Ketvirtadienis, 07.07.2022, 16:04
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2014 » Vasaris » 15 » Su – Kūrimas Dvasios išreiškimo menas
00:00
Su – Kūrimas Dvasios išreiškimo menas

Su – Kūrimas

Mes dažnai pastebime save galvojančius kodėl čia esame ir ką turime nuveikti. Mes dažnai galvojame, kad esame susiję su ypatingu susitarimu, kurio dėka rasime savo iliuzinį auksinį takelį ir visiems laikams pakeisime pasaulį. Grupė sako, kad svarbu ne tai. Tai, ką mes padarėme – sukūrėme sau vaidmenis nustatydami atitinkamas galimybes Karmos atlikimui. Grupė mūsų nevertina pagal tai, ar mes savo kelyje, ar atliekame savo kontraktą. Jie gerbia mus už tai, kad tiesiog esame. Jie sako, kad būtent tokiame „egzistavime" mes geriausiai išreiškiame save kaip Dvasios daleles, kuriomis ir esame. Jie aukština mus kiekvieną akimirką, kai tik mes priimame sprendimą ir nesvarbu, ar tą sprendimą suvokiame kaip „teisingą" ar „neteisingą". Pats mūsų kelio apibrėžimo aktas daro mus Dvasios išraiška, kuria ir esame. Kiekvienas mūsų priimtas sprendimas yra Dvasios mūsų viduje išraiška tuo momentu. Tiesa slypi tame, kad mums nereikia būti kažkuo, mums reikia tik būti. Kai laidžiame sau tik „būti", mes pradedame prisiminti Namus.

Dvasios portretas

Man patinka Grupės klausinėti apie tai, kaip mes čia patekome. Jie su meile, nuolaidžiai ir labai kruopščiai aiškina man, kaip naujokui, Visatos paslaptis. Jie sako, kad tokia paprasta koncepcija kaip begalybė yra už mūsų dabartinės formos suvokimo ribų, paprasčiausiai todėl, kad gyvename baigtiniame pasaulyje.

Gana dažnai į mano užduotus klausimus Grupei ateina atsakymas, jog tiesiog turiu susitaikyti su tuo, kad būdamas dabartinėje savo formoje negaliu visko suprasti. Tai mane iš tikrųjų labai liūdina. Jie dažnai pajuokauja, bet, vis tik, bando atsakyti į klausimus. Pagaliau jie juk mėgsta juoktis. Taip pat jie pabrėžia, kad mes labai greitai vystomės ir netrukus galėsime suprasti daug daugiau nei dabar.

Tai liečia ir mūsų kilmę, ir mūsų Dvasios ar, jei patinka, Dievo suvokimą. Čia grupė man pavaizdavo didelį apskritimą. Šis apskritimas neturi nei pradžios, nei pabaigos. Tai tiek artima begalybės suvokimui, kiek tik mes galime priartėti prie jo. Tai Dvasios išraiška ir prigimtis.

Šiame apskritime energija nuolat juda, nors tas judėjimas negali būti nustatytas, nes neegzistuoja nejudanti apskritimo dalis. Tam, kad nustatyti judėjimą, reikia, kad tai turėtų ribą.

Tam, kad tapti baigtiniu, Dvasios apskritimas persilenkė ir kirto pats save, sudarydamas aštuoniukę. Dabar skaičius 8 yra begalybės judėjime ženklas. Kai atsiveria kita dalis, ją galima matyti kaip kitos negatyvą. Pavyzdžiui tarkime, kad viena aštuoniukės dalis - balta, o kita – juoda. Tai yra to, ką mes vadiname poliariškumu, pradžia. Pirminis judėjimas ratu dabar tapo judėjimu aštuoniuke ir pirmą kartą atsirado taškas, kur energija kerta pati save. Jis yra kontrasto taškas, kuris leidžia nustatyti energijos judėjimą.

Šiame centriniame aštuoneto susikirtime energija susiduria pati su savimi sukeldama kibirkštis, kurios stebuklingai skrieja į orą. Kibirkštys akinančiai ir tik akimirksnį sužybsi ir sudegusios vėl virsta apskritimo energija. Šios kibirkštys turi ir pradžią ir pabaigą, tai gi, jos yra baigtinės begalinio apskritimo dalelės. Ir kaip tokios jos gali būti nustatytos. Jei jūs dabar suvoksite Dvasią kaip begalinį apskritimą, o mus – kaip skriejančias baigtines daleles arba kibirkštis, tai jūs dabar daug aiškiau suvokiate tai, kaip Grupė demonstruoja mums mūsų kilmę.

Ši iliustracija jums parodo, kad poliariškumas buvo būtinas Žaidimo komponentas. Faktiškai, būtent dėl poliariškumo pirmą kartą apskritimui atsirado galimybė tapti baigtiniu ir tokiu būdu buvo leista prasidėti Žaidimui.

Baigtumas

Begalinė energija, kirsdama save, sukuria baigtines kibirkštis.

Šnypšdamos jos išsiveržia į išorę ir krinta atgal, kad vėl susijungtų su pirmine rato energija. Tam tikram laikui tos kibirkštys yra baigtinė begalinio Vienio išraiška.

Mažos didelio rato dalelės - tai mes. Būdami atsiskyrę nuo didžiojo rato mes vos prisimename savo kilmę ir palikimą. Įdomu tai, kad atidžiai apžiūrėję kiekvieną kibirkštį pastebėsite, kad kiekviena iš jų turi dvi skirtingas puses: vieną baltą ir kitą juodą. Jos yra tikslios pirminio rato kopijos. Galima sakyti, kad jos sukurtos pagal jo pavyzdį. Kiekviena kibirkštis turi lygiai tokias pat magnetines savybes, kokias turėjo apskritimas tuo metu, kai jos atsirado. Tai susiję su tuo, ką mes dabar vadiname astrologija. Jautrūs Visatos magnetiniai laukai mūsų gimimo momentu palieka mūsų kūnuose pastebimas savybes. Grupė sako, kad mes turime visas didžiojo pirminio rato savybes ir visą jo jėgą, tačiau dėl atskirties neatsimename, kaip jas įjungti.

Vienas iš būdų, kuris galėtų padėti mums atgauti savo jėgas yra Su-Kūrimas. Su-Kūrimas – tai menas sąmoningai kurti su Dvasios pagalba. Trumpai tariant tai kuria kiekvieną mūsų gyvenimo momentą ir mūsų likimus su mūsų Aukščiausiojo dvasinio „Aš" pagalba. Reikia daug drąsos kryptingam ėjimui į mūsų pačių ateitį - į tokią ateitį, kurios mes norime. Tai ir yra „būtis" pačioje aukščiausioje savo formoje. Daugelis savyje nešame abejonių ir bejėgiškumo sėklas, taip apsunkindami procesą. Ir Grupė sako, kad Dvasia nori, jog turėtume viską, ko geidžia mūsų širdys. Galų gale būtent mūsų širdžių troškimai padės mums sukurti Rojų Žemėje. Grupė teikia didelę reikšmę Su-Kūrimui ir davė mums daug informacijos kaip tai veikia ir kodėl kartais veikia, o kartais – ne. Jie nori mums padėti būti aukščiausia Dvasios išraiška. Jie nori padėti mums labai ryškiai švytėti reiškiant save, nes mes ir esame nuostabios Šviesos kibirkštys.

Grupė:

Su didžiausia pagarba mes ir vėl kreipiamės į čia susirinkusius meistrus. Jūs esate mylimi labiau, nei galite suvokti už darbą, kurį čia atliekate. Būti čia šiuo kardinaliu jūsų evoliucijos periodu ir perduoti jums informaciją – mums didelis džiaugsmas.

Jūsų savęs matymas užtemdytas poliariškumo efektų, tad patirtis, kurią jūs nešatės nuo pat vaikystės, giliai įsirėžė jūsų būtybėje. Tai ne visada tarnauja jūsų aukščiausiems interesams ir gali sukurti problemų jūsų kelyje į Su-Kūrimo jėgos atradimą. Kai tik pradedate suvokti kokios nuostabios dovanos jūsų laukia, ego ima ir įsikiša sakydamas, kad esate neverti nei tokių dovanų, nei tokios jėgos. Mums tai įdomu, nes mes jus aiškiai matome kaip meistrus, kuriais iš tikrųjų ir esate. Mes tiesiog negalime įsivaizduoti jūsų nevertais kokių nors dovanų. Jei prieš jus stotų Dvasia ir ko nors paprašytų, ar gi jūs neduotumėte net nepagalvojęs, ar Ji to verta ar ne? Dabar mes jums sakome, kad Dvasia kiekvieną dieną daug kartų stovi prieš jus prašydama dalykų, kurių, jūsų manymu, Ji neverta. Tai netarnauja jūsų aukščiausiems interesams ir neleidžia pildytis jūsų manifestacijoms daug labiau, nei galvojate. Tokie jūsų norai, o Dvasia – tai, ką matote žiūrėdami į savo veidrodį. Tai jūsų prigimtis, jūsų palikimas ir jūsų teisė - pareikalauti dovanų, kurios prieš jus guli. Mes esame čia tam, kad padėtume jums visa tai prisiminti.

Manifestacija... Jūsų jėgos panaudojimas

Jūsų jėgos pamatas yra manifestacija (pasireiškimas). Iš mūsų požiūrio taško tai kūrimo menas. Kadangi jūsų tikėjimo sistema dar neleidžia šia savo jėga naudotis, mes tai vadinsime „manifestacija per Su-Kūrimą". Seniai seniai jūs to labai rimtai mokėtės savo sukurtose mokyklose. Ritinėliai su šia informacija neseniai buvo rasti, tačiau svarbiausi informacijos fragmentai nepaviešinti, siekiant išsaugoti žmonių kontrolę. Dabar, kai ši informacija yra pasiekiama kituose šaltiniuose, niekas jos nebegalės naudoti slaptiems tikslams. Jūs esate tie, kurie sugrąžino ją į savo lauką. Ketinimu pakelti savo vibracijas jūs atlaisvinote vietą ir susidaręs vakuumas pritraukė jums šią informaciją. Sutrukdžius informacijai tekėti viena kryptimi, ji paprasčiausiai surado kitą kelią ir subalansavo vakuumą. Tiesa nepasiduoda ilgai kontroliuojama, ja negalima manipuliuoti. Gamta visada ras pusiausvyrą.

Dabar šios mokyklos kitaip vadinasi ir yra kitokios, nors ir perduoda tą pačia informaciją. Senais laikais tos mokyklos buvo formalaus ugdymo pagrindas visiems, kurie norėjo tapti meistrais. Sąlyginiai neseniai visa tai buvo dėstoma mokyklose, kur informacija buvo padalinta į dvi dalis: mechanikos (žinios arba kairysis pusrutulis) ir emocinio aspekto (dešinysis pusrutulis). Tose mokyklose pirma tuos du aspektus atskirdavo, o po to mokydavo apjungti. Tai buvo tiesioginis darbas su poliariškumu. Žmogus, kurio suvokimą apsunkina poliariškumas, viską mato atskirai. Atskyrimas suteikė galimybę pateikti sąmonei šią informaciją ir, sėkmės atveju, apjungimas tapdavo įmanomu. Šis eksperimentas buvo sėkmingas ir atitiko tos epochos vibracijas. Iki šių laikų šis būdas išliko patikimu ir dar daugelis juo pasinaudos. Jums atsitraukus nuo poliariškos sąmonės, mes pateiksime šį būdą atviresne forma. Tų mokyklų klestėjimo laikais daug informacijos apie manifestacijos meną mes patalpinome ląsteliniame lygyje. Žmonija, kurią jūs dabar pažįstate, žengia didelį žingsnį į sekantį evoliucijos etapą. Besiruošiant šiam žingsniui pats laikas prisiminti šią informaciją. Mes džiaugiamės galėdami ją pateikti tiems, kas ieško.

Kas tas Su-Kūrimas?

Su-Kūrimas vyksta tada, kai žmogus išreiškia ketinimą manifestacijai ir prašo Dvasios tai išpildyti. Kada Dvasia sukuria ketinimą manifestacijai ir prašo žmogaus tai išpildyti – jūs vadinate Sutapimu.

Kai Dvasia būna jūsų manifestacijų vykdymo procese, mes išlyginame energijas jūsų pasaulyje. Dažnai tai laikote Dievišku įsikišimu, keičiančiu jūsų pasaulį. Šį reiškinį jūs vadinate įvairiais vardais, pvz. „lemtimi", „sėkme" arba „nesėkme" priklausomai nuo jūsų įsitikinimų. Kartais naudojate žodžius „likimas" ir „atsitiktinumas" ir dar „Dievo valia", kurie mums taip maloniai skamba, nes taip iš tikrųjų ir yra. Tai, ką laikote „sėkme", dažnai yra manifestacijos išsipildymas, kurią jūs patys padarėte aktyvia. Tai tie „sinchroniškumai" kuriems mes prašėme atlaisvinti vietos savo gyvenime. Dažnai būtent tokiu būdu Dvasia grąžina jūsų Su-Kūrimą.

Su-Kūrimai sugrįžta jums lygiai tokios vibracijos, kokios buvo išsiųsti, todėl dažnai jų sugrįžusių neatpažįstate ir vadinate atsitiktiniais sutapimais. Dabar pirmoje eilėje turite išmokti vietos suteikimo sinchroniškumams meno savo gyvenime. Išreiškus ketinimą įmanoma sukurti vakuumą, būtiną sinchroniško gyvenimo būdo pradžiai, kuris nieko nereikalauja iš išorės. Taip gyveno meistras, kurį vadinate Jėzumi. Tai vertingas mokymas, kuris užbaigs manifestacijos įrankių triadą.

Kiekvieno jūsų viduje egzistuoja ryšys, apsprendžiantis jus kaip individualybę. Tai ryšys su jūsų Aukščiausiuoju „Aš". Nors kartais ir silpnai jaučiate tą ryšį, jis nuolat egzistuoja kiekvieno jūsų viduje. Šis ryšys faktiškai nurodo, kur vienas prasideda, o kitas baigiasi ir be jo visa energija pratekėtų bendrai. Labai sunku rasti žodžius ryšiui aprašyti, nes kiekvienas jį jaučia skirtingai. Geriausias apibūdinimas - tai vidinis žinojimas. Jūsų gyvenime būna momentų, kai ryšys pilnai nusistovi. Tai patirtis ar prisiminimai, kuriuos širdimi jaučiate esant teisingais. Būtų beprasmiška įrodinėti jums, kad tai tik svajonės ar vaizduotės vaisiai, nes ta tiesa giliai įsišaknijo jūsų sieloje. Šį ryšį jaučiate didžiąją laiko dalį.

Ryšį sustiprinti galite per ketinimą ir praktikuodamiesi, nes tai yra vidinė jėga. Panaudokite ją ir išmokite ja pasitikėti. Ji visada ryšyje su jūsų kūnu tam tikrose vietose. Mes perdavėme jums pratimus šioms vietoms lokalizuoti ir panaudoti. Raskite tas vietas ir stebėkite jausmus, atsirandančius jose, nes jie yra kaip barometras, matuojantis atpažinimą. Gerai pasipraktikuokite šitoje srityje, nes tolesnis panaudojimas labai platus. Mes prašome jūsų naudotis atpažinimo priemone savo pačių Su-Kūrimuose. Naudokite savo energiją tik tam, kas rezonuoja su jūsų vidumi.

Egzistuoja daug manifestacijų lygių. Su-Kūrimo procesas – tai tas lygis, kad jūs save patalpinate natūraliame Visatos energijos sraute ir pritraukiate savo manifestacijas. „Su" žodyje „Su-Kūrimas" reiškia bendras žmogaus ir Dvasios pastangas. Tai, kad šioje manifestacijos formoje dalyvauja Dvasia reiškia, kad ji gali būti naudojama tik aukščiausiajam gėriui tų, kuriuos ji liečia. Žmogus gali Laisvai Rinktis savo manifestacijas, tačiau Dvasia linkusi į Šviesą. Akivaizdu, kad dėl šios priežasties visi Su-Kūrimai tarnauja tik aukščiausiajam gėriui arba tiesiog neišsipildo.

Manifestacijos procesas

Su-Kūrimo menas arba manifestacija, labai paprastas. Visa, kas jį iššaukia – savęs patalpinimas į energijos srautą. Tai yra žmogaus būsena, todėl jums bus aiškiau, jei šį paprastą procesą suskaidysime į pagrindines „taisykles". Daugelis šių taisyklių naudojamos Su-Kūrimo mene. Dabar mes paliesime tik pagrindus ir aptarsime tai, kas dažnai blokuoja jūsų sėkmę. Didžiojo rato iliustracija, kurią jums davė Saugotojas, yra teisinga. Mes davėme jam šią informaciją vizualiniu pavidalu, kad jis noriai pasidalintų ja su kitais. Jūs visi esate didžiojo eksperimento kibirkštimis, kokiomis esame ir mes, tik kitame lygyje. Vienio jėgą turite kiekvienas ir ji nuolat jums pasiekiama. Priemonių, kurios padėtų atgauti tą jėgą, prisiminimas ir yra priežastis, dėl kurios mes esame čia šiuo metu. Dabar kalba eina ne apie pergalę ar pralaimėjimą, o apie paprasčiausią buvimą. Tai tikslingos manifestacijos aktas, kuri leidžia jums būti pilna Dvasios išraiška, kad ir kokioje formoje tai vyktų. Pagarba atiduodama tam momentui, kai jūs stovite ir kuriate savo ateitį. Jūsų manifestacijų vykdymas nesulyginamas su momentu, kada jas kuriate. Jūs kartais jaučiate tuštumą todėl, kad būtent kūrimo momentas yra Aukščiausia jūsų jėgos išraiška. Tam, kad laimėtumėte Žaidimą, jums tereikia tik „būti". Gal būt mes padėsime jums suprasti, kad nereikia „būti" kuo nors. Užtenka tik „būti".

Priėmimas

Joks Su-Kūrimas neišsipildys, kol nebus priimtas. Jūsų mintys apie save labai dažnai blokuoja jūsų manifestacijas. Kada jūs leidžiate sau „būti", tada nekyla jokių pamąstymų apie tai, kas jūs esate kokiu tai momentu išskyrus tuos, kuriuos patalpinote savyje. Visus apmąstymus lengva pasekti, nes jie prasideda nuo minčių apie save. Nustatykite šias esmines mintis ir energija ims tekėti. Tai ir yra priėmimas arba emocinė Su-Kūrimo dalis. Tos mintys arba įsitikinimų sistemos yra vienintelės ir svarbiausios priežastys, dėl kurių jūs iki šiol negalite pilnai prisiminti savo jėgos. Šių įsitikinimų savyje pakeitimas ir yra stipriausia vidinės Dvasios išraiška. Tai - meistrų Su-Kūrimas.

Kai pastebite, kad teisiate situaciją ar kitą žmogų, sustokite akimirkai, pažvelkite į savo vidų ir paieškokite ten atitinkančios energijos. 

Kai įsižiūrėsite, pamatysite, kad tos mintys yra apie jus pačius. Išsiaiškinkite ir jei pastebėsite, kad tie pamąstymai netarnauja jūsų aukščiausiajam gėriui, palaipsniui jų atsisakykite. Išsiskirkite su jais savo sukurto ritualo metu. Pasitikėkite savo sukurto metodo tobulumu, nes daugelis jų jums pasiekiami bet kuriuo momentu. Tikslingai susikoncentruokite į tuos neigiamus jausmus, peržiūrėkite ir atraskite tos energijos išakas. Kai jau būsite pasiruošę, paprašykite Dvasios juos perimti ir dėkingi su jais išsiskirkite.

Daugelis šioje šeimoje patiria sunkumų, susijusių su gausa. Mes jums sakome, kad jūs neturite problemų su gausos manifestacijomis. Problema susijusi su gausos priėmimu. Jūs dažnai į Visatą išsiunčiate energiją dovanų ar darbo pavidalu ir jai sugrįžus jums pinigine išraiška, jos vengiate arba atstumiate. Jei atstumiate energiją, ji ras kitą kelią kuriuo tekėti, o jūs patirsite stygių, kai kiti, tuo tarpu, lengvai gaus tai, ko neužsitarnavo.

Natūralus Visatos energijos srautas – tai subalansuota energija. Jei jūs energijos nepriimate tada, kai sugrįžta, ji susiranda kitą kelią. Jūs žiūrite į kaimyną ir sakote, kad jam sekasi, sakote, kad turtingi tampa dar turtingesniais ir pinigai pritraukia pinigus. Mes sakome jums, kad priėmimas proporcingai pritraukia energiją, kurią vadinate pinigais.

Būtent jūs sukūrėte Žaidimų Lentą ir nustatėte, kokiu būdu Žaidimas bus sužaistas. Tai, ką jūs vadinate pinigais Žaidimų Lentoje pateikta energijos pavidalu. Supraskite, kad jūsų mintys apie pinigus, pateiktos kaip apie energiją, yra ne kas kita, kaip mintys apie jus pačius, atspindėtos toje srityje. Sukurkite Visatoje vakuumą praktikuodami dėkingą priėmimą ir leisdami savo manifestacijoms sugrįžti. Žaidimo tikslas yra sukurti Namus jūsų Uždangos pusėje. Ar gi ne lengviau tai daryti priimant gausą?

Viskas pasiekiama iš vidaus. Šis darbas yra labai vertinamas. Kai tik leisite savo įsitikinimų sistemai priimti daugiau savo pačių jėgos, ji ateis stebuklingu būdu. Sukurkite vakuumą ir Visata jį užpildys. Tai tam tikras energetinis santykis, kuris yra centre to, ką mes vadiname Su-Kūrimu. Taigi, sekantis dalykas, kurio turite išmokti, tai sukurti vakuumą ir tada pasitraukti žinant, kad jis bus užpildytas.

Atsilikimas laike

Laisvo Pasirinkimo Žaidimų Lentoje yra tam tikras „saugumo" saugiklis, kuris užtikrina jūsų išgyvenimą planetoje. Tai buvo būtinas komponentas jums perėjus į fizinius kūnus. Ši saugumo priemonė žinoma kaip paprastas Atsilikimas Laike.

Penktame išmatavime atsilikimo laike tarp minties ir jos pasireiškimo nėra. Tai būdinga visiems aukštesniems išmatavimams, nes linijinis laikas egzistuoja tik žemesniuose lygiuose. Sunkumai kyla trečiame išmatavime, nes jūs dar neesate savo minčių šeimininkais. Jei čia manifestacijos pasireikštų iš karto, jūs labai greitai įgyvendintumėte savo pačias didžiausias baimes ir gyvenimus baigtumėte prieš laiką. Buvo būtina trečiame išmatavime įvesti Atsilikimą Laike kaip efektyvios sąveikos priemonę. Šiuo metu Žaidimų Lentoje egzistuoja laiko tarpas tarp manifestacijos sukūrimo ir jos realizavimosi. Tai panašu į Visatos klausimą: „Ar tu įsitikinęs?". Su-Kūrimas įveikia šį atsilikimą laike ir jums sugrįžta tik tuo atveju, jei esate toje pat vibracijoje, kurioje jį paleidote. Jei kokiu tai momentu jūs pakeitėte vibraciją arba atsisakėte Su-Kūrimo, tada visą procesą turite pradėti iš naujo. Kiekvienu atsilikimo laike momentu Visata stengiasi įsitikinti vibracijos atitikimu. Būtent per šio atsilikimo periodą pradingsta daug Su-Kūrimų. Daugeliui planetoje tai yra taip, kaip ir turi būti, nes tai efektyviai saugo jus nuo jūsų pačių.

Atsilikimo Laike trukmė labai skirtinga dėl kelių priežasčių. Tie Su-Kūrimai, kuriuos paleidimo metu lydėjo stiprios emocijos, Atsilikimą laike įveikia žymiai greičiau. Jei Su-Kūrimą paleidžiate su aistra, jis pasireikš greitai. Dėl šios priežasties jūs visada iššaukiate savo pačias didžiausias baimes, nes baimė yra labai stipri emocija. Kitais atvejais Dvasiai reikalingas laikas situacijoms sumodeliuoti. Nors mes, kaip Dvasia, nejaučiame linijinio laiko, tačiau bendraudami su tais, kurie yra Žaidimų Lentoje, pereiname į linijinio laiko rėmus. Kitu faktoriumi, apsprendžiančiu Atsilikimo Laike trukmę, yra jūsų įsitikinimai. Jei esate įsitikinęs, kad manifestacijos išsipildymui reikia laiko arba esate nepasiruošęs jos priimti, ji, atitinkamai, bus atidėta.

Egzistuoja dar viena Atsilikimo Laike pusė, apie kurią norime pasakyti. Kylančios jūsų ir bendros Žemės vibracijos trumpina Atsilikimo Laike trukmę.

Naudodamiesi Su-Kūrimo būdu atsiminkite, kad Visata grąžina tik tas vibracijas, kurios tiksliai atitinka jūsų prašymus. Visata ne interpretuoja. Jūs gaunate tik tai, ko prašėte. Įspėjame jus, kad įdėmiai tikrintumėte savo žodžius, nes gausite tai, ko prašėte. Atrinkite kiekvieną žodį, kurį tariate ir suvokite, kad tie žodžiai pasieks jūsų pačių ausis. Čia ir prasideda Su-Kūrimo procesas.

Dabar mes dalinamės su jumis labai svarbia informacija apie Su-Kūrimą. Visata visada vienodai atsako į jūsų prašymus. Į visus Su-Kūrimus atsakymas vienas: „Te būna taip..."

Atsilikimo Laike įveikimas

Perėjimui per Atsilikimą Laike būtini trys komponentai. Tai – Mintis, Žodis ir Veiksmas. Tie trys žodžiai yra Su-Kūrimo pamatas. Dabar tai ir išsiaiškinsime.

Galvokite: tapkite savo minčių šeimininkais

Mintys yra kiekvieno Su-Kūrimo pradžia. Mes prašome suvokti kiekvieną savo mintį. Iki tol, kol tapsite savo mąstymo procesų šeimininkais, prašome jūsų kontroliuoti viską, kas patenka į jūsų mąstymą per pojūčių organus. Sąmoningai atsirinkite mintis, patenkančias į jūsų galvą per ausis ir akis. Kiekvienas žmogus ar mintis, su kuriuo kontaktuojate, akimirkai pasidalina vibracijomis ir lengvai sumaišo jūsiškes. Suvokite vibracijas, kurias priimate į savo lauką. Atidžiai rinkitės tuos, su kuriais leidžiate laiką ir tai, ką įsileidžiate į savo galvą per pojūčių organus. Atsirinkite tai ką skaitote ir žiūrite per televizorių. Jei tai suteikia jums jėgų, priimkite kaip savo. Jei jaučiate diskomfortą nuo kylančių minčių, nukreipkite žvilgsnį. Dėmesio kryptis – tai tik jūsų pasirinkimas kiekvienu momentu. Žinokite, kad yra daug visko, kas per jūsų pojūčių organus prašys Su-Kurti jų manifestacijas. Vienas iš tokių būdų yra tai, ką jūs vadinate reklama. Ši sritis gerai informuota apie Su-Kūrimo mechanizmą. Šito nereikia bijoti ar smerkti. Jūs visada kontroliuojate savo pačių Su-Kūrimą, darydami tai sąmoningai. Energijos ištakų suradimas visada atskleidžia tikrąją motyvaciją. Rinkitės turėdami visą informaciją apie motyvaciją ir tai užtikrins pusiausvyrą. Taip pat žinokite, kad visos idėjos, kurias priimate kaip savo, tampa Su-Kūrimo proceso pradžia. Jūsų išsivystymo stadijoje visų minčių neįmanoma pilnai kontroliuoti. Tačiau tas mintis, kurios pasilieka, jūs kontroliuojate pilnai. Gerai jas atsirinkite, nes jos yra jūsų būsima realybė.

Kalbėkite

Kai tik sukūrėte Žaidimų Lentą, jums tapo būtina įsižeminti, kad galėtumėte baigti savo užduotį. Tam įvykus, jums prireikė naujo bendravimo būdo. Kalbos, kurias sukūrėte, labai ribotos ir jose nėra vietos Dvasios „žodžiams". Taigi, svarbu visada sekti tai ką sakote. Įsiklausykite į žodžius nes jie visada susiję su fraze „Te būna taip...".

Visata kaip veidrodis atspindi jūsų energiją ir viskas sugrįžta taip, kaip jūsų ketinimu buvo išsiųsta. Patys žodžiai kitoje Uždangos pusėje negirdimi, bet energija aiškiai atspindi jūsų pasirinktus žodžius. Tai Visatos atsakymo energija į kiekvieną užklausimą, kurį ji girdi. Taigi, būtina atidžiai rinktis žodžius, nes jie susiję su atsakymu.

Pavyzdžiui, jūs labai dažnai ko nors prašote. Primename jums, kad ko nors prašymą Visata supranta kaip patvirtinimą apie nepriteklių. Visata girdi, kad jums kažko trūksta. Negi jūs norite, kad ji atsilieptų į šį prašymą? Būtent šis scenarijus kartojasi dažniau, nei jūs manote. Būtent tai mes ir turime mintyje, kai sakome, kad jūs esate daug galingesni nei galvojate. Kai sakote, kad norite to ar ano,Visata sako „Te būna taip..." - ir todėl „norėti" jums teks labai ilgai. Prieš išsakydami savo mintis pirma patikrinkite jų energiją.

Čia norime priminti jums apie tikrai stiprius žodžius, kurie gali būti ištarti Su-Kūrimo tikslu. Tai dėkingumo žodžiai.

Dėkingumas stumteli manifestacijos procesą iš sąstingio į egzistavimo būseną.

Dėkingumas, tai tik nedidelis postūmis suvokime, tačiau jis stipri priemonė, kuri padės jums prisiminti. Dėkingumą už kažką Visata supranta kaip patvirtinimą, kad tai jau turite ir natūraliai atsako „Te būna taip...".

Veikite

Jūs turite veikti, jei norite, kad manifestacija išsipildytų. Kai kuriais atvejais tai tikras veiksmas, kurį turite atlikti savo išmatavime. Dvasia išlygina energiją jūsų manifestacijai, tačiau jūs turite atlikti visus būtinus veiksmus savo Uždangos pusėje. Tik tada, kai padarysite viską ką galite, Dvasia imsis veikti. Visuose Su-Kūrimuose yra taškas, kuriame būtini komponentai atsiduria savo vietose ir tada viskas perduodama Dvasiai. Šitas veiksmas jau pats savaime yra labai stiprus, nes jis reikalauja pasitikėjimo ir tikėjimo atsitraukiant ir įsileidžiant Dvasią. Kai kada šį veiksmą jums atlikti būna labai sunku, todėl mes dažnai jus matome stovinčius prie durų ir laukiančius, kad jos atsidarys. Jūs nesuprantate, kad durys atsidaro į jūsų pusę. Per arti stovėdami ir laukdami jūs trukdote joms atsidaryti. Raskite savyje jėgų ir drąsos atsitraukti ir padaryti tiek vietos, kiek reikia durims atsidaryti. Kada viskas padaryta ir yra savo vietose, perduokite tai Dvasiai. Paleiskite viską į Visatą pilnai žinodami, kad tai išsipildys. Tikėjimo aktas - paskutinis žingsnis, kuris išjudina visas manifestacijas pilnai veiklai. Eikite žinodami, kad tai jau jūsų. Šis žinojimas yra vakuumo atsiradimo pradžia, kuris pritraukia į savo vietas likusias manifestacijos dalis.

Su-Kūrimas kartu su savo Aukščiausiuoju „Aš"

Kitas labai svarbus šio subtilaus meno momentas yra suvokimas, kad neįmanoma Su-Kurti už kitą. Su-Kūrimas vyksta per ryšį su savo Aukščiausiuoju  „Aš". Yra neįmanoma palaikyti ryšį su svetimu Aukščiausiuoju „Aš", tad ir Su-Kurti už kitą taip pat neįmanoma. Galima Su-Kurti unisonu, kai kiekvienas Su-Kuria sau. Galima užleisti kitam savo vietą norų išsipildyme ar išgijime, tačiau tas žmogus turi pats panorėti užimti tą vietą. Žodžiai "pirma aš" reiškia pirmumą, nors, jei atmestumėte savo įsitikinimus, tai atspindi natūralų Visatos energijos srautą. Visa ko pradžia viduje. Su-Kurti už kitą, reiškia kitą pastatyti pirmiau savęs. Taip neteisingai nukreipiama Visatos energija ir neduos laukiamų rezultatų. Mes apie tai ateityje dar daug kalbėsime. Parodykite drąsą ir savivertę visur sau suteikdami pirmenybę. Tik koncentruodami savo pačių energiją, jūs galėsite save pilnai atiduoti.

Dabar egzistuoja labai daug jums pasiekiamos informacijos. Jei tam atsiliepia jūsų širdis, ieškokite kurdami vakuumą, kuris pritrauks reikiamą šaltinį į jūsų lauką. Daugelis mokinsite kitus, tad dabar pats laikas paskleisti šią informaciją planetoje.

Jūs savo istorijoje įveikėte tokį ilgą kelią iki šio momento. Jūsų laukia tai, kas yra už jūsų suvokimo ribų. Su-Kūrimas yra ne kas kita, o priemonė, atidaranti duris, vedančias Namo. Jūsų laukia daugybė dovanų, ir mes esame čia, kad padėtume jums rasti savo kelią. Atsiradus galimybei naudokitės Atpažinimu ir raskite žinutes, skirtas jums. Nebijokite, nes baimė turi savo energiją ir gali atitraukti jūsų dėmesį. Žinokite, kad esate gerai apsaugoti ir vedami kiekviename žingsnyje. Įsiklausykite į savo vidinį balsą ir raskite ryšį su savo Aukščiausiuoju „Aš". Jūs užsitarnavote teisę būti čia, Laisvo Pasirinkimo Žaidimų Lentoje, būtent šiuo jaudinančiu istorijos momentu. Jūs beveik laimėjote Žaidimą.

Mūsų gili meilė jums skleidžia šį priminimą. Mes prašome jūsų gerbti vienas kitą, rūpintis vienas kitu ir gražiai kartu žaisti...

Grupė

Turiu prisipažinti, kad šis kontaktas man buvo labai įdomus. Grupė man jau buvo davusi daug informacijos apie Su-Kūrimą, tad buvo įdomu pamatyti tas dalis, kurios buvo atrinktos kaip ypač svarbios tuo laiko periodu.

Kai aš rašau šiuos pranešimus, daug Grupės narių įsijungia į Žaidimą. Pirmąsias šios dalies pastraipas parašiau vienas. Tačiau, kai pasiekiau atitinkamą vietą, pajutau Grupės narį, kurį vadinu „mokslininku", esant šalia. Tie, kurie mane pažįstate, galite lengvai atskirti energijas. Informacija sklido iš manęs, tartum jis būtų šalia ir šnibždėtų į ausį, kol rašau. Tai vadinu „lengvais stumtelėjimais". Tai toks pat procesas, kuris vyksta individualių „prisiminimo" seansų metu. Jie būna su manimi, stumteli mane tai čia, tai ten, pakreipia pokalbį, bet nieko nieko nesako tiesiai. Tai dažnai vyksta su kiekvienu iš mūsų, bet mes tai dažnai vadiname vaizduotės žaismu. Tiems, kurie yra kitoje Uždangos pusėje, tai atrodo linksma.

Aš nusprendžiau pasidalinti šia informacija apie kontaktavimą, nes jie sako, kad vis daugiau žmonių pradeda priimti informaciją. Jei pasidalinsime žiniomis, mes palengvinsime vienas kitam priėmimo procesą. Grupės požiūriu, Dvasios klausymo menas nėra joks mistinis procesas. Jie sako, kad mes galime atskleisti daug svarbios informacijos ir patirti daug malonumo, jei save suvoksime ne taip rimtai.

Kai kada iš tiesų pagalvoju, kad esu čia tam, kad juos linksminčiau. Tai nėra svarbu... tačiau man tikrai patinka jų juokas.

 Išvertė Inga

Peržiūrų: 4214 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.3/6
Viso komentarų: 591 2 3 4 5 6 »
0  
1 Gėlė   (15.02.2014 12:23) [medžiaga]
Trumpiau tariant - nieko nebijok, tikėk, daryk - tebūnie :)
(kažkaip prisiminė šv.trejybė iš katalikybės, taip pat kaip minėta: mintis, žodis, veiksmas ir dar pagalvojau kad trejetas-tai neužbaigtas aštuonetas, o jeigu apvertus "nugara žemyn" gaunasi beveik dvigubas alatra ženklas...)

0  
4 virgis   (15.02.2014 13:41) [medžiaga]
patikslinsiu, jei be rato, tik pusmėnulis, su rageliais į viršų -ženklas vadinamas Allat (dieviškumo  moteriško prado, kūrybinės jėgos einančios iš vidaus į išorę ženklas) O jei prie jo dar pridedamas ratas (Sielos, dvasios, pirminio garso Ra ženklas) tada jau ir bus "Allat Ra"

0  
2 Doremi   (15.02.2014 12:29) [medžiaga]
nes jie sako, kad vis daugiau žmonių pradeda priimti informaciją.

daugelis psichoterapeutų sako,kad vis daugiau žmonių ,sergančių
tai ir neaišku ar verta tikėti šiuo arba anuo

0  
3 Gėlė   (15.02.2014 12:56) [medžiaga]
“Gamtos karūna yra meilė. Ji kuria skirtumus tarp visų būtybių, tarsi norėdama viską į save sugerti; ji viską išskiria, kad vėl viską sujungtų.
Keli lašeliai iš meiles taurės atlygina visą kupiną kančių ir rūpesčių gyvenimą.” / J.V. Getė /

0  
5 spurgelis   (15.02.2014 18:02) [medžiaga]
Į straipsnio temą: dalinuosi tiesiog šiandieniniu savo paprastu žemišku noru, kuris neišsipildys (priežastis baigiu išsiaiškint perskaičius šitą straipsnį) -svajojau jau kokius du mėnesius papulti į "Naktinių personų" koncertą, kuris vyksta šiandien. Tai mano paauglystės "dievukai" ,o ir tokioj vietoj,kaip Žalgirio arena dar nesu buvus.... :DDDD Cha cha cha Atsakymų komentarais nelaukiu, šeip tik pasidalinau, kad turiu ir aš dar paprastų žemiškų norų.

0  
6 Gėlė   (16.02.2014 12:32) [medžiaga]
Ok Allat :)
Dar prieš straipsnį apie baroką, bibliotekoje "netyčia" pasiėmiau A.Trigiani knygą "Rokokas", vakar pradėjau, kelios ištraukos iš jos :) (http://lt.wikipedia.org/wiki/Rokokas)
"Kepėjai yra didieji pasaulio filosofai. Turbūt todėl, kad jiems reikia keltis auštant. Didysis menas gimsta arba bent jau yra suvokiamas, kai pasaulis toks tylus. Tai geriausias laikas braižyti eskizus, pasižymėti pastabas ir svajoti"
"Geras interjero dizainas apima gyvenamuosius kambarius ir viską, ką jūsų akys aprėpia pro langus. Dažnai lauke parenku tokias spalvas, kurios matomos pro langą nuramina sielą ir suteikia harmoniją. Galėčiau įrengti baseiną, kad pro svetainės langą galėtumėte mėgautis mėnesienos atšvaistais vandenyje, arba pasodinti laukinių gėlių sodelį su rožių krūmais, supančiais čiurlenantį fontaną už jūsų virtuvės lango, arba netgi įtaisyti medinį dailų suolelį slaptoje vidurnakčių meilės pasimatymų vietoje tarp alyvų krūmų. Namai turėtų jus įkvėpti ir pakylėti į aukštesnį emocinį lygmenį."

0  
7 Violeta   (16.02.2014 13:18) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?v=XQ3aVuXOe-A
Caraičio Ivano aukso vertes paskaita apie vyčius,apie žynius..
apie Vilko erą- tai stebuklų metas...Lapes snapes apgavikes era baigesi 2012 metais...
unikalios jo visos paskaitos....jis remiasi arijų -slavų pasakų,pasakečių,įvairių laiudies žaidimų ,papročiais ir kt

0  
8 Gėlė   (16.02.2014 15:13) [medžiaga]
Ar yra pagreitintas būdas tobulinti save ir kada jį taikyti? (ar tai gali nuspręsti kitas asmuo, o ne tu pats?)
Kiek čia esu, nei karto neperskaičiau, kad Virgis vadintų save nušvitusiu, mokytoju, guru ar pan...jis dalinasi info, kam tinka-ima, kam netinka-išmeta, gi taip paprasta, nia?

Šiandienai: http://aistis.eu/index.php/laisve
ir
http://aistis.eu/index.php/kovertas

0  
9 spurgelis   (16.02.2014 15:26) [medžiaga]
Bet pastoviai, Gėle, mes skaitom,kaip su pašaipa skirtas "mokytojo" epitetas išryškina stiprią savipanieką. Kaip įmanoma šitaip save žeminti, prisirišus prie gėdos stulpo viešoje aikštėje? Na, ne man svarstyt....Tik aišku viena- padėt niekuo negali, kištis negali net paklaust:-kodėl taip skriaudi save? Nes atsakymas tik kankinio širdy...Matyt taip reikia...Tik nuplakus save iki kaulo per skausmą gali išsinerti iš odos su pridžiuvusiais lipniais demonais....Tebunie palaimintas tas kelias, kuriuo pasirinko eiti kankinys....

0  
10 Braske   (16.02.2014 15:40) [medžiaga]
jis ta pasako tarp eiluciu kaskart progai pasitaikius: paprotinti kita ir nurodyt, koks anas blogas yra. tia yra smegenu plovimas.
man atsiunte ispejima del nepaklusnumo ir tia padare per tam tikraos rusies manipuliacija, kurios pagrindas "apsimetimas kvailiu ir nieko nesuprantanciu, tik visa paraidziui". isvadas darykite patys.

0  
11 Gėlė   (16.02.2014 15:40) [medžiaga]
Nieko "neginu", kaip čia anksčiau buvo išsireikšta, - niekas nieko nepuola, - puolame nebent patys save, paskui verkiame kad "skriaudžia", "skauda" t.t. :) Nesutampanti nuomonė į tą patį nėra blogis, kam įsižeidinėti ją skaitant? Tiesiogiai ir tarp eilučių manau dauguma čia esančių moka skaityti, taigis eilinį kartą - peace :)

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-53
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Vasaris 2014  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0