Ketvirtadienis, 20.06.2024, 17:01
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Balandis » 8 » Vidiniai pasikeitimai 3 dalis
17:45
Vidiniai pasikeitimai 3 dalis

Psichologiniai pasikeitimai kurių reikėtų tikėtis pereinant portalus.

Kaip jau minėjome, pagrindinis psichologinis pasikeitimas – užbaigtumo ir užtikrintumo jausmas, jog jūs daugiau niekada negrįšite prie seno gyvenimo būdo. Iki pat dabar, jūs balansavote tarp aš, ego ir Dieviškumo Aš. Nors žmonijos baziniai aspektai magiškai per vieną naktį nedings, atsiras atitinkamas jausmas, kad jūsų viduje kažkas tai fundamentaliai pasikeitė. Jūs jau nebegalėsite grįžti prie to aš, kokiu jūs buvote prieš portalų poslinkį. Senieji  gyvenimo būdai paprasčiausiai nebeveiks.

Viena iš būsenų, kurią mes stebime pas šį kanalą (Selą) ir kitas pakylėjančias sielas - tendencija tampa tuo, kas vadinama "labiau dešiniojo pusrutulio”. (Virgio trigrašis: turima omenyje smegenų dešinį pusrutulį, pasąmonę, intuiciją) Pavyzdžiui, šis kanalas augo intelektualioje mokslinėje apsuptyje ir priprato didžiuotis savo logika, racionalumu, įžeminimu. Tačiau, paskutiniu metu, loginis kairysis pusrutulis vis daugiau ir daugiau užleidžia savo pozicijas spontaniškam, intuityviam dešiniojo pusrutulio gyvenimo vertinimui.

Kai kuriuose jūsų kraštutiniuose atvejuose, pas jus yra  pernešę insultą mokslininkai. Staiga jie praranda savo intelektualius nuopelnus. Pradžioje tai verčia sunerimti, bet labai greitai sielos atranda, kad valdo didžią intuicijos dovaną ir psichinėmis funkcijomis, kurių anksčiau nepastebėjo.

Šis kanalas amžinai postulavo, kad viena iš panašaus efekto priežasčių tokia. Pas jus yra daugkartiniai aš, dirbantys įvairiuose lygiuose, kad padėti jums įvykdyti poslinkį. Pavyzdžiui, jūsų sielos fragmentai gali būti išsisklaidę po skirtingas Žemės vietas, kad padėti krizinėse situacijose ar karmos atidirbime. Po ypatingo, reikšmingo Žemės pasikeitimo, taps sunku koncentruotis į kadienius dalykus, net jei jūs sąmoningai negalvosite apie tuos pasikeitimus. Tradiciškai, tai vadinasi išsiblaškymu ir kad jums sunku susikaupti, kadangi toliau galvojate apie tai, kas įvyko kažkur tai pasaulyje.

Nors dažniausiai sielos fragmentacija vyksta jūsų traumos pasekoje, ji gali vykti ir tada, kai traumuojantys įvykiai vyksta kažkur tai kitur pasaulyje, su žmonėmis, kurių jūs asmeniškai nepažįstate. Po apčiuopiamos katastrofos ar betvarkės, būtų neblogai pasinaudoti sielos integracijos technika, netgi jei jūs esate fiziškai neįtrauktas į įvykius.

Jūs tampate žymiai jautresnis. Priklausomai nuo stebėjimo taško, tai gali būti vertinama dvejopai, kaip palaima arba kaip prakeikimas. Priklausomai nuo vystymosi lygio, jūs įgysite sugebėjimą pagal norą keisti suvokimo lygį; bet, iš esmės, viską jausite giliau. Į tai patenka žmonijos liūdesys ir skausmas. Kartais atrodys, kad to neįmanoma išlaikyti, todėl jūs užsidarote arba siekiate pabėgti. Vietoje to, mes patariame pasikviesti egzistuojančią jumyse jėgą ir dvasinius vadovus, angelus, arkangelus ir pakylėtuosius meistrus, kad padėti grįžti į centrą, iš kurio jūs galėsite studijuoti meilę ir atjautą, besikeičiančiam žmonijos segmentui.

Jūs – Vienis su visu gyvenimu; todėl natūralu, kad jūs jausite gyvybės formų, pergyvenančių pasikeitimus, skausmą. Poslinkio psichologija apima, Vienybės pergyvenimo ir tuo pat metu atsiskyrimo nuo to emociškai, mokymą.

Nors, kada kova yra neatskiriama sielos dalimi, kaip pilnai subrendusi siela jūs suvokiate, jog nereikalinga kabintis už senų tikėjimo sistemų, tvirtinančių, kad prašviesėjimo pasiekimui būtinai reikalinga kova. Dabar, tokį savo naują suvokimą, jus platinate fizinio pakylėjimo sferoje. Tai, kad nuo pasaulio pradžios, pakylėjimo pasiekė tik saujelė sielų, nereiškia, kad jo beveik neįmanoma pasiekti. Gal būt viskas būtent taip ir buvo, iki paskutinio Dieviškumo Leidimo; bet dabar tai yra pasiekimo ribose.

Perėjimui į tikros laisvės pasaulį, reikalavimai sumažėjo. Jums daugiau nebereikia būti tarsi voveraite, besisukančia persikūnijimų rate. Mirtys ir nauji gimimai eina į pabaigą. Rūpinkitės fiziniu kūnu, maitinkite širdį ir suvokite protą. Leiskite išeiti visoms tikėjimo sistemoms, piešiančioms nebūties, apribojimų ir mirties paveikslus. Jūs sukurti pagal Kūrėjo Esatį – neribotai ir laisvai.

Praeitų gyvenimų atsiminimas.

Kadangi jūs vystotės ir augate, praeitų gyvenimų atsiminimo galimybė irgi nuolat auga ir stiprėja. Jūs užbaigiate karminius paternus. Tai visų jūsų gyvenimų kulminacija. Panašu į spektaklio pabaigą, kai visi jūsų aspektai išeina į sceną paskutiniam nusilenkimui. Štai kodėl artėjančiais metais jūs sutiksite sielas iš tolimos praeities, kurios prieš kokius tūkstantmečius vaidino svarbų vaidmenį jūsų evoliucijos spiralėje.

Visai nebūtina atsiminti visus praeitus gyvenimus, o tik tuos, kurie susiję su tuo, ko jūs mokotės dabar. Paprastai, atsiminimai išplaukia tada, kai jums reikia suprasti ką nors konkretaus. Kadangi suvokimas plečiasi, Pas jus gali įvykti praeitų gyvenimo atsiminimo žybsniai; tie gyvenimai susirikiuos į liniją, tarsi perlai suverti ant siūlo.

Pavyzdžiui, jūs galėsite nušviesti visus gyvenimus, kuriuose jus persekiojo už įsitikinimus. Vietoje to, kad atsiminti juos po vieną, įsitraukti į  to laiko tragedijas ir emocijas, jūs įgausite sugebėjimą matyti visą paterną iš karto – kiekviename gyvenime ir iki dabar. Tada jūs galėsite pasinaudoti laiko linijos pagalba, skirtingomis išgijimo technikomis, kad išvalyti visą likusią karmą ir užsistovėjusią energiją, susijusią su ta patirtimi.

Pats tvirčiausias barjeras, kurį tam reikia įveikti -  nesėkmės baimė. Tai dažnai gimsta iš atsiminimų praeituose gyvenimuose, kuriuose nepavyko įvykdyti savo misiją. Šis kanalas (Selas) konsultavo šimtus sielų, gyvenusius paskutiniais Atlantidos egzistavimo metais. Daugelis jaučia savo kaltę ir atsakomybę, už savo to periodo dalį kolektyvinėje karmoje, kad ne viską padarė, kas nuo jų priklausė. Jie vis randa sau būtinumą pastoviai save atleisti už tą vaidmenį tragedijoje.

Atlantida – didelės Pirmapriežasties ir Kritimo tragedijos dalis. Iš esmės, Žemės civilizacijų klestėjimas ir kritimas vyksta dėl fundamentalaus blokavimo žmonių sąmonėje. Kritimo metu (kas iš tikro yra ne kas kitas, o ėjimas žemyn į žemesnius pasaulius ir savęs suvokimas tik juose, užmirštant apie savo Dieviškumo Esybę) patirtis tapo ant tiek traumuojanti, kad žmonija padarė viską, kas įmanoma, jog daugiau tokia patirtis niekada nepasikartotų.

Pirmapriežastį mes jau nagrinėjome ne kartą ir dar nagrinėsime. Atsisakymas pažiūrėti į tai, kas vyksta ėjimo žemyn periodu – štai pagrindinė suvokimo priežastis, savo misijos daugkartinio neatlikimo.

Daugeliu sielų pergyvenama kaltė, ant tiek nepatogi, kad lieka paslėpta nesąmoningame aš. Tai reiškia, kad daugelis neigia ir slopiną savo aš dalį, atsakingą už kritimą.

Sielos fragmento išlaikymas atskirai nuo sielos reikalauja daug energijos ir atveda prie sielos gyvybės išsekimo. Sielos energetinis susilpnėjimas reiškia, kad pas žmogų nepakankamai energijos senų karminių paternų, surištų su kritimu, išvalymui. Todėl, kiekvieną kartą, kai žmonija pasiekia civilizacijos aukštumų, ji niekaip negalėjo išeiti už atitinkamų ribų. Kanalas tai vadina atrodančiu barjeru, iliuzinėmis "stiklinėmis lubomis”.

Sielos, su kolosaliu Pirmapriežaties neigimu, tampa tingiomis, savimi pasitenkinančiomis, kadangi gyvenimas pagal jas vis tampa geresnis. Joms patogu sąlyginiai gerame fiziniame gerbūvyje ir prabangoje. Jos nustoja ieškoti patyrimo, padedančio sieloms augti ir vystytis. Tai kaip stovintis vanduo, upės įlankoje.

Toks kolektyvinis "plato” su laiku tampa pūvančiu ir irstančiu, analogiškai tam, kaip užanka ir išdžiūsta stovinčio vandens prūdas ir visa gyvybė išnyksta.

Baimė susidurti su Pirmapriežastimi, visada išlaiko žmoniją nuo masinio psichinio pakylėjimo; todėl tai pasiekė tik labai maža sielų saujelė. Baimė yra žymiai blogiau net už pačią Pirmapriežasties patirtį. Kai tik žmonės pradeda didvyriškai, nebijodami žiūrėti į atsiskyrimo jausmą, prarasti sielos fragmentai grįžta į sielą; ir tada pas ją pakankamai yra energijos įveikti entropiją, surištą su žemutiniais pasauliais, tai yra, vėl įvyksta grįžimas į pakylėjimą.

Dabar žmonija vėl pasiekė savo civilizacijos vystymosi piką. Tačiau, dėl daugelio Dieviškumo Leidimų, dabar viskas bus kitaip. Yra pakankamas sielų skaičius, norinčių ir sugebančių praeitį Pirmapriežastį, kad leis Žemėje įvykti masiniam pakylėjimui.

Sielos, studijuojančios metafiziką, senų seniausiai pastebėjo, kad mintys yra energetiniais dariniais, sugebančiais keisti išorinę realybę.  To principo paprasčiausiu demonstravimu buvo mokytojų priminimas mokiniams, kad viskas žmonių pasaulyje prasidėjo kaip idėja prote. Kai kurie metafizikai priėjo kraštutinumo ir numatė, kad visa išorinė realybė – tai minčių, išlaikomų prote, projekcija ir kad paprastas minčių pakeitimas gali pakeisti išorinę realybę. Panašiame tvirtinime egzistuoja neteisingas supratimas, kas ir atvedė kanalą prie kūrybinės minties dėsnio konstatavimo peržiūrėjimo.

Sąmonės kokybė apsprendžia realybės jutimą.

Žmonijos evoliucijos lygyje, pasaulis ir dangus nėra žmogiškos minties produktais. Nors sielos veikia išorinę realybę, daug kas priklauso ir nuo energijos lygio, išdirbamo jų mintimis, ar tai būtų kolektyvinės, ar individualios mintys. Individualios mintys iš esmės veikia individualias sielų laiko linijas, o kolektyvinės – sudaro kolektyvines laiko linijas. Kelių individualių sielų jėgos kartais pakanka tam, kad reikšmingai veikti kolektyvines laiko linijas, bet duotuoju žmonijos evoliucijos metu, panašių sielų kiekis neviršija kelių tūkstančių.

Jei pakankamas žmonių kiekis stipriai tiki į kažką tai, jie sudaro dominuojančią laiko liniją. Tai reiškia, kad ji prevoliuoja prieš visas kitas laiko linijas ir su laiku pasireiškia fiziniame pasaulyje, kaip dalis linijinių įvykių sekos. Kadangi Žemė pakankamai didelė ir yra didelė sielų įvairovės buveinė, joje gali pasireikšti skirtingos realybės vienu metu, kiekviena su skirtingu pasireiškimu. Pavyzdžiui, karas ir taika. Jei viena sielų grupė pageidauja taikos, intensyviai vizualizuoja ramybę ir projektuoja taikos mintis, jausmus, labai tikėtina, kad tas regionas, kuriame gyvena tos sielos, bus pakankamai ramus. Ir atvirkščiai: jei kita grupė svajoja apie karą, jie atsidurs konflikto būsenoje.

Kadangi, iš esmės, žmonija – Viena Būtybė, skirtingų žmonijos grupių skirtingos sąmonės, įtakos viena kitai. Jei taikingos sielos vizualizuos ir melsis už taiką ir nukreips taikos energiją į atskirus pasaulio regionus, esančius konflikte, tai sugebės sukelti įvairius pozityvius reiškinius ir poveikį kariaujančioms grupuotėms. Dėja, tai veikia ir atvirkščiai. Jei taikingos sielos nepakankamai išsivalė savo negatyvą, sielos, įtrauktos į karą, gali įtakoti jas negatyviai.

Galiausiai, negatyviai orientuotų sielų sugebėjimas maišyti žmonijai (ar tai būtų sielos gyvenančios Žemėje, ar iš kosmoso, ar iš astralinių sferų) priklauso nuo žmonijos išsivalymo laipsnio, nuo savų negatyvių sąmonės aspektų. Būtent todėl, vienos transliuojamos Žemėje naujienos jus stebina, o kitos beveik nieko nereiškia. Jūs prisitrauksite prie tų tragedijų ir traumų, kurios paleidžia jūsų asmenines neišspręstas problemas. Kai kuriais atvejais pas jus pakankamai simpatijų ir atsiminimų apie panašią patirtį veiksmo atlikimui, padiktuotam atjautos. Žinoma, tai gerai. Minties formos surištos su tomis paleidimo linijomis, panašiai tokios: "Aš suprantu, kaip dabar sunku dėdei Džonui, kadangi prieš kelerius metus aš pats buvau atsidūręs panašioje situacijoje.”

Tokiu atveju, jūs galite dėdei Džonui pademonstruoti žingsnius, kuriuos jūs panaudojote tam, kad išsikapanoti iš panašios tragedijos. Tačiau, svarbiau nei "kaip” yra rezonansinio lauko sudarymas kartu su dėde Džonu, laikinai susiderinant su jo vibracijos lygiu. Kadangi jūs išsivalėte didelę dalį savo negatyvumo, ryšium su dėdės Džono iškilusiais sunkumais, jus galite būti paveiktas nedidelės rizikos įklimpti į jūsų giminaičio gyvenimo detales. Kitaip sakant, dėdės Džono gabumai jus "užkabinti” mažėja dėl to, kad jūs daugiau nebereaguojate į daugelį  situacijos detalių, nes per panašias praėjote patys.

Žinios, kada įsikišti, o kada leisti viskam tekėti savaime – viena iš pagrindinių, dvasinių pamokų kelyje. Būtent šią pamoką, mums – Pirmapradžiams Kūrėjams – reikėjo mokytis įvairiuose lygiuose ir dimensijose. Visi jūsų dvasiniai vadovai sunkiai dirbo tam, kad aprūpinti pakankamą paramos ir palaikymo lygį jums. Tarp labai įkyrių bandymų padėti jums  (kas reiškia abipusę priklausomybę ir įsitraukimą)  ir atsiribojimo (kas dažnai reiškia duoti patarimus iš galvos, o ne iš širdies) yra tobulas pusiausvyros taškas.

Jūs esate dviejuose pasauliuose (iš tikro trijuose). Laiko dalį kas dieną jūs skiriate rūpinimuisi tuo, kas vadinasi žmogiškais reikalais. Į tai patenka pagrindinės veiklos rūšys, apsirengimas, sąskaitų apmokėjimas, atsakas telefonu, bėgiojimas pagal nurodymus ir t.t. Kitą laiko dalį, jūs užimtas ketvirto tankio siekiais – išsilavinimas, prašviesėjimas ir aukščiausias supratimas. Didžioji tarpusavio santykių dalis turės žymiai aukštesnių kokybių kiekių. Dar viena laiko dalis skiriama pakylėjimo šablono aktyvavimui meditacijų, šventų garsų, kvėpavimo, vizualizacijos ir ryšio su kitais, esančiais pakylėjimo kelyje, pagalba.

Dienos bėgyje, greičiausiai, jus balansuosite tarp trijų savojo aš aspektų (žmoniškojo ego, prašviesėjusio proto ir pakylėta būtybe), priklausomai nuo to, kuris iš jų kviečia bet kurį duotąjį momentą. Jeigu jus pilnai pašvenčiate save pakylėjimo keliui, skirsite laiko (nors ir nedaug) dvasinių praktikų atlikimui. Jūs patys nustatysite, kokios iš jų veikia jus, o kokios ne. Viena veiklos rūšis, išlaikys jus pakylėtu, kita – jaustis kaip kasdienė rutina. Vis dažniau ir dažniau jūs rinksitės tas veiklos rūšis, kurios palaiko ir maitina jūsų Aukščiausiąjį Aš.

Pats svarbiausias dvasinio prašviesėjimo aspektas Žemėje apima gabumą veikti iš Dieviškojo Aš atskaitos taško. Jūs – galinga, neribota, kūrybinga būtybė, gyvenanti materialiame pasaulyje. Tokia jūsų asmenybė. Žmogiškasis aš – mažytis, palyginus su dvasiniu Aš. Ir vis tik jis nė kiek ne menkesnis už dvasinį Aš, kadangi yra jo neatskiriama dalimi. Ar jūs laikysite dešinę ranką svarbesnę už kairę, ar visą likusį kūną?

Tarpusavio santykiuose su dvasiniais vadovais mes pastebime du kraštutinumus –  visišką priklausomybė ir izoliacija. Vieni per daug tikisi iš dvasinių vadovų, kiti nesinaudoja laisvai siūloma pagalba.

Ir vėl situacija tokia, kad jums teks būti dviejuose pasauliuose. Žmogiškajam aš reikia pagalbos, arba tiesiogiai Dieviškos, arba dvasinių vadovų, arba kitų žmonijos atstovų. Proceso eigoje paprastai kviečiamasi vieno iš tų trijų. Išmokti priimti pagalba, kai ji savalaikė ir reikalinga – svarbi jūsų kelio pamoka.

Kartais sužeidimai  yra per daug stiprūs ir rimti jums, tada reikalinga išorinė pagalba. Išmokti efektyviai prašyti pagalbos – didelis menas. Čia gali iškilti ir finansinės problemos ir jūs laikinai negalėsite paprasčiausiai eiti pas daktarus ir susitarti dėl seanso. Todėl jūs pravedate tyrimus ir randate dvasinį konsultantą, kuris pasiruošęs jus priimti už nedidelius pinigus ar nemokamai. Arba jūs ieškote profesionalo ir po trijų, keturių seansų lankymo nusprendžiate, kad vienas iš jų tinka pagalbos suteikimo atveju, su konkrečiais emociniais paternais.

Tas pats liečia ir dvasinius vedlius. Jų milijonai. Ir daugelis pasiruošę ir trokšta padėti. Kai kurie trokšta per stipriai. Ir jums teks atlikti kai kokį vidinį tyrimą. Juk jūs nenorėsite bėgioti pas juos kas kartą, kai jums reikės pagalbos su kokiu tai nedidelius, išėjusiu iš pusiausvyros, savo aš aspektu. Iš kitos pusės, jei vedlys su meile primena: "Aš čia dėl tavęs. Kuo tau padėti?”, juk jūs nenorėsite jo ignoruoti, prašyti jo išeiti ir palikti jus ramybėje.

Pas jus su jūsų dvasiniu vedliu yra kontraktas. Ir tai jų pareiga nustatyti kada bendrauti su jumis, o kada tylėti. Pas vienas sielas dvasiniai vedliai "visada po ranka”, pas kitus – atsiranda tik sunkiose situacijose. Tam, kad geriausiai nuspręsti apie geriausią reakciją į dvasinius vadovus, jums reikia įveikti bet kokius pasenusius išdidumo paternus, tokius kaip: "Aš suaugęs žmogus ir duotuoju momentu pasitikiu tik savimi. Man nereikia nieko kito”. Tai gali būti tiek pat kenksminga, kaip ir kad tikėtis, jog sakysim jūsų mama kas kartą gelbės jus, kai gyvenime einasi kažkas ne taip.

Daugelis sielų turi skirtingus dvasinius vadovus, specializuojančius skirtingas pagalbos rūšis. Žinojimas, ką pasikviesti – dalis atpažinimo proceso. Apart mūsų, pas šį kanalą (Selą) yra dar keletas dvasinių vadovų ir grupių, dirbančių su juo. Mes – ne visad geriausias pasirinkimas konkrečioje situacijoje. Paprastai, jo aukščiausiasis Aš nuspręs, ką pasikviesti. Kartais vienas iš vadovų, ar grupė, patys išreiškia aktyvumą ir susiriša su juo, bet visada pasiūlymo formoje, o ne reikalavimo. Jei dvasiniai vadovai reikalauja pasikeisti arba paklusti, laikas juos išvyti iš jūsų auros lauko.

Jei jūs praeisite pakylėjimą, pastebėsite, kad pagalbos šaltiniai periodiškai keičiasi. Jūs galite netgi peraugti kai kurios dvasinius savo vadovus ir jums teks nutraukti bendradarbiavimą. Pas jus yra teisė atsisakyti nuo dvasinių vadovų pagalbos; pas jus yra teisė nuimti bet kuriuos dvasinius vadovus, kurie daugiau jums nebetarnauja, nežiūrint į tai, ar jie bus laimingi išeiti, ar ne. Atsisakant nuo jų, geriausia sakyti: "Eikite su taika. Aš išlaisvinu jus į Šviesą.” Arba kažką panašaus.

Kai jūs būsite pasiruošęs, įgysite naujus dvasinius vadovus. Pasitikėkite savimi ir sveikinkite naujus dvasinius vedlius, dėkokite jiems už pasireiškimą jūsų gyvenime.

Visai nebūtina žinoti savo dvasinius vedlius. O jei jūs juos žinote, visai nebūtina žinoti jų vardus. Vardai keisis, priklausomai nuo kalbos ir suvokimo lygio. Tikroji vardo vertė tame, kad jis sukuria rezonansinį dažnį, kai jūs tariate vardą ir paleidžia sąmoningą atmintį apie kviečiamą dvasinį vedlį.

Nepergyvenkite dėl to, jog jūs nežinote savo konkrečių vedlių. Jūs galite naudotis bendru pakvietimu, tokiu kaip pavyzdžiui šis: " Dabar aš kviečiu savo nuoširdžius dvasinius vedlius padėti man. Ateikite mielos Šviesos Būtybės. Ačiu, nuostabios būtybės.”

Daugelis klausė: "Kaip pamatyti skirtumą tarp jūsų Aukščiausiojo Aš ir  jūsų dvasinių vedlių?”

Bendrai sakant, bendravimo pradžioje, vedliai dažniausia vadins save. Pas juos bus konkretus "energetinis parašas”, kuris gali būti sudarytas iš jausmo, eilės minčių, matymų, įspūdžių arba intuicijos, atitinkamos kokybės žinių. Šio kanalo atveju, jo vedliai visada atsiranda vienoje ir toje pačioje vietoje jo eteriniame lauke, su susiderinančia energija.

Kuo daugiau jūs praktikuojate kontaktą su dvasiniais vadovais ir dirbate su jais, tuo lengviau bus juos atpažinti. Dėja, yra daug iš esmės gerų persistengiančių būtybių, kurios taip stipriai to nori, kad stums klaidingus reikalavimus, dėl lojalumo įgijimo iš jūsų pusės. Kai kuriais, labai retais atvejais, išduos save už Šviesos būtybes, tamsios būtybės. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip jūs save jaučiate, kviečiant savo dvasinius vedlius. Jei procese jūs jaučiate sunkumą, neramumą ar pyktį, vizualizuokite auksinę šviesą, supančią jūsų kūną ir valančią jūsų aurą. Paprašykite savo dvasinių vedlių padirbėti su jumis vėliau, kai jūs save jausite daugiau centruotu. Paprašykite apie tai, kad jūsų erdvėje būtų leistina būti tik toms būtybėms, kurios atstovauja tik šimta procentų Šviesos Būtybes. Reikalaukite, kad visi kiti, nedelsiant paliktų jūsų erdvę. Žemėje yra daug mokytojų, sugebančių padėti, kanalo įsigijimui su dvasiniais vedliais.

Du žingsniai į priekį, vienas atgal. 

Dvasinio kelio prigimtis tokia, kad  - praeinama, kaip kanalas vadina, greito sielos augimo periodus, už kurių seka ramesnis periodas. Idealus dvasinis kelias kažkuo tai primena laiptus į dangų. Yra judėjimo į priekį žybsniai, vadinami greito sielos augimo periodais. Po to ateina periodai, kada, atrodo, niekas nebeveikia, energija nereikšminga ir jokio judėjimo.

Tai yra todėl, kad vienos jūsų dalys vystosi greičiau, kitos lėčiau ir kartais būtina sustoti, palaukti, kol prisitrauks atsiliekančios dalys. Be to, pas jus yra sielos ciklai, žmonijos ciklai ir aišku kosmoso ritmai. Svarbu suvokti ciklus ir naudotis sau į naudą.

Tačiau, nedarykite klaidos, prirašant jiems per didelę jėgą ir svarbą. Kai kurios sielos susilaikys nuo veiksmų, kadangi  "Merkurijus ne toje pozicijoje” arba  "ne tas mėnesio laikas”. Jeigu jūs iš tikro praeinate per sielos ciklą, nukreiptą į vidų, tada, žinoma, geriau veiksmus atidėti. Bet būkite tikri, kad įsiklausote vidinės išminties, o ne paprasčiausiai ieškote sau pasiteisinimo dėl neužbaigtos baimės prieš veiksmą.

Mokykitės atpažinti tikrą sielos ciklą. Mokykitės matyti sielos vystymosi "laiptinę” prigimtį. Didžią laiko dalį jūs paprasčiausiai leisite sielai išreikšti savo ciklinę prigimtį ir atitinkamai organizuoti savo gyvenimą.

Dabar Žemėje, viena iš pagrindinių sielos problemų – perkrovos jausmas, surištas su kasdieniniais reikalais. Gyvenimas dabar planetoje pilnas stresų, tampa mada. Tačiau, gyvenimui čia visai nebūtini stresai. Jums derėtų išmokti sakyti "ne” toms pareigoms, kurios  neatrodo būtinos. Jūs galite leisti išeiti visiems negatyviems tikėjimams, diktuojantiems, kad jūs turite sunkiai dirbti kas dieną, kad užsidirbti pakankamą pinigų kiekį ir pasidėti ant stalo maisto. Gal tai buvo teisinga praeituose gyvenimuose, bet viskas pasikeitė. Tiesiog dabar pas jus yra techniniai poslinkiai ir dvasinės energijos ateinančios į Žemę. Jos gali greitai jus išvesti iš mentalaus išgyvenimo būsenos.

Koks beviltiškas ir apkrautas neatrodytų jūsų gyvenimas, jūs jį galite pakeisti. Jūs galite skirti laiką dvasinėms praktikoms. Iš esmės jūs turite tam skirti laiko. Tai ne būtinai reikia sėdėti kas dieną meditacijoje valandomis, tai reiškia darbo dienoraštyje reikia laiko rašyti tam, kad atsiminti, kodėl jūs čia.

Jei jūs neįsiklausote savo vidinės šviesos, reikia pristabdyti ir leisti išeiti stresui, kūnas ras būda atkreipti jūsų dėmesį, ir patikėkite, ne patį maloniausią. Aštuoniasdešimt procentų visų ligų yra emocinės prigimties ir dar 10% iššauktos stresinio gyvenimo būdu, taip pat dėkingos dėl savo egzistavimo emocinėms problemoms ir šakniniams tikėjimams, jūs tikėsite, kad turite sunkiai dirbti kas dieną, kad paprasčiausiai išgyventi.

Kai kuriems žmonėms išgyvenimas – ne problema, bet dar yra žmonės ir situacijos, kurios išmuša iš vėžių kiekviename žingsnyje. Viskas labai paprasta: nustokite daryti tai, ką darote ir paklauskite savęs: "Koks tos veiklos tikslas? Kaip ji padeda mano sielos augimui?” Tai nereiškia, kad jums nederėtų atsisakyti nuo malonumų ir visą laiką praleisti dirbant su emocijomis ir medituojant. Kūnas jums pasufleruos, kada jūs išeinate iš pusiausvyros. Jei jūs jaučiate chronišką nuovargį, kažką tai reikia pakeisti. Jei pas jus tiek daug energijos, kad jūs negalite miegoti naktimis, jūs išėjote iš pusiausvyros, tik į kitą pusę. Darbą ir poilsį reikėtų kaitalioti, sėdėjimą su fiziniais pratimais ir vienatvę su socialiniu bendravimu.

Dieta ir maitinimasis kylančioms sieloms.

Daugelio klausimas yra, kaip keičiasi dieta ir maitinimasis pakylėjimo kelyje. Mūsų paprastas atsakymas – prašyti jus giliau susiderinti į kūną ir atkreipti dėmesį į tai, ką jis jaučia ir ypatingai po maisto priėmimo.

Kadangi jūs keliate vibracijas, reiklumas tankiam maistui natūraliai mažės, jei pas jus nėra kokių nors emocinių prisirišimų ar įpročių, priklausomybių. Kūnai nemėgsta staigių pokyčių. Tai viena iš priežasčių, kodėl dietos neveikia. Kūnas jaučia save taip, tarsi jį priverčia laikytis griežtų apsiribojimų ir paprasta reakcija į tai – maištauti ir užsidaryti.

Ryšium su dieta, fokusuotis reikėtu ne į tai, ko reikėtų vengti, o užsiduoti sau klausimą: "Kas yra reikalinga mano kūnui, maksimaliam gyvybingumui ir energijai?” Po to koncentruotis ties tų produktų, kurie padės jaustis geriau, įsigijimo  būdo paieškos.

Jums teks šiek tiek eksperimentuoti. Žinoma, išmintingai atlikti nedidelį tyrimą. Mes siūlome paskaityti apie kraujo grupes, ajurvedų filosofiją, apie žoles ir gamtinius vaistus dėl nesubalansavimo mityboje korekcijos. Kanalas pavyzdžiui pats nusistatė į savo kūną ir jausdamas kaip jis reaguoja, 98% teisingai atrinko produktus, kurie ir numatyti pagal jo kraujo grupę, be jokios papildomos literatūros.

Svarbu suvokti skirtumą tarp norų, kylančių nuo neišspręstų emocinių problemų ir tikrojo alkio, kūno ketinimo naudoti atitinkamą maisto rūšį. Iš esmės jūs sugebėsite pagauti skirtumą, kaip jaučiatės po valgio. Jei reikalas paprasčiausiame nore, kylančiame dėl neišspręstų problemų, vėliau jūs galite save jausti mieguistu ir pavargusiu. Jei jūs valgote maistą, kurio iš tikro nori kūnas, jausite save patenkintu.

Beveik trys ketvirčiai žmonijos turi kūno struktūrą, kaip pagrindinio maisto norinčią medžiotojo-rinkėjo dietos: paprasti angliavandeniai, paprasti riebalai ir baltymai. Ir tik vienas ketvirtis žmonijos yra pakantus sudėtingiems angliavandeniams, tokiems kaip grūdiniai, duona, makaronai, panašūs kepiniai. Jei jūs save jaučiate išpurtusiu, pavargusiu, pilni dujų, ar kenčiate nuo rūgštingumo, panaudojus tokius produktus, gal būt jūs priklausote prie būtent tų trijų ketvirčių, kurie neperneša grūdinių ar didelių porcijų sudėtingų angliavandenių.

Mes jums rekomenduojame dietą iš didelio šviežių daržovių ir vaisių kiekio (ne sulčių) ir pakankamo kiekio baltymų, organinės mėsos pavidale, sojos ir žalios pudros, tokios kaip spirulina arba chlorela. Mėsos panaudojimas turi būti saikingas, akcentuojant naminius paukščius ir jūros produktus. Jei jūs vegetaras – būkite įsitikinęs, kad su kiekvienu maistu, gaunate pakankamą baltymų kiekį. Jei jūs valgote sojų produktus, įsitikinkite, kad jie fermentuoti ir organiniai, kadangi beveik visa soja, neskaitant organinės, yra genetiškai modifikuota. Tafu ar sojų margarinas, gali teršti sistemą ir kelti estragenų lygį. Nerekomenduojama išgryninti sojų baltymai.

Bendrai sakant, kuo mažiau produktai apdirbti, tuo jie naudingesni jūsų organizmui. Apdirbtas maistas paprastai turi aukštą glikemiją; tai reiškia, kad kūne jis labai greitai virsta į cukrų. O tai ardo insuliną, reguliuojantį cukraus kiekį kraujuje. Ir hiperglikemija ir hipogolikemija sukelia cukraus perteklių ar nepakankamumą dietoje. Kai kurie daktarai rekomenduoja per dieną ne daugiau nei 15-20 gramų fruktozės iš organinių vaisių. Venkite dietinės ir paprastos sodos.

Dietos pasirinkimas, pilnos šviežių daržovių, su apdirbto maisto minimumu ir beveik be cukraus, daugeliu atveju gali išgydyti diabetą per kelias savaites.

Dar viena problema su apdirbtu maistu – chemikalų prigimtis, naudojamų jo išsaugojimui ar skonio sustiprinimui. Būkite labai dėmesingi MSG (monosodium glutamate) dažnai klaidingai priimamo kaip mielių ekstraktą, hidruotą daržovių baltymą ir "natūraliais” priedais. Netgi Brego amino rūgštys, turinčio natūralią gliutamininę rūgštį, virsta gliutamatais. Beveik pusę gyventojų turi alergiją gliutamatams ir daugumas apie tai net nežino.

Kiti chemikalai, kurių reikėtų vengti, apima kukurūzų sirupą (aukštas fruktozės kiekis) asparmatai, natrio nitritai, benzolinis-rūgštus naris, BHT, BHA, propilenglikolis ir kiti. Europoje svarbu vengti E321, E322, E323, E621, E622, E623 ir daugumos iš serijos Е900, kuriuose aptinkama dirbtinų cukraus pakaitalų.

Papildant aukščiau pateiktus patarimus, reikėtų paaiškinti kai kuriuos mitus apie maistą. Pradėkime nuo mito apie pieno produktus.

Pienas – tobulas maistas... veršeliams. Iš esmės, mes pastebime, kad žmonija, tai vienintelė rūšis, gerianti kitų gyvūnų pieną. Šviežias pienas turi kai kurias naudingas savybes, bet pieno produktai sudaro perteklines gleives, vedančias prie sustiprintos slogos, gripo ir eilės kitų susirgimų. Šis kanalas (Selas) atsisakė nuo pieno produktų jau beveik prieš 20 metų ir nuo to karto nekenčia nuo slogos ar gripo. Jeigu jūs vis tik naudojate pieniškus produktus, venkite pasterizuotų, kadangi šildymas užmuša didžiąją maistingumo dalį ir kūnui sunku juos atpažinti, įsisavinti.

Atsisakius nuo tokių produktų, padėtų išspręsti kai kurias su ligomis susijusias problemas. Žinoma, yra ir kitų maisto vartojimo faktorių, įtakojančių tai, įskaitant ir maisto priėmimą tik tada, kai iš tikro esate alkanas. Daugelis žmonių valgo iš nuobodulio, dėl visuomeninių priežasčių ar dėl to, kad maistas yra prieš juos.

Dar keletas žodžių apie soją: natūralių organinių sojos produktų saikingas vartojimas – naudingas, bet, iš esmės, soją geriau vartoti fermentinėje būsenoje,- tempe, miso ir kituose patiekaluose. Nerekomenduojamas reguliarus tofu, sojų pieno, sojų margarino ir sojų baltymų naudojimas. Įsitikinkite, kad jūsų vartojama soja neturi genetiškai modifikuotų ingridijentų. Nepirkite nieko, kas savo sudėtyje turi sojos aliejaus, jei neaprašoma kad, toks aliejus laisvas nuo genetiškai modifikuotų organizmų.

Pats geriausias gėrimas – natūralus šaltinio vanduo, išpilstytas į stiklinę tarą. Jei jums užsinorės įvairumo, pridėkite šiek tiek citrinos, gerkite žalią arbatą arba natūralią saulės arbatą (vasarą).

Kelių stiklinių alaus, raudono vyno – naudinga. Bet atkreipkite dėmesį į rūgštingumo lygį organizme, kadangi alkoholis greitai pažeminą bendrą kūno pH (vandenilio rodmenį) Jūs norite, kad kūnas būtu iš lengvo šarminis. Mes nerekomenduojame gerti vandenį su aukštu pH, praleistą per kokią tai "madingą” mašiną. Jei jūs naudojatės vienu iš brangių šarmuojančiu filtru, išsirinkite reguliavimą artimą 7,0-8,0 ir papildomai gerkite daug natūralaus šaltinio vandens. Nedidelis šarmuoto vandens kiekis padės neutralizuoti padidintą rūgštingumą. Kad įsisavinti maistą, pilvas turi būti nedaug šarmuotas, todėl nepersistenkite su aukšto rūgštingumo vandeniu.

Pats geriausias būdas prisotinti kūną rūgštimi – naudoti tamsiai-žalias daržoves, tokias kaip lapiniai burokai, kopūstai ir žalieji dumbliai. Įsitikinkite, kad dumbliai neturi didelio cukraus kiekio.

Kalbant apie cukrų, naudinga nedidelis kiekis natūralių bananų sukčių arba medaus. Venkite bet kokių apdirbto cukraus formų.

Mes pastebime, kad daugelis moteriškų problemų, tokių kaip užsitęsę ir skausmingi menstruacijų ciklai, iškyla dėl mineralų nesubalansavimo. Patys didžiausi indėlininkai į harmoninę sveikatą – varis, cinkas, kalcis, magnis, selenas.

Mes primygtinai prašome vengti visų sintetinio kalcio formų. Kūnas nežino ką su juo daryti ir nuo jo deficito jūs galite pereiti prie perdozavimo, vos po kelių dozių panaudojimo. Sintetinis kalcis kaupiasi sąnariuose ir provokuoja ostereoporozę, įskaitant artritus. Jei jūs naudojate maisto papildą su kalciu, įsitikinkite, kad kalcis išgautas iš natūralių produktų. Pilnai venkite kalcio karbonato (daugelio vaistų aktyvus ingridijentas) beveik visas rūgštingumas baigsis, jei jūs sumažinsite arba visai atsisakysite nuo sudėtingų angliavandenių ir kiekviename maisto vartojime balansuosite angliavandenius, riebalus ir baltymus.

Daugelių mineralų, būtiname kiekyje, galima gauti vartojant riešutus ir saulėgrąžų sėklas. Naudokitės natūraliais, švariai apdirbtais aliejais, kokosų, pirmo spaudimo linų. Linų ir kanapių sėklos – štai geriausias medžiagos šaltinis; taip pat jos turtingos įvairiais mineralais. Jei vartojame mineralinius priedus, įsitikinkite, kad jos yra ne tablečių, kapsulių, o miltelių ar skystoje formoje.

Pora sakinių apie šokoladą: nedidelis kiekis juodo šokolado su minimaliu cukraus kiekiu ir minimaliu apdirbimu, gali būti naudingas. Venkite pieniško šokolado. Naudokite geriau produktus su 70% kakavos kiekių. Jūs galite nusipirkti natūralios kakao parduotuvėje, prekiaujančioje sveikais produktais. Jei jūs gaminate šokoladinius saldainius patys, saldumui panaudokite nedidelį kiekį agavos sirupo.

Ir pabaigai apie maisto panaudojimo kiekį ir dažnumą. Čia yra daug įvairių patarimų. Mes per dieną rekomenduojame kelis maisto priėmimus, kadangi taip nepasileidžia kūno išgyvenimo mechanizmas. Kai tarp maisto panaudojimų praeina labai ilgas laiko tarpas, kūnas skaito, kad negauna pakankamai maitinimo. Todėl, jis siunčia signalą į smegenis saugoti sekantį maisto priėmimo turinį kaip riebalus, atvejui, jei kūnas gautų maitinimą paskutinį kartą.

Atkreipkite dėmesį į porcijų dydį ir žinojimą, kada to pakanka. Jeigu po valgymo jūs jaučiate nuovargį, ypatingai po 2-3 valandų, arba jūs persivalgėte, arba įtraukėte į maistą per didelį kiekį sudėtingų angliavandenių.

Nevalgykite nieko sunkaus prieš tris valandas iki miego. Kartais galima suvalgyti lengvą užkandį. Paeksperimentuokite ir pažiūrėkite, kas geriausiai tinka ramiam miegui.

Atsiminkite išsireiškimą: "Viskas gerai, kas saikinga”. Subalansuotas maitinimasis žymiai naudingiau, nei griežta dieta. Jei jaučiatės prislėgtas, dieta neveikia. Jei ji reikalauja staigaus pasikeitimo ar griežto laikymosi, kūnas maištaus. Kai tik jūs randate optimalų maitinimosi režimą, galima tai ten, tai šen susiderinti, jei situacija kontroliuojama. Pavyzdžiui keliaujant, galima užeiti į restoraną ir suvalgyti vištienos salotas ar pakeptą žuvį, bet atsidūrus namuose, grįžkite prie vištienos ir keptos žuvies apsiribojimo.

Kadangi jūs praeinate pakylėjimą, žymai tankesnių produktų vartojimas mažės. Tai nereiškia, kad jūs turite užsiimti savęs plakimu, jei dar valgote mėsą ir tikite, kad pakylėjančios sielos turi būti vegetarais. Gal būt kūnui reikalingas įžeminimas ir mėsa – geras būdas likti įžemintu.

Ir dar apie genetiškai modifikuotus produktus.(GMP) Nepakanka pasakyti, kad genetiškai modifikuoti produktai pavojingi jūsų organizmui. Ar atpažįsta kūnas produkto molekulinę konfigūraciją, ar sugebės jis jį įsisavinti ar ne? Vieni GMP pakankamai stabilūs ir ne stipriai skiriasi nuo savo natūralių brolių, kiti turi egzotinių transplantų ir hibridų, kurių kūnas negali atpažinti.

Be to, pirmapradė geninės modifikacijos priežastis – atsparumo sudarymas, kai kuriems pesticidams, kad derlius galėtų augti be piktžolių. Atitinkamai, aukšta nuodingų pesticidų koncentracija, naudojant daugelyje GMP derlių gavimui ir nėra pilnai pašalinama maistą apdirbant.

Mes pagaliau užbaigiame dietų aptarimą Lentele – dietų būdų išvardijimu ir kaip jos pasiskirsto vibracijų skalėje. Tos, kurios yra sąrašo viršuje, atitinka žymiai aukštesnes vibracijas, sąrašo apačia – pats tankiausias maistas, sielos evoliucijoje.

-        Švarus gyvybinės jėgos pranos įsiurbimas (nei oro,  nei vandens ir maisto)

-        Saulės dieta (įsiurbiant tiktai orą, nei vandens, nei maisto)

-        Tik vanduo ir oras

-        Dumbliai skystame pavidale, skysti vitaminai ir mineralai

-        Šviežių daržovių sultys

-        Švieži veganiška dieta (šviežios daržovės ir kai kurie vaisiai)

-        Veganiška neapdirbta dieta (vaisiai, daržovės, riešutai ir saulėgrąžos)

-        Veganiška apdirbta dieta (įskaitant grūdinius, cukrų, kofeiną)

-        Vegetariška (įskaitant pieno produktus ir kiaušinius)

-        Dalinis vegetariškumas (be raudonos mėsos ir pieno produktų)

-        Visaapimanti dieta (viskas išskyrus raudoną mėsą)

-        Pavasarinė dieta (visos maisto rūšys)

-        Dieta turtinga kalorijomis (keptas ir kitaip apdirbtas maistas)

Peržiūrų: 3935 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/2
Viso komentarų: 401 2 3 »
0  
1 Violeta   (08.04.2013 20:39) [medžiaga]
kvietimas kauniečiams ir miesto svečiams...

sveiki visi, neabejingi mūsų gimtosios Lietuvos praeičiai,
daug kas tikriausiai lankėtės Sūduvoje, daug kas skaitėte arba galite pasiskaityti apie šį kraštą http://pasakusuduva.lt/
ir tikiuosi, daug kas pažįstate šį nuostabų žmogų...
dar vienas senelis
Visai neseniai pasirodė mūsų mylimo ir gerbiamo Albino Kurtinaičio n-toji knyga "480 t.y. 0,06 %" apie mūsų tautos dvasinius paminklus, kurių šis nuostabūs žmogus ieško, randa ir tyrinėja jau daug metų. http://pasakusuduva.lt/index.php
480
ta proga trečiadienį balandžio 24 d. 18 val. Kaune, Rokų seniūnijoje adresu Nemuno g. 14, Rokai (žemėlapis priede)
organizuojame susitikimą su autoriumi ir knygos pristatymą.

Susitikimo organizavimui įnašas 5 litai. Kas dar nespėjote įsigyti knygos, galima bus įsigyti susitikimo metu.

Prašau, pasidalinkite šią informacija su draugais ir pažįstamais, suteikite jiems progą...

informacija apie susitikimą tel. +370 605 83513 arba el. paštu orimixix@gmail.com

0  
2 Doremi   (08.04.2013 20:53) [medžiaga]
http://www.kvantinemagija.lt/agresyvios-astralines-butybes-ir-ju-tipai.html
po šito straipsnio, dovanokit, visi čenelingai-tik apsėstųjų sapalionė

0  
35 Aldas   (10.04.2013 14:03) [medžiaga]
Geras straipsnis, labai gerai kad zmones dalinasi tokiais dalykais. Na doremi zodziu i folija nevynioja bet minti pagaunu. "Po to, kai mediumas atiduoda save mainais į informaciją, jo subtilieji kūnai tampa astralinių būtybių maistu." Sita dalyka as pats savo akimis maciau ir tikrai tai yra tiesa, dedu parasa po situo sakiniu. Tie mediumai net nemato is sono kas vyksta bet va i akis paziuret negali, kaip sakant akys niekados nemeluoja, neveltui daugelyje kulturu akis yra naudojama kaip simbolis isreikst sazine.
Pats esu vaiksciojes po astrala tai tikrai galiu pasakyt kad jausmas keistas, tikrai nera malonu, maloniau yra vaiksciot ant sitos planetos ir but gamtoj, va tai tai tikrai malonu ypac kai buni tarp paprastu zmoniu su kuriais galima ramiai pabendraut. Kaifas o ne gyvenimas ir jokiu astralu nebereikia, uztenka paprasto zmogiskumo esancio aplink mus cia.

0  
36 Doremi   (10.04.2013 14:22) [medžiaga]
mano mokinys vis sakosi miegodamas išeina į astralą, ir vieną naktį nukrito, nors atsibudo vistiek lovoje, bet mano sūnus girdėjo bum, po to jam skauda peties sąnarį ir negali pasigydyt, aš niekada nebandžiau, nežinau ir nemoku, nesigilinu, nes tai man netinka, jei ką tai ir negėrus durna, ko gi dar man ieškot?straipsnis tai toks šiurpinantis, aplamai aš nerami jeigu susiduriu su man nepažįstamais įvykių aprašymais, gal būt ta laki vaizduotė kalta,

0  
39 Aldas   (10.04.2013 18:26) [medžiaga]
gali but kad visgi jis ir ishkrito tik kunas autopilotu ilipo atgal i lova bet gali but kad ir tai visas galvoj. Kai mes statom nama pirma buna mintis, cia lygiais tas pats. Man jau mociute yra pasakojusi apie tai kad zmones isishneka ir patys patiki ligomis kuriu jie neturi. O turint lakia fantazija tai tikrai galima prisifantazuot tiek kad ir pats i kelnes poto vos nepridesi. Man paciam kazkada buvau panasiai kai buvau druskininkuose ir masazuotaojai pasibedavojau apie peties skausma. Ji paziurejo ir sako nieko nematau, peciu juosta tvarkoj ir pns. Tai nustojo skaudet kai prisiminiau kad 2 metu atgal isbandziau "jegas" vaziuodamas dviraciu su stulpu, stulpas buvo stipresnis tai tas skausmas labiau buvo erzinantis is nezinojo kodel nes visai is galvos iskrito ta istorija. Tai kai prisiminiau nustojo vos ne ta pacia diena skaudet, aisku pasekmes liko, kaip sakant ant senatves islys vistiek nes struktura tai pazeista.

0  
3 virgis   (08.04.2013 21:14) [medžiaga]
Ilgą laiką žmones taip kontroliavo ir varžė, kad jie galiausiai pradėjo neigti savo dvasinį potencialą. Dabartinėje sistemoje nereikalingi kūrybingi, gabūs, išmintingi, sąžiningi žmonės – tokių tiesiog bijo kaip.. diversantų.

0  
4 Aivanhova   (08.04.2013 21:26) [medžiaga]
isties graziai aprasyti tam kvantinesmagijos puslapyje astraliniai "veikejai"..
Kodel butinai cenelingais bodetis, aplink kiekviena nesventaji tokiu lervuciu tikriausiai rastume ir dar kai ko baisesnio..;)

0  
5 Doremi   (08.04.2013 21:39) [medžiaga]
nežinau...bet po to straipsnio apsidžiaugiau kad esu kaip visi ir man nesivaidena

0  
6 Amigo   (08.04.2013 22:10) [medžiaga]
Virgiui.
Kuo skiriasi žmogiškasis Aš nuo dvasinio Aš?Ar įmanoma juos identifikuoti savyje kada kuris pasireiškia?

0  
7 virgis   (08.04.2013 23:00) [medžiaga]
Mūsų „Savasis Ego", arba pirmoji persona mūsų viduje – SĄMONĖ. Tai kairioji smegenų dalis, kuri mato pasaulį ir įvykius jame fizinėmis akimis, tai yra ne mumyse, o aplink mus. Kairioji pusė visada sako: „AŠ GALVOJU"(logika), „man reikia atlikti, aš, man, dėl manęs, aš kritikuoju". Ši sąmonės ar logikos siela išnaudoja tik 4-7% savo galimybių. Tai veikia tik budrumo būsenoje ir mato tik prieš tai buvusios veiklos pasekmes, priimant tai kaip realybę.
Kiekvienas žmogus turi savo aukščiausius aspektus – aukščiausiąjį Aš, Esybę – antroji persona jūsų viduje ir tai dešinioji smegenų pusė, tai yra PASĄMONĖ – tai Monada, Dvasia, Šaltinio kibirkštis, kiekvienos būtybės branduolys, jo aukščiausias aspektas.
Kai mes pradedame vystytis dvasiškai, mūsų aukščiausieji aspektai sudaro visas sąlygas, padėdami kokia nors informacija, susitikimu su įdomiu žmogumi, knyga ar filmu ir t.t.
Mūsų Dvasia – tai didinga būtybė, gyvenanti 9-12 tankiuose (priklausomai nuo evoliucijos lygio). Ji yra mūsų pats aukščiausias aspektas ir kiekvienas iš mūsų – savo Didingos dvasios aspektas, nuleistas į tankį Žemėje.
Yra žmonių girdinčių savo Dvasią, bendraujančių su ja. Tokių nedaug. Jeigu žmogus kol kas nesugeba priimti Dvasios pasiuntimų, jis gali bendrauti su ja vienpusiškai, gali prašyti Dvasios, kad ji atsiustų vadovą kokiems tai klausimams.
Žmonės, kurie sugebėjo sudaryti balansą tarp Savojo Ego ir Aukščiausiojo Aš, gauna harmoningą, laimingą gyvenimą, moka sąmoningai pripildyti savo gyvenimą Aukščiausiuoju Aš.
Šansas pakeisti save ir laimėti gyvenime, visada šalia, kaip naujas įėjimas, o išėjimas – tai save atleisti ir suprasti sena. Sėkmės tau gyvenimo žaidime.

0  
8 Klaudijus   (09.04.2013 07:28) [medžiaga]
Kazkuriame straipsyje skaiciau,kad kai gimsta,atsiranda naujos dvasios jos buna dazniausiai 7tankyje.
Jos buna be jokios patirties,isgyvenimu,(o kaip manot be jokiu pastagu tokia dovana turi :)),tai jos persekelia i sia planeta,kad igautu patirties,tobuletu(zinoma jei jos troksta,o jei nori gali ir i kitas planetas)
Tai cia kaip ir jaunos sielos,taigi buvo mineta,kad jaunos sielos daugybese savo isikuijimu bando patirti ivairius cia zemeje isgyveimus,gali buti nepriteklius,skausmo patyrimas,arba pavirsutiniski dalykai ir t.t.,tai kaip visos informacijos jam gana,jis uzsimao pakeisti role(kaip krajonas buvo miejas,kad mes aktoriai,cia spektaklis,karts nuo karto musu sielos uzsimano pakeisti role)Tai tokiu isgyveimu galima buti,kad ir 100 ir daugiau gyvenimu,kol tavo sielai bus gana,tada ji pereina i kita etapa.
Beto kiek pamenu,kai siela baigiai koki gyvenima ji pirma viska isanalizuoja,pasidalina su kitomis dvasiomis,o paskui jei nori gali vel isikunyti zemeje.

Jei kur klystu,pataisykite mane,nes mano atsiminimai,gali kazkur klysti smile

0  
10 virgis   (09.04.2013 16:59) [medžiaga]
klysti ypač su dvasia, pasiskaityk dar

0  
9 Amigo   (09.04.2013 08:09) [medžiaga]
Virgiui.
Ačiū už išsamų atsakymą.
Bet ir vėl kitas klausimas iškilo:ar gali būti taip,kad galvojame DEŠINIUOJU pusrutuliu ištisai ,būdami  sąmoningoje būsenoje?Ar čia anomalija?Aš jaučiu,kad mano dešinysis "kaista" kai intensyviai galvoju,o kairiojo net nemoku pajungti mąstymui.
Ir dar neaišku ,kokios MINTYS išeina iš ŠIRDIES .Ar tai įmanoma,ar tik toks jausmas,kad širdimi gauname atsakymą.Visada galvojau,kad tai Sielos balsas,kuris yra svarbiausias kai reikia priimti kardinalius sprendimus.

0  
24 Klaudijus   (10.04.2013 09:06) [medžiaga]
Per viena laida kuri vadinasi believete it or not -norite tikekite norite ne,tau buvo toks zmogus kuris is lektuvo propelerio gavo per galva,tai nukirto didelia dali kaukoles,o po to nutikimu ir kai tas zmogus turejo reabilituotis,kad galetu visi refleksai atsigautu jam dave molio gabala ir,kazkokiu budu jis is jos nulipde grazia skulpturele,tai nuo to laiko jis lipdo,gamina nuostabius meno kurinius.
O iki to nutikimo jis sio sugebejimo neturerjo.Taigi neitiketiai suaktyvejo kitas jo pusrutulis.

0  
11 virgis   (09.04.2013 17:32) [medžiaga]
Tu viska sumaišei ir suplakei.
Kairiojo smegenų pusrutulio veikla − loginė-verbalinė
Sąmonė – tai galvos smegenų operatyvi atmintis, kuria mes naudojamės kiekvieną minutę ir kiekvienoje situacijoje: šiandien įsiminei – rytoj pamiršai, nes to nebereikia. Sąmonė – ypatinga psichikos būklė, kuri leidžia realiai jaustis šiame pasaulyje. Visi pagrindiniai kompleksai ir principai statomi „Ego" stereotipo pagrindais. Šiuo, gana nepatikimu pamatu, grindžiasi visi mūsų mokslai, visos religijos ir doktrinos.
Orientuojant Sąmonę į kairiojo pusrutulio vystymąsi, žmogus automatiškai sustabdo savyje Gyvybės Svyruoklę. Kadangi kairiojo pusrutulio užduotis – suskaldyti vieningą, padarius iš jo diskretinį ir statiką, orientuodamas gyvenimą į sunaikinimo programas, šiuo atveju žmogus savarankiškai nusirašo!
Dešinys pusrutulis - tai mūsų intuityvi pasąmonė, kuri pasireiškia per intuicija. Dešinysis pusrutulis – tai Būties, Gyvenimo, Gyvybės dinamikos ir Harmonijos suvokimas, jis yra Evoliucijos laidas. Dešinysis pusrutulis turi vieną savybę: jis aktyviai vystosi tada, kai žmogus lavina savyje gebėjimą jausti grožį, suprasti gyvūnų bei paukščių kalbą, ... Esant Sąmonės diapazono išplėtimui, dešinysis pusrutulis atskleidžia savo gabumus automatiškai ir pastoviai. Tuo momentu, kai jūs pajusite, kad nusikratėte stereotipų, pajusite gerą, visiškai naują požiūrį.
Svyruoklė padaro svyravimus tarp kairiojo ir dešiniojo pusrutulių, žmogaus psichikos lygmenyje. Todėl yra labai svarbu išmokti vienu laiku naudotis abejais pusrutuliais. Tiktai šiuo atveju mums taps pavaldūs visi mūsų „Aš" procesai, – „Aš", kuris yra sudėtingiausias biocheminis, bioenergetinis kompleksas ir kuris visada pasiruošęs (ne taip kaip Sąmonė) vykdyti Vieningus Įstatymus.

1-10 11-20 21-30
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Balandis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0