Penktadienis, 23.02.2024, 03:24
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Gruodis » 26 » Tebūnie Šviesa. Sirijaus Spikeriai per Patricija Kori
20:10
Tebūnie Šviesa. Sirijaus Spikeriai per Patricija Kori
a

Dabar į jūsų pasaulį sklinda ryški Šviesa, įveikianti laiką, erdvę ir jums žinomos Visatos dalies tankį. Ji spindi išsklaidydama tamsą. Ji spindi prasimušdama per nežinojimo uždangą, paneigdama pačią jūsų halografinės realybės prigimtį, trimačio pasaulio, kuriame, kaip jums atrodo, gyvenate. Tos šviesos vibracijos tokios aukštos, kad akimis jūs negalite jos matyti ir vis dėlto ji yra – ir visada bus.

Tie, kurie yra ne Gajos pasaulyje, stebi jūsų kovą, švenčia jūsų pergales, dalyvauja jūsų laimės visiems ieškojime ir žymiai aukštesnėse vibracijose. Pagal kosminį laikrodį mes, šešiamačiai sirijiečiai, tik keliomis minutėmis lenkiame jus, mes nepertraukiamai surišti su jumis. Mes žinome koks tankus jūsų rūkas. Mes žinome, kaip jums norisi išsimaudyti toje šviesoje, kurioje tamsa jau niekada daugiau negalės sutrukdyti sielai vykdyti savo nelengvą kelionę atgal prie Šaltinio.

Mes randamės toli nuo Žemės, bet tuo pačiu mes taip arti jums, kad jaučiame jūsų kvėpavimo šilumą ir girdime mintis, džiuginančias ar jus kankinančias. Mes jaučia jums didžiulę užuojautą ir norime padėti jūsų protui atsibusti nuo ilgo iliuzijos miego, skatinamo jėgų, kurios ilgą laiką jus valdė.

Jus programuoja į tai, kad priimtumėte Technologijas, kaip Didį Išsilaisvinimą. Jūs dar nesupratote, kad kompiuteriai ir technologinis tinklas „Pasaulinis tinklas" jus paverčia vergai? Nenuostabu, juk informacijos industrijos šeimininkai kaip tik ir nenori, kad jūs tai suprastumėte. Jiems reikia, kad jus toliau vis pirktumėte naujus ir naujus kompiuterius, kitus aukštų technologijų įrenginius ir vis naujesnes ir naujesnes, programinės įrangos jiems, versijas. Tai tik vienas jūsų sąmonės valdymo pavyzdžių.

Jūsų vyriausybės, oligarchai, religiniai lyderiai, armijos elitas ir jėgos struktūros – vienu žodžiu, tie kuriuos vadinsime Valdžia, periodiškai sudaro jums „informacijos nutekėjimą", apie slaptus kontaktus su nežemiškomis civilizacijomis, su „neatpažintais skraidomais objektais", būtent tokioje specialiai kvailoje formoje, kad pačią ateivių temą padaryti nerimta ir net neaptariama, o svarbiausia – apmąstoma. Tai antras jūsų išorinės kontrolės pavyzdys.

Dabar daugumas iš jūsų susigražina sau savo žvaigždinę išmintį ir tų žmonių jau tiek daug, kad Valdžia daugiau nebegali nuo jūsų slėpti tiesą.

Jūs atstatote ryšį su galaktiniu protu. Kai kurie iš jūsų taip suderino savo dažnius, kad gali tarnauti tiesioginiu kanalu informacijos perdavimui iš kitų išmatavimų, tas reiškinys nustojo būti pajuokos ir pasišaipymo objektu, nepasitikėjimo, tapdamas neatskiriama Šviesos Darbuotojų sąmonės dalimi, po visą planetą. Jūs vėl pasijungiate prie Akašos – visos Visatos išminties saugyklos, esančios pačiame giliausiame jūsų Esybės lygyje.

Duosime dar vieną pavyzdį to, kaip jus valdo iš išorės. Jūsų Dieviška sąmonė buvo taip iškraipyta religijomis, kuriose dominuoja vyriškas pradas, daugelis iš jūsų pradėjo tikėti, kad pats jūsų gimimas – tai nuodėmė. Jus mokė, kad nuo pat gimimo jūs kalti gėdoje ir jūsų tėvų seksualaus ryšio nuodėmėje, kurie vis dar nešą gėdą ir kaltę už „Edemo obuolio valgymą" – taip vadinama „gimimo nuodėmė." Ar jūs niekada nepagalvojote apie tokio supratimo absurdiškumą? O juk ant jūsų tikėjimo į tai buvo sukurtos ištisos religinės imperijos. Krikštymas, kurio pagalba jūs apsivalote nuo gimimo nuodėmės purvo, siūlo ritualus, sudarytus tam, kad užprogramuoti jus ir priversi tikėti jus ne tik į tai, kad Dievas yra ne jumyse, bet ir į tai, kad tik nusileidus ant kelių prieš nuteisto Dievo tarnautojus, jūs galėsite gauti atleidimą, jums būtiną, kad išsivalyti žemišką gyvenimą ir surasti kelią į rojų.

Mes jūsų prašome suabejokite bet kuria religija, kuri oficialiai pritaria ir skatina seksualinę sąjungą su nedviprasmiu tikslu turėti vaikų ir tuo pat metu pilnumoje draudžia bet kokius kitus seksualinius pasireiškimus, netgi taip vadinamoje šventoje santuokoje. Nežiūrint į santuokos pašventinimą, kūdikis vis tiek turi praeiti krikštijimą, kad išsivalyti nuo gimimo nuodėmės.

Nejaugi jums neatsibodo panašios religinės manipuliacijos?  Ar ne laikas užsiduoti sau klausymą apie tikrus manipuliuotojų tikslus? Kaip iš vis gimimas – gyvybė pasireiškimas iš šventų įsčių – purvina ir nuodėminga? Kodėl Dievo Motina turi būti nekalta (mergina), kada naujos gyvybės stebuklas – aukščiausias Dieviškos šviesos pasireiškimas – įsižiebia nuo karštos moters ir vyro sąjungos? Paklausdami pas save, kaip ir kodėl jūs leidote tiems bejausmiams religiniams kanonams atskirti jus nuo Dievo pasireiškimo tarp jūsų, proceso, jūs pradėsite išsilaisvinimo procesą ir įleisite Dievą į save. Iš tikro daugumas dabar iš jūsų išsilaisvina nuo dogmų įtakos, suvokdami savo dieviškumą ir mes palaikome jūsų drąsą ir jūsų matymą.

Jūs dabar įgyjate jėgą dėka vis didėjančio suvokimo to, kaip jūsų sielos spindi jūsų Esybės naktiniuose debesyse, panašiai kaip žvaigždės danguje. Jūs pradedate suvokti, ant kiek didingas jūsų gimimas fizinėje realybėje. Daugumas iš jūsų tai jau suprato, bet daugelis dar tik sunkiai artėja prie to supratimo, įsipainioję kliūtyse, sukurtomis valdžios sistemos, bažnyčios ir religijos, vyriausybės ir visuomenės, kurios pagrindą sudaro jūsų gėdos jausmas, kaltės ir atsakomybės prieš Pirmakurį – Viso to kas Buvo, Yra ir Bus. Jums dar tik reiks suprasti, kokia didžiulė galia paslėpta jūsų seksualinės energijos valdyme, nes iš  jūsų mikliai atimtos jėgos, gėdingų alegorijų dėka. Tai, per amžius pavertė jus, jų kontrolės ir įtaigos objektais.

Jūs Absoliuto dalies, ugnies kibirkštys, pilnateisiai dievai, nusprendę išreikšti savo valios laisvę, kad vėl ir vėl atlikti nusileidimą į materiją. Būdami Esybėmis, apdalintomis sąmone, jūs išbandote ir studijuojate, materijos įveikimo ir grįžimo prie dvasios, alchemiją, kas yra, kilimo evoliucijos spirale prašviesėjimo kryptimi, tikrasis tikslas. Koks bebūtų ilgas kelias namo, jūs būdami bendra kūrėjais, susirenkate kartu, kad grįžti prie Šaltinio, amžiname gyvenimo verpete.

Įsivaizduokite, kad panašiai taip, kaip ryškios liepsnos kibirkštys, išsiveržusios iš jūsų Dieviškos Saulės spindesio, lėtai vėsta, priimdamos dangaus kūnų formas jūsų Saulės Sistemoje, bet kuri sąmonės forma išeina iš šviesos ir nusileisdama į fizinę realybę, užsideda ant savęs išorinį fizinio kūno apvalkalą. Gajos Dieviška sąmonė išeina iš jos liepsningo branduolio, prasiskverbdama per kiekvieną jos kūno sluoksnį ir apsauginį apvalkalą – pagrindinį sluoksnį; kažkas panašaus vyksta ir su jumis. Naudojantis šia gyvenimo sąmonės ir dvasios metafora, mes dabar jūsų prašome dėl savęs  išsiaiškinti klausymą apie tai, ką reiškia gyventi iš jūsų Esybės centro.

Jūs galite surasti savo kelią per fizinės realybės ir išorinio pasaulio iliuzijų labirintą, grįždami prie centro, to tobulo vientisumo, tamsos ir šviesos vienybės viduje, IN ir JAN viso esamo. Siela gyvena centre; čia ir tik čia surasite tiesą, kuri jus praves per visas jūsų gyvenimo audras. Kaip švyturys, ji bus viso jūsų egzistavimo ir patirties kelrodė šviesa, plaukiant audringu jūsų gyvenimo okeanu, judant per evoliucinės spiralės vijas. Kol negrįšite į tą centro tašką, jūsų sielos būvimo vietą, jus save jausite bejėgiais ir išsigandusiais didžios transformacijos eigoje, kuri prasidėjo Žemėje.

Iš pusiausvyros ir priėmimo pozicijos, sąmonės chaose galėsite atspėti, šviesos pasireiškimą iš tamsos, eilinį kartą išėjusiai į gyvenimo teatro sceną. Vietoje to, kad ant kelių drebėti iš baimės, jūs susirinksite kartu, sukurdami ryškių spektro spalvų ornamentus, nuo kurių užima kvapą – Subtilų Šviesos Tinklą. Kartu su savo galaktine šeima jūs pirmiausiai išbandysite išsivyniojančio kūrinio absoliučią tobulybę  – švento sprogimo – švytėjimo, kurį jums, įsikūnijusioms sieloms, bus leista pasirinkti ir išbandyti fiziniame kūne labai artimoje ateityje.

Užmirškite savo apokalipsės paveikslus. Jie jums neatneša naudos ir tik maitina baimę, priverčiančią vis daugiau ir daugiau jus įsiūbuoti  savo emocionalią švytuoklę. Jus turite būti centre, pusiausvyroje, jei norite teisingai valdyti energiją, tekančią per jūsų fizinio kūno sistemą. Besisukančio rato centre jūs pajausite tik minimalius poveikius, besikeičiančios Gajos išcentrinės jėgos.

Suprantama, kad dabar, kada jūs peržengėte didžiąją ribą, jūsų linijinio laiko skalėje ir įėjote į naują tūkstantmetį, žmonija jaučia didelio galingumo vibracinę bangą. Tai jėga, praeinanti per jus, kartais priverčia jaustis taip, tarsi jūs „pilnai prarandate ryšį su pačiu savimi." Ir būtent tai, kas iš tikro su jumis vyks, kol jūs išeisite už jausmų patirties ribų ir išsivaduosite nuo trimatės sąmonės apribojimų. Tame nėra nieko blogo. Jums teks, kaip sakoma, nusimesti odą ir palikti ją už savęs, kadangi jūs atgimstate, tapdami žmonėmis-Vandeniais, penkta žemės rase.

Atėjo laikas jums išsivaduoti, jei jūs iš tikro norite įvykdyt tai, dėk ko čia atėjote. Išsilaisvinimo procesas prasideda nuo paprasčiausio noro suvokti savo vergovę ir priklausomybę nuo bet kurių aksiomų, paradigmų ar struktūrų, kurios pagimdo jumyse bejėgiškumą ir nuolankumą. Kai tik jūsų prižiūrėtojas bus surastas, jus galėsite nusimesti grandines, kurios buvo prikaltos prie tų senų tikėjimo sistemų.

Žinokite, kad jūsų televizorius duoda didžiausią naudą, kada jis išjungtas iš rozetės ir jūsų neįkainuojamas protas pradeda suvokti pagreitėjimą ir pagyvėjimą, kurie dabar vyksta vibraciniuose planetos Žemė laukuose. Dabar jūs būsite pakankamai išmintingi, kad pašalinti bet kokius atitinkamų šablonų sustiprinimo instrumentus, kurie maišo tam procesui. Patikrinkite save: jei jūs negalite be jų apsieiti, vadinasi jūs įkritote į priklausomybę nuo jų. Tikriausiai jums kažkokiam laikui norėsis atjungti savo namuose kompiuterius ir kitus triukšmo šaltinius, kad jūs galėtumėte pajausti savo mintis ir emocijas be atitraukiančių garsų ir atvaizdų, leidžiamų tokiame diapazone, kurių jūsų sąmoningas protas nesugeba priimti. Mes jums patariame išjungti indaploves, telefonus, mikrobanges ir kitus įrenginius, leidžiant atsistatyti jūsų kūno ir erdvės, patiems natūraliausiems ritmams, laisviems nuo elektromagnetinio spinduliavimo, kurie suardo ir suplonina jūsų apsauginį apvalkalą – jūsų aurą. Ir taip pat, tie aparatai įneša savo indėlį į  jūsų planetos ozono sluoksnio suardymo ir užteršimą.

Jei jūs vis dar nežinote kokią žalą gali atnešti sveikatai elektromagnetinis spinduliavimas, nukreiptas į jus iš visų pusių (jūsų namų viduje, darbo vietoje ir miesto gatvėse), pasidomėkite ir tuo pačiu sužinokite, kaip suvesti iki minimumo negatyvų efektą, veikiantį jūsų psichinį, emocionalų ir fizinį kūnus. Panaudojimas didelio kiekio energijos ir beatodairiškas jos išnaudojimas, pagimdo vieną iš pačių klastingiausių užteršimo formų, jūsų žalei-melsvoje planetoje.

Elektromagnetinis spinduliavimas keičia subtilius energetinius laukus aplink jūsų kūnus, sukuriant juose trukdžius, vis dėlto dauguma iš jūsų turi ribotą vaizduotę apie tai, ant kiek ilgalaikį poveikį jūsų mintims, emocijoms ir fizinės sveikatos būklei, teiks tie spinduliavimai. Jūsų namai vis daugiau ir daugiau prisipildo nereikalingais elektriniais prietaisais (visi, kokiose tai ribose, spinduliavimo šaltiniai), bet didžiausia žala nuo televizorių, kompiuterių, palydovinių antenų, mobilių telefonų ir mikrobangų krosnelių. Kiekvieną kartą, kai jūs tokiame prietaise įjungiate elektrą, jis spinduliuoja į išorinę aplinką, prasiskverbiant į Žemės auros lauką ir einant toliau į kosminę erdvę, o be to, didelę apimtį tų spinduliavimų sugeria jūsų daugiasluoksniai laukai, kurie yra jūsų, kaip įsikūnijusių Esybių, sudedamoji dalis. Užburti savo elektroniniais įrenginiais, jūs patys save pavertėte bandomaisiais triušiais. Vienas kitą perdengiantys, mirtį nešantys elektriniai dažniai nukreipia savo spinduliuotę į jus, netgi tada kai miegate. Kaip to pasekmė, natūralūs žmogaus kūno energetiniai meridianai, pasiduoda pasikeitimams, kas veda prie ligų ir emocinių išsiderinimų. Nežiūrint į saugumo garantijas, pažadėtas pardavimų padidinimo tikslu, jų elektromagnetinis spinduliavimas yra pavojingai aukštame lygyje. Ilgalaikis tokio spinduliavimo poveikis žmogui, gali atvesti prie tokių fizinio organizmo veiklos pažeidimų, kaip nevaisingumas ir vėžys. Būtent elektromagnetiniai spinduliavimai, iš esmės yra pagrindine priežastimi, kad tos dvi ligos plinta „vakarinės kultūros" šalyse su tokiu pavojingu greičiu. Tie spinduliavimai, taip pat prasiskverbia į Kosmosą, sukeldami pažeidimus kituose planuose. Jūs teršiate galaktiką – įžengdami į prieštaravimus su kitų pasaulių gyvybės sfera ir tai paprasčiausiai nepriimtina.

Mes užsiduodame sau klausymą, kodėl jus skaitote, kad negalėsite pragyventi betų mirtį nešančių mikrobanginių krosnelių. Tarsi nepakanka to, kad jos išmeta savo elektromagnetinius spinduliavimus jūsų namuose, į aplinką ir toliau, už planetos ribų. Be to, jos veikia tokiu būdu, kad perstato jūsų maisto molekulinę struktūrą. Sakant paprasčiau, tos molekulės įsirėžia viena į kitą, trintis sudaro šilumą ir maistas momentaliai paruošiamas.

Štai dar viena problema, kurią turbūt dar nepilnai suvokiate – problema, kurią mes jums patariame patalpinti pačiame, sąmoningų minčių apie sveikatą ir supančią aplinką centre – tame kas labiausiai liečia plataus mikrobangų krosnelių išplitimą ir panaudojimą. Jus suprantate, kas vyksta, kada cheminiai elementai ir hormonai, naudojami maisto produktų gamybai ir išsaugojimui, paveikiami taip, kad įvyksta pasikeitimai molekuliniame lygyje? Ir be to, kad paruoštas maistas praranda savo maistines savybes, kas žymiai blogiau, maisto papildai, cheminiai elementai ir hormonai, molekulinių pasikeitimų procese, įgauna nestabilią struktūrą. Jūs net negalite įsivaizduoti, to toli einančias pasekmes, kurias gali sukelti tie procesai, jūsų fiziniame ir subtiliuose kūnuose.

Nestabilūs cheminiai elementai negyvame maiste. Tuo jūs ruošiatės maitinti savo kūną? Jūs manote, kad mikrobangų krosnelės efektyviai taupo jūsų laiką? Mes klausiame: „Kur jūs skubate?" Ar kada nors jūs susimąstėte apie tai? Iš tikro, jus pasąmonės lygyje pripratina tikėti tuo, kad pas jus nepakankamai laiko, kad jūs toliau pirktumėte naujausias technologijas, kurios jums suteikia laiko ekonomiją, kurių dėka, kaip tai nebūtų juokinga, jūs tikite kad jūs dirbate „realiame laike." Pagalvokite ir apie tai, kad, susigundant maisto (ir paties savęs) nužudimu mikrobangų krosnelėse, kad sutaupyti laiką (reikalingą tam, kad valandomis  sėdėti ir žiūrėti savo video įrangą), jūs, vėlgi tarnaujate Valdžiai ir atsakote sau prabangos paprasčiausiai būti būsenoje dabar, jūsų žemiškame gyvenime. Jūs paverčiate save į pasyvų taikinį, atskirtą nuo bendro būties paveikslo.

Šiame kontekste yra kažkas nerealaus ,„realiame laike." Iki to laiko, kol jūs nesuprasite, kad egzistuoja tik momentas, o visą kita yra iliuzija, jūs niekada savyje neišvystysite to savęs suvokimo jausmo, kuris įvyksta esant centre, vienybėje su jūsų aplinka, pergyvenant visą patirtį pilnumoje jūsų dabar  momento, būnant savo proto, kūno ir emocijų šeimininkais.

Todėl mes kviečiame pilnai atsisakyti nuo tų mikrobangų krosnelių, įdirbti naują maito paruošimo būdą, naudojant sveiką, naudingą sveikatai maistą, kuris gerai įsisavinamas metabolizmo proceso metu ir tapti tuo, kuo jūs esate. Ir be mikrobangų krosnelių, pas jus yra visas jums būtinas laikas. Pažinkite kulinarijos meną kaip saviišraiškos priemonę.

Pramoninės įmonės ne per seniausiai pradėjo apšvitinti vaisius ir daržoves, kad išsaugoti šviežią išvaizdą ilgam gyvenimui jūsų parduotuvių lentynose. Tie produktai taip pat pagal savo maistinę vertę, yra mirę. Visi gyvi fermentai ir maitinimosi medžiagos maiste sunaikintos, nors pagal vaizdą nuostabi braškė išsaugo savo prisotintą raudoną spalvą žymiai ilgiau.

Akivaizdu, kad kenksmingas, apšvitintų produktų poveikis  visuomenės sveikatai, visiškai nejaudina nei nusikaltėlius, įdiegiančius panašias technologijas, nei jūsų vyriausybių valdininkus, kurie tai leidžia. Išeina, kad dabar jums patiems reiks pasirūpinti savo sveikata ir sveiku maitinimusi. Mes siūlome atsiminti viską, išsakyta aukščiau kiekvieną kartą, kai jūs stumsite savo produktų vežimėlius per jūsų mylimus supermarketus, grožėdamiesi jų siūlomų produktų šviežumu ir tikint, kad išsirinkus patį didžiausią ir ryškiai nuspalvintą iš jų, jūs atnešate didžiulę naudą savo organizmui.

Nejaugi nepakanka to, kad jus atakuoja elektromagnetinis spinduliavimas iš išorės? Nejaugi jums dar reikia, kad per jūsų maisto virškinimo traktą keliautų apdirbti spinduliuote produktai, po to patekdami į jūsų kraują. Kartu su kitais savo visuomenės nariais galite paskelbti boikotą apspinduliuotiems produktams ir atsisakyti nuo jų vartojimo ir jūs pamatysite, kad tas reiškinys dings. Atiduosite jūs savo gerovę į ieškančias pelno korporacijų ir korumpuotų vyriausybės organų, kurie jiems tarnauja, rankas, ar jūs apsijungsite, kad tapti vientisa siena, vienu kūnu, sąmoninga visuomene? Jūs galite nulemti šios situacijos baigtį, suvokiant kenksmingą apšvitintų produktų poveikį sveikatai, po to pasidalinti ta informacija su kitais, tais kas jus supa. Tapkite aktyvistais, rašykite į vartotojų sąjungas, masines žiniasklaidos priemones, kalbėkite su parduotuvių menedžmentais, vienykitės su žmonėmis jūsų rajone, galvojančiais taip pat kaip jūs, kad suorganizuoti tokio tipo produktų boikotą. Jie dings, kai tik nustosite juos pirkę.

Mes galvojame, jūs tikriausiai atkreipėte dėmesį į toksinus, kurių yra mėsoje, kuri dabar turi savyje augimo hormonus, pesticidus, antibiotikus ir kitų nuodingų medžiagų, naudojamų našumui ir pardavimų padidinimui, taip ir pelno. Laimei, ateityje vis didesnis žmonių kiekis, paprasčiausiai pagal ekonominius sumetimus negalės vartoti mėsos ir jūs pastebėsite, kad atsisakyti nuo mėsos valgymo žymiai lengviau, nei jūs galvojote. Mėsa dabar priverčia jus klimpti fizinėje realybėje, kai jūs pradedate persitvarkymo į šviesos kūną procesą.

Prieš tai, kol bus aktyvuoti Sirijietiški Raktai, jūs turite išvalyti savo laukus ir išsilaisvinti nuo maksimalios nuodijančių medžiagų apimties, pažeidimų jūsų, fiziniame, emociniame, mentaliniame kūnuose, kad patobulinti jūsų sugebėjimus priėmimui ir susitvarkyti su ypatingai aukštu energetinių vibracijų lygiu, kuris praeis per jus. Naudojantis jūsų supratimais, mes sakome, kada Gaja įžengs į sekančią savo evoliucijos vibracinę fazę, jus arba užsidegsite švieselėmis, kaip kalėdinė eglutė, arba sudeginsite savo saugiklius. Jei jūs sugebate pajausti panašumą tarp Žemės makrokosmoso ir jūsų mikrokosmoso, suprasite, kas vyksta su jumis, o taip pat tai, kad žemiški kataklizmai yra proceso, kuris įžengė į labiau reikšmingą persitvarkymo stadiją, atspindys.

Pas jus yra pasirinkimas. Jūs priimate atsakomybę už jūsų gyvybės vystimąsi. Jūs sukuriate savo nuosavas realybes, nepertraukiamai girdint Vienumo alsavimą. Dievo pažinimo jėga jūsų viduje.  

Peržiūrų: 2492 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/6
Viso komentarų: 5
0  
1 qaz   (26.12.2011 21:48) [medžiaga]
man jau seniai televizorius priesas ir visi kas per jy kalba :) o ka daryt yjunge jy kiti o gadyt tai butu kisimasis y kitu reikalus blyn ka daryt.

0  
2 RmXas   (27.12.2011 19:37) [medžiaga]
Labai lengva pasakyt gamykit maista patys ismeskit visa technika auginkit maista patys ,, Tam viskam laiko nera atsikeliu ryte 8:20 pasidarai valgyt toliatas vonia visa kita isvaziuoju i darba grystu 7 h pavarges .. vos valgyt pasidarau , kaip hulinaras tai as nekoks , vient tik valgyt darymas 1-2 h jau 9 h . Reik dar dar poilsio . Aisku pc dar uzima daly laiko kai neturi antros puses tai vienisas jautiesi tai pc puiki priemone tai uzgosti . Neisivaizduoju ka paciam galima uzsiauginti sedint anglijoj // kad ir savaitgali reik pasipirkinet ir pns zodziu paauslis uzkrautas neina atitrukt .. vienas dalykas islieka meditacija ir gerumas . .. ,, Ir ka daryciau be pc ? Visa informacija kure zinau tik is interneto ... telepatiskai man jos niekas nepranesa

0  
3 Igo   (28.12.2011 20:38) [medžiaga]
Man keistas vienas dalykas: Musu Zemeje visko "per akis".Dirbti uztektu 1-3 val per diena,kad pakankamai apsirupinti viskuom.Musu darbo vaisiai kazkur nukeliauja.Na tegu Tas KAZKAS dar igis viena milijona,milijarda.Kur yra riba?-kai turi VISKA ,ko TIK NORI.Vadinasi Tiems reikia ne pinigu?KO TADA JIEMS REIKIA?

0  
4 xMx   (28.12.2011 20:57) [medžiaga]
Kam jiem pinigai, jei juos sukurė? wink Jiems reikia valdžios - kitų kontrolės, be jos jie jaučiasi beverčiai, laiko save virš visų. Yra toks principas, jei tu nevaldai, reiškias valdo tave. Ši problema būtų lengviau išsprendžiama, jei nesikištų išorinės jėgos, bet dėje mes ne vieni.. dry
Mum keista ar ne, mes abejojam ar ne, tai vistiek vyksta biggrin

0  
5 lak   (04.01.2012 09:18) [medžiaga]
Jiems reikia,kad žmogus butų pririštas prie to kažkas,kad žmogui liktų vis mažiau laiko pagalvoti apie tai ka kalba per Virgi...
Išeitis,- išmokti valdyti situacija per kitas butybes,kurios be abejo yra jumyse,o blogiausu atveju sugebėti pakilti iki stebėtojo (kaip rusai sako...) abstraguotis...
O kad šitą padaryti reik daug dirbti su savimi...

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gruodis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0