anksčiau, įsikūniję plejadiečiai kryžminosi su įvairiomis gyvybės formomis, jau besivystančiomis žemėje: taip atsirado pusiau žmonės, pusiau arkliai ir daug kitokių. Fėjų karalystė buvo viena iš grupių, kurias paveikė toks kryžminimas. Tuo metu fėjos egzistavo 4-tame tankyje ir kai jos kryžminosi su 7-to tankio plejadiečiais, jos "apsirengė” gumanoidinę formą, turinčią sparnus. Kai jos kryžminosi su keturkojais, vienas iš to rezultatų buvo pegasas ar sparnuotas arklys.

Kada gumanoidinės plejadiečių sielos pažemino vibracijas (žymiai žemesnio tankio hipnozės poveikio pagalba), jų sparnai atrofavo, kartu su telepatiniais ir kitais sugebėjimais. Vis daugiau ir daugiau jie tapdavo panašesni į Žemėje gyvenančias būtybes – daugiau gyvuliška prigimtimi ir mažiau protinių, mąstymo sugebėjimų pasireiškimo.

Visa tai vyko periode panašiai iki 10 milijonų metų prieš daba, kada baigėsi kosminis ciklas ir pasislinko elektromagnetinis poliškumas. Elektromagnetinių polių pasikeitimo metu Žemėje siautė audros. Potvyniai nuplovė didžiąją dalį Žemėje apsigyvenusių gyvų būtybių. Jūsų religiniuose raštuose tai įvardijama kaip "Didysis potvynis”. Tuo metu didžioji Žemės dalis buvo padengta vandeniu, su nedidelėmis sausumos ir gyvybės salelėmis. Biblinė Nojaus istorija - tai metaforinė ir alegorinė istorija, surišta su gelbėjimo operacijomis, atliktomis plejadiečių tam, kad išgelbėti daugelį rūšių, kuriems grėsė išmirimas dėl potvynio.

Konfliktas Saulės sistemoje     

Toliau mes tyrinėsime pagrindinius karus ir sielų įterpimą į jūsų pasaulį, įvardijama jūsų kaip gyventojai ir konfliktai. Tai nebus labai malonus paveikslas, bet mes matome kad dauguma jūsų – suaugusios sielos, pasiruošę susitvarkyti su ne visai malonia informacija.

Jūsų žemė - ne vienintelė planeta šioje sistemoje, traukianti dėmesį. Prieš 10 milijonų metų jūsų Saulės sistemoje egzistavo trys planetos, apgyvendintos fizinėmis gyvybinėmis formomis – Žemės planeta, Marsas ir Maldekas. Tuo metu tai buvo trečia, ketvirta ir penkta planeta nuo jūsų Saulės. Aplinka tose planetose buvo mažiau svetinga, šaltesnė nei Žemėje, bet tai nesustabdė skirtingas grupes nuo šių planetų kolonizacijos. Atėję į Marsą ir Maldeką buvo avantiūristai, norintys ištirti žiaurias žiemas ir neprilygstamus tų planetų landšaftus, nors jų ekvatoriniuose rajonuose egzistavo miškai, augmenijos, gyvybė, o poliariniuose rajonuose – vanduo ir ledas.

Be Marso ir Maldeko, eterinė gyvybės forma ilgą laiką egzistavo ir Jupiteryje, Saturne, kažkokio laipsnio net Urane, Neptūne, bet ji egzistavo tik labai aukštuose tankiuose. Jei jūs šiek tiek domitės astronomija žinote, kad trimačiai fiziniai kūnai negali egzistuoti gigantiškose dujinėse planetose, esant žiauriai ir nuodingai atmosferai.

Daugelis Sielų, kurių kūnai žuvo potvynio Žemėje metu, įsikūnijo Marse ir Maldeke. Tuose pasauliuose jau vystėsi ateivių, iš skirtingų žvaigždžių sistemų, civilizacijos, o dabar prie tos maišaties prisidėjo plejadiečių pagrindinė rasė. Būtybės, egzistavusios tuose pasauliuose, pažemino savo vibracijas iki 4-to tankio. Sielos, atsiradusios pasaulyje 4-me tankio lygyje negauna tos rūšies meilės patirties, kuris suteikiamas Sieloms iš 7-to tankio lygio. Išorinės planetos tapo ekscentriškų būtybių apsistojimo vieta, minties formų ir atvaizdų, kas sudarė įvairiapusę minties kūrinių astralinę sferą, įsivaizdavimus ir miego būseną.

Po potvynio, Žemės eksperimentą pastebėjo būtybės iš visos galaktikos. Prie maždaug 40 milijonų metų grupė sielų, iš Drakono žvaigždžių sistemos jau siuntė į žemę laivą-žvalgą ir pasiuntė dar vieną grubiai kalbant prieš 12 milijonų metų (prieš 2 milijonus metų iki potvynio). Nors jie čia neišsilaipino masiškai, savo ataskaitose, nusiųstose Drakonų taryboms,Žemę, Marsą, Maldeką patalpino "žemėlapyje”, tolimesniam tyrinėjimui ir galimam užgrobimui.

Kita grupė iš Oriono žvaigždyno, irgi pastebėjo nepatyrusias Žemės ir jų bendražygių Marse, Maldeke sielas. Mes, 7-to, 12-to tankio Sielos vis dar stipriai globojome Žemės eksperimentą ir teisybę pasakius, dėka mūsų pastangų, tos nelabai patrauklios sielos, nesugebėjo surasti Žemėje sau atramos taško. Tai būtų panašu į įsiveržimą į mūsų laboratoriją ir pareiškimą, kad jie paima vadovavimą eksperimentu į savo rankas. Aplink Žemę buvo sukurta apsauginė vibracija, todėl panašūs įvykiai tuo metu neįvyko.

Tačiau tos pačios apsaugos priemonės pasirodė  neveiksmingos Marse ir Maldeke, nes tiesą pasakius, tai buvo ne mūsų teritorija. Tos planetos buvo "daugiau laisvos” visiems. Ir štai jie atėjo, pradžioje ne dideliame kiekyje, kaip žvalgai. Sukūrė nedideles gyvenvietes tarp esančių bendruomenių. Kai tik prasidėjo kryžminimasis su vietiniais Marso ir Maldeko gyventojai, pradėjo įsikūnyti Sielos iš Oriono ir Drakono. Kaip ir Žemėje, tikrai reptilijų formai buvo sunku adaptuotis Marso ir Maldeko sąlygoms. Todėl buvo pasirinktas įsikūnijimo būdas.

Oriono ir Drakono sistemos turėjo plačią sąmoningų būtybių įvairovę, bet dauguma Marse ir Maldeke įsikūrusių tyrinėtojų turėjo agresyvų ir karingą mentalą. Pagrindinis jų atėjimo į Saulės sistemą tikslas buvo užkariavimas ir planetų resursų išnaudojimas. Iš esmės, viskas kas suteikdavo jiems vadžią ir prestižą, skaitėsi teisingu žaidimu. Tos sielos senei užmiršo apie ryšį su Šaltiniu ir skaitė, kad turi atimti kažką iš kitų tam, kad jausti save vientisu ir užbaigtu.

Maldeko sunaikinimas     

Greitai Marse ir Maldeke prasidėjo karai. Dėl Marso artumo prie Žemės ir mūsų stebėjimų, orioniečiai ir drakoniečiai nelabai norėjo įsikūnyti Marse. Jie pasirigdavo sąlyginiai nutolusį Maldeka. Ten jie pradėjo ateiti rekordiniais kiekiais, greitu laiku Maldeko civilizacija skaičiavo milijonus sielų. Jie statė didžiulius akmeninius miestus ir bokštus tam kad atremti būsimas atakas.

Kokiu tai momentu Maldeko gyventojai išrado neutroninę technologiją ir pradėjo gaminti bombas, karinę įrangą, sugebančią sukelti didelius sunaikinimus. Tuo tarpu (prieš keletą milijonų metų) ten nebuvo saugotojų, nuo tos technologijos nekontroliuojamų pasekmių. Maldekas toliau vystėsi kaip kelios tarpusavyje kariaujančios grupuotės. Tada ten įsikūnydavo sielos iš Žemės planetos po potvynio.

Kariaujančios grupuotės pritraukė dėmesį geranoriškų ir priešiškų ateivių grupuotes iš visos galaktikos, bet dėka susitarimo dėl valios laisvės ir nesikišimo, jų poveikis buvo minimalus.

Tuo metu Sielų DNR buvo drakonų ir orioniečių spiralių mišinys, turintis agresijos genus. Šiame konflikte abi jos pusės (nors kiekviena pusė turėjo panašią DNR struktūrą) siekė nugalėti kitą, ginklų darėsi vis daugiau, gaminosi didesniais kiekiais.

Maždaug prieš 3 200 000 metų konfliktai išsiplėtė ir buvo panaudotas neutroninis ginklas. Planavosi kad tai bus "ribotas branduolinis apsikeitimas”, tarp dviejų kariaujančių grupuočių.

Pirmas pasikeitimas sunaikino viso keletas tūkstančių gumanoidų. Labiau nukentėjusiai pusei reikėjo persigrupuoti ir keršyti, kas karta tai vedė prie vis didesnių sunaikinimų. Nors tai rodėsi atsitiktiniu atradimu, panaudojant retus gamtinius katalizatorius, buvo sukurta galinga neutroninė bomba. Įtraukti į jos sukūrimą mokslininkai nesuvokė apie jos griaunamą jėgą. Ginklas buvo nusiūstas į karinę bazę, paslėpta po žeme priešo teritorijoje. Toje bazėje saugojosi šimtai neutroninių bombų. Suprasdamas grėsmę, priešas pabandė pernešti bazę oru.

Keletas šimtų bombų buvo pakeltos ir susprogdintos, ore sudarydama stiprų švytėjimą. Tačiau jie nesugebėjo perimti einančio įkandin žymei galingesnio ginklo, jis pateko į priešininko raketines šachtas ir vienu metu uždegė daugiau nei du šimtus bombų, palaidotų žemėje. Žymiai galingesnio ginklo ir daugiau nei du šimtai paprastų branduolinių bombų sprogimo kombinacija iššaukė stiprų žemės drebėjimą, sudraskiusi Maldeko planetą į gabalus ir su laiku pavertę ją daugybe fragmentų, tapusiu asteroidų sluoksniu tarp Marso ir Jupiterio.

Nuo sprogimo bangos žuvo daugiau dešimtis milijonų sielų, kurios vėliau įsikūnijo Marse. Mes ir kitos geranoriškos grupės buvome šoke nuo tokio įvykio. Mes kreipėmės į Dieviškumą su prašymu dėl didelio lygio įsikišimo, tam kad ateityje išvengti panašių įvykių. Smūgio banga pakeitė Marso ir Žemės planetų atmosferas, stipriai iškraipė Jupiterio ir Saturno eterines bazes. Elektromagnetinių iškraipymų banga išėjo iš Saulės sistemos ribų ir buvo pastebėta visa galaktika. Alkiono sistemoje, Didžiosios Baltosios brolijos gimtinėje, buvo sudaryta sutartis, nustačiusi kad nuo šiol niekur galaktikoje nebus leidžiama pilnai sunaikinti planetos.

Tikimės kad mūsų aptarime jūs radote kažką daugiau nei tik intriguojančia idėja. Iššaukė tai daugiau kalysimų nei atsakymų? Jei taip, tai viskas tvarkoje. Turėkite omenyje, kad mes paliečiame tik pačius svarbiausius įvykius ir situacijas, siūlome savo nuomonę į dualybės šokį ir kaip jis sukosi milijonus metų.

Pasinaudojant Žemiškais terminais, pakanka pasakyti tai, kad eksperimentas su DNR kažkokiu tai būdu nuklydo nuo kelio. Viskas buvo taip, tarsi naktį į mūsų laboratorija įsiveržė svetimi technikai-laborantai, išmetė mūsų įrangą, pavogė mėginius ir pravedė savo asmeninį eksperimentą.

Ar jums patinka mūsų analogija? Mes ilgai studijavome jūsų kalbą ir papročius, atrodo kad žinome kaip naudotis.

Migracija į Marsą

Po Maldeko sunaikinimo, be kūnų liko dešimtys milijonų sielų. Daugumas sielų persikėlė į Marsą, kur jau pilnu pajėgumu vystėsi civilizacija. Tuo metu sielos Marse buvo musų eksperimento, kartu su kitomis grupėmis, įskaitant Oriono ir Alfa Drakono, rezultatu. Daug kartų tos grupės paliko savo pėdsaką jūsų evoliucinėje spiralėje, bet ne iki tokio laipsnio kad pakeisti jūsų DNR šabloną.

Sielos iš Maldeko įsikūnijo į Marsą įprastu būdu, sukryžminant su plejadiečiais, orioniečiais ir giminingais drakoniečiais iš Marso. Civilizacija žymei augo, kol nepasiekė šimto milijonų sielų.

Dabar mes nesigilinsime į sielų fragmentavimosi procesą. Pakanka pasakyti tai, kad dešimt milijonų sielų iš Maldeko fragmentavosi ir sudarė apie  50% visų Marso gyventojų. Kadangi Marso gyventojų skaičius augo, trapi jo atmosfera tapo įtempta. Dėl atstumo iki Saulės Marsas ir Maldekas turėjo gana ploną ir jautrią atmosferą, nesugebančia išsitempti, kad išlaikyti didelį kiekį gyventojų (nekalbant apie branduolinį ginklą).

Kaip jau kalbėjome anksčiau, daugumas orioniečių, drakoniečių ir hibridų atsirado po kryžminimosi orioničių/drakonų ir įsikūnijimo Marse, suirus Maldekui. Tuo metu Marso atmosfera buvo 20-30% tankesnė nei žemės. Žmonės lengvai kvėpavo, nors klimatas buvo šaltesnis, paviršiuje galima buvo komfortiškai gyventi. Iki sprogimo Maldeke, oras buvo gana normalus, aprūpino pakankamai drėgmės ir maistingų medžiagų žemės ūkiui – pakankamai palaikymui besivystančioms sieloms.

Marse išaugo daug didelių miestų. Kadangi Marso gyventojų skaičius augo toliau, pradėjo kilti konfliktai tarp atskirų grupuočių, daugiausia dėka to, kad Sielos iš Maldeko ne pilnai išmoko gautas karo pamokas ir paliko savo kūnus staiga, po katastrofinių įvykių Maldeke.

Nors daugumas Sielų, tarp gyvenimų, gaudavo patarimus, vis dar egzistavo nesikišimo politika, išimty sudarė tik pilnas planetos sunaikinimas. Todėl Marso gyventojai pagrinde buvo palikti patys sau iki to laiko kol nesukūrė ginklo, pakankamo visos planetos sunaikinimui. Maldeko sprogimas pakeitė Marso orbitą ir žymiai pakeitė elektromagnetinių dažnių juostą. Pasikeitė klimatas, atsirado dykumų zonos. Vandens transportavimui iš subtropinių pusiaujo zonų ir ašigalių buvo pastatyti didžiuliai kanalai. Kadangi klimatas darėsi vis nestabilesnis, prasidėjo karai dėl vandens valdymo ir galų gale vėl prasidėjo ginklų dideliais kiekiais gamyba.

Laukite tęsinio... 

Peržiūrų: 4295 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.4/7
Viso komentarų: 291 2 3 »
0  
1 Ishiki   (25.08.2011 00:22) [medžiaga]
As jau pradejau nebesuprasti, kaip cia viskas yra, pradzioj atrode viskas teisinga ir grazu su graziais tikslais situ zmoniu tekstai. Po to susumaves didele dali informacijos suvokiau, kad ji viena kitai tam tikrom vietoj grieztai priestarauja, pakolkas neziurint i tai, kad siti zmones, kad su jais pabendraut lupa nezmoniskus pinigus, bet tai pakolkas palikim nuosaly. As pilnai pripazystu kad vyriausybe slepia nuo musu daug ka, ty beveik viska, kad zmones visi turi buti kaip viena ty meileje. Dabar apie klausimus kurie kilo giliai pasigilinus i sita paskutiniu metu atsiradusia informacija, apie plaediecius, sita zmogu, ir daugeli kitu.
1. Jei sakoma, kad pabudes zmogus, gali zinoti viska, tai bus absoliutus zinojimas ir pan. tai kam tada reikalingos dimensijos, kad tobulet, kam tada to patyrimo zemeje jei ir taip viska znai, nematau tame esmes.
2. Kitur rasoma, kad musu siela is 7 ismatavimo, o tai reiskia, kad pasiekt ta ismatavima mes turejome patobulet iki 7 ty praeit 1, 2, 3, 4, ,5, 6 ismatavimus, bet kazkodel vel grizom i 4 - 5. Nesuprantu as tu ismatavimu lygiu, patekt i aukstesni turiu patobulet zemesniam, bet esu atejes is aukstesnio? Niekaip negaliu suvokt?
3. Rasoma, kad pas mus atskrido ateiviai, uzvalde zmonyja taip su tuo as pilnai galiu sutikt, bet po to rasoma, kad neisikisom del to, kad jus laisva valia tai pasirinkot (tipo pasirinkom, but manipuliojami illiuminati), bet dabar dar paskaiciau, kad yra visatos desniai kitai sielai nesikist i kitos sielos reikalus, ty neitakot nieko kito apart saves, tai taip iseina, kad musu sielos pacios pasirinko, kad kazkas kitas jas veiktu, nors "desniai" ir "istatymai" sako priesingai, reiskia musu sielos samoingai pasirinko kelia pazeisti istatymus. ???
4. Aiskinama, kad auksciau visi lygus ir pan, bet yra lygiai aksciausias zemiausias ir pan, yra austesnes federacijos ir pan, viskas lb pan i musu vyriausybe tik tas kad jos "geros", tuomet jos sprendzia, koki kelia kokiai sielai pasirinkti, bet visur yra laisva valia, kuria nusprendzia kazkas, kaip pavizdys citatu neimsiu, bet buvo rasyta, auksciausieji nusprende, kad mum butu geriau pergyventi sita technologini laikotarpi, kad igaut imuniteta, kurioj vietoj laisva valia?
5. Lygiai taip pat su Anunakiais, jie tipo padejo mum patobulet, nes taip nusprende auksciausiasis, kad jie turi buti blogi, kad mes galetume patobulet? Kas cia per nesamone cia jau yra blogis, pasinaudot kitais, padaryt juos blogais, nes visvien juos irgi taip pat kaip mus kazkas padare techniku civilizacija, ir jais pasinaudojo? Nematau as cia nei meiles, nei laisvos valios nei is tos nei is kitos puses?
6. Kaip gali buti meile ir istatymai ar desniai vienoje vietoje? Jei yra laisva valia kokie dar gali buti istatymai? Arba cia as kvailas arba kazka netaip suprantu nebezinau?
7. Kodel visi sitie gerieji isikisa dabar, jei jau mes patys pasirinkom tai ir turim patys isbrist, kodel jie kisasi jei sako, kad tai musu pasirinkimas? Kodel yra aiskinama kokiais but butent dabar? Kodel nepasirode tada kai buvo pazeistas tas desnis i laisva valia atvykus ateiviams pries daug metu?
8. Kodel imamo tokie ziaurus pinigai uz seansus, 1000 - 2000 uz seansa, negi atvykti is kitos salies ir padaryti kazka gero nuo zmogaus kainuoja tiek pinigu, ar tai kaip kazko irodymas?
Pabaigai, parasiau ne todel, kad noriu kazka paneigt, ar apniekint, apkaltint ir pan, nejauciu niekam jokios neapykantos, tiesiog viskas kilo per daug neatsakytu klausimu kuriu pats nebegaliu issprest, ir nerandu nieko kito kaip kad parasyt cia, nes tie zmones kurie galetu man padet, nepadeda, siaip neesu linkes savo klausimu perleist kitiem, bet siuo metu tokia stadija, kad nebegaliu, pajutau ta tiesios ir tikro gyvenimo santarveje geroveje ir toli nuo neapykantos ir pyckio skoni, ir tiesiog iskilo tokie klausimai, prasau pasidalinkit savo patyrimais. Su pagarba, Dekui!

0  
2 virgis   (25.08.2011 08:01) [medžiaga]
"1. Jei sakoma, kad pabudes zmogus, gali zinoti viska, tai bus absoliutus zinojimas ir pan. tai kam tada reikalingos dimensijos, kad tobulet, kam tada to patyrimo zemeje jei ir taip viska znai, nematau tame esmes."
Įgyti tokią patirtį, kokią gauni dabar, panorėjo tavo Siela, prieš įsikūnijant čia. Ji tai pasirinko laisvos valios principu, nes jai matyt to reikėjo ir trūko....
"2. Kitur rasoma, kad musu siela is 7 ismatavimo, o tai reiskia, kad pasiekt ta ismatavima mes turejome patobulet iki 7 ty praeit 1, 2, 3, 4, ,5, 6 ismatavimus, bet kazkodel vel grizom i 4 - 5...."
7-me tankio lygyje siela užgimė, atsiskyrė, individualizavosi, nesvarbu kaip pavadinsi, atsirado kaip individuali bet buvo dar nepatyrusi, "žalia" . Tam kad įgauti patirties ji pažemino savo vibracijas iki tų lygių, kuriuose jai reikėjo patirties ir vėl laisva valia. Kol kas mes turime patirties tik pirmuose keturiuose tankiuose ir dabar pereisim į 5 tam kad pratęsti savo pamokas, bet pirmą kartą visatoje pereisim kartu su savo fiziniu kūnu, nebereikės mirti ir iš naujo įsikūnyti.
3. "reiskia musu sielos samoingai pasirinko kelia pazeisti istatymus. ??? "
Pasirinko ne pažeisti įstatymus, o įgauti reikiamą patirtį, atlikti bandymą, kurio niekas anksčiau neatliko...
4."Aiskinama, kad auksciau visi lygus ir pan, bet yra lygiai aksciausias zemiausias ir pan, yra austesnes federacijos ir pan, viskas lb pan i musu vyriausybe tik tas kad jos "geros"...
Lygiai reiškia tik skirtingas galimybes, sugebėjimus, vykdyti įvairias pareigas, pavyzdžiui kad ir tų pačių visatos įstatymų "priežiūrą", teikti pagalbą, bet ne viršenybę, galutinį sprendimą visada priima pati siela laisvos valios būdu. Laisva valia tarp kitko, egzistuoja tik šioje lokalioje visatoje...
"auksciausieji nusprende, kad mum butu geriau pergyventi sita technologini laikotarpi, kad igaut imuniteta, kurioj vietoj laisva valia?"
O gi toje, kad mes laisva valia sutikome tai atlikti, niekas nevertė, nes mes patys ir buvome tais, kurie tai suplanavo, mes ir esame to "spektaklio" ir režisieriai ir artistai....

0  
3 virgis   (25.08.2011 09:04) [medžiaga]
"5.Lygiai taip pat su Anunakiais, jie tipo padejo mum patobulet, nes taip nusprende auksciausiasis, kad jie turi buti blogi, kad mes galetume patobulet? Kas cia per nesamone cia jau yra blogis, pasinaudot kitais, padaryt juos blogais,....
Kiekviena Siela pati pasirenka kokias pamokas jai reikia praeiti ir koks turi būti jos kelias. Jei kalbi apie Anunakius iš Nibiru, tai jie kiek atsimenu neturi aukščiausiojo "AŠ", tai jie įgaus kai įvyks perėjimas, nes jie surišti su mumis, o tai yra blogis ar meilė....
"6. Kaip gali buti meile ir istatymai ar desniai vienoje vietoje? Jei yra laisva valia kokie dar gali buti istatymai? Arba cia as kvailas arba kazka netaip suprantu nebezinau? "
Visatos įstatymai ir yra tam kad niekas nemaišytų meilei ir laisvai valiai, gina tai...
"7. Kodel visi sitie gerieji isikisa dabar, jei jau mes patys pasirinkom tai ir turim patys isbrist, kodel jie kisasi jei sako, kad tai musu pasirinkimas? Kodel yra aiskinama kokiais but butent dabar? Kodel nepasirode tada kai buvo pazeistas tas desnis i laisva valia atvykus ateiviams pries daug metu? "
Pats ir atsakei. Jie nesikišo nes buvo tokia mūsų laisva valia, Na ne visai nesikišo. Kai atsirasdavo ginklai, kuriais įmanoma susprogdinti visą planetą, kišdavosi ir net tam reikalui gavo Dieviškumo Leidimą. Tai yra gynė vėl gi kitų sielų ir tuo pačiu Žemės, kuri irgi yra gyva, laisvą valią. Dabar jie ne aiškina kokiais mums reikia būt, bet padeda atsiminti tai ką pamiršome, nugrimzdami į žemus materialinius tankius, primena mums tikslus, kuriuos mes vėl priėmėme laisva valia.
"8. Kodel imamo tokie ziaurus pinigai uz seansus, 1000 - 2000 uz seansa, negi atvykti is kitos salies ir padaryti kazka gero nuo zmogaus kainuoja tiek pinigu, ar tai kaip kazko irodymas? "
Apie kokius seansus kalbi nežinau, todėl negaliu atsakyti...
Pabaigai... Viskas ateina su laiku, vieniems greičiau, kitiems lėčiau, bet tai nereiškia, kad vieni geresni ar blogesni už kitus... Svarbu kad pradėjai ieškot atsąkymų, todėl anksčiau ar vėliau, vienaip ar kitaip juos rasi, tokia yra tavo sielos laisva valia ir kelias....
Su pagarba ir meile Virgis

0  
4 Ishiki   (25.08.2011 11:26) [medžiaga]
Dekui uz atsakyma, bet tiesiog pakartojai viska kas buvo parasyra, tai as labai gerai suprantu, pradzioj man to uzteko dabar jau man to nebeuztenka, jeigu mes pasirinkome susinaikinima su ginklais ir tokia musu valia, tebunie, tai butu tokia pamoka mum, jei pasirinkom pamirst kas mes esam, tai ir tai musu valia. O toks scenarijus kai reikia kazko ismokti per kancias tai tas pats, kas auginti vaika ji musant ir sakant as tave musu, nes myliu ir noriu, kad isaugtum geras. Kaip sakant kokioj aplinkoj augi toks ir patampi. Mano manymu, kad patirt pasauli galima ir be kancios ir blogybiu, nematau cia prasmes, cia tas pats kaip, kad jei as noriu buti geras pries tai turiu padaryti kazka blogo? Arba kaip ir su perrasyta biblija, kad zmogus gime su nuodeme ir del to kencia, o cia biski kitaip pats pasirinkai kentet, nes tau to reikejo? Ir as bandziau pats viska suprast, ir tas supratimas tiesiog atejo i galva nezinau kaip ir tiesiog znojimas, kad taip yra pradzioj kai skaiciau tai atrode, kad zmones sako ta pati ka as jau zinojau, bet veliau pastebejau, kad vyksta didelis krypimas i kita puse. Lygiai taip pat kaip, kad sitam tekste, nesikiskit i kitu sielu gyvenimus, jos pasirinko buti nepabudusiom ir pan? Cia isvis galvok tik apie save pasakymas, nepadek kitam pajusti meiles ir pan? Kurioj cia vietoj meile kitam, jei jis supras savo pamoka anksciau laiko, zmogui ir duotas protas, kad jis mastytu, isivaizduotu, o ne kad vaiksciotu, va pamaciau ta, o ba pamaciau ana, jeeeej mane uzdare i narva db mane engs, toks mano pasirinkimas, augti ne geroj aplinkoj, o shudinoj. Jei tokie istatymai nepadet kitam kai viskas yra viena tai kas cia per istatymai, kazkokia nesamone, kur cia meile. Pradzioj ir man atrode cia viskas labai teisinga, bet vis kazkas is auksciau pasufleraduovo kaip su pirstu durtu va paziurek i sita eilute ar gi cia meile? bet pradzioj i tai nekreipiau demesio. Ir realiai suprantu, kad neprivalai atsakinet i mano klausimus, bet taip ir nesupratau su tom pamokom, kaip mes pakilom iki 7 ismatavimo be 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ismatavimo pamoku? Dekui!

0  
6 virgis   (25.08.2011 14:47) [medžiaga]
Ne pakilom, o pradėjome individualų egzistavimą kaip sielos. Tai didelis skirtumas...

0  
5 Ishiki   (25.08.2011 12:02) [medžiaga]
Jeigu sakytu, kad musu tikslas cia yra kurti, o ne patirti tai kas jau kazko sukurta, tada viskas igautu prasme, nes mano nuomone mes cia, kad kurtume, zmogus turi stipria dovana kurybai, bet ateit ir patirt buvima materijoje as nematau isvis jokios prasmes, o kad sukurt kazka naujo tai jau yra prasme, o kuryba susijungus su dvasiniu pasauliu yra dar nuostabesne, bet kai kur apie tai net nekalba tik apie pamokas kaip turi prabut tamsoj, ir kaip kazkas pagaliu atejo mus isgelbet, kam gelbet jei mes patys tai pasirinkom? Nu aisq tiesiogiai nepasakoma, mes norim jus isgelbet, bet pan kaip ir demokratijoj jus turit pasirinkima, bet realiai rinkites tik tai, nes bus blogai, taip ir cia, tik eilini karta suverciama viskas ant zmogaus, jo siela pasirinko laisva valia, o ta valia sugniuzde tas kas net neturi sielos? O jeigu visas sitas ir yra tiesa nematau cia as jokios meiles, nepadet zmonem kurie pastoviai mirsta velnio garbintoju padarytuose "terrorizmo" aktuose? kur cia sielu pasirinkimas? Jau nekalbant apie visas zvaigzdes kurios mano, kad siela pardave velniui, yra paimti interviu ir pan jei kas netikit galesiu linkus duot. Tai kur cia ju pasirinkimas, kad zmogus uzgostas dirbtiniu daiktu kaip pinigai, mano kad atiduoda siela savo noru, gal ir is tikro taip yra, bet nemanau, kad siela galima kazkam atiduot. Ir tokiem zmonem negalima padet, kitiem zmonem kuriuos matai grimstancius vis giliau ir giliau i sita dirbtini liuna negalima padet, nes pazeisi ju laisva valia. Cia ne pamokos o iskrypimas, ir kazkas taip sugalvojo paaiskint tai, nes zmogui kyla klausimas kodel daleidot jei galejot nedaleist, ir tai labai puikus paaiskinimas "jus patys kalti, jum reikejo pamokos, todel dabar kentekit uz tai, kad jusu siela ne tokia tobula kaip musu, bet viskas yra viena ir mes neskirstom" cia pasakymas kitais zodziais tik prasme ta pati. Pradzioj tekstuose maciau geri ir nora padet, bet kuo toliau tuo labiau linksta link to, kad tik niekas niekam nepadekit sedekit ir tylekit, nes ju toks pasirinkimas ir tada akys dar karta atsiriso ir pasirode, kad cia tos pacios valdzios darbas tik dabar dar labiau patobulintas, aisku ne visi tekstai. Tokiam melo katile nebezinia kas dar gali pasakyt kazka teisingo, o kas dar labiau pudrina, gali pasitiket tik savim ir gilintis i save, tuomet suprasi viska ka reikia suprast ir dar manau, kad reikia padet zmonem pamatyt kaip yra is tikruju, ir jei as padesiu ir pazeisiu kazkokius istatymus su pagalba is noro gero tai kaip sakant dejau ant tokiu istatymu, geriau tada da 26 k metu sedesiu toj pacioj siknoj, nei zinosiu, kad sedziu meileje, o kiti kencia ta pacia pamoka ir as bent kazkiek galejau tai pakeist...

0  
7 virgis   (25.08.2011 14:58) [medžiaga]
"gali pasitiket tik savim ir gilintis i save, tuomet suprasi viska ka reikia suprast ir dar manau, kad reikia padet zmonem pamatyt kaip yra is tikruju, ir jei as padesiu ir pazeisiu kazkokius istatymus su pagalba"
Na matai, pradedi pats rast teisingus atsakymus..Pritariu, tik savyje viską rasi ir tik taip atskirsi melą nuo tiesos...
Sėkmės šviesos kelyje. Su pagarba ir meile....

0  
8 Ishiki   (25.08.2011 17:52) [medžiaga]
Mano manymu, viskas yra zymiai paprasciau, lygiai kaip yra pliusas ir minusas, tai yra samone ir materija, be pliuso negaletu buti minuso, o be minuso negaletu buti pliuso, ir sudejus minusa su pliusu gaunam energija, pliuso ir minuso israiska del kurios jie abu egzistuoja, mano manymu visas musu gyvenimas yra materijos ir samones israiska, po gyvenimo mes griztam i savo samone, o samone ir yra meile, nemanau, kad galima samoingai daryti blogi tai yra gerai pagalvojus apie pasekmes ir kitus zmones, tai ir yra meile, bet be materijos negaletu egzistuoti ir samone, nes taip viskas sukurta, plius minusas, sviesa tamsa, silta salta, o visi tarpiniai dalykai tik tu dvieju dalyku israiska tu dvieju dalyku egzistencijos zenklas, be vienas kito jie negali egzistuoti. Aisq nesigilinau i ta egzistencijos tarpa kuris tarp visko tai man visai neidomu, ir net ne mano reikalas, musu darbas yra kurti, tai vienintelis dalykas kuri mes turime prasminga, tai yra kuryba.

0  
9 jo va va   (27.08.2011 13:34) [medžiaga]
Ishiki
ir tada akys dar karta atsiriso ir pasirode, kad cia tos pacios valdzios darbas tik dabar dar labiau patobulintas, aisku ne visi tekstai. Tokiam melo katile nebezinia kas dar gali pasakyt kazka teisingo, o kas dar labiau pudrina, gali pasitiket tik savim ir gilintis i save, tuomet suprasi viska ka reikia suprast

0  
10 Vytautas   (27.08.2011 22:26) [medžiaga]
Pirmiausiai dėkui Virgiui už pateikiamą informaciją. Mano laisvos valios tai niekaip neįtakoja. Pasirinkimas mano asmeninis reikalas. Iš visos talpintos informacijos man priimtiniausia plejadiečio Alaje. Orginalas http://www.youtube.com/user/777ALAJE#p/c/0/gTfiR26Er2I su norimos kalbos subtitrais. Labai panašu kad savo laiku ir Kristus skleidė panašias mintis, tik suprantama buvo kitos techninės galimybės ir atitinkamos pasekmės. Pagrindinis akcentas - mirties nėra, tik perėjimas į kitą būseną ir tiek. Nėra jokių nuodėmių ir kalčių. Jei pažeidinėsim visatos dėsnius paprasčiausiai nuobodžiai „kartosim kursą”. Atėjom čia savo noru mokytis. Tai reik ir daryti. Nevartoti alkoholio, narkotikų, nerūkyti, nevalgyti lavonų maisto, santykius su kitais grįsti pagarba ir meile, truputi pamedituoti. Per meilę sau šiais klausimais sklinda meilė ir kitiems. Kad to pasiekti gyvenimas gali būti per trumpas. Iš kitos pusės ir dabar Alaja mintys sistemai yra mirtinai pavojingos, tik visa problema, kad jos paskandintos kitų minčių jūroje tai yra pasirinkimo laisvėje. Gyvenkim, tobulėkim ir džiaukimės gyvenimu.

0  
11 Ishiki   (29.08.2011 21:49) [medžiaga]
Nu jei atvirai, tos plajedzio sapaliones man yra labiausiai panasios kaip jo va va sake i valstybes patobulinta religija pasakysiu del ko
1. Jis pradzioj sako, kad jus lb supyksit kokia bloga valdzia ir pan, o veliau teigia, kad tai mes ja pasirinkom ir reik dekot nes auksciausiasis nusprende mum duot tokia pamoka ir jei mes pasirinkom patirt sita realybe ismokt kazko kodel jie db taip kisasi, jei musu tikslas patobulet, jei mes ne patys tai pasiekem tai ar cia patobulejimas, cia tas pats kaip, kad per egzus nusirasyt.
2. Pagal ji mes atvykom is 9 ar 7 dimensijos nepamenu, bet kad sielai pakilt iki tokios dimensijos reikia praeit visas kitas? Tai kaip po galais mes pakliuvom i ta 7 ar 9 nepraeje zemes? Pazint gyvenima zemeje? taigi jau 5 dimensijoj mes pereisim i visiska zinojima? kam mum atejus is 7 patirinet kazka zemeje?
3. Slepia veida, balsa visiskas slaptumas, lyg butu ko bijot kai visada salia skraido kosminiai jo draugai ir ji stebi, be to meile gali nugalet viska, tai ko jam bijot?
4. Vienintelis dalykas ka jis sneka gerai tai yra, kad viska gali nugalet meile, taip, bet tik tada kai dziaugies gyvenimu, jo paklausius apima gili depresija ir noras greiciau sulaukt pasaulio pabaigos, o ne tyrinet pasauli kaip kad jis teigia, kad toks musu darbas
5. Jis sako mum reikejo islaikyti dvasinguma neigiamoje atmosferoje, kas cia per nesamone po galais? Cia tas pats kas auklet vaika ji dauzant kas diena ir sakyt darau taip nes tave lb lb myliu, po to tokie vaikai isauga nusikalteliais ir dauzo kitus... cia nesamone... As skaitau tikra dvasinguma galima islaikyt tik meiles atmosferoje, o cia totalus pasiteisinimas kodel jo nebuvo anksciau...
Yra daug geru straipsniu, bet didele dalis sunaikina bet koki dziaugsma gyvenimu, o jei nera dziaugsmo negali ir nieko mylet, ir pats but mylimas, taip, kad patarciau gerai apmastyt viska... Kai nustojau visu situ dometis pradejau gyvent gyvenima ziurint i viska is geros puses, kad ir tie patys zmogaus isradimai, yra kurinys, piesiniai kurinys, viskas kuryba, taip daug isnaudojama blogiems tikslams, bet... Zmogui skirta kurti... Tik tame matau tiksla...

1-10 11-20 21-28
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Rugpiutis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 2
Svečių: 2
Vartotojų: 0