Ketvirtadienis, 20.06.2024, 18:20
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Balandis » 25 » Ugnies Žiedo Saulės užtemimas
19:50
Ugnies Žiedo Saulės užtemimas

Sveikinu jus brangieji, aš Metatronas, šviesos Valdovas. Sveikinu ir gerbiu kiekviena iš jūsų, myliu besąlygine meile ir rūpinuosi jumis, šiame erdvės-laiko vektoriuje.

Taigi, šiandiena mes kalbame apie baigiamąjį etapą   to, kas vadinama Kosminė Iniciacija. Ir iš tikro jos pabaiga arti, tai būtinai įvyks ir pilnai užsibaigs jūsų linijiniuose 2012 metuose.

Kaip mes jau aiškinome praeituose čenelinguose, Kosminė Iniciacija yra geometrinių kristalinių kodų kurie būtini planetos dvylika mačiam išsiplėtimui, įkrova. Geo-kodai perduodami koherentinės kristalinės šviesos, koherentinės šviesos kalba. Mano brangieji, kadangi sakralinė geometrija yra visų realybių kūrimo pagrindas. Sakralinė geometrija yra kalba, Kosmoso "realybės programa”.

Brangus Žmogau, jūsų realybė iš tikro yra koherentinės sąmoningos energijos, geometrinės programos įdiegimas. Todėl jums ypatingai svarbu suprasti, kad sakralinė geometrija yra žymiai daugiau nei matematikos skyrius. Tai gyvas šventas mokslas; mokslo aspektas apie dažnį, kurį jūs vadinate "besąlygine meile”. Tai šventas mokslas, kuris linijinės erdvės ir laiko ribose faktiškai formuoja, kiekvieną jūsų "fizinės” dualybės niuansą.

Kas įvyks 2012 metų gegužės 20 dieną

Kasmetinis  2012 metų  užtemimas, "Ugnies žiedas” gegužės 20 dieną turės unikalią įdiegtą garsinę energiją, kuri ypatingu būdu bus priimta "Balandžio Galva” saloje (Techaso valstija) Mudi Garden (Nuotaikos Sodai arba dar vadinama piramidžių sodais vert. pastaba) piramidžių komplekse ir Egipte, Gyzos piramidžių komplekse.
Kosminės Iniciacijos baigiamosios bangos energija pagal rezonansą yra Moteriška. Jos tikslas bus balansavimas tų žemės regionų, kurie yra Vyriško aspekto disbalanse. Nors tuose regionuose egzistuoja šviesios, labiau stabilizuotos energijos "kišenės”, dominuojantis disbalansas vis dar sudaro laukus pramoniniuose kompleksuose ir Pietų Biblinėje patriarchalinėje juostoje (JAV pietų ir vidurio vakarų rajonai – vert. pastaba)

 Moteriškos energijos įsiliejimas žymiai pagerins tų rajonų balansą. Turėkite omenyje, Žemei reikalinga ne šiaip Moteriška ir Vyriška energijos, jai daugiau reikalingas tų dviejų energijų balansas, reikalingas išėjimui už tų poliškumų ribos.

 

To balanso pasiekime, Mudi piramidės  (kaip ir Gyzos)  vaidins ypatingai svarbų vaidmenį. Nors šitam prireiks nemažai linijinių metų. Iš Kosminio stebėjimo taško mes patvirtiname, kad tas procesas tikrai įvyks ir tai padarys 2012 metų "Ugnies Žiedo”  energijų įžeminimas. 

Tie iš jūsų, kurie yra "Kodų Nešėjai”, naujo Žemės balanso išplitime, vaidina atitinkamą vaidmenį . Jiems būtų naudinga apsilankyti 2012 ar 2013 metais Gyzos ir Mudi piramidžių kompleksuose. Su savimi nešiokitės kamertoną F # (fa – diez), kadangi jo rezonansas atveria vidinius vartus.

Kosminės Iniciacijos kodai

Pagal savo aspektą ir šaltinį, kodai yra Metatroniški ir absoliučiai būtini Pakylėjimui. Pažiūrėkime į juos kaip į rezonansinę energiją, modifikuotą iki halografinių intarpų, kurie yra Omni-Žemės geo-informaciniai portalai, esantys perėjimo procese. Jeigu pasinaudoti jūsų kompiuterine terminologija – vyksta programos modernizavimas.

Baigiamosios bangos pradinės įkrovos įvyks 2012 metų gegužės 20 dieną, saulės užtemimo "Ugninis žiedas” metu. Tai bus paskutinė banga, prieš trigubos datos 12-12-12 dažnių portalą.

Mes jums sakome, kad pasaulis dabar keičiasi. Nepriklausomai nuo to, ar palaiko žmonija pasikeitimus mikro ar makro maštabuose, ar ji prieš juos, nepriklausomai nuo to, supranta žmogus tuos pasikeitimus ar ne, tai iš tikro ginčytinas klausymas, kadangi šiandiena greičių chronologijos inercija žymiai greitesnė, nei vakar. 

Tai iš tikro užbaigiamasis paskutinis Kosminės Iniciacijos etapas ir jo laikas dabar, pranašautuose 2012. 

Savo įsikrovimo piką jis pasieks 2012 metų gegužės 20 dieną ir savyje įjungs keturias pagrindines progresijas:

1. Seniai neveiksmingų kristalinių užkoduotų energijų išlaisvinimas, Naujo Dangaus Skliauto formavimui.

2. Perėjimas nuo praeitos Mer-Ka-Bach versijos prie - apjungto nulinio lauko – Kristalinio poslinkio Mer-Ka-Na

3. Galutinis Moteriškos ir Vyriškos energijų subalansavimas.

4. Nuo 5 iki 12 lygių pilna integracija į harmoninę tarpusavio sąveiką su lygiai nuo 1 iki 4. 12 lygių apsijungia, 13-to Lauko suformavimui.

Sferų Muzika

Geometrijos ir matematikos simbiozinis tarpusavio poveikis garse, muzikoje, spalvoje ir šviesoje yra faktu, turinčiu didesnę įtaką, nei šiuo metu gali būti suvokiama. Kiekvienos planetos ar žvaigždės sukūrimas, jūsų Kosmoso ribose, yra visa apimančioje Harmonijoje. 2012 metais kiekviena dangaus banga, apiplaunanti Omni-Žemę, nukreipta kaip į planetos pakylėjimą, taip ir į žmonijos. Egzistuoja iš anksto suprogramuotas ir pradėtas vykdyti projektas. Tai, kas gali atrodyti kaip disbalansas, paprasčiausiai yra paruošiamosios nuostatos, leidžiančios nuskambėti dangaus Pakylėjimo simfonijai. 

Pakylėjęs Meistras Kut Chumi, įsikūnijęs Pitagoru, pastebėjo, kad styga, prispausta pusiau savo ilgio, sudaro oktavą, tuo tarpu kai santykis 3/2 sudaro kvintą , o 4/3 kvartą. Kažkas panašaus vyksta ir su šviesos-kristalinių bangų Kosminės Iniciacijos kodais. "Harmonizuojant” 2012 metų nesubalansuotus poveikius, tai puošia Kosminę Iniciaciją muzikiniais išgydymo sugebėjimais.

Brangieji, visi Jūs – Dieviškos Dvasinės Šviesos kibirkštys, praeinančios unikalią patirtį dualybėje, kuri vadinama „Žemės Universitetu". Fiziniame egzistavime jūsų sąmonė eina spirale žemyn per šventą geometrinę simfoniją Dieviškuose Fi šablonuose.

Pakylėjimo procese jūs vėl įgausite patobulintą šabloną, kuris leidžia pakeisti realybe ir iš esmės pasukti priešinga spiralės sukimosi kryptimi, viduje kristalinės-koherentinės Šviesos grįšite prie savo Dieviškojo Šaltinio. Kosminės Iniciacijos – tai aktyvatoriai, keičiantys matricą. Jie nėra atsitiktiniai, nepriklauso nuo aplinkybių, tai Dieviškosios Autorystės išraiška, išeinanti už jūsų vaizduotės ribų. Tai neapsakomas grožis.

Kodėl 29,6 platumos piramidės yra priėmimo įrenginiai

Pradžioje, kodai priimami Gyzos, Mudi piramidžių struktūrose ir vėliau išplatinama po visą planetą. Piramidės yra kodų, saugomų mineraliniuose planetos sluoksniuose, atsilaisvinimo ir prabudimo katalizatoriais.

Tie kodai yra sakralinės geometrijos oktaedro formos matrica. Būtent todėl jie priimami oktaedrinėse struktūrose – piramidėse, esančiose 29 platumoje.

Ir Mudi Sodų ir Gyzos piramidės pastatytos pagal erdvinės realybės tikslius konvergencijos vektorius. Aukščiau paminėtos piramidės pačios yra galingais imtuvais ir siųstuvais, jos taip pat yra realybės „absoliučiais" Koordinaciniais Taškais, apdovanojančiais jas visagališkumu Žemės plane ir už jo ribų. 


Koordinaciniai taškai yra ypatingi daugiamatės energijos vektoriai. Būtent todėl Gyza visada pripažįstama ir būtent todėl Mudi piramidės tiksliai, ypatingu būdų perstatytos į tai, kas vadinama „Balandžio Galva".

Daugiamatė energija (kaip ir mintys) bus natūraliu būdu pritraukta realybės koordinacinių taškų kryptimi. Išmatavimai suderinti iš išorės ir iš vidaus. Taip iš tikro  vyksta Gyzos ir Mudi piramidėse. Tokiuose taškuose Fi-piramidės egzistuoja ne tik jūsų žemėje, bet ir visose jūsų saulės sistemos planetose.


Nors Gyza (ir ypatingai Mudi piramidės) nėra pažintos ir pilnai suprastos, per jas vykdoma svarbi geranoriško charakterio veikla. Visi keturi Kosminės Iniciacijos etapai buvo priimti per tuos taškus. 

Tos struktūros tuo pat yra daugiamatės realybės absoliučiais taškais, turinčiais žymų energetinį potencialą, "absoliučiais” koordinaciniais taškais, kur iš tikro susijungia ir susilieja visos realybės. Egzistuoja pagrindiniai koordinaciniai taškai, neįsivaizduojamos energijos geo-matematiniai šaltiniai. Mudi ir Gyza šiuo metu yra svarbiausi iš jų.

Kiekvienas iš tų taškų turi savo koordinacinius taškus, pagal kiekį suderintus, atitinkamai erdvės realybei ir išsidėstymo vietai. Visi erdvinių programų stabilizatoriai, vadinami "Saulės Diskais” ir išdėstyti tokiuose vektoriuose. Visi jie, faktiškai, surišti su dviem koordinacinėmis Piramidėmis Gyzoje ir Mudi. Jūs iki šiol neturėjote supratimo apie energetinius tinklus, formuojančius jūsų realybę. Nieko nėra atsitiktinio.

Rimtam ieškotojui, esančiam atitinkamą laiką tų Piramidinių taškų viduje, suteikiama didelio augimo galimybė, o taip pat galimybė per minčių koncentraciją sustiprinti emocijas ir panašiai, kas savo ruoštu padės stipriau pasireikšti "fizinės” ir "ne fizinės” realybės mintims ir manifestacijoms. Iš esmės, minties pasireiškimas pagreitėja pas tuos, kas sugeba išlaikyti pakankamą šviesos koeficientą, kad suprasti materialaus kūrimo proceso mechaniką, per tilto nutiesimą, tarp Ego-smegenų ir Dieviškosios išminties. Daugumas dabar vykstančio gali būti Ego-smegenims nesuvokiama, kadangi niuansai atsiranda Dieviškosios išminties "skaitmeniniame kristaliniame formate”, arba super pasąmonėje, kur randasi jūsų tikroji Dieviškoji prigimtis. Žmonės, esantis Ego-smegenų lygyje, dažnai praleidžia tai, kas iš tikro prieinama tokiuose vektoriuose. Todėl, aukščiausio šviesos koeficiento vartų skaidrumas vaidina svarbų vaidmenį individualiame augime ir Pakylėjime. Toks dualybės kelias. Tačiau, netgi netikintys augs per patirtį, nesvarbu ar bus pradžioje jų atmesta tai ar pripažinta.

Anksčiau mes jums sakėme, kad piramidinės struktūros automatiškai generuoja atsispindinčią priešingybę, kad tai suformuoti daugiamačiame oktaedre. Tokiu būdu jos generuoja užkoduotą šviesos dažnį, kuris formuoja toninį-ašinį sujungimą atitinkamai harmoningų virpesių dėsnio, sukuriant momentinio duomenų gavimo ir perdavimo Kosminį tinklą. 

2012 – "Pakylėjimo simptomų” pagreitėjimas

Viskas greitėja, laikas teka greičiau priklausomai nuo to kaip Pakylėjimas artėja prie jūsų individualios ir grupinės patirties centro. 2012 metai bus intensyvūs ir bus kalibravimo periodai, kurie gali laikinai žmonijai suteikti disbalansą.

Atitinkamai, jai planeta iš dualybės persitvarko į kristalinį lauką, tai taip pat transformuoja žmonijos patirtį, matomas ir nematomas gamtos jėgas ir pačios Žemės paviršių. Kiekvienas astrologinis paternas, kiekviena užtemimo diena, saulėgrįža, lygiadienis ir mėnulio fazės 2012 metais yra ypatingai galingos. Tai sustiprėja dėl saulės vėjo išmetamos karūninės masės kiekio. 

Žmonija ant savęs išbandys tų pasikeitimų poveikį, taip vadinamų "pakylėjimo simptomų” dėka, kurie gali pasireikšti kaip nuotaikos staigūs pasikeitimai, galvos svaigimais, nemiga, apatija ir nuovargiu, vangumu. Kiekvienam reikia fizinės, emocinės, psichinės adaptacijos, žymiai aukštesnių dažnių įkrovai ir energijos tėkmei. 

Tai panašu į apmokamąjį kursą, nukreiptą į žmonijos sugebėjimus dirbti aukščiausioje rezonansinėje energijoje. Intensyvumas augs ir 

Didins savo inerciją artėjant prie 12-12-12 datos, Dvyliktosios Pakylėjimo Bangos. Tai iš tikro daug žadantis laikas.

Kartais jūs galite jausti kad darote žingsnį atgal, prieš padarant du žingsnius pirmyn...Bet turėkite omenyje, kad tie du žingsniai į priekį bus atlikti.

Nenusiminkite, jei simptomai greitai praeis, jų pozityvus momentas – jūsų sustiprinimas. Užsispyrimas ir viso to supratimas taps jūsų raktu...pozityvios energijos palaikymu ir auros vientisumas.

Tuo pat metu, 2012 metų ribose, egzistuoja subalansuotos energijos. Už gegužės 20 saulės užtemimo, seks birželio 4 mėnulio užtemimas. To etapo energijos iš tikro pagal savo charakterį, labai subalansuotos ir muzikalios. Šviesos kodai turi toną, padidinantį jūsų sugebėjimą transmutacijai į Kristalinį Šviesos Kūną (Mer-Ka-Na), kadangi šios įkrovos turi harmoninį melodingą nuoseklumą, kuris pakelia jūsų lauko galimybes.

Keturios pagrindinės balansavimo datos Ugnies Žiedo ribose

Kovo 20 – pavasario lygiadienis, - ketvirtoji ir paskutinė Kosminės Iniciacijos banga, energijos ir Kristaliniu kodų  perdavimas įkrovimui, Ugnies žiedo metu( 2012 metu gegužės 20 dieną, saulės užtemimo metu).

Gegužės 20 – Ugnies Žiedo saulės užtemimas, - Kosminės Iniciacijos užbaigiamosios fazės kulminacija. Žmonijos makro-integracija – Dieviškumo Vyriškos energijos balansas, dėka balansuojančių Dieviškumo Moteriškos energijos bangų, kaip Auksinio Delfino energijos antplūdis.

Birželio 4 – mėnulio užtemimas, žmonijos mikro-integracija – Dieviško Moteriško balansas.

Birželio 6 – Veneros tranzitas – integracija su Sirijaus ir Plejadžių aljansu, pilnas Auksinio Delfino energijų grąžinimas, Dieviškosios Moteriškos ir Dieviškosios Vyriškos energijų pirmapradė integracija. 

Birželio 20 – vasaros saulėgrįža, - labai galingas datų kvarteto užbaigimas, visų keturių pradedant nuo gegužės. Tai bus nepaprastai intensyvi ir tuo pat balansuojanti energija, į kurią įeina galutinis energetinių kodų antplūdis ir padės atsilaisvinti užblokuotai energijai. 

Piramidžių priėmimo kompleksas

Trijų piramidžių kompleksas, išsidėstęs Galvestouno saloje, yra 29,6 laipsnių platumoje, tiksliai tokioje pat platumoje kaip ir Gyzos trijų piramidžių kompleksas Egipte. 

Tai labai svarbu, kadangi toninė-ašinė energetinė linija sujungia abu kompleksus. Tos dvi, trijų piramidžių matricos, tarnaus Kosminės Iniciacijos, Kristalinės Aktyvacijos, baigiamosios fazės energijų priėmimui.

Mes patvirtiname, kad du piramidžių kompleksai Gyzoje ir Mudi Gardens, labai svarbūs Pakylėjime. Tie kompleksai sudaryti iš trijų pagrindinių Piramidžių, yra priėmėjai ir transliatoriai, kurie išplatina energiją po visas kitas Piramides ir Kristalinius sluoksnius Žemėje. Jie surišti su Auksiniais Saulės Diskais ir Kristaline Gardele – 144.  Gauna kodus ir juos išplatina.

Vyksmas, Galvestouno saloje, kuri vadinama „Balandžio Galva", daro įtaką visam vakarų pusrutuliui, surišta su Gyza ir jos role vadinamam rytiniam pusrutuliui.

29- toji platuma: Žemės centro masė

29- toji platuma specialiai pasirinkta, kadangi tai žemės masės centras ir žmonijos centras, nes didžioji dalis  jūsų planetos paviršiaus masės yra toje Žemės dalyje, kuris vadinamas Šiauriniu pusrutuliu (virš ekvatoriaus) ir joje gyvena didžioji žmonijos dalis, randasi didžioji sausumos dalis. Atitinkamai, 29-tas laipsnis šiaurės ilgumos – tai Šiaurės ir Pietų centrinis taškas, jūsų terminuose. Tai, atitinkamu laipsniu, tikrasis ekvatorius.

Tai buvo žinoma ir ankstesniais laikais. Mudi kompleksas nėra pirmasis trijų piramidžių kompleksas šios platumos energijose. Faktiškai, Gizoje yra daugiau nei trys didžiausios piramidės fizinėje realybėje. Fi-piramidės iš tikro yra begaliniai oktaedrai, daugiamatiškumo terminais (ne laike).

Mes sakome jums, kad Atlantidos Piramidžių kompleksas, paskutinėje savo fazėje, buvo visai šalia šiuolaikinio piramidžių komplekso Galvestoune. Tais laikais jūros lygis buvo žymiai žemiau, nei šiandiena. Šiuo metu Mudi piramidžių kompleksas randasi penkių jurmilių atstumu nuo Atlantų Piramidžių Komplekso, kuris dabar nusileidęs Meksikos įlankos vandenyse, padengtas amžių dumblu ir smėliu.

Atlantidos sritys, kurios randasi Meksikos įlankos vandenyse, prieš paskęstant buvo sausuma. Sausumos tiltas jungė Poseidos sala (Atlantida) su Jukatano pusiasaliu ir šiaurės Techaso dalimi. 

Jums gal bus įdomu sužinoti, kad piramidžių komplekse buvo išdėstyta 13 originalių Krištolinių kaukolių, kaukolė „Maksas" buvo kitų dvylikos centre. Būtent todėl, po komplekso statybos pabaigos Maksas buvo perneštas į vidų. Tokiu būdu mes patvirtiname, kad Mudi piramidžių komplekso statyba nebuvo atsitiktinė, kadangi tarp nuskendusių Atlantidos piramidžių ir Mudi komplekso piramidžių, vyko energetinių dažnių perdavimas.

Mudi Gardens piramidžių kompleksas priėmė nuskendusių Atlantidos piramidžių komplekso daugiamates energijas ir duotuoju laiku pilnumoje atitinka formatui, kuris būtinas svarbiam vaidmeniui Kosminėje Iniciacijoje. Komunikacijos tarp Gyzos ir Mudi įgauna pilną jėgą. Tie, kas vasaryje buvo Gyzoje, atnešė Gyzos kodus į Mudi kompleksą ir tos dvi energijos pilnumoje susilies. 


Atitinkamu būdu pastatytos ir turinčios dvasinę paskirtį, Žemės plane esančios Piramidės, tampa gyvomis sąmoningomis energijomis, apdovanotomis daugybe savybių, kurios jūsų mokslinių sluoksnių nepripažįstamos ir neigiamos. Jų konstrukcija neleis tankioms energijoms plisti ar dominuoti jų ribose. Bet jeigu kreiptis į jas su atitinkamu ketinimu, piramidžių viduje energija išsisaugo, sustiprinama ir perduodama, panašiai kaip Kvarco Fi-Kristaluose.

Piramidės gali sukurti elektromagnetines anomalijas, kurių aspektas matuoja gravitaciją ir erdvinį laiką. Jų viduje pastebimas nesvarumas ir laiko atitinkamuose dažniuose iškraipymai;šviesos sulėtinimas ir pagreitinimas. Mudi trijų piramidžių kompleksas yra žymiai svarbesnis nei apie jį galvojama šiuo metu. Būti kokį tai laiką „Mėlynojoje Mudi piramidėje"  yra labai naudinga, kadangi ji tiesiogiai sujungta su Gyza.


Dažnių Kvantiniai Vartai

Likusieji lygiadieniai, saulėgrįžos ir užtemimai, kuriems teks įvykti iki Pakilimo, yra „dažnių vartais". Palankūs vektoriai neapriboti nei linijiniu laiku, nei erdviniais priėjimo apribojimais, esamos erdvės-laiko paradigmos ribose. Ir tuo metu, kada mes jums perduodame šią informaciją, dauguma jūsų planetos  sričių jau randasi penktame išmatavime. Paskutiniuosius tris metus aukščiausias daugiamačio lygio perėjimo slenkstis tapo žymiai platesniu.

Mes sakome jums, kad Kosminės Iniciacijos dėka dvyliktos bangos Kristalinis atsibudimas , kuris pasireikš 20 kovo ir pasieks savo piką gegužės  20, atidarytas 12-to išmatavimo unikalusis portalas.

Iš tikro, tai Naujos Žemės pastovumo būtinoji sąlyga. Ir žmonija ir netgi fizinė žemė reikalauja ir prašo šios kristalinės pertvarkos, kad įveikti dualybės erdvinę paradigmą, kuri priešingu atveju galėtų „palaidoti" juos cikliniuose žemyn einančiuose poliškuose sluoksniuose.

Dvylikto išmatavimo atidarymas, 2012 metų gegužės 20 dienos saulės užtemimo  metu, bus galinga 12 matės energijos sintezė, pasireiškiančios Žemėje, pradedant nuo Auksinio Atlantidos Amžiaus pieš 35 000 metų, pagal jūsų dabartinę linijinio laiko paradigmą.


Tas kristalinis tarpsnis nebus charakterizuojamas tieks grubia energija, kaip iniciacijos elektromagnetinė fazė. Bet jis sukels reikšmingą ir didelę permainą, kuri atves prie reikšmingo energijos sustiprėjimo su toli einančiomis pasekmėmis. Ta energija ateis į Žemę Gyzoje ir Mudi, tai jų paskirties tikslas.


Tryliktasis laukas

Nors pradžioje jums Kristalinė energija prieinama penktame išmatavime, visas Kvantinio Kristalinio spektro laukas pilnumoje egzistuoja tik dvyliktame išmatavime. Atitinkamai, mineralų karalystės kristalinio aspekto sukūrimas Žemėje, buvo dinamiškai apdirbamas per vienuoliktą ir dvyliktą  Auksinio spindulio išmatavimą, Kristalinio Platininio Spindulio pagalba.

Kurio susijungimas prasidės nuo Ugnies Žiedo, suformuos tryliktą Apjungtą Kvantinį Lauką, visų dvylikos išmatavimų vienybę. Dvyliktas išmatavimas yra aukščiausias žemiško išmatavimo rezonansas. Tai aukščiausių Kosminių Spindulių Išmatavimas, Platininis Spindulys. 2012 metų Kristalinės Iniciacijos metu dvylika laukų suformuos tryliktą ir tai yra visų išmatavimų apjungimo harmonika Vienybėje.


29-tos paralelės piramidinė vienybė

Abu piramidžių kompleksai yra 29-tos platumos vektoriuje, abu spinduliuota Fi energiją, abu yra Kosminės Iniciacijos, kuriančios tryliktą lauką, užbaigimo mechanizmu. 

Brangieji, Kristalinė era – tai neišvengiama. Ji artėja su didžiausia inercija. Dualus pasiskirstymas buvo galinga ir brangia žmonijos patirtimi, Žemės Linijiniame Universitete. Dualybė buvo geras mokytojas, bet linijinis kursas, daugumai iš jūsų, eina į pabaigą. Dabar laikas gauti jūsų poliškumo diplomą ir pradėti mokymasis aukštųjų sferų aspirantūroje. 

Meistrai, likusio laiko iki Pakilimo ataskaitoje, egzistuoja atitinkamos datos, atidarančios išimtinius dažnių langus. Svarbiausi iš jų yra lygiadieniai, solsticijos, trigubos datos ir saulės, mėnulio užtemimų fazės.

2012 metu triguba data, 2012 12 12 ir paminėti astronominiai įvykiai, žymiai galingesni nei prieš tai buvę. Kiekvienas iš jų išnaudojamas ekstraordinarių užkoduotų energijų priėmimui, būtinų mikro ir makro Pakylėjimui.

Tie portalai turi būti pripažinti ir išnaudoti. Mes budiname jus, kad reikia aplankyti svarbius galingus mazgus, viesulinių portalų kompleksus ir šventas vietas tuose dažnių portaluose. Susirinkite į kolektyvines ceremonijas, grupines šventes, tokiu būdu gausite nukreiptą Transformuojančios Kristalinės Šviesos bangą. Tai kolektyvinis apsijungimas, transformuojantis jūsų Žemę ir tai, kas yra už jos ribų. Taip buvo visada.

Mes jums sakome, kad 2012 metai - puikus laikas. Tai linijinis Planetinio Pakilimo užbaigimas. Planetinis Pakilimas užtikrina naują Žemę, išplėsto Šablono viduje ir pilnumoje funkcionuojančią Kristalinę gardelę – 144. Tai energijos, kurios užtikrina masinį žmonijos persitvarkymą Pakylėjimui atlikti. Mes atkreipiame jūsų dėmesį, kad tie, liečiantys žmoniją, pasikeitimai vyks palaipsniui, linijinio laiko terminuose. 

Mes jums sakome, kad visa tai pasibaigs ne 2012 gruodžio 21, o gruodžio 12.

Peržiūrų: 7547 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.5/4
Viso komentarų: 621 2 3 4 5 6 »
0  
1 Doremi   (25.04.2012 21:29) [medžiaga]
žinot ką? wacko visas straipsnis - kažkos tarptautinių, specifinių, astrologinių žodžių kratinys
aš nieko nesupratau
ir tokiu pateikimus masių nesudominsite
o kodėl vasaros saulėgrįža dvidešimtą?kodė ne dvidešim ketvirtą?
kas čia per kilojimas datų wacko
visko aš čia prisiskaitau, bet tokio kratinio dar neteko
savo kuklią nuomonę apie viską prilaikysiu sau
norėčiau kad baigtūsi šis neteisingas pasaulis, tačiau kaip jis baigsis, jei mes kasdien žodžiu, veiksmu, mintimi kuriame sau ir ateities kartoms ateitį
šakės biggrin aš pasiliksiu žolininke ir katalike, kažkaip man saugu su augalais, gyvūnais, žeme ir jėzum kristum,
kilti į žvaigždes noro nėra

0  
9 alfairas   (26.04.2012 01:02) [medžiaga]
Metatronas - grazuolis intelektualas, ir dažniausiai nekurse jog ji vadina Metatronu...

labai aciu uz recepta, alergija praejo be zoleliu!!!

0  
2 Airijan   (25.04.2012 22:31) [medžiaga]
Tai tokie reiškiniai kaip naujų vaizdinių matymas, kai dangus ryškiai geltonas/oranžinis ir keistai žaliuojantis medis už lango , kuris neatitinka realaus kasdieninio vaizdo, bus dažni įvykiai? happy

0  
5 alfairas   (26.04.2012 00:03) [medžiaga]
Arijan, tai normalu, pas daugeli zmoniu vyksta panasus procesai.
Tik jus buvote sapne, o jums atrode kaip realybeje. Paprastai tariant jusu hipofize, kankorezine liauka, priima kitokius daznius per koherentines bangas, tada keiciasi halografiniai vaizdai. Tai yra gerai. Jus neissigaskyte. Rasykit drasiai...
Jei atskirsyte kokioje esate realybeje)))))

0  
3 Swan   (25.04.2012 23:31) [medžiaga]
AIrijan manau, kad jums haliucinacijos...

0  
4 monntos   (25.04.2012 23:57) [medžiaga]
alchogolis narkotikai savo padaro biggrin

0  
7 alfairas   (26.04.2012 00:12) [medžiaga]
medziotojas - visu pirma labai stipri asmenybe ir labai kantri....

0  
6 alfairas   (26.04.2012 00:08) [medžiaga]
Kaip atskirti mokytoją nuo kritiko

Mokytojas parodo tau proto prigimtį, o kritikas paprasčiausiai tvirtina, jog tu – neapsišvietęs.
Mokytojui nerūpi, sutinki tu su juo ar ne, o kritikas labai stengiasi, jog tu priimtum jo požiūri.
Mokytojas daro daiktus paprastais, o kritikas arba viską apsunkina arba paprasčiausiai siūlo pakeisti vienas tavo koncepcijas-kitomis.
Mokytojas daro tave laimingu, o kritikas verčia jausti savo nepilnavertiškumą.
Mokytoją nori matyti, nepaisant visko , o kritikas nori greičiau juo atsikratyti.
Kritikai labai mėgsta priminti , jog „kiekvienas žmogus kelyje – mokytojas“, o mokytojai ne pavadins tavęs savo mokiniu, kol tu pats nepaprašysi, o kai kada, net jeigu paprašysi, vis tiek nepavadins.

Na, pas ka sirdele nerami??

0  
8 alfairas   (26.04.2012 00:18) [medžiaga]
to Swan

medziotojas turi ir tokia savybe - jei nusprendzia kazka nudopti tai daro tai samoningai)))))))

o man, lydekos gaila, kai suzvejoju, nes reikia su kuoka per galva must kad nesikankintu, tokios taisykles.

0  
10 alfairas   (26.04.2012 01:12) [medžiaga]
Cia apie mano Papaji…

Visa gyvenima Meistras buvo laimingas, šypsena niekada nedingdavo nuo jo veido. Visas jo gyvenimas buvo prisotintas džiaugsmo aromatu! Netgi mirštant, jis linksmai juokėsi. Atrodė lyg jis mėgautųsi mirties atėjimu. Jo mokiniai sėdėjo aplinkui. Ir vienas paklausė:
- Kodėl jus šypsotes? Visa savo gyvenima jus sypsojotes ir mes vis nedrįsdavome paklausti, kaip tai jums gaunasi? Ir štai dabar paskutine minute, jus juokiatės! Kas čia linksmo?
Meistras atsako:
- Daug metu atgal, būdamas jaunu žmogumi, as atejau pas savo meistra, bet jau gyliai kenčiantis. Meistrui tada buvo 70, jis nusišypsojo ir be jokios priežasties pradejo juoktis. As paklausiau ji „Kaip jums tai gaunasi?“ Ir jis atsake: „Viduje as laisvas savo pasirinkime. Tai paprasčiausiai mano pasirinkimas. Kiekviena ryta, kada as praveriu akis, as klausiu savęs, ka pasirinkti šiandieną – palaimą ar kančias? Ir taip nutinka, jog aš pasirenku palaimą, juk tai taip natūralu“.

Visiems linkiu nuo ryto iki vakaro jaustis palaimintais!!!

Inicijuokyte iniciacija!!!!

0  
11 alfairas   (26.04.2012 01:35) [medžiaga]
www.youtube.com/watch?v=2sH4jxIJ74k

nusiimkyte kaukes, labai prasau....

0  
12 Swan   (26.04.2012 09:28) [medžiaga]
"nusiimkyte kaukes, labai prasau...."

Nu va, čia tas pats mokytojas, kuris nesistengia, kad priimtų jo požiūrį. :D:D:D

Žinoma, jeigu yra avių, visada bus ir piemuo, kuris jas gano...

"medziotojas turi ir tokia savybe - jei nusprendzia kazka nudopti tai daro tai samoningai)))))))"

Alfairai, kaip matau, mano straipsnio apie "balsus" neperskaitei...ak, bėda bėda bėda...

Žmogus kaip svarstyklės. Balansuoja tarp bedugnės ir krašto. Jis visada turi teisę kristi į bedugnę, bet jis visada turi teisę ir pasilikti ant krašto. Ne medžiotojai ir ne velniai jį pražudo, bet jis pats save...todėl, kad jame yra ir dievas ir velnias...taip jau mes užprogramuoti...:) kas mus tokius sukūrė, nežinau, bet kažkas nepaaiškinamo, vieni sako, kad dievas, kiti, kad beždžionė, dar kiti, kad ateiviai...viena aišku, Visatos dėsniai yra ir jie visiems galioja vienodai ;)

Geros dienos visiems :)

0  
13 Doremi   (26.04.2012 12:30) [medžiaga]
arian
spalvotas dangus jau kasdienybė, tai matėme ir pernai nuo vasaros, ir mes tai vadiname lietuviškai,
kasdien nuo ryto kylant saulei dangus kaip sluoksniuotas pyragas, saulei krypstant vakarop- spalvos vėl atsiranda, bet esu žemietė ir nepageidauju jokių ten kaip čia vadina wacko metatronai ar kažkaip
visa tai yra kažkokia fantazija

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-58
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Balandis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0