Ketvirtadienis, 21.09.2023, 11:46
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Rugpiutis » 16 » Šiek tiek apie fizinius smegenis
09:52
Šiek tiek apie fizinius smegenis

Sakykite prašom, kodėl žmogaus smegenys išnaudojami tik šešis procentus?

Sudarant penktos rasės žmogaus konstrukciją Mes galvojome, kad jūsų tūkstantmečio pabaigai, tai yra du tūkstantiesiems metams, jis išvystys jį bent jau iki penkiasdešimt procentų, bet jis to nepadarė. Žmogus nepateisino mūsų vilčių.

Ką reikia daryti žmogui, kad pateisintų jūsų viltis?

Pirmiausia, pakelti savo protinę veiklą. Antra vesti visai kitokį gyvenimo būdą, ne tokį, koks jis tapo pas jus dabar. Iš esmės daugelis užsiėmę savo buitimi, pramogomis, o tuščias šnekas priima už intelektualią veiklą ir sugebėjimą mastyti.  Savo laisvalaikį žmogus turi maksimaliai išnaudoti dvasiniam tobulėjimui. Tuštumos neturi būti gyvenime.

Kokiu tikslu yra du pusrutuliai, dešinysis ir kairysis?

Be to, ką jūs apie juos žinote, galime pasakyti, kad kairys pusrutulis skirtas informacijos, kurią žmogus gauna savo gyvenimo Žemėje metu, surinkimui ir apdirbimui. O kito pusrutulio dalyje yra informacija, apie jo praeitus gyvenimus ir informacija, einanti iš Kosmoso, tiksliau iš Nurodančiojo.

Kokiu tikslu jam suteikta informacija apie praeitus gyvenimus?

Tai kaip tik ta informacija, su kuria žmogus turėtų dirbti, sėkmingai jam vystantis, dėl tolimesnio sielos progreso, dėl sulyginimo su dabartimi ir viso to analizės. Bet žmogus neišmoko tuo pasinaudoti.

Jei pas žmogų dėl kažkokių priežasčių išeina iš rikiuotės fiziniai smegenys, ar jis sugeba bent jau buitiniame lygyje galvoti?

Žinoma, sugeba ir ne tik buitiniame. Atvirkščiai, žmogus gali tokiu atveju netgi pakelti savo intelektualinę veiklą, astralinių smegenų, kurios yra astraliniame apvalkale, įvedimo į darbą dėka.

Astralinės smegenys masto žymiai didesnėje apimtyje. Jie labai gerai išvystytas pas žmones, su kokiais tai ypatingais talentais. Pas intelektualus daugiau išvystyti mentaliniai smegenys, esantys sekančiame apvalkale.

Kuo subtilesnis kūnas, tuo aukštesni jo sugebėjimas. Ir žinoma bet kokio subtilaus kūno smegenys pagal forma visiškai neprimena fizinių žmogaus smegenų. Smegenys – tai kažkokia tai energetinė blokuotė, sugebanti atlikti mastymo operacijas ir užsiimanti labai maža apimtimi. Pas kiekvieną apvalkalą, tai yra subtilų kūną, ji neša laikinas funkcijas ir sielai numetant tuos apvalkalus, blokuotės duomenys baigia savo egzistavimą, kaip savarankiškas vienetas ir išyra. Tai yra, bet kurie smegenys laikini, kaip ir patys subtilūs apvalkalai. Jie veikia vientisai, kol asmenybė gyva. Po mirties vyksta nuoseklus tų smegenų išjungimas, dirba to subtilaus apvalkalo smegenys, kuriame duotuoju metu yra siela. Jei numetamas eterinis apvalkalas, įsijungia astraliniai smegenys, jei numetamas astralinis apvalkalas, įsijungia mentaliniai smegenys ir taip toliau. Pas žmones, kurie gerai išvystę mentalinius smegenis: filosofai, mokslininkai, išradėjai ir kiti, po mirties gali iš karto įsijungi mentalinė blokuotė.

Pas kiekvieną žmogų mastymo procesas prasideda nuo impulso gavimo iš Nurodančiojo. Ir jei impulsas yra priimamas, paduodama energija.

Impulsas – energijos sankaupa, arba energijos blokas, kurį žmogus turi iškleisti į informaciją savame lygyje. Kaip energija, tai linijiškai-erdviniai skaičiai, kurie per smegenų dešifratorių perdirbami į vaizdus, o vaizdai jau neša idėją, o bet kokia idėja neša tikslą. Tikslas – apgalvotų veiksmų sąryšis, kurie vėlgi gali būti išreikšti žmogaus fizinės materijos skaičiais, žodinėmis teorijomis ir galutiniu rezultatu – mechaniniuose veiksmuose ar supančios pasaulio pakeitime.

Viskas pradžioje eina per subtilius apvalkalus, po to patenka į centro-smegenis ir paskutinė grandis šioje grandinėje - fiziniai smegenys, jų dešinysis pusrutulis.

Jei tarp Nurodančiojo ir žmogaus atsiranda kokie tai trukdžiai, tai impulsas gali ir nepasiekti. Informacija dar gali būti perduodama ir ryšio kanalu, bet jis yra ne pas visus žmones. Ryšio kanalas atsiranda tik ne pas daugelį asmenybių, dirbančių su Hierarchinėmis Sistemomis, tai yra jis būna pas kontaktuotojus, mokslininkus. Bet mokslininkai irgi būna skirtingi. Yra tokių, kurie viską neigia: religiją, Dievą, subtilius pasaulius. Jie įsitikinę, kad patys daro savo atradimus, nors jie duodami jiems per jų Nurodančiuosius ir iš esmės, impulsų formoje, kurie jau jų iškleidžiami į teorijas. Pas kai kuriuos mokslininkus atsiranda ryšio kanalas, dėl jų aukšto intelekto ir sisteminio darbo. Dėl pastovios mastymo veiklos, jie nustato su savo Nurodančiuoju žymiai stabilesnį ir pastovų ryšį, kuris ir išsireiškia kanaline forma.

Koks skirtumas tarp impulsinio ir kanalinio ryšio?

Mastymas, vykdomas per impulso padavimą – periodiškas, trumpalaikis ir iš esmės skirtas vigutinio išsivystymo laipsnio žmonėms. O ryšio kanalas – labiau stabilus ir pastovus ryšys, duodantis labiau apimančią ir sudėtingesnę informaciją.

Kaip jau buvo sakyta, impulsas savyje neša užkoduotą informaciją. Ir kad ją performuoti, į prieinamą mastymui formą, būtina kita energija, kuri aprūpins smegenų šifravimo bloko darbą. Be šios antrinės energijos joks iššifravimas neįvyks ir protinio darbo nebus. Abiem atvejais energijos rūšys visiškai skirtingos, bet viena – ta, kuri iššifruojama, o kita ta – kurios pagrindu vyksta iššifravimas. Pradžioje eina impulsas, o po to jis smegenyse performuojamas į vaizdinius. Tokia žmogaus konstrukcija duotajame vystymosi etape. Šis etapas reikalauja darbo su žymiai žemesniais energijos dažniais, kuriems būtinas transformavimas į vaizdinius, kad po to būtų priimtais žmogaus.

Tai yra vaizdinis mastymas, tai kaip materijos vystymosi etapas, nuo labiau grubios, prie labiau subtilios. Iš čia slypi vaizdinio mastymo nuoseklumas. Žinoma, jei žmogus jaustų subtiliau, galėtų savo vystymuisi panaudoti žymiai subtilesnes energijas, tai jis tada pereitų į kitą mastymo formą. Pavyzdžiui šeštoje rasėje, kur žmogus savo vystymesi pasislinks toliau, jo priimamų dažnių diapazonas taps subtilesnis, vaizdinis mastymas atkris ir žmogus pereis prie impulsinio mastymo. Tai yra tolimesnis impulso transformavimas į vaizdinius bus nebereikalingas. Vaizdinys, kaip tarpinė stadija žmogaus supratime, atkris. Jis nuskaitys informaciją tiesiai iš impulso. Šeštoje rasėje dar išliks skaitmeninė informacija, kadangi kiekvienas impulsas aukščiau išsiskirsto į atitinkamus skaičius, o iš apačios – tai vaizdinys, kuris ateityje atkris.

Žinoma, kad tai dar ne viskas. Prieš skaičius eina dar žymiai subtilesnė energija. Ir visa tai veikia tiktai tam, kad žmogus mastytų ir veiktų Žemėje, atitinkamai savo vystymosi programos. Mažiausias nukrypimas paskaičiavimuose – ir pasitemps grandinė neteisingų minčių, nereikalingų veiksmų, kas atveda prie visos programos nutraukimo.

Kaip ten, Aukščiau, formuojama skaitmeninė informacija?

Tame įtraukta technika, priskiriama subtilioms konstrukcijoms ir dar plius Mūsų darbas. To irgi nereikia užmiršti.

Jei sakysime iš Auščiau, Hierarchas sudaro skaitmeninį kodą, tai kaip jis ateina pas pus, būtent konkrečiam žmogui?

Tai vykdoma per kompiuterį, prie kurio pajungtas konkretus žmogus. Kompiuteris performuoja subtilaus plano skaičius į impulsus, todėl kad tam kas įeiti į materiją būtina subtili technika. Materijos performavimai negalimi be technikos, kuri turi kelis modifikacijos laipsnius. Artėjant prie fizinės materijos, tai – grubi technika iš grubios energijos. Kuo aukščiau Mūsų pasaulyje, tuo technika subtilesnė. Ir palyginus aukštai, ji visai dingsta. Aukščiausiuose lygiuose jos neegzistuoja.

Ten darbas vykdomas tiesiog mintimi?

Taip, Mes tai mokame. Bet veikiame žinoma ne tik mintimi, bet ir visu didžiuliu savo  energijų potencialu, kuris Aukščiausiuose pasauliuose labai aukštas.

Ar dabar tarp žmonių yra tokių vienetų, kurie galėtų tiesiogiai suvokti impulsus?

Ne. Idėjos suvokimas be vaizdinio pas jus neįmanomas. Pradžioje žmogus turi įsivaizduoti, suprasti ir tik po to pradeda veikti. Be vaizdinių jis nieko negali suprasti. Atitinkamų energetikų sudėtis formuoja kokį tai vaizdinį arba kokį tai veiksmą.

Žmogus yra savo Mokytojo pastovioje kontrolėje, kuris visada žino, ko tas žmogus nori, ką jis galvoja ir ką jam derėtų duoti. Žmogaus mastymo aparatas irgi pajungtas prie kompiuterio, todėl visi signalai nuo žmogaus patenka į kompiuterio duomenų bazę. Ir Nurodantysis, priklausomai nuo žmogaus, ar visos žmonijos vystymosi programos, žiūri kokias žinias jam derėtų duoti, o kokių – ne.  Ir jei globotinis užstabdė vystymesi arba pateko į aklavietę, tai sprendžia kokį impulsą, arba situaciją jam pasiusti, kad išvesti iš aklavietės.

Viskas, kas liečia patį žmogų, įeina į jo atminties blokus ir Nurodantysis, savo kompiuterio pagalba, gali nuskaityti bet kada ir bet kokią informaciją, tai yra jis įjungią ypatingą  nuskaitančią informacinę įrangą kompiuteryje ir nuskaito kas jam reikalinga. Taip sužino apie ką jis galvojo ir ką melavo. Visos žmogaus mintys, absoliučiai visos yra žinomos jo Mokytojui, todėl kai žmogus sako viena, o galvoja visiškai kita, tai tas skirtumas iš karto išryškėja kaip melas. Viskas ką žmogus rašo, sukuria, įrašoma jo atminties blokuose ir gali būti perskaityta jo Nurodančiojo. Būtent todėl pas jus sakoma, kad „rankraščiai nedega", tai yra materialiame plane jie gali sudegti, bet atminties bloke liks nepaliesti. Žmogaus ilgalaikės atminties blokai primena kompiuterio kietąjį diską, į kurį įrašoma viskas kas būtina.

Patys fiziniai smegenys, be tarpininkų, negali nieko, jokios informacijos pasiusti į Mūsų pasaulį. Atsiminkite – jokios. Viskas vyksta per apvalkalus, viskas įeina ir išeina tik per juos.

Ar kokia nors paprasta idėja gali kilti žmogui ir be Nurodančiojo?

Ne, negali. Viskas ateina iš aukščiau.

Kaip tada dirba mastymas pas kvailus žmones, kurie masto tik buitiniame lygyje?

Viskas eina nuo Nurodančiojo ir žmogaus programos. Tegul žmogus atsimena save sapnuose. Ar daug jis masto sapnuose?  Jis iš esmės veikia, bet nemasto. Ir tai jo mastymo aparato vystymosi lygis.

O kaip tada su alkoholikais, pas kuriuos išvis nėra minčių? Smegenys pas juos dirba?

Jie silpnai, bet vis tik masto. Pas silpnai mastančius, mastymo procesas eina per astralinį apvalkalą, tai yra per jų jausmus, o pas intelektualus iš esmės – per mentalinį apvalkalą, nors pas kai kuriuos suaktivuoti dar subtilesni kūnai. Kad ir paimti alkoholikus, kai kurie iš jų būna labai gudrūs, kas liečia naudą sau, jie visada sprendžia problemas logiškai savo naudai, tai yra, buitiniame lygyje alkoholikas sprendžia kažkokias tai logines užduotis: pavogti-nepavogti, pasisavinti-nepasisavinti. Bet ir šis primityvus mastymas eina nuo jų Nurodančiųjų, todėl kad tam, reikia kažkaip tai gauti energijos. O priverčiant jį spręsti mažas logines užduotis buitiniame lygyje, Nurodantysis priverčia jį mastyti, o tai reiškia ir kurti energiją.

Žmogaus mastymo procese kuriama kitokia energija, nei gaunama jo nuo Nurodančiojo?

Taip, kitokia. Gaunama energija nuo Nurodančiojo vaidina tą patį vaidmenį, kaip elektra buitiniai technikai. Tai paverčiama judesiu, tai yra darbu. Taip ir pas žmogų, gauna jis vienos rūšies energiją, o sukuria kitos.

Atitinkamų asmenybės programų įvykdymui reikalingas konkretus energijų kiekis. Būtent jos apimtis išskaičiuojama iš anksto, o kokybė apsprendžia užsiėmimo rūšimi, kuria turi užsiimti žmogus. Viskas tarpusavio sąryšyje: intelektas – programa, tai yra pagal programą jam duodamas atitinkamas kiekis energijos ir būtent intelektualiai veiklai. Jeigu mastymo procesas susijęs su kokia tai konkrečia situacija, tai mastymo operacijai vėlgi išskiriamas toks energijos kiekis, kuris turi būti išnaudotas minčių darbe duotoje situacijoje.

O jei situacija susijusi dar ir su emocijomis, kas vyksta tuo atveju? Emocijoms energija išskiriama atskirai?

Tai viskas surišta į viena. Pradžioje – mintis, po to –emocijos. Atvirkščiai niekada nesigauna. Mintis – pirmareikšmė. Ji į darbą įjungia energijas, pasiustas Nurodančiojo. Mentaliniame apvalkale vyksta procesas ir energija nuo to apvalkalo perduodama į astralinį, iššaukiant emocijas. Mastymo veikla visada lydima emocijomis. Tam kad mintis būtų suprasta, ji nuspalvinama jausmais.

Tai visada būtina?

Žemėje taip priimta. Jausmai nebūtini tik kokiam tai skaitmeniniam darbui.

Jausmas duoda kokybę. Bendrai kokybė dalinasi į keletą atitinkamų kompozitų. Sakysime yra mastymo energijos kokybė ir yra energijos kokybė nuo emocijų. Tai jau kita kokybė. Ir panašių kokybių – daug.

Sukuriamos mintimis energijos skiriasi savo potencialu. Stipri mintis – energetiškesnė.

Galingiausia – pati energetiškiausia, pagal savo sudėtį. Ji nesuyra į kokias tai charakteristikas, nesidalina dalimis. Nors yra kita dažnių rūšis, kuri dalinasi. Bet ten jau viskas kitaip. Skirstymas vyksta, kai prie minčių primaišoma jausmai. Sakysime užduotas koks tai klausimas su jausmu ir jūs priimate tai, ką kalbate jausmingai. O jeigu užduosite klausimą be jausmų, tai bus kitos rūšies mintis, tai yra minčių kokybė bus kitokia. Ir sukura energija irgi bus skirtinga. Štai ta energija, kuri sugeba išsidalinti, ne tokia galinga, kaip ta, kuri nesidalina.

Ar gali labai stipti mintis pasiekti kitas planetas ar Visatos pakraščius, kaip tvirtina kai kurie jogai? 

Ne, Mes neleidžiame taip „skraidyti". Visos mintys valdomos ir nukreipiamos. Žmogiška mintis  energetiškai neapskaičiuota panašiems atstumams, todėl kad, pirmiausia – Visata visiškai ne tai, ką jūs galvojate. Antra, pas visas mintis yra atitinkamas atstumas, pagal Hierarchinių programistų paskaičiavimus, atstumai, kuriuos jos turi praeiti iki savo energijos priėmėjo. Ten jos paskirstomos ir apjungiamos atitinkamai savo potencialo. Ir trečia, visos žmogaus mintys kontroliuojamos Nurodančiojo.

Ar yra aplink Žemę kokie tai specialūs valytuvai nuo piktų minčių?

Specialių valytuvų neegzistuoja. Neigiamos mintys, tiksliau jų sukuriama energija, surenkama Kosmoso Neigiamomis Sistemomis.

Kuo masto Aukščiausios būtybės, jai pas juos nėra tokio mastymo aparato kaip pas žmones?

Jos masto energijomis matricoje, tai yra pas Juos, kaip savotiški smegenys. Pas Aukščiausius – mastymas matrica. Bet pastovūs apvalkalai vykdo apsaugines funkcijas, kaip ir pas žmogų. Egzistavimo eigoje jie atitinkamu būdu pildo savo apvalkalus, kurie kartu su matrica ir dalyvauja jų mastyme.

Kaip žmogus gali išmokti galvoti matrica?

Reikia ne tiek galvoti, kiek išmokti suvokti, koncentruoti savo dėmesį į vidinį jausmą. Kiekviena energijos rūšis masto sava kokybe, tai yra dirba savo energijų diapazone, būtent todėl kiekvienas apvalkalas turi savo mastymo aparatą. Jei žmogus vystosi kaip menininkas ar artistas per jausmus, tai jis mastys astraliniais smegenimis. Jei užsiims skaičiavimais, teorijų sudarymu, dirbs mentalinis aparatas. O jei eis dvasiniu keliu, tai jo mastymas bus surištas su žymiai aukštesniais apvalkalais – dvasiniu apvalkalu. Todėl, koks apvalkalas bus aktyvuotas mastymo metu, priklauso nuo žmogaus išsivystymo laipsnio ir tų tobulėjimo variantų, kuriuos jis pasirenka.

Fizinė forma, kuria yra žmogus, mastyti matrica negali ir dar ilgai negalės įvykdyti panašų perėjimą. Bet dabartiniu momentu, tarp matricos ir apvalkalo mastymo aparato egzistuoja ryšys – yra specialūs kanalai, sujungiantys viena su kitu. Analogiškai pavyzdžiui, kaip žmogaus organai susijungę per kraujotakos ar nervų sistemas. Vyksta abipusis perdavimas.

Bet kaip žmogui suprasti tokį mastymo tipą?

Jį galima tik pajusti. Matrica masto kaip ir pati sau, kadangi tai Aukščiausias mastymo lygis ir žmogus kol kas nesugeba pritaikyti tai sau, savo reikmėms. Netgi pasiekus aukščiausio išsivystymo laipsnio, jis negalės ja mastyti, kadangi pats fizinis apvalkalas – labai žema fizinė materija. O matrica žymiai aukščiau pagal organizacijos lygį. Kaip žmogus gali  pavergti matricos mastymą sau? Aukščiausieji Žemesniems niekada nepaklūsta. Atvirkščiai, matrica masto ir vadovauja žmogui taip, kaip jai to reikia. Bet grubus fizinis apvalkalas nesugaudo jos procesų.

Kaip žmogui pajausti savo matricą?

Tai labai sunku. Reikia tobulėti. Tik aukštas išsivystymo lygis gali priartinti prie jos jautimo. Bet visi jausmai kurie pas žmogų praeina per širdį, vidinis balsas, einantis per širdį – tai eina nuo matricos.

Kada žmogus, tiksliau jo siela, pereis į kitą egzistavimo formą, atitinkamą Hierarchijos lygį, tai jis galės mastyti matrica. Bet reikalingas ilgas vystymosi kelias, žmogus Paliks savo fizinį apvalkalą ir išvystys kitus subtilius kūnus. Reikalingos papildomos konstrukcijos, kurios jau vystosi už Žemės pasaulio ribų. O štai kad žmogus išsivystytų taip, kaip Aš norėčiau, tada jis galės galvoti ir kitomis sudedamosiomis. Smegenys bus jau nereikalingos, kadangi jos pradės atsilikinėti nuo dvasinės statinio dalies. Įsijungs kitos konstrukcijos ir žmogus pradės galvoti matrica, tai yra siela. Viskas vyks per siela.

Dirbdami žmogaus smegenys sukuria minties formas. Jos iš tikro sukuriamos mintimis subtiliuose lygiuose?

Taip. Iš mechanikos ir fizikos stebėjimo taško tai labai sudėtingas klausimas.

Ar galima minties formas vadinti savotiškomis atliekomis nuo mastymo proceso?

Galima sakyti ir taip. Absokiučiai kiekviena mintis sudaro minties forma. Bet ar ji stipri ir ilgai galės egzistuoti subtiliuose lygiuose, priklauso jau nuo energijų pačių minčių ir nuo pačio žmogaus energijų. Jeigu pas jį silpna energetika ir silpnos mintys (tai būna pas silpnai išsivysčiusius)  tai ir jų sukurtos minties formos greitai išsisklaido.

Kokia minčių rūšis turi aukščiausią energetiką?

Mintys apie Kosmosą, apie Hierarchinius pasaulius. Visos kosminės žinios priskiriamos prie Aukščiausių žinių, turinčių stipriausią energetiką. Visos materialios mintys priskiriamos žemos energijos tipui.

Ar sugeba minties formos pasireikšti kaip asmenybės fiziniame pasaulyje?

Ne, fiziniame negali, bet štai subtiliame gali. Minties formos negali įtakoti fizinio pasaulio. Tam joms neužtektų energijos. Todėl ir subtiliame pasaulyje jos gyvena neilgai ir po to suyra.

Mastymo procese žmogus sukuria energijas ir minties formas. Koks tarp jų skirtumas, ar tai vienos ir tos pačios rūšies energijos?

Ne, tai ne vienas ir tas pats, nors dažnai žmogus priima minties formas už tą energiją, kuri sukuriama intelektualaus darbo eigoje.

Minties formavimosi procese dalyvauja visi laikini apvalkalai, kokie tai dirba didesniu laipsniu, kokie tai mažesniu. Todėl pagal savo struktūrą minties forma nevienalytė, ją sudaro įvairūs energijų tipai. Minties formos sudarytos iš visų kokybiškų energijų, todėl jos ir duoda apie save žinoti kaip gyvos būtybės. Jos turi energetiką, kurią įdeda į jas žmogus, kuri leidžia joms veikti ir save išreikšti.

Žmogus kaip mato materialiame pasaulyje, taip ir sukuria. Kitaip jis negali. Astrale jis matys jau kitaip ir galvos jau ne minties formomis, o impulsais, dar aukščiau – skaičiais. Ten minties susidarymo procesas sudėtingesnis.

Minties forma – jūsų grubaus pasaulio atvaizdas. Ką žmogus mato, tą ir įsivaizduoja mintyse. Tik taip individas sugeba ką nors suprasti ir suvokti, praleidžiant pamatytą per savo sąmonės prizmę. Ir daugiau duotajame savo vystymosi laiptelyje jis niekaip daugiau negali suvokti. Kaip pavyzdžiui jis gali suprasti konkretų skaičių, juk jį pradžioje jis turi iššifruoti?

Kokie mastymo tipai būdingi žmogui?

Pats labiausiai išplitęs – vaizdinis-žodinis, mažiau išplitęs – telepatinis-kosminis. Vaizdinis mastymas su pertrūkimais, paprastas žmogus visada masto diskretiškai. Telepatinis, nors tinka tik nedaugeliui žmonių Žemėje, irgi priskiriamas prie pertraukiamo mastymo, tai yra diskretiško. Tai jau eina ne per vaizdinius, o per supratimą. O kosminis mastymas, pirmoje pakopoje gali būti diskretiškas, antroje – nepertraukiamas.

Kokias pirmenybes suteikia nenutraukiamas mastymas palyginus su pertraukiamu?

Didžiules pirmenybes. Sukuriama daugiau energijos mastymo procese. Žmogus, dėl savo diskretiško mastymo, neįdirba to potencialo į kokį buvo suplanuotas.

Ateities žmogus mastys žymiai greičiau nei dabartinis. Įsivaizduokite, jei informacija bus priimama ne per žodinius išsireiškimus, o per tūrinius paveikslus, apimančius veiksmus, reakcijas, procesus, tai geriau ir greičiau pradedi suprasti pamatyto prasmę. Žmogus galvos kitaip, be žodinio išsireiškimo. Žodinė forma žmogui blogiau, kadangi apsunkina supratimą. Esant figūriniam mastymo tipui, minties sudarymo procesas apeina žodžius ir raides. Jis eis tiesiai nuo skaičių į vaizdinius. Tai yra „raidės-žodžiai" iš suvokimo grandinės bus pašalinti. Mastymas eis žymiai trumpesniu keliu nuo skaičių – prie vaizdų. Tuo skiriasi vaizdinis mastymas šiuolaikinio žmogaus ir ateities žmogaus.

Kokia mastymo transformacija yra aukščiau mūsų Nurodančiojo lygio?

Aukščiau prevoliuoja energetinis mastymas. Energija pasiskirsto į atitinkamus dažnius, vibracijas. Dažni vėlgi pasidalina į atitinkamas sudėtis.Eina vis giliau ir giliau į materijos gilumą.  Manipuliavimas Aukščiausiųjų mastyme vyksta  pradžioje per dažnius, skaičius, vėliau -  pačiomis energijos dalelėmis, mastymo procese vyksta vis subtilesnių ir subtilesnių  energijų ir jų sudedamųjų dalių įvaldymas. Tai kaip tik ir yra mastymas kvantinių dalelių lygyje, mastymo procesas operuoja energijos dalelytėmis.

Kuo arčiau piramidės viršaus, tuo tobulesnis ir subtilesnis mastymas. Tai tai, kas vystosi amžinai, skirtingai pavyzdžiui nuo jausmų, kurie tobulinami tik Žemiškame plane.

Nuo ko priklauso minties jėga?

Nuo mentalinių energijų įdirbio, nuo žmogaus išsivystymo lygio. Sugebėjimą mastyti siela gauna  nuo pradinio savo egzistavimo etapo, tai yra įdedama į ją pirmapradžiai. Bet atkreipiu dėmesį – idedama tik sugebėjimas mastyti ir nieko daugiau, o visa kita siela savyje turi išvystyti pati, tai yra turi paversti sugebėjimą į galimybę mastyti plačiai ir globaliai.

Ar būdingas mastymo procesas gyvūnams?

Žinoma, pas visus juos skirtingas mastymo lygis. Yra kvaili gyvūnai, yra ir protingi. Jų intelekto vystymosi lygis apsprendžiamas jų sielos vystymusi. Jeigu gyvūno siela įsikūnijo Žemėje jau keletą kartų, tai ji savo sferose turi kažkokią tai patirtį ir jos protas visada bus aukščiau, nei pas gyvūnus, kurie įsikūnija Žemėje pirmą kartą.

Ar gyvūnai turi impulsinį žiedą, dalyvaujantį mastyme?

Taip, gyvūnai kaip ir žmogus turi impulsinį žiedą. Jis pas juos išsidėstęs irgi virš galvos ir surištas su fizinių smegenų veikla.

Pas augalus to nėra, bet pas juos yra jausmai. Augalai gyvena jausmais.

Ar būdingas mastymo procesas mineralams?

Taip. Kai kurie mineralai aplenkia tame procese net kai kuriuos gyvūnus. Pas juos nėra impulsinio žiedo. Jie sudaryti šiek tiek kitaip. Mastymo procesas pas juos vyksta dėka patenkančios į jų mastančius apvalkalus kosminės informacijos, tai yra tam tikros rūšies informacijos, skirtos jiems. Jų apvalkalai yra mineralų viduje.

Pas mineralus mastymas vyksta visiškai kitaip, nei pas žmogų. Patys turite suprasti, kad egzistuoja įvairios mastymo formos. Pas kai kuriuos kristalus mastymo veikla ant tiek stipri, kad jie gali įtakoti žmogų ir valdyti silpnas asmenybes. Dėl tos priežasties atsirado akmenų magija. Kristalas – ypatinga gyvybės forma, žmogaus neišnagrinėta. Bet iš esmės, paprastoje būsenoje, mineralų mastymo procesas nukreiptas į darbą, surištą su kosmosu, kadangi jie iš jo gelmių gauna būtiną informaciją. Juk ir žmogus galvoja apie tai, kas vyksta jų viduje, o tai – visokie įmanomi džiaugsmai, nusivylimai, kančios ir kita, apie ką neįtaria kiti.

Mūsų Žemė irgi mastanti būtybė?

Žinoma, jos protas daugelį lygių lenkia žmogaus protą. Planetos mastymo veikla labai skiriasi mastymo greičiu. Joje irgi veikia centro-smegenys, išneštos už jos fizinio apvalkalo. Palyginus su Žmogumi, planeta masto labai greitai. Taip pat ji turi paralelinį mastymą, leidžiantį jai vienu metu ir greitai spręsti daugelį problemų, kurių skaičius priklauso nuo planetos išsivystymo lygio. Tiems mastymo procesams reikalinga energija, kuri įdirbama Žemės branduolyje.

Iš esmės Žemė irgi užsiėmusi Kosminės informacijos savo lygiui perdirbimu. Taip pat jos mastymas susijęs su kūryba, naudingų iškasenų sudarymu, informacijos rinkime apie gyvybę fiziniame ir paraleliniuose pasauliuose ir jos perdavimu toliau.

Yra identiškos planetos su tokiu pat mastymo būdu, yra ir su kitu tipu, tai yra egzistuoja planetos ir be impulsinio žiedo. Jos masto branduolio pagalba ir visas protinis darbas vyksta planetos viduje, jos branduolyje.

O kaip pavyzdžiui reikalai šiuo atžvilgiu pas Saulę?

Ji taip pat masto, kaip kiekviena gyva būtybė. Jai priklauso branduolinė mastymo būsena. Saulės protas, kaip ir siela yra branduolyje.

Kokie branduolinio proto privalumai?

Esant branduolinei būsenai, lengviau eina informacijos įsisavinimas.

O kam priklauso plazminė proto būsena?

Ją turi plazmoidai – būtybės formos, iš Neigiamos Kosmoso Sistemos.

Saulės protuberantai ir žybsniai, tai saulės mastymo išraiškos?

Tai emocijos. Pagal vystymosi lygį Saulė stovi žymiai aukščiau kitų savo sistemos planetų, todėl reikalinga energijų transmisija, per tarpininkus, bendravimui. Bendravimas vyksta tarsi per vertėją, tai yra per informacijos transformavimą.

Peržiūrų: 4319 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.1/7
Viso komentarų: 141 2 »
0  
1 Gėlė   (16.08.2013 18:36) [medžiaga]
"Mes gyvename ne svajonių pasaulyje, o Visatoje, kuri, būdama santykinė, visgi reali tiek, kiek ji liečia mūsų gyvenimus ir poelgius. Mūsų reikalas Visatoje – ne neigti jos egzistavimą, o gyventi naudojant jos Dėsnius, kad pakiltume iš iš žemesnio į aukštesnį -gyventi, darant viską, ką išgalime, kasdien iškylančiose aplinkybėse, ir gyventi tiek, kiek tai įmanoma, vardan mūsų geriausių idėjų ir idealų. Šiame plane žmogus nežino tikrosios Gyvenimo prasmės (nebent kai kurie), bet aukščiausieji šaltiniai ir mūsų pačių intuicija mums sako, kad mes nepadarysime klaidos, gyvendami dėl geriausio, kas yra mumyse, kiek tai įmanoma, ir suvokdami Visuotinę to paties siekimo tendenciją, nors faktai rodo priešingai. Mes visi Kelyje ir kelias nuolat veda aukštyn su dažnais sustojimais poilsiui.“

Kibalionas

0  
2 amali   (18.08.2013 22:54) [medžiaga]
"Kokiu tikslu jam suteikta informacija apie praeitus gyvenimus?Tai kaip tik ta informacija, su kuria žmogus turėtų dirbti, sėkmingai jam vystantis, dėl tolimesnio sielos progreso, dėl sulyginimo su dabartimi ir viso to analizės. Bet žmogus neišmoko tuo pasinaudoti."
Darbas su praeitais gyvenimais tikrai duoda dideles naudos. Tik matyt si informacija kiek senoka, nes mes zmones jau dirbam su praeitais gyvenimais... o ir energetika siu pasnekesiu kiek gruboka, taip buvo kreipiamasi i "miegancius" zmones ,kad juos pazadint. Kazkaip sis straipsnis primine senus "cenelingus".                     Aciu Virgi uz galimybe sulyginti,pajausti ir atsirinkti informacija artima mano Esybei.

0  
3 amali   (18.08.2013 22:58) [medžiaga]
atleiskit uz dideli srifta, kompiuteris pajuokavo , o istaisyti nemoku  smile

0  
4 Gėlė   (19.08.2013 13:45) [medžiaga]
Iš vieno blogo:
Jeigu vieną dieną įvyktų stebuklas: žmonės būtų išoriškai gražūs tiek, kiek yra gražūs vidumi… Norėčiau apsidairyt aplink… Gal ko nors neatpažinčiau. Gerąja ar blogąja prasme…

Jeigu egzistuotų moralės policija…Ar nors vienas liktumėm laisvėj..?

Jeigu žmonės kalbėtų viena kalba, ar tai padėtų jiems geriau suprasti vienas kitą..?

Jeigu išsispręstų visos pasaulio bėdos, pradedant badu Afrikoj, baigiant kariniais konfliktais, ir t.t. , ar vis tiek rastume dėl ko skųstis?

Jeigu šiame pasaulyje nebebūtų reikalo kovoti dėl teisybės ir vietos po saule, ką mes veiktume?

Jeigu egzistuotų viena tiesa, dėl ko mes ginčytumės?

Jeigu neegzistuotų kančia, kaip mes išvis ko nors pasimokytume?

Jeigu neegzistuotų pyktis, ar būtų atleidimas?

Jeigu gyventume amžinai, ar būtų ko siekti?

Jeigu turėtum gebėjimą groti visais pasaulio instrumentais, ką paimtum į rankas pirmiausiai?

Jeigu visai viską suprastum, ar nesipiktintum dėl kitų nežinojimo?

Jeigu tave palaimintų, ar nenusišypsotum ironiškai?

reiktų mažiau kasdienių "jeigu"... pratęskite...

0  
5 Gėlė   (23.08.2013 09:49) [medžiaga]
šv.Antonijus: "O smalsusis, kuris plūkiesi, skleisdamas savo darbus po visą pasaulį, eik ne pas skruzdę, o pas bitę, ir mokykis iš jos išminties...Nepalik nė vienos gėlės, kad skristum prie kitos, kaip elgiasi nenuoseklieji...Geriau rink iš savo knygos tai, ko tau reikia, ir dėkis savo atminties spiečiun."

0  
6 Gėlė   (23.08.2013 10:00) [medžiaga]
Palinkėjimas vaikui, betgi mes ir esame vaikais, - tai visiems, besibaigiančios vasarėlės proga linkiu:

.. jei nepamirši, kad apie Tave yra daug gerų žmonių - niekada nestokosi gerumo kitiems.
... jei nepamirši, kad turi senelius - niekada neieškosi patarimų svetimuose namuose...
... jei nepamirši, kad turi kaimynus – niekuomet neturėsi rūpesčių namuose...
... Tavo meilė artimiesiems sugrįš Tau su kaupu. Todėl mylėk ir gerbk žmones, mylėk pasaulį...
... saulėtieji toliai lai surenka spinduliais į Tavo širdį mūsų širdžių meilę žmonėms ir žemei...
tepasėja Tavyje gerumą spinduliais kiekvieno rytmečio saulė, kiekviena šviesioji diena.
(I.Barvydė)

0  
7 Violeta   (23.08.2013 15:52) [medžiaga]
http://vk.com/video?gid=10273237
labai idomūs filmukai senolio iš Altajaus

0  
8 PlejadieteLina   (24.08.2013 09:18) [medžiaga]
Na, labukas visiems! As taip ilgai nebuvau siame tinklapyje. As ir FB psl. nebuvau. Nes... ten, kur as gyvenau, nebuvo net elektros.

GRIZIMAS I GAMTA

Ilgai nebuvau su Jumis...
Buvau atsiskyrele as.
Atsiplesus nuo civilizuoto Pasaulio
Ir jo patogumu...

Senas, apgriuves dvaras...
Didziulis vienkiemis, kuri supa
Vilnijanciu rugeliu laukai...
Vasaromis as cia GRIZTU...

Griztu ten, kur '60 - uju
Sauleta liepos ryta Gimiau...
Cia vaikiaus drugelius po pievas,
Cia mane lankydavo JIE.

GERA cia sugrizti...
Sedziu tyloje...
CIA IR DABAR.
I Savo Esati griztu...

Klausaus ziogeliu smuiku...
Kalbuos su Angelais ir Elemuntaliais...
Galveles lenkia lauku vosilkos,
Ir baltuciu Roziu laukas...

Cia tvenkinys.
Su leliju ziedais.
Pavasariais cia kvepia jazminai.
Svyra didziuliai goldinu ziedai.

Netolies ezeras...
Su Karalaiciu gulbiu seima.
Aplink pievu toliai,
Po kuriuos basa braidau...

Gamta - mano NAMAI.
VISA VISOVE - MEILE mano.
Apglebus LAIME,
As per pievas skrendu...

0  
9 PlejadieteLina   (24.08.2013 09:31) [medžiaga]
TAIP, as Gamtos vaikas. Taciau liudna, vasarele jau baigias...  Vel prasides pilka kasdienybe. GRIZIMA I GAMTA primins susnis fotonuotrauku! Ir PALAIMA Sirdyje, - O, KAIP GERA BUVO! -  Svajones..., jos vis skries i TEN!!! Svajoju ta dvara atstatyti. Taciau zinau, jog man tai pavyks, tik per ilga laika.
Taciau GERA ten pagyventi ir taip. Sestadienio vakarais susirinkdavo bendraminciu pulkas. Lauzas, kepsniai, savos darzoves, karstas vynas. Ir zvakes, ju sviesa...  Ok, KAIP GERA !!!!!!!!
Maitinaus ekologiskomis darzovemis, medumi ir pacios keptais sausainiais, netolies esantis ukininkas atnesdavo pieno. Tvenkinyje sugaudavo zuvies... ......

LINKIU VISIEMS SUGRIZTI I GAMTA, I SAVE !!!

0  
10 PlejadieteLina   (24.08.2013 09:47) [medžiaga]
Dabar, is visos Sirdies, tariu ACIU TAU VIRGI, uz naujus, ikeltus straipsnius. Kai kuriu ziniu, apie Zmogaus fizines smegenis, krauja, as nezinojau. Nes man tokiu ziniu ir nereikejo. Buvo idomu paskaityti. DEKUI !

Na ir prie tu straipsniu tiks sios manosios zinios. As ju niekada buciau nerasiusi, bet kadangi tokie straipsniai, tai prabilsiu vel...

Vis giliau, ir giliau keliauju Laiko juostomis: kur praeitis, dabartis ir ateitis egzistuoja vienu metu. Iki smulkmenu regiu savo praeitus Gyvenimus. Lyg kino filme, regiu mirusiu artimuju gyvenimus, nuo ju Mirties akimirkos, iki dabar. Regiu ateiti man pazistamu Zmoniu. (Taciau ne kiekvieno man leista matyti, kuriu noreciau.) Zinau, ir savaja Lemti.

Zmogaus Lemtis. Lemtis turi grieztas ribas. Jeigu yra keli rinkimosi variantai, Zmogus pasirinks ta, kuri pries Gimdamas rinkos.

Egiptas. Luksoras. Karaliu slenis. Kadangi viena mano reinkarnacija prabego Faraono Tutanchamono rumuose, man yra leista Laiko juostomis pakeliauti ir po Faraonu Gyvenimus. Taip suzinojau, kad Merilin Monro buvo... Kleopatros reinkarnacija.

Daznai sapnuoju savo mirusius artimuosius, nors zinau, kad jie jau... vel isikunije, gyvena Zemeje. Kaip tai? O todel, kad musu Sielos YRA DAUGIADIMENSINES, mes VIENU METU ESAME CIA IR VISUR!

1-10 11-14
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Rugpiutis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0