Pirmadienis, 25.09.2023, 18:01
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Rugpiutis » 11 » Visatos įstatymai antra dalis Violeta Messina
12:24
Visatos įstatymai antra dalis Violeta Messina
IŠRINKTIEJI
Tokia draugija egzistuoja. Ir visiškai nereikia keliauti iš vieno pasaulio galo į kitą. Nereikia praleisti metų metus studijuojant ar besiaiškinant stebuklų paslaptis. Kaip išrinktasis – Jūs esate dalis tos draugijos. Jūs esate iš tų pačių sėkmingiausių žmonių rato. Jūs esate iš tų pačių įtakingiausių žmonių rato. Jūsų turima doktrina garantuoja sėkmę gyvenime. Aišku, tai neįvyks per vieną naktį. Vien šarlatanai garantuoja žaibišką svajonių išsipildymą. Jei norite pakreipti savo gyvenimą besilaikant duotų principų, sėkmė pilnutinai garantuota. Išrinktieji jums parodys kelią. Jie padės jums tapti sėkmingais už jūsų „laukinių" svajonių ribų. Parodys jums būdus ir priemones kaip pasiekti norimą tikslą. Jei turite norą ir nusistatymą, jei įdėsite darbo ir šiek tiek pastangų, sėkmė garantuota ir viskas jūsų gyvenime bus gerai. Kaip minėjau anksčiau, tai neateis per vieną naktį. Tačiau šis kelias neturi pralaimėjimo. Jis veda į pergalę. Išrinktieji turi patirtį. Ne vieno atskiro gyvenimo, bet daugelio gyvenimų apimančių šimtmečių ar tūkstantmečių laikotarpius. Jie paprastai turi ne vienos šalies ar civilizacijos patyrimą, bet yra pragyvenę daugelio šalių ar nacijų kada nors buvusių ant žemės paviršiaus gyvenimus. Ir nesvarbu kur jie gimė ar gyveno jie visada laikėsi prisakytų principų. Įvairiuose skirtinguose amžiuose ir šalyse dauguma jų gyvenimų buvo sėkmingi dėl principų laikymosi. Gal jie nebuvo genijai, gal neturėjo aukšto išsilavinimo, gal ne visada jie turėjo sėkmę ar padėtį visuomenėje, tačiau jie visada kažkaip „pasiekė to ko norėjo". Visatos struktūra jiems tai garantavo. Išrinktieji šypsosi ir yra draugiški. Jie yra normalūs, laimingi, paprasti ir besidalijantys žmonės. Tačiau giliai viduje jie prisilaiko principų ir žino daugybę Visatos paslapčių ir yra sėkmingai susitvarkę savo gyvenimus.
SEPTYNI PRINCIPAI
Išrinktojo sėkmės pagrindas yra septynių principų laikymasis. Faktas tame kad šie principai yra įrašyti Visatos Struktūroje. Jie funkcionuoja. Jie dirbs ir jums. Nesudaro skirtumo ar Jūs turtingas ar ne, išsilavinęs ar ignoruojantis, didelis ar smulkus, inteligentiškas ar ribotas. Principai garantuoja sėkmę. Kai kuriems išrinktiesiems sėkmė ateina kaip stebuklas greitai. Kitiems reikia daugiau laiko: kartais savaičių, kartais mėnesių, kai kam net kelių metų. Bet jeigu jūs „ nesudedate ginklų", šių principų laikymasis padės pritraukti sėkmę ir tiems, kas turi ilgiau padirbėti su savimi. Taigi septyni principai yra: - Vienybė - Pagarba - Teisingumas - Gyvenimas - Meilė - Sąžiningumas - Švelnumas ir mandagumas Šie principai turi tapti jūsų gyvenimo pagrindu. Jie turi būti pritaikomi kiekviename žingsnyje, kiekviename veiksme. Gal ne visada seksis jų laikytis, tačiau dažnai jais medituojant, mąstant apie juos ir pritaikant gyvenimo sprendimuose, neužilgo pastebėsite kaip pasikeis jūsų gyvenimas. Galų gale jūs išmoksite gyventi vadovaujantis šiais principais. Kai kurie žmonės laikosi kelių ar net visų septynių principų. Tokiems lengvai atsiveria jų kelias ar gyvenimo tikslas. Jie supranta gyvenimo prasmę ir moka pakreipti savo žingsnius reikiama linkme. Kiti pastoviai ar retkarčiais pažeidinėja šiuos principus. Jie gali būti profesionalūs nusikaltėliai, kurių gyvenimas yra šių principų antitezė. Tokių evoliucijos kelias yra ilgas. Supraskite: atsiųstojo kelias yra atviras visiems norintiems. Išimčių nėra. Tai žinoma jau daugiau nei trys tūkstančiai metų. Nesvarbu kiek toli jūs esate nutolę nuo šių principų, padėtį galima ištaisyti. Nesvarbu kur gyvenate ar kur esate jūs galite pertvarkyti savo gyvenimą. Nėra tokio dalyko kaip pasidavimas. Niekada nėra per vėlu ką nors keisti. Jei stengsitės pasiekti greitų rezultatų, galite suklupti. Net jei ir manote, kad suklupote – nepasiduokite. Gal suklupsite šimtus kartų, bet sekantį kartą jums pasiseks. Dangus jums tai garantuoja, jei stengsitės. Nesvarbu kiek kartų klumpate, tęskite pradėtą darbą. Jei daug kartų bandėte ir pastebėjote tik mažą progresą, pamąstykite ką darote ne taip. Gal reikia stipresnių metodų? Jei tai tiesa, nesielvartaukite. Yra galingos priemonės kurios jums padės nugalėti visus sunkumus. Pamažu pastebėsite savyje kai kurias geras permainas. Net jei nepastebėsite, nepasiduokite. Ieškokite sau pagalbos iš įvairių šaltinių, nes kai kuriems abejojantiems savimi ir Visata, rezultatai truputį užtrunka ateiti. Sunkiausiu atveju būtų dešimt laukimo metų. Atrodo, kad tai siaubingai ilgas laiko tarpas. Bet po dešimt metų, jei pasiduotumėte, jūs būtumėte toje pačioje padėtyje. Jei nedirbtumėte pats su savimi, po dešimtmečio jūs būtumėte dešimt metų senesnis ir tose pačiose apgailėtinose sąlygose. Jei dirbtumėte su savimi po dešimtmečio jūs būtumėte vyresnis, bet labai sėkmingai susitvarkęs gyvenimą. Tūkstančio mylių kelionė pradedama nuo pirmo žingsnio. Pradėti kelionę, reikia ryžtis žengti pirmą žingsnį.
 GALIMOS IŠRINKTŲJŲ KLAIDOS
 Pagrindinė nesėkmių priežastis yra septynių principų nesilaikymas. Jei išrinktasis pažeidinėja septynių principų priesakus, jam nepavyks būti laimingu gyvenime. Gal jam pasiseks būti turtingu, tačiau tai jam nesuteiks laimės bei ramybės. Gal jam pasiseks nuslėpti nuo kitų savo jausmus, tačiau giliai viduje jis jausis labai nelaimingu. Gyveno kartą žmogus, kurio didžiausia svajonė buvo tapti buhalteriu. Labai norėjo eiti į mokslo įstaigą mokytis šios profesijos. Tačiau kada buvo jaunas tam nebuvo galimybių. Kada pasiekė vyresnio amžiaus svajonė pasirodė nereali. Galų gale sulaukus penkiasdešimt penkių metų jam pasitaikė galimybė realizuoti savo svajonę. Tarėsi su žmona girdint aštuonerių metų vaikaičiui. Norėjo eiti mokytis tačiau manė kad 50 metų yra per senas amžius mokytis. „Kada baigsiu mokslus aš būčiau 54 metų amžiaus." – garsiai mąstė jis. „Kaip aš galiu galvoti apie gyvenimo pradžią?" „Bet seneli," - tarė vaikaitis.- „Tu tuo laiku vis tiek būsi 54 metų amžiaus". Norint patirti sėkmę gyvenime išrinktieji turi vengti suklydimų. Septyni pažeidimai yra viena iš Septynių principų neveiksmingumo priežasčių. 1. Pirmas principas yra Vienuma. Žmogus turi tikėti į vieną Dievą, visos Energijos Valdytoją. Žmogus neturi garbinti jokių dievybių bei jokių atvaizdų. Dievas turi būti vienintelis gyvenimo Tikslas ir Energijos šaltinis. Niekas negali pakeisti nei prilygti Dievo Energijai žmogaus gyvenime. Jūs turite vengti prisirišimo prie bet ko, kas yra ne Dievo Meilės Energija. Kada jūs esate prisirišęs prie ko nors, tas kas nors tampa jums svarbiausiu dalyku gyvenime. Tai gali būti vyras, šeima, vaikai, darbas, pinigai, namas, it t. t. Jūs nebegalite būti savo gyvenimo meistru, jūsų prieraiša tampa juo. Taip pat turite vengti prieraišos prie alkoholio. Jei perdauginate alkoholio tampate priklausomas nuo jo ir tuo pačiu tampate alkoholiku. Principai nedraudžia saikingo išgėrimo, tačiau jei gerti jums tampa svarbiausiu dalyku gyvenime, Jūs pažeidžiate Vienumos principą. Tas pats galioja ir kitoms prieraišoms. Kada Jūs negalite kontroliuoti savo gyvenimo ir įpročių, negalite turėti sėkmingo gyvenimo. Yra žmonių turinčių stiprią prieraišą pinigams. Pinigai jiems yra svarbiausias dalykas gyvenime. Jie taip pat pažeidė Vienumos principą. Žmogus su pinigų prieraiša niekada nebus laimingas, nes jam niekada nepasiseks pasotinti pinigų alkį. Gal jis ir taps turtingu tačiau nebus laimingu. Kol prisilaikote objektyvios nuostatos apie pinigus, jūs galite juos kontroliuoti. Galite sėkmingai greitai praturtėti ir džiaugtis jais savo laimingame gyvenime. Tas pats atsitinka ir tiems kurie turi prieraišą įvaizdžiui, šlovei, jėgos kultui, galybei. Kuo daugiau asmuo lekia paskui tuos dalykus, tuo toliau tie dalykai bėga tolyn nuo jo. Jūs turite pažinti savo prieraišas ir impulsyvumą. Išmokus pažinti savo problemas labai lengva išmokti jas aplenkti ar paleisti iš gyvenimo. Medituokite ir mąstykite apie Vienumos principą. Dievas yra Vienas ir Dievas yra vienintelis principas kuris kontroliuoja gyvenimą. Kuo plačiau atsiveriate Dievui ir jam leidžiate kontroliuoti jūsų gyvenimą, tuo daugiau silpnėja priklausomybė nuo kitų dalykų. Kaip Dievas yra visų pasaulių Kūrėjas taip ir jūs tampate savo gyvenimo pagrindiniu Kūrėju. Galų gale atkris visos jūsų priklausomybės ir jūs turėsite kontrolę savo prieraišoms ir nereikalingiems įpročiams. Gal tai užtrūks mėnesį, metus ar daugelį metų. Tačiau finale jūs būsite laisvas ir gyvenantis gyvenimą apie kurį svajojote. Pagrindinė taisyklė:
NELEISK NIEKAM KIŠTIS Į TAVO IR DIEVO TARPUSAVIO SANTYKIUS.
 2. Antrasis principas yra pagarba. Pagarba prasideda nuo Dievo. Gerbk Viešpatį kuris sukūrė tave. Tai tuo pačiu reiškia ir neprisiekinėti bei keikti Dievo vardu. Dievas yra viskas ir visame yra Dievas. Tai reiškia ir pagarbą Dievo vardui. Įsivaizduok kad tu esi Didingo Karaliaus akivaizdoje. Įsivaizduok kaip pagarbiai ištartum karaliaus vardą. Tu turi dar pagarbiau atsiliepti apie visų Karalių Valdovą. Taip pat turi mokintis gerbti Dievo teisingumą. Nesvarbu kas beatsitiktų – nesielvartauk ir nekeik. Atsimink – Dievas yra geras. Dievas yra gėris. Dievas yra meilė. Nėra nieko geresnio kaip Dievas. Gal yra dalykų kurių tu nesupranti veiksmo pradžioje, tačiau finale viskas išeina į gera. Paslaptingi Viešpaties darbai. Taigi, nėra jokio reikalo skųstis ir sielvartauti. Reikia dėkoti už pamokas ir dovanas. Skundas nepriduos gero. Tik atims energiją iš tavęs. Daug geriau išnaudoti tą energiją konstruktyviai. Vietoje priekaištų ir skundo geriau atiduok patį geriausia situacijai pakeisti ar išspręsti. Nesiskųsk Dievui. Geriau prašyk jo pagalbos tau padėti. Prašyk jo parodyti kelią į geresnį gyvenimą. Prašyk jo pagalbos kiekvieną išmėginimą padaryti pakopa į galutinę sėkmę. Tada visos tavo jėgos bus pakreiptos pozityvia linkme. Praktiškai pasidarys neįmanoma suklupti ar patirti nesėkmę. Įsivaizduok kad labai galingas ir turtingas asmuo tampa tavo partneriu. Jis garantuoja tau jei klausysi jo nurodymų tapsi tokiu pačiu galingu ir turtingu. Tu žinai kad tie kas klausė tavo partnerio jau seniai gyvena sėkmingą ir laimingą gyvenimą. Taigi, tu gali juo pasitikėti. Retkarčiais gal jis lieps tau daryti darbus kurie pareikalaus iš tavęs investicijų. Atrodys kad jis veda tave neteisinga kryptimi. Bet tu žinai kad jis žino kelią į gerovę ir pasitiki juo. Tu žinai kad neprarandi pinigų tik investuoji. Žinai kad finale viskas bus gerai ir tu tapsi pasiturinčiu žmogumi. Tol kol gyveni septyniais principais Tu turi tokį partnerį. Tavo partneris yra Dievas. Jis daugiau negu tu nori padaryti tave sėkmingu ir laimingu gyvenime. Todėl turi juo labai pasitikėti, gerbti jo teisingumą. Visos tavo energijos tokiu būdu bus atnaujintos ir nukreiptos pozityvia linkme. Tau bus užtikrinta sėkmė. 3. Trečias principas yra teisingumas. Dievas yra teisingas. Tu turi taip pat būti teisingas. Teisingumas yra civilizacijos pagrindas. Kada nėra teisingumo – civilizacija pradeda braškėti. Kada kriminaliniai nusikaltėliai yra nebaudžiami jie stiprėja ir pradeda viešpatauti. Jūs turite daryti viską kad nusikaltimai būtų atskleisti ir nusikaltėliai neštų atsakomybę ir bausmę. Tai liečia visus kas pažeidžia septynis principus. Jei jūs matote nusikaltimą ir turite galią daryti nuobaudas bet to nedarote, jūs esate nusikaltimo bendrininkas. Ir tai uždeda jums atsakomybę už nusikaltimą. Teisingumo principas jūs įpareigoja neturėti nieko bendra su nusikalstamumu: Negalima pasinaudoti jokia asmenine nauda įvykus nusikaltimui. Negalima turėti jokios asmeninės naudos susidūrus su septynių principų pažeidimais. Negalima papirkinėti teisėjų nei meluoti teisme. Negalima pasirašinėti dokumentus jei jums žinoma kad jie neteisingi ar apgaulė. Turite padaryti viską kas jūsų galimybėse ir jėgose, kad gimtasis miestas, kraštas, įstaiga ar šeima matytų ir žinotų, kad teisingumas egzistuoja. Turite atiduoti visas jėgas kad gimtasis kraštas, miestas, bendrija ir šeima laikytųsi septynių principų. Jei matote kenčiančius bei vargstančius žmones, padėkite jiems nukreipdami į reikalingas instancijas. Mokykite juos laikytis Septynių principų. Padėkite jiems išgyti nuo praeities moralinio ir emocinio skausmo. Suteikite jiems viltį, parodykite kelius ir būdus į sėkmingą gyvenimą. Visatos dėsniai galioja visiems. Kuo daugiau jūs skleisite septynių principų išmintį, tuo stipresni tapsite viduje ir visuomenėje. Tuo lengviau jums bus gyventi tais principais. Kuo daugiau įsileisite į savo aplinką žmonių kurie vadovaujasi gyvenimuose tais principais, tuo daugiau įgysite vidinių jėgų ir galios permainoms pasaulyje ir savame gyvenime. Tapsite TIESA. Tapsite ŠVIESA. Tapsite MEILE. Jūs galite nukreipti žmones gėriui ir meilei jiems kalbėdami. Jūs galite paveikti žmones medituodami teisingumo principui. Kada jūs įsitvirtinate teisingumo principe, tampate civilizacijos bokštu ar atraminiu akmeniu. Jei jūs esate civilizacijos atramos stulpu, civilizacija egzistuoja jūsų naudai. Viską ką turi civilizacija yra pasiekiama ir jums. 4. Ketvirtas principas yra Gyvenimas. Šis principas sako, kad pats gyvenimas yra šventas. Draudžiama žudyti ar daryti ką nors savo artimui bloga, kas vestų į mirtį. Turite vengti gauti naudos praliejant nekaltų žmonių kraują. Šis principas liečia ir užsimezgusios gyvybės siūlo nutraukimą. Abortai prilyginami nužudymui. Yra apsisaugojimo būdų ir priemonių, turi būti teisingai auklėjama jaunoji karta, paaiškinant veiksmo ir atoveiksmio dėsnius, suteikiama pilna ir išsami informacija jaunimui seksualine tematika bei paaiškinamos galimos pasekmės. Šiaip ar taip teisingumo principas yra pirmesnis už gyvenimo principą. Todėl yra leidžiama nužudyti žudiką. Taip pat leidžiama nužudyti savigynai ekstremaliose situacijose, gresiant savo ar artimo gyvybės pavojui. Šis principas draudžia savižudybę. Taip pat draudžia sąmoningai statyti gyvybę pavojams. Draudžia statyti kitų gyvybes į pavojų. Draudžia gundyti kitus rizikuoti savo gyvybėmis. Jei jūs laikysitės gyvenimo principo ir medituosite apie tai, geras ir ilgas gyvenimas jums garantuotas. Tai garantuoja ir gerą sveikatą. Medituojant ir gyvenant gyvenimo principu, jūs neužilgo pastebėsite geras permainas savyje. Pajusite gydomąją energiją savyje. Ji išgydys jūsų kūną nuo ligų ir negalavimų, nes visos ligos kaip žinote yra nuo baimių, pykčio ir sugertų į save (neišreikštų) emocijų. Žmogaus gyvenimas yra šventumo aspektas. Paskirk save šventumui ir gyvenimo raktas bus tavo. 5. Penktas principas yra Meilė. Yra septynių rūšių meilė: 1. Pirmoji yra Šventoji meilė. Tai Dievo meilė visai kūrinijai. 2. Antroji yra Dievo meilė žmogui ir žmogaus Dievui. 3. Trečioji yra meilė tarp tėvų ir vaikų. 4. Ketvirtoji meilė yra tarp brolių ir seserų. 5. Penktoji meilė yra tarp vyro ir žmonos. 6. Šeštoji meilė yra žmonėms, įmatant juose artimą savo. 7. Septintoji meilė yra Žemei, gamtai, jos kūrinijai, paukščiams, gyvūnams, augalams ir visiems kitiems gyvoms esybėms. Kada asmuo iškreipia ar pažeidžia nors vienos rūšies meilės išraišką, jis iškreipia ar pažeidžia meilę tarp savęs ir Kūrėjo. Jis pažeidžia pirmuosius du punktus. Trečioji meilė nusako tėvų ir vaiko santykius. Kraujomaiša tarp tėvų ir vaiko yra dėsnio pažeidimas. Toks pažeidimas yra baisi nuodėmė. Ketvirtoji meilės rūšis yra tarp brolių ir seserų. Seksualiniai santykiai ir kraujomaiša tarp brolio ir sesers yra iškrypimas ir skaitoma didele nuodėme. Penktoji meilės rūšis apsako vedybinius santykius. Gundyti ir suvedžioti svetimą ištekėjusią moterį skaitoma nukrypimu nuo įstatymo ir yra skaitoma baisia nuodėme. Jei prabudo tikroji meilė, bet ne laikinas susižavėjimas, atsilaisvinkite nuo įsipareigojimų su savo partneriais, tik tada užmegzkite naujus dvasinius ir seksualinius ryšius su mylimaisiais. Ant svetimų sugriautų pamatų laimės neturėsi. Šeštoji meilės rūšis yra tarp žmogaus ir artimo. Draudžiama pasinaudojant jėga ar manipuliacijomis vilioti nepilnamečius vaikus, vaikinus ir merginas homoseksualiniams aktams atlikti. Draudžiama be partnerio sutikimo turėti iškreiptus seksualinius santykius šeimose. Draudžiama prievartauti ar manipuliacijos būdu pasinaudoti mergaite, mergina ar moterimi prieš jos nusistatymą. Tas pats liečia ir berniuko, vaikino, vyriškio atvejais. Tai labai sužaloja sielą ir kitus dvasinius kūnus ir įskaitoma didele nuodėme. Septintoji meilės rūšis yra tarp žmogaus ir bet kokios gyvybės pasireiškimo formos. Seksualiniai santykiai su gyvūnais yra siaubingas iškrypimas ir įskaitoma nuodėme. Skriausti ir žudyti gyvūnus ne prasimaitinimo reikmei yra draudžiama ir įskaitoma nuodėme. Nesirūpinti žeme, ją teršti chemikalais, kenkti žemės struktūrai dėl asmenines naudos ar gobšumo paskatų yra prasižengimas ir įskaitoma nuodėme. Žudant gyvūnus maistui turi būti atliekamas padėkos ir atgailos ritualas. Nesirūpinti naminiais gyvuliais ir jų egzistencijos sąlygomis, neparūpinti jiems maisto ir švarios gyvenamosios aplinkos irgi skaitoma dėsnio pažeidimu bei nuodėme. Visi nusižengimai meilės įstatymui yra principo pažeidimas ir skaitomos didelėmis nuodėmėmis. Jis iškreipė meilę Dievo kūrinijai tuo pačiu iškreipdamas meilę Dievui. Tačiau visos nuodėmės gali būti ištaisytos. Dievas visada pasiruošęs atleisti suklydusiam ir prašančiam atleidimo. Netgi jei jūs padarėte pačią baisiausią nuodėmę gyvenime. Dievas jums atleis. Tik turite jo to paprašyti. Vos tik karšta malda ir gilus troškimas atpirkti nuodėmę užlies jūsų jausmus ir emocijas, jums bus atleista. Nuodėmių sąrašo lentelė bus nuvalyta. Jei iš visos širdies atsiprašysite Dievo už padarytas nuodėmes jis padės atstatyti jums prarastą ryšį su juo ir išvalys visus užteršimus. Savaime aišku, jūs negalite apgauti Dievo. Negalite sakyti: "Aš nusidėsiu dabar ir jis man atleis". Jei taip darytumėte jūs nesate nuoširdus. Tačiau jei karštai prašote atleidimo, jums bus atleista. Dievo Energija ir Galybė yra pati didžiausia jėga pasaulyje. Daug galingesnė negu baisiausia nuodėmė. Iš begalinės savo meilės kūrinijai jis atleis savo kūriniams visas padarytas nuodėmes. Jei laikysitės septynių principų ir mąstysite apie juos, jūs būsite palaiminti meilėje. Jei nebėgiosite paskui svetimų moterų sijonus ir su geiduliu mintyse jų nesieksite sau, jūs surasite tikrąją meilę su savo žmona. Jei meilę Dievui padarysite savo aukščiausia vertybe gyvenime, visi žmonės mylės jus. Tokiu būdu įsigysite galią pritraukti savo svajones į gyvenimą. Pritrauksite žmones mylėti jus. Nukreipsite žmones mylėti vienas kitą. Ir vėl sakau: gal tai neateis iš karto. Tačiau jei seksite šiais principais, būkite tikri kad gausite viską ko norite savaime be didelių pastangų. 6. Šeštasis principas yra Sąžiningumas. Senovėje jį vadino Viešpatavimo principu. Šis principas sako kad Dievui priklauso kiekvieno žmogaus būstas. Žmogus turi valdžią tam būstui, jei rūpinasi namais kurie priklauso Dievui. Užgrobti svetimo būstą yra principo pažeidimas. Štai kodėl šis principas vadinasi sąžiningumo principu. Principas moko nevogti nei nesisavinti nieko svetimo. Negalite apgaudinėti kito asmens ar paimti iš jo nesąžiningai. Apgaudinėjant valdžią, apgaudinėjant buitinių paslaugų instancijas, slepiant savo uždarbį nuo šeimos ar mokesčių, apgaudinėjant žmones kurie jus išrinko valdžios darbui – visa tai siejasi su šio principo pažeidimu. Kai kurie žmonės gal ir praturtės bevogdami ir apgaudinėdami kitus. Bet jų turtas yra niekis. Anksčiau ar vėliau jis atiteks kitiems. Gal jie rodys kitiems savo turtus, didžiuosis jais, bet kiek įtampos ir baimės bus jų viduje, bijant kad neišaiškėtų jų slaptos machinacijos ir juodi darbai. Ilgainiui jie negalės džiaugtis gyvenimu. Praras sveikatą ir ramybę. Sapnai, mintys, sąžinė nepriduos jiems ramybės. Nesąžiningumas kartais atneša turtus, tačiau niekada nesuteikia laimės. Pati didžiausia vertybė gyvenime yra sąžiningo žmogaus reputacija. Kada žmonės jumis gali pasitikėti, visos durys yra atviros. Kiekvienas trokšta bendrauti ar dirbti su tokiu sąžiningu žmogumi. Sąžiningumas yra neatskiriama sėkmingo ir laimingo gyvenimo dalis. Sąžiningas žmogus visada atiduos skolas, net ir kokia sudėtinga ar beviltiška situacija bus jo gyvenime. Jis greičiau atsisakys savo būsto, išeis į pasaulį darbo ieškotis, kad tik sugražintų skolą ar atstatytų padarytą skriaudą pinigais. Jei jis apskaičiuos savo klientą ar pirkėją, suras jį ir gražins skolą net jeigu tai užtrūktų ne savaitę ar metus. Jis visada trokš atsilyginti už padarytą gerą ar atliktą darbą. Dievas visada globoja tokius savo vaikus. Sugražina jiems gėrybių už parodytą meilę ir sąžiningumą. Daug pagundų susieta su šiuo principu. Kartais atrodo, kad niekam nepakenks truputis nesąžiningumo. Lengviau prasigyvensi ar kita. Netikėkite tuo. Gal tai įvyktų, bet tik trumpam laikotarpiui. Po to jūsų lauktų nesėkmės ir praradimai. Toks gamtos ir visatos dėsnis. Tokiu keliu įgytos gėrybės neatneša nei sėkmės nei laimės. Nedaryk svetimam ar artimui savo to, ko pats nenori gauti. Jei laikaisi sąžiningumo principo ir gyveni juo - raktas į gerovę bus tavo rankose. Ir vėl sakau, gal tai neateis iš karto greitai. Tik šarlatanai garantuoja sėkmę per akimirksnį. Žingsnis po žingsnio sėkmė priartės. Net jei ir suklupsite kartą kitą, jūs neprarasite sąžiningo žmogaus reputacijos. Žmonės jums padės atsikelti ir pradėti vėl viską iš naujo. Ir galų gale jūs pasieksite tokią būseną kokios neturėjote net savo laukinėse svajonėse. Netgi su bloga reputacija ar kriminalo praeitimi – niekada nėra vėlu pradėti permainas gyvenime. Kaip Dievas atleidžia kiekvieną nuodėmę, taip ir žmogus su laiku. Kada jūs pasikeisite, žmonės supras kad esate jau kitokiu žmogumi. Ir rodys jums pagarbą ir elgsis su jumis atitinkamai švelniai. Jei gerbiate savą ar svetimą būstą, rūpinatės juo – tikriausiai gyvensite nuosavame būste. Tai garantuota. 7. Septintas principas yra švelnumo ir mandagumo laikymasis. Švelnumu pagrįsti tarpusavio santykiai turi būti ir tarp žmonių ir su kiekviena gyva būtybe. Viena svarbi detalė: Senovės laikais kada dar nebuvo šaldytuvų buvo įprotis nukirsti gyviems gyvūnams galūnes. Likusi dalis buvo išdarinėjama maisto gaminimui. Tai labai drastiškas ir žiaurus būdas kurio vengė daugiau civilizuotos visuomenės. Praėjus tūkstantmečiams šis būdas vis dar buvo pritaikomas kai kuriose visuomenėse. Todėl septintasis principas įsako nevalgyti gyvo gyvulio mėsos. Leidžiama valgyti mėsą, tačiau gyvulys turi būti nužudytas, mėsa gerai paruošta, išvirta ar iškepta. Patariama prašyti palaiminti maistą prieš valgant pasimeldžiant. Kraujas iš gyvulio turi būti nuleistas. Principas moko gražiai elgtis su gyvūnais. Leidžiama medžioti dėl maisto. Išimtis taikoma ir sportinei medžioklei, bet geriau to nepraktikuoti. Negalima užmušti daugiau gyvūnų nei reikia. Kada Jūs gražiai elgiatės su Dievo kūriniais, Dievas gražiai elgiasi ir su jumis.
 SURANDANT SAVO LIKIMĄ
Kiekvieno principo prisilaikymas vienaip ar kitaip atsispindi jūsų gyvenimuose. Visuma visada yra stipresnė už dalį. Visų nurodytų principų laikymasis garantuoja jums didesnę galią ir sėkmę. To iš jūsų ir reikalaujama. Kiek ilgai nepažeisite principų ir nenusižengsite įstatymams, tiek ilgai galėsite džiaugtis sėkme ir populiarumu. Tokia jūsų prigimtinė teisė. Ką darėte praeityje nebus svarbu ir įskaitoma. Ateitį kuriate šiandieną. Aišku, būti išskirtuoju yra kažkas daugiau negu fizinių poreikių ar didelių ambicijų patenkinimas. Jūs galite išmokti daug dalykų: valdyti savas mintis, skaityti kitų mintis, kurti vaizduote ateities įvykius, sužinoti daugybę Visatos paslapčių. Pradedama viskas nuo septynių principų laikymosi materialiame lygmenyje. Tai yra pirmieji kosminės sąmonės – naujos galaktikos žmogumi gimusio kūdikio žingsniai. Ateityje jūs galėsite išmokti ne tik vaikščioti, bėgti, bet ir skraidyti įsisavinus Dievo kūrimo Energiją. Atmink, šie metodai yra įvaldyti ir taikomi jau daug tūkstančių metų. Ir viskas Žemėje būtų buvę kitaip šiuo metu, jei žmogus nebūtų pažeidęs ar užmiršęs šių principų. Tačiau niekada nėra per vėlu. Ypač dabar... kai mes esame ant didžiulių permainų slenksčio. Kito kelio nėra, tik meilės... Nėra ribų pasireikšti Dievo kūrybos Energijai. Ir jūs galite tuo naudotis, tik viena sąlyga: sekite šiais mokymais. Nėra ribų žmogaus galių įvaldyme. Daug nesuprantamų dalykų atsiskleidžia tiems, kas to ieško. Daug didelių paslapčių bus atskleista tiems kas myli Dievą ir yra paklusę jo kūrybos Energijai. Visko mes nesužinosime. To ir nereikia. Dievas yra per daug didingas ir galingas, kad viską suprastume. Tačiau daugelis metodų ir paslapčių yra labai paprasti ir suprantami. Laikantis ir medituojant šiais principais pasikeis jūsų gyvenimas. Ateis tikroji meilė į jūsų gyvenimą, surasite savo paskirtį, vietą pasaulyje, atskleisite atsineštinius talentus, susikursite gyvenimą kokio norėjote. Jūs galite padaryti savo protą galingu kūrybos instrumentu. Padidinti savo intelektą dviem, trims kartais. Išmokti kontaktuoti su kitais pasauliais, keliauti į ateitį ar tolimą praeitį. Jūs galite susisiekti su Jėzumi, Einšteinu ar tiesiog įsigyti tokį protą kaip jie turėjo. Tačiau nesitikėkite to sulaukti per vieną naktį. Viskas ateis, jei turėsite kantrybės, noro ir atkaklumo. Nereikės ilgai laukti gerų rezultatų, tačiau supraskite, kad mes mokiname jus tikrų dalykų, tikro gyvenimo, planuojant tolyn į ateitį. O ne pametame ramentus, kurie tinka tik trumpam pataisymui. Viskas yra jūsų rankose. Dievas jums davė laisvą valią daryti ką norite. Belieka tik pasirinkti. Ką jūs renkatės? Jei sėkmingą ir laimingą gyvenimą – pradėkite vadovautis septyniais principais ir gyventi meile. Meile Dievui, sau, žemei, pasauliams, gamtai ir artimui savo... Sėkmės ir dvasios stiprybės kelionėje, kuri vadinasi amžinybė.
Violeta Messina Oregono Valstija, JAV 2006
Peržiūrų: 3094 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.3/3
Viso komentarų: 1
0  
1 Violeta   (11.08.2011 13:53) [medžiaga]
DEKOJU ,MIELA VIOLETA.MES LABAI TAVE MYLIME....

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Rugpiutis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0