Pirmadienis, 25.09.2023, 19:15
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Rugpiutis » 24 » Selas Reičelas “Žemės pasikeitimas 2012 metais” Pranešimas Perduotas Mūsų Kūrėjų” - 3 dalis
13:31
Selas Reičelas “Žemės pasikeitimas 2012 metais” Pranešimas Perduotas Mūsų Kūrėjų” - 3 dalis

Atominis karas Marse

Kai kurios Marso grupuotės sukūrė nešvarią atominę bombą. Tas ginklas naudojo sunkiuosius metalus (uraną, plutonį ir tt.) ir buvo panašus į pirmąsias atomines bombas Žemėje. Greitu laiku įsiliepsnojo karas panaudojant šį ginklą. Daugelis Sielų buvo įspėtos Šviesos Brolijos (vėliau, Planetų Konfederacijos, Galaktinės federacijos atšakos, žinomai kaip Galaktinė Konfederacija), joms buvo suteikta pagalba statant slėptuves, o su laiku ir požeminiams miestams. Kad išvengti Maldeko patirties pasikartojimo, Šviesos Brolija ir jai pritariančios organizacijos, neutralizavo daug ginklų. Vis dėlto marsiečiai pridarė skylių atmosferoje ir stipriai pažeidė savo planetos ekologinį balansą  iki tokio laipsnio, kad didžioji dalis gyvybės formų, gyvenusių paviršiuje, išmirė.  Tiems, kam pavyko išgyventi po atominių bombų sprogimo bangų, nuėjo po žeme ir prisijungė prie tų, kas ten jau gyveno. Atsidūrę po žeme, jie toliau tęsė savo civilizacijos atstatymą iki naujos tvarkos lygio įvedimo.

Iš, panašiai 100 milijonų sielų, gyvenusių paviršiuje, išgyveno beveik 10 milijonų, kurios ir nuėjo po žeme. Požeminiai Marso miestai izoliavo save nuo paviršiaus tam, kad išvengtų tolimesnių atakų. Marsiečių mokslininkams pavyko sukurti dirbtiną supančią gamtos aplinką, sugebančią palaikyti iki 20-ties milijonų sielų. Tačiau su laiku požeminiai miestai "išsinešiojo”. Tai, maistingų medžiagų praradimo, dirbtinose dirvose, rezultatas. Pasidarė sunku išlaikyti derlingumą. Daugumas sielų, kažkada gyvenusių po žeme, pradėjo įsikūnyti kitose pasauliuose.

Po kiek laiko Marso paviršiuje pradėjo siausti smėlio ir dulkių audros, jos sugriovė daugelį miestų ir jų architektūrą. Iki šių dienų išsilaikė tik keletas piramidžių ir stačiakampių statinių – kurių pakanka, priminti jūsų mokslininkams, kad kažkada čia buvo gyvybė – nors ši informacija buvo nuslėpta nuo visuomenės.

Daugelis jūsų mokslininkų matė kanalus Marse ir bandė paaiškinti jų kilmę natūraliomis priežastimis. Jie nėrėsi iš kailio, bandydami paslėpti tą faktą kad Marse kažkada egzistavo gyvybė.

Piramidžių ir artefaktų liekanos, naudojamos Marse egzistavusių kažkada technologinių visuomenių, Žemėje gerai matomos tiems, kas pasiruošęs matyti su atviru protu. Šie artefaktai nufotografuoti jūsų marionetinės kosminės organizacijos, žinomos kaip „NASA" ir kitų iš Rusijos, Kinijos. Tų šalių vyriausybės suinteresuotos slėpti tiesą nuo visuomenės (priežastys jau buvo aptartos), visomis išgalėmis stengiasi nuslėpti kad Marse yra dirbtiniai įrenginiai.

Kas liečia požeminius miestus, jie  egzistuoja ir apgyvendinti iki šiandien, bet daugumas sielų, išgyvenusių po miestų išsinešiojimo, išsivystė iki 4-to tankio, todėl yra nematomos 3-čio tankio smalsioms sieloms.

Jūsų mokslininkai atras Marse radioaktyvumą (jau atrado, apie tai buvo net nedidelis straipsnis), kuris negali būti paaiškinamas tik natūralių kalnų uolienų sankaupomis; tai atominių sprogimų palikimas, nes kai kurių bombose panaudotų elementų irimo pusamžiai turi milijono metų periodą.

Kas gi įvyko su 90 milijonų sielų ir sielomis  kurios nenuėjo po žeme? Nujaučiate? Daugumas jų persikėlė į Žemę ir įsikūnijo teisingame „katile" plejadiečių, orijoniečių, drakoniečių ir kitų grupių, pasikeitusių nuo Pangėjos žlugimo.

Uždangos aplink Žemę 

Jūsų istorija žiauriai slopinama kai kuriomis jėgomis ir poveikiais, ilgą laiką kontroliuojančiais Žemę. Mūsų siekis atskleisti tai kas buvo slepiama ir padaryti tai kiek įmanoma aiškiau. Mes nežinome 100% nei apie kokias sielas įsikūnijusias Žemėje ir skleidusias šią informaciją praeityje. Tai įtakoja tas, kad labai sunku prasibrauti pro uždangas, esančias  aplink Žemę ir ištraukti informaciją iš Akašų kronikos, esančia žymiai aukštesniuose eteriniuose  planuose, ne Žemėje.

Nors Visatoje visa informacija laisvai prieinama kiekvienam, kas nuoširdžiai jos geidžia, tik sielos daugiau neveikiamos Rygelio Tarybos (Rygelis- pirmo ryškumo žvaigždė Oriono žvaigždyne) ir Tamsiųjų Drakonų Tarybos, sugeba praeiti iškreipimų sistemas, įdiegtas eteriniame lygyje aplink Žemę. Kai kurie jūsų čenėlingai tai vadina eteriniais iškraipymais, „dažnių barjerais".

Dar ne senei mes neturėjome Dieviškumo Leidimo, įsikišti į tą iškreiptą lauką. Ir tik nuo 1950 metais, jūsų laiko linijoje, Dieviškasis Įsikišimas, įtraukė eterinių iškreiptų laukų pašalinimo galimybę, iš jūsų planetinės sferos.

Vėliau mes aptarsime uždangų nuleidimą į jūsų vibracines sferas ir kiekvienos uždangos priežastis. Vienos uždangos – natūralios, surištos su kritimu vibracijose. Kitos buvo patalpintos aplink Žemę specialiai, įvairiomis geranoriškomis grupėmis kad nutraukti tai, kad taip vadinamos „tamsiosios jėgos" neįgautų per daug valdžios ir tuo pačių nepažeistų pakylėjančių sielų valios laisvę. Trečios uždangos buvo pastatytos specialiai taip vadinamomis „tamsiosiomis jėgomis" tam, kad pakylėjančios sielos neįgautų per didelio galingumo ir nepadarytų galą kišimuisi, į Žemiškus reikalus iš Oriono, Drakono ir Sirijaus pusės.

Kadangi akivaizdu, kad nebuvo žemiškų sielų, galinčių prasimušti pro tas uždangas ir paimti visą informaciją apie jūsų planetos istoriją, mes negarantuojame jums apie informacijos, kurią jus gaunate per įvairius čenelingus, tikslumą. Nors iš mūsų labiau dėkingos padėties, mes sugebame priimti pilnai, informacija turi praeiti per keletą uždangų ir žeminančius vibracijas mechanizmus, prieš tai kai ją bus galima pateikti tokia formate. Mes primygtinai patariame naudotis atpažinimu, studijuojant bet kurią čenėlingų medžiagą ir kviečiame būti atsargiems su bet kuria čenėlingų medžiaga, pretenduojančią į 100% tikslumą. Tuo teiginiu mes padedame pagrindą tam, apie ką kalbėsime toliau.

Senovinės mokyklos misterijos, egzistavusios jūsų planetoje skirtinguose laiko perioduose, buvo sukurtos tam, kad prastumti sielas dvasiniu keliu iki tokios būsenos, kol jos galės įveikti uždangas ir pasiekti pakylėjimo energijas. Pašventinimų ir ritualų sistemos, perduotos per slaptus ir neslaptus ordinus, tokius kaip Masonų brolija, Rožės ir Kryžiaus ordinas (Rozenkleiceriai), Baltos rožės, Purpurinės rožės ordinai (dabartiniai ir senoviniai), buvo skirti aiškiai išreikštam tikslui: sielų mokymui įveikti uždangas, kaip vidinio AŠ, taip ir supančias Žemę. Šių organizacijų egzistavimo pradžioje, dalis sielų pasiekė  žinias žvaigždžių vartų ir portalų, supančių Žemę ir galėjo įveikti kai kurias uždangas, pasiekiant žvaigždžių vartus ar portalus meditacijos ar išėjimo iš kūno metu.

Tačiau daugumas tokių sielų neišsivystė pakankamai dvasiškai, kad likti sąžiningomis širdimi ir protu, todėl daugelis neteisingai pasinaudojo joms  suteikta jėga. Dėl nepakankamo suvokimo, jos perdavė informacija apie DNR kodus, žvaigždžių vartus ir portalus, įvairioms neigiamai poliarizuotoms  ateivių grupėms, kas leido toms grupės įeiti pro žvaigždžių vartus ir portalus, ištuštinti viską astraliniame ir eteriniame Žemės planuose.

Negatyviai poliarizuotos būtybės suliejo savo DNR kodus su Žemėje besivystančių sielų DNR kodais, kaip tiesiogiai, pasinaudojant energetiniais perdavimais, naudojant eterinius, astralinius ir fizinius implantus, taip ir astralinio valdymo būdu, tuo pačiu iškreipdami pirminius slaptų ir neslaptų misterijų, Ordinų tikslus. Visos aukščiau paminėtos ir kai kurios kitos misterinės mokyklos, prasisunkusios negatyviai poliarizuotomis ateivių grupuotėmis ir tų organizacijų vadovai pilnumoj valdomi egoistiniais valdžios virš kitų norais.

Tamsiųjų orioniečių, drakoniečių (ir kažkuria dalimi sirijiečių) šablone, įdėtas valdžios troškimas. Nesugebėdami tiesiogiai pilnumoje valdyti žemę, tos grupuotės pasitenkina jausdamos jėgą ir euforiją nuo valdymo žmonių, užimančių vadovaujančius postus Žemėje. Žemės vadovai niekada nebūtų korumpuoti negatyviais ateiviais, jei išmoktų integruotis ir balansuoti ego, ar jausti atskirąjį „AŠ".

Pasiekus aukštą, ar kiekvieną sekantį organizacijos lygi, egoistinis valdžios troškimas gali būti labai subtilus, maskuojamas „supermeniškumu" ar dvasiniu išdidumu. Su kiekvienu pasiektu lygiu, individumas įgauna didelį atsakomybės, už organizacijos funkcionavimą ir jos narių valdymo, laipsnį. Tai ypatingai pavojinga kai į žaidimą įsitraukia ego. Buvo daugybė pasaulinių lyderių su gerais kėtinimais, yra pilnumoje užgrobti negatyviai poliarizuotų energetinių laukų, bet tikinčiais kad vykdo "dievo darbą”. Tai viena iš priežasčių, dėl kurios konkretūs tos informacijos elementai, nebuvo atskleidžiami iki dabar. Mes, Kūrėjai įsitikinę tuo, kad šiuo metu egzistuoja pakankamai sielų, su švaria širdimi ir protu, kurios NEI PRIE BET KOKIŲ SĄLYGŲ neteisingai nepanaudos informacijos, kurią mes duodame per keletą kanalų, įskaitant ir šį.

Šiame pasiuntime mes nepateikiame realių DNR kodų konfigūracijų, o siūlome energetinius paternus, būtinus uždangos įveikimui. Vienos sielos, nusiteikusios į tuos pasiuntimus, taps pakankamai išsivysčiusios ir tiesiogiai įveiks uždangas. Kitoms sieloms prireiks tikrų DNR kodų ir raktų, kurie bus duoti vėliau. (Virgio trigrašis: pagal Krajoną jie jau duoti šiuo metu). Į mūsų tikslus neįeina slėpti informacijos, kuri jums būtina, planetiniams Šviesos Darbuotojams. Tačiau netgi mūsų suvokimo aukštesniame vibracijų lygyje neapdraudžia nuo klaidų. Praeityje mes darėme tai ką jūs pavadintumėte "vertinimo klaidomis” kas dalinai atvedė prie dabartinės situacijos Žemėje. Kiek mums žinoma NĖRA ateivių grupių ar vykdančių čenėlingus būtybių, kurios turėtų imunitetą "klaidingam vertinimui”. Laisva valia – tai sudėtingas ir probleminis principas, su kurio susiduria būtybės visuose evoliucijos lygiuose. Pilnumoje suprasdami laisvos valios mechanizmą, mes naudojamės ypatingu atsargumu ir pagarba, priimant sprendimus, kurie įtakoja  milijonų žemės sielų laisvas valias.

Praktiškai imtinai iki 1950 metų neegzistavo kontrolė "tamsiųjų” ir "šviesiųjų” grupuočių karams. (išskyrus Alkiono sistemoje, Didžiosios Baltosios brolijos gimtinėje, sudarytos sutarties, nustatančios, kad niekur galaktikoje nebus leidžiama pilnai sunaikinti planetos). Atsiradus Žemėje atominiam ginklui, viskas pasikeitė ir Dieviškumas sureagavo Dieviškumo Leidimu, apie kurį žino dauguma iš jūsų. Jis leidžia tiesioginį įsikišimą į konkrečius žemiškus reikalus, jei toks įsikišimas neleis daugumos planetos sielų laisvos valios pažeidimo. Kol jūsų planetos Sielos pasiekia 5-to tankio suvokimo vidinės vibracijos greičio, jų gerovė ginama mūsų vadovybės, pasireiškiančia tiksliu sutapimu su Dieviškumo Leidimu.

Mes, Kūrėjai kartu su Alkiono Tarybomis ir kitomis valdančiomis organizacijomis vykdome daug darbo, reikalingo šio Leidimo palaikymui. Mes veikiame sąžiningai, atitinkamai Dieviškumo Principams...

Vibracijų lygiai

Hokinsas, vienas iš jūsų mokslininkų, sudarė vibracijų skalę, gan grubią, bet kažkuo naudinga ir mes pasinaudosime ta skale, kad įrodyti savo nuostatas. Daktaras Hokinsas naudojasi kalibravimo skale, kuri grubiai ekvivalentiška sielos bendram vibracijų būviui, padaugintam iš 100.

Bendras vibracijų lygis apibūdinamas kaip vidutinė sąmonės būsena, tam tikru laiko periodu. Pavyzdžiui, jei bendra sielos būsena bus pusiaukelėje, tarp 3-čio ir 4-to tankių, siela gautų Hokinso kalibravimo skaičių 350. Jūs galite atvaizduoti sąmonės būseną ir fizinio kūno vibracijos būseną, kalibravimo skaičių pavidalu. Bendrai sakant, fizinis kūnas atsilieka nuo sąmonės būsenos per visą tankį. Todėl siela, esanti sąmonės būsenoje 350, turėtų grubiai tariant fizinėje formoje 250 lygį.

Sielos, kurių vidinis kalibravimo lygis aukštesnis nei atitinkamas dydis, automatiškai įeina į energetinį apsauginį laiką, sukurtą Dieviškojo Aš ir žymiai aukštesnių tankių grupėmis, įtrauktų į Dieviško Leidimo įgyvendinimą. Šiuo metu jūsų planetoje yra panašiai apie 16 milijonų sielų, vibruojančių lygyje ar aukščiau, būtino pakylėjimui, lygio. Tas lygis sudaro 450 sąmonei ir 350 fiziniam kūnui.

Mielieji Kūrėjai, turėkite omenyje, kad tai NE susiklosčiusi paklusnumo tvarka ar prietaisas, kurio pagalba nustatoma vienų ar kitų didesnį atitikimą. Visi Dieviškumo tvėriniai vienodai svarbūs. Jūsų planetoje kiekvienas vertas Dieviškumo meilės. Kiekviena siela verta "gelbėjimo”. Bet kokiu atveju kalba ne apie "gelbėjimą”. Kalba apie pakylėjimą, apie tai kalbėsime vėliau. Taip pat kalba eis apie apdovanojimą, leidimu prie žvaigždžių vartų ir portalų, būtinų uždangos pakėlimui, apie pagalba žmonijos išlaisvinimui, nuo  Liuciferio Sukilimo ir Oroino įtakos schemų.

Tik švarioms protu ir širdimi sieloms, atsisakiusioms nuo palyginimų ir teisimų, leidžiamas priėjimas prie šventų DNR raktų ir kodų, žvaigždės vartų ir portalų, būtinų išsivadavimui nuo iliuzijos uždangų jūsų planetoje. Bet kuri siela, nuoširdžiai norinti išsivaduoti, gali ir bus laisva.  Toks Dieviškumo Įstatymas. Visa tai, ko jūs nuoširdžiai geidžiate visa širdimi, turi įvykti. Bet, jūsų planetos eterinėje ir astralinėje srityse, įvesti atitinkami saugotojai; tai reikalinga siekiant gerbti sielų valios laisvę, besivystančių jūsų pasaulyje. Todėl, jei jūs prašote kažko, kas pažeidžia kitų sielų valios laisvę, jūsų Dieviškojo AŠ ir globėjų bus išimta.

Liuciferio sukilimas (Oriono įsiveržimas) 

Liuciferio sukilimas labai smulkiai nagrinėjamas kai kuruose jūsų religiniuose raštuose, įskaitant stipriai iškraipytą knygą "Urantija”, atneštą į Žemę Andromedos Tarybos. Šios knygos turinį sudaro pasiūlyta informacija, įvairių Andromedos Tarybos būtybių, kurios bandė gauti priėjimą prie Akašų kronikos, periode nuo 10 milijonų metų iki naujos eros, iki J.Kristaus laikų. Kažkuri informacijos dalis tiksli ir naudinga, bet būtybėms iš Andromedos nesigavo praeiti kai kurių uždangų, supančių periodą, detaliai aprašytą jų bendravimuose. Todėl daugumas iš tų būtybių pasikliovė informacija gauta iš "antrų lūpų”, perduotos jiems įvairių Betelgeizės Tarybos narių (Betelgeizė – viena iš ryškiausių Oriono žvaigždyno žvaigždžių, pirmo ryškumo) ir Sirijaus A, B atstovų, dalyvavusių Žemės eksperimente, aukščiau nurodytu periodu.

Daugelis Arkangelų ir Pakylėtųjų Meistrų valdo gana tikslia informacija apie tą laiko periodą, bet jiems neleidžiama skelbti tai dėl nesikišimo politikos. Mūsų grupės, Kūrėjų ir keletai aukšto tankio kitų grupių, pavyko sėkmingai įveikti visas uždangas, nepriklausomai nuo to, kas jas patalpino. Dabartinio Dieviškumo Leidimo dėka, mes įpareigoti atskleisti šią informaciją.

Žemė iki Lemūrijos

Iki Lemūrinis periodas, grubiai tariant apima periodą nuo 10 milijonų metų iki 500 000 metų iki naujos eros. Šiuo periodu jūsų pasaulis lėtai atsistatydino po didžiojo potvynio ir gyvybinės formos vėl pradėjo daugintis. Po Maldeko sugriovimo ir Marso atmosferos sunaikinimo, daugelis sielų iš ten įsikūnijo Žemėje, žymiai padidindami gyventojų skaičių. Žemė vėl pasidengė tropinėmis džiunglėmis, 90% sudarė vanduo ir tik poliuose liko palyginus vėsu.

Kadangi sielos iš Maldeko ir Marso toliau ateidavo į Žemę, kad susirišti su jų vibracijomis bendras Žemės vibracijų greitis krito. Kada bendras Žemės suvokimo lygis nukrito žemiau paskutinės 4-to tankio dalies (450, kalibravimų skalėje), sieloms iš kaimyninių sistemų galėjo gauti priėjimą prie žvaigždžių vartų ir portalų, supančių Žemę (kas tuo metu nebuvo reguliuojama, išimtis traukos dėsnis). Panašus traukia panašų. Nors orioniečiai ir drakoniečiai jau žengė Žemėje, jie ateidavo šuoliais ir ribotai iki tol, kol dominuojanti žmonijos sąmonė nenukrito iki žymiai žemesnio 4-to tankio.

Beveik iki 500 000 metų jūsų laiko linijoje, Žemė toliau vyliojo visos Visatos sielas. Pagrinde tų sielų vibracijos lygis buvo ne aukščiau 4-to tankio. Tai reiškia kad jos buvo paveiktos eterinio ir astralinio iškrypimo, būdingo šiam vibracijų lygiui.

Žemės genetiką sudarė daugelio rasių mišinys, bet palaipsniui pradėjo dominuoti orioniečiai. Karas tarp Rygelio ir Betelgeizės darė daugelio orioniečių gyvenimą nepakenčiamu ir Žemė buvo galima vieta pradėti gyvenimą iš naujo. Skirtingai nuo drakoniečių, orioniečiai lengvai galėjo nusileisti ant Žemės paviršiaus, be to jie dar ateidavo įsikūnijimo proceso pagalba. Todėl jų skaičius išaugo žymiai greičiau nei drakoniečių, kurių reptilijų kūnams buvo sunku prisitaikyti prie žemės gravitacijos ir atmosferos.

Męs, Kūrėjai, su nerimu tai stebėjome, bet todėl kad mums buvo uždrausta kištis, mes priminėme laborantus-technikus, stebinčius nekontroliuojamą bandinių kiekio didėjimą ir negalinčius tai sustabdyti.

Arkangelų iš 7-to, 8-to, 9-to tankių grupė irgi tai stebėjo. Kai kurie iš jų gerai žmonėms pažįstami, įskaitant ir Arkangelą Michailą. Pakylėta būtybė, kuriai vėliau buvo suteiktas "Liuciferio” vardas, taip pat buvo stebėtojų tarpe, to kas darosi Žemės planetoje. Liuciferis sukūrė planą, mokydamas žemiškas sielas naudotis intelektualiais gabumais ir kontroliuoti emocijas taip, kad jų lengvai negalėtų paveikti negatyviai poliarizuotos grupuotės. Jis klaidingai prirašė paleistas emocijas ir geismus, situacijos Žemėje pablogėjimui.

Liuciferio vadovaujama sielų grupė atvyko į Žemę ir organizavo eilę mokyklų misterijų, skirtų sielų treniravimui kontroliuoti ir slopinti emocionalų kūną. Planas atvedė prie atvirkštinio rezultato, ne kol mokiniai mokėsi slopinti savo emocijas, jų sielos vis daugiau ir daugiau fragmentavosi iki tol, kol vibracijos nenukrito iš 4-to tankio iki 3-čio. Bet kurios AŠ dalies slopinimas, atveda prie jėgų ir suvokimo praradimo.Liuciferio filosofijoje ima pradžią, gėda už žmogiškąsias emocijas, seksualinių geismų slopinimas ir jausmų paskelbimas kažkuo neteisingu.

Matantis tai kas vyksta žemėje, Arkangelas Michailas suprato, kad daugiau negali sėdėti ir tik stebėti, todėl jis vadovavo pakylėtųjų sielų grupei,  savanoriškai pažeminusių vibracijas, atėjusių į Žemę ir įkūrusių kitas mokyklas misterijas, skirtas sielų vibracijų pakėlimui atgal į šviesą. Kai Michailas ir jo grupė atėjo į Žemę, vibracijos pasirodė ant tiek tankios, kad jis ir jo žvaigždžių padėjėjų grupė buvo užgrobta dualybės žaidimu, kad pradėjo žiūrėti į negatyvias grupuotes kaip į jėgas, kurias reikia nugalėti. Tokiu būdu jūsų pasaulyje Arkangelas Michailas įtvirtino koncepciją "šviesa prieš tamsą”. Michailas priėmė šviesos pusę, o Rygelio Taryba ir daugumas drakoniečių, tamsos.

Tuo tarpu Liuciferis ir jo grupė laikėsi šaltos ir ramios stebėtojo politikos, tapdami nešališkais stebėtojais kas nugalės. Jis tapo taip apakintas dualybės, kad palaikė abi puses, ruošdamas tamsiąsias ir šviesiąsias jėgas kovai vienas prieš kitas. Jam pasidarė įdomu pasižiūrėti kas taps nugalėtuoju.

Viso šito praleista sudedamąja dalimi tapo užuojauta. Liuciferis mokė kovos lauke kareivius užslopinti emocijas ir tapti bejausmiu kančioms, nelaimėms. Arkangelas Michailas mokė karius būtį negailestingais ir stipriais, nugalint tamsos jėgas. Kada Liuciferis pastebėjo ką daro Michailas, jis nebekreipdamas dėmesio į orieniečius ir drakoniečius, nukreipė visa savo jėgas kovai prieš Michailą. Virš Žemės eteriniame ir astraliniuose lygiuose įvyko didysis mūšis. Jis tapo žinomas kaip Karas Danguje. Michailo jėgos stengėsi tapti nugalėtojomis prieš tamsą. Liuciferio jėgos buvo santūrios, ramios, sumanios ir vedė karinius veiksmus naudodamiesi gudrybės strategija.

Karas Danguje tęsėsi beveik tūkstantį metų, grubiai imant vyko jis maždaug 500 000 metų pieš naują erą. Laiko periode nuo 1000 000 iki 500 000 metų prieš mūsų erą žmonijos skaičius išaugo nuo 200 milijono iki beveik milijardo. Kadangi karai pagrindinai vyko ne planetoje ir nežymiai veikė Žemės paviršių, ar požemines kultūras, Liuciferio sukilimo metu žmonijos vibracijos nukrito nežymiai. Daugelis karų Žemės paviršiuje buvo regioniniai, vyko taikant paprastus ginklus.

Po beveik tūkstančio metų kovos, buvo paskelbta apie paliaubas. Liuciferis ir jo grupė sutiko neskleisti agresijos prieš bet ką Žemės sistemoje. Michailas suvokė kovos su tamsa ir bandymų jėga įveikti emocinių energijų nuslopinimą; jis pasitraukė į žvaigždžių karalystę tam, kad įsisavinti gautą pamoką.

Periode nuo 500 000 iki 200 000 metų prieš naują erą, trimatėje Žemėje palaipsniui vystėsi gyvybė. Kai kurios sielos atstatė 4-to tankio suvokimą ir pradėjo mokytis draugiškai gyventi.  Tuo pat metu iš visos galaktikos atvyko žymiai daugiau sielų ir Žemė iš tikro virto lydymosi katilu. Bet vis dėlto pačia didžiausia grupe vis tiek liko orioniečiai, atvykę iš Betelgeizės ir Rygelio. Liuciferio sukilimo metu, Betelgeizės Tarybos palaikė Michailo ir "šviesos jėgų” pusę, Rygelio Tarybos buvo "tamsos jėgų” pusėje. Betelgeizės grupuotė išliko daugiau taikios, o Rygelio grupuotės labiau agresyvios, trokštančios valdžios. Tais laikais gyventojų pikas pasiekė 1,5 milijardo žmonių, tai buvo kaip tik prieš precesinio ciklo pradžią, įvykusio panašiai 200 000 metų prieš naują erą ir stipriai įtakojusi žmoniją.

Tenka pažymėti, kad precesijos metu vystantys potvyniai, tektoninių sluoksnių pasislinkimai, vykę 200 000 metų prieš naują erą, po 1000 metrų žemėmis ar uolienomis  palaidojo didžiąją žmonijos dalį. Šiuolaikiniai antropologai iškasė tuo metu gyvenusių žmonių palaikus. Tai sukėlė sąmyšį tarp šiuolaikinių mokslininkų, galvojusių kad žmogiškas gyvybė išsivystė iš primatų ir kad protingas žmogus neegzistavo ankščiau kaip 30 000 metų prieš naują erą.

Lemūrija  

Pirmasis Lemūrijos periodas prasideda maždaug prieš 200 000 metų prieš naują erą, iškart po precesijos proceso, kuris vyksta kiekvienus 25 920 metų. Kolosalių žemės drebėjimų ir potvynių dėka, klimato pasikeitimų, nuo žemės paviršiaus buvo nušluata beveik pusę žmonijos. Elektromagnetizmo poslinkis privertė kai kurias sausumos žemes lūžti į gabaliukus ir atitolti vienas nuo kito. Vienas sausumos sklypas tapo ypatingai palankus civilizacijos vystymuisi. Į jį traukėsi iš esmės taikūs žmonės, kilę kaip iš Plejadų taip ir iš Sirijaus, Oriono. Grubiai sakant kontinentas buvo Australijos dydžio ir radosi beveik toje pačioje ilgumoje. Daugumas istorikų nesuvokia, kad pirmuoju Lemūrijos periodu, civilizacija vystėsi ir kituose kontinentuose, nors vibracija kituose kontinentuose nebuvo tokia švari kaip Lemūrijoje.

Vėliau Lemūrijos civilizacija buvo pavadinta Mu Kontinentu. Savo pike, ją sudarė apie pusę milijardo žmonių – apie pusę visos Žemės planetos gyventojų. Trimis precesijomis vėliau, elektromagnetizmo virpesiai buvo tokie, kad sukėlė dar vieną katastrofą ir visi sausumos masyvai, išskyrus Lemūriją, buvo paskandinti. Daugelis sielų, kurių kūnai žuvo paskendusiuose kontinentuose, įsikūnijo Lemūrijoje ir  Lemūrijos gyventojų skaičius pradėjo sparčiai augti. Tai ir tapo antruoju Lemūrijos periodu. Grubiai sakant jis tęsėsi nuo 122 000 iki 100 000 metų prieš naują amžių. Antros Lemūrijos žydėjimo periode, gyventojų skaičius vėl pasiekė milijardą žmonių. Tos sielos nebuvo orientuotos į technologiją, savo prigimtimi jos laikėsi bendruomeninės gyvenimo santvarkos, džiaugėsi muzika ir ritmais, gyveno dideliuose mistuose palei pakrantes.

Prieš 100 000 metų prieš naują erą, kometa Ananutak per arti priartėjo prie žemės, jos uodega kliudė Žemės atmosferą, sukeldamas žymius atšalimus. Lemūrijos liaudis buvo pripratusi prie šilto tropinio klimato, staigus temperatūros kritimas ant beveik 50 laipsnių per keletą valandų, sušaldė dauguma iš jų. Tie, kas žinojo, kas vyksta, puolė gelbėtis į jūrą. Daugumas įėjo į jūrą ir nuskendo. Kai kurie bandė pastatyti povandeninius miestus, bet labai beviltiškai. Yra daug legendų apie jūrą, jos pradžią šiuo periodu. Galų gale po elektromagnetinių audrų, sekusių po kometos praėjimo, visa Lemūrijos sausuma atsidūrė po vandeniu. Išgyveno nedaugelis, jie emigravo į ten, kas dabar vadinama Indija, Indonezija, Australija, o vėliau į Havajus ir Filipinus.

Sielos lygyje Lemūrijoje gautos pamokos esmė yra tokia: tuo metu labai aukštai išvystytas emocianalujį aš, reikėjo subalansuoti  su protu, kas buvo daugumos lemūriečių užmiršta. Jei lemūriečiai būtų išvystę mokslą, logiką ir mąstymo įgūdžius, jie būtų sukūrę technologijas padėjusias jiems išgyventi atšalimo metu.

O štai tai kas buvo kruopščiai slepiama Žemėje: už neįprastai artimo kometos praskridimo šalia žemės stovėjo Alfa Drakonas (drakoniečiai). Eilės branduolinių sprogimų kosmose pagalba, jie sąmoningai pastūmė kometos skriejimo trajektoriją arčiau Žemės, kad sunaikinti joje egzistavusias civilizacijas. Jų planas buvo gana paprastas, sunaikinti Žemėje esančias civilizacijas, išsilaipinti ir pareikalauti Žemės sau.

Dalinai jie tai pasiekė, bet išsilaipinimas su natūraliais kūnais Žemėje pasirodė žymiai sunkesnis, nei įsikūnijimas į milijonus jau egzistuojančius kūnus. Pakanka pasakyti kad dėl nedėkingos gravitacijos ir dujų santykio atmosferoje, jiems teko labai sunkiai išgyventi savo reptilijų kūnuose. Mutacijos procese, jų natūralūs kūnai išaugo matmenyse, nors didesnis skaičius liko nedideliais. Tai buvo paskutinis periodas, pagimdęs legendas apie drakonus, klaidžiojančius po Žemę. (Drakoniečiai bandė užgrobti Žemę ir prieš milijonus metų, bet patyrė nesėkmę dėl tų pačių priežasčių).

Nesiruošiantys taip lengvai pasiduoti, drakoniečiai praleido gana ilgą laiko tarpą savo kosminių laivų laboratorijose, sujungdami ir keisdami skirtingus DNR pavyzdžius iki tol, kol negavo žmogaus ir drakono hibrido. Paslaptį sudarė reptilijų DNR įpurškimas į žmogaus smegenų atitinkamą sritį, iš kur ji greitai pakeisdavo visą sistemą.

Ta smegenų dalis ir dabar vadinama reptiliniais smegenimis. Dėka to, kad tos dalies charakteristikas sudaro agresyvumas, konkurencija, sindromas "kovok ar pabėk”, skirtas organizmo apsaugai, tos charakteristikos, kartu su reptilijų DNR, tapo ypač stipriomis ir dominuojančiomis visame organizme.

Šiandie apie 80% žmogiškos DNR – orioniškos kilmės. Reikėtų patikslinti, oriono ir drakoniečių hibrido. Mūsų pirminis DNR šablonas, kurio męs taip didžiavomės, sumažėjo iki 20% .

Po Lemūrijos sugriovimo, žemo drakoniečių išgyvenimo dėka, žmonių, su reptilijų DNR pagrindu, procentas Žemėje pasiliko gana žemas. Daugelis gyvenviečių, periode nuo 100 000 metų prieš mūsų amžių iki Atlantidos laikų, buvo sukurta Betelgeizės ir Rigelio Tarybomis iš Oriono žvaigždyno.

Atsakydami į esančiųjų klausymus mes pateiksime apie lemūriečius kai kuriuos duomenis. Egzistuoja klaidinga nuomonė kad lemūriečiai maitinosi švaria šviesa ir jiems nereikėjo maisto. Tai netiksli informacija. Būtybės, gyvenusios Lemūrijoje, buvo labai priklausomos nuo jūros, kuri juos maitino. Iš viso buvo keletas būtybių išmokusių apsieiti be maisto. Jų buvo labai labai mažai. Gal būt kažkas atsimena gyvenimus, kuriose dirbote kaip dvasiniai mokytojai, sielų įsikūnijimui. Jai taip, tai pas jus nebuvo kūno. Ir aišku tuo atveju jūs būsite teisūs, teikdami kad nenaudojote maisto.

Taip pat yra klaidinga informacija kad lemūriečiai križminosi su jūros gyvūnais. Lemūriečiai dauginosi taip pat, kaip ir kitos Žemės civilizacijos, egzistavusios po tarprūšinio kryžminimosi uždraudimo. Undinės priklausė Pangėjos laikams.

Vidinės Žemės civilizacija    

Yra eilė priežasčių, kodėl sielos nuėjo po Žeme. Pati realiausia iš jų – buvo daug laiko periodų kai gyvenimas Žemės paviršiuje buvo neįmanomas arba beveik neįmanomas. Po Pano ir Lemūrijos, 4-to tankio planuose atsirado trys požeminiai miestai: Telosas, Šambala ir Poseidonas. Vidinė Žemės vibracija labai panaši į fėjos vibracijas, eterinė vidinė Žemė ir fėjų pasaulis turi daug vienodų charakteristikų. Vidinės Žemės civilizacijos ir dabar egzistuoja, požeminėse jūsų pasaulio dalyse. Jos nevibruoja fiziniame lygyje, o aukščiau jo, žymei aukštesniuose 4-to tankio ir žymiai žemesniuose 5-to tankio dažniuose. Todėl mokslininkai bandantys juos iškasti, nepamatytų didžiosios dalies jų civilizacijos, net jeigu jiems pasisektų pasiekti požeminių tuštumų. Yra meditaciniai pratimai, kuriuos jūs galite atlikti ir kurie atves į vieną iš požeminių miestų.

Vėliau mes apie tas civilizacijas papasakosime daugiau. Keletas žodžių apie uždangas, egzistavusia virš jūsų pasaulio, Lemūrijos perėjimo į Atlantidos civilizaciją, periodu.  Tuo metu ir Alfa Drakoniečiai ir orioniečiai turėjo savo kosminių laivų flotilę, besisukančius orbitoje aplink Žemę. Laivai pagrinde buvo ketvirtame tankyje. Vietoje tos, į aklavietę atėjusios priešpriešos, dvi grupės sudarė laisvą sutartį, pagrįsta technologijų pardavimu.

Viena iš jų išvystytų technologijų buvo didelio intensyvumo elektromagnetinis spindulys, sugebantis sugriauti eterinius laukus aplink Žemę. Kad apsisaugoti nuo savo priešų atėjimo į Žemę, jie sudarė jėgos lauką panaudojant šią technologiją. Ji ne tik vedė į aklavietę atvykusias ateivių grupes, bet ir darė iškraipymus, Žemę supančiose Akašų laukuose. Nors pagrindinė Akašų biblioteka nėra  erdvėje ir laike, ta sritis aukščiau Žemės atmosferos sudarė Akašų portalą. Tai viena iš priežasčių, kodėl jūsų aiškiaregiams taip sunku ištraukti informaciją apie tą laiko periodą.

Sekantis svarbus faktorius, kurį reikia pažiūrėti ir apie kurį aprašyta daugumoje jūsų knygų – karantinas, pradėjęs veikti po Lemūrijos civilizacijos žlugimo. Todėl kad žmonių vibracinis lygis žymiai nukrito, palyginus su planetos kolonizacijos metu buvusiu lygiu. Kad pamaišyti apsigyventi orioniečiams ir drakoniečiams, sugriauti astralines ir eterines civilizacijas kaimyniniuose pasauliuose, žemės reikalai apsiribotų tik Žeme, 7-to tankio plejadiečiai pastatė jėgos lauką. Ta uždanga nebuvo pakeliama iki 1978 metų. Tas laikas žinomas kaip Harmoninė Konvergencija. Nežiūrint į karantiną, problemos Žemėje tęsėsi.

Po Lemūrijos sunaikinimo, kai Žemė tapo ne stabili, joje išsilaipino ir pabandė išsiplėsti drakoniečiai, bet jiems buvo sunku, reptilijų kūnuose. Tada jie pasinaudojo įsikūnijimu į išlikusius lemūriečius, apsigyvenusius ramiame palyginus sausumos rajone, dabartinio Atlanto vandenyno rajone. Tuo pat metu, plejadiečių grupės rado galimybę vėl įsikurti Žemėje ir nežiūrint į karantiną, vėl atvyko į Žemę. Taip pat grįžo Rygelio ir Betelgeizės Tarybos, iš Oriono žvaigždyno. Jie rado žemės atmosferą beveik idealia dauginimuisi. Jiems irgi pasisekė praeiti per karantiną. Dabar išgyvenusių DNR tapo daugumoje orionietišku pagrindu, su andromediečių, sirijiečių ir drakoniečių energetinėmis priemaišomis. Plėjadietiškas DNR sudarė tik apie 20% . Kada pradėjo atsirasti nauja civilizacija, DNR pradėjo mutuoti ir įsikūnijusių sielų energija ėmė nešti daugiau mokslišką ir protingą prigimtį. Pas žmones buvo reptiliniai smegenys, bet smegenų žievė turėjo ir žymiai aukštesnių plejadiečių kokybę ir supratimą. Taip prasidėjo pirmas Atlantidos periodas.

Laukite tęsinio...

 

Peržiūrų: 3172 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.5/4
Viso komentarų: 6
0  
1 Jonas   (25.08.2011 14:32) [medžiaga]
Sudomino mane tie požeminių miestai. Gal, kas žinote kokias tas meditacijas reikia atlikti, kad ten patektum ? Virgi, gal knygoje buvo parašyta ?

0  
2 virgis   (25.08.2011 15:00) [medžiaga]
Knygoje to nėra....

0  
3 sniegena   (25.08.2011 15:01) [medžiaga]
Neskubėkite iš smalsumo ten patekti.

0  
4 iš kur teka vandenys   (02.09.2011 14:39) [medžiaga]
na bet sugalvok tu man...pasirodo fantazijos kai kam netrūksta :)))

0  
5 PlejadieteLina   (20.01.2012 03:28) [medžiaga]
''Urantijos knyga'', taip, joje yra labai daug tiesos. Pirmoje dalyje. Antroje dalyje ne viskas tiesa. Ir daug kas isreiksta simboliskai.

0  
6 as   (02.01.2013 21:49) [medžiaga]
Bet ziauriu skaityt kaip siuolaikinis zmogus sugeba tokias nesamones rasyt.
Zoles maziau tam autoriui rukyt reikia. Ar gert gal nustot...

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Rugpiutis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0