Antradienis, 06.12.2022, 12:07
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Kovas » 31 » Universalūs Visatos Įstatymai arba senos kaip pasaulis tiesos...
11:21
Universalūs Visatos Įstatymai arba senos kaip pasaulis tiesos...

Kančios - pagrindinis žmonijos mokytojas. Žmogus, nežinantis kosminių įstatymų, neprisitaikęs prie jų, ir vedamas egoistinių motyvų, atlieka poelgius, kurie sukelia jam kančias. Tokiu būdu, kosminių įstatymų nežinojimas žmogui yra tikras pastovių kančių šaltinis. Jis egzistuos tol, kol žmogus nežinos įstatymų ir pažeidinės juos. Jis kentės, kurdamas savo blogą karmą.

Nikolajus Rerichas

Pasaulio mokslininkų bendruomenė aptiko naują dėsningumo sąveiką tarp elementarių dalelių materijos ir antimaterijos. Jos dėka, manoma, egzistuoja Visata ir visi jos komponentai, įskaitant Žemės planetą ir jos žmones – apie mokslininkų tyrimus pranešama straipsnyje, priimtame publikuoti žurnale Physical Review D...

Tačiau šiame straipsnyje atkreipiamas dėmesys į dėsningumus, kurie egzistuoja Visatoje nuo jos sukūrimo pradžios, ir kurie veikia ir veiks, nepriklausomai nuo mūsų žinojimo ar nežinojimo apie juos.

Mūsų sąmonė turi subtilią materialią prigimtį. Faktiškai kiekviena mūsų gyvenimo akimirka  susiliečia su Visata. Žinoma ne su visa iš karto, o su kažkuria jos dalimi. Iš šios Visatos dalies mes semiamės žinių. Šiuo atveju kalbu apie praktines žinias, kurias mums gyvenime pavyko pajusti ir patirti savo kailiu. Būtent praktinės žinios atsiranda mūsų sąmonėje ir, kurios išsivysto dėl mūsų sąveikos su Visata.

Kas žino Dėsningumus, tas valdo Pasaulį...

Paprasčiausiai reikia būti dėmesingu ir mokytis iš gyvenimo, suprasti ir suvokti kiekvieną įvykį kaip instrukciją, žinyną ar vadovą. Pas kiekvieną iš mūsų yra vidinė intuicija, bet ne visi moka ja naudotis. Reikia stengtis būti atviresniu, tada ir supratimas palaipsniui ateis.

Pvz., jeigu žmogus gyvena ne pagal Visatos įstatymus, jo intuicija nedirba. Jei toliau pažeidinės įstatymus, tai intuicijos kanalas užsidarys. Kai mes elgiamės šiurkščiai, mūsų psichika darosi nejautri ir nesugeba priimti subtilių signalų. Tai, ką žmonės vadina Likimu, iš tikrųjų yra griežti Visatos įstatymai, kurie turi didelį poveikį mūsų gyvenimui.

Vienas iš pagrindinių principų yra išmokti dirbti su savimi, o ne su aplinkybėmis. Pasaulis  keisis -  jeigu keisimės mes. Pasaulis - mūsų pačių projekcija.

Šiandien žmonės gyvena labai savanaudiškai. To pasekmės pasireiškia kai mums atgal sugrįžta mūsų pačių poelgiai, ir mes klausiame : „Iš kur tai atsirado? Kas dėl to kaltas? Aš juk toks geras!".

Bet kokie mūsų veiksmai mums sugrįžta. Trečiasis Niutono įstatymas –veiksmo jėga lygi atoveiksmio jėgai. Kitaip tariant, kokia jėga mes veikiame kažką išorėje, su tokia jėga ši išorė mums atsakys. Tai ir yra Likimo įstatymas.

Bet prieš tai, reikėtų paminėti didžiausią Visatoje egzistuojančią jėgą, kurios neįmanoma niekuo įveikti, - Laiko jėgą.

Vedos sako, jog laikas yra jėga, kuri juda su materija. Mes gyvename ir esame dvasiški pagal savo prigimtį, ir gyvename materialiame kūne. Mūsų materialusis kūnas pastoviai keičiasi, sensta su kiekviena sekunde. Tai vyksta dėl tos priežasties, jog būtent ši Laiko jėga ir stumia kūną į senėjimą.

Kiekviena mūsų aplinkos detalė patiria tą patį. Sensta medžiai, sensta Žemė, sensta Saulė, oras – viskas sensta. Šiame pasaulyje viskas juda cikliškai, ir kai baigsis mūsų gyvenimo ciklas, po jo prasidės sekantis. Siela pagal savo prigimtį yra amžina, todėl su nauju ciklu mes gauname naują kūną. Atkreipkite dėmesį: atomų judėjime egzistuoja cikliškumas, Saulės ir Žemės judėjime – viskas juda ciklais. Šie ciklai atsiranda kaip Laiko jėgos poveikio rezultatas.

Kiekvienas objektas šiame pasaulyje turi savo laiko orbitą, ir pakeisti jos neįmanoma. Niekas negali prailginti arba sutrumpinti savo gyvenimo. Netgi nužudžius save, žmogus paprasčiausiai iš savęs atima galimybę gyventi materialiame kūne. Jo gyva būtybė vis tiek lieka savo subtiliame kūne, toje pačioje vietoje su tais pačiais žmonėmis, su kuriais ji gyveno, bet jau turi vaiduoklio savybę, kuri gyvena sau skirtą laiką, ir tik po to palieka šį pasaulį. Todėl tie žmonės, kurie mano, jog prailgins ar sutrumpins savo gyvenimą, - giliai klysta. Neįmanoma prailginti gyvenimo, kaip ir sutrumpinti jo. Tačiau pakeisti gyvenimą įmanoma – tame ir slypi mūsų pasirinkimo valia, nes mūsų valioje yra pilnai keisti savo gyvenimą: nuo mūsų pačių priklauso, ar mes jį pragyvensime laimingai, ar būsime absoliučiai nelaimingi. Valios neliečiamumo įstatymas.

Kadangi dėsningumų yra tikrai daug, norėtųsi atkreipti dėmesį į praktinius universalius Visatos įstatymus (dėsnius). Tam, kad sėkmingai jais naudotis, pabandykite juos įsisąmoninti, priimkite ir naudokite, žvelkite giliai ir išmintingai ir, stebėkite kas vyksta..., o jeigu jums tai nieko naujo, gal su šypsena prisiminsite savo gyvenimo klaidas.


Visata susideda iš vienos esencijos

Žmogus ir viskas aplinkui yra gryna energija. Mes esame energetinio lauko vienos visumos, sudedamoji dalis. Tarp energijos vyksta apsikeitimai, niekas negali atsirasti arba išnykti atsitiktinai. Viskas pasaulyje turi savo kainą, prieš gaunant, turime atiduoti, nes tai yra vieningas tikslinis energijos transformacijos procesas. Materija yra suvokiama pojūčiais, kaip kieti objektai nėra susiję vieni su kitais. Subtilesniu lygiu, materija išsiskaido į mažas daleles ir, galiausiai, visa tai patampa gryniausios formos energija.
Energija skiriasi viena nuo kitos kokybe, tankio ir greičio pasireiškimais. Susideda iš elementų - oro, ugnies, žemės, vandens. Elementai, savo ruožtu, sudaryti iš elementų (stichijų) - vėjo, šilumos, drėgmės, sausėjimo, šalčio. Visa būtis, ką žmogus jaučia, junta, įskaitant ir save, yra skirtingos energijos rūšių  konstitucijos. Visa tai, skirtingos energijos rūšis  - kietos, skystos, dujinės, eterinės. Pridėkime fiziniam regėjimui padidinta vaizdą, laboratoriniu mikroskopu matysime vien molekules, iš kurių susidaro objektai.
Kiekviena energetinė esybė - skirtingas vibracijos lygis. To pasėkoje skiriasi kokybė, pagal tanki ir forma, laiką ir erdvę, bet mes vis tiek sąveikaujame ir darome įtaką vienas kitam. Visatos įstatymai - yra vienas ant visų. Kaip ir viena energija, bet su skirtingais poliais: vyriška ir moteriška, šaltis ir karštis, vėjas ir drėgmė, šiluma ir sausumas, minusas ir pliusas, tamsa ir šviesa, aukštis ir žemuma, vidinis ir išorinis, kairė ir dešinė, tuščiaviduris ir tankus, pasaulis ir antipasaulis, ir t.t. Žmogus egzistuoja vienu metu 3 būsenose - fizinis kietas, dvasingas dujinis ir dvasinis eteris.
Agresija, į nereikšmingą gyvenimo įvykį, lygi agresijai į Visatą. Meilė ir baimė vieninga visuma, gėris ir blogis, viena. Mūsų jėga, slypi tame,
dabartiniu momentu, jog būtent dabar mes galime valdyti energiją ir užduoti jei bet koki pasireiškimo algoritmą. Mūsų mintis, emocijos, poelgiai dabartiniu momentu, piešia rytdienos paveikslą, o praeities realybė niekur nedings, ji pasilieka praeitimi, iš to susideda mūsų patirtis.

Energija magnetiška

Energija turi savybę pritraukti prie savęs tos pačios kokybės energiją , molekulė prie molekulės. Taip formuojasi daiktai, gyvenimo situacijos, sąjungos, šeimos, kolektyvai, valstybės ir tautos. Mintys ir jausmai, pritraukia analogišką energiją. Idėjos energija pirminė, materija antrinė. Idėja, tai planas, susidedantis iš vaizdinio paveikslo. Šis paveikslas magnetizuoja energiją ir priveda ją prie to, jog ji priima jai užduota formą, kuri pasireiškia fiziniame plane. Mintys ir vaizdiniai sukuria realybę. Mintis tankėja iki jausmų ir emocijų pojūčių. Mūsų jausmai priverčia veikti, kaip jaučiame, taip ir elgėmės.
Taigi, idėja per pojūčius, paleidžia veiksmą ir formuoja formą. Sumąstei, pajutai, padarei. Panašus traukia panašų. Žvelgi su pasmerkimu, jauti pyktį, tą ir gauni kiekvieną dieną, ir kur tik nenueitum viskas erzins, nes pritrauki kas viduje. Mes pritraukiame į savo gyvenimą visada tai, apie ką dažnai galvojame, kuo mes tikime, ko tikimės, kaip elgėmės ir vedame save. Tai taisyklė, pagal kuria viską, ką mes spinduliuojam į Visatą sugrįžta mums atgalios dvigubai.
Energijos kaupimo  ir panašumo

Bet kokios energijos sukuria sau panašią, ir turi gebėjimą kauptis. Visa, ką spinduliuojame į Visatą, sugrįžta dvigubai. Kaip mes elgiamės, taip gyvenimas elgiasi su mumis. Elkis su žmonėmis taip, kaip nori jog jie elgtųsi su Tavimi. Štai kodėl, - mylėk Dievą ir artimą kaip save patį, nes tu jie ir esi, o jie esi Tu. Linkėk begalinei erdvei (ir mintyse) tai, ką nori gauti ir turėti. Iš sąmonės atsiranda pojūčių iliuzija, kuri skatina veiksmą. Karta sukūręs kažką  gyvenime, suteikiam teisę sukurti tą patį gyvenimui, su Tavimi. Jei aš pykstu, tai būtinai prasidės erzinimai ir griovimas. Jeigu myliu, tai priims ir mylės.

Teisingumo

Vargas ir kančios - neišvengiami kosminės dramos aktai. Ne Dievas šias negandas apibrėžia, bet pats žmogus pritraukia jas, kaip atpildą už savo piktadarybes. Tai pataisoma bausmė, kuri verčia žmoniją palikti klaidingą kelią ir sugrįžti į TEISINGUMO KELIĄ. Žmonių nežmoniškumas vienas kito atžvilgiu ir visai Kūrinijai pasireiškia gamtinėmis katastrofomis ar kataklizmais. Ir tai ne Dievo bausmė, bet pats žmogus pritraukia jas sau, kaip atsaką į savo nuodėmingus veiksmus. Neabejotinai, dėl žmogaus Ego augimo bus apibrėžtos fizinės pasekmės: daugiau širdgėlos ir apsivalymo. Mes dabartyje gauname tai, ką pasėjome praeityje, o tai ką pasėsime dabartyje, turėsime ateityje. Išties yra - praeitis ir ateitis užslėpta dabartyje. Priimta tikėti, jog žmonės gimsta tam, kad numirti, o miršta tam, kad gimti, bet tai nėra taip. Mes gimstame tam, kad įgauti galimybę negimti iš naujo.

Pasekmės ir priežasties 

Jeigu mes tikrai ieškome Tiesą, tai mums jos pasiekimui  norėsis pridėti pastangas. Pakeliui į Tiesą vis sunkiau išsiskirti su savo vaizduotėmis apie ją. Tam, kam yra brangios  jo iliuzijos, kas puoselėja savo Ego ir teisina savo nuodėmes, tas negalės rasti Tiesos.

Viskas Visatoje susideda iš smulkių dalelių, ir Didžiausio tobulumas pagrindas susideda iš Mažiausio tobulumo pagrindo. Visi daiktai sureguliuoti, viską valdo pasekmių ir priežasčių įstatymas. Koks Tu, toks ir Tavo pasaulis. Gyvenimas daro iš Tavęs tą, ką Tu darai iš savo gyvenimo. Mes neišgyvenam gyvenimo pilnumoj, mes išgyvename jo akimirkas iš kurių jis susideda. Gyvenimas – tai pamokų ciklas, kur žmogus pajungtas į pasekmių ryšių tikslą. Jo gyvenimas susideda iš pasekmių ir priežasčių. Jis sėja ir pjauna. Kiekvienas jo veiksmas – tai priežastis, kuri turi įgauti pusiausvyrą su pasekmėmis. Jis pasirenka priežastį (laisva valia), bet jis negali pasirinkti pasekmę, prieštaraujančią priežasčiai (likimas). Tokiu būdu, Laisvą valią gamina priežastis, o Likimas disponuoja rezultatais.

Mūsų kančios – tai mūsų nežinojimo, klaidų ir neteisingų veiksmų,  rezultatas. Tiktai mes patys, ir nekas kitas, verčiame save kentėti. Jeigu tai būtų ne taip, jeigu žmogus galėtų sėti blogį ir išvengti pasekmių, tada nebūtų Teisingumo įstatymo, be kurio Visata neišgyventu nei akimirkos. Visur viešpatautu chaosas.

Nepergyvenkite dėl rezultatų, nesirūpinkite ateitimi, pergyvenkite tik dėl asmeninio netobulumo, ir rūpykitės dėl jo pašalinimo. Supraskite paprasta tiesą – melas negali būti teisingumo rezultatu, kaip ir gėris nesukurs blogio ateities. Mes valdome savo veiksmus, bet ne jų rezultatus. Kas padaryta šiandiena, rytoj atneš džiaugsmą arba liūdesį. Todėl jaudinkitės ne apie tai, kas gali nutikti ar nenutikti su jumis, bet apie tai, ką mes galvojame ir kaip mes elgiamės dabar. Tas kas kuria gėri nesijaudina dėl rezultatų, jis yra laisvas nuo baimių prieš galimas nesėkmes. Ieškome Tiesos ne tik mes, Tiesa irgi ieško mus. Gal, sulauksime tokių laikų, kai mes neiškosime Tiesos, jos nebus, o jei ir bus, tai ji mums bus nereikalinga.

Santykio (fizika).

Vienvardžiai (pp) užtaisai atsistumia, priešingi traukia, tačiau...galimi ir atvirkšti veiksmai – vienvardžiai sugeba prisitraukti siekiant tam tikro didesnio dydžio ir/ar turint bendra tikslą/susietus tikslus, o priešingi – atsistumia, jeigu jų skirtumo ir poveikio vienas kitam dydis pernelyg aukštas, arba judėjimo kryptys pernelyg skirtingos. Iš čia seka ...mylėk artima savo, tačiau – nepersistenk, nesudegink jo savo didele meile, seniai yra žinoma, - meilė akla...

Tuo pačiu...kuo stipriau trauki, tuo stipriau atskiri. Ir, atvirkščiai, karta paleidęs – pritrauki...Bukite išmintingi.

Tapatumo (fraktalai).

Panašus sukuria ir pritraukia Panašų. Obuolys nuo obels toli nekrenta. Žuvis pūva nuo galvos. Galvokite ką Kuriate? Nekaltinkite kažką, jei aplinkui ne tas ir ne tie...Žinokite, negatyvas prisitraukia stipriau ir anksčiau. Priešinkitės. Aukite į pliusą. Didinkite šviesą, bet ne tamsą.

Personalinės kūrybos  ir pasirinkimo (kario įstatymas).

Valios koridorius egzistuoja, nors, gal kas šito kaip ir nenorėtu arba abejotu...Tu gali būti Kūrėju čia žemėje, arba Auka. Kūrėjai – kuria savo gyvenimą, aukos skundžiasi...Aukos visada vengia atsakomybės. Kurkite. Pasaulis toks, koki Tu ji sukuri. Tavo mintis ir žodžiai – gyvi gyvenimo teptukai. Tu – savo Pasaulio paveikslo autorius  ir tai Tavo atsakomybė. Bet jeigu Tau nepatinka Tavo paveikslas, nupiešk  kitą – ta, kuris tau patinka. Tokiu būdų, Tu darai Pasirinkimą.

Pasaulio paveikslas pas kitą  – kitoks, nuo Tavo jis gali skirtis. Kiekvienas savo Pasirinkimą daro pats. Tai jo teisė. Ir jo atsakomybė. Ar nori nešti svetima kryžių?

Tu negali atsakyti už kitų pasirinkimą, bet Tu gali sėti...Tu negali panaikinti blogio, bet Tu gali ji sulaikyti....Kieno Tu pusėje?...

Pagalbos

Padėti reikia seneliams, vaikams ir prie tam tikru aplinkybių ligoniams (nes ligoniai jie nuo to, jog nesutaria su Gamta). Likusiems pagalba nereikalinga tačiau, kartais jos labai nori....Vieniems iš jų reikia duoti labai stiprų "stebuklingą pendelį", kitus išmokyti ką reikia daryti, trečius palikti...Ištiktųjų alkaniems visada sveikiau duoti meškerę, nei žuvį. Kitiems, duoti nieko nereikia, nes jie ištiktųjų nieko nenori – ir duotas Gėris apsivers jiems Blogiu. Išmokyk juos atiduoti, tada jiems sugrįš su kaupu.

Tikslo

Eik tenai – nežinau kur, atnešk tai – nežinau ką... Jeigu tu nežinai, kur tu eini, tai nežinai, kur ateisi. Jeigu tu nežinai, ko tu nori, tai, kaip tu tai gausi?

Kada tu statai tikslą, tai atsiranda kryptis. Tai yra kelias. Kada yra kelias, atsiranda noras praeiti jį... Kada atsiranda noras – susidaro Piltuvas, kuris pritraukia ir vienija tai, kas reikalinga Tikslo pasiekimui....Ir kelias pasidaro trumpesnis. Tau padeda visa Visata.... Ir Tikslas atlėks pas tave.

Pastatyk Tikslą – duok galimybę Visatai padėti Tau.

Priklausomybės

Kuo daugiau žmogus turi tik materialinius interesus, tuo stipriau jis darosi priklausomas, praranda sugebėjimus: - skirti svarbiausia savo gyvenime, - suprasti, kas iš ko seka, kas nuo ko nutinka, - matyti skirtumus vieno ir kito, - girdėti ir matyti įvykius aplinkui, - adekvačiai reaguoti į aplinkos pasikeitimus, - kritiškai vertinti savo poelgius ir elgesį...

Atsiranda kritinė situacija. Bet ši krizė reikalinga atsinaujinimui. Nedaužyk galvos į sieną, geriau ženk pusė žingsnio į šoną, pamatysi duris. Krizė neišvengiama, nes kitaip daugelis žmonių nesupranta. Pavojus čia slypi tame, jog daugelis ir krizėje lieka priklausomi...Išsivaduok nuo priklausomybės. Vystyk ir stiprink savo dvasią, nes seniai yra pasakyta: ne vien duona gyvas žmogus.

Judėjimo

Vystyk savo sąmonę ir dvasią. Judėk, nes sušalsi. Krutėt, nes užmigsi. Krentant – kelkis, stokis, įveik kliūtys. Judėjimas yra vystymas, nejudėjimas – mirtis. Nebuk priklausomas. Nebūk statika.

Traukos

Kiekvienas neša savo Kryžių, kuri pats sau išrinko. Koki išrinko, toks jo ir svoris. Ką norėjo, tą ir gavo. Nustok skųstis ir sielvartauti...

Tavo trauka ant tiek didelė, ant kiek tu trauki ją. Bet kryžių nešti galima skirtingai – negatyvi našta traukia prie žemės, pozityvi dvasia traukia į dangų ir tu pakilsi. Nešk, su džiaugsmu ir garbingai.

Jėgos

Tikėjimas, meilė, atvirumas ir nuoširdumas yra žmogaus Jėga... Žmogaus Jėga jo širdyje, jo žvilgsnyje. Žmogaus Jėga mokėjime klausyti. Mąstyti. Uždavinėti klausymus...Dar žmogaus Jėga mokėjime ja dalintis, kurti bendraminčių bendrijas, sėti....

Dar jėga – mokėjime būti silpnu. Gebėjimas pripažinti savo klaidas, tame tarpe, viešai mokėti prašyti atleidimo ir atleisti yra rodiklis NE silpnumo, bet Jėgos.

Akla ir kvaila jėga, perteklinė jėga – yra paprasčiausiai beprasmis jėgos naudojimas. Buk išmintingas.

Materialaus gyvenimo

Materialus gyvenimas – žaidimas. Todėl galima suprasti....šiame žaidime yra Taisyklės. Bendro žaidimo Taisyklės vadinasi įstatymais. Taisykles, kurias žinai Tu, vadinasi Principai.

Žaisk pagal taisykles – įstatymų reikia laikytis, kitaip galima atsidurti NE žaidime, reikia vadovautis principais  – kitaip pats gali tapti žaisliuku. Bet taisyklės turi Išimtis – toks žaidimas.

Bet kokiame žaidime žaidėjas atlieka savo vaidmenį (rolę). Ir jos gali būti skirtingos. Kuo platesnis tavo Diapazonas, tuo daugiau rolių tu gali sužaisti.... Buratinas žaidė tik vieną rolę. Todėl, kad jis – medinis. Nebuk Buratinas. Bet ateis ir kiti laikai, todėl nepamiršk savo dvasios....

Išimties

Dievo keliai nežinomi..., todėl Išimtis iš taisyklių būna. Išimtis būna visada. Išimtis būna kai kada. Išimtys būna, jei nepripažinti šito – atsiranda aklavietė.

Bet negalima daryti  išimtis visada arba naudoti išimtis savo klaidų ar kvailysčių pateisinimui. Ar supranti?

Klaidų

Kai kažkas pradeda daryti, jo veiksmuose atsiranda klaidos.... ir neretai – paniška baimė.

Tuo tarpu, klaidos būtinos įsisąmonimui, mokymuisi ir rezultatui – pasiekti Tikslą, nes jeigu nėra klaidų – tai nėra mokymo. Kam tau mokytis, jeigu ir taip viskas tvarkoje? Mokslas prasideda, kada prasideda klaidos. Per jų supratimą žmogus siekia ištaisyti situacija ir daro kitus veiksmus.

Priklausomi to nedaro ir vėl stoja ant to paties grėblio. Klaidos – tai irgi ženklai ir tai ženklas nenusileisti iki didesnių klaidų. Ir tai yra mokymas. Daryti klaidas – Protinga, nedaryti iš jų išvadas – Kvailystė. Buk protingas.

Mokymo

Žmonės mano, jog mokslas baigiasi su mokyklos ar universiteto baigimu. Todėl daugelis žmonių pradeda mokytis tik tada, kai jų klaidų kritinė masė pakankamai prisikaupė ir kada jiems pasidarys visiškai blogai. Tačiau...80% žmonių pasilieka nepakaltinami ir viliasi likimu...  Tai yra Aukos. Nustok būti Auka.

Mes darome ne tai ką mums sako, bet tai, ką mes matome.  Darome Tai – ką daro Kalbantis, manydami, jog jie tai moka daryti! Tokiu būdu, mokslas galimas tik veiksmais, o mokytis verta pas Meistrą.

Tiesos

Daugiausia dauguma žmonių nemėgsta Tiesos – nei kalbėti, nei klausyti.... Tačiau kalbėti apie Tiesą mėgsta visi. Nuoširdumo esmė, yra žmogaus mokėjimas kalbėti tiesą. Šie žmonės tikri draugai, bet... juos niekada nelaiko šalia. Kadangi jie nepatogus.

Meilės

Mylėkite gyvenimą, Mylėkite tą, ką Jus darote, Mylėkite tuos, kas šalia Jūsų, bet skirkite – meilė ir gailestis ne tas pats. Griežta, bet teisinga meilė žmonėms, priveda prie jų augimo – į gerovę, gailestis – į degradaciją....

Kur Tu vedi tuos kuriuos myli ir tuos kas šalia Tavęs?

 

Jeigu šiandien manęs paklaustų ar aš tikiu Dievu, atsakyčiau – ne, aš netikiu Dievu, aš Jį pažįstu....

I.Kiekvienas užsibaigiantis procesas, pereina į savo priešingybę.

II. Panašus visada pritraukia panašų.

Kas yra čia, - yra visur; ko nėra čia, - niekur nėra.

Jeigu mes kažko nematome savyje, - mes nematome ir išorėje. Jeigu mes kažką neigiame savyje arba nenorime matyti, - mes būtinai susidursime su tuo išorėje.

Tą, ką mes neigiame ir engiame, vyksta mūsų gyvenime. Kuo stipriau mes kažką atskiriame, tuo stipriau tai traukiasi pas mus.

III.Išorė visada atspindi tai, kas randasi viduje.

Jei pervesti dėmesį iš išorės į tai, kas vyksta viduje, mes gauname raktą savo gyvenimui. Bet kokia situacija, bet koks žmogus, bet kuris daiktas išorėje yra tęsinys mūsų pačių. ( Čia turima omeny tai, jog visos baimės, džiaugsmai ir pan., mūsų vidinė būklė atspindi išorę, - situacijose į  kurias mes patenkame, žmonėse, kuriuos mes sutinkame;  mes esame, savo ruožtu, atspindys vidinės būklės kitu žmonių).

IV.Kaip viršuje, taip ir apačioje.

Jeigu mes kažką sureikšminame, mes suskaidome save ir šitoks reiškinys - į viršų ir į apačia. Nėra nei viršaus, nei apačios (išskyrus fizinį lygį), bet mūsų skirstantis protas pastoviai dėlioja kelis supratimus, tuo jis ir gyvena fiziniame pasaulyje. Tai yra normalu, bet būtina turėti saiką ir atmintį  priešingai pusei.

V.Dešinė lygi kairėj.

Mes esame ir tuo, ką neigiame, nepriimame; skaitome neteisingu.

VI. Kiekviename taške trimatės erdvės vienu metu egzistuoja praeitis ir ateitis.

Visi daiktai egzistuoja vienu metu bet kokiame erdvės taške. Bet kuri sistema išsaugo savo vientisumą ir nesužlunga pieš laiką todėl, jog praeitis lygi ateičiai. Pasekmė ir priežastis – yra tas pats.

VII.Mintis turi sugebėjimą materializuotis išorėje. 

VIII. Įveikdami kliūtis, mes įgauname jų jėgą.

IX.Skausmas tiksliai parodo tą vietą kūne, kur mes nepriimame savęs, esame padalinti patys su savimi ir su Kūrėju. Liga visada atsiranda toje vietoje, kuri atstumta.

X.Mes visada kartojame mums įprastus elgesio šablonus, atkuriame įprasta mums  padėti situacija, mąstome įprastais mums vaizdais.

XI. Kaip mes nebandytume apsisaugoti, mes vis tiek pateksime į situacija, kurias mums riekia išgyventi dėl veiksmų, kuriuos padarėme praeityje.

XII. Nedaryk kitam to, ko nenori, kad padarytu tau, ir elkis su kitais taip, kaip tu norėtum, kad elgtųsi su tavimi.

XIII. Kiekvienas mūsų veiksmas pasaulyje būtinai sugrįš mums.

XIV. Tas, prie ko mes esame prisirišę, visada iškraipys ir aptemdys mūsų regėjimą, manipuliuos mumis ir stums į tam tikrus veiksmus.

XV.Baimes ir blokai vienu metu yra ir kliūtys ir vartai į norima tikslą.

Peržiūrų: 5864 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/7
Viso komentarų: 231 2 3 »
0  
1 alfairas   (31.03.2012 23:09) [medžiaga]
meile - materiali
www.youtube.com/watch?v=NvN_BEYvQmg

meile - tikra
www.youtube.com/watch?v=Jgnkud7oXhA

meile - samoninga
http://www.youtube.com/watch?v=-UczXwp_4o0&feature=related

jei tai ne tau, tai tai ne tau
www.youtube.com/watch?v=RpJYx3B2FSo

0  
2 PlejadieteLina   (31.03.2012 23:41) [medžiaga]
Meile? Meile - Karmine. Meile - Giminingai Sielai. Meile - Liepsnai Dvynei. Ir sios Meiles yra visiskai skirtingos!

Meile - Tikra. Tikra Meile egzistuoja tik Giminingai Sielai ir Liepsnai Dvynei.

Ir tai yra Tau ir tik Tau !

0  
3 PlejadieteLina   (01.04.2012 00:59) [medžiaga]
Upelis bega susitikt su Jura
Ir Vandenyno bangose isnyks ...
O Dieve, pas Tave mes skubam,
Su Tavo Meile susiliet!

---------------------------------------------------

Be Meiles Gyvenimas butu beprasmis.
Meile - tai Tyra ir Skaidri Sviesa.
Meile - tai mazyte Laimes bangele,
Siame asaru ir vargu Pasauly ... .....

0  
4 IGO   (01.04.2012 05:11) [medžiaga]
ka manote apie si zmogu Gintara http://www.gintaropokalbiai.lt/2012/03/diskusija-jehovos-liudytojais/ .

0  
5 Violeta   (01.04.2012 09:30) [medžiaga]
Peticija Dėl E.Žiobienės atstatydinimo

http://www.peticijos.lt/visos/60206

0  
6 Izide   (01.04.2012 19:30) [medžiaga]
Visiskai pritariu, kad meile turetu buti giminingai sielai ir liepsnai dvynei.
Bet ar nemanot, kad dazniausia sutinkama tokia - "Narkomaniška meilė" - tai ne meilė, tai liga. Čia gydytis reikia. Tai potraukis tam asmeniui kaip narkotikui. Paprastai kai žmogus išsigydo, tai jis to meilės objekto nė matyti nenori. Jis jau prisikentėjo. Kaip toji moteris. Jam sekasi - ji atsiranda, jam nesiseka - ji dingsta. Na, dingai - tai jau nebesirodyk. Tik pradėjo pamiršti, abstinencija praėjo, ji ir vėl čia...

0  
7 alfairas   (02.04.2012 15:39) [medžiaga]
www.youtube.com/watch?v=BtqUhtbUUyo
cia prie Visatos desniu temos, siek tiek apie meile, harmonija.....

0  
8 alfairas   (02.04.2012 18:07) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?v=b1jEZXL6sYI&list=UUmPSwsooZq8an7xOLQQhAdw&index=1&feature=plcp

portalas i penkta ismatavima, atsirado vakar...
as sau vieta uzemiau....

0  
9 Violeta   (02.04.2012 18:08) [medžiaga]
http://vzglyadzagran.ru/nauka/v-kakom-veke-zhil-xristos.html
unikalus filmas KOKIAM AMZIUJE GYVENO JEZUS
akademikai Fomenko ir Nosovskis atliko unikalius tyrinejimus del Jezaus tikrosios gimimo datos, nukryzavivo..
apie ju unikalius tyrinejimus pasakojo ir savo paskaitose Levasovas..
Jezus gyveno 12 ajame amziuje....

0  
10 PlejadieteLina   (02.04.2012 18:36) [medžiaga]
Taip, Jezus gyveno 12 - ajame amziuje. O Kryziaus Kelio nebuvo. Tai buvo ... holograma. Anunaku holograma. NEAPSIGAUKITE, manoma, kad tokia holograma Anunakai parodys ir siemet, metu pabaigoje! Antrojo Jezaus Atejimo nebus. Antrasis Atejimas - tai Zmonijos Samone, pasiekusi Jezaus lygi.

1-10 11-20 21-22
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Kovas 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0