Ketvirtadienis, 04.06.2020, 23:06
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Balandis » 3 » Vidiniai pasikeitimai 1 dalis
18:04
Vidiniai pasikeitimai 1 dalis

Dvasiniuose terminuose, katalizatorius    evoliucijos eigos paleidimo mechanizmas. Kai kuriais atvejai katalizatorius paleis DNR mutacijas. Dabar, kiekviename žmogiškos patirties lygyje, pas jus yra katalizatoriai, sufleruojantys įvykdyti pakitimus fundamentaliame būties lygyje.

Iš trečio tankio perspektyvos, jūs negalite pratęsti ėjimo dabartiniu kursu. Nes: 

Jūs atsisakote nuo švaraus vandens iš šviežio organinio maisto. Keičiasi klimatas, dalinai dėl žmogaus įsikišimo, dalinai dėl natūralių ciklų. Gyventojai nesugeba pilnai savęs apsirūpinti maistu ir elementariu gyvenimo lygiu, gali tik vieną ketvirtąją savo skaičiaus. Jūs toliau naudojate iškasamą kurą ir atominę energiją, nežiūrint į nesenas katastrofas. Žemei sunku koreguoti problemas. Maistas apnuodytas ir savo sudėtyje turi dešimtis cheminių elementų, su kuriais jūsų kūnas nežino kaip susitvarkyti. Dėl pastovių stresų dažnai atsisako imuninė sistema. Streso faktoriai apima: pastovų triukšmą, elektromagnetinį užterštumą nuo TV, radijo ir mobilaus ryšio bokštų. Bombardavimas iš masinių informacinių priemonių pusės, reklama, pop kultūra, propaguojanti kriminalus ir vartojimą, papirkta ypatingais interesais politinė sistema, korporacines monopolijas, genetiškai keičiamas derlius ir per didelis pesticidų naudojimas. Korumpuota medicinos sistema, statanti pelną aukščiau žmonių. Ginklai, purškiantys ore radioaktyvius elementus, sinoptikos keitimai purškiant atmosferoje įvairius junginius (chemiotrasos), hidrauliniai plyšiai plutoje siekiant išgauti gamtines dujas (labiausiai skalūnų), požeminių vandenų užteršimas, pastovūs smulkūs naftos išsiliejimai, šalia stambių išsiliejimų, nutekėjimai iš branduolinių reaktorių, ozono sluoksnio plonėjimas. Ir visa tai tam, kad patenkinti augančius poreikius ir norus – daugiau, daugiau, daugiau.

Visa tai, aukščiau išvardinta, tarnauja kaip katalizatorius, pagrindinių pasikeitimų paleidimui, žmoniškos būtybės elgesyje, bet dauguma žmonių tęsia balansavimą ant bedugnės krašto, kartais pastebėdami problemas, net įžiūrint kartais sprendimus, o vėliau atsitraukia ir grįžta vėl į letargo miegą. 

Sielos pripratintos tikėti, jog jos bejėgės ir mažai su tuo, kas vyksta jūsų pasaulyje, ką gali padaryti. Bejėgiškumo jausmas kyla iš savęs tik kaip kūnas jautimo, komplekso protas-ego. Savęs jautimas kaip forma, kuri prasidėjo nuo kritimo į materiją pradžios – štai pagrindinė priežastis to, kad per artimiausius 20-30 metų beveik trys ketvirčiai žmonijos paliks Žemę.

Iš ketvirto tankio perspektyvos, būtent jūsų sielos yra katalizatoriai,stovintys už būsimų pasikeitimų, kuriuos jūs siekiate įvykdyti. Daugelis iš jūsų – taip vadinamos "senos sielos” , pavargusios nuo karo, neturto, nelaimių, kančių, kontrolės ir t.t. Jums norisi tirti naujas pamokas – meilės, besąlyginės atsakomybės už Motiną Žemę priėmimą ir harmoniją su supančia aplinka.

Netgi nežiūrint į galima gresiančią katastrofą, jūs jau nebegalite tęsti gyvenimo trečiame tankyje. Jus daugiau nebedomina, koks kremas po skutimosi, ar koks dezodorantas pats geriausias, arba kaip pasidaryti daugiau pinigų, nei jūsų kaimynas. Senų seniausiai jūs atsisakėte nuo beprotiškos idėjos, jog tas, kas turi daugiau žaisliukų, "laimi” gyvenime. Dabar jus labiausiai jaudina asmeninis augimas, dvasinis atsiskleidimas ir normalių mylimų santykių suderinimas su kitais, taip pat siekiančiais sielos evoliucijos.

Kaip prašviesėjęs žmogus, jūs ieškote patirties, iškeliančios į paviršių tas problemas ir paternus, kuriems reikia išgijimo ir integracijos. Žinoma, kartais žmogiškas ego dar gali priešintis ir skustis, bet dominuojanti jūsų gyvenimo jėga – noras augti, dar aukštesnės tiesos link, naudojant atjautą.

Tamsos priežastis Žemėje kyla iš Pirmapriežasties. Kadangi Žemė milijonus metų buvo trečio tankio planeta, čia įsikūnijančios sielos, užmiršdavo savo Dieviškumo prigimtį ir suvokė save tik materialiai. Sielos noro dalimi buvo žemutinių tankių ištyrinėjimas – laikinai prisipainioti tokiais pasauliais, kad pilnumoje pergyventi juos. Tačiau, daugelis sielų, norinčių išsivaduoti iš materialaus, aptinka, kad tai labai sunkus dalykas. Didžioji dalis sunkumų kyla iš to, kad į Žemę atėjo "nerangios” sielos; jų vibracija buvo labai žema dėl lėtos mokymo kreivės, arba atviro atsisakymo mokytis.

Mūsų Kūrėjas, esantis begaliniai atjautus, suteikė sieloms milijonus metų, kad išmokti pamokas Žemėje, bet dabar trečio tankio Žemei, grasina sielos, atsisakančios pasukti iš destruktyvaus elgesio. Tai tamsios sielos, užstrigusios negatyviame realybės suvokime eonus metų. Iš jų iškreiptos perspektyvos, Dievas – tai priešas, kurį reikia nugalėti jėga ar valdžia. Jų sąmonėje giliai įsišaknijo pyktis, baimė, surišta su pirmapradžiu kritimu į materiją. Suvokiant save kaip materialią formą, jos priėjo prie klaidingų išvadų, jog jos – smulkios, bejėgės būtybės, vieniši kenksmingoje Visatoje. Atsiskyrimu nuo Dievo tikėjimo dėka, jie galvoja, kad turi manipuliuoti ir kontroliuoti kitus, jog jausti save galingais ir reikšmingais.

Didžioji jūsų dalis gyveno Žemėje jos didžių civilizacijų, tokių kaip Pangėja, Lemūrija, Atlantida ir dabartinė civilizacija klestėjimo ir griūties periodu. Kas kartą, kai jūs pakylate prie asmeninių pasiekimų aukštumų, kažkas tai įvyksta ir atrodo visos jūsų pastangos pavirsdavo į nieką. Kartais tai įvykdavo taip vadinamos "natūralios” katastrofos metu, bet dažniausiai tai būdavo ateivių įsiskverbimas arba pačios kultūros kritimas ir degradacija. Taip vadinamas "civilizuotas” pasaulis, paprastai, nusirisdavo iki karų ir spaudžiančių diktato režimų, sukurtų tam, kad išlaikyti žmones baimėje ir vergijoje.

Kaip jūs galvojate, kodėl viskas sugriūdavo būtent tada, kai atrodė, jog viskas einasi gerai?

Atsakymas slepiasi neigimo ir kritimo prigimtyje, patirtyje. Daugelis iš jūsų niekada pilnai  ir neišsivalė iš jausmų, atsiradusių Pirmapriežastyje. Bijant kritimo į tamsą ir susitraukimo, jūs užrakinote tą baimę giliai savo pasąmonėje ir apsimetate, kad viskas nuostabu. Negalima atsilaisvinti nuo negatyvumo, slopinant jį. Pagal traukos dėsnį, jis vis dar dirba "už scenos”. O tai reiškia, jog jūsų siela pritraukia negatyvią patirtį, kad veidrodiškai atspindėti viską, kas neišspręsta sieloje.

Brangūs Kūrėjai, jeigu pas jus nebūtų paslėptų psichologinių problemų, jūs tada nepritrauktumėte negatyvių ateivių, gamtos katastrofų ar lyderių, išduodančių jus ar bandančių jus kontroliuoti.

Matant  tą sunkią padėtį, kurioje jūs randatės, į Žemė buvo pasiusta mokytojai, kad padėti jums atsiminti, jog jūs – kažkas daugiau nei kūnas-protas. Jie priminė jums, kad jūs – galingos, kūrybingos ir dvasinės būtybės, sugebančios atsiminti savo tikrąją didybę ir jos išreiškimą planetoje.

Mokytojai tapo pačiais stipriausiais katalizatoriais pasikeitimams, nors daugelis iš jų susidūrė su stipria opozicija. Jie tapo veidrodžiu ne tiktai to, ką jūs taip kruopščiai paslėpėte savo viduje ir į ką bijojote net pažiūrėti, bet ir jūsų didybės. Tačiau, vietoje to, kad matyti savo didybę, atspindėtą Avataruose, jūs įkritote į stabų garbinimą, galvojant, kad išsigelbėjimas ateina nuo guru ar meistro garbinimo, kaprizingai dalinančio palaimą ar atleidimą, kaip ir išsireiškime: "Kristus mirė už mūsų nuodėmes”.

Daugelis pramoninių ir technologinių aukštumų, kurias pasiekė žmogus, keturių didžių civilizacijų periodu (Pangėja, Lemūrija, Atlantida ir dabartinė civilizacija) įvyko dėl ateivių įsikišimo ir dažnai tų žvaigždinių rasių, kurios nelabai supranta ir gerbia žmonių laisvą valią. Kitaip sakant, jie kišosi į žmonių evoliuciją, dažnai nesirūpindami apie jūsų gerbūvį ir negerbiant jūsų sielos pamokas.

Begalinė Kūrėjo atjauta remiasi tuo, jog neturi prasmės atimti pamokas iš vienų sielų tam, kad išgelbėti kitas. Be to, daugelis sielų – jaunos ir nesubrendusios, jos sąžiningai nori sužinoti karų patirtį, neturtą, nelaimes, kančias, kontrolę ir t.t. Atjaučiantis Dievas neatima iš jų laisvos valios pasinaudojimo privilegijų. Todėl, pradėjo veikti planas – duoti visoms sieloms tai, ko jos nuoširdžiai nori.

Plano įvykdymui buvo sukurta keletas naujų pasaulių. Jie priims tas sielas, kurių dažnis daugiau nebesiderins su Motinos Žemės dažniu. Tokios sielos, palikusios žmogiškus kūnus, įsikūnys kituose pasauliuose ir pratęs karų, nelaimių, kontrolės ir tt. tyrinėjimą.

Sielos, norinčios gyventi taikoje, liks Žemėje, o kai kuriais atvejais pakylės ir išeis į kitas planetas, suteikiančias taiką ir klestėjimą.

Pilnai užbaigti pamokas, kaip mirtingi žmonės, pasiruošęs tik nedidelis žmonių skaičius, per artimiausius metus jie praeis per pakylėjimo spiralę.

Sielos judančios į ketvirtą ir penktą tankius, bus paveiktos svarbaus dvasinio atsibudimo. Pradedant nuo 1950 metų, Galaktinio Poslinkio pradžioje, daugelis sielų pergyveno žymiai aukštesnę sąmonės būseną. Bet dėl labai didelio negatyvo kiekio, esančio Žemėje, tik nedaugeliui pasisekė išlaikyti žymiai aukštesnius dažnius.

Brangūs Kūrėjai, jums derėtų atsiminti, kad Žemė buvo tarsi lydymosi katilu sieloms, iš visos Visatos, įskaitant daugelį išdavikų ir išvarytuosius iš kitų pasaulių. Kitaip sakant, sielos, nesipaišančias į konkretaus pasaulio struktūras, dažnai buvo ištremiamos į Žemę, kadangi iki pat Portalo 2012 poslinkio, į Žemę buvo priimamos visos norinčios, įvairių lygių ir vibracijų, sielos.

Taip, pas jus yra įvairaus sąmonės lygio potencialo sielų, nuo vienų kraštutiniškumų iki kitų. Taip pat, pas jus yra sielos, savo gyvenimą pašventusios taip vadinamam "blogiui”. Duotuoju atveju žodis "blogis” reiškia "sąmoningą ketinimą užlaikyti sielas viename jų dvasinės evoliucijos taške”.

Kadangi dabar, pačios Žemės išgyvenimas pavojuje, (iš žemutinių tankių stebėjimo taško), buvo dovanota eilė Dieviškumo Leidimų, leidžiančių planetai judėti į ketvirtą tankį. Tai reiškia, kad nuo šiol (2012 gruodžio) į Žemę bus leista įsikūnyti tik, vibruojančioms ketvirtame ir aukštesniuose tankiuose, sieloms.

Sielos, nusprendusios likti žemėje, praeina dvasinį atsibudimą. Kai kuriems, viskas prasideda nuo suvokimo, jog gyvenime yra kažkas tai daugiau, nei tik vaikų užauginimas, darbas nuo devynių iki penkių ir šeimos aprūpinimas. Populiarios pereinamosios apeigos, žinomos kaip "vidutinio amžiaus krizė” – pavyzdys, dažnas dvasinis atsibudimas. Paprasčiausiai įsivaizduokite, po 20,30 metų sunkaus darbo, palipę korporaciniais laipteliais, arba išlaikant šeimą,vaikai išaugo ir paliko tėvų namus, tada tokios sielos pradeda svarstyti apie viso to reikšmę.

Pradžioje darbas, pasirodęs tiek daug žadantis, dabar nustoja tenkinti vidinius siekius ir taip, kad pas sielą paprasčiausiai nekyla ranka. Pas motiną, auklėjančią vaikus, gali būti nuostabūs santykiai su išaugusiais vaikais, bet ji jaučia, kad dabar ją kviečia kitas tikslas.

Kai kuriose jūsų ankstyvose genčių kultūrose, pas moteris ir vyrus buvo laikas pradėti savo dvasinį kelią (paprastai po darbo ir vaikų auklėjimo užbaigimo). Vykdavo atitinkamas perėjimo, į skirtingas genties gyvenimo fazes, ritualas ar ceremonija. Dažnai, dar labai ankstyvame amžiuje, vyras ir moteris dirbdavo – medžiojo, rinko naudingas gėrybes genčiai. Po to, jie susituokė ir pradėjo kelti šeimą. Kai tik vaikai pasiekdavo atitinkamo amžiaus, tėvas ir motina pradėdavo savo dvasines apeigas ir ritualus. Pas moteris tai paprastai sutapdavo su meno pauze. Šiuolaikinėse kultūrose jus pilnai tai pamiršote.

Vietoje perėjimo apeigų, jus pastoviai užimti reikalais, fokusuojatės į "gerbūvio kūrimą”, tokios sielos dažnai savo gyvenimą pašvenčia tarnystei. Priešmirtinė patirtis ir ligos, daugeliu atveju yra paskutiniu bandymu prisibelsti, prie tikrų jos/jo sielos tikslų ir misijos Žemėje.

Ar tai būtų vidutinio amžiaus krizė, ar tai nelaimingas atsitikimas, liga ar priešmirtinė patirtis, žymus tokių sielų procentas pradeda suvokti žymiai didingesnius tikslus, esančių už nesibaigiančių žemiškų rūpesčių.

Labiau pažengusioms sieloms neprireiks kurti nemalonių situacijų tam, kad prabudinti. Jos gali keliauti ezoteriniais mokslais. Kitais atvejais joms pakankamai pasiseka pasirinkti gimdytojus, kurie irgi domisi tuo. Kitu atveju, jos natūraliai prisitraukia prie grupių, esančių dvasiniame kelyje.

Dabar Žemėje vykstantys pasikeitimai suteikia išskirtines sąlygas atsibudimui. Kai kurios sielos mato "užrašus ant sienos” ir suvokia šaukimą naujiems radikaliems pasikeitimams. Nusivylime, jie nusisuka nuo trečio tankio pasaulio, ieškant kelio iš painiavos. Štai kada tampa naudingais Šviesos Darbuotojai. Tos susipainiojusios sielos ieško Šviesos, o Šviesos Darbuotojai dažnai ieško savo unikalaus talentų išreiškimo pasaulyje kelio.

Apsivalymas Žemėje

Beveik visos jūsų religijos aprašo blogus ateinančius laikus. Daugelis klaidingai postulavo, jog Dievas ruošiasi atskirti teisinguosius nuo nuodėmingųjų, pelus nuo grūdų, ar drovius nuo agresorių. Visiškai suprantama, jog jūsų apriboto suvokimo rėmuose jūs tikite, kad kokia tai išorinė jėga sugeba teisti jūsų rūšį.

Visatos dėsniai, apimantys kaip žymiai aukštesnius dvasinius dėsnius, taip ir Niutono, Einšteino fizikos dėsnius, kvantinę teoriją, stygų teoriją, metafiziką, genetiką ir tt., yra daugia erdvinio Omniversiumo arba Multiversiumo, Visatų Visatos veiklos dalimi.

Nors būtų laibai supaprastintai sakyti, jog kančių priežastis yra nepaklusnumas tiems dėsniams, žinoma, akivaizdu, jog tai įneša savo naštą į didžiosios žmonijos dalies nelaimes.

Kai žmogiškasis kūnas apserga, jo sauga išdirba antikiniu ir paleidžiamos visų rūšių biocheminės reakcijos, kad sunaikinti prasikverbiančius organizmus.

Kada jūsų Motina Žemė persipildo nepagarbiomis sielomis, stengiančiomis nualinti jos resursus ir dominuoti virš jos gyvybių formų, ji taip pat pradeda gintis. Gyvybė siekia pusiausvyros. Kada viskas per daug išeina iš pusiausvyros, reikalinga korekcija. Tai ne Dievo pyktis, o natūralių dėsnių ignoravimas, ar kovos su jais pasekmė.

Pateikiame eilę katalizatorių kurie reikalauja apsivalymo: Motina Žemė siekia save subalansuoti; Šviesos Darbuotojai nori gyventi taikoje ir harmonijoje; Sielos užbaigia karmos/persikūnijimo pamokas; Dovanoti Dieviškumo Leidimai; Žemė juda trijų portalų link; Galaktinis poslinkis; Su Žeme bendrauja draugiški ateiviai; Paleidžiamos natūralios periodinės mutacijos; Sielos ketina atsilaisvinti nuo bėdų ir kančios; Žmonija atskleidė tai, kaip galima sunaikinti save ir planetą.

Pradedant nuo 2012 gruodžio 21 dienos, Motina Žemė priims ketvirtą tankį kaip dominuojantį išsireiškimo režimą. Tai reiškia, kad visoms joje esančioms sieloms teks išsilyginti su ketvirto tankio principais – tarpusavio kūrybos ir bendradarbiavimo, gyvenimo harmonijoje, pagarbos supančiai aplinkai, noro augti ir vystytis, savęs kaip sąmoningos būtybės, evoliucijos spiralėje, suvokimo.

Pas sielas,nesugebančias ar nenorinčias priimti aukščiau išvardytas savybes, liks visai ne daug laiko susitvarkyti savo reikalus iki tol, kol išeis iš trečio tankio kūno ir persikūnys kitoje trečio tankio planetoje, pasinaudojant mirties ir persikūnijimo procesu.

Panašu, kad persikūnijimo periodas apims tris portalus ir baigsis maždaug apie 2030 metus.(Virgio trigrašis: pagal aiškiaregės Jadvygos prognozes 2028-2030) kai kuriais atvejais sieloms bus suteiktas papildomas laikas, užbaigti reikalus, bet visos įsikūnijančios sielos, ateinančios po 2012 metų, bus tik vibruojančios ketvirtame ar aukštesniuose tankiuose. Kitaip sakant, Žemė priiminės tik tokias sielas, kurių vibracinė būsena bus ne žemiau 3,50 atitinkamai kanalo pateiktos dažnių skalės.

Pasikeitimai Žemės cheminėje sudėtyje ir jos atmosferoje, kartu su saulės audromis, o taip pat elektromagnetinėmis fluktuacijomis, įeinančių į Žemę iš Galaktikos centro, pas žmogiškas būtybes suaktyvins ląstelių mutacijas. Tie, kas pakėlė savo vibracijas ir išsaugojo saugią imuninę sistemą, sveikins tokias mutacijas ir priims jas, kaip pasikeitimo katalizatorius, pervedančius sielą į žymiai aukštesnę sąmonės būseną. Pas tuos, kas atsisako augti ir vystytis, kas giliai įklimpęs materialiame, arba nejaučia savęs pasiruošusio priimti Naujos Žemės sielos lygyje, mutacijos sukels imuninių sistemų pertrūkius, kūno atvėrimą egzotiniams virusams, bakterijoms, pelėsiams, grybeliams, toksiniams chemikatams, spinduliavimui ir tt.

Mūsų atjautus Kūrėjas duoda kiekvienai sielai tai, ko ji nori. Sielos, nepasiruošusios Žemės ketvirtam tankiui, nekentės, veltui stengėsi išmokti pamokas, kurioms dar nepasiruošusios. Vienintelė, į planą įtraukta kančia, atsiranda ego pasipriešinimo pasekoje. Tie, kas jau yra ketvirtame tankyje, pagaliau galės išgyventi gyvenimo džiaugsmą pritekliaus pasaulyje, kuriame pačiu aukščiausiu prioritetu bus žmonių ir Motinos Žemės gerovė.

Brangūs Kūrėjai, kaip jau jūs žinote, imuninė sistema – jūsų kūno apsaugos mechanizmas, nuo kenksmingų organizmų, bakterijų, virusų, grybelių ir tt. Šiuolaikiniame pasaulyje pas jus yra daug užkariautojų, kurie pasiruošę apsigyventi jūsų kūne.

Imuninės sistemos silpsta dėl daugelio faktorių, įskaitant stresus, blogą dietą, treniruočių trūkumo, bendravimo su negatyviai orientuotais žmonėmis, o ypatingai nuo negatyvių tikėjimo sistemų laikymo savo viduje, neišspręstų emocinių problemų.

Žinoma, jūs susipažinę su pasyvumo koncepcija. Dvasiškai sakant – būti pasyviu, reiškia būti jus supančių žmonių energijų įtakoje. Daugeliu atveju greičiausiai jūs tapsite negatyvia trečio tankio siela, kadangi dabar ši grupė dar vis yra dominuojanti planetoje.

Jei jūs nieko nedarote – nemedituojate, neužsiimate holistiniu gydymu ir neapsupate savęs pozityviai orientuotais žmonėmis – jūsų vibracijų lygis leisis žemyn iki vidutinio Žemės žmonių vibracijų lygio. Todėl, dvasiniame kelyje jums reikia būti aktyviems. Tai reiškia, ieškoti tuos, kas valdo aukštu vibracijos lygiu, sąmoningai save apsupti gražiomis aukšto dažnio vietomis, objektais ir energijomis, tokiomis kaip klasikinė muzika, teigiamai įkrauti kristalai, žydintys sodai, gėlių kvapai, medžiai ir tt.

Visai nebūtina valdyti labai sudėtinga meditacijos technika, bet svarbu kas diena skirti laiko, kada jūs galite atsijungti nuo reikalų pasaulio. Nuostabus lengvas būdas – pasivaikščiojimas gamtoje. Tai tarnauja ne tik kaip fizinis pratimas, bet ir padeda apraminti protą.

Jeigu jūs informuoti apie negatyvius psichologinius paternus, negatyvių tikėjimo šaknis ir traumuojančias emocijas iš jūsų praeities, jums padės kasdieninės terapijos ar gydymo forma. Tai nereiškia, kad kiekvieną laisvą minutę jums reiktų praleisti analizuojant ir svarstant; tai reiškia kas kartą išlikti dėmesingu, kada panašūs paternai pareiškia apie save ir pradeda įtakoti gyvenimo džiaugsmą.

Svarbu sekti jausmus, kai tik jie kyla, bet neteisti jų. Paprasčiausiai leiskite jiems būti. Nekabinkite etikečių. Jei jūs įeinate giliai į jautimą dabar, jūs suvokiate tai, kaip unikalų energijos paterną. Tai gali būti labai stipri energija, bangomis prabėganti per kūną ir priverčianti jį drebėti, pavargti ir sirgti. Ir vėl būkite atsargūs, kabinant etiketes ant jausmų. Bandykite pasilikti su pačiu tos energijos judėjimu, o ne su aprašančiais ją žodžiais.

Jei jūs kas dieną rūpinatės savimi, jūsų imuninė sistema taps stipri ir jus fiziškai išgyvensite Žemės pasikeitimus. Ateinantys ir išeinantys portalai tiktai stiprins jūsų imuninę sistemą, jei jūs išsilyginęs su dažniais, ateinančiais į Žemę iš žymiai aukštesnių dimensijų.

Savimi nesirūpinančioms sieloms, pastoviai didėjantys šiuolaikinio pasaulio stresai ims "muitą” iš jų, imuninės sistemos atsisakymų išreiškime. Be to, mutacijos, surištos su portalų atsidarymu,(Virgio trigrašis: vienas iš jų jau atsidaręs nuo 2012 metų gruodžio) žymiai sustiprins tuos imuninės sistemos nukrypimus.

Daugelis sielų nuspręs, kad negalės įgyvendinti perėjimo į ketvirtą tankį. Tuo atveju kūne, kaip Žemės palikimo pranašai, atsiras ligos ar negalios. Sielai tarsi sako: "Laikas užbaigti reikalus. Pas mus yra jums nauja užduotis kur nors kitur”.

Dažnai ego/asmenybė nesutinka su sielos sprendimu ir kovoja su ja. Trečio tankio sielos, su griūvančia imunine sistema, atveju, kova dažnai priims užsitęsusios chroniškos ligos formą, palaipsniui mažinant kūno galimybes. Siela ir kūnas yra konflikte. Ego valia gali pabandyti priversi kūną išgyti, kadangi jis nenori mirti. Ir vis tik siela lėtai stums kūną nuo kovos atsisakymo.

Jūsų pasaulis nesukurtas tam, kad susitvarkyti su dideliu kiekiu sielų, su blogėjančia sveikatos būsena. Jūsų medicinos įstaigos jau ant griūties ribos. Daugelio vaistų išrašinėjimo efektas problemą tik aštrina, kadangi individus ir vyriausybe nusausina finansiniu atžvilgiu, dėl pastovaus rūpesčio sielomis iš daktarų ir medicinos seserų pusės.

Trečio tankio Žemės ateityje bus vis sunkiau ir sunkiau rasti švaraus oro, vandens ir maisto, ir tai, drauge su dideliais imuninių sistemų atsisakymų mastais, sudarys negatyvią spiralę, ypatingai miestuose, kur žmonės gyvena siaubingai suspausti į krūvą. Sistemos funkcionavimo pablogėjimo pasekoje, plačiai paplis ligos, kada tai laikytos kaip neinfekcinėmis. Iki portalų atsidarymo, jo atsidarymų metu ir po jų užsidarymų, virusai mutuos.

Dėl laisvos valios pasirinkimo principo, mes negalime užtikrintai pasakyti kiek sielų paliks Žemę ir kaip greitai jos išeis. Įsivaizduojama, kad apie 2015 metus Žemės gyventojų skaičius bus apie 8 milijardus žmonių – po to, skaičius mažės. Tai vyks ne tik dėl mirčių, bet ir dėl gimstamumo sumažėjimo. Daugelis faktorių, ardančių imuninę sistemą, taip pat iššauks dalinį ar pilną nevaisingumą pas jaunas moteris. Prie to dar galima pridėti ir modifikuotus produktus, pesticidus, naudojamus derliaus išauginimui, o taip pat daugelį chemikalų, naudojamų maisto gamybai. Teršalai turi kaupimosi savybes, daugelis mokslininkų dar nesuvokia ilgalaikes genetinės modifikacijos ir kai kurių naudojamų cheminių maisto priedų pasekmes.

 Nuo 1950 metų jau apie 5% žmonijos paliko pablogėjusį trečio tankio kelią ir stojo į ketvirto tankio prašviesėjimo kelią. Nors gali atrodyti, kad tai nedaug, sudaro daugiau trijų šimtų milijonų sielų. Jei jūs gyvenate kaimo vietovėje, lėtai besivystantis kataklizmas, imuninės sistemos nukrypimai, bus ne taip akivaizdžiai jaučiami. Žinoma, daugelis iš jūsų kaimynų suserga "mirtinomis” ligomis ar skusis įvairiais chroniškais negalavimais. Tačiau, tai kokiu tai laipsniu vyko ir anksčiau. Paprasčiausiai jūs galite pastebėti, kad vis daugiau ir daugiau žmonių suserga nepaaiškinamomis ligomis ar naujomis vėžio formomis.

Žmonėms, gyvenantiems miestuose, efektas gali pasirodyti žymiai tragiškesnis. Brangūs Kūrėjai, leiskite priminti, kad tai tragedija tik iš trečio tankio stebėjimo taško. Išeinančios sielos gaus viską, ko nuoširdžiai nori – naują startą planetoje, kuri daugiau atitiks jų vibracijų lygį. Perėjimo periodas bus šiek tiek skausmingas, kadangi ego lėtai atsisako dėl kovos už išgyvenimą.

Jūsų, kaip prašviesėjusių sielų reakcija – duoti joms kaip gali daugiau meilės ir atjautos. Atleiskite joms už tai, kad tos sielos nesirūpino dėl savęs geriau. Tai ne kaltė ir ne gėda. Paprasčiausiai kartokite, kad kiekviena siela Žemėje priima geriausius sprendimus ir žingsnius savo augimui ir laimei.

Daugelis ketvirto tankio sielų kenčia nuo įvairių negalių. Tam yra bendra priežastis, bet ją nelengva paaiškinti jūsų kalboje.

Gal būt jūs girdėjote išsireiškimą: "Jūs – Naujos Žemės gimimo surogatai”. Ką tai iš tikro reiškia?

Kai kurie naudojosi išsireiškimu: "Aš priimu Motinos Žemės karmą, štai kodėl negaliu suliesėti, ar atsikratyti nuo sveikatos problemų.”

Iš ketvirto tankio perspektyvos, panašiuose tvirtinimuose yra dalis tiesos. Kokiu tai laipsniu, jūs kitoms sieloms esate veidrodžio rolėje, kad padėti joms pamatyti, kas vyksta aš viduje. Kadangi visi jūs surišti, tai negalite atsiskirti nuo tų, kas kenčia, todėl jūs imate  ant savęs nedidelę dalį kančios. Kada serga jie, serga ir dalis jūsų, kai jie susižeidžia, susižeisti ir jūs. Ir nors jūs negalite savęs atitverti nuo kančių, jūs galite baigti sieti save su tuo. Geriausias būdas tai padaryti, kartoti: Aš – galinga, kūrybinga ir sveika dvasinė būtybė, laikinai išbandanti žmonijos kančias.

Jūs suvokiate kančią, jaučiate ją, žinote apie ją ir kuriuo tai laipsniu tampate ja. Bet jūs niekada neužmirštate, jog jūs – žymiai daugiau. Vietoje to, kad sakyti: "Aš kenčiu”, reiktų sakyti: "Aš pasirinkau pergyventi kančią”.

Vienintelis būdas išgydyti pasaulio kančias ir negandas nuosavo kūno/proto/asmenybės – apšviesti kančios Šviesa pačias tamsiausias vietas, viduje ir išorėje. Kai jūs apšviečiate tamsias vietas Šviesa, jos arba dingsta, arba pakrypsta Šviesos pusėn ir joje paskęsta. Neginčytina, visi tamsūs negatyvūs tikėjimai – iliuzijos ir išnyks Tiesos Šviesoje.

Labiausiai paplitę pakylėjimo blokai: Tikėjimas atsiskyrimu nuo Dievo ir Šaltinio; Susireikšminimas su Ego (fiziniu kūnu/protu); Savigarba (tikėjimas, kad su jumis ne viskas tvarkoje); Kaltė ir gėda; Dievo baimė (gyvenimo baimė); Tikėjimas, kad jūs nepakankamai geras; Tikėjimas, kad jūs nieko nevertas; Tikėjimas, kad gyvenimas – kova; Mirties baimė; Tikėjimas, kad jūs neapginti; Fizinio skausmo kenkimo baimė; Tikėjimas nepakankamumu (kad ko nors neužteks); Reiklumas kitų pritarimui; Baimė būti atstumtam (vienatvės baimė); Skundai (laikyti savyje nuoskaudą); Emociniai prisirišimai; Įpročiai ir priklausomybės; Nusivylimo baimė (nerealūs ketinimai); Aklas prisirišimas prie doktrinos ar dogmos; Prisirišimas prie religinių tikėjimų; Žemiškos pramogos (tingumas, amnezija); Negatyvių būtybių būvimas; Negatyvių minties formų būvimas; Eteriniai imprintai ir implantaio iš praeitų gyvenimų; Vaikystės ar praeito gyvenimo trauma; Disciplinos ir motyvacijos nebuvimas.

Mes tikri, kas jūs ir patys galite pratęsti šį sąrašą.

Išgijimui yra daug technikų ir mes nesileisime į detales, aprašant kiekvieną iš jų. Dabar mes pasidalinsime savo mėgstamomis. Turėkite omenyje, kad optimalus technikos taikymo dažnis varijuos nuo sielos iki sielos, todėl laisvai eksperimentuokite su reguliariu praktikavimu.

Vienais atvejais technikas galima praktikuoti savarankiškai, kitais atvejais galima įsigyti CD. Trečiu atveju technikas geriausia atlikinėti su licencijuoto specialisto pagalba. Mes patariame naudotis visais būdais.

Alfa-Teta meditacija.

Tai bazinė technika, kurios pagrindą sudaro valdoma vizualizacija ir hipno terapija. Idėja tame, kad siela reikia įvesti į gilią meditacinę būseną, tada smegenų bangos įeis į alfa arba teta dažnius. Buvo išaiškinta, kad sielos spinduliuojančios alfa ar teta smegenų bangas, žymiai kūrybingesni ir sugeba geriau nukreipti energijas, nei sielos, kurios spinduliuoja beta smegenų bangas (Virgio trigrašis: Galite naudotis Silvos metodika). Meditacijos metu pacientas įeina į gilų transą, naudojant hipnoterapinę techniką. Tam, kad pacientas atsipalaiduotų, reikia konkrečių savęs įtikinimų, įskaitant bet kurią vietą aplinkoje.

Kai žmogus yra gilioje sąmonės būsenoje, galima įvesti papildomas technikas, įskaitant tikslų ir užduočių įvedimą. Dažnai ketinimai formuluojami jau prieš seansą. Į ketinimus visada turi patekti tai, kad visa gauta patirtis pasitarnaus geriausiu būdu sielos augimui, laimei ir gerovei.

Sąmonės perprogramavimas.

Tai ypatinga alfa-teta meditacijos rūšis. Pacientas įeina į gilų transą ir sąmoningai naudojasi perprogramavimo technika, kad išsivalyti iš pasąmoninio proto šakninių tikėjimų. Viena iš panašių technikų apima ir kompiuterio ekrano panaudojimą, į kurį išvedamas negatyvus programavimas. Po to pacientas spaudžią klavišą "Trinti”, kad panaikinti tikėjimą, kurio jam daugiau nereikia.

Kai kuriems gali atrodyti, kad tai labai supaprastintas priėjimas. Bet, brangūs kūrėjai, atsiminkite, kad pasąmoninis protas priima viską iš esmės. Jei jam duodama komanda pašalinti programą, jis sąžiningai tai padarys (teisingose terapinėse sąlygose).

Kai tik nuimamos šakniniai negatyvūs tikėjimai, įvedama pozityvi savi įtaiga. Patvirtinimas (afirmacijomis) visada turi būti dabartiniu laiku. Ja galima išreikšti aktyviai ar pasyviai. Pavyzdžiui, savi įtaiga gali skambėti taip: "Dabar aš pergyvenu savo tikrą nekaltybę,” pasyvus pavyzdys: "Aš nekalta”.

Efektyvumo padidinimui savi įtaigos daugelį technikų reikia kartoti dažnai, kadangi, paprastai pacientai yra pastoviai veikiami negatyvaus programavimo iš išorinio pasaulio, įvedančio senus negatyvius tikėjimus (atsiminkite mūsų pasyvumo aptarimą).

Atleidimas ir išlaisvinimas

Yra ir dar viena paprasta ir labai stipri technika. Pacientą prašo pagalvoti apie vieną iš trijų žmonių, kurių jis/ji negali niekaip atleisti. Jei duotajam žmogui jaučiate tik besąlyginę meilę, vadinasi jūs jam pilnai atleidote.

Atkreipkite ypatingą dėmesį į tai, ką jūs jaučiate kūne, kai vizualizuojate žmogų, kuriam norite atleisti. Spaudimas krūtinėje, pykinimas pilve, liūdesio ir apgailestavimo energetiniai paternai, ar paprastas dirginimas. Taip pat sekite egoistinį pasididžiavimą, tokį kaip vidinę reakciją: "Aš laimingas būti pačiu savimi. Nė už kokias pagundas nesutikčiau tapti tuo žmogumi”. Nors iš tikro, viskas gali būti būtent taip, paprastai panašios kilmės mintys ribojasi svarstymu -  kokia tai prasme, jūs aukščiau už žmogų, kurį atleidžiate. Duotuoju atveju, jūs galite galvoti: "Aš atleidžiu šitą nenaudėlį”. Jei atleidimas nėra nuoširdus, grįžkite prie gilaus kvėpavimo ir paprašykite savo Dieviškos Esaties padėti jums pasiekti nuoširdaus atleidimo. Po to grįžkite prie proceso.

Atleidimo technikoje, pacientai vizualizuoja sielas, kurias atleidžia ir įsivaizduoja jas sėdinčias prieš juos ištiestos rankos atstumu. Po to vyksta išlaisvinimo procesas ir sėdinti prieš pacientą siela pakyla į dangų auksiniu šviesos spinduliu.

Užbaigus kitų atleidimo procesą, atleidimas nukreipiamas į save. Šį kartą viskas vyksta kitaip ir apima prašimą apie atleidimą pas visus, kuriuos jūs kada nors žinojote šiame ar praeituose gyvenimuose.

Atsiminkite, atleidimas pirmiausia naudingas jums. Taip pat jis naudingas sieloms, kurioms jūs atleidžiate ir tai nuostabu. Bet jie turi laisvą valią ir gali pasirinkti priimti ar atsisakyti jūsų atleidimo.

Kai kuriais atvejais procesą galite vykdyti su kitomis sielomis vienas prieš kitą, bet daugeliu atveju, atleidžiamieji net nesužinos, kad juos atleidžia ir jūs jiems nieko nesakote. Apie jūsų ketinimus sužinos jų asmeniniai Aš ir reaguos, arba atsisakys, priklausomai nuo laisvos valios. (Virgio trigrašis: O dabar pasižiūrėkite, kas darosi komentaruose po straipsniai. Kai pradžioje žmogus aplojamas, apkaltinamas, gandinamas, o po to trafaretiškai užrašoma atleidimas ir netgi besąlyginė meilė tam žmogui. Ir tai kartojasi vėl ir vėl. Tai apie kokius jausmus ir atleidimus galime kalbėti? Ir ar to tada reikia?) Ne jūsų rūpestis ar ką nors laimės tie, kuriuos jūs atleidžiate, ar ne. Jūsų rūpestis – atsilaisvinti nuo emocinių prisirišimų, psichinių "kabliukų” ir eterinių, astralinių "virvelių”.

Iš tikro, visi atleidimai – tai savęs atleidimai, kadangi visos sielos yra jūsų vieno bendrojo Aš atspindys.

Geštalto terapija

Duotoji technika yra terapinės psichologijos (psichoterapijos) ir dvasinio gydymo kombinacija. Psichoterapeutas prašo paciento atsiminti laiką, kada problemos, su kuriomis jie dirba, buvo ypatingai pastebimos. Paprastai, tai ankstyvos vaikystės trauma, bet gali apimti ir paauglystės įvykius. Pavyzdžiu seksualinis prievartavimas 7-10 metų amžiuje. Po to pacientas sukuria ar "personifikuoja” savo versiją, pergyvenančią tuos įvykius ir veda dialogą pats su savimi, įskaitant tokius tvirtinimus: "Jūs pilnumoje nekaltas. Jūs nepadarėte nieko blogo. Jūs graži, kūrybinga – Šviesos Būtybė”.

Rebefingas

Rebefingas – sąmoningo kvėpavimo procesas, besiremiantis Krija-joga. Pirmą kar atneštas į Žemę pakylėjusiu meistru Babadži (skirtingose vietose žinomas skirtingais vardais) Būdamas 9-to tankio avatoriumi, jis mokė kvėpavimo ritmų ir disciplinų, reikalingų fizinio kūno pakylėjimui. Europa su juo supažindino Leonardas Oras. Vėliau, technika buvo modifikuota daugeliu.

Rebefingas apima gilų ritminį kvėpavimą, dažnai paleidžiantį ląstelinę atmintį apie gimimo procesą, kadangi pirmą traumuojančią patirtį  ir pergyvenimus Žemėje siela gauna, praeidama per gimdymo kanalą.

Paruošti gydymo seansai paprastai trunka 60-90 minučių ir gali apimti tvirtinimus, kitas technikas, kai pacientas kvėpuoja "ritmiškai”.

Galima praktikuoti ir trumpą formą, be specialisto, paprasčiausiai užsimerkti, atsipalaiduoti, pradėti kvėpuoti giliai ir laisvai, be pauzių tarp įkvėpimo ir iškvėpimo. Darykite tai keletą minučių. Jeigu jūs pradedate justi intensyvią energiją, šiek tiek sulėtinkite kvėpavimą ir užbaikite procesą. Jei jus lenkia prie miego, greitinkite kvėpavimo ritmą iki tol, kol nepajausite savęs energingu. Labai svarbu suvokti kvėpavimą ir energetinius paternus, einančius per kūną. Jei protas tampa per daug aktyviu, stebėkite jį ir nukreipkite atgal į kvėpavimą.

Pasipriešinimas gyvybinei jėgai – štai pagrindinė psichologinio skausmo priežastis. Jei jūs priešinatės natūraliam kvėpavimo ritmui, intensyvi energija, susidaranti dėl pranos srauto padidėjimo, tekančios per kūną, gali būti juntama kaip skausmas. Jei taip įvyksta, laikinai sulėtinkite kvėpavimo ritmą ir stebėkite, ar galite priimti skausmą paprasčiausiai kaip intensyvią energiją, ardančią blokus jūsų kūne. Mokykitės kaip galima ilgiau atsiskirti nuo paternų. Paprasčiausiai stebėkite juos, be svarstymų ar etikečių klijavimo. Viena iš rebefingo formų leidžia pervesti intensyvią energiją į džiaugsmo jausmą vietoje skausmo. |jeigu jūs įeisite pakankamai giliai,pastebėsite, kad malonumas ir skausmas – dvi vieno fenomeno pusės.

Peržiūrų: 3489 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.6/5
Viso komentarų: 241 2 »
0  
1 Klaudijus   (03.04.2013 18:29) [medžiaga]
Pamenat,ar skaite apie projekta Blue beam,tai stai prasom zvilgtelti i siuos video :

http://www.youtube.com/watch?v=2b7_CG_g4Vo

http://www.youtube.com/watch?v=P_WrhhQ2C4g

http://www.youtube.com/watch?v=Fjjmts1SySM

http://www.youtube.com/watch?v=mI7_RKgq9tU

o cia papildomai ,hologramu ir sviesu sau kuris puikiai pavaizduoja ka galima padaryti su seis dalykais...
http://www.youtube.com/watch?v=L0Xzv9kuSTg

0  
2 Gėlė   (03.04.2013 21:49) [medžiaga]
Ačiū už straipsnį.
Klaudijau į tas visas nuorodas (kelias peržiūrėjau) klausimas "IR?" ką tuom nori žmonėms pasakyti?

0  
3 Klaudijus   (03.04.2013 21:58) [medžiaga]
Nu jei skatei,ar zinai apie projekta Blue beam,tai suprastum,norejau tik parodyti,kad jie jau pradeda kaikuriuos savo sumanymo aspektus.

0  
4 Gėlė   (03.04.2013 22:05) [medžiaga]
ok :)

0  
5 Klaudijus   (03.04.2013 22:07) [medžiaga]
Tai jeigu zmones pakile iki 4tankio paliks zeme,tai kur jie iskeliaus ir kokiu budu iskeliaus.
As galvojau,kad kartu ir musu plantetos vibracijos lygis pakils ar kazkas panasaus,o paliks sia planeta kol atitinkama lygi pasieks zmogus :-/
O nauji zmones gime po 2012 gruodzio men.kaip supratau bus labiau pazengia,tai yra nedarys tu paciu klaidu,sieka svarbesniu tikslu tures kitokia gyvenimo samprata t.t. trumpai tariant,nauja zmoniu karta arteja.
Tai jei zmones pakile iki 4tankio po 20-30metu,tai kaip bus su siais,ar zemeje pasiliks tik 3tankio zmones.

Daugiau klausimu iskilo,nei atsakymu gavau.

0  
7 virgis   (04.04.2013 05:39) [medžiaga]
matyti tau reikia kelis kartus skaityti, o gal dar ne laikas suprasti, bet jis ateis

0  
6 Gėlė   (03.04.2013 22:22) [medžiaga]
ankstesni straipsniai irgi gana išsamiai nagrinėjo tavo pateiktus klausimus, beliks paskaitinėti, o iš esamojo:
"Plano įvykdymui buvo sukurta keletas naujų pasaulių. Jie priims tas sielas, kurių dažnis daugiau nebesiderins su Motinos Žemės dažniu. Tokios sielos, palikusios žmogiškus kūnus, įsikūnys kituose pasauliuose.
Sielos, norinčios gyventi taikoje, liks Žemėje, o kai kuriais atvejais pakylės ir išeis į kitas planetas, suteikiančias taiką ir klestėjimą.
Pilnai užbaigti pamokas, kaip mirtingi žmonės, pasiruošęs tik nedidelis žmonių skaičius, per artimiausius metus jie praeis per pakylėjimo spiralę."

...kiekviena siela Žemėje priima geriausius sprendimus ir žingsnius savo augimui ir laimei...

0  
8 Klaudijus   (04.04.2013 11:09) [medžiaga]
Tai kiek atsimenu is ankstesniu straipsniu kai siela pasiekia 5tanki,tai ji jau buna be fizinio kuno,bet buvo pamineta,kad isskirtiniu atveju,butent dabar dar bunant 5tankyje,ismatavime bus su kunu,tai kaip cia dabar suprasti,tai jau ketvirtame be jo bus?
Arba buvo pastebejas senesniuose straipsniuose ar kazkieno komentaruose,kad zmones jau nebera treciame,jie eina jau penktai,tai kai paskaiciau,tai supratau,kad cia kazkas ne taip...
Labai jau viskas cia miglotai,kaikur net nesirisa viens prie kito.Kartais man nepatinka,kai buna per daug tu isvedziojimu.

0  
17 virgis   (04.04.2013 16:52) [medžiaga]
penki D kaip tu vadini, -sąmonės išplėtimas ir kūno vibracijų dažnių pakėlimas į aukštesnius, subtilesnius. Kūnas dabar mirtingas, angliavandenio pagrindu, transformuosis į nemirtingą silicio struktūros pagrindu. Taigi kūnas lieka ir niekur nebuvo rašyta, kad fizinis pakylėjimas vyksta be fizinio kūną, Tu sumaišei tai su dvasiniu pakylėjimu, kai fizinis kūnas paliekamas. Bet tokių žmonių bus tik nedidelis procentas pagal dabartines įžvalgas, nors viskas keičiasi kas sekundę ir tikrų skaičių tau niekas nepasakys. O jei pasakys, reikia meluoja.
Apie vieną trečdalį liks ketvirtame tankyje, tai yra tame tankyje, prie kurio ir dabar artėja Žemė.
Likusieji apie septyniasdešimt penkis procentus, turės palikti Žemę ir įsikūnyti kitur. Nes jie vibruos tik trečiame tankyje. tai yra gyvuliškame, kur rūpi tik išgyvenimo, giminės pratęsimo ir buities sąlygos. Taigi suprantam kad pagal fizikos dėsnius, žemos vibracijos negali egzistuoti aukštose. Arba jos turi transformuotis, tapti aukštesnėmis, arba išnykti.Tai kas ir bus. O kaip tai vyks. Irgi nupasakota, jog kai žmonių vibracijos nebebus rezonanse su Žemės vibracijomis, kadangi jos vibracijos kyla, atsilikusiems vyks disbalansas fiziniame lygmenyje, kas sukels imuninių sistemų silpnėjimą ir atvers kelią ligoms, kurių pagalba ir išeis didžioji dalis sielų.
Ir kas čia kur ne taip? Prašome konkrečiai, man viskas taip ir viskas suprantama

0  
9 Klaudijus   (04.04.2013 11:29) [medžiaga]
O tai tie kurie bendrauja su pakilusiom butybem,sviesos darbuotojais ar auksciausiuju as,yra pakile?
Tai kodel butent po 20metu kazkas ivyks jeigu zemeje ir taip yra tu zmoniu pakilusiu,tai juos pasiima ar tik po tu 20metu?
Cia,gaunasi,kad duoda laiko ,ar duda pasiruosti norintiems,perspeja,ar cia kazkoks najas busimas etapas?
Tai zeme paliks mirdami,ar kaip?
Buvo labai jau daznai minetas 5tankis,ismatavimas su tuo fiziniu nemirtingumu,kai jau siela pasilieka vienam kune,nors apie juos tik raso,nors zemeja tikriausiai ju nei vieno nera biggrin
Jau galvoja,kad pradejau gauditis siuose dalykuose,bet se tau kaip nori.
Mano pasitikejimas savo ziniomis nusilpo biggrin

0  
19 virgis   (04.04.2013 17:04) [medžiaga]
Tie, kurie bendrauja su savo aukščiausiuoju aš yra ir tarp mūsų. Tik vieniems tas bendravimas pastovus ir aiškus, kitiems silpnesnis ir retesnis. Intuicija ir jos įsiklausymas - vienas iš tokio bendravimo būdų.
Dvidešimt metų yra nurodoma periodas, kada tie kas pradėjo pakilimo procesą jį maždaug užbaigs. O bendrauti galėsi su jais ir tu jei pakankamai pakelsi savo vibracijas iki tokio lygio, ar bent jau iki tokio, kad jie pažeminę dalinai savo galėtų bendrauti su tavimi.
Žemėje yra pakankamai penktoje dimensijoje gyvenančių, tik kitų dimensijų tu negirdi ir nejauti, taip pat, kaip tu pavyzdžiui nejauti ir nematai radijo bangų.
Yra toks posakis: "Kuo giliau į mišką, tuo sudėtingiau". Visas mūsų gyvenimas ir tuo pačiu suvokimas ir visa kita taip pat vyksta savotiškomis bangomis, užplūsta supratimas, o po jo atoslūgis. Bet po kiekvieno atoslūgio atsiveria kitoks, žymiai aukštesnis supratimas. Taigi tavo atveju viskas normalu. Svarbu išlaikyti ketinimus ir nenukrypti, o kad ir nukrypsi, vis tiek, anksčiau ar veliau sugrįši į tiesos kelią, savo asmeninį, vienintelį ir nepakartojamą,

0  
10 Klaudijus   (04.04.2013 11:38) [medžiaga]
O kai kazku skaiciau,kad zemeja yra nustatyta kiek sielu gali cia gyventi,tai kaip supratau 2015 pasieks riba 8milijardu,nes cia paradyta,kad mazes zmoniu skaicius, tai yra,gimstamumas sumazes ir visa kitai,tai dali tu zmoniu,kurie bus pasiekia ta 4 irgi iskeliaus?

Arba pastebejau,kad is cia jusu buvusiu ankstesniu bendravimu,kazkas tikejosi "dovanu",be pastangu 2012-2013,kad visi pakils iki 5. Tai supratau,kad nereikia cia irgi kiekviena zodi gaudyt.

O beto,kas nors be geles perziurejot mano imestus video,nes kaip matot jie jau pradeda savo projekta vygditi(ar bent jau bando)

0  
20 virgis   (04.04.2013 17:09) [medžiaga]
Kas pasieks ketvirtą tankį, niekur neiškeliaus, o liks su Žeme ir kurs Auksinį Amžių, apie kurį ir šnekėjo visi pranašai, Bet tokių bus tik vienas trečdalis, pagal dabartinę padėtį, sąmonės plėtimąsi ir kitus aspektus.
Dėja didžioji dalis dar miega, materialiame iliuzijų sapne.
Kiekvieną žodį reikia praleisti per savo širdį ir įsiklausyti intuicijos

0  
11 Klaudijus   (04.04.2013 11:46) [medžiaga]
Gal kam kils klausimas,kad as jau labai cia staigiai noriu pereiti i kita lygi,tai uzbegsiu uz akiu,as tiesiog bandau surinkti kuo daugiau informacijos ir tiek,o visa kita palauks,nes ir taip tikriausiai liko dar daug ko ismokti,pamatyti,suzinoti,nuveikti.
Kai lengvai be pastangu,kanors gauni nevertini,del to reikia paciam pastangu ideti,tada vertini.Viskas vyksta pamazu neskubant ir tada buna daug geriau,nei lekiant,skubant.
Tai tiek,geros jum dienos smile

p.s. ir atleiskite,kad tiek prirasiau,ar ka sunervinau savo ikirumu ar smalsumu smile biggrin

1-10 11-17
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Balandis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0