Pirmadienis, 30.01.2023, 22:39
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2010 » Birželis » 4 » ŽMONIJOS ATSIRADIMAS
13:50
ŽMONIJOS ATSIRADIMAS
Žmogus kaip gyvas organizmas, užima atitinkamą ekologinę nišą. Atsirasti jis gali tik tada kai tokia niša, atitinkanti jo išsivystymo poreikius, atsiranda žemės evoliucinio vystymosi eigoje. Prieš atsirandant evoliucinėje arenoje  Homo Sapiensšiuolaikiniam žmogui, šią ekologinę nišą, kuri jau buvo susiformavusi planetoje, užėmė kita humanoidų rūšis, antropologų vadinamas Neanderthal Man, kuris gana gerai įsitaisė "šiame ekologiniame bute” per keletą šimtų tūkstančių metų trukusį įsisavinimą. Jie išstūmė iš šios ekologinės nišos visus kitus gumanoidus ir karaliavo planetoje. Apgyveno visas klimatines juostas, bet per visus šimtus tūkstantmečius neatsirado naujų neandartaliečių rasių. Žemėje karaliavo vienintelė neandartaliečių rasė, padengta tankiu kailiu, kurio jie taip ir neatsikratė per visa tą laikotarpį. Kapliadantis tigras buvo vienintelis rimtesnis jų priešas, sudarantis šiek tiek rūpesčių.  Taip jie ramiai karaliavo šimtus tūkstančių metų, kol maždaug prieš 40 tūkstančių nuo mūsų laikų (pagal antropologų duomenis), staiga neaišku iš kur, atsiranda šiuolaikinis žmogus ( tai turima omenį laikas, kai atsirado trys rasės, geltonoji, raudonoji, juodoji, nes mūsų protėviai baltoji rasė čia atsirado pieš maždaug 600 000 - 800 000 metų). Būtent toks visuose kontinentuose iškasamų šiuolaikinio žmogaus liekanų amžius.  Atsirado visuose kontinentuose ir vienu metu, visiškai nuogi be kailio. Ortodoksinio mokslo nuomone, "visos rasės atsirado iš vienos juodosios", kai ši persikėlė į kitas geografines platumas, ko pasekoje įvyko pakitimai susiję su klimato pakitimais. Betgi šiuo metu vyksta atvirkščias procesas, rasės susimaišo tarpusavyje, vyksta jų suartėjimas, o naujų rasių neatsiranda.

 Mes, pagal vedas, esame aukšto išsivystymo lygio baltosios rasės žmonių, kolonizavusių šią planetą, prieš maždaug 600 000-800 000 metų palikuonis. Kokiu tikslu čia atsidūrė mūsų, aukšto išsivystymo lygio civilizacijos protėviai? 

Tamsiosios ir šviesiosios jėgos, gėris ir blogis - visa tai sąlygiška, gali pasakyti kai kurie ir iš dalies jie bus teisūs, bet tik iš dalies. Gėrio ir blogio supratimas yra ne absoliutus, o sąlyginis. Tik konkrečioje situacijoje jis tampa absoliučiu. Parazitizmą maitina tamsiosios jėgos, kūrybą šviesiosios. Pačioje gamtoje atsiranda parazitai - organizmai gyvenantys kitų sąskaita. Galima pagalvoti, kad parazitai ir parazitizmas yra natūralus gamtinis reiškinys ir tai bus visiškai neteisinga. Bet kuris parazitas organizme ar visuomenėje, išsiurbęs iš jo visas gyvybės sultis, arba miršta su tuo donoru kartu, arba susiranda sau naują donorą. Taip ar kitaip bet kuris parazitas savyje neša chaosą, naikinimą, tuo nešdamas neigiamą vystymosi evoliuciją. Skirtingai nuo gamtinių parazitų, kurie gali nešti ir teigiamą evoliuciją, naikindami silpnus genetinius vienetus ir tuo padėdami evoliucijai išrinkti tik stipriausius atstovus, kas yra svarbu. Socialiniai parazitai atvirkščiai, naikina stipriausius socialinio organizmo elementus, neša su savimi evoliucinę mirtį. Tamsiosios jėgos mūsų visatoje ir yra tie socialiniai parazitai.

Karas tarp tamsos ir šviesos jėgų vyksta visada.  Šviesiosios jėgos nebenori, kad taip vyktų. Jie nusprendė sukurti tokius žmones, su tokiomis  savybėmis,  kurie sugebės galutinai nugalėti parazitus. Sukurti žmones sugebėsiančius nukeliauti į tolimas, kitas visatas, ko negalėjo jie, protėviai dėl ribotų galimybių (skraidančių lėkščių galimybės ribotos pilotų kiekiu, ne daugiau 6, nes visų pilotų mintys turi dirbti rezonanse, nepasiekus to, kyla avarijų grėsmė,  todėl yra riba, negali pasiekti tolimų visatų).

Šviesos jėgos sudarė tokias išorines sąlygas, kurių neturėjo dar niekas ir niekada tam, kad žmonės galėtų sparčiai judėti sielos vystymosi auksiniu visatos keliu. Pasiekus atitinkamą vystymosi lygį, paruoštiems žmonėms atsiveria galimybės, veikti kosminę realybe, įvykius ir objektus, materiją, galimybę įgauti pranašumą , kovoje su parazitais. Techninis šios problemos sprendimas buvo neįmanomas, nes parazitai anksčiau ar vėliau visus techninius pasiekimus pasisavina ir panaudoja juos prieš tuos pačius jų kūrėjus. Reikėjo sprendimo genetiniam lygmenyje, kurio negalima būtų nukopijuoti ar pavogti.
 Tam tikslui mūsų protėviai  atsiuntė į Žemę 4 baltųjų žmonių rases: Darijai pilkų akių iš Mažųjų Grįžulo ratų žvaigždyno, Harijai žalių akių iš Oriono žvaigždyno, Sviatarusai mėlynų akių iš Didžiųjų Grįžulo ratų žvaigždyno, Rasenai rudų akių iš Beta-Liūto žvaigždyno. Akių spalva atitinka saulės, kurios šviečia tose planetose spalvą.  Šiame eksperimente sutiko dalyvauti 4-os baltų žmonių rasės savanoriškai. Tai buvo ne bet kas norintis, o tik tie kurie buvo pasiekę aukščiausią išsivystymo lygį. Patys geriausi savo civilizacijų atstovai, dėl tolimesnio savo sielos vystymosi,  mūsų visatos auksiniu šviesos keliu. 
Šiam "didžiajam" šviesos jėgų planui įvykdyti reikėjo paruošti vietą. Taip visatoje atsirado mūsų saulės sistema, o tiksliau buvo dirbtinai pertvarkyta, kad mums čia būtų kuo palankiausios sąlygos siekti savo tikslų. Šiuolaikiniai astrologiniai tyrimai, dalinai tai tarsi patvirtina. Paskutinių tyrinėjimų metu buvo pastebėta, kad iš 168 artimiausių mums žvaigždžių sistemų, artimiausia orbita aplink savo sistemos saule, skrieja didžiausia planeta, o mažiausia toliausiai, tai yra visiškai atvirkščiai nei mūsų saulės sistemoj
 
 
 


Orbitos visų jų planetų elipsės formos (saulės sistemos planetų artimas apskritimui, )mėnulio sukimosi apie savo ašį periodas sutampa su sukimosi  jos,apie žemę periodu, todėl matome tik vieną mėnulio pusę ir t.t.
 
Baltosios rasės kolonija buvo sukurta šiauriniame kontinente, kuriame nebuvo tikrųjų Žemės aborigenų, "neandartaliečių"( kartais sutinkami kalnuose ir dabar vadinami sniego žmonės). Dar ilgai po šios kolonijos atsiradimo, persikėlėliai nesikišo į šios planetos ekologinę sistemą, gyvendami tik šiauriniame kontinente, kuris buvo atskirtas nuo kitų jūromis ir vandenynais. Naują tėvynę pavadino Darija - dar, dovana. (dabar ten šiaurės ašigalis, dažnai minima kaip Giperborėja). Pagal kitus šaltinius Giperborėjos omperiją užėmė beveik visą Europinę dalį.
 
 Šiame kontinente tada buvo labai švelnus ir šiltas klimatas. Persikėlėlių pastatyti miestai buvo puikūs ir grandioziniai savo išmatavimais. Vandenyne likusiose salose dabar randama didžiulių blokų ir kolonų, kurie liudija apie tų laikų didingus statinius. Persikėlėliai keliavo į kitas planetas ir galaktikas vaitmanų, vaitmarų pagalba (taip vadino tarpplanetinius, tarpgalaktinius kosminius laivus, viena vaitmara motininis, tarpgalaktinis laivas, galėjo nešti iki 144 vaitmanų ). Jos skyrėsi ir greičiu, erdvės sulenkimas, didžiųjų vaitmarų pagalba, būdavo naudojamas tik, kai reikėdavo atlikti tolimus tarpgalaktinius šuolius. Tokiems dideliems laivams pakilti, reikėjo ir atitinkamų kosmodromų. Vienas iš tokių, aptiktas pietų Urale, į vakarus nuo kalnuoto masyvo. Jo plotis įspūdingas ir sudaro 27 404 kvadratinius kilometrus.
   
Vaitmanos daugiau būdavo naudojamos skrydžiams tarp atskirų planetų, nes jos galėdavo lengvai įeiti į planetų atmosferas ir lengvai nusileisti jų paviršiuje.Veikė žvaigždžių vartai. Tai įrenginiai, sulenkiantys erdvę (keičiantys išmatavimą) tokiu būdu, kad du erdvės taškai, atstumai tarp kurių siekia milijonus, o kartais ir milijardus šviesmečių, susijungia į vieną tašką.
 

Daugiau nei pusę milijono amžiaus, šviesieji  saugojo mūsų protėvius nuo parazitų įtakos. Stengėsi, kad mes net nepapultume į  jų veiklos sferą. Bet galų gale ši paslaptis buvo atskleista ir Žemė tapo savotiška "fronto linija", tarp šviesos jėgų ir tamsos. Parazitai bandė užgrobti Žemę, kad  patys galėtų pasinaudoti sielos vystymosi auksiniu keliu ir gauti pranašumą. Bet čia jų laukė nusivylimas, nes šis kelias galėjo suaktyvinti ir išryškinti gyvų organizmų savybes, kurie jau yra genetiškai susiformavę, tai yra jau turi šias savybes, bet jei jų neturi kaip parazitai, tai ir išryškinti nėra ką. Tamsiosios jėgos galėjo lengvai sunaikinti mūsų planetą, kaip jie darė su kitomis planetomis mūsų visatoje, bet jie norėjo ją užgrobti ir pasinaudoti, pasinaudoti svetimomis rankomis sukurtomis gėrybėmis. Po daugkartinių ilgų ir nesėkmingų tiesioginių atakų, jie pakeitė taktiką, suprasdami kad mūsų saulės sistemoje sukurtas unikalus kompleksas iš kelių gyvenamų planetų ir kelių planetų palydovų, skriejančių aplink jas. Tai ne tik Žemė, bet ir Marsas, Maldekas. Dabar jau ne paslaptis, kad  Marse kažkada buvo gyvenama. Apie tai visiškai atvirai pradėjo šnekėti šiuolaikiniai mokslininkai ir masinės informacijos priemonės. Tarp Marso ir Jupiterio yra asteroidų sluoksnis, tai yra kažkada  gyvenamos planetos Maldeko liekanos, kuriomis išvis nesidomi šiuolaikinis mokslas. 

 Žemė, pagal vedas, turėjo tris palydovus: Lėlia- apskriejimo periodas 7 paros; Fata- apskriejimo periodas 13 parų; Mėnuo- apskriejimo periodas 29,5 paros.


Visa tai rodo apie erdvinės įrangos oazės, kuri yra mūsų saulės sistema, didžiulę reikšmę. Paskutiniu metu, į masines informacijos priemones, prasiskverbia vis daugiau informacijos, kad likęs vienintelis mūsų planetos palydovas Mėnuo, turi dirbtiną kilmę. Tam akivaizdus patvirtinimas gali būti - meteoritų krateriai. Pasirodo nepriklausomai nuo meteorito dydžio, o tuo pačiu ir kraterio skersmens, visų jų gylis yra vienodas. Visiškai ne toks, koks turi būti įsirėžus visu greičiu kosminiam kūnui. Toks vienodai "keistas" kraterių gylis, gali būti paaiškinamas tik tuo, kad meteoritai, trenkdamiesi į mėnulio paviršių, viename gylyje susiduria su neįtikėtinai tvirta medžiaga, kuri negali būti gamtinės kilmės. Atgabentų iš Mėnulio  pavyzdžių tyrinėjimas, irgi davė neįtikėtinų  rezultatų, pagal kuriuos mėnulis senesnis už saulės sistemą 4 milijardais metų. Radijo bangų, atsispindėjusių nuo mėnulio, nagrinėjimas irgi patvirtina tai, kad mėnulis yra dirbtinis kūnas, nes jis yra tuščiaviduris, remiantis tais radijo bangų stebėjimais.

Kam Žemei reikėjo trijų palydovų? Tai didžiulis techninis uždavinys, nepriekaištingai įvykdytas. Kiekvieno palydovo egzistavimas darė poveikį žemės sukimosi greičiui, gravitacinių bangų dinamikai, planetos apšvietimui, planetos vidinių procesų stabilumui ir dar daug kam, apie ką šiandien mes net neįtariame. Bet svarbiausia, visi šie palydovai, veikė Žemės gyventojus. Svarbiausia ne tai, kad jie turėjo įtakos žemės paros ilgumui, kas irgi buvo svarbu, sielos evoliuciniame vystymesi, bet ir tai , kad planetų ir jų palydovų sistema, sudaro savotišką gravitacinę anomaliją, kuri saugojo žmoniją nuo neigiamo išorinio poveikio, ar kiek įmanoma jį sumažindavo. Jis periodiškai atsiranda saulės sistemos planetoms, kartu su galaktika judant visatoje per įvairias zonas. Visa tai turėjo didelės įtakos ir tam, kad parazitams ilgą laiką nesisekė įgyvendinti savo tikslų. 

Tamsieji supratę kad taip paprastai mūsų žemės neužgrobsi ir kokią reikšmę turi visa planetų ir palydovų sistema, šios oazės stabilumui erdvėje, pakeitė taktiką. Jie pradėjo naikinti šią sistemą žingsnis po žingsnio. Marso ir Maldeko planetos buvo tolimesnėse orbitose, todėl buvo naudojamos kaip apsauginės Žemei. Jos pirmos ir buvo sunaikintos, Marsas prarado atmosferą, o tuo pačiu ir gyvybės egzistavimą paviršiuje. Iš Maldeko liko tik asteroidų sluoksnis saulės sistemoje. Prieš 113 000 metų pagal Vedas, tam jie artimiausiame žemės palydove Lėlėje įtaisė savo karines bazes ir ruošėsi užpuolimui. Parazitų planas buvo gana paprastas arba jie užgrobs mūsų žemę, arba palydovas, kuriame įkūrė bazes, bus sunaikintas ar sugadintas, o tai savo ruoštu išves iš stabilios būsenos visą planetinę apsaugos sistemą. 
Šviesiosioms jėgoms reikėjo veikti greitai. Šviesusis vadinamas dievas Perkūnas minties jėgos pagalba,susprogdino palydovą Lėlią (nes nebuvo galima daugiau laukti, reikėjo veikti greitai, o kito sprendimo nebuvo, apie tai rasite Vedose, "Perūno santijos"), kurios dalys nukrito ant žemės. Lėlia buvo stambus kosminis objektas, todėl jos sunaikinimas turėjo įtakos ir Žemei. 
Tas kas nesudegė atmosferos sluoksniuose, nukrito degančių asteroidų ir įkaitusių akmenų lietumi. Nukritusių palydovo dalių masė buvo tokia didelė, kad žemėje sukėlė planetinę katastrofą. Nors civilizacijos lygis žmonijos buvo gana aukštas, žuvo daug žmonių. Pajudėjo tektoniniai sluoksniai, kurie iššaukė cunami bangas. To pasekoje Darijos žemynas paskendo ir atšalo klimatas. Dalis arijų išsigelbėjo pakilę virš žemės vaitmaromis, vaitmanomis, dalis išsigelbėjo iškeliaudami pro tarpplanetinius vartus (žvaigždžių vartus), kuriu tada žemėje dar buvo. 
Po Lėlios sunaikinimo žmonės grįžę gyventi ir likę žemėje, buvo priversti ieškoti kitų gyvenamų vietų, dėl klimato kaitos ir nuskendus Darijai. Jie po truputį užpildė iš pradžių sibirą (tada vadinosi Asija, asų žemė, nuo to kilo ir Azijos pavadinimas,)

Bet parazitai neatsisakė savo siekių, pasinaudoti eksperimento rezultatais. Tam tikslui jie pakeitė taktiką dar kartą. Parazitų tikslas tapo, kaip nors susilpninti mūsų sugebėjimus, tam panaudojant arijų rasės (aukšto išsivystymo lygio tada) susimaišymą su žemesnio išsivystymo lygio, bet genetiškai artimais ir galinčiais  santykiauti žmonėmis.
Tai rasės, kurios pagal vedas, buvo evakuotos iš parazitų sunaikintų planetų. Parazitai sunaikino jas neatsitiktinai, o žinodami šviesos jėgų būda išgelbėti visus gyvus, ir kad jie bus evakuoti į Žemę, nes kito pasirinkimo nebuvo.  Žmonės buvo apgyvendinami tuo metu neužimtose žemės teritorijose, kurios buvo izoliuotos vandens barjerais ar kalnais ir atitiko tas sąlygas, kuriose ir gyveno evakuotieji.Vėliau arijai apgyveno visą euraziją.


 Baltajai rasei apgyvenus euraziją, daugiau plėstis nebuvo galimybės. Afrika buvo užimta, ten gyveno juodaodžiai, rytuose geltonodžiai,  raudonodžiai Amerikoj ir  kai kuriose Ameriką supančiose salose, kas turėjo svarbią reikšmę ateityje. Po kiek laiko baltos rasės, vienos iš genčių vadovas, vardu Antas su savo žmonėmis vaitmanų, vaitmarų pagalba, persikėlė gyventi į salą (kontinentą), netoli Amerikos krantų, kur buvo gana geras klimatas (dabar ten Bermudų trikampis,). Tuo pačiu, dalis baltosios rasės žmonių ištrūko iš Urų (arijų mokytojų ir auklėtojų, pasiustų Šviesos jėgų) priežiūros, sukūrė savas "taisykles", kurios nukrypo nuo mūsų protėvių sielos vystymosi auksinio kelio. 


Arijų - aukšto išsivystymo lygio civilizacijos atstovų susitikimas, su žemesnio išsivystymo lygio, mažesnio evoliucinio skaičiaus civilizacijos atstovais - raudonodžiais. Evoliucinių skaičių skirtumas, tarp arijų rasės ir raudonodžių, sudarė sąlygas susiformuoti evoliuciniams iškraipymas. Raudonodžiai pradėjo dievinti viską sugebančius arijus (Antlantus). Atlantidoje vyko nepageidaujami civilizacijos vystymosi procesai. Kai kuriems Antlantų vadams patiko dievų rolė. Jie pamažu sukūrė savo imperiją, kuri apėmė šiaurinės Amerikos, centrinės ir pietinės dalis (raudonodžiai tapo jų vergais). Šiose teritorijose rasta nemažai skulptūrų, kurios vaizduoja Atlantus, daug statinių liekanų, liudijančių apie aukšto civilizacijos lygio buvimą praeityje, Puma-Punku ,Mačiu-Pikčiu, Saksaiumanas ir tt. . Kaip ir Baalbeko komplekse taip ir čia, matosi, techninis akmenų apdirbimas, preciziškas tikslumas, aukšto išsivystymo lygio civilizacijos pėdsakai.

Atlantų vadai pradėjo galvoti apie pasaulinį viešpatavimą, tai yra kariauti prieš savus baltuosius, likusius Europoj. Parazitai  manipuliavo Atlantų vadais. Jiems buvo įteigta, kad pagrindiniais jų priešais dabar tapo arijų rasės, likusios gyventi Europoj, kurios nepripažino vergovės ir niekam neleistų jos įvesti.Tam tikslui Atlantai įkūrė antrame palydove (žemės) Fatoje savo karines bazes ir kai jie nusprendė kad yra pasiruošę, panaudojo jėgos kristalą, atominį ir termobraduolinį ginklą, ko pasekoje įvyko termobranduolinis karas. Fata buvo susprogdinta, Nijo (Neptūno), kuris globojo Atlantus. Visas vanduo, kuris buvo palydove , taip pat jo gabalai nukrito į žemę.Tai įvyko prieš 13 000 metų. Kadangi Fatos skriejimo kryptis, buvo priešinga žemės sukimuisi apie savo ašį, krentančių dalių jėga tapo dvigubai galingesnė. Žemės ašis pasviro. Žemėje cunami kelis kartus ją apiplovė, paskendo didžioji dalis sausumos. Termobranduolinės reakcijos dėka kilo žemės lustu, tektoninių sluoksnių judesiai, drebėjimai, susilydė dalis žemės paviršiaus 


 

Atlantida nuskendo. Nuo pelenų, kilusių iš vulkanų kraterių, saulė negalėjo prasiskverbti iki žemės paviršiaus, prasidėjo ledynmetis. Žmonijos civilizacija buvo atmesta į akmens amžių. Liko tik žinių saugotojai, o žmonių suprantančių fizikinius reiškinius, beveik  nebeliko. Viską reikėjo pradėti iš naujo.
Šviesos jėgos nusprendė pakelti atsilikusių civilizacijų evoliucijos skaičių, pagreitinti jų vystymąsi tam, kad susitikus su baltosiomis rasėmis, skirtumas būtų kuo mažesnis ir išvengti nepageidaujamų  vystymosi reiškinių. 

Tam tikslui jie pradėjo šių civilizacijų mokymą, pasiusdami savo mokytojus. Devyni buvę Atlantidos herarhai, atėmus iš jų valdžios simbolius, buvo ištremti   į šiaurinę Afrikos dalį, tamsiaodžių civilizacijos mokymui, ten įkūrė Egipto imperiją. Keturi likę iš 13 Atlantidos herarhų buvo sunaikinti, už savo veiklos pasekmes (tai patvirtina ir senose indėnų sakmėse, apie 13 baltųjų dievų ir 4- rių iš jų žūtį). Apie baltuosius faraonus, istorikai žino iš nespėtos sunaikinti istorinės medžiagos, saugomos įvairiuose pasaulio muziejuose. Kairo muziejaus ekspozicijoje yra ketvirtos faraonų dinastijos ir jų žmonų skulptūros, kurios patvirtina, kad jie buvo baltosios rasės žmonės.

 

 

Visi vaizduojami šviesios odos ir mėlynų akių, daugumas šviesių plaukų. Pirmosios keturios faraonų kartos buvo baltieji, tai įrodyta istoriniuose šaltinuose ir patvirtinama vedose. Jie pastatė Gyzos piramidę su plejadiečių pagalba, mokė tamsiaodžius žemdirbystės, gyvulininkystės, architektūros. 
Egipto piramidės buvo techniniai įrenginiai, skirti energijos srautų valdymui. Piramidės kraštinės kyla lygiai 52 laipsnių kampu, paviršius buvo padengtas lygiai apdirbtais  šešiakampiais ir atspindėjo šviesą, tūkstančius kilometrų (dar dalis likusi  viršūnėje).
 


Piramidžių viršūnėje buvo jėgos kristalai, tuneliai viduje yra siauri ir žemi, išdėstyti 26 laipsnių kampu, skirti ne žmonėms o šviesos srautams perduoti. Piramidės viduje randami druskos kristalai leidžia nuspėti, kad tai buvo optinis-banginis, teragercinis generatorius ir spinduliuotės rezonansinis moduliatorius, pagal dažnį. 


 Galingų lazerių gamybai, dabar irgi naudojami valgomosios druskos mono kristalai, kurie atlaiko srautus, o stiklinės linzės ne, nes išsilyto. Teragerciniu spinduliavimu pradėta domėtis neseniai, nors apie tai jau senai žinojo mūsų protėviai. Tam įrodymas trys didžiosios piramidės ir jų konstrukcija.
Bet vėlgi baltieji mokytojai (buvę Atlantų vadai) nepasimokė, iš buvusių klaidų, veikiant tamsos jėgoms vėl įkūrė vergovinę Egipto imperiją, skirtumas tik tas, kad dabar vietoj raudonodžių, vergais tapo juodaodžiai. Žinios, kuriomis jie tada valdė, buvo perduodamos iš kartos į kartą, tik baltųjų valdančiajai kastai, jas saugojo žynių kasta. Tai stabdė bendrą imperijos vystymąsi, kas galų gale privedė prie jos žūties. 
Juos nustūmė giksosai (arijų išvarytieji iš Dravidijos magai ir žyniai).Tuo labiau kad pirmiausia, ką darė užkariautojai, naikino inžinierinius statinius (nuimtas jėgos kristalas, sunaikinta vidinė piramidės optinė įranga), naikinamos žinių saugojimo vietos, bibliotekos. Tai galite rasti istoriniuose aprašuose, apie ten vykusius karus. O kas tuo metu vyko pas geltonodžius?

Jėzuitų misionierius Martinas, savo knygoje "Kinijos istorija", aprašo vieną iš sakmių, kurioje pasakojama apie vykusią planetinę katastrofą:

Žemės atrama sugriuvo. Žemė buvo sudrebinta iki pat pagrindo. Dangus pradėjo kristi į šiaurę. Saulė, mėnulis ir žvaigždės pakeitė savo judėjimo kelią, saulė aptemo ir t.t.....

Tai tiksliai aprašoma katastrofa ir jos pasekmės žemėje prieš maždaug 13 000 metų, kai žemės ašis pasviro 23 laipsniais, dėl pelenų kiekio atmosferoj, saulės spinduliai sunkiai skverbėsi pro juos ir t.t. Šis tekstas aprašo planetinę katastrofą, kaip ir arijų vedos pagal pastebėtus įvykius, bet yra ir skirtumų, nes senovės kiniečiai nesuprato katastrofos priežasčių, skirtingai nuo baltųjų.  Vedose šis įvykis aprašomas, iš kosminio lygio civilizacijos pozicijos, kur paaiškinama šių faktų priežastis.

Kaip tik tuo metu ir vykdė savo paslaptingą veiklą, kaip galvoja Kinijos tyrinėtojai, "Dangaus sūnūs". Iš senovės tekstų matosi, kad taip vadinami "Dangaus sūnūs" tyrinėjo katastrofos pasekmes. Senovės Kinijoje atsirado legenda apie baltąjį dievą "Chuan-Di"ir kad jis atvyko kartu su kitais "Dangaus sūnumis"po planetinės katastrofos iš Siu-Aju-Juan (Alfa žvaigždyno 83,6 šviesmečiai nuo žemės). Jei tikėti senovės kronikai, tai jie išmokė kiniečius ne tik žemdirbystės ir gyvulininkystės, bet ir statyti dirbtinus gynybinius statinius, stebėti žvaigždes. Tai reiškia, kad Šviesos jėgos vykdė ir geltonodžių mokymą. Toks evoliucinio vystymosi pagreitintas skaičiaus pakėlimas pirmiausia vyko tose vietose, kur greičiausiai galėjo įvykti civilizacijų susitikimas.

Pagal Inkų tikėjimą, visas žinias ir amatus inkų indėnams davė baltasis, barzdotas, mėlynos spalvos akių dievas "Virakočia". Kaip ir daugelis indėnų genčių, inkai jį laikė baltuoju dievu atkeliavusiu iš už vandenyno, tekančios saulės pusės. Nė vienoje legendoje nesakoma, kad jis sukūrė žemę ir žmones. Minima tik tai, kad jis davė gentims įstatymą (tiesa labai panašų į  10 dievo įsakymų), žinias ir amatus, o po to paliko juos, pažadėjęs sugrįžti. Inkų Virakočia, Majų Quceakolkojatlis - vienas ir tas pats baltasis "dievas", kuris skaitėsi, vienų ir kitų, pirmuoju imperatoriumi. Prie jo buvo nustatytos bendrosios moralės normos, įstatymas, vystėsi amatai, žemdirbystė, menas. Bet pagal tas pačias legendas, jis pats pažeidė savo sukurtus įstatymus ir susigėdęs išvyko ten, iš kur ir atvyko.

Aišku, kad paskui baltąjį dievą, indėnai irgi pradėjo pažeidinėti įstatymus, grįžo prie žmonių aukojimo, karo dievui. Ką davė Virakočia - tai žinias, mokėjimą apdirbti žemę, moralę, įstatymus, po to paliko savo mokinius. Į rytus nuo Amerikos žemyno yra Afrikos ir Eurazijos žemynai, kur gyveno baltosios rasės žmonės.

Visa tai buvo daroma tik su vienu tikslu, kad pagreitinti atsilikusių civilizacijų evoliucinio skaičius augimą. Tai reikalinga tam, kad kai šios civilizacijos neišvengiamai susitiks, tas skirtumas būtų kuo mažesnis ir neįvyktų evoliuciniai nukrypimai, kuriais galėjo pasinaudoti tamsiosios jėgos, kosminiai parazitai. Tokie buvo tikslai, o kas iš to išėjo, matote patys.

Evoliucijos skaičius, pagal akademiką Levašovą, kaupiamas iš kartos į kartą, per milijoną, ar net milijardą metų. Žinios kaupiamos palaipsniui, vėlgi iš kartos į kartą užtvirtinamos ir genetiniame lygmenyje, kas padėjo pakeisti pasaulėžiūrą, dvasingumo atsiradimui ir užtvirtinimui genetikos lygmenį. Sukauptos civilizacijos žinios, kokybiškai keičia ir patį tų žinių nešiotoją. Kokybiniai pasikeitimai kaupėsi palaipsniui, kaip genetikos lygmenį, taip ir sielos lygmenį.

Palaipsninis pasaulėžiūros formavimas, vedė vystymąsi šviesos keliu. Šio proceso eigoje, žmonių genetikos kokybės lygis, atitinka sielos kokybės lygį. Tokiu būdu, labiau išvystyta genetika, leidžia įsikūnyti labiau išsivysčiusiai sielai, kuri prie teisingo vystymosi, išvesdavo genetiką į dar aukštesnį lygį, tuo pačiu pakeldama ir save į aukštesnį evoliucijos lygį. Jei genetikos ir sielos išsivystymo lygis, peržengia tam tikras skirtumo ribas, įsikūnijusi siela, neturi jokių šansų išsilaikyti šioje biomasėje, su tokia genetika.

Tokiu būdu akivaizdu, kad bet kurios rasės evoliucinio skaičiaus augimui, būtinas harmoningas  vystymasis, tiek genetinio pagrindo, tiek pačios sielos ir tai turi vykti švelniai, palaipsniui. Jeigu kas nors pakeis evoliucijos skaičių dirbtinai, nors ir palaipsniui, sąmonė ir supratimas tokio žmogaus ar žmonių, liks tokiame pačiame lygyje, kuris buvo iki pasikeitimo. Tokiu atveju gaunasi suaugęs žmogus, su super galimybėmis ir naujagimio sąmone. Tai nėra prašviesėjimas žinių pagalba, nes tik savarankiškai žmogus tai gali pasiekti 

Peržiūrų: 10163 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.2/20
Viso komentarų: 6
0  
1 niekas   (09.04.2011 16:37) [medžiaga]
tyrinekit Biblija ir rasit visus butinus atsakymus, o visa kita tik sutapimai arba apgaule paremta zmoniu padavimu

0  
2 Arturas   (02.05.2011 14:21) [medžiaga]
"Nieke", kazin ar pats esi skaites Biblija. Jei butum skaites butinai butum rades gausybe Jahves dievo nieksybiu, sadizmo, parazitizmo. Na ir sekantis logiskas zingsnis butu - netiketi i blogio dievu neisvengiama pergale : "ir bus tau sviesa (judejams atseit), o kitoms tautoms - tamsa". Grazu, tiesa?
Saunuolis, autoriau, nesvarbu, kad info paimta is skirtingu saltiniu. Moki sisteminti, kurybiskai panaudoti.
Nekreipk demesio i neismaneliu postringavimus, sapaliones.
Tesk!

0  
3 Pilotas   (17.05.2011 10:08) [medžiaga]
geras ir idomus straipsnis.Aciu.

0  
4 PlejadieteLina   (27.01.2012 00:12) [medžiaga]
Va cia geras straipsnis. Viskas yra tiesa.
Baltoji Rase, kuri sukure zmones, buvo is Plejadziu. Tai Jie suplanavo Didyji Eksperimenta. Jie, tie Dievai - Kurejai buvo Pirmapradziai Planuotojai, - tai Jie atidave dalele Saves zmonems. Tai buvo pirmoji Zmonijos Rase - Angelu Rase, gimusi ten, kur dabar ledynai - Antarktidoje.
Virakocia ir Quceakolkojatlis - tai tas pats asmuo. Pirmapradziai Planuotojai - tai Gyvates Gentis. Ir Jie jau cia, Jie SUGRIZO. Ir neketina sios Planetos atiduoti Anunakams.

+1  
5 sveiki   (17.02.2012 22:47) [medžiaga]
Sveiki, mieli fantastikos mėgėjai.... :)))))))))))))))
arba rimtą straipsnį, su istorijos, archeologijos, kitų mokslo šakų padarytais tyrimais ir įrodymais įdėkit, jei norit, kad tai būtų laikoma teisybe.
Plačiau aprašius, papildžius tikrai galite išleisti kaip fantastinę knygelę, žmonėms patiks :)

0  
6 LAIMA   (20.10.2016 18:34) [medžiaga]
pAGALIAU SEPTINTAS LYGMUO BAIGĖ MŪSŲ PATIKRĄ. aČIŪ , MAMA

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Birželis 2010  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0