Ketvirtadienis, 07.07.2022, 14:55
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Gegužis » 13 » Technologiniai postumiai 2dalis
18:20
Technologiniai postumiai 2dalis

Ateities miestai

Mes pranašaujame, kad šio šimtmečio pabaigoje žmonija vėl gyvens stipriai sukoncentruotos pramonės ir komercijos centruose, kaip dabar. Pirmiausia, kaip mes jau aptarėme, pranašaujame žmonijos sumažėjimą. Antra, Nauja Žemė ir ją apgyvenusios sielos daugiau vertins atviras vietoves ir ramybę. Prie atitinkamos statybos jūs galite sutalpinti didesnį žmonijos kiekį nedidelėje erdvėje, nejaučiant susigrūdimo. Pas jus bus mažiau automobilių, o kurie dar bus, nesinaudos iškasamu kuru. Taigi, nebereiks kelių būtinumo, daug žemės užimančių autostradų. Didelių bendrijų vidinė dalis bus laisva nuo didelių transporto priemonių. Jeigu prireiks prekių pristatymo, bus keletas nedidelių įėjimų, kur įvažinės sunkvežimiai, be to taps norma pėsčiųjų ir dviračių takai.

Patys didžiausi pastatai susikoncentruos ties miesto centru, kaip dabar, bet jie daugiau atliks estetines funkcijas, bus susirinkimų vietomis,o gyvenamieji rajonai išsidėstys periferijoje. Seno pasaulio miestai projektavosi apie medžiagų gamybą ir plėtėsi nesistemingai. Nauji miestai, turės omenyje sodų ir atvirų erdvių būtinumą, aplink asmenines gyvenimo vietas. Kadangi daugelis resursų bus išgaunama vietoje, dings transportas, su begaliniais kamščiais. Bet kokia gamyba, reikalaujanti daug žmonių ir medžiagų, bus tolygiai išdėstyta po visą miestą, kad išvengti susigrūdimo.

"Stipinų rate” projektas stambiam miestui naudingas, kadangi jūs nenutolstate nuo pagrindinių paslaugų. Vietoje to, kad projektuoti miestus remiantis pelnu, jūs galvosite apie žmonių poreikius. Ketvirto tankio sielos turės jau egzistuojančias vertes, todėl mes numatome, kad bendro susirinkimo procesas miesto projektavimui taps jaudinančia ir apdovanojančia patirtimi.

Mes, matome ateities miestus kaip didelio grožio ir įvairovės vietas, be šlykščių blokinių kvadratų, dabar išdėstytų daugelyje šalių. Didžioji darbų dalis bus atliekama namuose arba nedideliuose bendrijos centruose, strategiškai išsidėsčiusiuose po visą miestą. Fabrikai (jei tokių prireiks iš vis) ir reikšmingos paslaugos, tokios kaip bibliotekos, medicinos centrai, priešgaisrinės tarnybos ir tt. , savo estetika džiugins akį.

Mes matome žalią augalų rojų, gėlynus, vandens telkinius, krioklius, estetiškai įsipaišiusius į gyvenamus rajonus. Artimiausiais metais mes padėsime jums projektuoti statybinius projektus.

Naujos transporto priemonės

Vienas iš labiausiai žadančių, naujos technologijos pritaikymo būdų - judėjimo įrangos panaudojimas. Švarūs automobiliai, autobusai, laivai, lėktuvai ir kitos transporto priemonės, veiks nulinio taško įrangos ir kitų alternatyvios energijos mašinų dėka; atitinkamai pasikeis ir aplinkos peizažas.

Neginčytina, jūs matėte moksliškai-fantastinį šou, kai oro laivai juda bėgiais, pravestais virš miesto. Tai viena iš technologijų, kuri atsiras Žemėje artimiausiais metais. Oro laivai judės eterinės energijos pagalba, nuo Žemės lei linijų, nepažeidžiant gamtos pusiausvyrą ir įjunginės energetinius jėgos laukus, panaikinančius visus įvykius. Įsivaizduokite, kaip jūs plaukiate šviesos juosta aukštai virš miestų ir atvykstate į paskirties vietą kitame pasaulio gale, iš vis per 20 minučių.

Kadangi prekių ir paslaugų pervežimas taps žymiai greitesnis ir pigesnis, sumažės produkcijos kainos. Vizualizuokite, kaip išauginamas maistas, taikant prašviesėjusio žemės ūkio metodus, po to pristatomas transportu, veikiančiu nulinio taško įrangos pagalba, į atskirus sandėlius, mažiau nei per valandą, po to, oro laivų pagalba, jis pristatomas į to rajono atskirus namus. Daržovės, išaugintos šiltnamyje, pavyzdžiui Sibire, atsiras ant jūsų stalo Sidnėjuje, per dvi valandas, beveik neįtakojant supančią aplinką ir beveik nemokamai.

Iš tikro, nauji žemės ūkio vedimo būdai, remsis daugiausia šalia namų išaugintais produktais. Bet prekėms ir paslaugoms, kurios gali būti sukuriamos tik vienoje pasaulio dalyje, tokios transporto priemonės bus kaip išsipildžiusi svajonė.

Viena iš didžiausių nulinio taško ir kitų alternatyvių energijų panaudojimo pirmenybių, galimybė didelę sausumos dalį palikti pirmapradėje būsenoje. Gamybiniai galingumai galėtų koncentruotis keliose vietose, neįsiskverbiant į miškų ir dykumų sklypų jautrumą.

Taip pat, naujos technologijos bus panaudojamos ir vandens valymui. Iš esmės, vanduo atsistatys, o po to, virs produktu, beveik nesiskiriančiu nuo natūralaus šaltinio vandens. Po perdirbimo, naujos transporto sistemos technologijos užtikrins tai, kad jūsų pasaulyje daugiau niekada nebebus kenčiančių žmonių dėl vandens trūkumo.

Gal būt dabar jums norėtus paklausti, apie nulinio taško energijos panaudojimą skrydžiams į žvaigždes. Ketvirto, penkto ir šešto tankių daugelyje pasaulių, kosminiai laivai, veikiantys nulinio taško energijos pagalba, kasdienybė. Kadangi jūs irgi vystotės į žymiai aukštesnius tankius, transporto įranga tampa jautresnė pačiai jūsų sąmonei, todėl panaši įranga tiesiogiai reaguos į jūsų mintis.

Dar aukštesnėse evoliucijos stadijose, transporto įranga iš vis tampa nebereikalinga. Viskas, ko jums prireiks – įsivaizduoti save tolimoje žvaigždėje ir jūs jau ten. Jūs jau taip elgiatės sapne, o daugelis pasakoja, kad taip darė vaikystėje. Ateis diena, kada jūs atstatysite visas sielos jėgas, įskaitant ir šį sugebėjimą.

Kelionės laike ir erdvėje

Kanalo globėjai – arktūriečiai – pateikė keletą idėjų, kas liečia laiko prigimtį, įskaitant gydymą, praeities, dabarties ir ateities laiko linijų pagalba. Sugebėjimas eiti atgal ir į priekį laike, akimirksniu įveikti didžiulius atstumus, galimas, dėka besiplečiančios laiko linijų prigimties. Kai jau buvo paaiškinta anksčiau, keliaujant laike, jūs nepažeidžiate laisvos valios ir nesudarote paradoksų. Greičiau jūs atveriate naujas laiko linijas ir naujas, įmanomai galimas, realybes. Vietoje vienos funkcionuojančios laiko linijos pas jus yra begalybė laiko linijų, susitraukiančių ir išsiplečiančių iš kiekvieno Kūrėjo aspekto.

Galvokite apie save, kaip apie erdvės-laiko drobės audėjus. Kas kartą, kada pas jus atsiranda noras ir jūs pradedate judėti to noro pusėn, jūs erdvės-laiko drobėje sukuriate naują siūlą. Pas jus yra individualūs (asmeninė erdės ir laiko patirtis) ir kolektyviniai (kuriuose daugelis sielų dalinasi bendromis erdvės ir laiko vietomis) tokie siūlai.

Pavyzdžiui, knygos parašymui, bendradarbiaudamas su mumis, kanalas atvėrė kolektyvinę laiko liniją. Kiekviena siela, skaitanti šią knygą, turi kaip dalį savo laiko linijos patirtis, paleistas pateikta knygoje medžiaga.

Keliavimo laiku taisyklės paprastos. Jūs negalite kištis į kitos sielos laisvą valią. Sielos lankymas praeityje ar ateityje turi būti vykdomas su tos sielos sutikimu (nors sielos sąmoningas protas gali nesuvokti jūsų ketinimų ar vizito) jeigu jūsų vizitas nuliūdintų trečio tankio sielas laisvame pasirinkime, jį reikėtų pakeisti taip, kad išvengti įtakos toms sieloms.

Kelionės laike mechanika (ir kad išvengti laisvos valios pažeidimų) labai sudėtinga ir išeina už ribų to, ką galima dabar perduoti. Iš esmės, kelionės laike ir erdvėje primena telepatinį kontaktą tuo, kad jūs "skambinate”  laiko/erdvės vietos dažniui, o po to sukuriate energetinį ryšį su ta vieta. Tai sukuria žvaigždžių vartus ar portalą, kurio dėka jūs gaunate priėjimą norimam laikui ir vietai.

Praeitame darbe mes gana detaliai aprašėme, kaip pasiekti žymiai aukštesnius ir žymiai žemesnius Visatos išmatavimus, naudojantis keturbriaunėmis gardelėmis su kylančiomis ir besileidžiančiomis spiralėmis, praeinančiomis per kiekvienos piramidės užraktų akmenis. Kiekvienas kosminis laivas ar laiko mašina, sugena įveikti didžiulius atstumus, turėjo keturbriaunio tipo įrangą, suderinta su nulinio taško energijos generatoriumi. Kadangi elektromagnetinis laukas keičiasi, kosminis laivas staigiai persislenka į reikiamą jam vietą. Grubiai tariant, tai šiek tiek primeną lapo sulenkimą pusiau, kad sujungti du taškus, esančius toli vienas nuo kito, kai lapas ištiestas.  Moksliniame populiariame šou, tai vadinama iškreiptos erdvės dūris arba hipererdvinis pernešimas.

Suprantant Visatos bazinius statybinius blokus, įskaitant ir 64 galutines tetraedrines gardeles (taip pat dar vadinamą "gyvybės gėlelė”)


ir spirales, kylančias ir besileidžiančias per gardelių piramidžių užraktų akmenis – viena iš ateities mokslo sričių, laukiantis tų ketvirto ir penkto tankio sielų, kurios planuoja likti Žemėje, planetos perėjimo periodu. 

Šioje knygoje mes įžiebiame jūsų smalsumą ir paleidžiame įvairias pranašystes. Mes nepateikiame išsamios laiko ir erdvės analizės ir neduodame schemų, kaip pastatyti laiko mašiną. Tai būtų neproduktyvu, kadangi didžioji žmonių dalis neturi techninių žinių, leidžiančių suprasti tokią dokumentaciją. Tie gi, kas valdo tokiomis žiniomis, įeis į telepatinį kontaktą su mūsų grupe (ar kitomis grupėmis, vykdančiomis panašų darbą). Būtent mes atsakome už apsisprendimą, kada jūs būsite pasiruošę įvykdyti tokių įrangų suvokimo darbą, o jūs atsakote už išminties dovanų gavimą, kurias mes įkrauname jums į aukščiausius jūsų protus.

Dėl delikačios šio darbo prigimties ir tikimybės to, kad kai kurioms tamsioms grupėms galėtų pavykti įsigyti panašią įrangą, dar kokį tai laiką, mums dera būti labai atsargiems, kad įsitikinti, jog informacija pasieks tik tas sielas, kurios jai pasiruošusios. Labai greitai jūsų planeta pakylės iki tokio lygio, kad panašūs atsargumai bus nereikalingais, bet tas laikas dar neatėjo. Būtent tame priežastis to, kad daugeliui draugų, iš žvaigždžių, reikia riboti kontaktus ir pasitenkinti tik telepatiniu bendravimu. Galimybę kontaktuoti su mumis gauna tik tos sielos, kurios pasiruošusios skleisti panašią informaciją ir naudotis ja, žmonijos labui.

Prašome, supraskite, mes nieko neišskiriame ir nesukuriame elito. Mūsų pranešimai laisvi ir prieinami kiekvienam, kas gali juos suprasti. Daugelis žmonių su nuostaba pasižiūrės į knygą ir greitai atsisakys nuo jos, kaip nuo kažko tai "labai tolimo”, "labai nepraktiško” arba paprasčiausiai netikro. Mūsų tai nejaudina. Mes čia dėl tų, kas iš tikro pasiruošęs išeiti iš tamsos ir įeiti į seniai žadėtą naują Auksinį Amžių.

Poslinkiai medicinoje

Trečio tankio medicinos sistema, duotuoju momentu, griūna dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirma: ji surišta su valdymo ir ekonomikos sistemomis, nesugebančių padėti augančiam kenčiančių kiekiui ir žmonėms su imuninių sistemų nusimušimais. Šalyse, orientuotose "į pelną”, medicina tampa per brangi visiems, išskyrus labai turtingus. Antra:  daugumas medicinos bendrijų susikoncentravusios į kūno "remontą”, o ne ligos ištakas, mirčių priežasčių paieškas.

Alopatinė medicina reikalinga ir naudinga, kai kalbama apie pažeisto kūno atstatymą, po katastrofų, ir tik nedaugelis vaistų XX amžiuje išgelbėjo gyvybes, ar bent jau suteikdavo daugiau komforto kenčiančiam žmogui.

Kadangi vis daugiau ir daugiau žmonių nebereaguoja į alopatinius gydymo metodus, suklestės cholistinė medicina. Vis daugiau ir daugiau sielų grįš prie gamtos vaistų, tokių kaip gydomosios žolelės, gomeopatija, naturopatija, kineziologija ir tt. Daugelis gydytojų-alopatų pradės tyrinėti psichologines ir dvasines ligų priežastis. Dabar tokie gydytojai dar yra mažumoje.

Genetikai toliau sudarinės "nemirtingumo geno” žemėlapį ir vystys naujas technologijas, apjungiančias jau egzistuojančius "mirtingus genus”. Tęsis kamieninių ląstelių tyrinėjimas, nežiūrint į kai kurių religinių grupių opoziciją. Plečiasi ir tobulėja klonavimo praktikos.

Nors kai kurie poslinkiai medicinoje, kai kurioms žmogiškoms būtybėms prailgins gyvenimus, didžiulė žmonijos dauguma to nepasieks, kadangi nepaliečiama pati ligų ir senėjimo priežastis. Kūno išlaikymas gyvu, kai siela prarado interesą gyventi, niekur neatveda ir tokiu atveju, siela vistiek suras būdą palikti kūną. Žinoma, egoistinis aš, visada stengsis prailginti savo gyvenimą, dėl mirties baimės ir tikėjimo į savo reikšmę.

Kad žmonės įgautų fizinį nemirtingumą, esant ketvirtame tankyje, jiems prireiks didžiulio entuziazmo ir noro gyventi. Jiems prireiks gilaus tikslo jautimo ir siekio išlikti Žemėje. Taip pat, jiems reikės išsivalyti mirties baimės jausmą sąmonėje ir pasąmonėje. Jei jie pasiruošę pakylėjimui į penktą tankį, jiems nemirtingumo pasiekimui  neprireiks jokios medicinos. Pas likusią išgyvenusią žmoniją, svarstymai apie gyvenimą ir sveikatą, be ligų, pastūmės daugelį tyrinėtojų medicinos pusėn.

Be atitinkamos genetinės medžiagos išskyrimo, atsakingo už mirtingumą ir ligas, DNR atgaivinimas, naudojant kamieninių ląstelių persodinimą ir iššaukiant mirtingų ląstelių mutaciją susijungimo keliu, taip pat įvyks  žmogaus elektromagnetinės prigimties suvokimas. Eterinio gydymo įvairovė derinsis su tradicinės medicinos įvairiais metodais. Eteriniai metodai apima aurų valymą, čakrų balansavimą, terapiją garso ir šviesos pagalba, kristalų panaudojimą ir tt.

Tyrinėtojai peržiūrės Ormio ir kitų atstatymo aspektų panaudojimą, anksčiau žinomų kaip metalų alchemiją. Tęsis ir smegenų tyrinėjimai. Daktarai pradės suprasti ryšį tarp smegenų, sąmonės ir proto. Smegenys, kaip centrinis kompiuteris, apdorojantis signalus. Jis gauna instrukcijas nuo proto, kuris savo ruožtu yra sąmonės produktas.

Technologijų tyrinėtojai jau dabar vaidina svarbų vaidmenį medicinoje.Ketvirto tankio plejadiečiai, savo gimtuose pasauliuose, išvystė fizinio kūno gyvybės pratęsimo būdus ir per paskutiniuosius 50 metų įnešė tų technologijų elementus ir Žemėje. Tradiciniams mokslininkams gali pasirodyti, kad kai kuriems tyrinėtojams staiga nušvito, nors iš tikro, su jais į kontaktą įėjo plejadiečiai, dažnai be sąmoningo žinojimo, iš tyrinėtojų pusės (bet žinoma, su jų sielų leidimu).

Ketvirto tankio sirijiečiai irgi suvaidino savo vaidmenį medicinos technologijų vystymesi Žemėje. Kai kurie, iš labiau prašviesiejusių sirijiečių stovėjo už senovės alchemijos pamatų, ypatingai Egipte ir Šumerijoje (šalia su anunakais ir kitais). Tos grupės naudojosi radioelektronika ir elektromagnetinio lauko terapija, eterinio kūno balansavimui ir tokiu būdu ligos imprintų pašalinimu iš fizinio kūno.

Kai kuri muzika, išplitusi Žemėje, pirmapradžiai atkeliavo iš Lyros/Vegos žvaigždynų, iš kur ima savo pradžia ir žmogiškasis DNR. Yra konkreti akordų ir melodijų seka, paleidžianti nemirtingumo geną ir žymiai aukštesnę sąmonę DNR ląstelėse. Daugkartinis praklausymas, atitinkamose aplinkos sąlygose, atitinkama seka, gali atvesti prie greito ar netgi staigaus išgijimo.

Šviesos panaudojimas, šviesos terapijos būdu, gali paleisti DNR aktyvavimą. Lyrijiečiai, plejadiečių pirmapradė rasė, įkvėpė milijonus sielų Žemėje, kurti muzikines sekas muzikoje ir šviesoje, pakeliančias žmogaus vibracijas.

Artimiausiais metais daugelis sintetinių vaistų bus pakeista muzika, garsais ir šviesa, o taip pat vaistais iš vaistažolių. Farmacinės kompanijos, cholistiškai nesivystančios, arba prisitaikys savo gamybinius galingumus gamtinių technologijų išleidimui, arba nustos egzistuoti iš viso. Šalyse, kur tyrimai motyvuojami pelnu, ekonominės sistemos krachas, pavers niekais tokius stimulus. Kai kuriais atvejais ketvirto tankio žmonės paprasčiausiai užvaldys farmacines gamyklas ir mašinų bazes panaudos žymiai šviesesniems ketinimams.

Mes skatiname medicinos priėjimą prie cholistinio modelio. Čia įeina žinios apie tai, ką šis kanalas vadina "šešiais žemutiniais kūnais” – fizinį, emocinį, mentalinį, astralinį, eterinį ir kazualinį – žinios, kaip balansuoti tuos lygius ir atvesti visą kūną prie tobulo išsilyginimo. Kada visi šeši žemutiniai kūnai yra tobulame išsilyginime, informacija teka be pastangų per kiekvieną lygį. Iš esmės, visi Aš lygiai kalba vienas su kitu ar netgi bendrauja kartu. Tai galima prilyginti simfoniniam orkestrui, kur kiekvieno skirtingo muzikanto susiderinimas harmonijai, apsprendžia atlikimo kokybę.

Čia pastebėsite svarbią analogiją. Jūs galite žinoti apie kiekvieną iš žemutinių kūnų, bet jei jie nedirba kartu, pasiekimas nebus didelis. Kiekvienas, atskiras muzikantų grupės narys, gali būti virtuozas, žinoti savo instrumento kiekvieną detalę, muzikos teoriją ir tt, bet jei jis negali groti kartu harmonijoje, orkestras skambės siaubingai. Taip pat, tai galima prilyginti medikams-specialistams, turintiems žinias apie kiekvieną atskirą ląstelių rūšį, medžiagos detales,  tik savo siauros specializacijos ribose. Tačiau jie gali būti nelabai efektyviais gydytojais, jei nesupranta, kaip jų kūno elementas, ties kuriuo specializuojasi, dirba harmonijoje su visu kitu kūnu.

Yra technikos, kaip nustatyti bendravimą su kiekvienu iš šešių kūnų. Pats paprasčiausias būdas išlyginti šešis žemiausius kūnus – dėmesingai įsiklausyti kiekvieno iš jų, ramiai ir kantriai nusiderinant bet kuriuo metu, kada jūs jaučiate, jog kažkokia tai aš dalis nėra pusiausvyroje. Paprastai, kai kažkas eina ne taip, fizinis kūnas pasakys. Kai tik jūs jaučiate skausmą ar diskomfortą, sustokite ir nusiderinkite. Paprašykite jums atverti problemos šaltinį. Įsivaizduokite dalį, išėjusią iš išsilyginimo, kaip mažą vaikelį, bandantį atkreipti dėmesį.

Apie žemutinius kūnus jūs galite galvoti, kaip apie vidinį vaiką ir naudotis vidinio vaiko technika bendraujant su jais. Pavyzdžiui, jei pusiausvyroje nėra emocinis kūnas, jūs galite vizualizuoti mažą vaiką, stovintį priešais jus, jis emocinis kūnas. Pradėkite nuo to, kad paklauskite vaiko, ko jis nori iš jūsų. Atsakymą jus galite išgirsti ar pajausti, aiškiaregystės būdu.

Čia esmė tame, kad nesekti aklai tuo, ką sako vaikas, kadangi kartais nepridera daryti tai, ko nori vaikas. Svarbi pratimo dalis apimą klausimą, žinojimą ir norą dirbti su vaiku džiaugsmo ir laimės sukūrimui. Aš dalis, išėjusi iš pusiausvyros, paprasčiausiai nori pripažinimo ir pagarbos, meilės. Ji nori būti išgirsta. Jei yra konkretus prašymas, prašykite kitas aš dalis dirbti kartu su ja. Kad padėti įvykdyti vidinio vaiko prašymą.

Kaip jau daugelį kartų sakėme, bet kokios fizinės ligos ar negalios, daugiau nei 80% neišspręstose emocinėse problemose. Bet kuri sėkminga medicininė sistema sieks visų galimybių, kad suprasti emocinį kūną ir kaip patenkinti jo poreikius.

Artėjančiais metais Žemėje prireiks daug psichoterapiautų, psichologų, psichiatrų, psichoanalitikų ir kitų specialistų, kadangi vis daugiau ir daugiau sielų suvokia, kad jų kančių priežastis slepiasi jų emociniame aš viduje. Tiesiog dabar, daugelyje šalių alopatinėmis ir psichoterapinėmis realijomis gali efektingai naudotis tik psichiatrai, nepersekiojami įstatymų. Kitaip sakant, jei pas jus yra medicininė problema, atsekama iki emocinio disbalanso, gydymo kursą, nukreiptą į emocinių poreikių patenkinimą, gali parekomenduoti psichiatras.

Mes nerekomenduojame, kad visi taptų psichiatrais, bet numatome didžiulius pokyčius medicinos sistemoje – tų, kurie dirba su fiziniu ir emociniu kūnu, rolės išplėtimą.

Be psichologinio priėjimo prie medicinos, mes matome šamanų gydomųjų praktikų atgimimą. Šamanų būdas apima tilto, tarp fizinių ir dvasinių sferų, statymą, tarp šešių žemesnių pasaulių ir žvaigždinių pasaulių. Į tai įeina ir tai, ką kanalas vadina tarpinių sferų studijavimas (astralinio, mentalinio, kazualinio) dažnai šamanas kviečiasi gamtos dvasias, elementalus, deives, fėjas, gyvūnus-totemus, arba būtybes iš kitų laiko rėmų ir išmatavimų pagalbai, kad įgauti aiškumo susijusį su konkrečia problema.

Šis kanalas naudojasi arktūriečiais, specialistų-medikų kokybėje (ir rūpinasi medicinos įstatymų nepažeidimu). Jo atveju arktūriečiai neišrašo vaistų, nediagnozuoja ir negydo ligos, jie tik suteikia informaciją, apie ryšį su paciento poreikiais ir vykdo dvasines gydomąsias technikas, astraliniame, eteriniame ir kazualiniame sielos lygiuose.

Naujoje Žemėje dvasinis gydymas bus pripažįstamas ir vertinamas taip pat, kaip ir kiti gydymo būdai. Pagrindinis medicinos tikslas taps išgydyti sielas visuose lygiuose. Trečio tankio medicinoje dominavo pelnas ir ypatingi interesai. Daktarai priešinosi naujo mąstymo būdo priėmimui ir pokalbiams apie dvasinio gydymo svarbą, kadangi dažnai buvo finansuojami kompanijų, kurios gauna pelną nuo vaistų pardavimo kiekio. Tos, mirštančios sistemos, funkcionavimo pratęsimui reikalinga paruošta sergančių sielų atsarga, leidžiančių nemažai laiko ir pinigų vaistams.

Tokia pati situacija susiklostė ir psichoterapijos industrijoje. Trečio tankio psichoterapija priklauso nuo ilgalaikio, palaipsninio paciento pagerėjimo, kainuojančio daugelį tūkstančių dolerių pacientui. Ji nebūtu pelninga, jei naudotus prieinamais ir efektyviais psichoterapiniais vaistais, kurie galėtų išgydyti pacientą viso labo per keletą savaičių. Šalyse, kur sveikatos apsauga subsidijuojama valstybės, egzistuoja tos pačios problemos, paprasčiausiai jos ne visada akivaizdžios.

Išgydymui nuo vėžio vaistai, egzistuoja jau beveik 100 metų, bet jie visada buvo slopinami. Daugelis gydytojų, aptikusių tokius vaistus, dirbo šalyse kur medicina subsidijavo valstybės. Daugeliu atveju, jų laboratorijas užpuldavo, o pačius tyrėjus – nužudydavo.

Naujoje Žemėje gi, visi pasiekimai medicinos srityje bus sutikti su ištiestomis rankomis, kadangi ketvirto tankio sąmonė nukreipta į visų sielų gerovę, nepriklausomai nuo pelno ir kitų faktorių. Aukščiausi principai sekantys: padedant vienai sielai, jūs padedate visoms iš kart. Kiekvieną kartą, kai kažkas išsigydo, tai reiškia pozityvią įtaką visoms sieloms. Ateities medicinoje dings egoistinė ego koncepcija – laimėtojas-pralaimėjęs.

Sveikatos apsauga – tai dar viena sritis, kur suklestės naujos technologijos. Sunkiai įsivaizduojama įranga, oro temperatūros reguliatoriai, robotai-diagnostikai, hermetiškos laboratorijos, nulinio taško sistemos ir kitos, leis medikams fokusuotis į tai, kas iš tikro turi prasmę, - žmonių gerovei, o ne į energijos sutaupymą ir kitas nereikalingas, bet pelningas priemones.

Nusiuntimas kraujo analizei, ar specialisto iškvietimas iš kito pasaulio krašto, viso labo per keliolika minučių, bus kaip menkas nepatogumas.

Tikėtina, kad 2030-2035 metais žemės gyventojų bus apie 1,5 milijardo (tarp 1 ir 2 milijardų) po to, šiek tiek stabilizuosis su žemu mirtingumo lygiu ir didesniu gimstamumu. Kai Žemė atsistatys, ketvirto tankio žmonių gyvenimo trukmė sudarys 100-150 metų, tai bus apie 2050 metus.

Ketvirto tankio sielos bus valdomos 15-30 milijonų, išėjusių į penktą tankį. Gal būt jie dar bus matomi ketvirto tankio sieloms ir spinduliuos auksinę šviesą, vaikštant tarp ketvirto tankio Naujos Žemės žmonių.

Daugelis penkto tankio sielų valdys pažangiomis technologijomis ir intuityviais sugebėjimais. Jie galės praktiškai įeiti į kiekvieną Žemės dalį ir suteikti pagalbą. Kai kurie sugebės teleportuotis ir jiems nebereikės transporto priemonių. Dideliam žmonių kiekiui bus siūloma įvairios dvasinio gydymo rūšys, dvasinė parama ir bendri patarimai, kad padėti klestinčioms Naujos Žemės bendrijoms.

Penkto tankio sielos padės ir naujų technologijų, reikalingų – Žemės išvalymui nuo taršos, išradimuose. Vieni išvalymo būdai bus organiniai, kiti – pasitikės sintetiniais chemikalais. Tarp organinių technikų bus naudingų bakterijų, pelėsių ir grybelių išvedimas, kurie neutralizuos arba performuos kenksmingus teršalus. Kai neutralizuojantys faktoriai atliks savo darbą, nauji žmonės pradės dirbti su gamta, tikslu - atstatyti tobulą pusiausvyrą. 2050 metams Žemė daugiau primins mistinį  Rojaus Sodą, kuris iš tikro, atstovaus žmonijos būseną iki atsiskyrimo pražios.

Peržiūrų: 3358 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/4
Viso komentarų: 151 2 »
0  
1 Gėlė   (13.05.2013 23:09) [medžiaga]
Nu va ir sulauksime šimto metų, tiksliau gal nelabai svarbu "kiek", svarbu "kaip"... :)
Galima patikslinti paskutinį sakinį, apie kurį atsiskyrimą turima omenyje - ačiū.

0  
2 virgis   (14.05.2013 05:37) [medžiaga]
"iki atsiskyrimo pradžios" - reiškia momentą prieš kritimą į žemas vibracijas, atsiskiriant save nuo Vienio, tiksliau taip save įsivaizduojant,tenkinant tik savo ego, arba prieš pasineriant į žemesnius tankius, kuriuose mes iki šiol buvome. Na o dabar kaip ir grįžtame "namo", po mažyti žingsnelį, bet į priekį.
Turime išmokti gyventi šiame pasaulyje, nepažeisdami jo grožio, pusiausvyros ir harmonijos. Tai – sąveikos etika su viskuo, kas gyva ir su visais kitais Kūrinijos elementais. Mokyti etikos reikia būtent žmones – juk kitos gyvybės formos nepažeidžia pasaulio harmonijos
Jei laikomės grožio ir harmonijos principo, turime patys tapti grožiu ir harmonija. Žinoma, čia kalba eina ne apie kūno puošimą, bet apie dvasinį grožį.
Žmogaus dvasia, tapusi grožiu ir harmonija, t.y., susiliejusi su Vieniu, pradeda aktyviai kurti aukščiausią Grožį Žemėje – kiekvienu savo žodžiu, mintimi ir veiksmu.
Melas, siekis pasipelnyti, vagystės, žiaurumas – visa tai išnyks tuomet, kai žmonės turės teisingas žinias. Visos žmogiškos ydos – dėl žinių trūkumo. Žinantis nesiginčija. Ginčijasi nežinantis.

0  
3 Gėlė   (14.05.2013 09:35) [medžiaga]
Supratau.
Taigis: "Mokyti etikos reikia būtent žmones – juk kitos gyvybės formos nepažeidžia pasaulio harmonijos "

0  
4 Amigo   (14.05.2013 10:29) [medžiaga]
Puiku.Taip ir norisi persikelti kuo greičiau į 2050-uosius.Bet bus dar vargo ir kančios.Sena sistema priešinsis iš paskutiniųjų.Jie nesupranta ,jie akli.Ar įmanoma  dvasiškai akliems padėti,ar jie turės išmirti ir iškeliauti kitur?
Skaičiau straipsnį ir norėjosi šaukti:duokite dabar nulinio taško įrenginio techninę dokumentaciją-konstruosime.Maždaug numanau kokie tai įrenginiai,bet EKSPERIMENTUODAMAS galiu pakenkti savo SIELAI.Nežinau parametrų,neturiu prietaisų,nežinau kaip EKRANUOTI naujo tipo bangas.Būtų ilgas procesas su daug rizikos,kadangi mes patys esame elektromagnetiniai įrenginiai.

+1  
5 Gėlė   (14.05.2013 12:23) [medžiaga]
Nesinori nieko skubinti, nesinori "žinoti" kad bus "bėdų" ir t.t. "netrauk drugelio iš kokono anksčiau laiko - nudvės" ;) mėgaukis esamu laiku ir būk tame pavyzdžiu kitiems

0  
6 Klaudijus   (14.05.2013 13:50) [medžiaga]
Visas sis straipsnis man atrode,kaip didelis ,,cackinimasis".Bus tas bus anas,bus taip ir anaip.Visas to futuristinio meisto aprasymas man primene Zako fresko suprajaktuota miesta, ir kaip supratau dar pinigai pagal juos dar egzistuosos,trumpai tariant what the...?

Kaip ir viskas cia su juo gerai,bet ar beskaitydami nebuvot susimaste ka man paciam reiktu inesti,kad eitume link to,gi nemanote,kad uz mus viska padarys,ot to ir nebus. Kol patys nesiimsim ineciatyvos tol uzstrigsime siame buvyje,o iki tokio lygio kuris cia parasytas reikia daug nuveikti daug pastangu ideti.Arba gali buti dar toks klausimas,kam galvoti apie tai,kas yra dar taip toli,juk tiek daug dalyko dar neismokau,nebaigiau siame gyvenime.Viskas turi vykti palaipsniui,bukite kaip- vanduo.

Dabar apima viska,kas egzistuoja.Praeities nebera,ateitis dar neatejo.DABAR subalansuoja buvima cia,patyrimus,isgyvenimus,reiskinius,zinojima.

Gyvenk dabartimi.Visada keiciames,nera NIEKO pastovaus.Grieztu remu nera,todel reikia derintis prie visko,kas keiciasi.Atsiverk,ir palauk.Plauk ir pasitik gyvenimo tekme.Jei esi pasirengias permainoms,tau atsivers isorinis pasaulis.Judek kaip vanduo.Atsispindek kaip veidrodis.Atsakyk kaip aidas.

Visiskas dabarties suvokimas. Tai ,,erdve'' tarp ,,kas yra'' ir ,,kas turetu buti''.Reikia suprasti dabarti ir buti nepriklausomam.

Dabartis kurybinga.Jei gyvenate dabartimi,esate kurybingas.

Dabartis isradinga.Jei gyvenate dabartimi,esate isradingas.

Briuso Li ideja : ,,po dangumi gyvena tim viena seima'',ir nebijantiems keisti kitaip mananciuju nuomones.Tik jusu drasa ir ,,drakono mintys'' sukurs mums sviesia ateiti.

0  
7 Aivanhova   (14.05.2013 20:32) [medžiaga]
Nera prasmes skaityt "ateities" pranasysciu forma, gyvenimas - tai "cia ir dabar", realybe Tavo ateityje - tokia, koks tavo "cia ir dabar", visos pranasystes tik lukesciai, tamsos pasaulio pranasystes - visai kitokios.. Rinktis "cia ir dabar" siulau..;)
pranasystes - tai zaidimas protui..
Dalies musu nebebus tais 50 aisiais..
Keista tai akcentuoti..

0  
8 Aivanhova   (14.05.2013 20:42) [medžiaga]
be to, Vandenio amzius labai labai ilgas, tad naivu tiketis, kad jau 50 - aisiais bus ta vandeniskasis, zmogiskasis, dieviskasis zmogiskumo apogejus..
Pries tai bus kataklizmai, kiek jie tesis, vienas Dievas tezino... Nesinori tiketi Jono is Patmos apreiskimais, bet man Jis siek tiek daugiau uz sita "pranasavima" ;)
Siandien mano tosia nuotaika.. Sory..:)

0  
9 Aivanhova   (14.05.2013 20:49) [medžiaga]
tiresa, Vandenio era, ne amzius.. Tad naivuoliai ir tesidziaugia zmogiskumo pergale 50-aisiais..:)
Ji bus, bet, speju, sio teksto autorius smarkiai klysta del terminu - paklaida kazkur simtmecio ar net tukstantmecio tikslumu.. Tada su straipsniu sutinku ir kaip ir viskas ok :))
P.s. juk zmogui, kuris moka gyventi "cia ir dabar" jutimu Dievas yra ir jis jaucia Jo Karalyste nepriklausomai nuo Aukso amziaus..
Tad siulau nelaukti tu 2050 ;)

0  
10 virgis   (14.05.2013 21:07) [medžiaga]
Ar koks uodas įgėlė , ar bitė?
Ramybė – skaidrios ir niekuo nesudrumstos sąmonės pagrindas. Tas, kuris sugeba būti ramiu – sugeba pažinti. Išminčius su niekuo nekovoja. Todėl yra nenugalimas. Išminčius žvelgia ne tik akimis, bet ir širdimi. Todėl mato aiškiai.Išmintingas žmogus primena vandenį: vanduo tarnauja viskam, kas gyva, bet nieko sau nereikalauja. Jis tiesiog teikia ir palaiko gyvybę.

1-10 11-15
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gegužis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0