Pirmadienis, 25.05.2020, 04:36
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Balandis » 10 » Vidiniai pasikeitimai 4 dalis
19:01
Vidiniai pasikeitimai 4 dalis
Priklausomybės ir kaip jų atsikratyti

Priklausomybė atsiranda tada, kai jūs tikite, jog koks tai procesas ar medžiaga patenkins jūsų poreikius, kurių negalima patenkinti paprastu sveiku būdu. Pavyzdžiui, priklausomybė nuo saldumynų. Gal būt vaikystėje jūs gaudavote saldumynus, kaip apdovanojimą, už gerą elgesį, pradėjote saldumynus lyginti su meilės ir dėmesio gavimu. Taigi tada, kai kartais jaučiate meilės ar dėmesio trūkumą, jūs nusistatote į saldumynus savęs nuraminimui.

Žemiau pateiksime kai kurias priklausomybes ir  galimus išgijimus nuo jų.

Priklausomybių formavimo procesas

Yra priklausomybės nuo konkrečios sąmonės būsenos, ar konkretaus elgesio, kurios nėra tiesiogiai susiję su įsiurbiamomis į kūną medžiagomis. Mes jas išvardinsime:

Priklausomybė nuo Ego (racionalaus proto, intelekto)

Visiškai aišku, kad tai labiausiai paplitusi ir sunkiausiai išgydoma priklausomybė. Netgi kai siela žino, kad nesveikai sureikšmina save su ego, tai tęsiasi ir toliau. Išgijimas reikalauja stipraus leidimo, terapijos ir daug gydymo, kol taps įmanomas atsiskyrimas nuo Ego.

"Aš, mane, man” , mentalitetas visada veda prie egoizmo, centravimosi į patį save, atsakingą už klaidingą savo svarbumo jausmą. Tampriai rišasi su sekančia priklausomybe.

Priklausomybė nuo valdžios

Su ego susireikšminusios sielos, savyje jaus giliai įsišaknijusį nepilnavertiškumą. Kad kompensuoti tą nepilnavertiškumą, sielos tampa apsėstomis valdžios troškimu. Paprastai jos siekia dominavimo virš kitų sielų, arba kaupti didelius turtus, arba ieškoti atsakingų postų, kuriuos užimant jaus save šeimininkais virš kitų ir jaus valdžią. Šios priklausomybės pagrindas – bejėgiškumo baimė.

Priklausomybė nuo pinigų.

Žinoma, ji susijusi su valdžios priklausomybe ir priklausomybe nuo materialių daiktų. Be to, pinigai atstovauja tarsi potencialią energiją, arba sąlyginę galimybę būti nepriklausomam ir laisvam. Sielos, laikančios save bejėgėmis, klaidingai mano, jog tik pinigai pakeis situaciją jų naudai. Nors gali laikinai atrodyti ir taip, bet vidinis laisvės praradimo jausmas neturi nieko bendro su duotąja nepriklausomybe, finansine ar kokia nors kita. Tikėtina, kad panašus jausmas kyla iš neišspręstos traumos šiame ar praeitame gyvenime, kai siela iš tikro sėdėjo kalėjime arba gyveno stipriai kontroliuojamoje aplinkoje (pavyzdžiui, buvo vergu). Dažnai sielos per daug stengiasi pasiekti, kad tik tėvai juos laikytų tinkamais ir gautų pritarimą iš aplinkinių.

Priklausomybė nuo materialių daiktų

Ši priklausomybė tampriai susijusi su ego ir valdžios priklausomybėmis. Vidinę tuštumą jaučianti siela, visokiais fiziniais dėmesio nukreipimo būdais (žaisliukais), sieks užpildyti tai, kad išvengti  tos tuštumo būsenos. Į šią kategoriją įeina: priklausomybė nuo pirkinių, priklausomybė nuo pinigų leidimo, priklausomybė "būti ne blogesniu, nei kaimynas”.

Priklausomybė nuo aštrių emocijų ir linksmybių

Viena iš pagrindinių ego motyvacijų – vienatvės vengimas. Kadangi sielos save jaučia atskirtomis, niekada nejaučia pilno pasitenkinimo, nežiūrint į tai, kiek pas jas draugų, šeimos narių ir tai, ant kiek savo aktyvumo išnaudoja dalykiniams santykiams, jos visada ieškos naujų emocijų ir linksminimosi formų. Tokioms sieloms labiau yra tinkamos rizikingos kelionės, siaubo filmai, naujienos apie katastrofas, apkalbėjimai ir plepalai. Į tą kategoriją patenkantiems žmonės, daugiau rūpi mylimos įžymybės apranga arba su kuo ji susitikinėja, nei vienišo proto būsena. Į tai patenka ir azartiniai žaidimai, kriminalai (susijaudinimas nuo laimėjimo ar pralaimėjimo, pabėgimas ar suėmimas aprūpina papildomu adrenalinu)

Priklausomybė nuo žmonių (įžymybių, elito gyvenimo)

Kai kurie žmonės negali likti vienatvėje, kadangi tada jiems tektu pažiūrėti į veidą savo nuosavoms problemoms. Todėl, savo gyvenimus jos užpildo paviršutiniais tarpusavio santykiais. Visada yra vakarėliai, į kuriuos galima nueiti, ar visuomeniniai renginiai, kuriuos galima aplankyti. Nors kai kurie renginiai gali būti naudingi, elito liūto/liūtės gyvenimas priklauso nuo to, ar pastebi juos kiti žmonės, tinkamos suknelės ar kostiumo apsirengimas ir iš esmės, kitų žmonių pritarimas. Šią priklausomybę galima pavadinti "priklausomybe nuo kitų pritarimo”.

Priklausomybė nuo sekso ir tarpusavio santykių

Su savo Dieviškąja Esątimi nejaučiančios ryšio sielos, jaus save užbaigtomis, tik esant kitų rankose. Pop kultūra bazuojasi ties idėja, kad  būti užbaigtume  siela turi ieškoti "antros savo puselės”. Duotos kategorijos sielos yra tarsi spektre, iš vienos pusės, dėl artumo iliuzijos palaikimo, bejausmio sekso pagalba ir iš kitos pusės, padoriais priklausomais santykiais, kad išvengti vienatvės jausmo. Ta tema yra daug gerų knygų, todėl mes susilaikysime nuo aptarimo.

Priklausomybė nuo religinių tikėjimų

Po aklu prisirišimu prie įvairių tikėjimų ar gyvenimo būdų, paprastai slepiasi gili nežinomybės baimė, kartais dar pagilinama kaltės jausmu ir bausmės grėsme, jei žmogus griežtai neseks šventų raštų nurodymų. Besijaučiančios atsiskyrusiomis nuo Dievo sielos, jaučia gilią baimę būti atstumtomis Dieviškumo ir todėl griebiasi religinių tikėjimų, su viltimi, kad Dievas (kokį jos sau jį įsivaizduoja) kažkaip tai jas apdovanos. Daugumas sielų turi atmintį apie tai, kaip kažkada jas persekiojo už nesutikimą su prevoliuojančiu to laiko tikėjimu ir bijo pasekmių, galvojant už save pačiai.

Priklausomybė visada save jausti teisiu

Tą priklausomybę mes galėtume patalpinti į "priklausomybės nuo Ego” kategoriją arba į "priklausomybės nuo kitų pritarimo” kategoriją. Kodėl siela tampa priklausoma nuo kitų pritarimo? Tam gali būti daug įvairių priežasčių. Žmones nuo vaikystės pripratina prie to, kad jie bus pažangūs mokykloje ir klestės, jei pastoviai pateiks kitiems teisingus atsakimus. Tačiau, daugelis gyvenimo giluminių mįslių neapima vien tik supratimų "teisinga” arba "neteisinga”. Todėl tai veda prie "priklausomybės nuo dualumo”. Jei stebėti gyvenimą tiktai kaip "juodą” ir "baltą”, tai veda prie tunelinio matymo būdo. Tokios sielos pasitenkins paprastais atsakimais ir niekada nesinaudos kritine mąstysena, žymiai gilesnių reikšmių ištyrimui.

Yra dar daug priklausomybių, bet aukščiau išvardintos yra pagrindinės. O dabar pakalbėkime apie priklausomybes nuo maisto ir narkotikų.

Priklausomybė nuo medžiagų remiasi sekančia idėja.  Kad atitinkamos sąmonės būsenos pasiekimui į kraujotaką reikia įvesti atitinkamą maitinimą ar chemikalus.

Priklausomybė nuo maisto (persivalgymas)

Kažkiek apie tai jau mes kalbėjome dietos skyriuje. Paprastai persivalgymas atsiranda dėl "persipildymo emocijomis”. Pripildant savo kūną maistu, jūs įgyjate tarsi pilnumo jausmą, dažnai maskuojantį nemalonius emocinius pojūčius. Emocijos dažnai sublemuojasi su maistu, tai apima praradimo, vienatvę, atstūmimą ar palikimą jausmus. Kitu atveju, persivalgymas susijęs su nuoboduliu ar apatija (bejėgiškumu). Atsisakymas nuo maisto (anoreksija) ar vėmimas po valgio (bulimija) – irgi temos variantai. Anoreksijos atveju yra gilus savęs pasibjaurėjimas (teisimas), palaidotas po agresyviu noru atsisakyti nuo oralinio pasitenkinimo. Išeinanti į paviršių anoreksija gali maskuotis ties pastorėjimo baime (kitų iš išorės nepritarimo baimė, ar ligos ir mirties) atsisakius nuo nepritarimo baimės, ar savęs teisimo, siela pagaliau atsisako nuo destruktyvaus elgesio ir vėl pradeda valgyti.

Priklausomybė nuo cukraus

Tai labiausiai paplitusi priklausomybė nuo maisto. Apie pusę vakarų visuomenės narių priklauso nuo cukraus, arba nuo produktų su juo. Vienos priklausomybės nuo cukraus – rimtesnės, kitos švelnesnės. Priklausomybė nuo cukraus – diabeto priežastis. Taip pat cukrus įneša savo indėlį ir į širdies ligas, daugelį chroniškų ligų.

Mes jau minėjome vieną iš priklausomybės nuo cukraus priežasčių – jo prilyginimą meilės išraiškai. Bet egzistuoja ir fiziologinis komponentas. Kūnas pradeda nuobodžiauti dėl "pakilimo”, kuris laikinai sukuriamas cukraus, prieš po to neišvengiamą "kritimą”. Cukrus sukelia fizinę priklausomybę. Po vienintelio maisto priėmimo, su desertu pabaigoje, kūnas gali pradėti "laukti” deserto kas kartą, išskiriant perteklinį seilių kiekį, laukiant "saldaus”. Skirtumas tarp alkoholio ir cukraus molekulių – vieno hidroksininio jono perskirstymas. Iš esmės – būtinas alkoholio gamybos ingridijentas yra cukrus.

Priklausomybė nuo alkoholio

Paprastai, tai yra skaitoma pačia destruktyviausia  priklausomybe nuo fizinių medžiagų. Tiesioginiu poveikiu ar netiesioginiu, alkoholis kiekvienais metais nužudo šimtus tūkstančių žmonių, nesvarbu ar tai būtų automobilinės avarijos, kepenų ligos, žmogžudystės ir tt. Nedidelis alkoholio kiekis kartais gali būti ir naudingas žmogiškam kūnui, bet visur turi būti ribos.

Dažniausiai Sielos vartoja alkoholį tam, kas pokalbio metu būti labiau atviresnėmis ir mažiau užsidariusios, mažiau susikausčiusios ir tai dažnai veda prie priklausomybės nuo jo. Nors priklausomybė nuo alkoholio turi psichologinį komponentą, fiziologinis faktorius irgi vaidina savo vaidmenį ir tik sustipriną negatyvaus pripratimo faktorių. Tai reiškia, kuo daugiau jūs geriate alkoholio, tuo daugiau jums reiks išgerti jo kitą kart, jog pasiekti tą patį "pakilimo” lygį.

Kaip ir atveju su cukrumi, po "pakilimo” visada seka "kritimas”. Paprastai, kenčiantis nuo pagirių, alkoholikas visada sau prisiekia, jog daugiau niekada neprisilies prie spiritinių gėrimų, bet kai tik pagirios baigiasi, viskas grįžta į savo vėžes.

Nemažai gerų rezultatų pasiekė "Anoniminių alkoholikų” programa. Tačiau, mes sutinkame su šiuo kanalu, jog daugelis nutraukę alkoholizmą toliau tvirtina, kad jie – alkoholikai, bet tai  jau yra žymiai aukščiau to lygio, kuriame panašus tvirtinimas padeda. Pirmiausia – problema neigime. Pirmame žingsnyje, tikslas yra padėti išeiti iš neigimo būsenos ir toks tvirtinimas veikia teigiamai. Tačiau, kai tik pasiekiamas atsikratymas neigimu, buvusiam alkoholikui svarbu padėti fokusuotis į pozityvius kūrybinius veiksnius, gerinančius gyvenimą, o ne pradėti kiekvieną buvusių alkoholikų susitikimą nuo tvirtinimo: " Mano vardas Alanas ir aš alkoholikas”. Tiesiogiai susidūrus su neigimu, sustiprėjusio suvokimo pagalba, buvęs alkoholikas mokysis suvokti skirtumą tarp išgydytos sielos ir "recidyvisto”. Recidyvistas – tas, kuris esant patogiam momentui pradeda vėl gerti (tai reiškia, kad emocinės problemos, sudarančios to pagrindą, buvo išgydytos nepilnai).

Pagrinde, tos problemos gali apimti nenorą susidurti su savo gyvenimo sunkumais, atsisakymas pripažinti savo šešėlinį aš (tamsiąją pusę), bandymai nuslėpti savo neišgydytą liūdesį ir praradimą iš nesenos ar senos patirties.

Priklausomybę nuo alkoholio sudaro, tiek fizinė, tiek psichinė sudedamoji. Užkietėję girtuokliai turi gauti  daugiau blaivios savijautos fizinio laiko, kad sumažinti savo fizinę priklausomybę prieš tai, kai taps pasiruošę pripažinti savo sudėtingas psichologines problemas, atvedusias prie girtavimo.

Priklausymas nuo kofeino, amfetaminų ir stimuliatorių

Gal būt jūs nustebote, kad mes apjungėme tas tris priklausomybes, kadangi manote, jog kavos puodelis palyginus tolokai pagal jus, nuo palyginimo su metamfetamino įšvirkštimo į kūną. Ir vėl, šis traktatas – ne žinynas, kaip įveikti priklausomybes. Mes paprasčiausiai nurodome pagrindines padėtis, kad suapvalinti dvasinio progreso aptarimo blokus.

Mūsų užduoti – detalizuoti, kodėl žmonės naudojasi stimuliatoriais. Naudojimasis stimuliatoriais kyla iš bendros žmonijos reikalų būsenos nepasitenkinimo, asmeniškai ir planetos mastu. Viskas gali būti paaiškinama labai paprastai – noras įgauti daugiau energijos, kadangi gyvenimas perkrautas stresais. Kaip lengva priimti tabletę ir toliau likti budriu, nors jau 10 valanda vakaro, o jūs taip ir neradote laiko pasiruošti, sakysim rytojaus dienos egzaminui. Arba jūs esate ilgoje kelionėje ir jums būtinas budrumas.  Toks pasiteisinimų sąrašas gali būti begalinis, bet procesas yra vienas ir tas pats. Jūs įgyjate priklausomybę nuo kofeino ar kito stimuliatoriaus, kada norite tęsti darbą, kai energija jau pradeda kristi.

Pačios rimčiausios energijos išsekimo priežastys – neišspręstos emocinės problemos ir gyvenimas, pilnas stresų. Jeigu jūs laikotės sveikos dietos, išsivalėte didžiąją dalį savo negatyvių emocijų ir subalansuotai gyvenate, pas jus didžiąją laiko dalį bus daug energijos.

Neigimas – priežastis numeris vienas tam, kad griebtis stimuliatorių. Kažko tai neigimas reikalauja kolosalaus energijos išnaudojimo. Sekantį kart, kai jums vėl norėsis griebtis stimuliatorių, paklauskite savęs: ”Ką aš savyje neigiu? Kodėl aš išsekinu savo energetinį lauką?”

Kartais tai vyksta dėl nerealių lūkesčių. Jūs visą dieną dirbate, vakare mokotės, išlaikote šeimą ir bandote vesti dvasinį gyvenimą, skiriant miegui tik keturias valandas per parą. Kavos puodelis, jėgų palaikymui, jums atrodo padeda susitvarkyti su situacija, bet galiausiai, jūs arba susirgsite, arba paliksite tą iliuziją ir jokia tabletė ar supurtymas jūsų nebeveiks.

Peržiūrėkite savo prioritetus. Bent jau dabar supraskite, kad pas jus apribotos energijos atsargos, kad ją reikia paskirstyti atitinkamai pagal jūsų vertybes ir ilgalaikius tikslus.

Pradėkite maitintis sveiku maistu, arba pakeiskite švarų kofeiną į kavą be jo. Išmokite sakyti "Ne” pareigoms, su kuriomis nesugebėsite susitvarkyti.

Priklausomybė nuo rūkimo

Pagal kai kuriuos rūkorius, mesti rūkyti žymiai sunkiau, nei nustoti vartoti heroiną.

Kaip ir alkoholio atveju, fizinę priklausomybę galima paaiškinti palaipsniui nikotino, patenkančio į kūną, kiekio mažinimu. Taip, mes žinome, kad kai kurie nieko negalvodami, ėmė ir metė rūkyti, bet daugeliui tai laibai staigus pasikeitimas. Todėl, mes siūlome palaipsniui mažinti surūkytų per dieną cigarečių kiekį iki tol, kol tai nevirs nuliu. Gal būt padės cigarečių pakeitimas šiaudeliais ar kramtoma guma. Kai kuriems žmonėms gali padėti nikotininiai lipdukai, bet tai nėra kardinalus klausimo sprendimas, taip kūnas vis dar gauna nikotiną.

Kai tik fizinis priklausomumas ženkliai sumažės, pradėkite dirbti ties psichologinėmis sudedamosiomis. Cigarečių kiekio mažinimo periodu gali padėti terapijos seansai, bet pradžioje leiskite pacientams dalintis mažinimo patirtimi su kitais. kai nikotinas iš organizmo dings, galima bus pereiti prie labiau sudėtingesnių technikų.

Pati efektyviausia technika vadinasi "detalus suvokimas” tai apima centravimą ir fokusavimą į rūkimo detales. Pastebėkite norą, kai tik jis atsiranda. Kaip tai jaučiama?  Kaip tai juda kūnu? Aprašykite, kaip po liežuviu pradeda kauptis seilės ir išsisklaido po visą burną. Sekite visą rūkimo procesą. Kaip jūs prisidegate cigaretę? Kokia ranka naudojatės? Pastebėkite kaip jūs laikote cigaretę. Kokios kyla mintys galvoje, kai cigaretę priartinate prie burnos? Atkreipkite dėmesį į kvėpavimą, dūmų įtraukimo momentu. Įsivaizduokite kaip dūmai įeina į jūsų plaučius. Kaip jaučiamas išpūtimas? Kur jūs dedate cigaretę, tarp užsitraukimų? Kaip ji dega?

Kai kurie daktarai rekomenduoja keisti tai, kaip jūs laikote cigaretę; pavyzdžiui, išnaudokite ne pagrindinę ranką, arba uždekite cigaretę neįprastu būdu, kad giliau suvokti rūkimo procesą.

Kai kuriems pacientams svarbu turėti ilgalaikį tikslą ir apdovanojimą, po pilno rūkimo nutraukimo. Pavyzdžiui, jūs galėtumėte paimti pinigus, kurios paprastai išleidžiate rūkymui ir padėti į taupyklę. Pabaigoje, kai neberūkysite, paimsite tuos pinigus ir apdovanosite save kokia nors kelione.

Uždraustieji ir išrašomi pagal receptą narkotikai

Daugelis uždraustųjų narkotikų gerai žinomi savo greitu pripratinimu, bet daugelis žmonių visiškai nežino apie tokias pat savybes ir daktarų išrašomų narkotikų. Mes jums negalime duoti medicininių patarimų, bet pasakysime sekančiai. Jei nuo skausmo vaistai išrašyti, naudokitės jais minimalų laiko tarpą, tai yra iki tol, kol skausmas netaps pakenčiamas. Jeigu jūs skaitote, kad skausmo sumažėjimo jūs galite pasiekti ir be šių dalykų, iššaukiančių pripratimą, atsisakykite nuo recepto.

Antidepresantai – ypatingai ginčytini, kadangi juos išrašo per dažnai, ypatingai vaikų atveju. Jei jūs esate gilioje depresijoje, daktaras gali save pateisinti išrašant antidepresantą. Iš esmės, tie vaistai gelbsti kartais gyvybę. Tačiau, pagal mūsų stebėjimus, 90% atvejų, pacientai patys gali adekvačiai atsistatyti ir be jų pagalbos. 

Antidepresantai turi tendenciją atkirsti žemutines ir aukštutines sąmonės ribas, darant jus "viduriniu žmogumi”. Tai reiškia, kad depresija susilpnės, bet susilpnės ir jaudulys dėl gyvenimo bendrai. Antidepresantų naudojimo pasekoje gali susilpnėti psichiniai ir intuityvūs sugebėjimai.

Grįžtant prie temos, duotieji vaistai iššaukia pripratimą, priklausomybę. O tai reiškia, jei juos jūs vartojote pakankamai ilgą laiko tarpą, o po to staigiai metėte, teks praeiti pro tam tikrą "užbaigimo” procesą. Kai kurių vaistų atveju, proceso užbaigimo simptomai gali būti pakankamai stipriai ir staigiai išreikšti. Protas pripranta prie "sufleravimo” kada ir kokį atitinkamą kiekį seratonino gaminti ir kada "sufleravimas” dingsta, priklausomybė tampa akivaizdi.

Sunkios ligos atveju, auto katastrofos ar situacijos, susijusios su skausmu, narkotikų išrašimas gali būti teigiamas, bet esmė tame, kad atsikratyti jais, reikia kaip įmanoma greičiau, nekenkiant pasveikimo procesui. Tačiau, farmacinė pramonė priklauso nuo vaistų pardavimo pacientams ir jie aktyviai paperka gydytojus, savo produkcijos pardavimo padidinimui.

Tūkstančiai pacientų kiekvienais metais miršta nuo išrašytų narkotikų,  ar tai vaistų formoje, ar nuo jų sukeliamų pašalinių efektų. Jūs patys tai galite ištirti, bet patikėkite mūsų žodžiu, narkotikai – tai jau paskutinis reikalas.

Šis mūsų knygos skyrius daugiau fokusavo į vidinius pasikeitimus, vykstančius Žemės pasikeitimų periode. Nes apėmė didelę dalį psichologijos ir elgesio, o taip pat eilę filosofinių ir metafizinių  vidinio augimo aspektų. Įsigilinome į blokų, stovinčių dvasinio progreso kelyje aptarimą. Sekantis skyrius daugiau nagrinės išorinius vykstančius pasikeitimus, Žemės pasikeitimų periode.

Peržiūrų: 2869 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.8/4
Viso komentarų: 241 2 »
0  
1 Ačiū   (10.04.2013 19:54) [medžiaga]
Labai labai ačiū už šią pastraipą (na ir, be abejo, už visas kitas)! Labai džiaugiuosi, kad turite noro ir jėgų versti šituos labai reikalingus tekstus!

0  
2 virku   (11.04.2013 19:55) [medžiaga]
Ačiū už suteiktą informaciją smile

0  
3 Gėlė   (11.04.2013 21:11) [medžiaga]
V. Baltrūnas
Vandenili, šaltinėli


Prasimušk, vandenili,

Iš po ledo kieto –

Krauna saulė pumpurėlį

Pirmutinio žiedo.


Prasigraužk, šaltinėli,

Juodo sniego kalnu.

Pabarstyk šiluos žibuoklių

Žydrumėlį švelnų.


Išsapnuok, darbšti bitele,

Rytmetėlį kvapų,

Žalčialunkio nelankyto

Auksasparnį sapną.

ir muzika:
http://www.youtube.com/watch?v=Mkh2qe6-t_4

0  
6 virku   (12.04.2013 15:57) [medžiaga]
gėle, turbūt poetas V. Baltrūnas turėjo uomenyje vandenėlį, o ne "vandenilį" wacko

0  
4 Doremi   (11.04.2013 21:31) [medžiaga]
kad jau netikiu, pasisotinau

0  
5 Gėlė   (11.04.2013 21:52) [medžiaga]
:) muzikinis paguodos prizas: http://www.youtube.com/watch?v=hvXL-YLRq60&NR=1&feature=fvwp

0  
7 Gėlė   (12.04.2013 18:20) [medžiaga]
Nuorodėlė savaitgaliui: http://gyvenimasgrazus.lt/wordpress/sielos-kelione/

0  
8 Gėlė   (12.04.2013 21:06) [medžiaga]
turėjo jo :) tik atkopinusi pamačiau perkeistas raides-atsiprašau už tech. nesklandumus :)

0  
9 Violeta   (12.04.2013 22:26) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m8Xo7Lc8-Yg
dekoju

0  
10 Klaudijus   (13.04.2013 21:59) [medžiaga]
Turiu iskilusiu pora klausimeliu ne i tema,tai tikiuosiu visu atsakymu,nuomones.

Ar istiesu zmogus neturi naudotis laime,jei jos nekuria?
Nes pastebejau,kad yra daug zmoniu kurie naudojasi kitu laime,darbo vaisiais,nors patys nieko gero neinese i si pasauli,o tik is jo ima...

Ar jus didziuojaties savo proteviais?
Jei taip,tai prasom pamineti juos ir ka jie nuveike,kaip jie itakojo jusu gyvenima.

Ka mums reiskia musu istorija?
Laukiu kiekvieno nuomones.
Kaikurie net mano,kad istorija visiskai zmogui nereikalinga.Kaikurie istorija yra manipuliuojami.
Kaip mums zinia nemazai istoriniu faktu yra suklastota,pakeista.Taigi visgi ka mums ji reiskia?

0  
11 Milda   (13.04.2013 23:25) [medžiaga]
O kas yra laime ? :)
Idomu butu suzinot kaip kiti ja supranta :)

0  
16 Ozkela   (14.04.2013 18:49) [medžiaga]
Anksčiau buvo, kai išsipildydavo tai ką sugavojau ir gaudavau, dabar žiūriu,kad nieko bendro neturi. Kartais būna rūpesčių kalnas, bet kartu galiu tarti-aš tokia laiminga smile Tai būsena ir tiek. Na,aišku, toli gražu ji ne visada būna, užplaukia juk debesų.

1-10 11-18
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Balandis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0