Ketvirtadienis, 20.06.2024, 18:39
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Gegužis » 12 » Technologiniai postumiai 1 dalis
18:38
Technologiniai postumiai 1 dalis

Vienas, iš pačių svarbiausių Naujos Žemės aspektų, pažangių technologijų panaudojimas. Besivystančios Žemės scenarijuje nėra grįžimas prie primityvaus gyvenimo būdo, paprastai egzistavusio, po prieš tai buvusių organizacinių bendruomenių griūties. (kaip priminimas: Žemėje egzistavo keturios pagrindinės civilizacijos – Pangėja, Lemūrija, Atlantida ir dar viena, griūnanti dabar).

Gyvenimas Žemėje (išretintas dėl natūralių ar dirbtinų katastrofų), po kiekvienos griūties atgimdavo labai ribotoje būsenoje, dažnai tik su pagrindiniais išgyvenimo įgūdžiais ir paprastais resursais (tokiais kaip, laužai ir primityvūs darbo įrankiai).

Iš esmės, kai viskas griūdavo, kiekvienos buvusios civilizacijos žinios laikinai būdavo prarandamos. Išgyvendavo tik kai kurios jų liekanos.

Žinoma, kolektyvinės sąmonės Akašų kronikose yra visi technologiniai poslinkiai, kada nors Žemėje buvę. Kai naujos civilizacijos keitė viena kitą, labiau prašviesėję mokslininkai pasijungdavo prie Akašų kronikų ir iš naujo atverdavo sakralios geometrijos, kristalinių generatorių technologijas, nulinio taško energijas, šalto susiliejimo, radijo elektroniką ir tt. žinias.

Kiekvienu atveju, keletai sielų pasisekdavo išsaugoti tų laikų žinias ir jas pritaikyti savo būsimuose įsikūnijimuose. Taip pat, daugeliu atveju, nedidelis sielų skaičius pasirinkdavo palikti Žemę, su nepaliesta sąmone ir išeiti į kitus pasaulius, o ne vėl tapti šios planetos "pradžia”.

Praeities civilizacijų išminčių mėgstamas kelias buvo likti žymiai aukštesnėse sferose ir bendrauti su naujomis tik apsipukojusiomis visuomenėmis, telepatinio kontakto, čenelingų būdu ir atsitiktinų trumpalaikių nusileidimų  su kosminiais laivais planetoje (pagal jau aptartas priežastis, nuo paskutinio būdo buvo atsisakyta ir tik mažiau išsivystę ateiviai įeidavo į tiesioginį kontaktą su žmonėmis, kosminių laivų ir holografijų projekcijų pagalba).

Daugelio jūsų pranašų žodžiuose yra dalis Tiesos: išminčiai išimdavo technologijas tam, kad išvengti , besivystančios žmonijos, kurių daugelis užmiršdavo dvasinį supratimą, neteisingo panaudojimo galimybę. Nesikišimo doktrinos dėka, daugelis išminčių paprasčiausiai palikdavo Žemės planą, paliekant kariaujančiai žmonijai atlikti savo pasirinkimą, kuris dažnai netarnaudavo sielos maksimalaus augimo naudai. Ir ne dėl atjautos nebuvimo, o dėl dvasiškai prašviesėjusių žmonių nenoro vėl įkristi į nusivylimo būseną.

Kad išvengti neteisingo galingų technologijų panaudojimo, tam tikslui buvo priskirti įvairūs žinių saugotojai. Dažnių barjeras – tamsių ir šviesių jėgų iš Oriono ir Sirijaus A žvaigždinių rasių bendras projektas, darbas. Tamsos jėgos stengėsi prilaikyti, pristabdyti žmonių vystymąsi Žemėje ir trukdyti psichinių it intuityvių sugebėjimų vystymą. Šviesieji palaikė karantiną, kadangi nenorėjo, jog Žemėje esantys negatyvūs žmonės migruotų į gretimas galaktikos dalis, plečiant agresiją ir karingumą.

Todėl Žemėje buvo pastatyti energetiniai paternai, kurie blokavo pažangių technologijų panaudojimą. Tačiau, dėka dzeta tamsių orioniečių, šviesiųjų plejadiečių ir kitų grupių įsikišimo, XX amžiuje vėl atsirado aukštos technologijos, integralinių mikroschemų, kompiuterių ir telekomunikacinės įrangos pavidalu.

 Žiūrint iš kvantinės fizikos perspektyvos, žymiai aukštesnės technologijos, tokios kaip nulinio taško mašinos, gali egzistuoti tik rezonanse – palaikomame superlaidumo laukuose. Iš esmės, negatyvi sąmonė nesukuria palaikančio rezonansinio lauko. Iš metafizinio stebėjimo taško, planeta, kurioje yra didžiulis negatyvios sąmonės kiekis, tikinčios nepakankamumu ir ne gausa, nepritrauks klestėjimo ir gausos.

Reziume: panašios technologijos stato tiltus tarp eterinių ir fizinių sferų, leidžiančius beveik neribotai  nediferencijuotai Šaltinio energijai įtekėti ir atstatyti fizines sferas. Kai kurie mokslininkai tokį energetinį srautą vadina "negentropija” arba "pakrauta entropija”, kadangi tai priešinga entropijai, kuri stebima pagal antrą termodinamikos dėsnį.

Išsireiškiant paprastais terminais, Šaltinio dvasinė energija atstato viską, "sugadintą” arba sunešiotą dėl griaunančio trečio tankio laiko poveikio.

Todėl, kaip jūs galite matyti, yra keletas faktorių, kurie praeityje maišė pažangių technologijų atstatymui, po pieš tai buvusių civilizacijų griūties.

Dabartinėje pereinamojoje Žemės būsenoje, išgyvens pakankamas prašviesėjusių sielų kiekis ir išsaugos žymiai aukštesnių Tiesų žinias. Tai leis sukurti rezonansinius laukus, įtakojančius žymiai aukštesnių technologijų spartų vytimasis.

Dėl galimo daugelio telekomunikacinių palydovų ir antžeminių jų infrastruktūrų griūties (dėl, karų, saulės audrų ir tt.) bus užsilaikymo ar vėlavimo laikas, bet išsisaugos pakankamai žinių, progresyviausių technologijų atstatymui ir tolimesniam vystymuisi. (tokių kaip Internetas, telekomunikacijos).

Be to, ketvirto tankio žmonės greitai išvystys telepatinius sugebėjimus, kas žymiai padės subalansuoti technologijų panaudojimą.

Atsakingumas už technologijų panaudojimą.

Mums norėtus vėl grįžti prie kalbos, apie kai kurių technologijų išėmimo būtinumą iki tol, kol sielos nebus pasiruošusios jų išmintingam naudojimui. Mes tai palygintume su draudimu vaikui naudotis degtukais.

Galaktinė Konfederacija ne tik blokuoja branduolinio ginklo panaudojimą,(išskyrus kai kuriuos bandymus, tai čia, tai ten) ji dar perduoda dažnius, neleidžiančius panaudoti aukštas technologijas, kurios gali būti panaudotos negerovei. Jei išradėjas yra telepatiniame kontakte su būtybėmis, iš aukštesnių dažnių ir turi pakankamai išvystytą sąmonę, blokuojantys dažniai laikinai pakeliami, kad leisti išradėjui judėti į priekį naujos technologijos vystymosi kelyje.

Mes, žymiai aukštesnėse sferose, nuogąstaujame, dėl būtinumo įsikišti tokiu būdu, bet reikalai Žemė per daug delikatūs, kad palikti naujų energijų vystymąsi be priežiūros.

Po 2015 metų, sąmonė Žemėje (ir pačios Žemės vibracijos) bus pakankamos, kad pakelti uždangas, virš harmoninių rezonansinių laukų. Kai tik barjerai nustos egzistuoti, Žemės rezonansinis laukas leis nulinio taško ir kitoms įrangoms dirbti visur, visoje planetoje.

Sąmonė ir kvantinės sferos yra tampriai surištos viena su kita. Ir tai reikia gerbti. Kai tik jūs priimsite idėją, kad gyvenate neribotai klestinčioje ir gausybės Visatoje, atsiversite ir tapsite tų dažnių kanalais, jums bus patikėtas žymiai aukštesnių technologijų panaudojimas.

O kol kas, jums teks naudotis neužterštomis technologijomis, kurios jau egzistuoja Žemėje ir kurios vystysi sekančius kelis dešimtmečius:

Saulės energija

Saulės elementai yra prieinami jau apie 50 metų, bet technologija vystosi labai lėtai. Tai vyksta dalinai, dėl labai aukštų įrangos kainų, šalia to, kad ta įranga nevisiškai patikima šiaurinėse Žemės srityse, kur saulės mažai ir didesnę metų laiko dalį debesuota. Taip pat, tokių technologijų nauda yra dirbtinai mažinama ir žeminama, branduolinių ir  iškasamo kuro rūšių industrijos dėka.

Didelė trečio tankio žmonių dalis  vis tik įžiūri tokių technologijų pirmenybę, bet įsitikinę, kas pigiai iškasamas kuras ir elektra, gaunama branduolinės įrangos pagalba, visada prireikus bus po ranka. Todėl, kam save apkrauti saulės panelių pirkimu, įrengimu ir dar sutikti su jų "įtaka” namo estetikai. Taip, kai kurios sielos skaito, kad saulės baterijos panelės nepuošia namo fasado.

Per kelerius ateinančius metus, mes numatome saulės panelių pirkimo suaktyvėjimą, kadangi naftos kainos išaugo ir augs toliau. Todėl, mes pranašaujame, kad per sekančius penkerius metus, saulės baterijų, įmontuotų į pastatus, kiekis išaugs du-tris kartus. Mes suvokiame, kad tai dar nedidelis procentas, nuo visų gyvenamų namų, bet daugelis namų savininkų jaučia "finansinį stresą”, sunkiai moka įnašus, už namą ir nesugeba sumokėti už pirminį tokių sistemų įrengimą.

Kiti lauks trumpalaikių elektros atsijungimų ir netgi ilgalaikių atsijungimų padažnėjimo, arba iki tol, kol kaina angliai, naftai ir branduoliniam kurui, ar tokiu būdu gauti energijai, padvigubės ar patrigubės.

Hidroelektrinių energija

Dabar vyks šioks toks judėjimas mažų hidroelektrinių statyboje, dideliuose vandens kriokliuose ir upėse, priverčiant upės tėkmę gaminti elektros energiją keliems namams. 

Dėja didžioji hidroenergijos dalis yra nuo didelių užtvankų, užliejančių didžiules teritorijas, dažnai kenkiant dirvožemiui ir įvairiems vandens gyvūnams. Nuo tradicinių elektros stočių, dirbančių iškasamo kuro pagalba, branduolinio kuro ar didelių užtvankų, tęsiasi aukštos įtampos elektros laidų linijos tūkstančius kilometrų, kurioms nutiesti yra iškertama tūkstančiai medžių. Naudojama apčiuopiamos pesticidų dozės, tų linijų augmenijai išnaikinti. Todėl, nors hidroelektrinė neteršia aplinkos taip stipriai kaip anglis, nafta, dujos ir branduolinės įrangos, ji vis tik kenkia aplinkai.

Yra hidro įrangos, mažai įtakojančios aplinką, kurias galima pastatyti visur, kur yra vandens tėkmė, bet paprastai į jas žiūrima, kaip į papildomus energijos šaltinius, ypatingai tankiai gyvenamuose rajonuose.

Mes žinome, kad tokios vietos kaip Niagaros Krioklys, gali sukurti didelį elektros kiekį, nekenkiant gamtos landšaftui ir nežymiai keičiant vandens tėkmę, bet tokios vietos – išimtis iš taisyklių. Netgi tada, kompanijos motyvuotos gauti maksimalų pelną, mažai rūpinantis aplinka, už elektros stoties ribų.

Jei pas jus yra specialiai sukurta bendrija, šalia vandens tėkmės, jūsų interesui geriausiai rasti ką nors, kas supranta hidroelektrinėse ir kaip tai galima įvaldyti, nepažeidžiant supančios aplinkos. Atitinkamai naudojantis vandeniu ir protu pasiskirstant gyventojams Žemėje, didelės užtvankos taptų nereikalingomis. Pavyzdžiui, Kalifornijoje daugiau nei pusę gėlo vandens išnaudojama karvėms maisto išauginimui, kad žmonės toliau galėtų tęsti jautienos valgymą.

Mes neteisiame tai, mes paprasčiausiai nurodome, kad žinduolių valgymas brangiai atsieina supančiai aplinkai. Perėjimas prie vegetariškos dietos, ne tik sutaupytų didžiulius vandens kiekius, bet ir žemę, dabar naudoją maisto gyvuliams užauginimui, galima būtu panaudoti daržovių ir vaisių auginimui. Ir tai neskaitant milijardų, sutaupytų dėl medicininės pagalbos sumažėjimo, kadangi dieta, skurdi raudona mėsa, daro žymiai mažesnę neigiamą žalą eiliniam žmogui, nei tipinė dieta, sudaryta iš "bulvių ir mėsos”.

Vėjo energija

Beveik du trečdaliai Žemės paviršiaus (kur žmonių gyvenimą leidžia temperatūros) apima regionai, kur dažnai būna vėjas. Yra keletas vietų, intensyviai išnaudojančios vėją. Ir vėl didelės komercinės vėjo įrangos, iš esmės besirūpinant tik maksimaliu pelnu, aplinką teršia savo aukštos įtampos linijomis.

Savo bendrijose, vėjo malūnų jėgą mes rekomenduojame naudoti kaip papildomą šaltinį, šalia, saulės ir vandens šaltinių. Tada, bent jau visada galima naudotis vienu iš tų trijų energijos šaltinių.

Žemėje žymiai pagerėjo akumuliatorinės technologijos, per paskutiniuosius 50 metų. Mes matome to augimą per artimiausius metus.

Visos aukščiau išvardintos alternatyvios technologijos reikalauja pinigų ir laiko. Kai kurios žmogiškos būtybės lauks iki tol, kol netaps per vėlu, nei suvoks jų panaudojimo būtinumą.

Jau dabar laikas pradėti galvoti apie papildomus energijos šaltinius. Tuo pačiu paklauskite savęs: "Kiek energijos man reikia, kad būti laimingam?” Ar gerina jūsų gyvenimą televizorius su dideliu ekranu? Ar reikalingi jums vienu metu įjungti keturi komjuteriai, skirtingose namo dalyse? Ar būtina iš karto įjungti kondicionierių, kai tik temperatūra vos viršija 21 laipsnį?

Mažinant sunaudojimą ir įrengiant alternatyvios energijos generatorius, jūs galite pradėti laisvintis nuo stambių energetinių kompanijų.

Vandeniliniai kuro elementai

Ši technologija pakankamai pasistūmėjo per paskutiniuosius 20 metų. Naudotis vandeniliu kaip kuru dabar, žymiai pigiau ir saugiau, nei anksčiau, nors periferinės sistemos (įleidimas, išleidimas ir tt.) reikalauja papildomos įrangos.

Biodyzelinis kuras

Biodyzelinis kuras – kuras gautas iš augmenijos šaltinių. Skirtingai nuo kukurūzų etanolo, jis nereikalauja perteklinės energijos įvedimo. Gali išauginti derlių ir perdirbti jį į biokurą be didelio kiekio žemės užėmimo, kurią galima panaudoti žmonių maistui auginti. Ta technologija tarnaus savotišku tramplinu, kol neatsiras vandenilio akumuliatoriai prieinamomis kainomis.

Hibridinės transporto priemonės ir  mašinos

Viena iš dabartinių tendencijų – performuoti variklius taip, kad jie veikų ne vien iškasamo kuro mišinio pagrindu, bet ir akumuliatorinių sistemų pagalba. Paprastai, jei reikalingas pagreitėjimas, naudojamas iškasamas kuras, o tuo pačiu įkraunamas akumuliatorius, kuris pradeda veikti nesant pagreitėjimui. Tai žymiai sumažina kuro išeigą.

Naujos technologijos

Jūsų tradiciniai mokslininkai atmetė šalto susiliejimo technologiją, kada ji pirmą kart sėkmingai praėjo ir pasileido viskas kas tik gali diskredituoti išradimą. Kai kurios šalys (pati pastebimiausiai Japonija) neskubėjo nurašyti tos technologijos.

Šaltas susiliejimas veikia radijo elektronikos ir nulinio taško energijos principu. Kitaip sakant, atomai specializuotoje aplinkoje, tokioje kaip įnercinės dujos, su tauriaisiais metalai ir kitais elementais, naudojamais kaip katalizatoriai, sudarys rezonansinį lauką, pakankamą aplinkos energetinės būsenos pokyčiui. Skirtingai nuo radijo elektronikos ir nulinio taško energijos, šaltas susiliejimas nesiriame negentropija arba vakuumo energija (iš esmės, eteriniu planu). Šalto susiliejimo procesas apima šilumos išlaisvinimą, kai dalinai nestabilūs izotopai susilieja su žymiai stabilesniais izotopais.

Procesas dirba, kaip tradicinė termobranduolinė reakcija, tokia kaip vandenilio pavirtimas heliu, paprastai vykstantis prie labai aukštų temperatūrų. Dėka katalizatorių elementų, įtrauktų į šalto susiliejimo procesą, izotopai elgiasi norimu būdu prie temperatūrų, šiek tiek didesnių nei vidutinės Žemės temperatūros (35-50 Celsijaus).

Radioelektronika

Radioelektroninė įranga surenkama iš paprastų medžiagų, tokių kaip varinė viela, rezistoriai ir izoliatoriai, bet surenkama taip, kad jie sukuria mini sūkurius, sugeba koncentruoti elektromagnetinę energiją ir ją nukreipti ten kur reikia. Iš esmės, radioelektroninė įranga veikia mikrobangų technologijos principu, bet išnaudoja kitą šviesos spektro dalį.

Radioelektronika skiriasi nuo nulinio taško energijos tuo, kad jūs įeinate į elekromagnetizmo koncentracijos sritį ir manipuliuojate elektronų srautu, bet ne būtinai atveriate skylę į eterinius planus. Jūs galėtumėte pasakyti, kad radioelektronika – tai tiltas tarp paprasto elektromagnetizmo ir nulinio taško laukų.

Piramidės, daugiabriauniai generatoriai, Teslos ritės, Van der Watto generatoriai ir dideli kondensatoriai – visi naudojami dėl radioelektroninių elektromagnetinių laukų valdymo. Įrangos dydis ir išmatavimai svarbūs, kadangi jūs didinate natūralias elektromagnetinių bangų generacijas.

Gravitacija ir elektromagnetizmas

Viena iš didžiausių paslapčių mokslininkams-fizikams – ryšio tarp gravitacijos ir elekromagnetizmo atradimas. Mes pabandysime pateikti dalinį atsakymą į šį fizikos klausimą, praleidžiant didžiąją matematikos dalį.

Kadangi viskas Visatoje – galų gale, Vienis, visi Kūrinijos aspektai tarpusavyje susiję, netgi jei atrodo labai skirtingi ir išskirti didžiuliais atstumais ir laiku. Pavyzdžiui, ameba, gyvenanti Žemės tipo planetoje tolimoje galaktikoje, 10 milijardų šviesmečių atstumu nuo jūsų galaktikos, surišta su žmogiška būtybe Žemėje.

Gravitacija – traukos jėga tarp gyvybės formų, o taip pat tarp taip vadinamų negyvų objektų. Kiekvienas objektas (įskaitant ir visas gyvybės formas) turi masę, kokiu tai laipsniu turės ir gravitaciją.

Kiekvienas objektas (ir gyvybės formos) turi kažkokį tai sąmonės laipsnį. Iš esmės, yra net toks dalykas, kaip "atomo sąmonė” arba sąmonės bazinis vienetas, esanti kiekviename atome.

Negaištant laiko konstantų, surištų su įvairiais elementais, apibrėžimams, pats pagrindinis sąmonės lygis (pagal šio kanalo skalę, pirmas lygis) gali būti kvantuotas į energetinį paketą, turintį dalelių ir bangos savybes, bet žymiai mažesnėje skalėje, nei jūsų kvarkai. Mes tas daleles-bangas vadinsime Dieviškumo Vienetais (DV).

Traukos principą (gravitacija), kurio dėka objektai prisitraukia vienas prie kito, besiremiant mase ir atstumu, mes matuosime populiariai žinomu terminu – "gravitonu”.

Jeigu mes paimsime du hipotetinius objektus ir išmatuosime elektromagnetinį lauką, skleidžiamą kiekvieno objekto ir tarp jų egzistuojantį gravitacinį lauką, mes galime aptikti tarp tu dviejų jėgų matematinę išraišką. Tai reiškia, jeigu mes žinome elektromagnetinio lauko dydį ir nežinome gravitacijos, mes tai galime išskaičiuoti ir tas pats atvirkščiai, jei žinome gravitaciją, galime išskaičiuoti elektromagnetinę jėgą. Kitaip sakant, yra konstantos. Jos rodo, kaip sąveikauja abi jėgos. Jas galima išskaičiuoti, efektyviai mažinant arba didinant elektromagnetinį arba gravitacinį lauką.

Pavyzdžiui, jeigu jūs didinate Meilės ir Šviesos sąmonę tarp dviejų objektų, padidėja elektromagnetinis laukas, tą patį daro ir gravitacinės traukos laukas. Tai prieštarauja Niutono postulatui, kuris leidžia, kad trauka tarp objektų išlieka pastovi  tik iki tol, kol nesikeičia masė ir atstumas.

Jūsų mokslininkai negali išmatuoti tos tarpusavio sąveikos todėl, kad jūs turite reikalą su labai mažais kiekiais ir labai dideliu skirtumu tarp jėgų dydžių. Realų santykį, tarp gravitacinės jėgos ir magnetizmo galima išreikšti sekančiai:

DV skaičius, skleidžiamas ir pirmojo objekto, padaugintas iš DV konstantos (lygios 6 x 10-15 Džaulio) padaugintas iš Planko pastoviosios, padaugintas iš masių santykio, tarp dviejų objektų ir padalintas iš atstumo tarp tų dviejų objektų, lygu gravitacijos dydžiui, tarp tų dviejų objektų. Pagal konstantų ir kintamųjų lygybės diferencijavimo veiksmą, gravitaciją galima išskaičiuoti Džauliais – visuotinai priimtais elektromagnetinio lauko matavimo vienetais.

Skaitytojų interesams, nevaldančių aukštosios matematikos, mes praleidžiame diferencialinių lygybių išskaičiavimą, dar todėl, kad mes neįgalioti pateikti kiekvieną elektromagnetinio lauko ir gravitacijos tarpusavio santykio detalę. Bet netgi pateiktos informacijos pakanka, kad priversti padirbėti rimtus tyrinėtojus.

Pažymėsime, kad aukščiau pateikta lygybė duoda mažytį gravitacijos dydį iki tol, kol objektai netampa labai dideliai ir išsidėstę arti vienas kito. Jūsų mokslininkai jau žino, kad elektromagnetizmas milijoną kartų stipresnis nei gravitacija, bet dabar jūs taip pat žinote, kad tikras skirtumo dydis priklauso nuo objektų sąmonės lygio. Jūsų elektro encifalografai (ir kiti prietaisai) jau gali išmatuoti smegenų bangų aktyvumą. Yra konstanta (išvesta pažangios matematikos metodu, turint reikalų su diferencialų lygybėmis, su daugeliu kintamųjų ir nelinijiniais vektoriais), aprašanti kaip išskaičiuoti Dieviškumo Vienetą elektros mili džauliuose, išmatuota įranga, skirta matuoti smegenų bangas.

Sąmonės išmatavimas

Kai tik jūsų mokslininkai išskaičiuos Dieviškumo Konstantos dydį, jie galės išmatuoti pačią sąmonę. Metafiziniai ir dvasiniai pasauliai daugiau neatskiriami nuo išorinio gravitacijos ir elektromagnetizmo pasaulio.

Pastaba: pas jus taip pat yra stiprus ar silpnas tarpusavio poveikis; iš tikro, tai viena jėga, bet dviejose skirtingose konfigūracijose. Abi konfigūracijos surištos su sąmone ir žinoma, su gravitacija. Jūs atrasite, kad visos stebimos pasaulyje jėgos tarpusavyje susijusios (įvairių konstantų ir formulių priemonėmis). Jūsų skaičiavimuose praleistas ingredijentas – sąmonė.

Kai kurie mokslininkai pabandys supaprastinti matematiką, apsprendžiant sąmonę, kaip penkta jėga kosmose. Tradiciniai mokslininkai atsisakys nuo tokios idėjos, dėl Dieviškumo Vieneto išskaičiavimo sunkumų. Dabar pas jus nėra instrumentų, leidžiančių išskaičiuoti Planko ir sąmonės konstantas (apytikriai 50-100 kart mažesnis laipsnis, nei vienas kvantinis energijos paketas).

Kiti mokslininkai pabandys išmatuoti Dieviškumo Vienetą super stygų teorijos ir daugiamačių konstantų pagalba. Galutiniame rezultate, popieriuje viskas atrodys nuostabiai, jei jūs žinote graikišką abėcėlę, bet poslinkiai į išmatavimo technologijas dar toli iki tinkamo patikrinimo, todėl su tokiu požiūriu, jus vėl aptiksite daug "grožinės matematikos”.

Pagrindinis sąmonės išmatavimo sunkumas tame, kad pirmapradėje būsenoje sąmonė nenukreipta, tai yra jūs negalite nukreipti sąmonę pagal priežastį viena kryptimi ir laukti ar užčiuops ją kitoje erdvės vietoje. Dabartiniu metu, daugelis žmonių, netgi įtemptai fokusuojantis į konkretų objektą, vis tik išsklaido nemažai savo DV kita kryptimi, kuri tolima nuo užsibrėžto tikslo. Tai viena iš priežasčių, kodėl tik nedidelis žmonių skaičius gali praktikuoti psichokinezę (objektų perstūmimas minties jėgos pagalba).

Iš esmės, siela išmokusi nukreipti sąmonę, tampa nulinio taško įrangos rūšimi, sugebančia duoti ir priimti neribotą energijos kiekį. Yra vizualizacijos, leidžiančios matyti, kaip energija kaskada nusileidžia iš žymiai aukštesnių išmatavimų, įeina į karūninę čiakrą, po to pereina per kūną ir išeina per rankas. Tada ją galima nukreipti į tas kūno dalis (arba subjektą, kitus) kuriems reikia išgijimo ir atsistatymo. Iš esmės, psichinės ir dvasinės gydomosios technikos naudojasi nulinio taško lauku, atveriant rezonansą eteriniuose planuose, su tolimesniu energijos pakrovimu iš tų lygių, į fizinį planą.

Nulinio taško energija.

Šią medžiagą gana problematiška išdėstyti pasauliniais terminais, bet mes su kanalo pagalba tikimės susidoroti su tuo.

Svarbiausia, ką reikia suvokti apie Visatą – ji sudaryta iš skirtingų varžų lygių. Duotuoju atveju, mes naudojamės žodžiu "varža” techninėje ir metafizinėje reikšmėje, kadangi tai persipina.

Iš metafizinės pozicijos, kuo aukštesnė varža, tuo daugiau jūs nepriimate "to kas yra” kiekvieną momentą. Beribė varža būtų pilnas realybės aspekto nepriėmimas arba neigimas. Nulinė varža, būtų pilnas visko kas yra duotuoju metu priėmimas.

Elektrikoje, beribė varža reiškia, kad pas jus yra nutraukta grandinė, kuria negali tekėti srovė ir atitinkamai, nėra naudingos elektros. Jei varžos nėra iš vis, tada prieinama neribota energija (pagal Omo dėsnį)

Jei pasinaudoti  Dieviškumo Neribotos Meilės ir Atjautos analogija, įtekančios į žmogišką būtybę, galima pamatyti tų dviejų idėjų persipynimą. Jei jūs priešinatės Dieviškumui, energija negali tekėti per jūsų būtybę ir jūs negausite išgijimo. Jei jūs neigiate kokius tai savo realybės aspektus, jūs sudarote neatpažintą varžą. Neigimo varža ant tiek didelė,kad tose vietose beveik neįeina Dieviškumo energija, todėl tos vietos nyksta ir miršta. Kūne tai dažnai pasireiškia kaip ligos ar atrofija.

Sprendimas – suvokti panašias vietas, siusti joms meilę ir atjautą, kartu su Dieviškumo, geltonos, spindinčios Šviesos vizualizacija.

Tą idėja, nulinio taško technologijoje, galime pakankamai dosniai pritaikyti taip: 

Galima suprojektuoti ir sukurti medžiagas, kurios arba priešinsis arba praleis eterio energijas, arba dirbs harmonijoje su tomis energijomis. Kartais jums norisi blokuoti atitinkamas energijas, todėl jūs sukuriate medžiagas, kurios efektyviai blokuos tuos dažnius. Pats paprasčiausias pavyzdys – švinas, kuris naudojamas blokuoti įvairių rūšių spinduliavimui.

Dar svarbiau, nulinio taško technologijose, jūs sukuriate medžiagas, sudarančias rezonansą arba superpralaidumo lauką. Iš esmės, tai reiškia, kad atomai ir molekulės organizuojasi į ypatingą rezonanso paterną, leidžiantį energijai laisvai tekėti tarp jų.

Pas jus yra tai, kas yra monoatominiai rezonansiniai laukai ir organizuoti monoatomų elementai (Ormis). Jūs galėtumėte pradėti nuo retojo metalo, jo natūralioje būsenoje, kur atomai organizuoti simetriškai, gal būt eilėmis, panaudojant kokią tai bazinę geometriją, o po to, reorganizacijos, elektros panaudojimo būdu (arba išnaudojant sąmonę) jie išsilygins į rezonansinį lauką.

Kai medžiagos viduje jūs sukuriate rezonansinį lauką, varža tarp atomų ir molekulių, sudarančių medžiagą, akivaizdžiai išnyksta. Kaip jūs žinote iš Omo dėsnio, kuo mažesnė varža, tuo didesnė srovė (elektra). Kai varža medžiagoje pasiekia nulį, srovė artėja prie begalybės. Nors mūsų sferose pasiekti pilno viršpralaidumo (nulinio pasipriešinimo varžos) techniškai neįmanoma, esant tinkamam supratimui, jūs galite priartėti prie tos idėjos realizacijos. (Mes žinome, laidai kuriais perteikiama elektros energija, dabar sudaro problemą, bet per sekančius metus mes numatome poslinkius šioje medžiagų srityje).

Ormis sukuriamas cheminiu būdu, įvedant reikalingus katalizatorius. Nulinio taško technologija apima rezonansinio lauko viršpralaidumo indukavimą, tinkamai panaudojant elektromagnetinę įrangą ir egzistuojančią pastovią srovę.

Kas įvyksta, kai viršpralaidumo rezonansinis laukas yra generuojamas elektromagnetiniu būdu? Supaprastintai: energija "teka per tunelius” iš eterinių sferų į fizines. Tokie "tuneliai” egzistuoja vietose, kur mašinos elektromagnetinio lauko poliškumas pilnai subalansuotas; tai yra, taške, vienodai nutolusiame nuo magneto polių, jei poliškumo dydžiai vienodi abiejuose poliuose.

Kad sukonstruoti nulinio taško įrangą, jūs turite mokėti išskaičiuoti, kaip ruošiasi judėti elektronai ir kiek varžos yra pagrindinėse to įrenginio statybos medžiagose. Be to, jūs turite sukurti elektromagnetinius laukus, su tiksliomis koordinatėmis taip, kad persipinantys laukai prisirištų su "rezonansiniai taškais” ir sistemos vektoriais).

Eiliniam išradėjui sunku sukurti nulinio taško mašiną, dėl griežtos matematikos, šalia tiksliu magnetų, laidų, ričių, transmiterių, rezistorių ir kondensatorių išmatavimų.

Tačiau, grubias versijas galima pastatyti pigiai, iš paprastų medžiagų, kadangi netgi priartėjimas prie teisingų kampų, viršūnių, ilgio, pločio ir tt. santykio, sudarys tunelio efektą.

Daugelis jūsų mokslininkų nesupranta ryšio tarp sąmonės ir nulinio taško technologijos ir vis tik, tai esminė duotos technologijos vystymosi dalis. Sielos, pilnai atviros Dieviškumui sąmonei, aplink save sukuria nulinio taško lauką, imituojant elektromagnetinį ekvivalentą. Kada sąmonės laukas sąveikauja su elektromagnetiniu lauku, jis įveda elektromagnetinį lauką į rezonansą. Tai grubus būdas išreikšti tai, kad stebėtojas, esantis harmonijoje su nulinio taško įranga, padeda įrangai optimaliai funkcionuoti.

Jei jūs studijavote kvantinę mechaniką, jūs žinote, kad negalite pasiekti kvantinės būsenos, kuri vienokiu ar kitokiu būdu  nebūtų paveikta rizikos, nuo stebėtojo egzistavimo pusės. Tai todėl, kad stebėtojas generuoja Dieviškumo Vienetus, įtakojančius į eksperimentą.

Taip pat, tai priežastis to, kad jūs negalite gauti absoliutaus nulio temperatūros laboratorijoje. Sąmonės būvimas laboratorijoje generuoja pakankamai energijos,kad palaikyti sistemos temperatūrą kažkiek aukščiau, nei absoliutus nulis.

Kadangi jūs, kaip sielos vystotės ir augate, jūs išmoksite daryti žymiai didesnį poveikį atomams ir molekulėms medžiagose, kurios atrodytų atitolusios nuo jūsų elektromagnetinio lauko. Tai vadinasi "psichokinezė” arba "telekinezė”, priklausomai nuo įtrauktos įtakos rūšies.

Jei grupė, iš šimto mokslininkų kitoje pasaulio pusėje  galvoja apie eksperimentą negatyviai, pas juos bus pakankama įtaka, kad nutraukti reikiamus efektus, net jeigu pats jūs stovėtumėte šalia vakuuminės kameros ir siunčiate pozityvias mintis.

Eksperimento rezultatas paprastai apsprendžiamas visos sąmonės būsenos efektu, kokius mastymo laukus išleidinės sielos. Štai kodėl mes pasiūlėme 2015 metus, kaip persilaužimo metus, kada Žemėje pagaliau, išplis nulinio taško mašinos. Mes jaučiame, kad būtent tada žmonijos sąmonė bendradarbiaujant su Žemės baziniu dažniu taps pakankamai harmoninga, kad balansuoti bet kokį negatyvumą, siunčiamą nulinio taško laukams.

Visa jūsų fizinė Visata remiasi poliškumu. Iš esmės, jūs esate plačios, nepoliškos eterinės Visatos dalis ir nepoliško lauko viduje yra variantai, žinomi kaip pozityvas ir negatyvas (piusas ir minusas). Galima konstatuoti, kad iš tikro būtent judėjimas į poliškumą sukūrė fizinę Visatą.

Jūsų mokslininkai jau žino apie nepolinio lauko egzistavimą. Jie tai vadina Boze-Enšteino kondensatu, mokslininkų garbei, pademonstravusių tai laboratorijoje. Jie beveik vakuumo temperatūrą žemino iki beveik absoliutaus nulio ir stebėjo, kad elektronų ir pozitronų judėjimas baigdavosi, pakankamai tam, kad nuimti elektromagnetinį potencialą tarp elektromagnetinės sistemos polių. Nors sistema artėjo prie nulinio taško, ji pasirodė nepraktiška, kadangi temperatūros pažeminimui ir rezultatų išmatavimui reikėjo daug energijos. Tačiau tai atvedė mokslininkus prie suvokimo, kad Visatos statinė būsena – viršlaidumas, arba beveik nulinė varža; dabar jie žino, kad potenciali nulinės varžos lauko energija yra beribė. Štai beribės energijos lauko egzistavimo, supančio fizikinę Visatą, mokslinis įrodymas.

Vietoje to, kad naudoti trilijonus iškasamo kuro gavybos būdams tobulinti, jūsų mokslininkai galėtu išnaudoti tuos pinigus tos neribotos energijos kelio suradimui.

Naujos žemės ūkio sistemos

Dabar jau yra aptarnaujančios kompanijos, kurios siūlo praturtinti dirvą taip, kad augalai gautų visas jiems būtinas maistines savybes, būtinas sveikiems vaisiams ir daržovėms užaugti, turtingais vitaminais ir mineralais.

Yra būdai išsodinti augalus sluoksniais, kad maksimaliai išnaudoti erdvę. Atsirado hibridinės rūšys, greičiau augančios ir greičiau duodančios derlių. Yra ir egzistuojančių rūšių nauji porūšiai, sugebantys išgyventi žymiai atšiauresnėse klimato sąlygose.

Grūdinių hibridai sukurti harmoniniu būdu, kiti naudojantis ekstremaliais metodais ir genetiškai modifikuotais organizmais. Tokių produktų vartojimo įtaka dar nėra pakankamai išstudijuota.

Kaip jūs save jaučiate po naujos išvestų pomidorų mados pavartojimo? Koks jūsų energijos lygis? Ar verti tokie produktai papildomų lėšų?

Viena iš prevoliuojančių žemės ūkio eksperimentų apima jūros augmenijos auginimą. Jūros augmenija gali išaugti labai greitai ir duoti didžiulius derlius, prie atitinkamų sąlygų. Genų inžinerija turi ir pozityvią pusę. Meilė ir bendradarbiavimas tarp žmonių ir augmenijos, beveik beribė energija eterinėse sferose, gali pagreitinti augimo procesą. Nežiūrint į beveik 90% viršutinio dirvos sluoksnio nualinimą, pakanka visai nedaug, kad išauginti sveiką derlių, bet kurioje klimatinėje juostoje. 

Daugumoje neteisingai suprantama, kaip išmaitinti visus pasaulio gyventojus. Pavyzdžiui, daugiau nei trys ketvirčiai kraujo ir kūno žmonių rūšių planetoje reikalauja šviežių daržovių akcento, o ne grūdinių ir vis tik vedantieji žmonės tiki, kad atsakymas – auginti ir pateikti kviečius, kukurūzus, soją (gal būt daugiausiai genetiškai modifikuoti ir apnuodyti daugelių pesticidų).

Pavyzdžiui, tikra, kad azijietiškos kraujo rūšys dažnai gerai įsisavina ryžius, bet ne visi aziatai turi tinkamą ryžių įsisavinimui kūno chemiją, o likusi pasaulio dalis išvis neprisitaikiusi didelių ryžių kiekio įsisavinimui.

Daugelio žemės ūkio kompanijų vadovai, esantys irstančiame kūne, nuoširdžiai tiki, kad padeda planetai, sukuriant didžiulius kiekius maisto, kurį sunkiai atpažįsta ir įsisavina kūnas. Be to, daugelis mono kultūrų praktikų įvairiose šalyse, sukuria vieno kokio nors produkto gausą, tuo pat metu sukuriant kitų deficitą. (papildomai tam, kad mono kultūra gali neužderėti, nuo sausros ar potvynio ir vargu ar atsiras alternatyva.)

Tokios problemos sprendimas (papildomai prie prašviesėjusių žemės ūkio metodų) sekantis. Maisto skirstytojams, derėtų suvokti, kad kiekviena žmogiška siela turi unikalią kūno chemiją.

Kad suprasti, koks maistas geras ir kokiose vietose, būtinas intensyvus skirtingų etninių grupių maitinimosi, genetikos ir adaptacijos skirtingose pasaulio dalyse, tyrimas.

Vienu iš svarbiausių ne tik išgyvenimo, bet ir klestėjimo raktų, artimiausiais metais taps žinios, kaip gauti malonumą iš sodininkystės ir smagintis mažesniu maisto kiekio naudojimu. Jei jūs kramtote lėtai, bet su dideliu suvokimu, didžioji maisto dalis bus įsisavinta. Kramtyti šviežią morką ir būti tame momente, su patirtimi, gali pasidaryti žymiai naudingiau, nei skubotai praryti lengvus užkandžius pakeliui į susitikimą. Taip pat lėtas ir metodinis kramtymas padeda virškinimo ir įsisavinimo procesui. Jei maistas šviežias ir jūs lėtai valgote, jums prireiks mažiau maisto pasisotinimui.

Prašviesėjusi architektūra

Ant kiek mes galime spręsti, pagrindinė kvadratinių pastatų statybos priežastis – laiko ir savikainos, reikalingos statybai, suvedimas iki minimumo. Matematiniai kvadratinių pastatų statymo principai akivaizdūs, o didžioji dalis statybos medžiagų gaminama masine tvarka. Ir vis tik, kai kurie architektai svarstė apie kvadratinių pastatų įtaka žmogaus energetiniam kūnui. Taip, kvadratiniai ar stačiakampiai pastatai gali padėti sielų "įžeminimui” fiziniame kūne, tai reiškia, kad panašūs pastatai padeda sieloms funkcionuoti linijiniame laike.

Tačiau, žmogiškos būtybės ir linijinės, ir nelinijinės, žmogaus kūno forma, šalia auros lauko ir besivystančios judėjimo priemonės – Merkabos – tikrai nekvadratinė.

Projektuojant pastatus gali būti naudingos kirtimų žinios ir energetinių gardelių tarpusavio sąveika. Jeigu pas jus yra laiko ir medžiagų, galite paeksperimentuoti su įvairiomis formomis ir pažiūrėti, kaip jos įtakoja fizinę energiją.

Mes, aukštesnėse sferose pastebime, kad kiekviena pastato forma daro skirtingą įtaką kūnui ir kad apvali, aštuankampė, šešiakampė ir piramidės formos daugiau įtakoja dvasinį atsibudimą, nei kvadratai ir stačiakampiai.

Žinoma, reikia atsižvelgti ir į daugelį kitų faktorių, įskaitant vietovę, šviesos kiekį, nuolydžių kryptis ir tt. šiame aptarime mes nesileisime į subtilų Fen-šui mokslą, bet rekomenduojame išsiaiškinti tai patiems. Mūsų pagrindinis tikslas – prašyti atkreipti dėmesį į energetinį kūną, kai jūs įeinate arba išeinate iš skirtingų pastatų struktūrų.

Jei jūs sau galite leisti pradėti statybas nuo švaraus lapo, arba pas jus pakankamai lėšų jau egzistuojančio pastato struktūros modifikacijai, apsispręskite, kokiems kambariams teks labiausiai švari ir šviesiausia energija. Toliau, stebėkite geometriją, statybines medžiagas, kampus, aukščius, kryptis ir tų kambarių apstatymą. Žymiai "sunkesnius”  ir "tankesnius” kambarius perdarykite taip, kad jų dizainas kaip galima daugiau atitiktų šviesius kambarius.

Jeigu jūs gyvenate sename name, ar gyvenote tokiame kokį tai laiką, pačiais sunkiausiais kambariais gali būti tie, kur sielos daug jaudinosi ir pergyveno vykdant nemalonias užduotis. Iki pertvarkymo gali prireikti ir psichinis senos energijos išvalymas.

Žinoma, prašviesėjusiuose projektuose jums norėsis butui suteikti estetikos. Jei pirmas įspūdis, kai jūs žiūrite į naujos gyvenamos vietos dizainą, - džiaugsmas ir grožio priėmimas, projekto elegancija, tie jausmai daugelį kart sustiprės, kai jūs tokiame name gyvensite.

Mes rekomenduojame tartis su dizaineriais, įvaldžiusiais funkcionaliomis ir estetinėmis žiniomis, priėjimu prie to.

Statybinės medžiagos

Kai kuriose šalyse įstatymas leidžia auginti kanapes. Mes rekomenduojame, pagal galimybes išimti senus karkasus, padarytus iš subrendusių medžių, ir pakeisti juos atramomis ir lentomis iš kanapių. Kanapių išauginimui pakanka 6 mėnesių, o medžiams dažnai reikia 30-40 metų. Mes siūlome kombinuoti, molį, gruntą, šiaudus ir kitas augalines medžiagas izoliacijai ir užpildui. Natūralūs dažai ir dažai žymiai geriau nei sintetiniai junginiai. Tai neleidžia formuotis formaldehidui ir kitiems cheminiams junginiams pastato sienose.

Jeigu jums patinka žiūrėti ir liestis prie medinių baldų, įsigykite pagamintus iš neseniai nukirstų, neišdžiuvusių medžių baldus.

Labai atsargiai reikėtų elgtis su metalais ir kristalais. Kai kurie žmonės galvoja: kuo kristalas didesnis, tuo geriau, bet taip yra ne visada. Kristalai – stiprintuvai, ir pritaikyti juos derėtų strategiškai. Metalai irgi stiprina pozityvias ar negatyvias energijas ir gali būti kai kuriems žmonėms kenksmingi. Praveskite tyrimus.

Skirtingiems bendrijos žmonėms mes rekomenduojame kupolus ir piramides, priklausomai nuo konkrečios kiekvieno pastato funkcijos. Iš esmės, kupolai atpalaiduoja daugiau nei piramidės. Turėkite omenyje, kad tai tik pagrindinės rekomendacijos. Bendrijos dizainą nulems biudžetas, sugaištas laikas ir medžiagos. Tai būtinai turi atspindėti bendrijų tikslus ir ketinimus.

Peržiūrų: 2547 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.4/7
Viso komentarų: 3
0  
1 virgis   (12.05.2013 21:53) [medžiaga]
Sunkus darbas prasideda nuo lengvos pradžios – juk bet koks didelis darbas susideda iš mažų dalelių: tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio… Taip palengva padaromi ir dideli geri darbai.

0  
2 aha   (13.05.2013 12:43) [medžiaga]
Ačiū, Virgi. Tai buvo galinga dvasinė praktika.

0  
3 Klaudijus   (14.05.2013 11:26) [medžiaga]
Jei apie ta nuline energija,agliskai butu zero-point energy sutrumpintai ZPM (dasideda module-modulis).
Tai as apie ji siaktiek zinau,tiesa sakant esu mates kaip jis veikia smile (zinoma netiesioginia prasme :D) ji maciau per viena serijiela kuris vadinasi stragate atlantis,tai tent buvo naudojami kaip galingi,praktiskai neissenkatis(priklauso kam naudoji)energijos saltiniai juos vadino nulines energijos moduliais,pagal juos jis yra, nedidelis,permatomas,sudarytas is grupės kristalu,maždaug dviejų pėdų(viena peda apie 30cm.) aukščio su sukamaisia bazę,prijungi prie specialios masinos ir jie pradeda veikti.(kaip per serijala pasake,jis kaip maza visata butelyje)
O vat ne is oro viska jie istrauke tame serijele,kuo toliau atradinejau vis daugiau stebinanciu sutapimu.Kam domina tie daikciukai tai galite pasiskaityti pagal ta serijala esancia informacija apie juos,
http://stargate.wikia.com/wiki/Zero_Point_Module

http://stargate.wikia.com/wiki/Matter_bridge

seip galima rasti ir viesai patvirtintos informacijos,tyrinejimu ivairiu, mokslininku nuomones ir t.t.

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gegužis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0